AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

Účast naší školy na výstavě květin v Čimelicích
Školní výstava v Rolničce Soběslav
Keramické trhy Bechyně 2013
Točíme pro radost
Výstava Keramika mnohotvárná v Telči
Letní kurzy pro veřejnost 2013
Miroslav Oliva na hrnkovém sympoziu v Dubí
Přednáška Dity Hálové o Pravoslavu Radovi
Koncert Písně všelijaké pěveckého souboru Post scriptum v SUPŠ Bechyně
Pamětní deska pro Březnici
Podruhé na Tutanchamóna - exkurze do Prahy 13. 6. 2013
Školní výstava na Krajském úřadu v Českých Budějovicích
Výstava Natura morta v Galerii Na chodbě
Slavnostní předání maturitních vysvědčení 7. 6. 2013
Výměnná praxe Bechyně - Třeboň 2013
Maturity 2013
Exkurze do Prahy 15. 5. 2013
Výstava Kouzlo hlíny v Alšově jihočeské galerii v Bechyni
Instruktorský kurz Ovčárna 2013
Naši studenti malují na kontejnery v Táboře
Rej čarodějnic v Bechyni 30. 4. 2013
Večer kazašské kultury
Vysvěcení kapličky sv. Vojtěcha u Červeného mlýna 22. 4. 2013
Instalace a výstava maturitních prací 2013
Rolničkový den 22. 4. 2013
Výstava obrazů Věry Dytrychové a prací studentů SUPŠ v Galerii Galvína
Exkurze do Prahy: technické muzeum, Alfons Mucha a Oidipús v Divadle pod Palmovkou
Návštěva profesorek a studentek z Gželu (Rusko)
Pobyt našich studentů v Trentu
Pobyt studentů a profesorů z Trenta v Bechyni
Jihočeský kompas 2013
Přednáška organizace Acet 3. 4. 2013
Studentský design 2013 v Opavě 2. - 6. 4. 2013
Bleší trh pro soběslavskou Rolničku 2. 4. 2013
Keramická dílnička v domově pro seniory v Bechyni
Divadelní představení Hotel mezi dvěma světy (Bechyňský divadelní spolek)
Výstava fotografií Josefa Zavřela v Galerii Na chodbě
11. Pohádkový den v Dačicích a Slavonicích
Dětské maškarní odpoledne v bechyňském kulturním domě
Přednáška na téma "Bolest jménem šikana"
Výtvarná soutěž Region 2013 v Plzni
Divadelní představení ERBE(N)E!
Přednáška o antisemitismu a holocaustu
Procházka zimní Bechyní
Školní divadelní představení Povídky z jedné i druhé kapsy
Sprejem a tiskem - výstava obrazů Ireny Novákové
Školní kolo olympiády v českém jazyce
Exkurze na výstavu novoročenek v Táboře
Školní kolo olympiády v anglickém jazyce
Exkurze do předvánoční Vídně
Založení výtvarné skupiny Devět +
18. ročník veletrhu Vzdělání a řemeslo
Předvánoční výstava v Galerii Galvína

Výstava sochaře Radko Plachty ve školní Galerii Na chodbě
Jazykové zkoušky Cambridge English na SUPŠ Bechyně
Točířská soutěž 2012
Beseda s Gabrielem Vachem a Luďkem Míškem
Exkurze do Terezína
Účast na oslavách 140. výročí SPŠKS Karlovy Vary
Aktuálně: Jak u nás dopadly maturity 2011 a 2012
Dny otevřených ateliérů 2012 v SUPŠ Bechyně
Pálení v peci na dřevo 17. - 18. 10. 2012
Exkurze na Bienále grafického designu Brno 2012
Jihočeský kompas 2012
Závěrečný Kulatý stůl se zaměstnavateli k Sektorové dohodě pro keramiku
Exkurze do Prahy - studenti 3.DV v dílnách ČT a na Designbloku 2012
Naše škola na přehlídce Designblok 2012
Konference k sektorovým dohodám
Poznávací zájezd Za katalánským modernismem
Pomoc našich studentů postiženým sportovcům
Nový učební obor od 1. 9. 2013
Keramická dílna v táborském divadle
Aktuálně z Bechyně: maturitní práce 2012 v Galerii M v Milevsku
Keramika žije! (Výstava na Krajském úřadu v Českých Budějovicích)
Vítáme studenty z Ruska a z Kazachstánu
Školní výstava v Galerii Brömse ve Františkových Lázních
Ohlédnutí za prázdninami 2012

ÚČAST NAŠÍ ŠKOLY NA VÝSTAVĚ KVĚTIN V ČIMELICÍCH

Na termín 22. - 25. 8. 2013 jsme připravili účast naší školy na dalším ročníku výstavy květin Čimelice 2013. Ve čtvrtek 14. 3. 2013 navštívila naši školu paní ing. Hana Chvalová z Čimelic, aby "monitorovala" možnosti zapůjčení žardiniér, váz i dekorativní keramiky. Výběr prací byl proveden na počátku srpna 2013. Velmi si dlouholeté spolupráce se Zámeckou zahradou Čimelice vážíme a věříme, že bude pokračovat  do budoucna. Podrobnosti o výstavě naleznete na http://www.zahradacimelice.cz/index.php/vystavy-kvetin/cimelice-2013.

ŠKOLNÍ VÝSTAVA V ROLNIČCE SOBĚSLAV

Na měsíc srpen 2013 jsme připravili malou výstavu v nově zrekonstruovaných prostorách čajovny - kavárny Centra diakonie Českobratrské církve evangelické Rolnička v Soběslavi. Jde o práce žáků oborů grafického a keramického, které jsme doplnili pracemi učitelů naší školy ak. soch. Miroslava Olivy a ak. mal. Petra Štojdla. Výstava je otevřena od 5. 8. 2013, aktuální otvírací dobu čajovny a podrobnější informace najdete na webu  www.rolnicka.cz.

KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013

Po loňském úspěšném ročníku proběhly v sobotu 27. 7. 2013 na bechyňském náměstí Keramické trhy Bechyně 2013. Zajisté by bylo s podivem, kdyby se akce tak důležité pro Bechyni jako pro město, které stále má punc města keramiky, neúčastnila naše škola. V parku v dolní části náměstí jsme instalovali výstavu keramických plastik a rovněž jsme předváděli točení na kruhu - zájemci si sami mohli tuto práci vyzkoušet. Více informací o trzích naleznete na www.trhybechyne.cz. Prodejcům keramiky patří obdiv za to, že v mimořádně horkém počasí vydrželi v dobré náladě po celý den.

Také náš stánek byl obležen především malými zájemci o keramiku, kteří z předtočených polotovarů dotvářeli misky a hrnečky. Mnohé z dětí viděly tuto práci poprvé a na kruh se nám během dne vracely. Velký dík za trpělivost a neúnavnost patří Aleně Kissové, která nejen že dělala polotovary, ale také uchatila hrnky a trpělivě vysvětlovala úskalí, která malé keramiky na kruhu mohou potkat.

Bechyňské trhy 2013 se opravdu vydařily a splnily svůj účel. Již nyní se těšíme na příští ročník!

KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013
KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013
KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013
Bechyňské náměstí ráno 27. 7. 2013. Slavnostní zahájení trhů pány Jaroslavem Matějkou
a Karlem Dvořákem. A potom - keramika, keramika, keramika...

KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013
KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013
Stánek naší školy; zájem dětí byl opravdu trvalý od zahájení trhů až do konce v 18.00 hodin.
KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013
KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013
Součástí trhů byl bohatý kulturní prohram a vystoupení skupin - dechovky, bluegrass,
nestárnoucí Nezmaři a tradičně výborný Karel Dvořák se skupinou Zrcadla

KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013
KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013
Účastníci hlavního závodu 41. ročního koloběžkové Grand Prix Bechyně 2013: někdy je
s podivem, co vše lze považovat za koloběžku... ( Foto . jiří Novotný)


 

TOČÍME PRO RADOST

Na letošní prázdniny jsme připravili několik ukázek točení na kruhu pro bechyňskou veřejnost a pro návštěvníky Bechyně. Po dohodě s panem Martinem Zelenkou, majitelem Galerie Galvína, jsme poprvé točili 14. 7. 2013 odpoledne v prostoru vedle galerie. Nešlo ovšem pouze o ukázky a výklad, ale i o to, že si zájemci mohli práci na kruhu vyzkoušet. Potěšil nás spontánní zájem dětí i dospělých a rozhodně budeme tuto akci opakovat.

Další příležitost sednout si za kruh a umazat si ruce budou zájemci mít:

 • v sobotu 27. 7. 2013 při Bechyňských trzích 2013 od 9.00 do 17.00 v parku na náměstí
 • v neděli 28. 7. 2013 u Galerie Galvína od 14.00 do 17.00
 • v pátek 17. 8. 2013 u Galerie Galvína od 14.00 do 17.00

Srdečně zveme!

TOČÍME PRO RADOSTTOČÍME PRO RADOSTTOČÍME PRO RADOST
TOČÍME PRO RADOSTTOČÍME PRO RADOSTTOČÍME PRO RADOST

První točení na ulici 14. 7. 2013 - Galerii Galvína je právě rok. (Foto: Lucie Polanská)
 

VÝSTAVA KERAMIKA MNOHOTVÁRNÁ V TELČI

V pondělí 15. 7. 2013 byla nainstalována nová výstava prací studentů keramického oboru ve věži sv. Ducha v Telči. Naše vystavování v Telči začalo již v roce 1997 a trvá bez přestávky. Současná instalace není velká rozsahem, ale chce přiblížit různorodost možností zpracování keramiky, a proto jsme zvolili název Keramika mnohotvárná. Návštěvníci zde uvidí jak užitkovou  keramiku, tak i keramické plastiky a reliéfy. Snažili jsme se být aktuální, vystavujeme především práce, které vznikly v období posledních dvou let; tyto práce jsme doplnili předměty, které  vTelči zatím nebyly vystavovány. Velký dík za přípravu a pomoc při instalaci výstavy patří panu Jiřímu Plachému.

Srdečně zveme návštěvníky Telče k prohlídce výstavy, která potrvá do 30. 9. 2013.

Zároveň jsme domluvili výstavu na příští rok. V rámci oslav 130. výročí školy nám byl kromě věže sv. Ducha nabídnut prostor mázhausu telčské radnice. Tuto možnost rádi přijímáme, výstava zde proběhne v červenci 2014.

VÝSTAVA KERAMIKA MNOHOTVÁRNÁ V TELČIVÝSTAVA KERAMIKA MNOHOTVÁRNÁ V TELČIVÝSTAVA KERAMIKA MNOHOTVÁRNÁ V TELČIVÝSTAVA KERAMIKA MNOHOTVÁRNÁ V TELČI
VÝSTAVA KERAMIKA MNOHOTVÁRNÁ V TELČIVÝSTAVA KERAMIKA MNOHOTVÁRNÁ V TELČIVÝSTAVA KERAMIKA MNOHOTVÁRNÁ V TELČIVÝSTAVA KERAMIKA MNOHOTVÁRNÁ V TELČIVÝSTAVA KERAMIKA MNOHOTVÁRNÁ V TELČI
VÝSTAVA KERAMIKA MNOHOTVÁRNÁ V TELČIVÝSTAVA KERAMIKA MNOHOTVÁRNÁ V TELČIVÝSTAVA KERAMIKA MNOHOTVÁRNÁ V TELČIVÝSTAVA KERAMIKA MNOHOTVÁRNÁ V TELČI
Telčské náměstí, věž sv. Ducha a studentské práce z naší školy krátce po nainstalování
výstavy 15. 7. 2013. (Foto: Jiří Novotný)

LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2013

Již tradiční kurzy pro veřejnost začaly letos v pátek 28. 6. 2013 úvodní schůzkou účastníků s lektory a ředitelem školy. V nabídce kromě tradiční keramiky (modelování a točení z volné ruky), práce v sádrovně, kreslení a malby, grafických technik a fotografování spojeného s počítačovou grafikou bylo také pletení z pedigu paní Karly Hátleové.

KURZY PRO VEŘEJNOST 2013KURZY PRO VEŘEJNOST 2013KURZY PRO VEŘEJNOST 2013KURZY PRO VEŘEJNOST 2013
LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2013KURZY PRO VEŘEJNOST 2013KURZY PRO VEŘEJNOST 2013KURZY PRO VEŘEJNOST 2013
První dvoudenní kurz paní Karly Hátleové Pletení z pedigu v SUPŠ Bechyně 28. - 29. 6. 2013.
(Foto: Jiří Novotný)

Ve středu 3. 7. 2013 proběhlo pálení v peci na dřevo: frekventanti měli možnost vyrobit si drobnější artefakt, který mohl být přežahnut a poté pálen na 1.300°C. Pec byla otevřena v pátek 5. 7. 2013 a student Matěj Lanč, který se pálení spolu s Lukášem Vrtiškou a absolventem školy Petrem Pichem aktivně účastnil, podal krátký, ale zajímavý výklad o použitých glazurách a o průběhu pálení.

KURZY PRO VEŘEJNOST 2013KURZY PRO VEŘEJNOST 2013KURZY PRO VEŘEJNOST 2013
KURZY PRO VEŘEJNOST 2013KURZY PRO VEŘEJNOST 2013KURZY PRO VEŘEJNOST 2013
KURZY PRO VEŘEJNOST 2013
KURZY PRO VEŘEJNOST 2013KURZY PRO VEŘEJNOST 2013
Nakládání a vykládání pece na dřevo 3. - 5. 7. 2013. (Foto: Jiří Novotný)

Na sobotu 6. 7. 2013 jsme připravili výstavu prací frekventantů kurzů. Vernisáž proběhla ve 14.00 hodin ve školní Galerii Na chodbě za velkého zájmu účastníků kurzů, ale i návštěvníků Bechyně a rodinných příslušníků kurzistů. Bylo velmi příjemné vidět pohromadě tolik různorodých prací a pobýt v přátelské atmosféře vzájemného porozumění a zápalu pro věc. Výstava je již tradicí kurzů a je velmi zajímavá nejenom pro účastníky kurzů, ale i pro lektory.

KURZY PRO VEŘEJNOST 2013KURZY PRO VEŘEJNOST 2013KURZY PRO VEŘEJNOST 2013
KURZY PRO VEŘEJNOST 2013
KURZY PRO VEŘEJNOST 2013KURZY PRO VEŘEJNOST 2013
KURZY PRO VEŘEJNOST 2013
KURZY PRO VEŘEJNOST 2013KURZY PRO VEŘEJNOST 2013KURZY PRO VEŘEJNOST 2013
KURZY PRO VEŘEJNOST 2013
KURZY PRO VEŘEJNOST 2013KURZY PRO VEŘEJNOST 2013KURZY PRO VEŘEJNOST 2013
KURZY PRO VEŘEJNOST 2013
KURZY PRO VEŘEJNOST 2013KURZY PRO VEŘEJNOST 2013KURZY PRO VEŘEJNOST 2013
KURZY PRO VEŘEJNOST 2013
KURZY PRO VEŘEJNOST 2013KURZY PRO VEŘEJNOST 2013KURZY PRO VEŘEJNOST 2013
KURZY PRO VEŘEJNOST 2013
KURZY PRO VEŘEJNOST 2013KURZY PRO VEŘEJNOST 2013KURZY PRO VEŘEJNOST 2013
Příprava a průběh vernisáže výstavy prací frekventantů kurzů 6. 7. 2013. (Foto: Matěj Novotný)

V neděli 7. 7. 2013 kurzy skončily; účast byla rekordní - počet účastníků spolu s prvním kurzem pedigu přesáhl devadesátku. Velký dík patří lektorům, všem, kteří pomohli kurzy uskutečnit organizačně i materiálně a samozřejmě účastníkům, bez nichž by se nedalo dělat nic. Těšíme se, že nám zachovají přízeň a že se opět setkáme za rok snad i s malou výstavou na úvod kurzů 2014 v Galvíně u pana Zelenky.

...A na závěr připojujeme malou "reportáž" z jednotlivých dílen. Těšíme se na shledanou za rok!

LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2013LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2013LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2013LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2013
LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2013
LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2013LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2013LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2013
LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2013LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2013LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2013
LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2013
LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2013LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2013
LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2013LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2013LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2013LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2013
LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2013
LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2013LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2013LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2013
LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2013
LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2013LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2013LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2013
LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2013
LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2013LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2013
LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2013LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2013LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2013
Ohlédnutí za letními kurzy pro veřejnost 2013. (Foto: Jiří Novotný, Matěj Novotný)

MIROSLAV OLIVA NA HRNKOVÉM SYMPOZIU V DUBÍ

V červnu 2013 proběhl další ročník již tradičního hrnkového sympozia v porcelánce v Dubí u Teplic. Jedním z účastníků byl i ak. soch. Miroslav Oliva, který se sympozia účastní pravidelně. Jeho krédem a přínosem je vytvořit hrnek, který bude nejen esteticky zajímavý, ale ale také maximálně funkční. Výsledky hrnkového sympozia 2013 odprezentujeme ve škole na malé výstavě.

MIROSLAV OLIVA NA HRNKOVÉM SYMPOZIU V DUBÍ
Foto a text z Teplického deníku 14. 6. 2013
(s drobnou chybou ve jménu výtvarníka; na
snímku vpravo je Hana Novotná, účastnice
sympozia a absolventka naší školy)

PŘEDNÁŠKA DITY HÁLOVÉ O PRAVOSLAVU RADOVI

V úterý 18. 6. 2013 proběhla v naší škole přednáška o významném českém keramickém výtvarníkovi Pravoslavu Radovi. Dita Hálová, kurátorka keramiky u Mměleckoprůmyslového musea, seznámila studenty oborů keramický a průmyslový design seživotem Pravoslava rady, jeho významem pro rozvoj české keramické a porcelánové tvorby, jeho mezinárodními úspěchy a osobnímk přínosem pro vznik a rozvoj mezinárodních keramických sympozií v Bechyni. Dále viděli studenti dokument, který byl natočen pro ČT z přípravy životní výstavy Pravoslava Rady v roce 2011, byli seznámeni s tvorbou Radovy ženy Jindřišky a dcery Šárky. Dvouhodinová prezentace byla zakončena promítnutím několika filmů, při jejichž realizaci se Pravoslav Rada podílel jako výtvarník (Alarm, 1962; Bu-bu-bu, 1979, Jak ulovit mamuta aj.).

PŘEDNÁŠKA DITY HÁLOVÉ O PRAVOSLAVU RADOVIPŘEDNÁŠKA DITY HÁLOVÉ O PRAVOSLAVU RADOVIPŘEDNÁŠKA DITY HÁLOVÉ O PRAVOSLAVU RADOVI
PŘEDNÁŠKA DITY HÁLOVÉ O PRAVOSLAVU RADOVI
PŘEDNÁŠKA DITY HÁLOVÉ O PRAVOSLAVU RADOVIPŘEDNÁŠKA DITY HÁLOVÉ O PRAVOSLAVU RADOVI
Přednáška Dity Hálové o Pravoslavu Radovi 18. 6. 2013. (Foto: Jiří Novotný)

KONCERT PÍSNĚ VŠELIJAKÉ V SUPŠ BECHYNĚ

Na sobotu 15. 6. 2013 jsme připravili ve škole hudební večer pod názvem Písně všelijaké. Šlo o koncert smíšeného pěveckého sboru Post Scriptum z Prahy. Nápad na uspořádání koncertu vzešel od pana Martina Zelenky a my jsme se rádi této možnosti chopili.  Hudební večer v naší Galerii Na chodbě se opravdu vydařil. Koncert byl velmi příjemný - kromě výborného výkonu sboristů i díky sbormistryn i Veronice Lozoviukové a klavíristovi Miroslavu Navrátilovi.

PRÁVĚ PROBÍHÁ

Koncert opravdu naplnil to, co sliboval jeho název: zazněly všelijaké písně - od indiánské písně přes Gloria a Agnus Dei Zdeňka Lukáše, lidové písně, písně Andrewa Lloyd Webwra, Leonarda Bernsteina, George Gershwina, spirituály a nakonec skladba Bedřicha Smetany z opery Prodaná nevěsta Proč bychom se netěšili. Skvělý výkon sboru byl oceněn aplausem příjemně naladěného publika, které v opravdu neočekávaném počtu zalidnilo naši galerii.

 Poděkování návštěvníkům hudebního večera patří i za to, že na dobrovolném vstupném se vybralo 3.124,- Kč na postižené povodní v Bechyni. Peníze byly odevzdány na povodňové konto MěÚ Bechyně.

KONCERT PÍSNĚ VŠELIJAKÉ V SUPŠ BECHYNĚKONCERT PÍSNĚ VŠELIJAKÉ V SUPŠ BECHYNĚKONCERT PÍSNĚ VŠELIJAKÉ V SUPŠ BECHYNĚ
KONCERT PÍSNĚ VŠELIJAKÉ V SUPŠ BECHYNĚKONCERT PÍSNĚ VŠELIJAKÉ V SUPŠ BECHYNĚKONCERT PÍSNĚ VŠELIJAKÉ V SUPŠ BECHYNĚKONCERT PÍSNĚ VŠELIJAKÉ V SUPŠ BECHYNĚ
KONCERT PÍSNĚ VŠELIJAKÉ V SUPŠ BECHYNĚKONCERT PÍSNĚ VŠELIJAKÉ V SUPŠ BECHYNĚKONCERT PÍSNĚ VŠELIJAKÉ V SUPŠ BECHYNĚ
Hudební večer v Galerii Na chodbě 15. 6. 2013: příjemná atmosféra, krásné písně.
(Foto: Matěj Novotný)


PĚVECKÝ SBOR POST SCRIPTUM

Smíšený pěvecký sbor Post Scriptum působí na Základní umělecké škole Praha 8, Taussigova 1150. Sbor je určen amatérským zpěvákům od patnácti let. Z původně komorního uskupení, které se veřejnosti poprvé představilo v září roku 1999, se postupem času stal smíšený sbor s více než 30 členy, který vede Mgr. Veronika Lozoviuková.

Sbor se účastní koncertů a dalších akcí pořádaných školou, hudebních festivalů  a pravidelně pořádá také samostatná vystoupení a společné koncerty se zahraničními sbory (např. se sbory z Kanady, USA, Anglie, Švýcarska, Švédska, Německa, Singapuru).

K velmi zajímavým zkušenostem patří spolupráce s Českou televizí. V pořadu Nejlepší handicapovaný sportovec roku 2010 zaznělo v podání sboru Post Scriptum několik skladeb včetně té „na přání“ pro vítězku.

V roce 2003 a 2006 uskutečnil na pozvání partnerského sboru Sängervereinigung 1856 Mainz - Finthen  koncertní zájezd do Mohuče (Německo) a v roce 2005 koncertoval společně s anglickým mužským sborem Carlton Male Voice Choir v Nottinghamu (Anglie). V květnu 2012 podnikl na popud švýcarského univerzitního pěveckého sboru Alpha Cappella  koncertní zájezd do Winterthuru.

K zatím nejvýznamnějším úspěchům sboru patří:

 • zlatá medaile z mezinárodní soutěže pěveckých sborů Mundi Cantant - Svátky písní Olomouc 2005
 • 3. místo z mezinárodní sborové soutěže 3 rd International Warsaw Choir Festival 2007
 • cena za nejlepší provedení sakrální písně z 5th International Warsaw Choir Festival 2009
 • 2. místo v kategorii Gospel and Spirituals a cena pro nejlepší zahraniční sbor na mezinárodní sborové soutěži - International Wroclaw Choir Festival 2011

Repertuár sboru je různorodý. Jeho větší část tvoří skladby a capella - od  renesance po 20. století, úpravy lidových písní a spirituály. Své místo mají na programu také písně s doprovodem klavíru či vokálně-instrumentální díla z oblasti duchovní hudby. Další informace o sboru najdete na www.sbor-postscriptum.org.
 

PÍSNĚ VŠELIJAKÉPÍSNĚ VŠELIJAKÉPÍSNĚ VŠELIJAKÉ
Pěvecký sbor Post Skriptum. (Foto: Archiv sboru)

PODRUHÉ NA TUTANCHAMÓNA - EXKURZE DO PRAHY 13. 6. 2013

Ve čtvrtek 13. 6. 2013 jsme již podruhé vyjeli do Prahy na bombastickou výstavu o Tutanchamónovi, tentokrát se studenty 1. ročníku. Působivou audiovizuální prohlídku jsme zakončili sladkou tečkou v muzeu čokolády Choco Story v Celetné ulici. Seznámili jsme se s historií výroby čokolády a výrobou belgických pralinek,  vyrobené modely pralinek jsmea nkonec sami otestovali. V osm hodin večer jsme se v pořádku a plní dojmů vrátili do Bechyně.

Mgr. Drahomíra Bočanová

PODRUHÉ NA TUTANCHAMÓNA - EXKURZE DO PRAHY 13. 6. 2013PODRUHÉ NA TUTANCHAMÓNA - EXKURZE DO PRAHY 13. 6. 2013PODRUHÉ NA TUTANCHAMÓNA - EXKURZE DO PRAHY 13. 6. 2013
Exkurze prvních ročníků do Prahy 13. 6. 2013. (Foto: ak. mal. Petr Štojdl)

PAMĚTNÍ DESKA PRO BŘEZNICI

V dubnu letošního roku byla naše škola požádána panem Hájíčkem, předsedou organizačního výboru pro oslavy 720. výročí založení obce Březnice, která se nachází asi šest kilometrů jižně od Bechyně, o vytvoření pamětní desky padlým vojákům z 1. světové války. Deska byla dokončena v červnu a 14. 6.2013 byla instalována na kapličku na návsi.

Oslavy následujícího dne byly vydařené. Deska byla slavnostně odhalena a následně vysvěcena farářem p. Kozubíkem za velkého zájmu březnických občanů a rodáků. Důstojný pietní akt byl zakončen státní hymnou v podání dechové hudby Keramička, poté následovala Mše svatá, byla otevřena výstava fotografií v březnickém kulturním domě a expozice místního mysliveckého sdružení.

Velmi nás těší, že naše škola mohla přispět ke zdárnému průběhu oslav v Březnici.

PAMĚTNÍ DESKA PRO BŘEZNICIPAMĚTNÍ DESKA PRO BŘEZNICIPAMĚTNÍ DESKA PRO BŘEZNICI
PAMĚTNÍ DESKA PRO BŘEZNICIPAMĚTNÍ DESKA PRO BŘEZNICIPAMĚTNÍ DESKA PRO BŘEZNICIPAMĚTNÍ DESKA PRO BŘEZNICIPAMĚTNÍ DESKA PRO BŘEZNICIPAMĚTNÍ DESKA PRO BŘEZNICI
PAMĚTNÍ DESKA PRO BŘEZNICIPAMĚTNÍ DESKA PRO BŘEZNICIPAMĚTNÍ DESKA PRO BŘEZNICIPAMĚTNÍ DESKA PRO BŘEZNICI

Slavnostní odhalení pamětní desky občanům Březnice a Jamníku, kteří padli v 1. světové
válce; Březnice 15. 6. 2013.(Foto: Matěj Novotný)

 

ŠKOLNÍ VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Po zdařilých loňských výstavách školy v budově Krajského úřadu v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 1952/2 jsme přichystali další výstavu. Tentokrát jsme propojili tvorbu výtvarných pedagogů školy sdružených ve skupině Devět + s aktuálními maturitními pracemi. Ve dvou podlažích hlavní budovy krajského úřadu jsme návštěvníkům přiblížili aktuální dění ve škole s cílem ukázat tvůrčí potenciál našeho pedagogického sboru a to, jak se tento potenciál odráží v pracích žáků, které učitelé odborně vedou.

Výstava byla nainstalována 10. 6. 2013, trvala do 30. 7. 2013; vernisáž proběhla 17. 6. 2013. Děkujeme studentkám konzervatoře za výbornou hudební produkce a všem, kteří naši výstavu navštívili.

ŠKOLNÍ VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADUŠKOLNÍ VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADUŠKOLNÍ VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADUŠKOLNÍ VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADU
 ŠKOLNÍ VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADUŠKOLNÍ VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADUŠKOLNÍ VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADU
 ŠKOLNÍ VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADU
ŠKOLNÍ VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADUŠKOLNÍ VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADU
ŠKOLNÍ VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADU
ŠKOLNÍ VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADUŠKOLNÍ VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADUŠKOLNÍ VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADU
ŠKOLNÍ VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADUŠKOLNÍ VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADUŠKOLNÍ VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADUŠKOLNÍ VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADU
Práce žáků a učitelů naší školy na Krajském úřadu v Českých Budějovicích, červen 2013.
(Foto: Jiří Novotný)
ŠKOLNÍ VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADUŠKOLNÍ VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADUŠKOLNÍ VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADU
Obrazy ak. mal. Petra Štojdla zdobí zasedací místnost v sekretariátu hejtmana.
(Foto: Jiří Novotný)

ŠKOLNÍ VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCHŠKOLNÍ VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCHŠKOLNÍ VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ŠKOLNÍ VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
ŠKOLNÍ VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCHŠKOLNÍ VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Vernisáž výstavy 17. 6. 2013 za účasti radního pro školství a kulturu JUDr. Tomeše Vytisky
a starosty Bechyně Mgr. Jaroslava Matějky. Hrají studenti českobudějovické konzervatoře.
(Foto: Lucie Polanská)


 

VÝSTAVA NATURA MORTA V GALERII NA CHODBĚ

Na červen 2013 jsme připravili ve školní Galerii Na chodbě výstavu obrazů Šárky Růžičkové - Zadákové a Aleše Růžičky s názvem Natura morta. Jde o rozměrné obrazy převážně s motivy zátiší. Těšíme se, že budeme moci přivítat absolventy školy oboru Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu (Aleš 1995, Šárka 2001) a představit našim studentům a návštěvníkům školy jejich tvorbu. Více o autorech naleznete na www.sarkazadakova.cz a www.alesruzicka.com.

Šárku Růžičkovou - Zadákovou a Aleše Růžičku kromě pout rodinných spojuje v poslední době i jejich malířské téma. Jednoduše by se dalo říci, že oba zpracovávají „zátiší“. Zatímco Aleš staví především květinová vanitas - květina se stává spojnicí témat (cykly Hřbitovní kvítí, Pouťové růže, Svatba, Stůl, Bábovičky), Šárka si pomocí malby vzpomíná a oživuje věci a předměty z dětství, dosazuje je do nových souvislostí a vytváří jakýsi „Bazar paměti“. Obě polohy můžete zhlédnout na jejich výstavě v prostorách Galerie Na chodbě bechyňské SUPŠ.

Výstava byla za účasti autorů zahájena v pondělí 10. 6. 2013 v 17. 00 hodin a potrvá do 10. 7. 2013. Velmi nás těší, kolik lidí vernisáž navštívilo. Zajímavým doplňkem akce, původně ovšem neplánovaným, ale o to milejším, bylo vykládání vypálené pece na dřevo. Výpal byl velmi zdařilý, studenti 3. ročníku byli výsledky nadšeni a také pro návštěvníky to bylo velmi zajímavé. Děkujeme všem, kteří vážili cestu do školy!

Po dohodě s autory byla výstava prodloužena do 31. 8. 2013.
Zájemci o zhlédnutí výstavy mohou volat na číslo 723 165 306.

VÝSTAVA NATURA MORTA V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA NATURA MORTA V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA NATURA MORTA V GALERII NA CHODBĚ
VÝSTAVA NATURA MORTA V GALERII NA CHODBĚ
VÝSTAVA NATURA MORTA V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA NATURA MORTA V GALERII NA CHODBĚ

Obrazy Šárky Zadákové - "Bazar paměti" (Foto: Jiří Novotný)
 VÝSTAVA NATURA MORTA V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA NATURA MORTA V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA NATURA MORTA V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA NATURA MORTA V GALERII NA CHODBĚ
VÝSTAVA NATURA MORTA V GALERII NA CHODBĚ
VÝSTAVA NATURA MORTA V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA NATURA MORTA V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA NATURA MORTA V GALERII NA CHODBĚ
Obrazy Aleše Růžičky - květinové variace. (Foto: Jiří Novotný)
VÝSTAVA NATURA MORTA V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA NATURA MORTA V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA NATURA MORTA V GALERII NA CHODBĚ
VÝSTAVA NATURA MORTA V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA NATURA MORTA V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA NATURA MORTA V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA NATURA MORTA V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA NATURA MORTA V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA NATURA MORTA V GALERII NA CHODBĚ
Vernisáž výstavy v Galerii Na chodbě 10. 6. 2013. (Forto: Libor Hošek)

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ 7. 6. 2013

V pátek 7. 6. 2013 proběhlo slavnostní předání maturitních vysvědčení. Do seznamu našich absolventů tentokrát přibylo prvních "sedm statečných" z nového oboru multimediální tvorba. I proto považujeme právě tyto maturity za přelomové. Nový obor si získává pevné místo a maturantům patří poděkování za to, že svými pracemi i celkovým vystupováním u maturit nastavili laťku poměrně vysoko. Dík patří samozřejmě i pedagogům, kteří se studenty všech oborů "cedili krev".

Čerstvým absolventům přejeme mnoho úspěchů v dalším životě a budeme rádi, když nezapomenou na školu a místo, kde strávili čtyři krásné roky.

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ 7. 6. 2013SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ 7. 6. 2013SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ 7. 6. 2013
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ 7. 6. 2013
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ 7. 6. 2013SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ MATURITNÍCH VYSVĚDČENÍ 7. 6. 2013
Několik momentek z předání maturitních vysvědčení 7. 6. 2013. (Foto: Libor Šimák)

VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TŘEBOŇ 2013

Podobně jako v minulých dvou letech probíhá i letos výměnná praxe studentů třetích ročníků mezi naší školou a SOŠ a SOU Třeboň. Skupiny sedmi studentů z obou škol tráví jeden týden v Třeboni a druhý týden v Bechyni. V prvním týdnu nadchla naše žáky práce se sklem - malovali, brousili, leptali. V týdnu od 27. 5. 2013 třeboňští studenti v našich dílnách modelují a točí na kruhu. Obě školy považují výměnu žáků za velmi podnětnou; věříme, že se uskuteční i v dalším školním roce.

VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TŘEBOŇ 2013VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TŘEBOŇ 2013VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TŘEBOŇ 2013
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TŘEBOŇ 2013
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TŘEBOŇ 2013VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TŘEBOŇ 2013VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TŘEBOŇ 2013
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TŘEBOŇ 2013
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TŘEBOŇ 2013VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TŘEBOŇ 2013VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TŘEBOŇ 2013
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TŘEBOŇ 2013
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TŘEBOŇ 2013VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TŘEBOŇ 2013
Ukázky prací našich studentů v Třeboni; třeboňští studenti v Bechyni: modelovna, točírna,
malírna - květen 2013 (Foto: Jiří Novotný)

MATURITY 2013

V pondělí 20. 5. 2013 začaly na naší škole maturity 2013. Jako první maturovali grafici, po nich první multimedialisté; jejich maturity skončily ve čtvrtek 23. 5. 2013. V dalším týdnu na to navázaly maturity keramiků a designérů, které probíhaly do středy 29. 5. 2013.

MATURITY 2013MATURITY 2013MATURITY 2013
MATURITY 2013
MATURITY 2013MATURITY 2013
MATURITY 2013
MATURITY 2013MATURITY 2013
MATURITY 2013MATURITY 2013MATURITY 2013MATURITY 2013

Pondělí 20. 5. 2013. Maturují grafici: Simona Slouková, Lucie Kozojedová, Klára Janátová
a Zuzana Hejbalová.
MATURITY 2013MATURITY 2013MATURITY 2013

MATURITY 2013
MATURITY 2013MATURITY 2013
MATURITY 2013
MATURITY 2013MATURITY 2013
MATURITY 2013
MATURITY 2013MATURITY 2013
MATURITY 2013
MATURITY 2013MATURITY 2013
Úterý 21. 5. 2013: Jitka Hofmanová, Jakub Černý, Klára Plicová, Klára Daňková a Ilona
Nováčková. 

MATURITY 2013MATURITY 2013MATURITY 2013MATURITY 2013
MATURITY 2013
MATURITY 2013MATURITY 2013
MATURITY 2013
MATURITY 2013MATURITY 2013
MATURITY 2013
MATURITY 2013MATURITY 2013
Středa 22. 5. 2013: maturují poslední dvě grafičky (Zita a Žaneta Janálovy). Naše škola má
také první absolventy oboru Multimediální tvorba: Jiřího Alexandra Bednáře, Jana Šařece
a Tomáše Válka. 
MATURITY 2013MATURITY 2013MATURITY 2013

MATURITY 2013MATURITY 2013MATURITY 2013
MATURITY 2013
MATURITY 2013MATURITY 2013
MATURITY 2013
MATURITY 2013MATURITY 2013MATURITY 2013
MATURITY 2013
MATURITY 2013MATURITY 2013
MATURITY 2013
MATURITY 2013MATURITY 2013
Poslední maturanti multimediálního oboru: Lubomír Šimák, Lukáš Tácha, Pavla Fabíková
a Michal Miňha. 
MATURITY 2013MATURITY 2013MATURITY 2013
MATURITY 2013
MATURITY 2013MATURITY 2013MATURITY 2013
MATURITY 2013
MATURITY 2013MATURITY 2013
MATURITY 2013
MATURITY 2013MATURITY 2013
Pondělí 27. 5. 2013: maturují keramici a designéři - Veronika Bradnová, Nikola Příhodová,
Leontýna Debefová, Kateřina Zemanová a Richard Kříž. 

MATURITY 2013MATURITY 2013MATURITY 2013MATURITY 2013
MATURITY 2013
MATURITY 2013MATURITY 2013
Úterý 28. 5. 2013: maturují designéři Aneta Mládková, Ivana Hánová a Tamara Patryová.
MATURITY 2013MATURITY 2013MATURITY 2013
MATURITY 2013
MATURITY 2013MATURITY 2013MATURITY 2013
MATURITY 2013
MATURITY 2013MATURITY 2013
MATURITY 2013
MATURITY 2013MATURITY 2013
Středa 29. 5. 2013 - poslední den. Maturují designéři Dominik Miklušák, Erik Bartoš a Petra

Rezková. (Foto: Jiří Novotný)

Maturitní zkoušky 2013 v jarním termínu skončily. Velmi nás těší, že všichni studenti, kteří k maturitě šli, byli ve školní části úspěšní. Zvláště potěšitelný byl průběh maturit u nového oboru Multimediální tvorba. Děkujeme studentům za jejich výkony a neméně děkujeme učitelům, kteří je připravovali. Laťku pro další ročníky nastavili poměrně vysoko. Zpětná vazba od čerstvých absolventů a uznání učitelům byla snad největší odměna.


VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2013 V JARNÍM OBDOBÍ

Třída 4.G 4.M 4.D 4.V
Počet žáků celkem 13 8 10 6
Počet žáků třídy připuštěných k MZ 11 7 7 2
Počet žáků opakujících MZ 0 0 1 1
V jarním termínu maturovalo celkem 11 7 8 3
Prospělo s vyznamenáním 2 0 0 0
Prospělo celkem 8 6 6 2
Neprospělo celkem 1 1 2 1
Průměrný prospěch 2,30 1,80 2,72 2,63

Průměrný prospěch školy: 2,36

Průměrný prospěch z jednotlivých předmětů - společná část MZ

Předmět 4.G 4.M 4.D 4.V
Český jazyk a literatura  2,90  2,43 3,43 3,00
Anglický jazyk 2,00 1,67 3,50 4,50
Německý jazyk 1,50 - 3,00 -
Matematika - 5,00 - -

Průměrný prospěch z jednotlivých předmětů - profilová část MZ

Předmět 4.G 4.M 4.D 4.V
Dějiny výtvarné kultury 2,80 1,57 2,86 2,33
Technologie 2,09 1,71 2,00 2,30
Odborná maturitní práce 1,82 1,14 1,88 1,00

Celkový prospěch

Třída 4.G 4.M 4.D 4.V
Prospěl s vyznamenáním 2 0 0 0
Prospěl 8 6 6 2
Neprospěl 1 1 2 1

Poznámka: Školní, tj. profilovou část maturitní zkoušky, složili všichni žáci, kteří byli k maturitě připuštěni.

Jiří Novotný, ředitel školy

EXKURZE DO PRAHY 15. 5. 2013

Ve středu 15. 5. 2013 se studenti 3.ročníků, kteří navštěvují volitelný předmět Seminář o moderním umění, vypravili do Prahy. Cílem byl Veletržní palác s bohatými sbírkami umění 19. a 20. století. Zde se mohli studenti seznámit s mnohými originály děl, o kterých jsme si celý rok v semináři povídali, počínaje Muchovou Slovanskou epopejí v přízemí galerie, přes Generaci ND a českou secesi ve 4. patře. Dále navštívili impozantní 3. patro Veletržního paláce se sbírkami francouzského umění: prohlédli si impresionisty, postimpresionisty a díla avantgardního umění francouzského i českého. Každý si zde jistě našel svého favorita a měl možnost srovnávat reprodukce se skutečnými originály. Někteří studenti obdivovali díla Františka Kupky a podivovali se nad rozmanitostí jeho tvorby, jiní si všimli, že jejich oblíbenec, Vincet van Gogh, má v galerii pouze jeden obraz, a to Zelené obilí.

Zlatou tečkou našeho programu byla návštěva putovní výstavy o Tutanchamonovi na holešovickém výstavišti. Dvouhodinový audiovizuální program, který nás postupně prováděl expozicí od seznámení se s 18. dynastií egyptských faraónů a s dětstvím H. Cartera , přes nález hrobky, její postupné odkrývání až po vystavení jednotlivých objevených pokladů, i když v replikách, byl opravdu poutavý a mnozí z nás časový limit na prohlídku výstavy  překročili, neboť se od této tajuplné doby nemohli odpoutat.

Navštívené expozice se studentům líbily natolik, že mnozí by si exkurzi rádi ještě jednou zopakovali...

Mgr. Drahomíra Bočanová

EXKURZE DO PRAHY 15. 5. 2013EXKURZE DO PRAHY 15. 5. 2013EXKURZE DO PRAHY 15. 5. 2013
EXKURZE DO PRAHY 15. 5. 2013EXKURZE DO PRAHY 15. 5. 2013EXKURZE DO PRAHY 15. 5. 2013
Exkurze do Veletržního paláce a na výstavu Tutanchamón 15. 5. 2013.
(Foto: Mgr. Drahomíra Bočanová)

VÝSTAVA KOUZLO HLÍNY V AJG BECHYNĚ

Na letošní sezónu v Alšově jihočeské galerii - Mezinárodním muzeu keramiky v Bechyni jsme připravili velkou průřezovou školní výstavu pod názvem Kouzlo hlíny s podtitulem Poklady z depozitáře bechyňské keramické školy. Výstavou přibližujeme vývoj keramiky i estetických názorů na ni od založení školy do současnosti. Předpokládáme, že se tato výstavy stane základem opravdu reprezentativní výstavy ke 130. výročí školy, které připadá na jaro příštího roku.

Prostor v 1. patře bývalého bechyňského pivovaru (obsazujeme zde celkem 59 vitrin) sdílíme s absolventkou naší školy ak. soch. Markétou Škopkovou, která připravila expozici rozměrných plastik i drobných artefaktů a porcelánových hrnků, ale také pastelů pod názvem Cestou dlouhou věčnou touhou. Možnosti společné výstavy právě s touto výtvarnicí, účastnicí bechyňského sympozia v roce 2010, si velmi vážíme.

Další sezónní výstavou byla výstava Lidi skvělé keramičky paní Šárky Radové a výstava výsledků 25. ročníku Mezinárodního sympozia keramiky 2012, která byla nainstalována v polovině červny a trvala do 30. 7. 2013. .

Společná vernisáž tří výstav proběhla v sobotu 4. 5. 2013 ve 14.30. Nutno říci, že snad nikdy nebyly prostory Mezinárodního muzea keramiky při vernisáži zaplněny tak, jako v tomto sobotním odpoledni. Díky třem atraktivním výstavám přijelo mnoho lidí, přišlo ale také množství Bechyňáků. Volné hudební sdružení podbarvilo vernisáž hudbou a zpříjemnilo už tak milý den.

Od 3. 8. 2013 do 29. 9. 2013 pak probíhá výstava Markéty Novákové, Daniela Piršče a ateliéru keramiky VŠVU z Bratislavy a velmi zajímavá výstava soch Michala Gabriela s názvem Predátoři

Školní výstava potrvá do 29. 9. 2013. Srdečně zveme všechny milovníky keramiky i volné sochařské tvorby!

VÝSTAVA KOUZLO HLÍNY V AJG BECHYNĚVÝSTAVA KOUZLO HLÍNY V AJG BECHYNĚVÝSTAVA KOUZLO HLÍNY V AJG BECHYNĚ
VÝSTAVA KOUZLO HLÍNY V AJG BECHYNĚ
VÝSTAVA KOUZLO HLÍNY V AJG BECHYNĚVÝSTAVA KOUZLO HLÍNY V AJG BECHYNĚ
VÝSTAVA KOUZLO HLÍNY V AJG BECHYNĚ
VÝSTAVA KOUZLO HLÍNY V AJG BECHYNĚVÝSTAVA KOUZLO HLÍNY V AJG BECHYNĚ
VÝSTAVA KOUZLO HLÍNY V AJG BECHYNĚ
VÝSTAVA KOUZLO HLÍNY V AJG BECHYNĚVÝSTAVA KOUZLO HLÍNY V AJG BECHYNĚ

VÝSTAVA KOUZLO HLÍNY V AJG BECHYNĚ
VÝSTAVA KOUZLO HLÍNY V AJG BECHYNĚVÝSTAVA KOUZLO HLÍNY V AJG BECHYNĚ
Vernisáž tří výstav v Mezinárodním muzeu keramiky Bechyně 4. 5. 2013. (Foto: Matěj Novotný) 

NAŠI STUDENTI MALUJÍ NA KONTEJNERY V TÁBOŘE

Ve spolupráci s Městským úřadem v Táboře jsme přichystali na sobotu 4. 5. 2013 akci, kterou jsme zatím ještě nedělali: na Starém městě v Táboře naši studenti zdobili kontejnery na odpadky. Šlo vlastně o streetartovou akci, při níž pět dvojic studentů dekorovalo pět kontejnerů. Návrhy připravili studenti prvního a druhého ročníku grafického oboru pod vedením akad. mal. Petra Štojdla a Mgr. Otakara Nováka, pod jejichž vedením také proběhla realizace této akce.

Akce se konala pod záštitou MěÚ Tábor a za sponzorského krytí firmou Rumpold, která zaplatila barvy.

NAŠI STUDENTI MALUJÍ NA KONTEJNERY V TÁBOŘENAŠI STUDENTI MALUJÍ NA KONTEJNERY V TÁBOŘENAŠI STUDENTI MALUJÍ NA KONTEJNERY V TÁBOŘENAŠI STUDENTI MALUJÍ NA KONTEJNERY V TÁBOŘENAŠI STUDENTI MALUJÍ NA KONTEJNERY V TÁBOŘE
NAŠI STUDENTI MALUJÍ NA KONTEJNERY V TÁBOŘE
NAŠI STUDENTI MALUJÍ NA KONTEJNERY V TÁBOŘENAŠI STUDENTI MALUJÍ NA KONTEJNERY V TÁBOŘE
NAŠI STUDENTI MALUJÍ NA KONTEJNERY V TÁBOŘENAŠI STUDENTI MALUJÍ NA KONTEJNERY V TÁBOŘE
NAŠI STUDENTI MALUJÍ NA KONTEJNERY V TÁBOŘE
 NAŠI STUDENTI MALUJÍ NA KONTEJNERY V TÁBOŘENAŠI STUDENTI MALUJÍ NA KONTEJNERY V TÁBOŘENAŠI STUDENTI MALUJÍ NA KONTEJNERY V TÁBOŘE
Naši studenti malují na kontejnery v Táboře 4. 5. 2013. (Foto: Mgr. Otakar Novák,
ak. mal. Petr Štojdl) 

INSTRUKTORSKÝ KURZ OVČÁRNA 2013

Počátkem května 2013 proběhlo tradiční čtyřdenní soustředění instruktorů kurzů Start z řad studentů pod vedením vychovatele Vratislava Šťastného na Ovčárně nedaleko Bernartic. Kromě bohatého programu nejrůznějších činností byl uskutečněn i výlet do Dražíče spojený s exkurzí v místním malém pivovaru.

INSTRUKTORSKÝ KURZ OVČÁRNA 2013INSTRUKTORSKÝ KURZ OVČÁRNA 2013INSTRUKTORSKÝ KURZ OVČÁRNA 2013
INSTRUKTORSKÝ KURZ OVČÁRNA 2013
INSTRUKTORSKÝ KURZ OVČÁRNA 2013INSTRUKTORSKÝ KURZ OVČÁRNA 2013
INSTRUKTORSKÝ KURZ OVČÁRNA 2013
INSTRUKTORSKÝ KURZ OVČÁRNA 2013INSTRUKTORSKÝ KURZ OVČÁRNA 2013
Instruktorský kurz Ovčárna 2013, květen 2013. (Foto: Vratislav Šťastný, Štefan Bernáth)

 

REJ ČARODĚJNIC V BECHYNI 30. 4. 2013

30. dubna se každoročně v Bechyni koná „rej čarodějnic“. Letos se této oblíbené akce v hojném počtu zúčastnili i studenti naší školy a DM. Průvod táhli bubeníci a hráči na kytary, vlastnoručně vyrobené čarodějnice nesli v čele průvodu „vlajkonoši“ a před kulturním domem s těmi nejmenšími čarodějnicemi dováděly naše velice zdařile namaskované studentky. Akce se vydařila, líbila se studentům i veřejnosti. Poděkování patří Kristině Zykové, Alině Yessimbekové, Janě Gurské, Elišce Turonyové, Soukupové, Zuzaně Strnadové, Štěpánce Rolnikové, Ondřeji Sukovi, Leonu Táborkovi, Kolářovi, Romanu Bednářovi, Luboši Šimákovi, Romanu Pauschovi, Lukáši Maryškovi, Janu Paličkovi a Františku Hanouskovi.  

Soňa Houdková, vychovatelka

REJ ČARODĚJNIC V BECHYNI 30. 4. 2013REJ ČARODĚJNIC V BECHYNI 30. 4. 2013REJ ČARODĚJNIC V BECHYNI 30. 4. 2013
REJ ČARODĚJNIC V BECHYNI 30. 4. 2013
REJ ČARODĚJNIC V BECHYNI 30. 4. 2013REJ ČARODĚJNIC V BECHYNI 30. 4. 2013
REJ ČARODĚJNIC V BECHYNI 30. 4. 2013REJ ČARODĚJNIC V BECHYNI 30. 4. 2013
REJ ČARODĚJNIC V BECHYNI 30. 4. 2013
Rej čarodějnic v Bechyni - průvod městem 30. 4. 2013 (Foto: KD Bechyně)

 

VEČER KAZAŠSKÉ KULTURY

Na čtvrtek 25. 4. 2013 v 19.00 hodin připravili naši zahraniční studenti Večer kazašské kultury. Konal ve škole v Galerii Na chodbě. Návštěvníci byli seznámeni s přírodními krásami a kulturou Kazachstánu, viděli ukázku jednoho z kazašských tanců, slyšeli hymnu a také měli možnost ochutnat některá národní jídla.

VEČER KAZAŠSKÉ KULTURY

Večer zahájil úvodním slovem ředitel školy Jiří Novotný. Přivítal studenty i návštěvníky mimoškolní a ocenil, že se dostavili v opravdu hojném počtu. Přivítal také starostu města Mgr. Jaroslava Matějku a předal slovo studentům. Ti se představili a zazpívali kazašskou hymnu. Potom se slova ujala Alina Yessimbekova, která krásnou češtinou komentovala fotografie týkající se kazašské kultury, způsobu života i přírodních krás. Ayan Zhumadil zatančila  tanec dívky, která odchází z domova. A zcela na závěr mohli všichni přítomní ochutnat kazašské dobrůtky. Prezentace byla výborně připravena.

Jsme opravdu rádi, že kazašský večer navštívili studenti naší školy a spontánním potleskem ocenili práci Kazachů. Přítomnost cizinců je velmi důležitá a stává se prvkem multikulturního prostředí v naší škole. Věříme, že se v příštím školním roce řady cizinců u nás ještě rozšíří.

VEČER KAZAŠSKÉ KULTURYVEČER KAZAŠSKÉ KULTURYVEČER KAZAŠSKÉ KULTURY
VEČER KAZAŠSKÉ KULTURYVEČER KAZAŠSKÉ KULTURYVEČER KAZAŠSKÉ KULTURY
Večer kazašské kultury 25. 4. 2013 se opravdu vydařil. (Foto: Jiří Novotný)

VEČER KAZAŠSKÉ KULTURYVEČER KAZAŠSKÉ KULTURYVEČER KAZAŠSKÉ KULTURYVEČER KAZAŠSKÉ KULTURY
VEČER KAZAŠSKÉ KULTURY
VEČER KAZAŠSKÉ KULTURYVEČER KAZAŠSKÉ KULTURYVEČER KAZAŠSKÉ KULTURY
VEČER KAZAŠSKÉ KULTURY
VEČER KAZAŠSKÉ KULTURY
VEČER KAZAŠSKÉ KULTURYVEČER KAZAŠSKÉ KULTURYVEČER KAZAŠSKÉ KULTURY
Kazašský večer ještě jednou, tentokrát objektivem Libora Hoška.


 

VYSVĚCENÍ KAPLIČKY SV. VOJTĚCHA U ČERVENÉHO MLÝNA

V pondělí 22. 4. 2013 v 17.00 proběhlo ve Hvožďanech u řeky za táborem Instaláček vysvěcení kapličky sv. Vojtěcha. Kaplička byla v loňském roce městem Bechyně a za přispění nadace ČEZ opravena a opatřena sochou světce od akademického sochaře Miroslava Olivy z naší školy; berlou ji doplnil umělecký kovář Roman Šimon. V předvečer svátku sv. Votěcha za velmi příjemného jarního počasí byla kaplička vysvěcena bechyňským farářem panem Kozubíkem. Ten požehnal kapličce i soše a vyslovil poděkování všem, kteří se na celé akci podíleli. Vyjádřil také názor, že by se toto setkání mohlo každoročně opakovat. Místostarosta Bechyně Mgr. Jiří Beneš promluvil o životě a významu sv. Vojtěcha a ak. soch. Miroslav Oliva o svém výtvarném pojetí sochy a o tom, jak se měnila podoba světce v průběhu práce.

O sv. Vojtěchovi.
Sv. Vojtěch jako jeden ze zemských patronů byl druhým pražským biskupem. Pocházel z rodu Slavníkovců, žil v druhé polovině 10. století, zemřel mučednickou smrtí v Prusku a byl svatořečen v roce 999. Je považován za autora písně Hospodine, pomiluj ny. Jeho atributy jsou kniha, biskupská hůl a někdy také veslo. Kaplička sv. Vojtěcha je na jezu Červeného mlýna pravděpodobně proto, že sv. Vojtěch byl patronem vorařů.

VYSVĚCENÍ KAPLIČKY SV. VOJTĚCHA U ČERVENÉHO MLÝNAVYSVĚCENÍ KAPLIČKY SV. VOJTĚCHA U ČERVENÉHO MLÝNAVYSVĚCENÍ KAPLIČKY SV. VOJTĚCHA U ČERVENÉHO MLÝNAVYSVĚCENÍ KAPLIČKY SV. VOJTĚCHA U ČERVENÉHO MLÝNA
VYSVĚCENÍ KAPLIČKY SV. VOJTĚCHA U ČERVENÉHO MLÝNA
VYSVĚCENÍ KAPLIČKY SV. VOJTĚCHA U ČERVENÉHO MLÝNAVYSVĚCENÍ KAPLIČKY SV. VOJTĚCHA U ČERVENÉHO MLÝNAVYSVĚCENÍ KAPLIČKY SV. VOJTĚCHA U ČERVENÉHO MLÝNA
Milý podvečer 22. 4. 2013 u Lužnice pod Hvožďanami: svěcení kapličky a sochy
sv. Vojtěcha od Miroslava Olivy (Foto: Jiří Novotný)

INSTALACE A VÝSTAVA MATURITNÍCH PRACÍ 2013

V pondělí 22. 5. 2013 začíná instalace maturitních prací. Práce budou umístěny v 1. patře , v přízemí v Galerii Na chodbě a v učebně č. 26. Instalace bude dokončena 30. 4. 2013.

Srdečně zveme veřejnost ke zhlédnutí aktuálních prací. Otevřeno je od 2. 5. 2013, pondělí - pátek od 8.00 do 16.30, v pátek od 8.00 do 15.00.

INSTALACE A VÝSTAVA MATURITNÍCH PRACÍ 2013INSTALACE A VÝSTAVA MATURITNÍCH PRACÍ 2013INSTALACE A VÝSTAVA MATURITNÍCH PRACÍ 2013
INSTALACE A VÝSTAVA MATURITNÍCH PRACÍ 2013
INSTALACE A VÝSTAVA MATURITNÍCH PRACÍ 2013INSTALACE A VÝSTAVA MATURITNÍCH PRACÍ 2013

Instalace maturitních prací v Galerii na Chodbě 24. 4. 2013. (Foto: Jiří Novotný)

ROLNIČKOVÝ DEN 22. 4. 2013

Pokračujeme ve spolupráci s Rolničkou Soběslav. Po několika sbírkách a Bleším trhu 2013 budou naši studenti opět aktéry daslší charitativní akce. V pondělí 22. 4. 2013 se do ulic Bechyně vydali dobrovolníci z SUPŠ Bechyně, studenti třetích ročníků, na 12. ročník Rolničkových dnů. Prodávali rolničky nejrůznějších barev; výtěžek akce je určen na nákup a rekonstrukci chráněného bytu pro lidi s mentálním postižením. Výsledek sbírky je neuvěřitelný: vybralo se celkem 11.516,- Kč!!! S penězi z Blešího trhu (5.300,- Kč) tak bylo pro Rolničku vybráno celkem 16.816,- Kč. Tuto charitativní akci považuje ředitelství školy za velmi důležitou.

Děkujeme všem, kteří tuto akci podpořili, studentům třetích ročníků a ing. Jaroslavě Bínové.
 
ROLNIČKOVÉ DNY 2013ROLNIČKOVÉ DNY 2013ROLNIČKOVÉ DNY 2013
ROLNIČKOVÉ DNY 2013
ROLNIČKOVÉ DNY 2013ROLNIČKOVÉ DNY 2013

Příprava prodeje rolniček 22. 4. 2013; zástupce Rolničky Ivan Mrkvica, Ing. Jaroslava¨Bínová
a studenti 3. ročníků. (Foto: Jiří Novotný)
ROLNIČKOVÝ DEN 22. 4. 2013ROLNIČKOVÝ DEN 22. 4. 2013ROLNIČKOVÝ DEN 22. 4. 2013
ROLNIČKOVÝ DEN 22. 4. 2013
ROLNIČKOVÝ DEN 22. 4. 2013ROLNIČKOVÝ DEN 22. 4. 2013
Naši dobrovolníci z 3. ročníků; Rolničkový den 22. 4. 2013. (Foto: Ivan Mrkvica, Rolnička)

VÝSTAVA OBRAZŮ VĚRY DYTRYCHOVÉ A PRACÍ STUDENTŮ SUPŠ V GALERII GALVÍNA

Po úspěšné výstavě Cvičení ticha se se stejnojmennou výstavou vrací do Bechyně Věra Dytrychová. Tentokrát mají možnost vidět její obrazy návštevníci Galerie Galvína, a to od 20. 4. do 25. 5. 2013.


PRÁVĚ PROBÍHÁ

Věra Dytrychová (1965) vystudovala Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze - Žižkově, výtvarný obor Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích a absolvovala dvouleté studium Péče o kulturní dědictví na Filozofické fakultě v Praze. Má za sebou četné výstavy v Českých Budějovicích, Prachaticích, Nových Hradech, Žďáru nad Sázavou a Netolicích. Několik let učila výtvarnou výchovu na základní škole ve Lhenicích, v současnosti se věnuje vedení dětských výtvarných aktivit, alternativní pedagogice (metoda Montessori) a patchworkování, nejvíce však péči o malého synka. Žije a pracuje v Záboří u Českých Budějovic. Kontakt na autorku: Vera.dyt@gmail.com.

VÝSTAVA CVIČENÍ TICHA V GALERII GALVÍNAVÝSTAVA CVIČENÍ TICHA V GALERII GALVÍNAVÝSTAVA CVIČENÍ TICHA V GALERII GALVÍNAVÝSTAVA CVIČENÍ TICHA V GALERII GALVÍNA
Věra Dytrychová a ukázka jejích poetických obrazů. (Foto: Archiv autorky)

Výstavu jsme doplnili studentskými plastikami a nádobím a poprvé tak budeme v Galvíně prezentovat naši školu. Vybrali jsme práce v tlumených barevných odstínech, aby nekonkurovaly obrazům. Srdečně zveme k návštěvě výstavy!

VÝSTAVA OBRAZŮ VĚRY DYTRYCHOVÉ A PRACÍ STUDENTŮ SUPŠ V GALERII GALVÍNAVÝSTAVA OBRAZŮ VĚRY DYTRYCHOVÉ A PRACÍ STUDENTŮ SUPŠ V GALERII GALVÍNAVÝSTAVA OBRAZŮ VĚRY DYTRYCHOVÉ A PRACÍ STUDENTŮ SUPŠ V GALERII GALVÍNAVÝSTAVA OBRAZŮ VĚRY DYTRYCHOVÉ A PRACÍ STUDENTŮ SUPŠ V GALERII GALVÍNA
VÝSTAVA OBRAZŮ VĚRY DYTRYCHOVÉ A PRACÍ STUDENTŮ SUPŠ V GALERII GALVÍNA
VÝSTAVA OBRAZŮ VĚRY DYTRYCHOVÉ A PRACÍ STUDENTŮ SUPŠ V GALERII GALVÍNAVÝSTAVA OBRAZŮ VĚRY DYTRYCHOVÉ A PRACÍ STUDENTŮ SUPŠ V GALERII GALVÍNAVÝSTAVA OBRAZŮ VĚRY DYTRYCHOVÉ A PRACÍ STUDENTŮ SUPŠ V GALERII GALVÍNA
VÝSTAVA OBRAZŮ VĚRY DYTRYCHOVÉ A PRACÍ STUDENTŮ SUPŠ V GALERII GALVÍNA
VÝSTAVA OBRAZŮ VĚRY DYTRYCHOVÉ A PRACÍ STUDENTŮ SUPŠ V GALERII GALVÍNAVÝSTAVA OBRAZŮ VĚRY DYTRYCHOVÉ A PRACÍ STUDENTŮ SUPŠ V GALERII GALVÍNA
Instalování výstavy 19. 4. 2013, vernisáž 20. 4. 2013 a příjemné posezení v penzionu Elektra.
(Foto: Jiří Novotný, Pavlína Novotná)

EXKURZE DO PRAHY: TECHNICKÉ MUZEUM, MUCHA A OIDIPÚS V DIVADLE POD PALMOVKOU

Ve čtvrtek 18. dubna 2013 proběhla celodenní exkurze do Prahy. Na programu byla návštěva Národního technického muzea a prohlídka historické části Prahy. Hlavním bodem programu bylo večerní divadelní představení Oidipús vladař v Divadle pod Palmovkou. Poděkování za zorganizování exkurze a návštěvy divadla patří Mgr. Ludmile Krůčkové a PhDr. Ivě Vágnerové.

Ohlasy studentů:

"Po příjezdu do Prahy jsme navštívili NT muzeum, kde nás zaujala výstava astronomie a tisku, jelikož jsme si mohli vyzkoušet, jak fungují některé předměty. K dalším expozicím patřily domácí spotřebiče, kde byly vidět nejstarší typy z roku 1862, ale i z dnešní doby. Z muzea jsme se přesunuli do Obecního domu, kde výstava plakátů Alfonse Muchy zaujala některé více, některé méně. A na závěr nás čekalo představení Oidipus vladař v Divadle pod Palmovkou. Celý den jsme si my tři velmi užily a přivezly spoustu zážitků."

Tereza Hávová, Iva Králová, Andrea Hodíková, 3.D

"Exkurze byla moc pěkná, škoda jen "problémů" s autobusem. Na Muchovi byly dobré komentáře k plakátům a autorovi, i když bylo přes množství lidí průvodkyni málo slyšet."

Adam Vlčan, 2.D

"Výlet se mi moc líbil, na Muchu jsem se moc těšil a výstava moje očekávání splnila. V technickém muzeu mne zaujaly staré motocykly a auta. Den byl velice vyčerpávájící a horko nesnesitelné, ale divadelní představení bylo příjemné osvěžení a udivila mě profesionalita a úroveň , se kterou se J. Langmajer zhostil role krále Oidipa, stejně tak i výkony ostatních herců."

Honza Grepl, 2.D

"Jelikož se ani jedna z nás nedostane tak často do Prahy, byly jsme už jen její návštěvou potěšeny. Návštěva technického muzea byla sice zpestřením, ale mnohem více nás zaujala výstava plakátů Alfonse Muchy, která byla vskutku jedinečná a překrásná. Nevýhodou bylo množství lidí, ale vzhledem k popularitě Muchy není divu. Ač bychom si rády odvezly knihu, šátek nebo plakát, nezbylo nám kvůli ceně nic jiného, než se spokojit s připínací plackou a pohlednicí s motivem krásných žen a ornamentů. Rozchod mohl být delší, abychom se mohly projít po našem hlavním městě, neb ač je srdcem Evropy, málokdo se v ní vyzná. Když už jsme se konečně, celé natěšené, a také unavené, dostaly do autobusu (převlíkací kabinky), vybojovaly si lístky na sedadla vedle sebe a pohodlně se usadily - děj začal. Zprvu nás povídání víceméně uspávalo, ale po chvíli si nás herci v čele s J. Langmajerem získali. Ke konci nám naskočila husí kůže a nečekaný konec v nás zanechal velký dojem. Moc rády bychom se do divadla vrátily a užily si mnoho dalších představení (nejlépe muzikálů). Den byl únavný, ale plný vtipných zážitků a dojmů."

Verča Janoušková a Zdeňka Limbergová, 2.V 

"Jak se mi líbil výlet do Prahy? Hned ze začátku musím říct, že to byl jeden z nejlepších výletů, co jsem na této škole absolvovala. Tématika návštěvy mi tentokrát stoprocentně sedla. V technickém muzeu jsem byla poprvé, a tak jsem s plnou radostí mohla ocenit pro mě již zvláštní přístroje. Dokumentární fotografie a videa jen zážitek prohloubila. Nejvíce si mě ale získala sekce o fotografii samotné. Poprvé jsem na vlastní oči viděla takto staré fotoaparáty a bylo to pro mne velice poučené a místy i legrační. Jelikož se poslední dobou fotografií zabývám, vidět jak to všechno vzniklo bylo o to více zábavné a zajímavé.

Naše další zastávka mi udělala radost snad ještě větší - pokud to bylo vůbec možné. Výstava Alfonse Muchy byl pro mne hlavním bodem výletu, jelikož je tento úžasný umělec jedním z mých oblíbenců, ba dokonce i vzorů. Jeho grafika mě fascinovala už dlouhou dobu, a když jsem se doslechla o výstavě, upřímně jsem doufala, že bude do našeho výletu zahrnuta. Naštěstí jsem nebyla zklamána, naopak jsem byla přímo nadšená. Jediné co mě zklamalo byla cena a malý výběr suvenýrů. Výstava mi však dlouho zůstane v hlavě i bez hmotných památek.

Můj „zlatý hřeb“ dne byl sice za námi, pro ostatní ale zrovna začínal. Divadelní představení na námět Sofoklova Oidipa bylo však velmi poetické a hřejivé i pro mne. K dramatu mám kladný vztah již od malička, kdy jsem sama hrávala představení s tamnějším „dramaťákem,“ a tak jsem si večer nesmírně užila. Myslím, že vyzdvihovat námět či výkon herců není snad ani nutné, protože když se setká takto úžasný příběh se špičkovým výkonem představitelů, komentář už člověka ani nenapadá.

Závěrem bych tedy chtěla poděkovat, že mi škola umožnila prožít takto příjemně strávený den a rozhodně se nemohu dočkat, až se bude konat další výlet."

Veronika Dítková, 2.M

Další komentáře naleznete ZDE

EXKURZE DO PRAHY - MUZEA I DIVADLOEXKURZE DO PRAHY - MUZEA I DIVADLOEXKURZE DO PRAHY - MUZEA I DIVADLO
EXKURZE DO PRAHY - MUZEA I DIVADLO
EXKURZE DO PRAHY - MUZEA I DIVADLOEXKURZE DO PRAHY - MUZEA I DIVADLO
EXKURZE DO PRAHY - MUZEA I DIVADLOEXKURZE DO PRAHY - MUZEA I DIVADLOEXKURZE DO PRAHY - MUZEA I DIVADLO
Exkurze do Prahy 18. 4. 2013: Národní technické muzeum, Mucha, Divadlo pod Palmovkou. 
(Foto: Erik Bartoš a studenti)

NÁVŠTĚVA PROFESOREK A STUDENTEK Z GŽELU (RUSKO)

Ve středu 17. 4. 2013 navštívila naši školu skupina tří profesorek a dvou studentek z Gželského státního umělecko-průmyslového institutu pod vedením děkanky fakulty umělecko-řemeslného umění a designu gželského institutu  G. P. Moskevské. Po prohlídce školy následovala prezentace pro studenty a potom praktické ukázky tradičních kobaltových dekorů gželské oblasti.

Gžel se nachází 60 kilometrů pod Moskvou a je centrem výroby porcelánu a keramiky. V 19. století zde bylo 157 továren a více než 50 dílen. V současnosti je to o šco méně, přesto se jedná o velmi silnou keramickou oblast.

Institut má velký zájem o spolupráci s naší školou. Během schůzky se zástupci školy byla podepsána dohoda o spolupráci, jejíž platnost je tři roky. Jde o spolupráci v těchto oblastech:

 •  výměna informací o konferencích, workshopech, výstavách, festivalech atd.;
 • výměna vědecko-výzkumných materiálů (knihy, katalogy prací atd.) a videomateriálů;
 • organizace studentských výměnných programů na různé úrovni profesionální přípravy: bakalářské a magisterské programy, postgraduální studium, stáže studentů i pedagogů;
 • zvýšení kvalifikace a organizace stáží studentů, přednášejících a specialistů;
 • společné vědecko-výzkumné projekty, programy a vývoj;
 • jsou možné i jiné vzájemně dohodnuté formy spolupráce.

Na závěr jsme navštívili Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni - pobočku AJG. Naši hosté si s velkým zájmem a nadšením prohlédli stálou expozici výsledků mezinárodních keramických sympozií. Rozloučili jsme se s tím, že rozhodně nechceme nechat ležet ladem možnosti, které se nám nabízejí, a že se budeme maximálně snažit využít potenciál našich škol.

NÁVŠTĚVA PROFESOREK A STUDENTEK Z GŽELI (RUSKO)NÁVŠTĚVA PROFESOREK A STUDENTEK Z GŽELI (RUSKO)NÁVŠTĚVA PROFESOREK A STUDENTEK Z GŽELI (RUSKO)
NÁVŠTĚVA PROFESOREK A STUDENTEK Z GŽELI (RUSKO)
NÁVŠTĚVA PROFESOREK A STUDENTEK Z GŽELI (RUSKO)NÁVŠTĚVA PROFESOREK A STUDENTEK Z GŽELI (RUSKO)NÁVŠTĚVA PROFESOREK A STUDENTEK Z GŽELI (RUSKO)
NÁVŠTĚVA PROFESOREK A STUDENTEK Z GŽELI (RUSKO)
NÁVŠTĚVA PROFESOREK A STUDENTEK Z GŽELI (RUSKO)NÁVŠTĚVA PROFESOREK A STUDENTEK Z GŽELI (RUSKO)
 
NÁVŠTĚVA PROFESOREK A STUDENTEK Z GŽELI (RUSKO)NÁVŠTĚVA PROFESOREK A STUDENTEK Z GŽELI (RUSKO)NÁVŠTĚVA PROFESOREK A STUDENTEK Z GŽELI (RUSKO)
Návštěva z Gželu v naší škole a v AJG Bechyně 17. 4. 2013. (Foto: Jiří Novotný)

POBYT NAŠICH STUDENTŮ V TRENTU

V pátek 12. 4. 2013 odjela skupina deseti studentů pod vedením Aleny Kissové na výměnný pobyt do italského Trenta. Naši studenti jeli do Itálie již poosmé. Na programu měli práci v ateliérech smaltu, mozaiky a zpracování dřeva. Samozřejmě se těšili i na procházky krásným městem a výlet do jeho okolí. Podobně jako v minulých letech došlo k mírným improvizacím v programu i v náplni práce v dílnách, ale na celkovém pozitivním vyznění to nemohlo mnoho změnit, jednoznačně převládaly pozitivní pocity. Těšíme se, že i v dalším roce budeme moci výměnu uskutečnit.

Poděkování patří všem zúčastněným studentům, Aleně Kissové jako pedagogickému dozoru a překladateli panu Zdeňku Pumprovi.

POBYT NAŠICH STUDENTŮ V TRENTUPOBYT NAŠICH STUDENTŮ V TRENTUPOBYT NAŠICH STUDENTŮ V TRENTU
POBYT NAŠICH STUDENTŮ V TRENTUPOBYT NAŠICH STUDENTŮ V TRENTUPOBYT NAŠICH STUDENTŮ V TRENTU
POBYT NAŠICH STUDENTŮ V TRENTU
POBYT NAŠICH STUDENTŮ V TRENTUPOBYT NAŠICH STUDENTŮ V TRENTU
POBYT NAŠICH STUDENTŮ V TRENTU
POBYT NAŠICH STUDENTŮ V TRENTUPOBYT NAŠICH STUDENTŮ V TRENTU
POBYT NAŠICH STUDENTŮ V TRENTU
POBYT NAŠICH STUDENTŮ V TRENTUPOBYT NAŠICH STUDENTŮ V TRENTU
POBYT NAŠICH STUDENTŮ V TRENTU
POBYT NAŠICH STUDENTŮ V TRENTUPOBYT NAŠICH STUDENTŮ V TRENTU
Naši studenti měli možnost vidět krásy Trenta a okolí (někteří jíž poněkolikáté), v muzeu si
mohli narýžovat něco zlata...

POBYT NAŠICH STUDENTŮ V TRENTUPOBYT NAŠICH STUDENTŮ V TRENTUPOBYT NAŠICH STUDENTŮ V TRENTU
POBYT NAŠICH STUDENTŮ V TRENTU
POBYT NAŠICH STUDENTŮ V TRENTUPOBYT NAŠICH STUDENTŮ V TRENTU
Hlavní ale byla práce v dílnách. Pracovali jsme v ateliéru kovového šperku, smaltů...
POBYT NAŠICH STUDENTŮ V TRENTUPOBYT NAŠICH STUDENTŮ V TRENTUPOBYT NAŠICH STUDENTŮ V TRENTU
POBYT NAŠICH STUDENTŮ V TRENTUPOBYT NAŠICH STUDENTŮ V TRENTUPOBYT NAŠICH STUDENTŮ V TRENTU
 ...mozaiky a dřeva. Na závěr jsme byli přijati starostou městaTrento. (Foto: Alena Kissová
a studenti 3. ročníků)

POBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNI

Již osmým rokem pokračuje výměnná praxe mezi školami v Trentu, Třeboni a naší školou. Skupina 15 italských studentů a 2 profesorů u nás pracovala 5. - 12. 4. 2013. Navíc jsme přivítali skupinu devatenácti italských učitelů, kteří zde strávili víkend, absolvovali výlet do Jindřichova Hradce a v neděli se vrátili do Itálie. V neděli odpoledne začala pracovní část pobytu italských studentů a učitelů. Podobně jako v minulých letech se týkala dekorace keramiky, modelování a práce v točírně. V pátek 5. 4. 2013 večer proběhla první společná večeře v Třeboni.  

První den pobytu, v sobotu 6. 4. 2013, byl na programu výlet. Tentokrát italští studenti a profesoři pod vedením ak. mal. Petra Štojdla a Rudolfa de Fanta navštívili Jindřichův Hradec. Prohlédli si muzeum s unikátními Krýzovými jesličkami a jindřichohradecký hrad, zámek a rondel v zahradě. Na zpáteční cestě se zastavili v Třeboni.

 POBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNIPOBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNIPOBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNI
POBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNIPOBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNIPOBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNI
POBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNIPOBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNIPOBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNI
Výlet do Jindřichova Hradce 6. 4. 2013. (Foto: Petr Štojdl)

V neděli 7. 4. 2013 po snídani si skupina dvaceti učitelů prohlédla školu a poté odjela do Třeboně a zpět do Trenta. Patnáct studentů a dva profesoři, kteří zde týden pracovali v našich dílnách, absolvovalo za drobného sněžení procházku po Bechyni. Po obědě začala práce v dílnách; jako první byla připravena dekorace porcelánu naglazurovou technikou v malírně pod vedením Aleny Kissové. V práci se pak pokračovalo v pondělí 8. 4. 2013 s Jitkou Hášovou. Hotové výrobky pak byly ihned nakládány do pece, aby si je v pátek mohli studenti odvézt.

POBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNIPOBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNIPOBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNI
POBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNIPOBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNIPOBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNI
POBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNIPOBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNIPOBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNI
Procházka po Bechyni a práce v malírně 7. 4. 2013. (Foto: Jiří Novotný)

V pondělí 8. 4. 2013 také začalo nakládání pece na školním dvoře. Bude to jistá zajímavost pro italské studenty a profesory. Pan školník Jaroslav Mrzena a Petr Pich přivezli dřevo, studenti 3.V Matěj Lanč, Lukáš Vrtiška a Petr Čípa naglazovali výrobky, během dne pec naložili a pálili. Pálení začalo v 18.00 hodin a bylo spojeno s posezením na dvoře u ohně. Skončilo druhý den v 18.00, pec se otevírala ve čtvrtek 11. 4. 2013. Tentokrát jsme ale zažili zklamání: mokré dřevo nefungovalo tak, jako suché v létě při sympoziu, a pec bude nutné přepálit ještě jednou. Je to další důkaz toho, že keramiku je nutné dělat s velkou pokorou a že si stokrát můžeme myslet, že nás nic nezaskočí, ale skutečnost může být zcela jiná.

POBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNIPOBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNIPOBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNI
POBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNIPOBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNIPOBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNI
POBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNIPOBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNIPOBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNI
POBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNIPOBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNIPOBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNI
POBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNIPOBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNIPOBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNI
 Práce v malírně a pálení pece na dřevo 8. 4. 2013. (Foto: Jiří Novotný)

V úterý 9. 4. 2013 začala skupinová práce v točírně a v modelovně. V točírně pod vedením Davida Stankuše se začalo ukázkami vytáčení z volné ruky, potom studenti pracovali samostatně a na závěr viděli zatáčení mísy do sádrové formy. V modelovně pod vedením ak. soch. Miroslava Olivy zpracovávali studenti drobné plastiky zvířat.

POBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNIPOBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNIPOBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNIPOBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNI
POBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNIPOBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNIPOBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNIPOBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNI
POBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNIPOBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNIPOBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNIPOBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNI
Práce v točírně a modelovně 9. 4. 2013. (Foto: Jiří Novotný)

Ve středu 10. 4. 2013 byl po dopolední práci v dílnách na programu výlet vlakem do Tábora. Italští studenti a profesoři s českým doprovodem (Mgr. Otakar Novák a Rudolf de Fant) si prohlédli historické jádro města, parkány a další zajímavosti. Večer se ještě vrátili do dílen, točení na kruhu bylo lákavé...

 POBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNIPOBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNIPOBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNI
POBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNIPOBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNIPOBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNI
Italští studenti a profesoři v Táboře 10. 4. 2013. (Foto: Mgr. Otakar Novák)

Poslední den pobytu italských studentů, 11. 4. 2013, byl opět vyplněn intenzívní prací v dílnách. Odpoledne jsme společně navštívili bechyňskou pobočku Alšovy jihočeské galerie - Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni. Zájem byl opravdu velký; není divu, sbírka AJG je skutečným unikátem. Večer proběhla závěrečná večeře v hotelu Jupiter a to byla také tečka za osmým ročníkem pobytu italských studentů v Bechyni. Ráno 12. 4. 2013 odjela italská skupina spolu s naší skupinou přes Třeboň do Trenta; další týden bude naplněn prací našich studentů v Itálii.

POBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNIPOBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNIPOBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNI
POBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNIPOBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNIPOBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNI
POBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNIPOBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNIPOBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNIPOBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNIPOBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNI
POBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNIPOBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNIPOBYT STUDENTŮ A PROFESORŮ Z TRENTA V BECHYNI
Návštěva Alšovy jihočeské galerie v Bechyni a závěrečná večeře v hotelu Jupiter 11. 4. 2013.
(Foto: Jiří Novotný)

Osmý ročník pobytu Italů v naší škole proběhl velmi dobře. Dík za to patří všem provozním zaměstnancům a pedagogům, kteří se na programu podíleli, jmenovitě Petru Štojdlovi, Otakaru Novákovi, Aleně Kissové. Jitce Hášové, Davidu Stankušovi a Miroslavu Olivovi. Zvláštní poděkování si zaslouží Rudolf de Fant, bez jehož překladatelské činnosti si už výměnné pobyty nedovedeme představit. Můžeme se těšit na další ročník, který, jak doufáme, proběhne v podobném přátelském duchu na jaře 2014.

JIHOČESKÝ KOMPAS 2013

Na termín 5. - 6. 4. 2013 jsme připravili účast naší školy na 6. ročníku veletrhu cestovního ruchu Jihočeský kompas 2013 v českobudějovickém kulturním domě Metropol. V minulých letech se tato akce konala na počátku října, letos ji organizátoři přeložili na jarní termín. V našem stánku jsme propagovali mimoškolní aktivity (zejména letní výtvarné kurzy pro veřejnost), řemesla, ale také studium na naší škole. Opět jsme úzce spolupracovali s městem Bechyně. Jeho zástupci Mgr. Jiří Beneš a Naděžda Macháčková nabízeli propagační materiály, mapy a informovali o zajímavostech a kulturních akcích ve městě v nadcházející turistické sezóně. 

Veletrh se velmi vydařil a více než sto vystavovatelů bylo opravdu spokojeno. Velký počet návštěvníků byl po oba dny a nás těší zájem o naše nejtradičnější řemeslo - točení na kruhu. Zaujalo nejen návštěvníky veletrhu, ale i řadu vystavovatelů a pořadatelů. O akci naleznete více na http://www.jiznicechy.cz/jihocesky-kompas/.

JIHOČESKÝ KOMPAS 2013JIHOČESKÝ KOMPAS 2013JIHOČESKÝ KOMPAS 2013
JIHOČESKÝ KOMPAS 2013
JIHOČESKÝ KOMPAS 2013JIHOČESKÝ KOMPAS 2013
JIHOČESKÝ KOMPAS 2013JIHOČESKÝ KOMPAS 2013JIHOČESKÝ KOMPAS 2013
Jihočeský kompasu 2013; bechyňsko - keramický "dvojdomek"; příjemné povídání Ivo Šmoldase,
společné foto vystavovatelů a organizátorů. (Foto: Naděžda Macháčková, Jiří Novotný, Pavlína
Novotná)

PROGRAM VELETRŽNÍHO STUDIA (moderuje Miroslav Mareš)

Pátek 5. dubna 2013

 • 10:00 Slavnostní zahájení veletrhu - Začínáme koněspřežnou
 • 10:15 Hotel Clarion, prezentace - svatby na klíč (ředitel hotelu Bc. Martin Štolka)
 • 1. losování (losování pro vystavovatele)
 • 10:30 Navštívenka svatebního studia Avalon
 • 11:00 Informační blok ZEMSKÁ VÝSTAVA - jižní Čechy - Horní Rakousko se představuje
 • Český Krumlov, Vyšší Brod, město Freistadt, Bad Leonfelden (Regionální rozvojová agentura RERA)
 • 11:30 Jiří Šesták - A přece se točí - program Otáčivého hlediště v Českém Krumlově
 • 11:50 Rozhledna Jihočeská centrála cestovního ruchu - Novinky, které nás čekají (Petra Jánská, ředitelka JCCR)
 • 12:00 V Metropolu CHUTNÁ HEZKY JIHOČESKY, spojeno s ochutnávkou
 • 2. losování pro návštěvníky veletrhu (anketní lístky)
 • 12:15 Hurá na venkov - aneb mladé nápady studentů Střední školy obchodní ČB; tipy na výlety, které nic nestojí
 • 12:45 CK Saturn - Na kolech po Evropě
 • 13:00 Cestovní kancelář ATIS - Retropobyty frčí - netradiční nabídka dovolených
 • 13:15 Do světa s cestovní kanceláří Osvěta - lázeňské pobyty v Itálii
 • 13:30 V Bavorském lese potkáte přátele - prezentace Bavorského lesa (spojeno s ochutnávkou bavorského piva)
 • 13:45 Turistické stezky v české Kanadě - Grázlova stezka - Slavonická renesanční o.p.s.
 • 14:00 Za orchidejemi do jihoamerických pralesů, poutavé vyprávění Karla Willingera
 • 3. losování pro návštěvníky veletrhu (anketní lístky)
 • 14:30 Buquoyský rok - téma roku 2013 Památkového ústavu ČB
 • 15:00 Jihočeští dudáci v Nigérii - Jiří Letovský (Bedrník)
 • 15:30 Koleje neznají hranic - prezentace Českých drah a jejich zahraničních partnerů
 • 16:00 Daniel Přibáň - Trabantem napříč Afrikou - vyprávění o odvážném projektu
 • 4. losování pro návštěvníky veletrhu (anketní lístky)
 • 17:00 Dr. Ivo Šmoldas - Trochu historických historek neuškodí (vyprávění populárního glosátora)
 • 18:00 Hlavní návštěvnické losování prvního dne veletrhu

Sobota 6. 4. 2013

 • 09:00 Start helikoptéry Ptačí oko, zahájení druhého dne veletrhu (IDVIDEO)
 • 09:15 Jihočeský informační blok
 • Jeskyně Chýnov, široké možnosti jindřichohradecké úzkokolejky, čokoládové království
 • najdete v Táboře, ale dejte si pozor na husity z Housova mlýna
 • 09:40 Mimořádné slosování jihočeských měst a obcí o „Cenu Ptačího oka“
 • 10:00 Zemská výstava: jižní Čechy - Horní Rakousko - doplňkové informace
 • 1. losování pro návštěvníky veletrhu (anketní lístky)
 • 10:30 Jihočeská panenka - finálová soutěž dívek, které se věnují folklóru
 • 11:30 Památky nejsou jen hrady a zámky - prezentace Památkového ústavu ČB
 • 12:00 Kulinářské zážitky z Pohádkového království Zdeňka Trošky (představí Marcel Goetz a Petr Šíma)
 • 2. losování pro návštěvníky veletrhu (anketní lístky)
 • 12:30 CB systém - pozvánka na den památek v Českých Budějovicích
 • 13:00 Esoterická místa v jižních Čechách - Mgr. Irena Kovářová
 • 13:30 Sladovna Písek vás zve na plavbu s Odysseem - prezentace nového projektu
 • 14:00 Divadlo Studna - Dětem patří živá voda, seznámení s loutkami
 • 3. losování pro návštěvníky veletrhu (anketní lístky)
 • 14:30 Hravý Hradec - prezentace infocentra Jindřichův Hradec
 • 15:00 Petr Dopita „S kanadskou pilou po Japonsku a USA“ (vystoupení mistra světa v hraní na pilu)
 • 16:00 Hlavní závěrečné losování celého veletrhu o ceny společností CK Saturn a CK ATIS

PŘEDNÁŠKA ORGANIZACE ACET 3. 4. 2013

Dne 3. 4. 2013 proběhla na naší škola přednáška "Sex, AIDS, vztahy". Přednášejícím byl pan Josef Nadrchal z organizace Acet. Přednáška byla zaměřena na studenty prvních ročníků. Osobně jsem rád, že mnozí žáci již přednášku na toto téma měli možnost slyšet na základní škole. Mladí lidé jsou stejní jako v minulých generacích, ale jsou vystaveni daleko agresivnějším vlivům skrze média. Dnes je společnost nekontrolovatelně zahrnuta informacemi a podněty, které devalvují kvalitní mezilidské vztahy i správný, manželský, rámec lidské sexuality. Pornografie je běžně dostupná, příklady promiskuitního života mají dospívající i mezi vrcholnými politiky. K tomu radikálně přibývá dětí z rozvrácených rodin. Tyto děti si odnášejí z této zkušenosti rezignaci na možnost existence trvalého vztahu. Vztahu, který je založen na lásce a vzájemném respektu.

Přednášející již dopředu počítal s tím, že mnohé z dětí v prvním ročníku, již sexuálně žijí. Trefil se. Pro mnohé byla zřejmě novinkou, že jejich organismus není dostatečně vyzrálý fyzicky ani psychicky. Vztahy jsou pro lidi velice důležité.  Špatný rámec promiskuitní sexuality sebou nese riziko nákazy sexuálními chorobami a devastace psychiky. Psychologové mluví o přilnutí lidí k sobě při sexuálním spojení. Připodobňují toto spojení ke slepení dvou listů papíru. Při rozchodu se spoj rozerve a každý si odnáší jizvy a kusy druhého člověka. Včetně jeho pohlavních a kožních chorob. Přednášející dal návod jak bojovat proti možnosti nákazy. Pod písmeny ABC se skrývají slova abstinence až do doby trvalého vztahu a mentální i fyzické dospělosti, věrnost a ochrana kondomem. Zajímavé bylo sledovat reakce studentů. První dvě písmena byla studentům nepříjemná, třetí brali jako férové řešení. Je to odpovědí pro rodiče?

 Mgr. Otakar Novák

Reakce studentů:

"Přednáška se mi moc líbila, jelikož pán, který se nám snažil „přiblížit“ tři výše uvedená slova, působil velmi vtipně a pohodově. Dozvěděla jsem se nové věci a uvědomila si, že není radno si zahrávat se svým zdravím."

"Přednáška se mi líbila a byla zábavná. Bylo dobré si některé věci zopakovat a následně si z přednášky odnést některé nové poznatky."

"Ačkoliv téma bylo poněkud ošemetné, musím uznat, že přednášející si s ním poradil bravurně. Myslím, že každý přihlížející si z toho vzal něco k srdci. Rozhodně bych doporučila tuhle přednášku pro budoucí prváky."

"Tož, sice jsem se nenaučil nic nového, ale zato jsem se náramně pobavil. Pán uměl mluvit a sem tam přidal i pár vtípků, čímž dodal přednášce zcela nový rozměr."

"Přednáška měla příjemný a dynamický průběh. Přednášející je borec. Celé to bylo velice lidsky a vtipně podáno. Těším se na další přednášky…"

"Fandím přenášejícímu! Je to fér chlap s trefným názorem a líbí se mi jeho přístup k žákům. Zkrátka umí si s nimi poradit. Vše umí podat vtipně, ale když na to přijde umí být i vážný."

"Na to, že přednáška se týkala celkem vážného tématu, přednášející to dokázal vyprávět tak, že jsem se i zasmála, přednášející na mě působil mile, doufám že s ním ještě nějaké přednášky zažiji."

"Přednáška byla celkem i zábavná. Byla na hodně vážné a citlivé téma ale i přesto se to dalo dobře poslouchat. Přednášející byl supr tak snad se tady ještě ukáže..."

"Pana Nadrchala znám déle a vždy se mi jeho přednášky líbily. Umí vše podat tak, že se nikdo nenudí a nutí ho to poslouchat. A právě tato vážná témata a jejich řešení by měli mladí lidé vědět. Těším se na další a další přednášky."

"Přednášející umí vše podat tak, že zaujme, pobaví, ale sdělí vše důležité, co je třeba vědět. Přednášky mě od něj baví a těším se na další."

Studenti prvních ročníků

STUDENTSKÝ DESIGN 2013 V OPAVĚ

Ve dnech 27. 3. - 3. 4. 2013 probíhá v Opavě celostátní kolo přehlídky prací žáků a studentů středních a vyšších odborných škol s uměleckými a uměleckořemeslnými obory ČR (kód oboru 82) Studentský design 2013. Vystavené práce se těší značné pozornosti - za první tři dny výstavu, kterou nainstalovali studenti a pedagogové SŠPU Opava, vidělo více než pět set návštěvníků. Akce se koná v rámci jednání Asociace středních výtvarných škol ČR. V úterý 2. 4. 2013 ve 13.00 hodin se sešla porota, aby zhodnotila celkem 132 přihlášených prací z oblasti grafického, průmyslového, produktového designu, skla, keramiky, ale i multimediální tvorby. Soutěž obeslalo 29 škol.

STUDENTSKÝ DESIGN 2013 V OPAVĚSTUDENTSKÝ DESIGN 2013 V OPAVĚSTUDENTSKÝ DESIGN 2013 V OPAVĚ
Z jednání Asociace středních výtvarných škol v Opavě 3. - 4. 4. 2013 (Foto: Jiří Novotný)

Členové poroty:

 • MgA. Ladislav Jezbera (SUPŠ, Hradec Králové), obory produktového designu
 • Akad. mal. Marcela Čapkovičová (SŠUD,SM a VOŠ Brno), obory oděvního designu
 • MgA. Josef Divín (SUPŠ a OU Valašské Meziříčí), obory skla a světelných objektů
 • Akad. mal. Zbyněk Kočvar (SPŠ a VOŠ, Praha, Helichova), obory grafického designu
 • Akad. mal. Ondřej Šmerda (SŠ - OG Lysá nad Labem), obory grafického designu
 • Ing. arch. Lubomír Končinský (SUPŠ a VOŠ, Praha, Žižkov), obory designu nábytku
 • PaedDr. Jiří Novotný (SPŠ Bechyně), obory keramiky
 • MgA. Jan Šajbidor (VOŠ a SUPŠ, Praha, Hollarova), obory komunikačních technologií
 • Mgr. Daniel Klose (SŠPU Opava), nositel grantu

Jednání poroty v Domě umění - kostele sv. Václava, kde jsou studentské práce vystaveny, bylo velmi náročné a pro naši školu úspěšné: mezi laureáty soutěže se dostal Odkapávač Hardtop Lucie Mikyskové (umístil se na 11. místě) a Soubor keramických mís Sandry Šindelářové (umístil se na 29. místě). Práce budou vystaveny v rámci prezentace Asociace na Designbloku v září 2013 v Praze.

Kromě obou studentek patří poděkování ak. sochaři Miroslavu Olivovi, který práce v loňském roce vedl.

STUDENTSKÝ DESIGN 2013 V OPAVĚSTUDENTSKÝ DESIGN 2013 V OPAVĚSTUDENTSKÝ DESIGN 2013 V OPAVĚSTUDENTSKÝ DESIGN 2013 V OPAVĚ
STUDENTSKÝ DESIGN 2013 V OPAVĚ
STUDENTSKÝ DESIGN 2013 V OPAVĚSTUDENTSKÝ DESIGN 2013 V OPAVĚ
STUDENTSKÝ DESIGN 2013 V OPAVĚ
STUDENTSKÝ DESIGN 2013 V OPAVĚSTUDENTSKÝ DESIGN 2013 V OPAVĚ
Sugestivní výstavní prostor opavské galerie, hodnocení Studentského designu 2013.
(Foto: Jiří Novotný)


 STUDENTSKÝ DESIGN 2013 V OPAVĚSTUDENTSKÝ DESIGN 2013 V OPAVĚ

BLEŠÍ TRH PRO SOBĚSLAVSKOU ROLNIČKU 2. 4. 2013

V úterý 2. 4. 2013 proběhl v naší škole první Bleší trh pro Centrum diakonie Rolnička Soběslav. S nápadem zorganizovat tuto charitativní akci přišla ing. Jaroslava Bínová. Se soběslavskou Rolničkou spolupracujeme dlouhodobě a tato akce byla další z řady charitativních akcí pro toto centrum. Vybíralo se čisté oblečení, sportovní náčiní, nádobí a hračky, a to v průběhu měsíců února a března 2013. Věci byly shromažďovány ve studovně ve 3. patře školy, prodej probíhal 2. 4. 2013 od 8.00 do 18.00 hodin a utržilo se krásných 5.300,- Kč. Výtěžek bude věnován soběslavské Rolničce; neprodané věci budou odevzdány do charitativní sbírky na chudé.

Všem, kteří přispěli, zúčastnili se akce a zakoupili jakékoli věci, patří dík. Zvláštní poděkování pak patří ing. Jaroslavě Bínové.

PRÁVĚ PROBÍHÁ

KERAMICKÁ DÍLNIČKA V DOMOVĚ PRO SENIORY V BECHYNI

Od 5. 2. 2013 jsme opět zahájili dobrovolnickou činnost v DPS v Bechyni. Tentokrát se přihlásily studentky z 1. ročníků; jsou to: Barbora Jarošová, Barbara Mráčková, Zuzana Citovská, Klára Mikulová, Štěpánka Rolniková, Eliška Turonyová, Martina Strnadová a Lenka Dostálová a celou akci zaštiťuje paní vychovatelka Jiřina Korecká.

Na úterý 26. 3. 2013 jsme s DPS připravili malou keramickou dílničku, kde si mohli klienti s pomocí studentek vyrobit velikonoční dekorace. Na této akci spolupracovaly studentky Nováčková, Jarošová, Mráčková, Tonková, Rolniková. Odpoledne se opravdu vydařilo. Výrobky seniorů byly převezeny do školy, pan David Stankuš přislíbil, že se  postará o pálení a poté budou výrobky předány. Děkujeme všem, kteří se na zdařilé akci podíleli.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTY

V Bechyni pracuje již více než 150 let Bechyňský divadelní spolek Lužnice, který patří mezi nejstarší ochotnické soubory v republice. V posledních dvou letech se řada studentů naší školy aktivně zapojila do jeho činnosti. Ve čtvrtek 21. 3. 2013 tento ochotnický soubor uvedl premiéru svého nastudování hry Hotel mezi dvěma světy. V tajemném hotelu se setkáme s pěti zcela odlišnými lidmi v okamžiku pravdy, v okamžiku, kdy všichni vidí svůj život a před nimi je více než jenom nejistá budoucnost. O životě, smrti a lásce je tento podivuhodný příběh, kterým nás provádí záhadný Doktor S. a který se dotkne nás všech. Hotel mezi dvěma světy je jemnou a přeci napínavou hrou o věčném údělu všech lidí na světě. Ohlasy najdete na http://www.facebook.com/pages/Bechy%C5%88sk%C3%BD-divadeln%C3%AD-spolek-Lu%C5%BEnice/131944133513620.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTYDIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTYDIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTY
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTY
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTYDIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTYDIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTYDIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTYDIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTY
Divadelní představení bechyňských ochotníků Hotel mezi dvěma světy 21. 3. 2013
a naši studenti: Jakub Černý, Eliška Földesiová, Martin Pešta, Pavla bečvářová a Marek Dražďák.
(Foto: Libor Hošek)

 

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JOSEFA ZAVŘELA V GALERII NA CHODBĚ

Na termín 21. 3. - 21. 4. 2013 jsme připravili výstavu fotografií pana Josefa Zavřela s názvem Motivy z cest. Jde o fotografie z různých míst světa, neboť autor navštívil čtyři světadíly. PhDr. Josef Zavřel (narozen 26. 9. 1931) žije od roku 1945 trvale v Praze. Vystudoval knihovnictví na Univerzitě Karlově. Kromě zaměstnání v oboru byl od roku 1958 pracovníkem Československé televize, kterou opustil v roce 1972. Od roku 1984 opět pracoval na místě, které odpovídalo jeho původní profesi. Od roku 1991 je v důchodu.

Fotografie v naší galerii jsou rozděleny do tématických celků a jsou doplněny keramickými plastikami a objekty žáků naší školy. Vernisáž proběhla 21. 3. 2013 v 16.30 hodin. Pan Zavřel poutavě vyprávěl o své tvorbě a nás velmi těší, že do naší galerie našla cestu řada příznivců výtvarného umění z Bechyně i naši studenti.

Během vernisáže projevil pan Zavřel ochotu přijet na přednášku pro studenty. Ta se opravdu uskutečnila, a to v pondělí 15. 4. 2013. Pan Zavřel zaujal svým vyprávěním studenty druhých a třetích ročníků; ti měli prostor i k vlastním dotazům. Přednášku navštívil také starosta města pan Jaroslav Matějka a panu Zavřelovi předal knihu o Bechyni.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JOSEFA ZAVŘELA V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JOSEFA ZAVŘELA V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JOSEFA ZAVŘELA V GALERII NA CHODBĚ
Přednáška PhDr. Josefa Zavřela pro studenty 15. 4. 2013. (Foto: Jiří Novotný)

Josef Zavřel o své tvorbě:

"Vystavené fotografie nemají připomínat autorovi ani vám, kde všude byl a kam až docestoval. Pravda, jsou to nezapomenutelné dojmy, kdy s kamarády nebo zcela sám, zpravidla bez služeb cestovních kanceláří, měl tu příležitost navštívit čtyři kontinenty. Jeho pobyty v různých zemích nebyly omezeny jen na návštěvu známých míst, která si můžeme prohlédnout na pohlednicích v pohodlí u novinových stánků. Jestliže chtěl alespoň částečně poznat duchovní podstatu navštívené země a její ojedinělé rozmanitosti života a zejména tvary a barevnost přírody, musel si častokráte za nimi dojít. Někdy i cestou namáhavou a vysilující...

Je pro mne velkým štěstím, když se právě s vámi, svým divákem, mohu podělit o to velké a kouzelné divadlo Přírody! Ano, jsou to scény, které mnohdy svým výsledným uspořádáním a výrazem vám podávají ruku, jako by vás chtěly k sobě přitáhnout a říci vám: " Pojď, věnuj se mi, pojď a budeš šťasten nejen teď hned, ale i ve vzpomínkách!"

Každá moje cesta, každý záběr neznamenal pro mne pouhou exponovanou část cestovatelova zápisníku. Byl veden i snahou přiblížit se programové výzvě, která nabádá: "Přemýšlej nad sebou! Snad si někdy uvědomíš, že Příroda je ozvěnou tvých myšlenek, jednání i skutků... A ke všemu, co konáš, se snaž přistupovat s ušlechtilou skromností!"

Milý diváku, vážený příteli, svou vystavenou kolekci fotografií jsem nazval "Motivy z cest" záměrně. Je to jedna z výsečí mého náhledu na Život, na Krásno a vše, co s těmi dvěma atributy souvisí."

(Zdroj: materiál k výstavě Motivy z cest, Praha, 2012)

PRÁVĚ PROBÍHÁVÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JOSEFA ZAVŘELA V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JOSEFA ZAVŘELA V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JOSEFA ZAVŘELA V GALERII NA CHODBĚ
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JOSEFA ZAVŘELA V GALERII NA CHODBĚ
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JOSEFA ZAVŘELA V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JOSEFA ZAVŘELA V GALERII NA CHODBĚ
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JOSEFA ZAVŘELA V GALERII NA CHODBĚ
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JOSEFA ZAVŘELA V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JOSEFA ZAVŘELA V GALERII NA CHODBĚ
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JOSEFA ZAVŘELA V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JOSEFA ZAVŘELA V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JOSEFA ZAVŘELA V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JOSEFA ZAVŘELA V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JOSEFA ZAVŘELA V GALERII NA CHODBĚ
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JOSEFA ZAVŘELA V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JOSEFA ZAVŘELA V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JOSEFA ZAVŘELA V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JOSEFA ZAVŘELA V GALERII NA CHODBĚ
Vernisáž výstavy Motivy z cest 21. 3. 2013. (Foto: Matěj Novotný, Libor Hošek)

11. POHÁDKOVÝ DEN V DAČICÍCH A SLAVONICÍCH

Třetím rokem probíhá naše spolupráce s Mapcentrem a Pohádkovým královstvím Zdeňka Trošky při pořádání Pohádkových dnů. Letos se konal 11. Pohádkový den v Dačicích a Slavonicích, a to v pátek 15. 3. 2013. Součástí programu bylo i předání výročních cen Kapra Jakuba za rok 2012 Pohádkovým kancelářím za různé počiny a akce, které se konaly v roce 2012. Již potřetí byly tyto ceny vyrobeny v naší škole. 

Štafetu pohádkových měst přebírá Bechyně - o pořadatelství 12. Pohádkového dne v březnu 2014 oficiálně požádal místostarosta Mgr. Jiří Beneš. Těšíme se tedy, že za rok přivítáme Zdeňka Trošku s jeho doprovodem u nás a že pořádání 12. Pohádkového dne bude příležitostí ke zviditelnění Bechyně i naší školy.

MAPCENTRUM A POHÁDKOVÉ KRÁLOVSTVÍ ZDEŇKA TROŠKY11. POHÁDKOVÝ DEN V DAČICÍCH A SLAVONICÍCH11. POHÁDKOVÝ DEN V DAČICÍCH A SLAVONICÍCH
   11. POHÁDKOVÝ DEN V DAČICÍCH A SLAVONICÍCH11. POHÁDKOVÝ DEN V DAČICÍCH A SLAVONICÍCH11. POHÁDKOVÝ DEN V DAČICÍCH A SLAVONICÍCH
11. POHÁDKOVÝ DEN V DAČICÍCH A SLAVONICÍCH
11. POHÁDKOVÝ DEN V DAČICÍCH A SLAVONICÍCH11. POHÁDKOVÝ DEN V DAČICÍCH A SLAVONICÍCH
11. POHÁDKOVÝ DEN V DAČICÍCH A SLAVONICÍCH
11. POHÁDKOVÝ DEN V DAČICÍCH A SLAVONICÍCH11. POHÁDKOVÝ DEN V DAČICÍCH A SLAVONICÍCH
11. POHÁDKOVÝ DEN V DAČICÍCH A SLAVONICÍCH
11. POHÁDKOVÝ DEN V DAČICÍCH A SLAVONICÍCH11. POHÁDKOVÝ DEN V DAČICÍCH A SLAVONICÍCH
11. Pohádkový den v Dačicích a Slavonicích 15. 3. 2013. (Foto: JiříNovotný, Matěj Novotný)

DĚTSKÉ MAŠKARNÍ ODPOLEDNE V BECHYŇSKÉM KULTURNÍM DOMĚ

Každý „kulturák“  pořádá ke konci února a na začátku března maškarní rej. Nejinak to bylo i v bechyňském kulturním domě, kde v sobotu 23. 2. 2013 proběhlo  dětské maškarní odpoledne. Konalo se ve znamení hrátek s Křemílkem a Vochomůrkou a vůbec poprvé za výtečné asistence studentů zdejší SUPŠ. Ne všichni v Bechyni možná vědí, že na střední škole studují i zahraniční studenti z Kazachstánu a snaží se aktivně zapojit do společenského života ve městě. Když je organizátoři akce oslovili ke spolupráci, vůbec nezaváhali. Děvčata si hravě poradila se stovkou malých dětí v maskách při soutěžích a hrách.

Dívky se aktivně se zapojily do tanečního reje a dostaly nelehkou úlohu - vybrat tu nejpěknější masku celého odpoledne, což mimochodem splnily na výbornou. Neostýchaly se, vzít na sebe roli staršího sourozence a dovádět s dětmi na parketě. Odměnou jim byl dětský úsměv a spokojenost rodičů. Eliško, Alino, Kristino, Valerie i Ayan, za vedení KD Bechyně Vám tímto ještě jednou děkuji a těším se, až budeme společně opět připravovat další akci.

Soňa Houdková, vychovatelka DM

DĚTSKÉ MAŠKARNÍ ODPOLEDNE V BECHYŇSKÉM KULTURNÍM DOMĚDĚTSKÉ MAŠKARNÍ ODPOLEDNE V BECHYŇSKÉM KULTURNÍM DOMĚDĚTSKÉ MAŠKARNÍ ODPOLEDNE V BECHYŇSKÉM KULTURNÍM DOMĚ
DĚTSKÉ MAŠKARNÍ ODPOLEDNE V BECHYŇSKÉM KULTURNÍM DOMĚ
DĚTSKÉ MAŠKARNÍ ODPOLEDNE V BECHYŇSKÉM KULTURNÍM DOMĚDĚTSKÉ MAŠKARNÍ ODPOLEDNE V BECHYŇSKÉM KULTURNÍM DOMĚ
Dětské maškarní odpoledne 23. 2. 2013 v bechyňském kulturním
domě. (Foto: Archiv KD Bechyně)

 

PŘEDNÁŠKA NA TÉMA "BOLEST JMÉNEM ŠIKANA"

Přednáška na téma Bolest jménem šikana organizace Acet proběhla na naší škole 13. 2. 2013. Přednáška byla určená pro první ročníky. Přednášející p. Josef Nadrchal neměl zájem pouze předat informace o šikaně, ale jeho záměrem bylo dovést žáky k vytvoření zdravého kolektivu, který bude pro ně důležitým vztahovým prostředím, ve kterém budou žít další 4 roky. Řekl, že mnohem raději než slovo šikana používá slovo bolest. Šikana bolí všechny zainteresované v kolektivu. Zdůraznil roli tzv. přisluhovačů dominantní osoby. Této role se zhostí často senzacechtiví bezcharakterní jedinci. Sami sice nejsou mozkem ani iniciátory, ale bez nich by člověk páchající šikanu neměl možnost ji činit. Zodpovědnost za spáchaný čin, mají všichni svědci události! Šikana proběhne všude tam, kde chybí člověk, který řekne agresorovi ne. Upozornil na tzv. „vzorňáky“, kteří pokud se stanou agresory, mají mnohdy nejhorší způsob manipulativní šikany. Zmínil se i o rizicích „kyberšikany“, o rizicích internetu. Uvedl příklady několika vražd, sebevražd spáchaných agresivní manipulací přes internet.

Mgr. Otakar Novák

 Reakce studentů:

"Myslím si, že přednáška je pro studenty dobrá, aby si uvědomili, co vlastně dělají, když šikanují člověka ve škole i mimo. Já osobně jsem šikanu zažila a vím jaké to je, proto už nechci nikoho ovlivňovat vůči ostatním a kdyby v naší třídě šikana byla určitě bych tomu nepřihlížela, ale zasáhla bych, ale náš kolektiv ve třídě je, myslím, dobrý."

"Přednáška byla super. Nejvíce se mi na ní líbily skutečné příběhy a popisování těch úryvků z filmů. Šikanován jsem nikdy nebyl a doufám, že ani nebudu. Myslím, že díky té přednášce si mohla spousta lidí uvědomit následky svého jednání. Vypadá to, že náš kolektiv ve třídě je fajn a doufám také, že to tak i zůstane."

"Přednáška byla vcelku zajímavá, zaujala mě a myslím, že byla dobrá a určitě si každý z ní něco odnesl.""

"Mne přednáška zaujala a nejvíce zajímavé mi přišly skutečné příběhy. Každý z nás si díky této přednášce něco odnesl. Spousta lidí, neví jak se ze šikany dostat a tato přednáška nám všem ukázala, co dělat. Moc se mi líbila a byla určitě velmi poučná a dobře zpracovaná."

"Přednáška byla bezesporu zajímavá. Přednášející na mne působil příjemným dojmem. Druhá věc je však to, co jsme si z přednášky odnesli, u toho bych byl možná trochu skeptický. Mám pocit, že to byla spíš přehlídka různých příběhů týkajících se šikany, nevím tedy, jestli nám v praxi tato přednáška bude užitečná, ale snad ani nebude muset. Každopádně snaha zaslouží ocenit a na závěr chci říct, že z několika předchozích přednášek na toto téma mi tahle připadala nejpovedenější…"

"Jelikož jsem si šikanou sama v určitém období na základní škole procházela a byla jejím terčem, tak můžu říct, že přednáška se mi opravdu líbila, bylo vidět, že pán, který přednášel, věděl, o čem mluví. Podobné příběhy, co tam odříkával, jsem zažila nebo byla jejich svědkem, na naší základní škole byla šikana na denním pořádku, od starších žáků především, ovšem ani ve třídě nebyla výjimka. V některých případech jsem se opravdu viděla. Ale můžu říct, že po nějakém čase se to uklidnilo. Jsem ráda, že někteří lidé takto jezdí po školách a mluví o tom, alespoň víme, že v tom nejsme sami, a jak se s tím máme vyrovnat. Velmi se mi to líbilo, nemám k tomu žádné výhrady a myslím si, že mnoha lidem to třeba i pomohlo. Já osobně jsem se o tom bála někomu svěřit. Ale nyní vím, že už to tak být nemůže a že si nic nemůžeme nechat líbit. Šikanovaný může být každý a je jen na něm, jak s tím naloží. Já dávám velké plus, protože to bylo podané i s příběhy, což je velmi dobré, protože to zaujme. "

"Dle mého názoru přednáška byla poučná pro všechny učitele i studenty. Na každé základní, střední či vysoké škole se děje určitá činnost, která není úplně v pořádku. Někde se to děje v ne úplně únosné míře, a proto si myslím, že přednášky na jakékoli téma jsou zcela v pořádku a nejenom tato škola by je měla podporovat. Všichni se setkali přinejmenším s ústní šikanou, která není pro oběť vždy tak jednoduchá, jak se zdá, a proto bychom se ji měli pokusit minimalizovat. Navíc příběhy, které jsou, podle skutečného scénáře, vždy pomohou pochopit situaci daného člověka… "

Žáci prvních ročníků

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ REGION 2013 V PLZNI

V pátek 25. 1. 2013 proběhla v ateliérech Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33, tradiční výtvarná soutěž Region 2013. Soutěže se zúčastnilo 13 škol (12 z ČR, 1 ze Slovenska). Soutěžilo se ve dvou kategoriích, a to v kresbě podle sádrového modelu (12 škol po jednom soutěžícím) a v tvorbě plakátu počítačovou cestou (10 škol po dvojici soutěžících).

Naši školu reprezentovala v kresbě Zdeňka Limbergová (2. ročník keramického oboru) a v tvorbě plakátu Václav Koubek a Tomáš Včelák (oba 3. ročník grafického oboru). Ve velké konkurenci skončila Zdeňka čtvrtá, plakát Václava a Tomáše se do užšího výběru, v němž se rozhodovalo o pořadí na prvních třech místech, nedostal. I tak všichni odvedli dobrou práci a patří jim poděkování za reprezentaci školy.

Program soutěže je každoročně zpestřen přednáškou nějaké zajímavé osobnosti českého výtvarného umění. Tentokrát svou práci představil Lukáš Veverka, autor řady projektů v oblasti motion a grafického designu pro firmy, televizní vysílání, kulturní akce a instituce. Jeho práce využilo množství významných klientů.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ REGION 2013 V PLZNIVÝTVARNÁ SOUTĚŽ REGION 2013 V PLZNIVÝTVARNÁ SOUTĚŽ REGION 2013 V PLZNI
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ REGION 2013 V PLZNIVÝTVARNÁ SOUTĚŽ REGION 2013 V PLZNIVÝTVARNÁ SOUTĚŽ REGION 2013 V PLZNI
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ REGION 2013 V PLZNIVÝTVARNÁ SOUTĚŽ REGION 2013 V PLZNIVÝTVARNÁ SOUTĚŽ REGION 2013 V PLZNI
Soutěž Region 2013: ateliéry Nerudovky, zahájení soutěže, intenzívní práce a nakonec
přednáška  Lukáše Veverky (Foto: Jiří Novotný)

Během doby, kdy soutěžící pilně pracovali, měl jejich pedagogický doprovod možnost navštívit novou budovu Ústavu umění a designu Plzeň. Slavnostně byla otevřena v srpnu 2012 a studenti zde mají za sebou první semestr. Právě dokončovali instalaci svých semestrálních prací, vernisáž výstavy bude v úterý 29. 1. 2013. Budova sama je tvořena velkým ústředním prostorem bez příček - má být jakousi "továrnou" na umění, má propojovat různorodé výtvarné obory a neizolovat autory prací v ateliérech. Více o Ústavu umění a designu naleznete na www.uud.zcu.cz.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ REGION 2013 V PLZNIVÝTVARNÁ SOUTĚŽ REGION 2013 V PLZNIVÝTVARNÁ SOUTĚŽ REGION 2013 V PLZNI
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ REGION 2013 V PLZNI
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ REGION 2013 V PLZNIVÝTVARNÁ SOUTĚŽ REGION 2013 V PLZNI
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ REGION 2013 V PLZNI
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ REGION 2013 V PLZNIVÝTVARNÁ SOUTĚŽ REGION 2013 V PLZNI
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ REGION 2013 V PLZNI
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ REGION 2013 V PLZNIVÝTVARNÁ SOUTĚŽ REGION 2013 V PLZNI
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ REGION 2013 V PLZNI
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ REGION 2013 V PLZNIVÝTVARNÁ SOUTĚŽ REGION 2013 V PLZNI
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ REGION 2013 V PLZNI
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ REGION 2013 V PLZNIVÝTVARNÁ SOUTĚŽ REGION 2013 V PLZNI
Výstava semestrálních prací v nové budově Ústavu umění a designu Plzeň 25. 1. 2012.
(Foto: Jiří Novotný)

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ERBE(N)E!

Bývalý student naší školy, loňský maturant a začínající herec Vojta Morava představil ve čtvrtek 24. 1. 2013 v malém sále kulturního domu v Bechyni své autorské představení k 200 výročí narození K.J. Erbena pod názvem ERBE(N)E!. Pět balad (Polednice, Kytice, Svatební košile, Vodník a Vrba) představil Vojta po svém.

Na jevišti měl pár společníků, například drátěnou loutku představující vodníka, štafle, které sloužily jako kulisa, ale i jako společník do hry a hlavně velmi důležité světlo podtrhující celé představení. Podle mého názoru se herec v moderně pojatém představení snažil více zpřístupnit Erbenovo dílo mládeži, která je má zaškatulkované pod nudnou a depresivní školní četbou. Sám o tomto hovoří takto: „Zpracování děje v podání jednoho člověka a loutky je podle mě už samo o sobě netradiční. Myslím, že některým pasážím jsem dal nečekaný výraz a občas si dělám srandu sám ze sebe. Snažím se balady ozvláštnit a oživit proto, abych divákům snáz ilustroval děj a dobře se jim poslouchal.“ V případě tohoto zpracování se mu to povedlo.

Soňa Houdková, vychovatelka DM SUPŠ Bechyně

PŘEDNÁŠKA O ANTISEMITISMU A HOLOCAUSTU

Ve čtvrtek 24. 1. 2013 proběhla pro studenty 2. ročníků v rámci výuky občanské nauky přednáška o antisemitismu a holocaustu. Přednášející, paní Alice Michalcová z Českých Budějovic, přiblížila studentům historická fakta o holocaustu, podmínky, v nichž mohl být realizován, i současné projevy antisemitismu a popírání holocaustu.

Přednáška proběhla v rámci vzdělávacího projektu Světlo paměti, který realizuje od roku 2007 česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ ČR). V letech 2009 - 2012 byl projekt pod názvem Centra vzdělávání a dialogu podporován MŠMT a Evropskými sociálními fondy v rámci projektů OP VK. I po skončení této podpory je program pro školy poskytován zdarma.

Poděkování za zorganizování přednášky patří Ing. Jaroslavě Bínové.

PŘEDNÁŠKA O ANTISEMITISMU A HOLOCAUSTUPŘEDNÁŠKA O ANTISEMITISMU A HOLOCAUSTUPŘEDNÁŠKA O ANTISEMITISMU A HOLOCAUSTU
Přednáška Alice Michalcové 24. 1. 2013 (Foto: Jiří Novotný)

Ohlasy studentů:

"Přednáška24. 1. 2013 se mi  líbila a myslím si, že měla určitě svůj smysl. Člověk by se měl chybami učit a ne je opakovat a díky těmto přednáškám, které jsem měl i na základní škole, nikdy nezapomínám a doufám, že ani ostatní. Co se týče samotných přednášek jsem rád, když je nějaká na škole. Je to takové naučné zpestření dne."

Karel Písařík, 2.M

"Dle mého názoru byla dnešní přednáška působivá, je jasné, že by se o těchto věcech mělo mluvit a člověka to nutí přemýšlet, tudíž označit tuto přednášku za nudnou snad ani nejde, pokud v sobě má člověk dostatek lidskosti... Na druhou stranu bych však řekla, a to nechci mluvit za ostatní, jen mám takový pocit, že skoro nic nového tak nějak nezaznělo, jelikož člověk naší věkové kategorie o těchto věcech musel nejednou slyšet...Proto mě zaujaly nejvíce příběhy samotných pamětníků, kteří si touto hrůzou prošli - jejich vzpomínky a jejich osobní pocity. Myslím, že pak se člověk dokáže vžít do situace mnohem víc, než když slyší po x-té to, co už dávno předtím slyšel... Vlastní slova obětí jsou jistě nejsilnější, stejně jako jejich příběhy. Nevím, jestli to byl jen můj pocit, ale zdálo se mi, že paní měla těchto videí víc... Každopádně jestli to nebyl jen pocit, myslím si že je škoda, že nám jich nepustila víc..."

Agáta Dubničková, 2.M

PROCHÁZKA ZIMNÍ BECHYNÍ

Po dlouhém čekání přikryl Bechyni sníh. Příděl byl mimořádný a město se zahalilo do sněhové nadílky zvící více než třiceti centimetrů. Nechte se okouzlit krásou našeho města v bílém příkrovu a pojďte na malou procházku, která začíná v Zářečí a končí u naší školy.

PROCHÁZKA ZIMNÍ BECHYNÍPROCHÁZKA ZIMNÍ BECHYNÍPROCHÁZKA ZIMNÍ BECHYNÍPROCHÁZKA ZIMNÍ BECHYNÍ
PROCHÁZKA ZIMNÍ BECHYNÍPROCHÁZKA ZIMNÍ BECHYNÍPROCHÁZKA ZIMNÍ BECHYNÍ
PROCHÁZKA ZIMNÍ BECHYNÍPROCHÁZKA ZIMNÍ BECHYNÍPROCHÁZKA ZIMNÍ BECHYNÍPROCHÁZKA ZIMNÍ BECHYNÍ
PROCHÁZKA ZIMNÍ BECHYNÍPROCHÁZKA ZIMNÍ BECHYNÍPROCHÁZKA ZIMNÍ BECHYNÍ
PROCHÁZKA ZIMNÍ BECHYNÍPROCHÁZKA ZIMNÍ BECHYNÍPROCHÁZKA ZIMNÍ BECHYNÍPROCHÁZKA ZIMNÍ BECHYNÍ
PROCHÁZKA ZIMNÍ BECHYNÍPROCHÁZKA ZIMNÍ BECHYNÍPROCHÁZKA ZIMNÍ BECHYNÍPROCHÁZKA ZIMNÍ BECHYNÍ
PROCHÁZKA ZIMNÍ BECHYNÍPROCHÁZKA ZIMNÍ BECHYNÍPROCHÁZKA ZIMNÍ BECHYNÍPROCHÁZKA ZIMNÍ BECHYNÍ
PROCHÁZKA ZIMNÍ BECHYNÍPROCHÁZKA ZIMNÍ BECHYNÍPROCHÁZKA ZIMNÍ BECHYNÍPROCHÁZKA ZIMNÍ BECHYNÍ
PROCHÁZKA ZIMNÍ BECHYNÍPROCHÁZKA ZIMNÍ BECHYNÍPROCHÁZKA ZIMNÍ BECHYNÍ
PROCHÁZKA ZIMNÍ BECHYNÍPROCHÁZKA ZIMNÍ BECHYNÍPROCHÁZKA ZIMNÍ BECHYNÍ
PROCHÁZKA ZIMNÍ BECHYNÍPROCHÁZKA ZIMNÍ BECHYNÍPROCHÁZKA ZIMNÍ BECHYNÍ
   PROCHÁZKA ZIMNÍ BECHYNÍPROCHÁZKA ZIMNÍ BECHYNÍPROCHÁZKA ZIMNÍ BECHYNÍPROCHÁZKA ZIMNÍ BECHYNÍ
Zimní procházka naším městem 19. 1. 2012. (Foto: Jiří Novotný)

ŠKOLNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ POVÍDKY Z JEDNÉ I DRUHÉ KAPSY

Ve středu 16. 1. 2013 se v táborském Divadle Oskara Nedbala uskutečnilo školní divadelní představení Povídky z jedné i druhé kapsy. Čapkovy povídky jako inscenaci nastudovalo brněnské Divadlo Polárka v režii Bronislavy Krchňákové. Divadelní představení bylo určeno táborským školám, z naší školy se ho zúčastnili studenti třetích ročníků pod vedením Mgr. Ludmily Krůčkové a ing. Jaroslavy Bínové, kterým patří poděkování za zorganizování akce.

Z ohlasů studentů:

"Ve středu 16. ledna navštívily třetí ročníky naší školy divadelní představení v táborském Divadle Oskara Nedbala. V mrazivém ránu jsme se sešli na vlakovém nádraží a vyrazili do Tábora. Divadelní inscenace Čapkových Povídek z jedné i druhé kapsy brněnského Divadla Polárka mnohé z nás zaujala. Detektivní, záhadné a mnohdy i neuvěřitelné příběhy obyčejných lidí jsme mohli zhlédnout hned v několika povídkách. Kostýmy a dobový jazyk nás „vtáhly“ do oné doby a celkové zpracování hry se nám velmi líbilo. Čapkovy povídky a výlet do Tábora byly příjemným zpestřením mrazivého týdne."

Aneta Samcová, studentka 3.M

 

SPREJEM A TISKEM - VÝSTAVA OBRAZŮ IRENY NOVÁKOVÉ

Po roce a půl se do naší Galerie Na chodbě vrací výstavou obrazů Irena Nováková. Představuje své práce z posledního období; výstava s názvem Sprejem a tiskem byla zahájena velmi příjemnou komorní vernisáží v sobotu 5. 1. 2013 a potrvá do 26. 2. 20123 Srdečně zveme!

SPREJEM A TISKEM - VÝSTAVA OBRAZŮ IRENY NOVÁKOVÉSPREJEM A TISKEM - VÝSTAVA OBRAZŮ IRENY NOVÁKOVÉSPREJEM A TISKEM - VÝSTAVA OBRAZŮ IRENY NOVÁKOVÉSPREJEM A TISKEM - VÝSTAVA OBRAZŮ IRENY NOVÁKOVÉ
Vernisáž výstavy 5. 1. 2013. (Foto: Pavlína Novotná)

Mgr. Irena Nováková (1975) studovala na SUPŠ sklářské v Kamenickém Šenově a potom na Pedagogické fakultě JCU v Českých Budějovicích (obor Učitelství ZUŠ - výtvarný obor). Účastnila se skupinových výstav (Wortnerův dům v Českých Budějovicích, Dům umění v Českých Budějovicích, Galerie v Pacově, Kulturní dům ve Veselí nad Lužnicí - 2004 a 2007, Městský úřad Planá nad Lužnicí - 2009). Samostatně vystavovala v Divadle Pod čepicí v Českých Budějovicích, v Galerii Na chodbě SUPŠ Bechyně (2011) a v divadle Viola Praha (2012). V současnosti se zabývá malbou a keramikou.

OBRAZY IRENY NOVÁKOVÉ V GALERII NA CHODBĚSPREJEM A TISKEM - VÝSTAVA OBRAZŮ IRENY NOVÁKOVÉSPREJEM A TISKEM - VÝSTAVA OBRAZŮ IRENY NOVÁKOVÉSPREJEM A TISKEM - VÝSTAVA OBRAZŮ IRENY NOVÁKOVÉ
SPREJEM A TISKEM - VÝSTAVA OBRAZŮ IRENY NOVÁKOVÉSPREJEM A TISKEM - VÝSTAVA OBRAZŮ IRENY NOVÁKOVÉSPREJEM A TISKEM - VÝSTAVA OBRAZŮ IRENY NOVÁKOVÉSPREJEM A TISKEM - VÝSTAVA OBRAZŮ IRENY NOVÁKOVÉ

SPREJEM A TISKEM - VÝSTAVA OBRAZŮ IRENY NOVÁKOVÉSPREJEM A TISKEM - VÝSTAVA OBRAZŮ IRENY NOVÁKOVÉSPREJEM A TISKEM - VÝSTAVA OBRAZŮ IRENY NOVÁKOVÉSPREJEM A TISKEM - VÝSTAVA OBRAZŮ IRENY NOVÁKOVÉ
SPREJEM A TISKEM - VÝSTAVA OBRAZŮ IRENY NOVÁKOVÉSPREJEM A TISKEM - VÝSTAVA OBRAZŮ IRENY NOVÁKOVÉSPREJEM A TISKEM - VÝSTAVA OBRAZŮ IRENY NOVÁKOVÉSPREJEM A TISKEM - VÝSTAVA OBRAZŮ IRENY NOVÁKOVÉSPREJEM A TISKEM - VÝSTAVA OBRAZŮ IRENY NOVÁKOVÉ
SPREJEM A TISKEM - VÝSTAVA OBRAZŮ IRENY NOVÁKOVÉSPREJEM A TISKEM - VÝSTAVA OBRAZŮ IRENY NOVÁKOVÉSPREJEM A TISKEM - VÝSTAVA OBRAZŮ IRENY NOVÁKOVÉSPREJEM A TISKEM - VÝSTAVA OBRAZŮ IRENY NOVÁKOVÉ
Nová tvorba Ireny Novákové. Vystaveno v Galerii Na Chodbě v SUPŠ Bechyně
v prosinci 2012 - únoru 2013. (Foto: Otakar Novák)

ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ČESKÉM JAZYCE

V úterý 18. 12. 2012 proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce. Poděkování patří Mgr. Ludmile Krůčkové, která soutěž připravila, i všem zúčastněným studentům. V okresním kole 8. 2. 2013 bude naši školu reprezentovat Jaromír Dolanský a Zuzana Strnadová.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE

Pořadí Jméno Třída Body gramatika Body sloh Body celkem
1. Jaromír Dolanský 3.M 13 10 23
2. Zuzana Strnadová 1.M  10 10 20
3. Zuzana Citovská 1.G 10 19 19
4. Monika Plundrichová 3.G 9 9 18
5. - 8. Michaela Havlová 3.M 7 10 17
5. - 8. Adéla Boháčová 1.M 7 10 17
5. - 8. Veronika Miňhová 1.D 10 7 17
5. - 8. Barbora Jarošová 1.D 9 8 17

 

EXKURZE NA VÝSTAVU NOVOROČENEK V TÁBOŘE

V pátek 14. 12. 2012 se koná exkurze tříd 2.G a 3.DV do Husitského muzea v Táboře na výstavu novoročenek. Akce se koná pod záštitou Mgr. Ludmily Krůčkové a ak. soch. Miroslava Olivy.

Výstava nese název Novoročenky, vánoční přání jinak a probíhá od 28. 11. do 12. 1. 2013 na Staré táborské radnici na Žižkově náměstí; otevřeno je od středy do soboty od 9.00 o 17.00 hodin.


Výstava o novoročenkách je instalována do tří místností v galerii na Staré radnici. V první místnosti se návštěvníci seznámí s historií novoročních blahopřání v českých zemích. Zároveň zde budou mít možnost nahlédnout do pracovny známého regionálního archeologa Josefa Švehly (1861 – 1934). Zde si budou moci prohlédnout prostředí, v jakém se mnohdy psaly novoroční přání.

Následné prostory představí novoročenky jako výtvarné a především grafické dílo. Široké veřejnosti tu budou vysvětleny používané výtvarné techniky, doplněné názornými ukázkami jednotlivých novoročních přání. Jeden ze souborů novoročenek ukazuje návštěvníkům také to, že při tvorbě tohoto přání nemuselo jít pouze o umělecké ztvárnění, ale že jde pojmout tento úkol také s humorem.

V poslední místnosti výstavy představíme rekonstrukci jídelny z počátku 20. století jako místo, kde se novoročenky často četly. Výstava tak zprostředkuje návštěvníkům přání k novému roku z mnoha stránek – jako výtvarné dílo i jako prostředek individuální a společenské komunikace.

Ukázky jednotlivých novoročních přání pocházejí ze sbírek Husitského muzea v Táboře a z osobní sbírky výtvarnice Marie Michaely Šechtlové, která je Husitskému muzeu laskavě zapůjčila. Tato významná umělkyně pomohla také při přípravě výstavy odbornou radou. Celá výstava je zasazena díky výzdobě do prostor vánočně vyzdobeného muzea. Představuje tak unikátní možnost jak strávit dobu nadcházejícího adventu a po něm následujících svátků.

V rámci táborských Staročeských vánočních trhů se bude konat v sobotu 15. prosince 2012 od 14:00 do 16:00 zvláštní program v prostorách výstavy. Pro rodiny s dětmi je připravena dílnička na výrobu vlastních novoročenek. Zvídavé návštěvníky zase čeká povídání s výtvarnicí Marií Michaelou Šechtlovou o jednotlivých grafických technikách.

Školy se mohou přihlásit na lektorský program "Proč se poslají novoročenky" (fotogalerie z 7. 12.) nebo využít připraveného pracovního listu.

(Zdroj: Web Husitského muzea Tábor)

ŠKOLNÍ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM JAZYCE

Ve čtvrtek 13. 12. 2012 proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Zúčastnilo se celkem 24 studentů a porota ve složení PhDr. Iva Vágnerová a Mgr. Štěpánka Kukrálová rozhodně neměla lehkou práci. Slavnostní vyhlášení proběhlo v pátek 14. 12. 2012 v 10.20 hodin ve sborovně. Děkujeme oběma vyučujícím anglického jazyka, kteří soutěž připravili a hodnotili, i všem studentům, kteří se zúčastnili. Veronika Dítková a David Daniel budou naši školu reprezentovat v okresním kole.

VÝLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM JAZYCE 13. 12. 2012

Pořadí Jméno Třída Body poslech Body konverzace Body celkem
1. Veronika Dítková 2.M 21,5 25 46,5
2. David Daniel 2.D 17 28 45
3. Aneta Kochová 2.G 21 23 44
4. - 5. Jan Grepl 2.D 20 23 43
  Tereza Klimentová 3.G 19 24 43
6. - 8. Max Ragáč 1.M 19 22 41
  Ondřej Průša 1.M 16 25 41
  Tereza Sáviová 3.D 18 23 41
9. - 11. Ermin Emini 2.M 19 21 40
  Magdaléna Kohlbergerová 3.G 17 23 40
  Eliška Myslivečková 3.M 20 20 40
12.-15. Renata Moravová 1.G 15 21 36
  Eva Opičková 3.D 12 24 36
  Monika Plundrichová 3.G 13 23 36
  Kateřina Vlková 3.D 12 24 36
16.-17. Jana Foltýnová 1.D 16 19 35
  Jaromír Stifter 1.M 15 20 35
18. Adam Vlčan 2.D 16 18 34
19.-21. Adam Kozák 1.M 11 22 33
  Věra Šimotová 1.D 11 22 33
  Lucie Tesková 1.D 13 20 33
22. Ondřej Suk 2.M 9 18 27
23. Alice Brousilová 1.M 6 20 26
24. Anna Šilhavá 1.M 8 15 23

 

 

EXKURZE DO PŘEDVÁNOČNÍ VÍDNĚ

Ve středu 5. 12. 2012 se konala uměnovědná exkurze do předvánoční Vídně. Exkurzi zorganizovala Mgr. Drahomíra Bočanová.

Program zájezdu:

 • AVU Vídeň na Schillerstrasse 3: Akademie der bildenden Künste Vien (10.00 - 11.30) - Poslední soud od Bosche;
 • Kunsthistorische Museum (14.00 - 15.30) - tvorba renesančního malíře P. Brueghela, ale i další díla (H. Bosch: Cesta na Golgotu);
 • návštěva vánočních trhů;
 • odjezd z Vídně v 17.00 hodin.

EXKURZE DO PŘEDVÁNOČNÍ VÍDNĚEXKURZE DO PŘEDVÁNOČNÍ VÍDNĚEXKURZE DO PŘEDVÁNOČNÍ VÍDNĚEXKURZE DO PŘEDVÁNOČNÍ VÍDNĚ
EXKURZE DO PŘEDVÁNOČNÍ VÍDNĚEXKURZE DO PŘEDVÁNOČNÍ VÍDNĚEXKURZE DO PŘEDVÁNOČNÍ VÍDNĚEXKURZE DO PŘEDVÁNOČNÍ VÍDNĚ
Zájezd do Vídně 5. 12. 2012. (Foto: Ing. Miroslav Petřík)

EXKURZE DO PŘEDVÁNOČNÍ VÍDNĚEXKURZE DO PŘEDVÁNOČNÍ VÍDNĚEXKURZE DO PŘEDVÁNOČNÍ VÍDNĚEXKURZE DO PŘEDVÁNOČNÍ VÍDNĚ
EXKURZE DO PŘEDVÁNOČNÍ VÍDNĚEXKURZE DO PŘEDVÁNOČNÍ VÍDNĚEXKURZE DO PŘEDVÁNOČNÍ VÍDNĚEXKURZE DO PŘEDVÁNOČNÍ VÍDNĚ
EXKURZE DO PŘEDVÁNOČNÍ VÍDNĚ
EXKURZE DO PŘEDVÁNOČNÍ VÍDNĚEXKURZE DO PŘEDVÁNOČNÍ VÍDNĚEXKURZE DO PŘEDVÁNOČNÍ VÍDNĚ
EXKURZE DO PŘEDVÁNOČNÍ VÍDNĚ
EXKURZE DO PŘEDVÁNOČNÍ VÍDNĚEXKURZE DO PŘEDVÁNOČNÍ VÍDNĚEXKURZE DO PŘEDVÁNOČNÍ VÍDNĚ
Viděli jsme krásné umění - staré i o něco novější. ..(Foto: Mgr. Milan Vágner)

ZALOŽENÍ VÝTVARNÉ SKUPINY DEVĚT +

V úterý 4. 12. 2012 byla založena výtvarná skupina učitelů naší školy s pracovním názvem Devět +. Její vznik je motivován úspěšnou výstavou v galerii Galvína v listopadu 2012. Cílem je spojit výtvarně činné učitele, sdružit prostředky, společně vystavovat, propagovat školu i vlastní práci. Skupina je otevřená, nepředpokládáme pevnou strukturu se stanovami, manifestem a podobně. Těšíme se na výtvarnou práci i na to, že s jejími výsledky budeme seznamovat nejen naše žáky a bechyňskou veřejnost, ale že najdeme vhodná místa pro vystavování i v jiných městech.

ZALOŽENÍ VÝTVARNÉ SKUPINY DEVĚT +ZALOŽENÍ VÝTVARNÉ SKUPINY DEVĚT +ZALOŽENÍ VÝTVARNÉ SKUPINY DEVĚT +
Penzion Elektra Bechyně, 4. 12. 2012 (Foto: Lucie Polanská)

Zakládajícími členy skupiny jsou ak. soch. Jan Benda, Mgr. Drahomíra Bočanová, Luděk Fábera, Libor Hošek, Alena Kissová, Jiří Novotný, ak. soch. Miroslav Oliva, ak. mal. Petr Štojdl a Jan Vančura.

Jiří Novotný
 

18. ROČNÍK VELETRHU VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO

Ve dnech 21. - 23. 11. 2012 probíhá na výstavišti v Českých Budějovicích již 18. ročník veletrhu Vzdělání a řemeslo (více o akci nleznete na http://www.vcb.cz/kalendar/13-vzdelani-a-remeslo). Poprvé se koná v novém Pavilonu T. Součástí veletrhu je kromě řady dovednostních soutěží i soutěž v kresbě a modelování podle sádrového modelu. Naši školu reprezentují Zdeňka Limbergová (2.V, kresba) a Eliška Földesiová (3.D - modelování). Informace o studiu na naší škole podávají Ing. Jaroslava Bínová, Jiří Novotný a studentka 3. ročníku Pavla Bečvářová

Srdečně zveme k návštěvě veletrhu i našeho stánku!

18. ROČNÍK VELETRHU VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO18. ROČNÍK VELETRHU VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO18. ROČNÍK VELETRHU VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO18. ROČNÍK VELETRHU VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO18. ROČNÍK VELETRHU VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO18. ROČNÍK VELETRHU VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO
 
18. ROČNÍK VELETRHU VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO18. ROČNÍK VELETRHU VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO18. ROČNÍK VELETRHU VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO18. ROČNÍK VELETRHU VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO
Zahájení veletrhu a začátek soutěží v modelování a kreslení 21. 11. 2012. (Foto: Jiří Novotný)

Ve čtvrtek 22. 11. 2012 navštívil náš stánek výrobní manažer firmy Laufen CZ s.r.o. Ing. Robert Šimek a zajímal se o propagaci nového učňovského oboru. Odpoledne skončila soutěž v kresbě a modelování podle sádrového modelu. Těší nás, že v soutěži v kresbě obsadila Zdeňka Limbergová (2.V) 3. místo a v soutěži v modelování Eliška Földesiová 1. místo. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy! 

18. ROČNÍK VELETRHU VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO18. ROČNÍK VELETRHU VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO18. ROČNÍK VELETRHU VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO
18. ROČNÍK VELETRHU VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO18. ROČNÍK VELETRHU VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO18. ROČNÍK VELETRHU VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO18. ROČNÍK VELETRHU VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO
Hodnocení soutěže a vyhlášení výsledků 22. 11. 2012. Zdeňka Limbergová přebírá diplom
za 3. místo v kresbě, Eliška Földesiová pohár za 1. místo v modelování. (Foto: Jiří Novotný)

18. ROČNÍK VELETRHU VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO18. ROČNÍK VELETRHU VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO
 

PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA V GALERII GALVÍNA

V Galerii Galvína v Bechyni probíhá od 17. 11. 2012 výstava prací učitelů naší školy. S nápadem přišel ak. sochař Miroslav Oliva. Oslovil své kolegy - výtvarníky a majitele galerie pana Zelenku, který nápad uvítal. K výstavě byl přizván také ak. malíř Jiří Řeřicha, absolvent školy. V podkrovním prostoru vznikla bohatá a různorodá kolekce především keramiky (Miroslav Oliva, Jiří Fuchs, Jan Benda, Alena Kissová, Luděk Fábera), která je doplněna obrazy (Petr Štojdl, Jiří Řeřicha), grafikou (Libor Hošek) a textilem (Drahomíra Bočanová).

Vernisáž měla mimořádnou návštěvnost a stane se impulsem pro další práci našich výtvarných učitelů. Patří jim dík za další zviditelnění naší školy. A zvláštní dík patří panu ak. soch. Miroslavu Olivovi, který byl iniciátorem celé akce.

Srdečně zveme!

PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA V GALERII GALVÍNAPŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA V GALERII GALVÍNAPŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA V GALERII GALVÍNA
PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA V GALERII GALVÍNAPŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA V GALERII GALVÍNAPŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA V GALERII GALVÍNAPŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA V GALERII GALVÍNA
Instalace výstavy 16. 11. 2012. (Foto: Jiří Novotný)

 PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA V GALERII GALVÍNAPŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA V GALERII GALVÍNAPŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA V GALERII GALVÍNAPŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA V GALERII GALVÍNA
 PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA V GALERII GALVÍNAPŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA V GALERII GALVÍNAPŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA V GALERII GALVÍNAPŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA V GALERII GALVÍNA
PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA V GALERII GALVÍNAPŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA V GALERII GALVÍNAPŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA V GALERII GALVÍNA
PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA V GALERII GALVÍNAPŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA V GALERII GALVÍNAPŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA V GALERII GALVÍNA

PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA V GALERII GALVÍNAPŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA V GALERII GALVÍNAPŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA V GALERII GALVÍNAPŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA V GALERII GALVÍNA
Vernisáž výstavy 17. 11. 2012. (Foto: Libor Hošek, Jiří Novotný)
 

VÝSTAVA SOCHAŘE RADKO PLACHTY VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚ

V termínu 14. 11. - 14. 12. 2012 probíhá ve školní Galerii Na chodbě výstava před rokem zemřelého sochaře Radko Plachty, absolventa školy z roku 1947. Ve spolupráci s paní Annou Plachtovou jsme připravili výběr z jeho celoživotní tvorby. Vystaveny jsou i kresby z jeho studií na keramické škole. Více o sochaři Radko Plachtovi naleznete ZDE. Vernisáž výstavy se uskutečnila ve středu 14. 11. 2012 v 16.30 a byla velmi příjemná. Škola se zalidnila; účast přijal starosta Bechyně pan Jaroslav Matějka, místostarosta Jiří Beneš, ředitel pobočky Alšovy jihočeské galerie Bechyně PhDr. Milouš Růžička a další hosté. Krátkou řečí připomněla svého manžela paní Plachtová. Je potěšitelné, že přišli nejen bechyňští rodáci a patrioti, ale také současní studenti.

Srdečně zveme ke zhlédnutí výstavy; otevřeno je od pondělí do čtvrtka od 8.00 do 17.00, v pátek od 8.00 do 15.00. Vstup je volný.
 

VÝSTAVA SOCHAŘE RADKO PLACHTY V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA SOCHAŘE RADKO PLACHTY VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA SOCHAŘE RADKO PLACHTY VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA SOCHAŘE RADKO PLACHTY VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚ
VÝSTAVA SOCHAŘE RADKO PLACHTY VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA SOCHAŘE RADKO PLACHTY VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA SOCHAŘE RADKO PLACHTY VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA SOCHAŘE RADKO PLACHTY VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚ
VÝSTAVA SOCHAŘE RADKO PLACHTY VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA SOCHAŘE RADKO PLACHTY VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA SOCHAŘE RADKO PLACHTY VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA SOCHAŘE RADKO PLACHTY VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚ
Vernisáž výstavy Radko Plachty 14. 11. 2012. (Foto: Pavlína Novotná)
VÝSTAVA SOCHAŘE RADKO PLACHTY VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA SOCHAŘE RADKO PLACHTY VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA SOCHAŘE RADKO PLACHTY VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA SOCHAŘE RADKO PLACHTY VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚ
VÝSTAVA SOCHAŘE RADKO PLACHTY VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA SOCHAŘE RADKO PLACHTY VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA SOCHAŘE RADKO PLACHTY VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA SOCHAŘE RADKO PLACHTY VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA SOCHAŘE RADKO PLACHTY VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚ
VÝSTAVA SOCHAŘE RADKO PLACHTY VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA SOCHAŘE RADKO PLACHTY VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA SOCHAŘE RADKO PLACHTY VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA SOCHAŘE RADKO PLACHTY VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA SOCHAŘE RADKO PLACHTY VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚ
Vernisáž očima Libora Hoška...
VÝSTAVA SOCHAŘE RADKO PLACHTY VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA SOCHAŘE RADKO PLACHTY VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA SOCHAŘE RADKO PLACHTY VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA SOCHAŘE RADKO PLACHTY VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚ
VÝSTAVA SOCHAŘE RADKO PLACHTY VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA SOCHAŘE RADKO PLACHTY VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA SOCHAŘE RADKO PLACHTY VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚ
VÝSTAVA SOCHAŘE RADKO PLACHTY VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA SOCHAŘE RADKO PLACHTY VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA SOCHAŘE RADKO PLACHTY VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚ
VÝSTAVA SOCHAŘE RADKO PLACHTY VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA SOCHAŘE RADKO PLACHTY VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA SOCHAŘE RADKO PLACHTY VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA SOCHAŘE RADKO PLACHTY VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚ
...a Jiřího Bednáře
Na několika fotografiích je zelená a tmavá hlava - Portrét O.Š. (např. vpravo dole).Jde o po-
dobiznu Olgy Šplíchalové, pozdější první ženy Václava Havla.)

JAZYKOVÉ ZKOUŠKY CAMBRIDGE ENGLISH NA SUPŠ BECHYNĚ

Dne 8. listopadu 2012 proběhla ve spolupráci s ELEC (Evropským centrem jazykových zkoušek) prezentace mezinárodních jazykových zkoušek. Jako partnerská škola ELEC jsme se zapojili do předtestování ke zkouškám. Žáci, kteří projevili zájem, mohou zdarma vyzkoušet zkrácené verze oficiálních testů a zjistit tak, jak si stojí v porovnání s mezinárodním jazykovým standardem. Podle ohlasu plánujeme nabídnout studentům možnost přípravy na zkoušky v rámci dobrovolného kroužku od začátku roku 2013 a napomoci jim tak k úspěšnému složení zkoušek v jarním či podzimním termínu.


Co jsou to mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English?

Prestižní mezinárodní zkoušky Cambridge English ("Cambridge ESOL") jsou nejstarší mezinárodní jazykové zkoušky na světě. Uznání těchto zkoušek je celosvětové. Zkoušky jsou akceptovány tisíci zaměstnavateli po celém světě, pro studenty často představují podmínku pro přijetí na zahraniční univerzity. Mnohé české univerzity akceptují některé zkoušky Cambridge ESOL různými způsoby, např. při přijímacím řízení může být studentům odpuštěna zkouška z angličtiny anebo dokonce zkouška z angličtiny v průběhu studia. Zkoušky jsou oficiálně uznávány Českou republikou a jsou uvedeny ve vyhlášce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Řada zkoušek Cambridge je široká a zahrnuje jak zkoušky z obecné angličtiny od úrovně A2 do úrovně C2 Evropského referenčního rámce (KET, PET, FCE, CAE, CPE), tak zkoušky z odborné angličtiny (právnické, finanční a obchodní) a také specializovanou zkoušku pro učitele anglického jazyka (více na http://www.cambridgeesol.cz/).


Proč skládat zkoušky Cambridge English?

Držitelům certifikátů Cambridge ESOL nabízí zkoušky mnoho výhod, například snazší uplatnění na trhu práce v ČR i v zahraničí, možnost studia na zahraničních univerzitách, odpuštění přijímacích zkoušek na VŠ, mezinárodní prestiž a především jednoznačnou a průkaznou jazykovou kompetenci.

Žákům a středoškolákům navíc přináší silnou motivaci a radost z učení. Studenti, kteří si zvyknou na systém postupného skládání stupňů jazykových zkoušek, získají výrazný náskok před ostatními, cizí jazyk se pro ně stane naprosto přirozeným a bez problémů se účastní dlouhodobých studijních pobytů v zahraničí (v rámci střední, či vysoké školy).


Co je Evropské centrum jazykových zkoušek (ELEC)?

ELEC nabízí možnost získat již na střední škole prestižní certifikát University of Cambridge. Cílem Evropského centra jazykových zkoušek je zajistit dostupnost prestižních a mezinárodně uznávaných zkoušek v celém Jihočeském kraji (více na www.elec.eu).

Kontaktní osoba na SUPŠ Bechyně:
Mgr. Štěpánka Kukrálová (stepanka.kukralova@seznam.cz).

(Zdroj: www.elec.eu)

TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2012

Ve čtvrtek 8. 11. 2012 jsme v naší škole přivítali zástupce šesti škol, které se přihlásily do 16. ročníku mezinárodní točířské soutěže studentů středních škol.  Předsedou poroty soutěže byl známý keramik Tomáš Proll (více o něm na http://proll.wz.cz/menu.htm). 

Večer prvního dne proběhla vložená recesní soutěž Maxiflaška 2012. Šlo o vytvoření co největší láhve, která mohla být složena z dílů. Na prvním místě skončila Nina Bogdaníková (SUPŠ Uherské Hradiště - 155 cm), druhé místo patřilo Pavlu Schieszlovi (SUPŠ Český Krumlov - 141 cm) a třetí byl Adam Kostura (SUŠN Ostrava - 132,5).

TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2012TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2012TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2012TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2012TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2012
TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2012TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2012TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2012TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2012TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2012
TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2012TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2012TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2012
První den soutěže: recesní soutěž Maxiflaška 2012, vyhlášení výsledků této soutěže
na společenském večeru v LD Jupiter. (Foto: Ing. Miroslav Petřík, Jiří Novotný)

Hlavní soutěž vyvrcholila v pátek 9. 11. 2012. Účastníci plnili dva povinné úkoly (mísa na noze a džbán podle zadaného výkresu) a volný úkol (funkční konvice podle vlastního návrhu). První místo obsadil Matěj Lanč (SUPŠ Bechyně), druhé místo patří Daniele Bantel (KFL Landshut) a třetí Petru Čípovi (SUPŠ Bechyně). Vítězům gratulujeme, děkujeme všem účastníkům, jejich pedagogickému doprovodu, předsedovi poroty panu Tomáši Prollovi, sponzorům a všem, kteří se na organizaci soutěže podíleli. Nemůžeme vynechat ani pana Karla Dvořáka a jeho přátele, kteří tradičně výborně hráli na společenském večeru v lázeňském domě Jupiter. Zvláštní dík pak patří panu Mgr. Milanu Vágnerovi.

TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2012TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2012TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2012TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2012
 TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2012TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2012TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2012TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2012TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2012
TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2012TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2012TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2012TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2012
TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2012TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2012TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2012
TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2012TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2012TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ 2012
Druhý den soutěže: přednáška Tomáše Prolla, dokončování prací, hodnocení a vyhlášení
výsledků. Vpravo dole: vítěz soutěže Matěj Lanč, uprostřed Daniela Bartel(2. místo), vpra-
vo Petr Čípa (3. místo) (Foto: Ing. Miroslav Petřík)


VÝSLEDKY 16. ROČNÍKU MEZINÁRODNÍ TOČÍŘSKÉ SOUTĚŽE 2012

Výsledky hodnotila komise ve složení:

 • Tomáš Proll - předseda
 • Horst Rafler (KFL Landshut)
 • Katarína Nováková (SUPŠ sv. Anežky České Český Krumlov)
 • Marie Haková (SOŠ Luhačovice)
 • Jiří Vlach (SUPŠ Uherské Hradiště)
 • Roman Šedina (SUŠ Ostrava)
 • Jan Vančura (SUPŠ Bechyně)

Výsledky soutěže Maxiflaška 2012

POŘADÍ JMÉNO ŠKOLA VÝKON (V CM)
1. Nina Bogdaníková SUPŠ Uh. Hradiště 155
2. Pavel Schieszl SUPŠ Č. Krumlov 141
3. Adam Kostura SUŠ Ostrava 132,5
4. Hana Kadlecová SUPŠ Č. Krumlov 119,5
5. Matěj Lanč SUPŠ Bechyně 100
6.. Daniela Bantel KFL Landshut 88,5
7. Jakub Mišina SUPŠ Uh. Hradiště 68
8. Johannes Gutsche KFL Landshut 68

Výsledky hlavní soutěže

POŘADÍ JMÉNO ŠKOLA DŽBÁN MÍSA KONVICE BODY CELKEM
1. Matěj Lanč SUPŠ Bechyně 29 30 31 90
2 Daniela Bantel KFL Landshut 24 32 33 89
3. Petr Čípa SUPŠ Bechyně 24 32 32 88
4. Johannes Gutsche KFL Landhut 28 24 16  68
5. Michaela Vašíčková SOŠ Luhačovice 22 21 24 67
6. Nina Bogdaníková SUPŠ Uh. Hradiště 18 16 31 65
7. Adam Kostura SUŠ Ostrava 20 22 19 61
8. Hana Kadlecová SUPŠ Č. Krumlov 21 19 20 60
9. Jan Grabowski SUŚ Ostarva 22 23 11 56
10. Jakub Mišina SUPŠ Uh. Hradiště 16 21 18 55
11. Zuzana Horonyová SOŠ Luhačovice 1 29 24 54
12. Pavel Schieszl SUPŠ Č. Krumlov 19 14 15 48


Točířskou soutěž sponzorsky podpořili:

 • Městský úřad v Bechyni
 • Micro-Epsilon s.r.o., Bechyně
 • Laufen CZ s.r.o.
 • Juraj Vanya, Sedlčany
 • Petr Uhlíř, České Budějovice
 • SNN a.s., Bechyně
 • BM-PACK s.r.o., Prostějov
 • Elexpres-elektroservis s.r.o., Bechyně
 • W Partner s.r.o., Bechyně
 • Pavel Ursíny, Ursíny-optik, Bechyně
 • Věra Pichová, Ateliér Radost, Milevsko
 • Zahradnictví a květinářství U Benešů, Bechyně
 • Elektro Zelenka, Bechyně
 • Martin Proško, Adamov

BESEDA S GABRIELEM VACHEM A LUĎKEM MÍŠKEM

Ve čtvrtek 1. 11. 2012 se uskutečnila beseda s odbornými asistenty oboru Keramický design Ústavu umění a designu Plzeň Gabrielem Vachem a Luďkem Míškem. Oba jsou absolventy naší školy a studentům 2. - 4. ročníku keramického oboru a oboru průmyslový design představili novou budovu UUD Plzeň, práci ateliéru, svou vlastní tvorbu i možnosti studia v Plzni.

BESEDA S GABRIELEM VACHEM A LUĎKEM MÍŠKEMBESEDA S GABRIELEM VACHEM A LUĎKEM MÍŠKEMBESEDA S GABRIELEM VACHEM A LUĎKEM MÍŠKEM
BESEDA S GABRIELEM VACHEM A LUĎKEM MÍŠKEMBESEDA S GABRIELEM VACHEM A LUĎKEM MÍŠKEMBESEDA S GABRIELEM VACHEM A LUĎKEM MÍŠKEM
Luděk Míšek a Gabriel Vach v SUPŠ Bechyně. (Foto: Jiří Novotný)

EXKURZE DO TEREZÍNA

Ve středu 31. 10. 2012 se naši žáci v rámci občanské nauky zúčastnili exkurze do národního památníku Terezín, kterou připravila ing. Jaroslava Bínová. Navštívili Malou pevnost a muzeum ghetta.

EXKURZE DO TEREZÍNAEXKURZE DO TEREZÍNAEXKURZE DO TEREZÍNA
EXKURZE DO TEREZÍNAEXKURZE DO TEREZÍNAEXKURZE DO TEREZÍNA
EXKURZE DO TEREZÍNAEXKURZE DO TEREZÍNAEXKURZE DO TEREZÍNA
EXKURZE DO TEREZÍNAEXKURZE DO TEREZÍNAEXKURZE DO TEREZÍNAEXKURZE DO TEREZÍNA

EXKURZE DO TEREZÍNAEXKURZE DO TEREZÍNAEXKURZE DO TEREZÍNA
Exkurze studentů do Terezína 31. 11. 2012. (Foto: Ondřej Suk)

Z ohlasů studentů:

"31.10.2012 jsme se s několika odhodlanými studenty zúčastnili exkurze koncentračního tábora Terezín. Samotné město vypadá, jako kdyby se ho zloba nacistů vůbec nedotkla. Už jen holá fakta a čísla, dějepisné poznámky a texty v učebnicích u slabších povah vyvolávají lehké nevolnosti a příznaky šoku, ale ten pocit, který se dostavoval při procházení Malou pevností a poslechu odborného výkladu se popsat nedá. Ti znalejší už přesně vědí, co je v příštích desítkách minut čeká. Ale tím se absolutně nic nemění. I člověku, který koncentračním táborem prochází posté, proniká tělem ten stejný pocit, ty stejné myšlenky a úvahy. Procházíme mrtvými zdmi pevnosti a odevšud na nás dýchá hrůza a děs minulosti. Většina těchto míst je v takovém stavu, v jakém byla před mnoha lety ponechána. Představa těch tisíců lidí kolem nás v tak neskutečně malých prostorách začíná být šílená. Cítíme, jak se kolem nás zdi cel svírají. Jsme tu sami, přitom se nemůžeme nadechnout. Procházíme celou pevností a na každém kousku cítíme, co se tu stalo. Při výkladu se nám dělá husí kůže. Pan průvodce nám říká všechno podstatné. Prohlídka byla fyzicky i psychicky velmi náročná. Ale určitě stojí za to, to všechno vidět. Na takové věci se nesmí zapomenout už jen kvůli těm lidem, co tolik trpěli."

Klára Daňková, 4.G

„Tak jaký to bylo na výletu v Terezíně?“ - zeptal se mě známý, v tu chvíli mi přišlo říci klasicky: „dobrý,“ dost hloupé a tak nějak i nedůstojné. Co tedy na takovou otázku odpovědět?

Byl to výlet i dojem jaksi očekávaný, díky filmům, vyprávění, zároveň však hluboký, strhující a depresivní. Všichni jsme předem věděli, do čeho jdeme, jak to v Terezíně nyní vypadá, ale i přes psychickou přípravu mě šokoval.

Procházeli jsme místa Malé pevnosti. Bylo strašné vidět místnost plnou umyvadel, jež nebyla nikdy použita, sprchy, kde se pod jednu prý mačkalo šest lidí, odvšivovací stroje, dům vrchního dozorce… Nebylo to ale nic proti takzvaným samotkám, kde byli vězni zavíráni po výsleších. Pár z nás využilo možnost nechat se na takovou samotku zavřít, tak tísnivý pocit jsem snad ještě nikdy neměla. Dozvěděli jsme se, že vězni zde byli i několik dní bez jídla, bez vody. Po pár dnech byl další výslech, následován samotkou. Pořád dokola. Neskutečná představa. Přesto se samotka zdá být ještě snesitelná proti malé místnosti, kam se naše skupinka čtyřiceti lidí akorát vešla. Bylo nám řečeno, že jich bylo i devadesát, chodili dokola, aby měl každý aspoň trochu vzduchu ze štěrbiny od dveří, a usínali vyčerpáním ve stoje.

Exkurze však nebyla jen o hrůzách Terezína v II. světové válce. Průvodce nám povídal o důvodech vzniku pevnosti, architektuře, obranném systému a hradních chodbách, které jsme si prošli. Chtěli jsme se ještě podívat do místního kina, kde se promítal krátký film - Říšská reklama - o Terezíně jako krásném židovském městě. Bohužel jsme na kino neměli čas, protože na nás čekalo Muzeum, kde byl popisován a dokládán život v ghettu. Ať už to byly nalezené věci - oblečení, nádobí, hračky, nebo vzkazy a dopisy, které jsme si mohli pročítat, bylo to působivě udělané.

Po návštěvě muzea nás čekala dlouhá cesta, plná přemýšlení, ohromení a nechápání. I přes nepříjemné a silné dojmy, jsem ráda, že jsem mohla Terezín vidět. Zážitek to byl neskutečný."

Michaela Havlová, 3.M


Malá pevnost Terezín

Během druhé světové války hlavní pevnost na levém břehu řeky sloužila nacistickému Německu jako židovské ghetto. Malá pevnost na pravém břehu Ohře, umístěná při silnici do Prahy, pak smutně proslula coby věznice pražského gestapa (mnohdy se nesprávně uvádí, že zde byl zřízen koncentrační tábor). Pro tyto účely nacisté zřídili zvláštní železniční vlečku, která vedla z blízkého nádraží Bohušovice nad Ohří od jihu až za jižní hradby Hlavní pevnosti. V době 2. světové války pak nacisté přímo z ulic města odváželi zvláštními transporními vlaky zde soustředěné židovské obyvatelstvo do likvidačních táborů smrti Osvětim, Majdanek, Treblinka, Sobibor, Chelmno a dalších v Polsku a na dalších okupovaných územích východní Evropy. Nyní je v prostorách Malé pevnosti zřízen Památník Terezín a objekt je nyní také národní kulturní památkou.

(Zdroj: web Památníku Terezín)

ÚČAST NA OSLAVÁCH 140. VÝROČÍ SPŠKS KARLOVY VARY

V sobotu 27. 10. 2012 se ředitel školy Jiří Novotný zúčastnil oslav 140. výročí založení Střední průmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech. Tato škola je školou, s níž nás pojí dlouholeté vazby, je stejně jako my členem Sektorové dohody pro keramiku.

Na programu byla prohlídka školy, vernisáž výstavy prací žáků v Interaktivní galerii Becherova vila a společenský večer v hotelu Thermal. Výstava v Becherově vile představila práce žáků z období posledních deseti let, historii připomněly vitriny s pracemi z 20. a 60. let 20. století. Výstavu uvedl ředitel karlovarské galerie a absolvent naší školy akad. malíř Jan Samec a ředitelka školy Mgr. Markéta Šlechtová. Kerlovarské škole přejeme mnoho úspěchů do dalších let a zájemce zveme na výstavu, která potrvá do 31. 12. 2012.

KERAMKA V BECHEROVĚ VILEKERAMKA V BECHEROVĚ VILEKERAMKA V BECHEROVĚ VILEKERAMKA V BECHEROVĚ VILE
KERAMKA V BECHEROVĚ VILEKERAMKA V BECHEROVĚ VILEKERAMKA V BECHEROVĚ VILE
KERAMKA V BECHEROVĚ VILEKERAMKA V BECHEROVĚ VILEKERAMKA V BECHEROVĚ VILE
KERAMKA V BECHEROVĚ VILEKERAMKA V BECHEROVĚ VILEKERAMKA V BECHEROVĚ VILEKERAMKA V BECHEROVĚ VILE
KERAMKA V BECHEROVĚ VILEKERAMKA V BECHEROVĚ VILEKERAMKA V BECHEROVĚ VILEKERAMKA V BECHEROVĚ VILE
KERAMKA V BECHEROVĚ VILEKERAMKA V BECHEROVĚ VILEKERAMKA V BECHEROVĚ VILEKERAMKA V BECHEROVĚ VILEKERAMKA V BECHEROVĚ VILE
Becherova vila 27. 10. 2012, vernisáž výstavy k významnému výročí karlovarské školy.
(Foto: Jiří Novotný)

AKTUÁLNĚ: JAK U NÁS DOPADLY MATURITY 2011 A 2012

Ve dnech 26. a 27. října 2012 přinesly Lidové noviny přehled výsledků maturitních zkoušek za roky 2011 a 2012. Autorem doprovodných článků byl redaktor LN Tomáš Němeček (tomas.nemecek@lidovky.cz). Z článků vybíráme:

"Příloha, kterou právě čtete, je výsledkem našeho zatím největšího a nejdůležitějšího právního sporu proti státním institucím: kompletní seznam středních škol a jejich maturitních výsledků v roce 2011 a 2012. Výsledek je, mírně řečeno, překvapivý. Když loni v červnu tehdejší ministr školství Josef Dobeš a šéf maturitní agentury Cermat Pavel Zelený slavnostně oznámili vybrané "školy s nejlepšími maturitními výsledky" (deset gymnázií, deset odborných škol a po třech nejlepších v každém kraji), Lidové noviny obratem požádaly o kompletní žebříček. Dobešův úřad ho odmítl vydat po dobrém a tvářil se, že neslyší. Dlouhou právní bitvu se nové vedení ministerstva rozhodlo ukončit smírem. V čem je to překvapení?

Za prvé neexistuje žádný relevantní žebříček; pouze v hlavě Pavla Zeleného. Jeho nástupci nevědí, jakým způsobem přepočítal zkoušku z různých předmětů, skládanou na dvou úrovních, na jediné číslo u každé školy. Za druhé, stát vytvořil maturitní zkoušku za 1,4 miliardy, ale její výsledek neumí předložit ve srozumitelné podobě.

Ze záplavy dat jsme vybrali průměry škol u tří hlavních zkoušek - z češtiny, z matematiky a z anglického jazyka. Vyznačili jsme výsledky, které na škále úspěšnosti od 0 do 100 byly nadprůměrné (modře) a nebo podprůměrné (červeně). Věříme, že tato mapa úspěšnosti poskytuje lepší veřejnou službu než "žebříček Zelený-Dobeš", který všechna čísla semlel do jediného hamburgru..."

(Tomáš Němeček: Jak jsme (ne)vyhráli maturitu, LN 26. 10. 2012)

"Od kompletních výsledků státních maturit (první část jsme zveřejnili včera) jsme si slibovali, že ukážou něco, co nečekáme. Například gymnázia a obchodní akademie s výrazně slabými výsledky, nebo naopak případy, kdy zazáří méně známá průmyslovka nebo učiliště. Stalo se? Ale ano....Šedi průměru se naopak zřetelně vymyká například škola aplikované kybernetiky v Hradci Králové, elektrotechnické průmyslovky v Plzni a v Pardubicích, umělecká průmyslovka v Bechyni, zemědělská škola v Písku nebo SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická v Budějovicích...

Napřesrok bude srovnání chudší, osekanější. Expertní komise doporučila ministrovi zrušit vyšší úroveň (a poslanci to promptně schválii), protože soudí, že k ničemu není. Nefunguje to jako vstupenka na vysokou školu, znamená to zátěž navíc, letos sklízela - oprávněnou - kritiku. Jen je škoda, že komise neviděla tyto kompletní výsledky. K něčemu totiž vyšší úroveň přece jen byla: na první pohled odlišuje maturanty s vyššími aspiracemi."

(Tomáš Němeček: Příště to bude chudší, LN 27. 10. 2012)

SUPŠ Bechyně - Český jazyk

Didaktický test - zákl., povinná

Písemná práce - zákl. povinná

Ústní zkouška zákl. povinná

2011

2012

2011

2012

2011

2012

69

72

72

62

72

66

SUPŠ Bechyně - Matematika

Matematika základní, povinná

2011

2012

60

62

 SUPŠ Bechyně - Anglický jazyk

Didaktický test - vyšší, povinná

Didaktický test - vyšší, pov. vol.

Písem. práce - vyšší, povinná

2011

2012

2011

2012

2011

2012

-

80

77

-

-

86

Pís. práce - vyšší, pov. volitel.

Ústní zkouška - vyšší, povinná

Ústní zk. - vyšší, pov. volitelná

2011

2012

2011

2012

2011

2012

79

-

-

79

92

-

Didaktický test - zákl., povinná

Did. test - zákl., pov. volitelná

Písemná práce - zákl., povinná

2011

2012

2011

2012

2011

2012

66

69

-

90

74

73

Pís. práce - zákl., pov. volitelná

Ústní zk. - základní, povinná

Ústní zk. - zákl. pov. volitelná

2011

2012

2011

2012

2011

2012

-

69

59

67

-

95

Jak rozumět tabulkám

Nejdůležitější informace, kterou tabulky přinášejí, je číslo vyjadřující úspěšnost studentů při maturitách. Jejich výkon byl hodnocen od 0 do 100 bodů. Číselný údaj v tabulce pak znamená průměrný výkon maturantů této školy. Pro lepší orientaci jsou výsledky barevně označeny: nejlepší (90 - 100 bodů) tmavě modrou a tučným písmem, výborné (80 - 90 bodů) modrou, střední pásmo zůstává bílé a naopak červeně jsme vyznačili výsledky, které značí úspěšnost od 50 bodů níže.

Do našich tabulek jsme vybrali pouze výsledky z češtiny, matematiky a angličtiny coby nejfrekventovanějšího jazyka.... Student měl na výběr mezi základní a vyšší úrovní. Základní má ověřit povinné minimum znalostí a dovedností v daném oboru, navíc v rozsahu výuky, kterou by měla nabídnout každá střední škola v ČR. Vyšší je náročnější a chce vyjít vstříc požadavkům vysokých škol při přijímacích zkouškách.

Další pojem v záhlaví je "povinný"  nebo "povinně volitelný". Ve společné (státní) části byly v letech 2011 i 2012 dvě povinné zkoušky: 1. český jazyk a literatura, 2. cizí jazyk nebo matematika. V roce 2011 ji dále tvořily maximálně tři nepovinné zkoušky z předmětů český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika, občanský a společenskovědní základ, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění.

V roce 2012 pak byla nabídka následující: cizí jazyk, matematika, občanský a společenskovědní základ, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, dějiny umění, Námi používaný pojem "povinně volitelný" chce jen u matematiky a angličtiny odlišit ty studenty, kteří si vybrali jeden z těchto předmětů coby povinný a zároveň z druhého maturovali v nepovinné části zkoušky.

V roce 2011 si studenti navíc mohli k povinné základní úrovni v češtině zkusit i nepovinnou vyšší. I tento údaj tabulka zachycuje. Vedle státní části tvořila maturity také tzv. profilová, tedy školní část. Její obsah se skládal z 2 - 3 povinných zkoušek - stanovených ředitelem nebo tzv. rámcovým vzděávacím plánem školy - maximálně dvou zkoušek nepovinných, opět určených ředitelem.

Zkoušky se - kromě matematiky - skládaly ze tří částí. Didaktický test v češtině tvořily testové úlohy s jednou správnou odpovědí. V cizím jazyce se skládal ze subtestů čtení a jazyková kompetence. Hodnocen byl centrálně a automatizovaně. Písemná práce ověřuje schopnost studenta napsat souvislý, myšlenkově ucelený text. Ústní zkouška vycházela z pracovních listů připravovaných školou nebo Cermatem. Hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury zajišťoval v roce 2011 Cermat, v roce 2012 pak hodnotitelé určovaní Cermatem s tím, že byla vyloučena situace, kdy by práce studentů hodnotil pedagog téže školy. Hodnocení probíhalo samozřejmě anonymně.

(Zdroj: Lidové noviny, 27. 10. 2012, Servis LN, str. VIII)

DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2012 V SUPŠ BECHYNĚ

Po loňské pozitivní zkušenosti jsme přichystali i letos naši účast na Dnech otevřených ateliérů 2012. Ve dnech 20. - 21. 10. 2012 v době od 08.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 byly veřejnosti zpřístupněny dílny, kde bylo možné točit na kruhu, modelovat, malovat na keramiku, dělat grafiku, kreslit a malovat. Návštěvníci školy také mohli navštívit školní depozitář, prohlédnout si celou školu a výstavu XXV. ročník Mezinárodního sympozia keramiky Bechyně 2012.

Nabídli jsme:

 • ateliér grafických technik
  Alena Kissová, 20. - 21. 10. 2012, 08.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
 • ateliér kresby a malby
  akad. malíř Petr Štojdl, 20. - 21. 10. 2012, 08.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
 • ateliér modelování
  Jiří Novotný, 20. 10. 2012, 08.00 - 12.00 a 15.00 - 17.00
  akad. sochař Miroslav Oliva 20. - 21. 10. 2012, 08.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
 • ateliér vytváření keramiky - točení na kruhu
  David Stankuš, 20. - 21. 10. 2012, 08.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
 • ateliér dekorace keramiky a porcelánu
  Jitka Hášová, 20. - 21. 10. 2012, 20. - 21. 10. 2012, 08.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
 • komentovanou prohlídku školy a depozitáře a výstavy výsledků XXV. mezinárodní sympozia keramiky Bechyně 2012
  Jiří Novotný, 20. a 21. 10. 2012, 13.00 - 15.00

DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2012 V SUPŠ BECHYNĚDNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2012 V SUPŠ BECHYNĚDNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2012 V SUPŠ BECHYNĚ
DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2012 V SUPŠ BECHYNĚDNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2012 V SUPŠ BECHYNĚDNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2012 V SUPŠ BECHYNĚ
DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2012 V SUPŠ BECHYNĚDNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2012 V SUPŠ BECHYNĚDNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2012 V SUPŠ BECHYNĚ
Dny otevřených ateliérů 2012 v SUPŠ Bechyně: keramika, kresba, malba, grafika.
(Foto: Jiří Novotný)

Plakát DOA 2012


Co to jsou Dny otevřených ateliérů?

Dny otevřených ateliérů jsou celoregionální aktivitou v rámci udržitelnosti projektu Kulturní most a aktivitou projektu PORTA CULTURAE, v němž jsou Ateliéry rozšířené do kraje Vysočina a do Jihomoravského kraje. Výtvarníci a umělečtí řemeslníci zpřístupní svá tvůrčí zázemí a nabídnou své práce, ale i sebe k trochu lidštějšímu setkání. Osloveni jsou všichni umělci působící na území jižních Čech, účastní se amatéři i uznávaní profesionálové a výběr je ponechán na divácích, ať si každý najde, co se mu líbí. Jsou kontaktováni architekti, řemeslníci i divadelníci, kteří mají zájem pozvat veřejnost do svého ateliéru a představit svou práci přímo v prostředí své tvůrčí laboratoře. Současně bude probíhat také doprovodný program v galeriích a výstavních prostorech kaváren muzeí a tvrzí, kde budou přítomni také i vystavující autoři. Vznik Otevřených ateliérů iniciovala dolnorakouská Kulturvernetzung, která má na tomto poli větší zkušenost. Více o akci i o aktivitách Kulturního mostu naleznete na http://www.kulturni-most.cz/, video z loňských Dnů otevřených ateliérů na http://www.youtube.com/watch?v=KRGBaOHpAhE&feature=youtu.be


Co je to Kulturní most a jaké má cíle?

Projekt Kulturní most sleduje několik cílů. Jde nám o podrobné zmapování jihočeského uměleckého a kulturního života, připravujeme velkou internetovou databázi a kulturní (www.kulturni-most.cz). Informace jsou k dispozici veřejně lidem z kultury, turistům a návštěvníkům, jihočeským občanům včetně mládeže, které chceme přiblížit kulturní podhoubí také proto, aby se nemuseli stěhovat z jižních Čech do center, kde se „něco děje“ atd. Kromě databáze a dlouhodobého kulturního kalendáře organizujeme několik jihočesko-dolnorakouských kulturních akcí, jednou z nich jsou právě Dny otevřených ateliérů. Dále podporujeme a napomáháme všem kulturním subjektům, které podobné příhraniční projekty pořádají a které usilují o česko-rakouský umělecký a kulturní dialog.

(Zdroj: Kulturní most, září 2012)

PÁLENÍ V PECI NA DŘEVO 18. - 19. 10. 2012

Na termín 18. - 19. 10. 2012 jsme připravili podzimní pálení v peci na dřevo. Byly točeny výrobky z hlín, které vydrží vysoký oheň, z pily v Sepekově bylo přivezeno vhodné dřevo. 2012. Cílem je vypálit pec na 1260 - 1300°C a s několikahodinovou výdrží docílit popelových náletů. Hlavními výrobci a "paliči" jsou studenti 3. ročníku keramického oboru Matěj Lanč, Lukáš Vrtiška a Petr Čípa a nedávný absolvent Petr Pich.

Výpal, který začal za krásného podzimního počasí, se protáhl déle, než v předchozích případech. Konečné teploty bylo dosaženo po 24 hodinách. Následovala výdrž a uzavření topeniště i komína, Otevřena byla v pondělí 22. 10. 2012 odpoledne. Výsledky byly velmi pěkné, i když samozřejmě ne vše vyjde stoprocentně. Pro zájemce o pálení dřevem přidáváme odkaz na zajímavý článek; najdete jej ZDE.

PÁLENÍ V PECI NA DŘEVO 18. - 19. 10. 2012PÁLENÍ V PECI NA DŘEVO 18. - 19. 10. 2012PÁLENÍ V PECI NA DŘEVO 18. - 19. 10. 2012PÁLENÍ V PECI NA DŘEVO 18. - 19. 10. 2012
PÁLENÍ V PECI NA DŘEVO 18. - 19. 10. 2012PÁLENÍ V PECI NA DŘEVO 18. - 19. 10. 2012PÁLENÍ V PECI NA DŘEVO 18. - 19. 10. 2012
PÁLENÍ V PECI NA DŘEVO 18. - 19. 10. 2012PÁLENÍ V PECI NA DŘEVO 18. - 19. 10. 2012PÁLENÍ V PECI NA DŘEVO 18. - 19. 10. 2012
PÁLENÍ V PECI NA DŘEVO 18. - 19. 10. 2012PÁLENÍ V PECI NA DŘEVO 18. - 19. 10. 2012PÁLENÍ V PECI NA DŘEVO 18. - 19. 10. 2012PÁLENÍ V PECI NA DŘEVO 18. - 19. 10. 2012PÁLENÍ V PECI NA DŘEVO 18. - 19. 10. 2012
Nakládání, pálení a vykládání pece 18. - 22. 10. 2012. (Foto: Jiří Novotný)
 

EXKURZE NA BIENÁLE GRAFICKÉHO DESIGNU BRNO 2012

Ve čtvrtek 18. 10. 2012 se uskutečnila exkurze studentů grafického a multimediálního oboru na bienále grafického designu Brno 2012. Exkurzi připravila Alena Kissová.


Bienále grafického designu Brno 2012

Mezinárodní bienále grafického designu Brno bylo založeno v roce 1963 a je nejstarší přehlídkou grafického designu na světě. Hlavními pořadateli jsou Moravská galerie v Brně a Ministerstvo kultury ČR.

Bienále Brno v roce 2012 vstupuje do svého jubilejního 25. ročníku s inovovanou koncepcí. Zrušení dosavadních výstavních kategorií umožňuje v rámci soutěže prezentovat skutečně nejzajímavější práce grafického designu vytvořené v uplynulých dvou letech. Mezinárodní soutěž si klade za cíl představit široké spektrum současného grafického designu v jeho proměnách napříč médii a formami. Mezinárodní soutěž je otevřená všem profesionálním grafickým tvůrcům.

Soutěžní přehlídku, která je otevřena všem profesionálním grafickým tvůrcům, koncipuje na základě kvality přihlášených prací mezinárodní tým kurátorů:

 • Tomáš Celizna (designér CZ)
 • Na Kim (designérka KR)
 • Adam Macháček (designér CZ)
 • Radek Sidun (designér CZ)
 • Marta Sylvestrová (teoretička designu CZ)
 • Adam Štěch (teoretik designu CZ )

(Zdroj: http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/vystavy-a-program/aktualni-vystavy/2012/bienale_brno_2012(216-2810).aspx?alttemplate=VystavaBienale)

JIHOČESKÝ KOMPAS 2012

Na 5. - 6. 10. 2012 jsme připravili ve spolupráci s městem Bechyně společnou prezentaci na veletrhu cestovního ruchu Jihočeský kompas 2012 v kulturním domě Metropol v Českých Budějovicích. Na Jihočeském kompasu nejde ani tak o propagaci školy a studia. Přibližujeme zejména mimoškolní aktivity aktivity školy s nabídkou volnočasových aktivit a kurzů, předvádíme jedno z tradičních jihočeských řemesel - hrnčířství. Zároveň propagujeme Bechyni jako turisticky i historicky zajímavou lokalitu. Více o veletrhu naleznete na http://www.jiznicechy.cz/jihocesky-kompas/.

JIHOČESKÝ KOMPAS 2012JIHOČESKÝ KOMPAS 2012JIHOČESKÝ KOMPAS 2012
JIHOČESKÝ KOMPAS 2012JIHOČESKÝ KOMPAS 2012JIHOČESKÝ KOMPAS 2012
Společný stánek školy a města Bechyně na Jihočeském kompasu 2012. Zájmu velkých
i malých návštěvníků se těšily ukázky tradičních jihočeských řemesel. (Foto: Jiří Novotný)

ZÁVĚREČNÝ KULATÝ STŮL K SEKTOROVÉ DOHODĚ PRO KERAMIKU

Ve středu 3. 10. 2012 proběhl v Praze třetí  Kulatý stůl k Sektorové dohodě pro keramiku. Uskutečnil se v Praze v budově Smíchov Gate a byl zároveň závěrečným setkáním v rámci realizace závěrů Sektorové dohody. Setkání se zúčastnili zástupci zaměstnavatelů, kteří podepsali Dohodu, zástupci škol, radní pro školství Jihočeského kraje RNDr. Jana Krejsová a vedoucí Ateliéru designu keramiky a porcelánu UJEP Ústí nad Labem doc. Pavel Jarkovský.

Na programu jednání bylo vyhodnocení přínosů Sektorové dohody a vůbec všeho, čeho bylo v rámci její realizace dosaženo. Navíc byly představeny webové stránky www.keramikazije.cz, které informují rodiče i zájemce o studium o možnostech studia keramiky, o zaměstnavatelích i o aktivitách škol a firem. V diskusi na závěru zazněla důležitá věc: Sektorová dohoda jako projekt končí a nyní je iniciativa na jednotlivých aktérech.

Sektorovou dohodu pro keramiku považujeme za nejzásadnější věc, která se za poslední léta pro keramiku podařila. Velký dík patří koordinátorce Andree Sedláčkové, pánům Justovi a Pavlíkovi, předsedovi Sektorové rady pro sklo, keramiku a zpracování minerálů Mgr. Miloslavu Hambálkovi a představitelům Jihočeského kraje, kterým děkujeme i za podporu školy. Opravdu upřímně se nyní těšíme na spolupráci s firmami Laufen CZ s.r.o. a Lasselsberger a.s.

Na závěr se pokusíme zhodnotit přínosy Sektorové dohody pro keramiku pro naši školu:

 • podpora nejtradičnějšího oboru a "vlajkové lodi" naší školy - keramiky
 • podpora oboru Průmyslový design
 • jednoznačná podpora školy ze strany zřizovatele, tj. Jihočeského kraje (byla vyjádřena podporou aktivit školy, výstavou a prezentací výsledků Sektorové dohody na JČ kraji, podporou radní pro školství RNDr. Jany Krejsové i hejtmana JČ kraje Mgr. Jiřího Zimoly)
 • zřízení učňovského oboru Výrobce a dekoratér keramiky
 • navázání partnerství s firmou Laufen CZ s.r.o.
 • jednání o spolupráci s firmou Lasselsberger a.s.

ZÁVĚREČNÝ KULATÝ STŮL K SEKTOROVÉ DOHODĚ PRO KERAMIKUZÁVĚREČNÝ KULATÝ STŮL K SEKTOROVÉ DOHODĚ PRO KERAMIKUZÁVĚREČNÝ KULATÝ STŮL K SEKTOROVÉ DOHODĚ PRO KERAMIKU
Kulatý stůl se zaměstnavateli 3. 10. 2012. (Foto: Jiří Novotný)

EXKURZE DO PRAHY - 3.DV V DÍLNÁCH ČT A NA DESIGNBLOKU

V úterý 2. 10. 2012  podnikli studenti třetího ročníku oborů keramický design a průmyslový design pod vedením akad. sochaře Miroslava Olivy exkurzi do Prahy. Měli mimořádnou příležitost navštívit dílny České televize, kde viděli možnosti a různé techniky práce při výrobě rekvizit a kulis. Potom navštívili Designblok 2012 a na závěr se krátce prošli po Starém Městě a obdivovali pražské architektonické skvosty.

EXKURZE DO PRAHY - 3.DV V DÍLNÁCH ČT A NA DESIGNBLOKUEXKURZE DO PRAHY - 3.DV V DÍLNÁCH ČT A NA DESIGNBLOKUEXKURZE DO PRAHY - 3.DV V DÍLNÁCH ČT A NA DESIGNBLOKUEXKURZE DO PRAHY - 3.DV V DÍLNÁCH ČT A NA DESIGNBLOKU
Třeťáci na návštěvě v dílnách České televize...
EXKURZE DO PRAHY - 3.DV V DÍLNÁCH ČT A NA DESIGNBLOKUEXKURZE DO PRAHY - 3.DV V DÍLNÁCH ČT A NA DESIGNBLOKUEXKURZE DO PRAHY - 3.DV V DÍLNÁCH ČT A NA DESIGNBLOKUEXKURZE DO PRAHY - 3.DV V DÍLNÁCH ČT A NA DESIGNBLOKUEXKURZE DO PRAHY - 3.DV V DÍLNÁCH ČT A NA DESIGNBLOKUEXKURZE DO PRAHY - 3.DV V DÍLNÁCH ČT A NA DESIGNBLOKU
EXKURZE DO PRAHY - 3.DV V DÍLNÁCH ČT A NA DESIGNBLOKUEXKURZE DO PRAHY - 3.DV V DÍLNÁCH ČT A NA DESIGNBLOKUEXKURZE DO PRAHY - 3.DV V DÍLNÁCH ČT A NA DESIGNBLOKUEXKURZE DO PRAHY - 3.DV V DÍLNÁCH ČT A NA DESIGNBLOKU
...na Designbloku 2012...

 EXKURZE DO PRAHY - 3.DV V DÍLNÁCH ČT A NA DESIGNBLOKUEXKURZE DO PRAHY - 3.DV V DÍLNÁCH ČT A NA DESIGNBLOKUEXKURZE DO PRAHY - 3.DV V DÍLNÁCH ČT A NA DESIGNBLOKUEXKURZE DO PRAHY - 3.DV V DÍLNÁCH ČT A NA DESIGNBLOKUEXKURZE DO PRAHY - 3.DV V DÍLNÁCH ČT A NA DESIGNBLOKU
...a mezi pražskými památkami. (Foto: studenti 3.DV)

NAŠE ŠKOLA NA PŘEHLÍDCE DESIGNBLOK 2012

V letošním roce jsme se zúčastnili přehlídky Designblok´12, a to ve dvou podobách. První částí byla účast v rámci prezentace Asociace středních výrvarných škol ČR. Zde nás zastupoval grafický soubor Anety Kasalové Naši Dravci (maturitní práce 2011). Druhou částí pak byla společná prezentace v rámci Sektorové dohody pro keramiku se SPŠKS Karlovy Vary SŠ Horní Bříza. Zde jsme vystavili práce studentů keramického oboru a oboru průmyslový design. Prestižní přehlídka probíhala 2. - 7. 10. 2012.

Obě expozice byly umístěny v Open studio Designbloku ve Šporkovském paláci na Hybernské ulici č. 5 (zahájení 2. října 2012, otevírací doba následující dny od 10 do 21 hodin, v den ukončení 7. 10. 2012 do 19 hodin). Expozice Asociace byla vystavena v prostoru č. 223, keramická expozice v prostoru 222.

Vystavené práce oborů keramický design a průmyslový design:

 • Nápojové soupravy Lukáše Moravce (2006)
 • Nápojová suprava Petry Haničincové (2004)
 • Vázy Jany Gazdíkové (2012)
 • Mísy Sandry Šindelářové (2012)
 • Odkapávač na nádobí Hardtop Lucie Mikyskové (2012)

Designblok navštívili studenti 3. a 4. ročníků oborů keramický design a průmyslový design, a to ve dnech 2. a 3. 10. 2012.


Obecné informace k Designbloku´12

Letošní 14. ročník přehlídky designu v Praze Designblok se odehrává v týdnu od 1. do 7. října. Jako každý rok i letos organizátoři vyhledali nové prostory, kde jsou vybudována Superstudia, hlavní centra doprovodného programu. S novým podtitulem Prague Design and Fashion Week obsadí Designblok hned několik paláců a historických lokalit v centru Prahy. Superstudia budou umístěna v Clam Gallasově paláci v Husově ulici na Starém Městě a v Kafkově domě na náměstí Franze Kafky u Staroměstského náměstí. Designérské prezentace jsou umístěny v nově vzniklém Openstudiu, které obsadilo prostory Šporkovského paláce na Hybernské ulici č. 5. Fashion Week probíhá v netradiční lokalitě kostela Svatého Šimona a Judy v Dušní ulici. Novinkou je pondělní Den profesionálů, kdy jsou Superstudia uzavřena veřejnosti a přístupna pouze odborníkům, profesionálům v oboru a médiím.

Superstudia budou umístěna v Clam Gallasově paláci v Husově ulici na Starém Městě a v Kafkově domě na náměstí Franze Kafky u Staroměstského náměstí. Prioritně jsou určena pro firemní prezentace. V Clam Gallasově paláci je umístěna letošní hlavní tématická výstava a výstavní projekty a speciální instalace většího rozsahu. Kafkův dům pak představí prezentace značek s interiérovým zaměřením a návštěvníkům nabídne sekci Créme de la Créme s výběrem toho nejlepšího interiérového designu a doplňků.

Designérské prezentace jsou umístěny v nově vzniklém Openstudiu, které obsadilo renesanční prostory ve Šporkovském paláci na Hybernské ulici č. 5. Openstudio je koncipováno jako laboratoř designu zkoumající nové proudy designu. Bude sloužit jako prezentační místo pro designéry, školy a módní návrháře a nabídne tradiční sekci Design Market, kde budou moci návštěvníci nakoupit přímo od designérů. Nově bude posílena také sekce šperku, která bude mít samostatný sál.

Fashion Week bude probíhat v netradiční lokalitě kostela Svatého Šimona a Judy v Dušní ulici. Designblok propojením designu a módy dlouhodobě předvídal trend, který je nyní více než zřejmý. Světy módy a designu jsou úzce propojeny, jak jsme to viděli například na nedávno skončeném milánském Design Weeku, kde nechyběla snad žádná světová významná módní značka.

(Zdroj: tisková zpráva Desingnblok, září 2012)

KONFERENCE K SEKTOROVÝM DOHODÁM

V úterý 25. 9. 2012 proběhla v pražském hotelu Diplomat závěrečná konference veřejné zakázky MPSV ČR "Rozvoj Národní soustavy povolání a sektorových rad jako nástroje zaměstnavatelů k ovlivňování rozvoje lidských zdrojů" pod názvem Národní soustava povolání - moderní nástroj světa práce. Konferenci zahájil náměstek ministra práce a sociálních věcí Mgr. Karel Machotka, s příspěvky vystoupili např. generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy Ing. Zdeněk Liška, viceprezident Hospodářské komory ČR RNDr. Zdeněk Somr, prezident Agrární komory ČR Ing. Jan Veleba, manažeři NSP a další hosté.

Sektorovou dohodu pro keramiku a konkrétní výsledky spolupráce s firmou Laufen CZ s.r.o. přiblížil Jiří Novotný. Zdůraznil význam Sektorové dohody pro keramické obory, pro tři zúčastněné školy, ale i pro průmyslové podniky. Rovněž ocenil nezastupitelnou úlohu krajů jako zřizovatelů škol při podpoře keramických oborů a při spolupráci škol s průmyslem.

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE NSP IIZÁVĚREČNÁ KONFERENCE NSP IIZÁVĚREČNÁ KONFERENCE NSP II
ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE NSP IIZÁVĚREČNÁ KONFERENCE NSP IIZÁVĚREČNÁ KONFERENCE NSP IIZÁVĚREČNÁ KONFERENCE NSP II
Sál dejvického Hotelu Diplomat 25. 9. 2012, konference Národní soustava povolání - moderní
nástroj světa práce. S příspěvky vystoupili Mgr. Karel Machotka, Ing. Zdeněk Liška, Ing. Jan
Veleba, Ing. Věra Vrchotová a další. Sektorovou dohodu pro keramiku přiblížil Jiří Novotný.
(Foto: Bc. Andrea Sedláčková, Jiří Novotný)

POZNÁVACÍ ZÁJEZD ZA KATALÁNSKÝM MODERNISMEM

Ve dnech 22. - 30. 9. 2012 se studenti ze 3. a 4. ročníků vypravili do Španělska za katalánským modernismem. Během této velmi inspirativní exkurze měli možnost seznámit se s díly takových velikánů, jako byli Salvador Dalí, Pablo Picasso nebo architekti Antonio Gaudí a Domenech Montaner. Postupně navštívili klášter Monserrat, Barcelonu, Figueres a Púbol a prohlédli si malebná městečka Tossa de Mar nebo Cannet de Mar. Ve volných chvilkách měli možnost vykoupat se v bouřlivých vodách pobřeží Costa de Brava (Divokého pobřeží) a mohli také přírodní krásy této pro nás tak exotické krajiny zachytit ve svých výtvarných dílech i na fotografiích. Poprvé se tak propojil poznávací zájezd s plenérovou malbou; výstavka prací se připravuje ve 2. patře SUPŠ Bechyně. V programu zájezdu byla i návštěva španělské střední školy. Na společné besedě se španělskými kolegy porovnávali naši pedagogové systém školství ve Španělsku a u nás.

Poděkování patří zejména Mgr. Drahomíře Bočanové, která zájezd zorganizovala, a dalším pedagogům - Mgr. Vágnerovi a akad. soch. Olivovi pedagogům: panu profesorovi Milanu Vágnerovi i Miroslavu Olivovi.

POZNÁVACÍ ZÁJEZD ZA KATALÁNSKÝM MODERNISMEMPOZNÁVACÍ ZÁJEZD ZA KATALÁNSKÝM MODERNISMEMPOZNÁVACÍ ZÁJEZD ZA KATALÁNSKÝM MODERNISMEM
POZNÁVACÍ ZÁJEZD ZA KATALÁNSKÝM MODERNISMEMPOZNÁVACÍ ZÁJEZD ZA KATALÁNSKÝM MODERNISMEMPOZNÁVACÍ ZÁJEZD ZA KATALÁNSKÝM MODERNISMEMPOZNÁVACÍ ZÁJEZD ZA KATALÁNSKÝM MODERNISMEM
POZNÁVACÍ ZÁJEZD ZA KATALÁNSKÝM MODERNISMEMPOZNÁVACÍ ZÁJEZD ZA KATALÁNSKÝM MODERNISMEMPOZNÁVACÍ ZÁJEZD ZA KATALÁNSKÝM MODERNISMEM
POZNÁVACÍ ZÁJEZD ZA KATALÁNSKÝM MODERNISMEMPOZNÁVACÍ ZÁJEZD ZA KATALÁNSKÝM MODERNISMEMPOZNÁVACÍ ZÁJEZD ZA KATALÁNSKÝM MODERNISMEM
POZNÁVACÍ ZÁJEZD ZA KATALÁNSKÝM MODERNISMEMPOZNÁVACÍ ZÁJEZD ZA KATALÁNSKÝM MODERNISMEMPOZNÁVACÍ ZÁJEZD ZA KATALÁNSKÝM MODERNISMEM
POZNÁVACÍ ZÁJEZD ZA KATALÁNSKÝM MODERNISMEMPOZNÁVACÍ ZÁJEZD ZA KATALÁNSKÝM MODERNISMEMPOZNÁVACÍ ZÁJEZD ZA KATALÁNSKÝM MODERNISMEM
Obdivuhodná krajina i díla architekta Antoni Gaudího...
POZNÁVACÍ ZÁJEZD ZA KATALÁNSKÝM MODERNISMEMPOZNÁVACÍ ZÁJEZD ZA KATALÁNSKÝM MODERNISMEMPOZNÁVACÍ ZÁJEZD ZA KATALÁNSKÝM MODERNISMEM
...následuje návštěva ve španělské škole a pak muzeum dalšího významného Katalánce,
surrealisty Salvadora Dalího...

POZNÁVACÍ ZÁJEZD ZA KATALÁNSKÝM MODERNISMEMPOZNÁVACÍ ZÁJEZD ZA KATALÁNSKÝM MODERNISMEMPOZNÁVACÍ ZÁJEZD ZA KATALÁNSKÝM MODERNISMEM
POZNÁVACÍ ZÁJEZD ZA KATALÁNSKÝM MODERNISMEMPOZNÁVACÍ ZÁJEZD ZA KATALÁNSKÝM MODERNISMEMPOZNÁVACÍ ZÁJEZD ZA KATALÁNSKÝM MODERNISMEM
POZNÁVACÍ ZÁJEZD ZA KATALÁNSKÝM MODERNISMEMPOZNÁVACÍ ZÁJEZD ZA KATALÁNSKÝM MODERNISMEMPOZNÁVACÍ ZÁJEZD ZA KATALÁNSKÝM MODERNISMEMPOZNÁVACÍ ZÁJEZD ZA KATALÁNSKÝM MODERNISMEM
...a na závěr skicování pod sugestivním pohledem Pabla Picassa.
(Foto: Ing. Marcela Pánková, Mgr. Milan Vágner)

 

PROGRAM ZÁJEZDU

 • 1. den (sobota)
  Odpoledne odjezd z ČR. Noční přejezd přes Německo a Francii do Španělska.
 • 2. den (neděle)
  Dopoledne příjezd na pobřeží Costa Brava. Ubytování, odpoledne osobní volno (možnost procházky po letovisku, koupání, malování). Večeře.
 • 3. den (pondělí)
  Snídaně, dopoledne odjezd do Barcelony. Prohlídka města s průvodcem (architekt Gaudí: Park Güell, katedrála Sagrada Familia, domY Casa Batló a Casa Milá aj.). Večeře.
 • 4. den (úterý)
  Snídaně. Dopoledne návštěva školy v Lloret de Mar (představení ČR a Španělska studenty obou zemí, společný program). Odpoledne časový prostor pro vlastní tvorbu (kreslení, malování v plenéru). Večeře.
 • 5. den (středa)
  Snídaně. Dopoledne odjezd do Figueras (návštěva muzea Salvadora Dalího), pokračování do nedaleké vesničky Púbol (prohlídka místního středověkého hrádku, který Dalí v 60. letech zakoupil pro svou ženu Galu). Čas pro vlastní tvorbu. V podvečer návrat do hotelu, večeře.
 • 6. den (čtvrtek)
  Snídaně. Dopoledne odjezd do horského benediktinského kláštera Montserrat (prohlídka katedrály, možnost prohlídky sošky černé Panny Marie Montserratské), procházky po stezkách v okolí. Přejezd do Barcelony (prohlídka Gotické čtvrti, návštěva Muzea Pabla Picassa případně Fundació Joan Miró). Večer návrat do hotelu, večeře.
 • 7. den (pátek)
  Snídaně. Dopoledne návštěva městečka Canet de Mar (architekt Doménech i Montaner: Casa Roure, Castell de Santa Florentina, Casa Domenech i Montaner, Ateneu Canetenc). Odpoledne čas pro vlastní tvorbu. Večeře.
 • 8. den (sobota)
  Snídaně. Dopoledne opuštění hotelu, odpoledne odjezd zpět do ČR přes Francii a Německo.
 • 9. den (neděle)
  V dopoledních hodinách příjezd do ČR.

POMOC NAŠICH STUDENTŮ POSTIŽENÝM SPORTOVCŮM

Ve středu 19. 9. 2012 uspořádal DOZP Zběšičky (Domov pro osoby se zdravotním postižením, www.domovzbesicky.cz) na Městském stadionu v Bechyni I. ročník atletických závodů. Na akci se přihlásilo 78 sportovců z 11-ti zařízení z Jihočeského kraje a z kraje Vysočina. Soutěžilo se v disciplínách sprint na 50m a 100m, skok daleký a z místa, hod kriketovým míčkem, vrh koulí.

POMOC NAŠICH STUDENTŮ POSTIŽENÝM SPORTOVCŮM

Postiženým sportovcům pomáhali naši studenti 3. ročníku oborů průmyslový design a keramický design pod vedením Mgr. Jany Krejčové, naše škola věnovala deset věcných cen. Závody na bechyňském stadionu probíhaly od 8.00 hodin do odpoledne. I přes nepřízeň počasí se akce vydařila a studentům i Mgr. Krejčové patří velké poděkování za všestrannou pomoc a za opravdu vzornou reprezentaci školy.

POMOC NAŠICH STUDENTŮ POSTIŽENÝM SPORTOVCŮMPOMOC NAŠICH STUDENTŮ POSTIŽENÝM SPORTOVCŮMPOMOC NAŠICH STUDENTŮ POSTIŽENÝM SPORTOVCŮM
POMOC NAŠICH STUDENTŮ POSTIŽENÝM SPORTOVCŮMPOMOC NAŠICH STUDENTŮ POSTIŽENÝM SPORTOVCŮMPOMOC NAŠICH STUDENTŮ POSTIŽENÝM SPORTOVCŮM
POMOC NAŠICH STUDENTŮ POSTIŽENÝM SPORTOVCŮMPOMOC NAŠICH STUDENTŮ POSTIŽENÝM SPORTOVCŮMPOMOC NAŠICH STUDENTŮ POSTIŽENÝM SPORTOVCŮM
POMOC NAŠICH STUDENTŮ POSTIŽENÝM SPORTOVCŮMPOMOC NAŠICH STUDENTŮ POSTIŽENÝM SPORTOVCŮMPOMOC NAŠICH STUDENTŮ POSTIŽENÝM SPORTOVCŮM
Zážitek pro studenty naší školy i klienty DOZP Zběšičky: sportovní den na bechyňském
stadionu 19. 9. 2012. (Foto: Luboš Šimák)

 

NOVÝ UČEBNÍ OBOR OD 1. 9. 2013

Obory vyučované ve školním roce 2009/2010 28-57-H/01 Výrobce a dekoratér keramiky
 
Charakteristika:

 • Jedná se o tříletý učební obor zakončený získáním výučního listu. Žáci získávají dovednosti ve všech technikách vytváření keramiky (modelování, odlévání do sádrových forem, vytáčení z volné ruky, formování do sádrových forem a glazování keramických výrobků, dekorace keramických výrobků základními rukodělnými technikami). 
 • Talentové zkoušky uchazeči o studium neskládají, požadujeme úspěšně ukončené základní vzdělání. Přihlášky se podávají do 15. 3. 2014. Pro školní rok 2014/2015 přijímáme 10 žáků. Školní vzdělávací program oboru byl zpracován v průběhu školního roku 2012/2013.
 • Provozní praxe bude probíhat v moderním závodě na výrobu sanitární keramiky firmy Laufen CZ s.r.o. v Bechyni (výrobky se značkou JIKA). Vzhledem k zamýšlenému uplatnění absolventů oboru ve firmě je učební obor vhodnější pro chlapce, ale samozřejmě není uzavřen ani dívkám, neboť nelze počítat s tím, že všichni absolventi oboru budou směřovat do firmy Laufen.


LAUFEN CZ s.r.o., společnost, která je partnerem SUPŠ Bechyně, je největším výrobcem a prodejcem koupelnové keramiky v České republice se dvěma moderními výrobními závody v Bechyni a ve Znojmě. Zastupuje značky JIKA, LAUFEN a ROCA nejen na českém a slovenském trhu, ale i v dalších státech střední a východní Evropy. Firma je členem španělské skupiny ROCA, největšího světového výrobce a prodejce koupelnové keramiky a koupelnového vybavení. Více o firmě najdete na www.laufen.com/cz.

Firma nabízí:

 • podporu žáků během studia
 • zajímavou a perspektivní práci v oblasti výroby sanitární keramiky
 • nadprůměrný výdělek a širokou nabídku zaměstnaneckých výhod (životní pojištění, penzijní připojištění, týden dovolené navíc, závodní stravování atd.)
 • možnost profesního růstu
 • praxe v moderním závodě LAUFEN CZ, provozovna Bechyně nebo Znojmo

NOVÝ STUDIJNÍ OBOR OD 1. 9. 2013NOVÝ STUDIJNÍ OBOR OD 1. 9. 2013NOVÝ STUDIJNÍ OBOR OD 1. 9. 2013
Výrobní závod firmy Laufen CZ s.r.o. v Bechyni (vstupní prostor a pece; foto: Jiří Novotný)

Zřízení tohoto oboru je výsledkem konkrétní spolupráce naší školy a firmy Laufen CZ s.r.o v rámci Sektorové dohody pro keramiku. Velmi si vážíme podpory silného tuzemského výrobce sanitární keramiky; zároveň si vážíme i podpory školy ze strany zřizovatele a rychlosti a vstřícnosti, s jakou byl záměr zřídit tento obor projednán v Radě kraje. Učňovský obor nebereme jako snížení úrovně školy, ale jako krok k naplněná obsahu názvu školy: uměleckoprůmyslová. Z našeho pohledu jde o propojení keramiky na úrovni průmyslové s keramikou na úrovni výtvarné (maturitní); díky mezinárodním sympoziím se pak do školy dostává i volná keramika na úrovni umělecké.

Další možnosti spolupráce s firmou:

 • Ve vzájemné spolupráci školy a firmy však nepůjde "pouze" o učební obor. Firma je schopna materiálně podporovat školu (dodávky licí hmoty a sádry, možnost pálení žákovských výrobků a prací pedagogů v závodě v Bechyni).
 • Škola bude firmu propagovat jako partnerskou na svých výstavách.
 • Další spolupráce je možná v oblasti propagační grafiky, designu i výtvarného zpracování keramiky.
 • Spolupráce firmy se školou a Alšovou jihočeskou galerií při pořádání mezinárodních sympozií keramiky bude pokračovat.


DŮLEŽITÉ JEDNÁNÍ SUPŠ BECHYNĚ - LAUFEN CZ S.R.O. 15. 11. 2012

Ve čtvrtek 15. 11. 2012 proběhlo ve škole jednání mezi ředitelem školy Jiřím Novotným a představiteli firmy Laufen CZ s.r.o. - generálním manažerem Ladislavem Dvořákem, personálním manažerem Miloslavem Hambálkem a výrobním manažerem Robertem Šimkem. Podrobně byly projednány jednotlivé body spolupráce a zejména okolnosti založení nového oboru. Ředitel školy pak zástupcům firmy ukázal prostory, které zamýšlí připravit pro učební obor a vyjádřil ochotu spolupracovat s firmou při tvorbě školního vzdělávacího programu budovaného učebního oboru Výrobce a dekoratér keramiky.

Jednání bylo zásadní proto, že nejvyšší zástupci firmy jednoznačně konkretizovali pomoc firmy škole. Půjde o pravidelné dodávky sádry v množství, které bude sjednáno v partnerské smlouvě, o dodávky licí hmoty, o pálení keramiky v pecích bechyňského závodu, o pomoc firmy při vybavování dílen pro učňovský obor a dodávku firemních počítačů pro potřeby školy. Za tuto podporu firmě děkujeme.


SCHVÁLENÍ NOVÉHO OBORU

V pátek 25. 1. 2013 jsme obdrželi oficiální vyrozumění z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o tom, že učební obor Výrobce a dekoratér keramiky byl zapsán do školského rejstříku. 

KERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLE

Od 13. do 15. 9. 2012 proběhla keramická dílnička v táborském Divadle Oskara Nedbala. Jednalo se o jakousi derniéru školní výstavy, která byla v těchto dnech přístupná veřejnosti a která skončila v neděli 16. 9. 2012; zároveň šlo o prezentaci školy v rámci Táborských setkání 2012. První dva dny byly věnovány dětem z táborských mateřských a základních škol, třetí den všem, kteří měli zájem o zhlédnutí ukázek točení na kruhu, případně si chtěli tuto práci sami vyzkoušet.

KERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLEKERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLEKERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLE
KERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLEKERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLEKERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLE

Přišli školkáčci...
KERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLEKERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLEKERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLE
KERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLEKERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLEKERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLE
KERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLEKERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLEKERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLE
...i školáci. Tvořili a navštívili naši výstavu; podporu při práci i průvodní slovo na výstavě jim
poskytly studentky třetího ročníku Tereza Sáviová a Kateřina Mašíková. Tábor 13. 9. 2012.
(Foto: Jiří Novotný, Kateřina Mašíková)

Druhý den se pokračovalo, o děti se tentokrát starala studentky 3. ročníku Eva Opičková a Kateřina Vlková. Třetí den pak byl zcela ve znamení Táborských setkání. Pomáhali studenti Eliška Földesiová, Veronika Gigalová a Lukáš Vrtiška. Tentokrát nás nejvíce navštěvovaly maminky s dětmi. Práci jsme přerušili pouze v době, kdy kolem divadla procházel slavnostní průvod v historických kostýmech.

KERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLEKERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLEKERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLE
Táborské děti a studentky Eva Opičková a Kateřina Vlková. Tábor 14. 9. 2012
(foto: Jiří Novotný)
KERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLEKERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLEKERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLE
Poslední den naší účasti na Táborských setkáních 2012, sobota 15. 9. 2012.
KERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLEKERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLEKERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLEKERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLE
KERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLEKERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLEKERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLE
A na závěr několik záběrů z Táborských setkání 2012. (Foto: Matěj Novotný)

Všem, kteří se na třídenní dílně v táborském divadle podíleli, patří velký dík. Jsme přesvědčeni, že spolupráce s Divadlem Oskara Nedbala bude pokračovat i v dalších letech.

AKTUÁLNĚ Z BECHYNĚ: MATURITNÍ PRÁCE V GALERII M V MILEVSKU

Stává se již tradicí, že v září vystavujeme v Galerii M v Milevsku (www.dkmilevsko.cz) to nejnovější v oblasti grafiky, designu a keramiky, co se urodilo v právě uplynulém školním roce. Tentokrát jsme na termín 12. 9. - 26. 10. 2012 připravili výstavu výběru maturitních prací z roku 2012.  Vzhledem k romu, že v milevské galerii probíhají i koncerty, neinstalovali jsme prostorové atrefakty v hlavní místnosti. Základem výstavy jsou bannery k maturitním pracím a práce studentů grafického oboru doplněné o keramické objekty (mísy, vázy, plastiky atd.). Srdečně zveme!

AKTUÁLNĚ Z BECHYNĚ: MATURITNÍ PRÁCE V GALERII M V MILEVSKUAKTUÁLNĚ Z BECHYNĚ: MATURITNÍ PRÁCE V GALERII M V MILEVSKUAKTUÁLNĚ Z BECHYNĚ: MATURITNÍ PRÁCE V GALERII M V MILEVSKU
AKTUÁLNĚ Z BECHYNĚ: MATURITNÍ PRÁCE V GALERII M V MILEVSKUAKTUÁLNĚ Z BECHYNĚ: MATURITNÍ PRÁCE V GALERII M V MILEVSKUAKTUÁLNĚ Z BECHYNĚ: MATURITNÍ PRÁCE V GALERII M V MILEVSKU

Ze školní výstavy v Galerii M v Milevsku, září 2012 (Foto: Jiří Novotný)

Zmínili jsme, že v Galerii M jsou pořádány také koncerty, a to v rámci podzimní části Hudebních sklepů 2012/2013. Jedná se o 10. ročník této akce, začátky všech koncertů jsou v 19.30 a pro případné zájemce opravdu zajímavý program uvádíme:

 • 21. 09. 2012 - Petr Skoumal, Norbi Kovács, Olin Nejezchleba
 • 05. 10. 2012 - Maria Doyle Kennedy (Irsko)
 • 02. 11. 2012 Jan Spálený Trio, Support Pepa Streichl
 • 28. 11. 2012 - Longital (Slovensko)

AKTUÁLNĚ Z BECHYNĚ: MATURITNÍ PRÁCE V GALERII M V MILEVSKUAKTUÁLNĚ Z BECHYNĚ: MATURITNÍ PRÁCE V GALERII M V MILEVSKUAKTUÁLNĚ Z BECHYNĚ: MATURITNÍ PRÁCE V GALERII M V MILEVSKU
AKTUÁLNĚ Z BECHYNĚ: MATURITNÍ PRÁCE V GALERII M V MILEVSKUAKTUÁLNĚ Z BECHYNĚ: MATURITNÍ PRÁCE V GALERII M V MILEVSKUAKTUÁLNĚ Z BECHYNĚ: MATURITNÍ PRÁCE V GALERII M V MILEVSKUAKTUÁLNĚ Z BECHYNĚ: MATURITNÍ PRÁCE V GALERII M V MILEVSKU
Pátek 21. 9. 2012, Galerie M se zalidnila: koncert Petra Skoumala, Olina Nejezchleby
a Norbiho Kovácse. (Foto: Jiří Novotný)

KERAMIKA ŽIJE! (VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH)

Na termín 5. - 27. 9. 2012 jsme připravili rozsáhlou prezentaci keramického oboru, Sektorové dohody pro keramiku a výsledků 25. mezinárodního keramického sympozia v Bechyni v srpnu 2012. Akce probíhá v hlavní budově Krajského úřadu v Českých Budějovicích pod záštitou radní pro školství Jihočeského kraje RNDr. Jany Krejsové a hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly.

Cílem prezentace je:

 1. představit naši školu jako školu s tradicí i budoucností a propagovat především keramiku jako obor lidské činnosti, který není mrtvý, ale jako obor zajímavý, přitažlivý a různorodý;
 2. ukázat snahu o naplnění obsahu názvu školy „uměleckoprůmyslová“; to znamená přiblížit výraznou vazbu školy na průmysl a zároveň silný důraz na výtvarnou složku výuky a jako nejvyšší stupeň umělecká mezinárodní keramická sympozia s tradicí od roku 1966;
 3. prezentovat zamýšlený učební obor Výrobce a dekoratér keramiky - tento obor vzniká díky zájmu silného domácího výrobce sanitární keramiky Laufen CZ s.r.o.
  (v Bechyni je výrobní podnik produkující výrobky pod značkou JIKA, ve Znojmě další výrobní podnik, vývojový podnik a závod na výrobu koupelnového nábytku);
 4. prezentovat další silnou firmu, která má zájem o spolupráci se školou, a to Lasselsberger a.s., výrobce obkladů a dlažeb (Plzeňský kraj; firma má sídlo v Plzni a výrobní podniky v Chlumčanech, Horní Bříze a v Rakovníku);
 5. prezentovat Sektorovou dohodu pro keramiku, její cíle a význam pro průmysl i odborné školství;
 6. ukázat spolupráci školy s významnou organizací zřizovanou Jihočeským krajem, a to s Alšovou jihočeskou galerií; jde o prezentaci galerie jako takové a zároveň o prezentaci aktuálního 25. ročníku mezinárodního keramického sympozia, které skončilo 17. 8. 2012;
 7. přiblížit podporu, kterou zřizovatel poskytuje aktivní spolupráci školy se zaměstnavateli a spolupráci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy JČ kraje s Odborem kultury JČ kraje.

Vernisáž výstavy proběhla ve středu 5. 9. 2012 za účasti hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly, prvního náměstka hejtmana a radního pro kulturu ing. Františka Štangla, radní pro školství RNDr. Jany Krejsové, vedoucí Odboru školství JČ kraje Mgr. Kamily Hrabákové, vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy JČ kraje ing. Hany Šímové, ředitele Alšovy jihočské galerie Mgr. Aleše Seiferta, šéfa Sektorové dohody pro keramiku Mgr. Miloslava Hambálka (Laufen; dalším zástupcem firmy byl výrobní ředitel Ing. Robert Šimek), vedoucí technoložky firmy Lasselsberger a.s. (všichni jmenovaní vystoupili s příspěvky), ředitelů základních a středních škol z Českých Budějovic a dalších čestných hostů. Úvodní slovo pronesla a celou akci moderovala Bc. Jitka Šálená (Odbor kultury JČ kraje), výborný hudební doprovod zajistila českobudějovická konzervatoř  - s Mgr. Milenou Zahradilovou vystoupila žačka 5. ročníku Anežka Vargová, za naši školu promluvil ředitel Jiří Novotný. Během vernisáže byla promítnuta prezentace fotografií ze školního depozitáře, prezentace sbírky keramiky Alšovy jihočeské galrie a film Výroba hliněného hrnečku; prezentaci připravil Libor Hošek. Šot z výstavy natočila Jihočeská televize a ředitel školy poskytl interwiev o sympoziu Českému rozhlasu.

Akce byla opravdu vydařená. Naplno zazněla podpora školy ze strany zřizovatele, a to z nejvyšších míst. Zaměstnavatelé jasně deklarovali zájem o spolupráci s naší školou. Toho všeho si velmi vážíme, stejně jako úzkého propojení s Ašovou jihočeskou galerií. Velký dík patří všem, kteří se na akci podíleli, paní Jitce Šálené, Liboru Hoškovi a samozřejmě představitelům Jihočeského kraje. Srdečně zveme všechny, které zajímá keramika, k zhlédnutí výstavy, kterou považujeme za nejdůležitější akci školy za posledních několik let. 

KERAMIKA ŽIJE! (VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH)KERAMIKA ŽIJE! (VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH)KERAMIKA ŽIJE! (VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH)KERAMIKA ŽIJE! (VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH)
KERAMIKA ŽIJE! (VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH)KERAMIKA ŽIJE! (VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH)KERAMIKA ŽIJE! (VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH)KERAMIKA ŽIJE! (VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH)
KERAMIKA ŽIJE! (VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH)KERAMIKA ŽIJE! (VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH)KERAMIKA ŽIJE! (VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH)
KERAMIKA ŽIJE! (VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH)KERAMIKA ŽIJE! (VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH)KERAMIKA ŽIJE! (VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH)KERAMIKA ŽIJE! (VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH)
Vernisáž na Krajském úřadu 5. 9. 2012 (Foto: Libor Hošek, Pavlína Novotná)

KERAMIKA ŽIJE! (VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH)KERAMIKA ŽIJE! (VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH)KERAMIKA ŽIJE! (VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH)KERAMIKA ŽIJE! (VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH)
KERAMIKA ŽIJE! (VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH)KERAMIKA ŽIJE! (VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH)KERAMIKA ŽIJE! (VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH)
Sympoziální část výstavy - vestibul, mezipatra a 3. podlaží Krajského úřadu
KERAMIKA ŽIJE! (VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH)KERAMIKA ŽIJE! (VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH)KERAMIKA ŽIJE! (VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH)
KERAMIKA ŽIJE! (VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH)KERAMIKA ŽIJE! (VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH)KERAMIKA ŽIJE! (VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH)KERAMIKA ŽIJE! (VÝSTAVA NA KRAJSKÉM ÚŘADU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH)
Část školní expozice ve 2. a 3. podlaží. (Foto: Jiří Novotný)

VÍTÁME STUDENTY Z RUSKA A Z KAZACHSTÁNU

Jako výsledek spolupráce naší školy s Akademií jazykové a profesní přípravy (www.pragueacademy.ru) přijeli 30. 8. 2012 do naší školy studenti z Ruska a Kazachstánu. Během července a srpna absolvovali intenzívní kurz českého jazyka v Praze a 31. 8. 2012 skládali talentovou zkoušku, aby se mohli stát řádnými studenty naší školy. Nutno říci, že byli opravdu výborní a zkoušky složili skvěle.

Vážíme si toho, že Akademie jazykové a profesní přípravy zprostředkovala studium cizincům právě na naší škole. Jednoznačně pozitivní je, že se naše škola stává kosmopolitní. Těšíme se na nové kulturní vlivy i na to, že zahraniční studenti, kteří si váží možnosti studovat, budou zvyšovat laťku i našim tuzemským studentům. Přejeme našim novým studentům vše dobré a jsme připraveni vytvořit co nejlepší podmínky pro jejich práci.

A kdo k nám nastoupil? Alina Yesimbekova (státní příslušnost Kazachstán) a Polina Zhuravljova (Rusko) do 2. ročníku oboru Grafický design, Jana Gurskaja (Rusko) do 2. ročníku oboru Multimediální tvorba, Asset Kairambaev (Kazachstán), Ayan Zhumadil (Kazachstán) a Valeriya Chepurko (Kazachstán) do 1. ročníku oboru Průmyslový design a Kristina Zykova (Kazachstán), Polina Tsupilo (Rusko) a do 1. ročníku oboru Keramický design.

VÍTÁME STUDENTY Z RUSKA A Z KAZACHSTÁNUVÍTÁME STUDENTY Z RUSKA A Z KAZACHSTÁNUVÍTÁME STUDENTY Z RUSKA A Z KAZACHSTÁNUVÍTÁME STUDENTY Z RUSKA A Z KAZACHSTÁNU
Naši budoucí studenti skládají 31. 8. 2012 talentovou zkoušku. (Foto: Jiří Novotný)

ŠKOLNÍ VÝSTAVA V GALERII BRÖMSE VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH

Na termín 5. 7. - 29. 9. 2012 jsme připravili výstavu v Galerii Brömse ve Františkových Lázních (Poštovní ulice 10). Dostali jsme možnost prezentovat školu i město Bechyně v této atraktivní lokalitě a navíc ve velmi pěkných prostorách galerie, která brzy oslaví desáté výročí své činnosti.

Návštěvníkům lázní přibližujeme artefakty, které vznikly v posledních letech, a rovněž práce pedagogů Jana Bendy, Miroslava Olivy, Petra Štojdla, Jiřího Fuchse a Aleny Kissové. Vernisáž 5. 7. 2012 proběhla za velkého zájmu a věříme, že i během trvání výstavy si diváci cestu do galerie najdou. Srdečně zveme!

VÝSTAVA V GALERII BRÖMSE VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCHVÝSTAVA V GALERII BRÖMSE VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCHVÝSTAVA V GALERII BRÖMSE VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCHVÝSTAVA V GALERII BRÖMSE VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH
VÝSTAVA V GALERII BRÖMSE VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCHVÝSTAVA V GALERII BRÖMSE VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCHVÝSTAVA V GALERII BRÖMSE VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH
VÝSTAVA V GALERII BRÖMSE VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCHVÝSTAVA V GALERII BRÖMSE VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCHVÝSTAVA V GALERII BRÖMSE VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCHVÝSTAVA V GALERII BRÖMSE VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH
VÝSTAVA V GALERII BRÖMSE VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCHVÝSTAVA V GALERII BRÖMSE VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCHVÝSTAVA V GALERII BRÖMSE VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCHVÝSTAVA V GALERII BRÖMSE VE FRANTIŠKOVÝCH LÁZNÍCH

Příjemný podvečer - vernisáž výstavy v Galerii Brömse 5. 7. 2012. Na vše dohlíží kocour
ak. soch. Miroslava Olivy... (Foto: Matěj Novotný)

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI 2012

Prázdniny utekly neuvěřitelně rychle, asi proto, že byly velice pracovní. Na začátku července proběhly tradiční výtvarné kurzy pro veřejnost, zároveň byla nainstalována a zahájena výstava prací žáků i učitelů v Galerii Brömse ve Františkových Lázních. 28. 7. 2012 se uskutečnil nultý ročník Bechyňských keramických trhů, jichž se naše škola také účastnila - ne jako prodejce,ale předváděním točení na kruhu a umožněním této práce zájemcům. 31. 8. 2012 byla nainstalována výstava plastik zvířat v zoologické zahradě Větrovy u Tábora. Velmi důležitou akcí bylo Mezinárodní sympozium keramiky Bechyně 2012 (23. 7. - 17. 8. 2012). V prvním srpnovém týdnu skončila školní výstava na zámku Dub u Prachatic, od 20. do 24. 8. 2012 proběhla grafická výtvarná dílna na Nových Hradech (vystavili jsme zde práce studentů grafického oboru a alena Kissová zaškolila pracovnice Koželužny Nové Hrady v technice linorytu). V posledním srpnovém týdnu nás navštívila skupina tří učitelů a dvou studentů z Trenta; pracovali především v modelovně.

Přehled prázdninových akcí:

 • Pracovní návštěva profesorů a studentů z Trenta
  Více ZDE
 • Malá grafická dílna v Koželužně na Nových Hradech
  Více ZDE
 • Mezinárodní keramické sympozium Bechyně 2012 proběhlo 23. 7. - 17. 8. 2012
  Více ZDE
  Foto z výstavy ZDE
 • Malá výstava plastik zvířat v ZOO Větrovy
  Více ZDE
 • Keramické trhy v Bechyni 28. 7. 2012
  Více ZDE a na www.trhybechyne.cz

ŠKOLA NA BECHYŇSKÝCH KERAMICKÝCH TRZÍCH 2012ŠKOLA NA BECHYŇSKÝCH KERAMICKÝCH TRZÍCH 2012

 • Oprava školy v roce 2013 dostává konkrétní podobu
  Více ZDE
 • Nová prodejní galerie a vinotéka v Bechyni
  Více ZDE
 • Školní výstava v Galerii Brömse ve Františkových Lázních.
  Více ZDE
 • Letní kurzy pro zájemce o výtvarné činnosti 29. 6. - 8. 7. 2012
  Foto ZDE