BURZY ŠKOL

BURZY ŠKOL V ROCE 2019

V rámci propagace školy se dlouhodobě účastníme burz škol a veletrhů vzdělávání. Také v roce 2019 jsme se setkávali s rodiči a zájemci o studium na těchto akcích:

  • 01. 10. 2019 - den otevřených dveří v SUPŠ Bechyně (9.00 - 16.00)
  • 03. 10. 2019 - Jindřichův Hradec (Ing. Jaroslava Bínová, Ing. Marcela Pánková)
  • 10. 10. 2019 - Třeboň Mgr. Ludmila Krůčková, Jan Vančura)
  • 16. 10. 2019 - Tábor (Mgr. Marta Kotková, Mgr. Irena Nováková)
  • 05. 11. 2019 - den otevřených dveří v SUPŠ Bechyně (9.00 - 16.00)
  • 07. - 09. 11. 2019 - České Budějovice - veletrh Vzdělání a řemeslo 2019 (čtvrtek - Mgr. Irena Nováková, Mgr. Otakar Novák; pátek - Ing. Jaroslava Bínová, David Stanuš; sobota - Ing. Jaroslava Bínová, Jan Vančura)
  • 14. 11. 2019 - Strakonice (Ing. Jaroslava Bínová, Ing. Marcela Pánková)
  • 18. 11. 2018 - Písek (BcA. Daša Jarošová, Jan Vančura)

Podávali jsme kompletní informace o oborech studia, o přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021, o přípravných kurzech k talentovým zkouškám a o možnosti konzultovat domácí práce uchazečů o studium s učiteli odborných předmětů, případně o možnosti navštívit školu i mimo dny otevřených dveří. Těšíme se na setkání se zájemci o stuiumna talentových zkouškách 6. a 7. 1. 2020. Druhý termín zkoušek plánujeme na pondělí 2. 3. 2020.