BURZY ŠKOL

BURZY ŠKOL V ROCE 2020

V rámci propagace školy se dlouhodobě účastníme burz škol a veletrhů vzdělávání. Také v roce 2021 se setkáme s rodiči a zájemci o studium na těchto akcích: