DOPORUČUJEME

FIGMIX

VERNISÁŽ VÝSTAVY FIGMIX

Úterý 6. dubna 2022 odpoledne jsme si zpříjemnili hezkým společenským zážitkem – vernisáží výstavy s názvem FIGMIX. Studenti (zejména 1., 2. a 3.G, 3.D) připravili různé práce z oblasti figurální tvorby a v galerii 2+1 v Bechyni nainstalovali do podoby skutečného mixu všech možných výtvarných přístupů k lidské figuře a portrétu. Výstavu s potěšením zahájil ředitel kulturního domu pan Štěpán Ondřich, povzbudivě promlouval ředitel školy pan Otakar Novák a paní učitelky Marta Kotková a Eva Lišková také promlouvaly, ale hlavně měly z výstavy radost a děti chválily. Bylo milé přivítat starostu města Bechyně pana Ing. Pavla Houdka. A také kolegové učitelé a studenti se přišli podívat na vydařené práce, takže výstavní síň byla plná nejen prací, ale i diváků a to je potom krásná podívaná.

Budeme si přát, abychom touto výstavou zahájili tradici a mohli se za rok potkat u dalšího ročníku. Ať žije FIGMIX!

SUPŠ Bechyně v Galerii M Milevsko

VÝSTAVA STUDENTSKÝCH A UČITELSKÝCH PRACÍ V GALERII M V MILEVSKU

Každým rokem v září vystavuje naše škola  v Galerii M v Milevsku. Letos škola vystavuje kromě maturitních prací i práce klauzurní a výstavy se účastní i někteří naši pedagogové.

Srdečně Vás zveme na výstavu, bohužel se nekoná  vernisáž z důvodu coronavirové situace.

Výstava potrvá od 2. 9. 2021 do 29. 9. 2021

ZVEME NA VÝSTAVY A DALŠÍ AKCE

V této sekci našich webových stránek upozorňujeme na zajímavé výstavy a akce, které probíhají v Bechyni a jejím okolí, případně které mají k naší škole, ke keramice nebo k našemu městu nějaký vztah.

Doporučujeme:
Sdružení výtvarných umělců keramiků - Artceramics - informuje o činnosti a zve na výstavy

V Galerii Galvína právě probíhá:

Již proběhlo:
Ještě chvíli lidmi
Léto 2020 v Mezinárodním muzeu keramiky
Salón SVUK v Zámecké sýpce Bechyně
Brouk v hlavě - Simona Churanová, Tomáš Pitlík
Výstava Setkání v Galvíně
Míra, Klára, Dana - obrazy a grafika
Obrazy Vlasty Sušerové
9+ v Galvíně - adventní výstava 2019
Šárka Růžičková Zadáková: Učitelka (Galerie 2+1 Bechyně)
Keramono 2019 - Prostřeno
Václav Karel  - malíř a ilustrátor
Výstava Ladislava Janoucha v Městském muzeu Bechyně
Tři Dobiášové
Blanka Bohdanová - herečka, malířka, výtvarnice
Mistři českého skla - ryté sklo
Daniel Herman v Galvíně
Moje sexualita - výstava prací studentů SUPŠ Bechyně
Adventní výstava skupiny Devět+ a hostů v Galerii Galvína Bechyně
Narychlo - obrazy Jaromíra Matouška, plastiky ze sbírky Martina Zelenky
Akvarely, keramika, objekty
Výstava ze sbírky Martina Zelenky
Irena Nováková - Obrazy, Karel Frantel - Keramika
Keramono 2018: Pohoda (7. 4. - 9. 6. 2018)
Martin Mrkva v Galerii 2+1 (Bechyně, Galerie 2+1)
Každý rok ve stejnou dobu - obrazy Pavlíny Bukáčkové, Jitky Lorencové a Zuzany Tvrdíkové (Galvína, 3. 2. - 31. 3. 2018)
Ladislav Hodný: Knižní vazby a obrazy (Městská galerie Týn nad Vltavou, 9. 2. - 18. 3. 2018)
Z jihu z jílu (Galerie Nová síň Praha, 21. 2. - 10. 3. 2018)
Obrazy - Otakar Novák, Irena Nováková, Petr Brožka (Galerie 2+1 v KD Bechyně, 6. 2. - 2. 3. 2018)
Čas - výstava výtvarné skupiny Devět+ (18. 11. 2017 - 1.2. 2018)
Betlémy ve stodůlce (Hvožďany, 9. 12. 2017 - 6. 1. 2018)
Od rozštěpu k úsměvu (Galvína, 13. 10. - 15. 11. 2017; školní Galerie Na chodbě, prosinec 2017 - leden 2018)
Emma Srncová - Obrazy a litografie (Městské muzeum Bechyně, 3. 8. - 2. 10. 2017)
František Tomík: Paralelky (Galvína, 3. 9. - 12. 10. 2017)
Naše Bechyně v Galerii Galvína (5. - 31. 8. 2017)
Naděžda Potůčková - keramika a obrazy (1. 7. - 31. 7. 2017)
Jiří Zeman - Obrazy, SUPŠ Bechyně - Nádob (Galvína)
Výstava Zapomenuté krajiny v bechyňské Galerii 2+1 (Vlasta Sušerová)
Miroslav Konrád - Obrazy, Petr Schel - Sochy (Galvína)
Výstava Keramika 13x jinak (Regionální muzeum Jílové u Prahy 12. 11. 2016 - 28. 2. 2017)
Chléb a sůl (Galvína) (leden - únor 2017)
Adventní výstava výtvarné skupiny Devět+ (Galvína) (listopad - prosinec 2016)
Josef Bruckmüller - Obrazy, Šárka, Barbora a Libor Hanzálkovi - Keramika (Galvína)
Ludmila Kováříková: Keramika (Galvína)
Obrazy a porcelán (Galvína) (Josef Šarman a Andy Šoky - obrazy, Jiří Kožíšek - porcelán; 2. 7. - 10. 8. 2016)
Štěpánka Bašková: Od hrnku po porcelánové plastiky (Galvína) (4. - 30. 6. 2016)
Pavel Klíma v bechyňské Galerii 2+1
Iva Fialová - grafika a obrazy, Anna Spaczynská-Tomská - keramika (Galvína)
David HabermannJsem kovaná socha (Galvína)
Romana Schmittová: Metamorfózy (Galvína)
Andělům a rybám (Výtvarná skupina Devět+ (Galvína)
Betlémy ve stodůlce (12. 12. 2015 - 9. 1. 2016)
Petr Štojdl: Nový pořádek věcí (Galvína)
Marie Jarkovská a Pavel Jarkovský ve Slunečné galerii v Bechyni
Petr Otřísal st. - Obrazy a Petr Otřísal ml. - Sklo (Galvína)
Miroslav Mlynář: Sochy a obrazy (Galvína)
Šárka Zadáková-Růžičková, Aleš Růžička - Obrazy (Galvína)
Výstava tvorby Stanislava Holého v Želči
Ladislav Janouch a Josef Velčovský v Galvíně
Milan Kozák: Obrazy a kresby (Galvína)
Diptychy a triptychy: Gustav Fifka v Galvíně
Čtyři generace Radů
Alena Kissová vystavuje v Týně nad Vltavou (7. 2. - 6. 3. 2015)
Mladí absolventi SUPŠ Bechyně se představují v Galvíně (4. 2. - 5. 3. 2015)
Devět+ - vánoční výstava výtvarné skupiny v Galvíně (15. 11. 2014 - 30. 1. 2015)
Keramika Věry a Stanislava Martincových (Galvína) (4. 10. - 10. 11. 2014)
Porcelánové obrazy Heleny Schmaus-Shoonerové v bechyňském muzeu (2. 8. - 28. 9. 2014)
Tomáš Proll - keramické plastiky, Alfred Kindler - obrazy (Galvína) (6. 9. - 3. 10. 2014)
Výstava keramiky Jiřího Pošvy a Gabriela Vacha (Galvína)
Výstava prací z výtvarných kurzů SUPŠ Bechyně (Galvína)
Maturitní ročník 1974 (Galvína)
Výstava Salón ZUŠ v Galerii Galvína
Výstava Petry Skluzáčkové a Dany Křížovské v Galvíně
Dvě tváře - Kateřina Smolíková a Hana Famfulíková v Galvíně
Adventní výstava skupiny Devět + v Galvíně
Hlušičkovi v Galvíně
Září 2013: porcelán a obrazy v Galvíně
Výstavy v AJG Bechyně v roce 2013
Výstava Železnice v grafice v galerii v Malšicích
Václav Karel a Miroslav Oliva v Galerii Galvína
Výstava Hobby doby v bechyňské Galerii 2 + 1
Keramické trhy Bechyně 2013
Šárka Radová v AJG v Bechyni
Jiří Řeřicha a Jiří Prachař v Galerii Galvína
Teodor Buzu v Galerii Malšice
Výstava Vábení v bechyňské Galerii 2 + 1
Výstava Cvičení ticha Věry Dytrychové a prací studentů SUPŠ Bechyně v Galerii Galvína
Výstava Artceramics
František Peterka v Galerii Malšice
Výstava porcelánů a obrazů Daniely a Martina Kosových v Galvíně
Elžbieta Grosseová vystavuje v Týně nad Vltavou
Betlémy ve stodůlce
Adventní výstava prací učitelů školy v Galerii Galvína
Radko Plachta - sochař, keramik, restaurátor

Keramka v Becherově vile (výstava ke 140. výročí SPŠKS Karlovy Vary) 
Sezónní výstavy v městském muzeu Bechyně v roce 2012
XX. letní keramická plastika na Klenové
Jiří Laštovička: Porcelán + výstava v Galerii FUD v Dubí
Výstavy v Alšově jihočeské galerii v Bechyni v roce 2012
Rok růže v Městském muzeu v Bechyni
Výstavy v Alšově jihočeské galerii v roce 2011
Umělci dětem a děti všem
Výstava obrazů Jindřicha Schenka
Vltavotýnské dvorky 2011
Vladimír Uhlík - Objekty a oceláty
Výstava v Galerii pod Duhou
Jeňýk Pacák - kresby, obrazy, loutky a porcelán 
Letní keramická plastika 2011

Akce KD Bechyně:
http://www.kulturnidum.cz/program/aktualne/

JEŠTĚ CHVÍLI LIDMI

Vernisáží v sobotu 12. 9. 2020 začala 64. a bohužel poslední výstava v Galerii Galvína. Nese název Ještě chvíli lidmi a návštěvníci mají možnost vidět fotografie Adély Havlíčkové a obrazy Jaromíra Matouška. Výstava potrvá do konce října 2020. Srdečně zveme!

JEŠTĚ CHVÍLI LIDMIJEŠTĚ CHVÍLI LIDMIJEŠTĚ CHVÍLI LIDMI
JEŠTĚ CHVÍLI LIDMIJEŠTĚ CHVÍLI LIDMIJEŠTĚ CHVÍLI LIDMI

Vernisáž výstavy Ještě chvíli lidmi 12. 9. 2020 (Foto: Archiv školy)
 

SALÓN SVUK V ZÁMECKÉ SÝPCE BECHYNĚ

V Zámecké sýpce Bechyně probíhá od 8. 8. do 30. 10. 2020 výstava tvorby 22 keramiků nazvaná Salón SVUK. Jedná se o díla, která volili autoři podle svého výběru a představuje velmi pestrý pohled na možnosti tvůrčího zpracování keramiky, případně porcelánu. Naše škola je zastoupena tvorbou akad. soch Miroslava Olivy (který je duší výstavy a výstavu také sám uvedl) a MgA. Romana Šediny. Vernisáž zpestřila svým operním vystoupením slečna Míša. Příznivce keramiky srdečně zveme!

SALÓN SVUK VZÁMECKÉ SÝPCE BECHYNĚSALÓN SVUK VZÁMECKÉ SÝPCE BECHYNĚSALÓN SVUK VZÁMECKÉ SÝPCE BECHYNĚ
SALÓN SVUK VZÁMECKÉ SÝPCE BECHYNĚSALÓN SVUK VZÁMECKÉ SÝPCE BECHYNĚSALÓN SVUK VZÁMECKÉ SÝPCE BECHYNĚSALÓN SVUK VZÁMECKÉ SÝPCE BECHYNĚ
SALÓN SVUK VZÁMECKÉ SÝPCE BECHYNĚSALÓN SVUK VZÁMECKÉ SÝPCE BECHYNĚSALÓN SVUK VZÁMECKÉ SÝPCE BECHYNĚSALÓN SVUK VZÁMECKÉ SÝPCE BECHYNĚSALÓN SVUK VZÁMECKÉ SÝPCE BECHYNĚ
SALÓN SVUK V ZÁMECKÉ SÝPCE BECHYNĚSALÓN SVUK V ZÁMECKÉ SÝPCE BECHYNĚSALÓN SVUK V ZÁMECKÉ SÝPCE BECHYNĚ
SALÓN SVUK V ZÁMECKÉ SÝPCE BECHYNĚSALÓN SVUK V ZÁMECKÉ SÝPCE BECHYNĚSALÓN SVUK V ZÁMECKÉ SÝPCE BECHYNĚSALÓN SVUK V ZÁMECKÉ SÝPCE BECHYNĚ
SALÓN SVUK V ZÁMECKÉ SÝPCE BECHYNĚSALÓN SVUK V ZÁMECKÉ SÝPCE BECHYNĚSALÓN SVUK V ZÁMECKÉ SÝPCE BECHYNĚ
Vernisáž výstavy Salónu SVUK 8. 8. 2020 a několik exponátů. (Foto: Archiv školy)

VÝSTAVA BROUK V HLAVĚ

Vernisáží v sobotu 1. 8. 2020 byla zahájena 63. výstava v Galerii Galvína. Tentokrát má název Brouk v hlavě a představuje tvorbu dvou bechyňských výtvarníků Simony Churanové a Tomáše Pitlíka. Výstava potrvá do 31. 8. 2020. Srdečně zveme!

VÝSTAVA BROUK V HLAVĚVÝSTAVA BROUK V HLAVĚVÝSTAVA BROUK V HLAVĚ
VÝSTAVA BROUK V HLAVĚVÝSTAVA BROUK V HLAVĚVÝSTAVA BROUK V HLAVĚVÝSTAVA BROUK V HLAVĚVÝSTAVA BROUK V HLAVĚ

VÝSTAVA BROUK V HLAVĚVÝSTAVA BROUK V HLAVĚVÝSTAVA BROUK V HLAVĚ
Několik pohledů na instalaci výstvy Brouk v hlavě. (Foto: Archiv školy)

LÉTO 2020 V MEZINÁRODNÍM MUZEU KERAMIKY BECHYNĚ

Naposledy v prostorách zámeckého pivovaru se konají dvě zajímavé vstavy. První je výstava plastik Pauliny Skavové, druhou je výstava Jihotvar - hrdějovická keramika 60. let 20. století, kterou pro Alšovu jihočeskou galerii připravila paní Eva Ballová. Paní Ballová je sběratelka, která se zaměřuje na keramiku 60. let ("bruselský styl") a tvorbu dvou významných osobností jihočeské keramiky spojených s výrobním družstvem Jihotvar, a to s Antonínem Škodou a Karlem Příhodou a s bývalou hrnčírnou Štěpánků v Hrdějovicích. Výstava byla zahájena 4. 7. 2020 vernisáží, která byla zpestřena komentovanou prohlídkou paní Evy Ballové, a potrvá do konce října 2020. Srdečně zveme!

MUZEUM KERAMIKY 2020MUZEUM KERAMIKY 2020MUZEUM KERAMIKY 2020MUZEUM KERAMIKY 2020
Několik ukázek z tvorby Pauliny Skavové. (Foto: Archiv školy)
LÉTO 2020 V MEZINÁRODNÍM MUZEU KERAMIKY BECHYNĚLÉTO 2020 V MEZINÁRODNÍM MUZEU KERAMIKY BECHYNĚLÉTO 2020 V MEZINÁRODNÍM MUZEU KERAMIKY BECHYNĚ
LÉTO 2020 V MEZINÁRODNÍM MUZEU KERAMIKY BECHYNĚLÉTO 2020 V MEZINÁRODNÍM MUZEU KERAMIKY BECHYNĚLÉTO 2020 V MEZINÁRODNÍM MUZEU KERAMIKY BECHYNĚ

LÉTO 2020 V MEZINÁRODNÍM MUZEU KERAMIKY BECHYNĚLÉTO 2020 V MEZINÁRODNÍM MUZEU KERAMIKY BECHYNĚLÉTO 2020 V MEZINÁRODNÍM MUZEU KERAMIKY BECHYNĚ
LÉTO 2020 V MEZINÁRODNÍM MUZEU KERAMIKY BECHYNĚLÉTO 2020 V MEZINÁRODNÍM MUZEU KERAMIKY BECHYNĚLÉTO 2020 V MEZINÁRODNÍM MUZEU KERAMIKY BECHYNĚ
Vernisáž výstavy keramiky z Jihotvaru 4. 7. 2020. (Foto: Archiv školy)
LÉTO 2020 V MEZINÁRODNÍM MUZEU KERAMIKY BECHYNĚLÉTO 2020 V MEZINÁRODNÍM MUZEU KERAMIKY BECHYNĚLÉTO 2020 V MEZINÁRODNÍM MUZEU KERAMIKY BECHYNĚ
Komentovaná prohlídka výstavy Pauliny Skavové za přítomnosti ředitele AJG pana
Aleše Seiferta (8. 8. 2020)

 

VÝSTAVA SETKÁNÍ V GALVÍNĚ

Po velmi zvláštní koronavirové karanténě se vrací k normálu i výstavní činnost. Dovolujeme si pozvat zájemce o výtvarné umění do Galerie Galvína na výstavu Setkání. Účastní se jí paní Květuše Kovářová, pan Jan Hlavatý a Jiří Novotný. Vernisáž s hudebním doprovodem v podání pánů Michala Pospíšila, Petra Zimáka a Karla Dvořáka se konala v sobotu 20. 6. 2020 v 15.00. Výstava potrvá do 29. 7. 2020. Srdečně zveme!

VÝSTAVA SETKÁNÍ V GALVÍNĚ

S paní Květuší Kovářovou a panem Janem Hlavatý se v Bechyni nesetkáváme poprvé. Před třemi lety se účastnili výstavy Žáci profesora Tröstera ve školní Galerii Na chodbě. Nyní se svou tvorbou představují v Galerii Galvína.

KVĚTUŠE KOVÁŘOVÁ (NAROZENA 1945)

Žije a pracuje v Praze. Po studiích na Střední uměleckoprůmyslové škole na Žižkově pokračuje od roku1964 na VŠ UMPRUM v Praze u prof. H. Vlkové (oděvní výtvarnictví) a prof. A. Fišárka (monumentální malba). V roce 1967 přechází na DAMU (fakulta scénografie) k profesoru Františku Trösterovi, absolvuje v roce 1971. Po studiích se věnuje užité a knižní grafice a ilustraci. Spolupracuje s režisérem Jurajem Herzem na filmech Petrolejové lampy, Morgiana a Den pro mou lásku (animované kreslené titulky a plakáty).

 • V letech 1975 - 1976 - angažmá v divadle v Českém Těšíně.
 • Od téhož roku - scénické a kostýmní výpravy pro divadla v Ostravě, Šumperku, Brně, Olomouci, Jihlavě, Liberci, Karlových Varech, Plzni a Praze.
 • Od roku 1984 - zaměstnána u Krátkého filmu Barrandov (Studio Jiřího Trnky). Zde spolupracuje
  s režisérem Jiřím Bartou na filmech Krysař, a Klub odložených, s Petrem Pošem na filmu Lakomá Barka, s Břetislavem Pojarem na filmu Medvědi a s Janem Mimrou na filmu Babylonská věž a jiných.
 • Po roce1996 - pedagogická činnost v oboru propa-gační grafika a dějiny umění.
 • V současné době se věnuje volné tvorbě.
 • Účast na společných výstavách scénografie včetně PQ. V roce 2006 - samostatná Výstava pro Auda-biac" (obrazy a kresby).
   

JAN HLAVATÝ (NAROZEN 1946)

Věnuje se volné malbě, která v současné době vyjadřuje scénografické vidění. Motivy transformované skutečnosti mají často podobu znakové symboliky. Profesí je televizní, filmový a divadelní scénograf. Jeho scénické návrhy vycházejí vždy ze záměru vystihnout téma a smysl zadání.

Studoval pražskou Výtvarnou školu na Hollarově náměstí v letech 1961 - 1965. Následovalo studium na grafické přípravce VŠUP u profesora Josefa Nováka v období 1965  1967 a pokračování na katedře scénografie pražské DAMU u profesora architekta Františka Tröstera a profesora Ladislava Vychodila v letech 1967 - 1971. Souběžně s individuální tvorbou se Jan Hlavatý věnuje pedagogické činnosti ve výtvarném oboru. Je členem Syndikátu výtvarných umělců, Asociace užité grafiky a Společnosti Františka Tröstera.

 • Od roku 1971 scénografické práce pro ČST, Krátký film Praha a divadelní scény.
 • 1990 - 1992 zástupce profesního vedoucího výtvarného oddělení ČST.
 • 1992 - 1994 profesní vedoucí výtvarného oddělení ČST, později ČT.
  Od roku 1994 výtvarný pedagog.
 • 1969 - 2019 účast na řadě výstav doma i v zahraničí.

Více na https://galerie-hlavaty.cz/?page_id=151


JIŘÍ NOVOTNÝ (NAROZEN 1964)

Studoval na SPŠK v Bechyni, pracoval v Jihotvaru (provozovna Zářečí), studoval na Pedagogické fakultě v Plzni a poté v Českých Budějovicích, od roku 1991 pracuje jako učitel odborných předmětů (modelování, kreslení, dějiny výtvarné kultury).

 

VÝSTAVA SETKÁNÍ V GALVÍNĚVÝSTAVA SETKÁNÍ V GALVÍNĚVÝSTAVA SETKÁNÍ V GALVÍNĚ
VÝSTAVA SETKÁNÍ V GALVÍNĚVÝSTAVA SETKÁNÍ V GALVÍNĚVÝSTAVA SETKÁNÍ V GALVÍNĚ
VÝSTAVA SETKÁNÍ V GALVÍNĚVÝSTAVA SETKÁNÍ V GALVÍNĚVÝSTAVA SETKÁNÍ V GALVÍNĚ
VÝSTAVA SETKÁNÍ V GALVÍNĚVÝSTAVA SETKÁNÍ V GALVÍNĚVÝSTAVA SETKÁNÍ V GALVÍNĚ
Vernisáž výstavy Setkání 20. 6. 2020 v Galvíně. (Foto: Archiv školy)

MÍRA, KLÁRA, DANA - OBRAZY A GRAFIKA

Po dvou letech od absolvování grafického oboru na naší škole se v Bechyniě předstaují tři nadějní výtvarníci: Klára Pavlovcová, Dana Voštová a Miroslav Martínek. V Galerii Galvína proběhla vernisáž 4. 3. 2020 v 16.00, výstava potrvá do 31. 3. 2020. Klára Pavlovcová se představuje kolekcí velmi kvalitních barevných linorytů, Dana voštová obrazy v duchu pop artu (portréty malované technikami tempery, akrylu a oleje a ruční malbou na džínové bundy) a Miroslav Martínek grafickou tvorbou a keramikou, kterou studuje na naší škole jako druhý obor a v květnu bude maturovat.

MÍRA, KLÁRA, DANA - OBRAZY A GRAFIKA

Vernisáž proběhla ve velmi přátelské a milé atmosféře a byla navštívena pedagogy naší školy i vzhledem k tomu, že mnozí naše vystavující učili. Konstatování, že dobří holubi se vracejí, není v tomto případě klišé. Přejeme všem třem vystavujícím hodně tvůrčích sil a nápadů a na výstavu srdečně zveme.

MÍRA, KLÁRA, DANA - OBRAZY A GRAFIKAMÍRA, KLÁRA, DANA - OBRAZY A GRAFIKAMÍRA, KLÁRA, DANA - OBRAZY A GRAFIKA
MÍRA, KLÁRA, DANA - OBRAZY A GRAFIKAMÍRA, KLÁRA, DANA - OBRAZY A GRAFIKAMÍRA, KLÁRA, DANA - OBRAZY A GRAFIKA
MÍRA, KLÁRA, DANA - OBRAZY A GRAFIKAMÍRA, KLÁRA, DANA - OBRAZY A GRAFIKAMÍRA, KLÁRA, DANA - OBRAZY A GRAFIKA
Vernisáž 61. výstavy v Galvíně 4. 3. 2020. (Foto: Archiv školy)

OBRAZY VLASTY SUŠEROVÉ

Na leden a únor 2020 připravila Galerie Galvína Bechyně výstavu obrazů absolventky naší školy paní Vlasty Sušerové. Návštěvníci mají možnost vidět průřez tvorbou autorky z posledních dvou let (krajiny, zátiší, květinové motivy a bechyňské motivy) v technikách akvarelu a akrylu (na kartonu i na plátně).

OBRAZY VLASTY SUŠEROVÉ

Vernisáž se konala v sobotu 18. 1. 2020 a těšila se velkému zájmu bechyňské veřejnosti. Výstavu je možné navštívit do 21. 2. 2020. Srdečně zveme!

OBRAZY VLASTY SUŠEROVÉOBRAZY VLASTY SUŠEROVÉOBRAZY VLASTY SUŠEROVÉ
OBRAZY VLASTY SUŠEROVÉOBRAZY VLASTY SUŠEROVÉOBRAZY VLASTY SUŠEROVÉOBRAZY VLASTY SUŠEROVÉ
OBRAZY VLASTY SUŠEROVÉOBRAZY VLASTY SUŠEROVÉOBRAZY VLASTY SUŠEROVÉ
Vernisáž výstavy obrazů Vlasty Sušerové 18. 1. 2020. (Foto: Archiv školy)

9+ V GALVÍNĚ - ADVENTNÍ VÝSTAVA 2019

Padesátou devátou vernisáží byla v sobotu 23. 11. 2019 zahájena adventní výstava výtvarné skupiny 9+ a jejích hostů. Vystavuje celkem 13 autorů, z nichž pouze dva nejsou absolventy školy. Za skupinu 9+ jsou zastoupeni: Miroslav Oliva, Alena Kissová, Luděk Fábera, Jan Benda, Petr Štojdl, hosty jsou Tereza Klimentová, Markéta Kamarýtová, Dana Malá, Roman Šedina, Karel Dvořák, Jaromír Matoušek, Pavel Klíma a Juraj Vanya.

Miroslav Oliva vystavuje vě figury a tři reliéfy, Dana Malá soubor čtyř čtvercových a vou kruhových kachlů, Alena Kissová prezentuje soubor dvanácti akrylových kompozic, Luděk Fábera užitkovou keramiku (lité i točené vázy a zatáčené misky), Jan Benda modelované vázy a keramické věže, Petr Štojdl akvarely s námětem Pes, nejlepší přítel člověka, Tereza Klimentová nápadité šperky, Markéta Kamarýtová barevné a hedvábné bílé svatební šaty a malované šátky, Karel Dvořák dva dekorativní talíře a točené ženské figurální torzo, Jaromír Matoušek obrazy malované olejem, Pavel Klíma tři obrazy (krajiny) malované akrylem a Juraj Vanya dekorovanou modrobílou keramiku provedenou v technice majolika.

Je velmi příjemné, že se objevili autoři, kteří s naší skupinou zatím nevystavovali (Roman Šedina, Pavel Klíma a Juraj Vanya) a že jejich tvorba obohatila tradiční převánoční výstavu. Srdečně zveme k návštěvě nejen v adventním měsíci - výstava potrvá do poloviny ledna 2020.

9+ V GALVÍNĚ - ADVENTNÍ VÝSTAVA 20199+ V GALVÍNĚ - ADVENTNÍ VÝSTAVA 20199+ V GALVÍNĚ - ADVENTNÍ VÝSTAVA 2019
9+ V GALVÍNĚ - ADVENTNÍ VÝSTAVA 20199+ V GALVÍNĚ - ADVENTNÍ VÝSTAVA 20199+ V GALVÍNĚ - ADVENTNÍ VÝSTAVA 2019
Několik momentek z vernisáže v Galvíně 22. 11. 2019. (Foto: Archiv školy)

ŠÁRKA RŮŽIČKOVÁ ZADÁKOVÁ: UČITELKA

V bechyňské Galerii 2+1 probíhá od 1. 11. 2019 výstava obrazů absolventky naší školy z roku 2001 Šárky Růžičkové Zadákové. Výstava nese název Učitelka. Návštěvníci mohou vidět velmi osobní obrazy s vazbou na minulost (školka, základní škola), ale i na přítomnost - autorka, absolventka AVU v Praze, pracuje jako učitelka a ve své práci uplatňuje nejrůznější druhy výtvarných aktivit. Srdečně zveme na výstavu, která potrvá do konce listopadu 2019.

ŠÁRKA RŮŽIČKOVÁ ZADÁKOVÁ: UČITELKAŠÁRKA RŮŽIČKOVÁ ZADÁKOVÁ: UČITELKAŠÁRKA RŮŽIČKOVÁ ZADÁKOVÁ: UČITELKAŠÁRKA RŮŽIČKOVÁ ZADÁKOVÁ: UČITELKAŠÁRKA RŮŽIČKOVÁ ZADÁKOVÁ: UČITELKA
ŠÁRKA RŮŽIČKOVÁ ZADÁKOVÁ: UČITELKAŠÁRKA RŮŽIČKOVÁ ZADÁKOVÁ: UČITELKAŠÁRKA RŮŽIČKOVÁ ZADÁKOVÁ: UČITELKA
ŠÁRKA RŮŽIČKOVÁ ZADÁKOVÁ: UČITELKAŠÁRKA RŮŽIČKOVÁ ZADÁKOVÁ: UČITELKAŠÁRKA RŮŽIČKOVÁ ZADÁKOVÁ: UČITELKA
ŠÁRKA RŮŽIČKOVÁ ZADÁKOVÁ: UČITELKAŠÁRKA RŮŽIČKOVÁ ZADÁKOVÁ: UČITELKAŠÁRKA RŮŽIČKOVÁ ZADÁKOVÁ: UČITELKA
Vernisáž výstavy obrazů Šárky Zadákové Růžičkové v Galerii 2+1 1. 11. 2019.
(Foto: Archiv školy)

KERAMONO - PROSTŘENO

V Galerii Galvína probíhá další zajímavá výstava pod hlavičkou Keramona 2019, tentokrát s názvem Prostřeno. Vernisáž se konala 12. 10. 2019 v 15.00 a výstava potrvá do 22. 11. 2019. Občany i návštěvníky města srdečně zveme.

KERAMONO - PROSTŘENO

Vystavuje celkem dvacet umělců: Marek Dias, Gustav Fifka, Miroslav Oliva, Pavel Drda, František Vlček, Pavel Rajdl, Ivan Terš, Martin Kos, Daniela Kosová, Miloslav Svoboda, Adam Železný, Helena Hlušičková, Eva Roučka, Roman Šedina, Helena Loudová, Jan Benda, Helena Samohelová, Edita Devínská, Naděžda Potůčková a Lubomír Šilar.

KERAMONO - PROSTŘENOKERAMONO - PROSTŘENOKERAMONO - PROSTŘENO
KERAMONO - PROSTŘENOKERAMONO - PROSTŘENOKERAMONO - PROSTŘENO
KERAMONO - PROSTŘENOKERAMONO - PROSTŘENOKERAMONO - PROSTŘENOKERAMONO - PROSTŘENO
KERAMONO - PROSTŘENOKERAMONO - PROSTŘENOKERAMONO - PROSTŘENOKERAMONO - PROSTŘENO
KERAMONO - PROSTŘENOKERAMONO - PROSTŘENOKERAMONO - PROSTŘENO
KERAMONO - PROSTŘENOKERAMONO - PROSTŘENOKERAMONO - PROSTŘENOKERAMONO - PROSTŘENO
KERAMONO - PROSTŘENOKERAMONO - PROSTŘENOKERAMONO - PROSTŘENOKERAMONO - PROSTŘENO
KERAMONO - PROSTŘENOKERAMONO - PROSTŘENOKERAMONO - PROSTŘENO
Vernisáž výstavy Keramono 2019 v Galerii Galvína 12. 10. 2019. (Foto: Archiv školy)

VÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTOR

Podruhé mají bechyňská veřejnost, lázeňští hosté a návštěvníci města možnost seznámit se s tvorbou malíře a ilustrátora Václava Karla, absolventa naší školy z roku 1919. Výstava byla připravena záměrně k stému výročí jeho maturity a padesátému výročí jeho úmrtí a ve spolupráci s Galerií Galvína ji připravil umělcův zeť Jiří Jón, který také na úvod výstavy promluvil.

Václav Karel (1902 - 1969) byl vynikajícím, ale bohužel stále ne příliš známým umělcem, přestože jeho dílo je všeobecně známo. Proč? Protože byl bezesporu jedním z nejlepších ilustrátorů klasických pohádek (Erben, Němcová), knih básní, říkadel, slabikářů. Je trochu ironií osudu, že mnoho z nás jeho práci zná, jenom nevíme, že autorem je právě on. Jeho život nebyl lehký, po celý život trpěl postižením po úrazu a nerad se ukazoval na veřejnosti. Před válkou a během ní se věnoval volné malbě a dřevorytu. Při náletu na Prahu v únoru 1945 byl zničen jeho ateliér a veškerá jeho dosavadní práce (dochvala se pouze její část na fotografiích Josefa Sudka). Po válce se věnoval ilustraci (např. Mateřídouška, již zmíněné pohádky, písničky, říkadla), malovat začal až v posledních letech života.

Vástava je velmi milá a ve své skromnosti odráží duši autora. Převažují ilustrace, které jsou doplněny několika obrazy; vystaveny jsou i dva originály Karlových kolorovaných kreseb z doby jeho studií v Bechyni. Expozice je doplněna knihami, které byly vydávány od 50. let 20. století až do současnosti; díky se nakladatelstvím Fragment, Albatros, Sun, Apokryf a Colibris se na knihkupeckých pultech znovu a znovu objevují knížky pro děti s Karlovými ilustracemi. Poslední reedici v roce 2019 učinilo nakladatelství Sun - vydalo Pohádku lesa a Dětem.

Návštěvu vřele doporučujeme všem, kteří kteří se chtějí vrátit do světa pohádek prostřednictvím výtvarné něhy a poezie. Výstava byla zahájena 3. 8. 2019 a potrvá do 30. 9. 2019Srdečně zveme!

VÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTORVÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTORVÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTOR
VÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTORVÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTORVÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTOR
VÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTORVÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTORVÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTOR
Vernisáž výstavy ilustrací a obrazů Václava Karla v Galvíně 3. 8. 2019. (Foto: Archiv školy)
VÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTORVÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTORVÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTORVÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTOR
VÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTORVÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTORVÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTOR
VÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTORVÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTORVÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTORVÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTOR
VÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTORVÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTORVÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTOR
VÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTORVÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTORVÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTORVÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTORVÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTORVÁCLAV KAREL - MALÍŘ A ILUSTRÁTOR
Ukázky z tvorby Václava Karla především pro děti. Galerie Galvína 3. 8. 2019.
(Foto: Archiv školy)

VÝSTAVA LADISLAVA JANOUCHA V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚ

V červenci 2019 (22. 6. - 30. 7. 2019) vystavuje sochař Ladislav Janouch (16. 4. 1944), absolvent školy z roku 1963, figurální plastiky v prostorách Městského muzea Bechyně. Ladislav Janouch patří mezi "sdcaře", kteří se rádi vrací do města svých studií a kteří mají silný vztah k městu a ke škole, kterou absolvovali. S jeho svolením jsme výstavu zařadili do programu akcí k 135. výročí založení naší školy. Výstava je ukázkou výtvarné i řemeslné poctivosti; některé z artefaktů zařadíme do chystané výstavy k 135. výročí školy v Galerii Na chodbě.

Výstava v Městském muzeu Bechyně nese název Sochařské drobnosti. Sám autor k tomu uvádí: Název výstavy jsem zvolil na základě výstav, pořádaných v minulém století, a to většinou kolektivních  s mezinárodním zastoupením, kterých jsem se účastnil. (...) Tento typ sochařských výstav měl svá přesná pravidla. Sochy nesměly přesahovat 80 cm, realizace byly zaměřeny někdy na bronz, jindy na keramiku či kámen. Komorní práce tak dávaly možnost nahlédnout do dílny sochaře. Byly vystavovány skici a návrhy či práce galerijního charakteru. Název výstavy jsem zvolil proto, abych při příležitosti 75. výročí svého narození mohl v tomto komorním prostoru představit právě tento typ prací (bronz, keramika, kámen, dřevo) a zároveň naznačit okruhy zájmu - dynamické sportovní náměty, symbolické plastiky, asociace na věčné téma člověk a v neposlední řadě většinou mramorová ženská torza velkých objemů, čistých tvarů a linií. Výstava je doplněna barevnými fotografiemi realizovaných prací ve veřejném prostoru a staršími kresbami ženských aktů.

(Volně použity materiály k výstavě od autora)

Ladislav Janouch je také členem skupiny Kamarádi, do které patří malíři Aleš Knotek, Josef Velčovský, Václav Zoubek a fotograf Ivan Král. S touto skupinou absolvoval mnoho společných výstav (Praha, Klatovy, Rakovník, Zlín, Týn nad Vltavou, Kolín, Vodňany, Chomutov), ale také s jednotlivými autory této skupiny (Kadaň, Praha, Bechyně, Hluboká nad Vltavou a jinde).

Účastnil se mnoha mezinárodních sochařských sympozií v kameni i ve dřevě (Maďarsko, Černá Hora) či v Čechách (Litoměřice, Hředle, Beroun, Lysolaje). Svými pracemi je zastoupen v četných zahraničních i domácích galeriích i soukromých sbírkách. Znám je především sportovními kompozicemi (Poslední metry, Diskař, Házenkáři, Tenista a jiné), ale i symbolistickými sochami na námět antické mytologie (Niké, Ikaros, Prométheus, Bakchus a další). Bohatě je v jeho díle zastoupen motiv ženy, především v mramorových torzech. V poslední době se soustředil na vytváření portrétů známých osobností, kterými dosáhl veřejného uznání. Výstavou k životnímu výročí v Městském muzeu Bechyně připomíná své výtvarné začátky právě zde, na keramické škole, která slaví 135. výročí založení.

ak. mal. Václav Zoubek

VÝSTAVA LADISLAVA JANOUCHA V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚVÝSTAVA LADISLAVA JANOUCHA V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚVÝSTAVA LADISLAVA JANOUCHA V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚ
VÝSTAVA LADISLAVA JANOUCHA V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚVÝSTAVA LADISLAVA JANOUCHA V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚVÝSTAVA LADISLAVA JANOUCHA V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚ
VÝSTAVA LADISLAVA JANOUCHA V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚVÝSTAVA LADISLAVA JANOUCHA V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚVÝSTAVA LADISLAVA JANOUCHA V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚ

Vernisáž výstavy sochaře Ladislava Janoucha v bechyňském muzeu 22. 6. 2019. 
(Foto: Archiv školy)

GALERIE ZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚ

KAREL MARX - OBRAZY A GRAFIKA

Galerie Zámecká sýpka Bechyně zahájila novou výstavní sezónu v sobotu 15. 6. 2019 vernisáží obrazů a grafiky Karla Marxe. Úvodní slovo měl MgA. Karel Dvořák. Kromě skvělých obrazů a grafiky mohou návštěvníci sýpky vidět i sochy Vladimíra Preclíka a historickou výstavu keramiky z produkce naší školy z let 1884 - 1948. Výstava Karla Marxe potrvá do 26. 7. 2019, potom ji vystřídá výstava Silný ročník (vernisáž 3. 8. 2019), výstava potrvá do konce srpna 2019. Otevřeno je od úterý do neděle od 11.00 do 16.00. Srdečně zveme!

GALERIE ZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚGALERIE ZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚGALERIE ZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚGALERIE ZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚ
GALERIE ZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚGALERIE ZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚGALERIE ZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚ
GALERIE ZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚGALERIE ZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚGALERIE ZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚ
GALERIE ZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚGALERIE ZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚGALERIE ZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚ
GALERIE ZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚGALERIE ZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚGALERIE ZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚ

Vernisáž výstavy Karla Marxe v Zámecké sýpce Bechyně 15. 6. 2019.
(Foto: Archiv školy)

VÝSTAVA "SILNÝ ROČNÍK"

Vernisáží 3. 8. 2019 v Zámecké sýpce v areálu bechyňského zámku byla zahájena výstava Silný ročník. Představuje tvorbu pěti spolužáků, absolventů školy z roku 1974, a to Miroslava Olivy (keramické sochy), Miroslava Párala (keramické sochy, monumentální kresby), Karla Bečváře (drobné bronzové plastiky), Jana Samce (monumentální abstraktní malby) a Jitky Wernerové (keramické plastiky a reliéfy). V působivém prostředí Zámecké sýpky (dříve Galerie Vladimíra Preclíka) vznikla velmi zajímavá a pestrá instalace, která ukazuje silné výtvarné individuaty. Velmi příjemné je, že všichni vystavující se vřele hlásí k základům, které jim dala naše škola. Výstavu uvedl ak. soch. Miroslav Oliva, zahrál a zazpíval pan Karel Dvořák.

To, že je Zámecká sýpka od loňského roku opět v sezónním provozu, je velmi důležité. V přízemí se dvakrát během prázdnin mění autorské nebo skupinové výstavy, v prvním patře je expozice soch, objektů a obrazů Vladimíra Preclíka (včetně slavných portétů avantgardy) a ve druhém patře je instalována školní výstava Bechyňská keramika 1884 - 1948. V posledním patře, v současné době nepřístupném, jsou monumentální Preclíkovy dřevěné sochy z 90. let 20. století. Vzhledem k tomu, že Meznárodní muzeum keramiky letos keramiku prakticky nevystavuje, je to výborný počin.

Srdečně zveme na prohlídku Zámecké sýpky a výstav, které prezentuje. Otevřeno je denně kromě pondělí od 11.00 do 16.00. Výstava Silný ročník potrvá do 31. 8. 2019, ale odinstalována nebude. Derniéra proběhne v rámci oslav 135. výročí založení školy 21. 9. 2019 v 15.00. Věříme, že absolventi školy Najdou do sýpky cestu a budou spokojeni.

MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"
Zámecká sýpka, vstupní prostor. Možnost zakoupení kvalitní autorské keramiky.
(Foto: Archiv školy)
MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"
MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"

 MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"
MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"
MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"
MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"MIROSLAV OLIVA SE ÚČASTNÍ VÝSTAVY "SILNÝ ROČNÍK"
Vernisáž výstavy Silný ročník v Zámecké sýpce 3. 8. 2019. (Foto: Archiv školy) 

TŘI DOBIÁŠOVÉ

V sobotu 8. 6. 2019 začala již 56. výstava v Galerii Galvína s názvem Tři Dobiášové. Tentokrát přibližuje tvorbu významných osobností naší školy, a to Bohumila Dobiáše staršího, který ve škole působil od roku 1935 do roku 1964, a Bohumila Dobiáše mladšího, který byl ředitelem školy v letech 1969 - 1986. Výstavu doplňují kresby a malby nejmladšího vystavujícího, a to Jana Smolíka. Po šesti letech od poslední výstavy Dobiášových ve školní Galerii Na chodbě má tak bechyňská veřejnost i návštěvníci města možnost seznámit se s tvorbou významných osobností naší školy.

TŘI DOBIÁŠOVÉTŘI DOBIÁŠOVÉTŘI DOBIÁŠOVÉ
TŘI DOBIÁŠOVÉTŘI DOBIÁŠOVÉTŘI DOBIÁŠOVÉ
TŘI DOBIÁŠOVÉTŘI DOBIÁŠOVÉTŘI DOBIÁŠOVÉ
TŘI DOBIÁŠOVÉTŘI DOBIÁŠOVÉTŘI DOBIÁŠOVÉTŘI DOBIÁŠOVÉ
TŘI DOBIÁŠOVÉTŘI DOBIÁŠOVÉTŘI DOBIÁŠOVÉTŘI DOBIÁŠOVÉTŘI DOBIÁŠOVÉ
TŘI DOBIÁŠOVÉTŘI DOBIÁŠOVÉTŘI DOBIÁŠOVÉ
TŘI DOBIÁŠOVÉTŘI DOBIÁŠOVÉTŘI DOBIÁŠOVÉTŘI DOBIÁŠOVÉTŘI DOBIÁŠOVÉ
Vernisáž 8. 6. 2019 v Galvíně. (Foto: Archiv školy)

BLANKA BOHDANOVÁ - HEREČKA, MALÍŘKA, VÝTVARNICE

55. vernisáží v Galerii Galvína začala v sobotu 6. 4. 2019 výstava obrazů,pastelů a grafiky významné české herečky Blanky Bohdanové. Velmi milé bylo, že se vernisáže zúčastnila sama autorka se svým synem.  Byla velmi vitální, odpovídala na dotazy ohledně jejího vztahu k výtvarnému umění. K dovršení příjemné atmosféry přispěl i pan Michal Pospíšil, který zahrál několik písniček Osvobozeného divadla. Poděkování patří ak. soch. Miroslavu Olivovi a Daně Malé za zprostředkování této jedinečné výstavy, která potrvá do 31. 5. 2019.

BLANKA BOHDANOVÁ
Narodila se 4. 3. 2019 v Plzni. V sedmnácti letech odešla do Brna studovat herectví. Po absolvování JAMU nastoupila v roce 1951 do Východočeského divadla v Pardubicích (Desdemona, Rosalinda, Anna Karenina, Máša, Manon Lascaut aj.). Od roku 1957 hraje v Praze (Městská divadla pražská, Divadlo E. F. Buriana). V roce 1966 přijala nabídku Národního divadla, ve kterém byla v angažmá 44 let (Ellena v Schsgalově hře A co láska?, Kleopatra, Lady Macbeth, Rojasova Celestýna, pacientka v Puigově Vabanku atd.). S první scénou se ruzloučila benefičním představením Barevný život. Natočila mnoho televizních her a inscenací (Odcházeti s podzimem, Ryba ve čtyřech, Duše a dušičky, seriál Hotel Herbich a další) a také filmů (Velká samota, Čest a sláva, Poklad hraběte Chamaré aj.). Po roce 1968 byla její kariéra na několik let silně omezena. Kromě dvou cen Thálie (za roli Fonsie ve hře Gi Game s Josefem Somrem a za celoživotní mistrovství) byla oceněna i za práci dabingovou a rozhlasovou. Její poslední inscenací byla hra F. Mitterera Moje strašidlo na jevišti Činoherního klubu, ve které excelovala po boku Stanislava Zindulky.

Od poloviny sedmdesátých let se věnuje olejomalbě, pastelům a grafice.Vystavuje v Praze i po celé republice, účastnila se zahraničních výstav ve Španělsku, Řecku, Holandsku, Německu, Brazílii, Itálii a Polsku. O své tvorbě říká: "Myslím, že jsem prožila plodný herecký život, ale dnes vím, že se výtvarný projev lépe hodí k mé povaze. Ráda si volím samostatné cíle a za ně zodpovídám. Kromě toho se mi malování stalo důležitou náplní mého života, a tak maluji, jak mi má duše a sdce velí, bez ohledu na to, jaký směr by byl výhodnější. Miluju prostředí, do kterého jsem se narodila, tuhle nádhernou planetu, kterou si snad jednou zasloužíme, jestli s námi neztratí trpělivost. Náš svět mohl být jiný, než v jakém žijeme. Nemusel být třeba tak barevný, chudší na vůně i tvary. Máme velké štěstí a navíc dar fantazie."

(Zdroj: Materiál k výstavě v Galvíně)

BLANKA BOHDANOVÁ - HEREČKA, MALÍŘKA, VÝTVARNICEBLANKA BOHDANOVÁ - HEREČKA, MALÍŘKA, VÝTVARNICEBLANKA BOHDANOVÁ - HEREČKA, MALÍŘKA, VÝTVARNICE
BLANKA BOHDANOVÁ - HEREČKA, MALÍŘKA, VÝTVARNICEBLANKA BOHDANOVÁ - HEREČKA, MALÍŘKA, VÝTVARNICEBLANKA BOHDANOVÁ - HEREČKA, MALÍŘKA, VÝTVARNICE
BLANKA BOHDANOVÁ - HEREČKA, MALÍŘKA, VÝTVARNICEBLANKA BOHDANOVÁ - HEREČKA, MALÍŘKA, VÝTVARNICEBLANKA BOHDANOVÁ - HEREČKA, MALÍŘKA, VÝTVARNICE
BLANKA BOHDANOVÁ - HEREČKA, MALÍŘKA, VÝTVARNICEBLANKA BOHDANOVÁ - HEREČKA, MALÍŘKA, VÝTVARNICEBLANKA BOHDANOVÁ - HEREČKA, MALÍŘKA, VÝTVARNICE
BLANKA BOHDANOVÁ - HEREČKA, MALÍŘKA, VÝTVARNICEBLANKA BOHDANOVÁ - HEREČKA, MALÍŘKA, VÝTVARNICEBLANKA BOHDANOVÁ - HEREČKA, MALÍŘKA, VÝTVARNICE

Vernisáž výstavy obrazů a grafiky paní Blanky Bohdanové v Galerii Galvína 6. 4. 2019.
(Foto: Archiv školy)

DANIEL HERMAN V GALVÍNĚ

První březnovou sobotu 2. 3. 2019 v 15:00  Vás zveme do Galvíny na setkání s významnou osobností našeho společensko - politického života. Je jím bývalý ministr kultury Mgr. Daniel Herman, českobudějovický rodák, muž pestrých životních cest, přímý potomek bratra Josefa Dobrovského, příbuzný těch, kteří zahynuli v koncentračních táborech za druhé světové války, sám perzekuovaný v době před rokem 1989. V letech 2010 - 2013 byl ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů. Nese v sobě hlubokou zkušenost dějin a neochvějnou naději v lepší příští. Tématem jeho vstupního povídání bude „Naše národní identita a vyrovnání se s minulostí.“

Martin Zelenka

Setkání s panem Hermanem i jeho maminkou bylo velmi pozitivní a inspirativní. Odstartovalo pravidelná setkávání se zajímavými osobnostmi, která zprostředkdovává PhDr. Jaromír Matoušek - ostatně zcela prvním, kdo zahájil tato setkávání byl právě on, když přednášel své básně 5. 1. 2019. Jde o další zajímavou aktivitu Galerie Galvína a věříme, že se bude dále rozvíjet.

DANIEL HERMAN V GALVÍNĚDANIEL HERMAN V GALVÍNĚDANIEL HERMAN V GALVÍNĚ
DANIEL HERMAN V GALVÍNĚDANIEL HERMAN V GALVÍNĚDANIEL HERMAN V GALVÍNĚDANIEL HERMAN V GALVÍNĚ
Setkání s bývalým ministrem kultury v Galvíně 2. 3. 2019. (Foto: Archiv školy)

MISTŘI ČESKÉHO SKLA - RYTÉ SKLO

Galerie Galvína představuje 54. výstavu s názvem Mistři českého skla - ryté sklo. Jedná se o volnou tvorbu sklářů a výsledky 7. mezinárodního sympozia rytého skla v Kamenickém Šenově v roce 2017. Vystavujícími jsou Pavlína Čambalová, František Jungvirt, Tereza Maňák Klimentová, Lucie Pejchová, Dagmar Petrovická, Jan Schindler, Jiří Tesař a Jaroslava Votrubová. Úvodní slovo pronese Dita Hálová. Vernisáž se koná v sobotu 2. 2. 2019 a potrvá do 4. 4. 2019. Srdečně zveme!

MISTŘI ČESKÉHO SKLA - RYTÉ SKLOMISTŘI ČESKÉHO SKLA - RYTÉ SKLOMISTŘI ČESKÉHO SKLA - RYTÉ SKLO
MISTŘI ČESKÉHO SKLA - RYTÉ SKLOMISTŘI ČESKÉHO SKLA - RYTÉ SKLOMISTŘI ČESKÉHO SKLA - RYTÉ SKLOMISTŘI ČESKÉHO SKLA - RYTÉ SKLO
MISTŘI ČESKÉHO SKLA - RYTÉ SKLOMISTŘI ČESKÉHO SKLA - RYTÉ SKLOMISTŘI ČESKÉHO SKLA - RYTÉ SKLOMISTŘI ČESKÉHO SKLA - RYTÉ SKLOMISTŘI ČESKÉHO SKLA - RYTÉ SKLO

Vernisáž výstavy sklářských umělců v Galvíně 2. 2. 2019. (Foto: Archiv školy)

MOJE SEXUALITA - VÝSTAVA PRACÍ STUDENTŮ SUPŠ BECHYNĚ

V sobotu 12. 1. 2019 v 15.00 se v bechyňské Galerii Galvína konala vernisáž výstavy studentů naší školy s názvem Moje sexualita a s podtitulem Díla a dílka. Výstava potrvá do konce ledna. Srdečně zveme!

NARYCHLO - OBRAZY JAROMÍRA MATOUŠKA A PLASTIKY ZE SBÍRKY MARTINA ZELENKY

V Galerii Galvína probíhá v měsíci listopadu 2018 výstava s názvem Narychlo. Představuje malířskou tvorbu PhDr. Jaromíra Matouška, která je doplněna prostorovými objekty a figurálními plastikami ze soukromé sbírky majitele galerie Martina Zelenky. Výstava potrvá do 22. 11. 2018. Srdečně zveme!

AKVARELY, KERAMIKA, OBJEKTY

Vernisáží v sobotu 1.9. 2018 začala v Galerii Galvína již padesátá výstava. Tentokrát se představují tři umělkyně: akvarely vystavuje paní Zuzana Holancová (holancova@gmail.com), keramiku paní Tereza Kuhnová (www.slavonice.com) a objekty paní Ingeborg Hejda z Vídně (www.inge.hejda.at). Početně navštívenou vernisáž doprovodily velmi pěknou hudbou Sirény z Českého Krumlova. Výstava potrvá do 28. 10. 2018. Srdečně zveme!

VÝSTAVA ZE SBÍRKY MARTINA ZELENKY

Na měsíc srpen 2018 je v Galerii Galvína připravena výstava ze sbírky galeristy Martina Zelenky. Návštěvníci mají možnost vidět figurální keramiku, autorskou keramiku a obrazy. Výstava potrvá do konce měsíce. Srdečně zveme!

IRENA NOVÁKOVÁ - OBRAZY, KAREL FRANTEL - KERAMIKA

V Galerii Galvína probíhá zajímavá výstava keramiky a obrazů. Keramiku vystavuje Karel Frantel a jedná se především o užitkové předměty. Druhou částí výstavy jsou obrazy Ireny Novákové. Jsou tvořeny kombinovanou technikou; základem je grafický list kolorovaný barvami. Výstava byla zahájena vernisáží v soboru 2. 6. 2018 a potrvá do konce července 2018. Srdečně zveme!

IRENA NOVÁKOVÁ
Narodila se 8. 6. 1975 v Mělníku, studovala na SUPŠ sklářské v Kamenickém Šenově (1988 - 1992) a na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Žije a pracuje v Plané na Lužnicí, kde spolupracuje na tvorbě autorské keramiky se svým manželem. Stěžejní výtvarnou technikou její autorské tvorby je velkoformátová malba akrylem na plátno. Na této výstavě představuje grafičtější pojetí tvorby, i když o ryzí grafiku se nejedná. Vystavené obrazy vznikly kombinovanou technikou, která vychází z nástřiku, kresby a monotypu. Její snahou je výtvarně uchopit Božívzkazy, které zažívá v přírodě.

KAREL FRANTEL
Keramikou se zabývá od roku 1991, profesionálně od roku 1994. Vytváří kameninové nádoby a dekorativní předměty polévané většinou zemitými nebo živcovými glazurami. Ve své práci se inspiruje převážně díly japonských, čínských a korejských keramiků.Více o autorovi a jeho tvorbě naleznete ne http://www.keram-asoc.cz/karel-frantel.html.

MARTIN MRKVA V GALERII 2+1

V pátek 6. 4. 2017 byla v bechyňské Galerii 2+1 zahájena výstava obrazů absolventa naší školy z roku 2010 a AVU Praha Martina Mrkvy s názvem In Tempore Belli. Jde o výběr absolventských prací, kterými autor válkou mezi rohlíky a houskami symbolizuje lidské sebezničující snažení. Výstava potrvá do 8. 5. 2018 a je přístupná od pondělí do pátku od 7.00 do 15.00. Srdečně zveme!

KERAMONO 2018: POHODA

V letech 1983 - 2005 pořádal Spolek výtvarných umělců keramiků (SVUK) výstavy s názvem Keramono. Tento název znamenal vždy jedno téma společné pro všechny zúčasněné autory (např. Anděl, Starý zákon, Muž a žena, Pták, Pes, Moře, Plody, Krabice, Dialog v keramice atd.). V letošním roce tuto tradici obnovil ak. soch. Miroslav Oliva tématem letošního setkání keramiků, které se koná v bechyňské Galerii Galvína je Pohoda. Vernisáž se konala v sobotu 7. 4. 2018 a byla podbarvena hudební produkcí pánů Karla Dvořáka a Michala Pospíšila.

Je až neuvěřitelné, že do komorních prostor galerie se podařilo umístit práce 29 vystavujících: Markéta Nováková, Blanka Hovorková, Tereza Maňák Klimentová, Ludmila Kováříková, Song Mi Kim, Zuzana Kořistková, Jana Krejzová, Jitka Wernerová, Věra a Stanislav Martincovi, Naděžda Potůčková, Miroslav Oliva, Jan Benda, Helena Fibrichová, Gustav Fifka, Eva Roučka, Šárka Radová, Tereza Kuhnová, Pavel Drda, Ivan Terš, Miroslav Svoboda, David Cajthaml, Marek Dobeš, Marek Dias, František Vlček, Edita Devínská, Pavel Rajdl, Štěpánka Bašková a Helena Samohelová. Výstava je velmi citlivě nainstalována a potrvá do 9. 6. 2018. Srdečně zveme!

Z JIHU Z JÍLU

V Galerii Nová síň v Praze proběhla od 21. 2. do 10. 3. 2018 výstava členů SVUK s názvem Z jihu z jílu. Mezi vystavujícími byl i náš pedagog ak. soch. Miroslav Oliva a ak. soch Jan Benda, který na naší škole působil do roku 2016 a v současné době je aktivnímčlenem výtvarné skupiny Devět+.

"Za poslední polovinu století se formovalo několik silných generací umělců a sochařů, které spojuje především absolutorium na přední škole keramického zaměření - Střední uměleckoprůmyslové škole v Bechyni - nebo působení v Jihočeském kraji. Společným jmenovatelem autorů zůstává silný vztah k Jihočeskému kraji, který se promítá do práce s keramickými hmotami v nejrůznějších výtvarných pojetích a otiskuje tak do jejich tvorby řemeslnou a uměleckou tradici této oblasti.

Tématem výstavy je hledání vazby na místo - prostředí vzniku díla nebo na místo určení díla - které je podpořeno osobitou instalací výstavy (autorkou koncepce je Dita Hálová), a grafickým designem Jany Hradcové. Výstava přináší různost pohledů ovlivněných nejen generačním odstupem a vytváří tak citlivé konfrontační chvění. Sochařská a designérská díla více než desítky vystavujících přesahují svou kvalitou naznačené geografické ukotvení a úspěšně zasahují nejen do celé České republiky, ale často i do zahraničí.

Poslední rozsáhlá výstava autorů z jihočeského regionu, zaměřená rovněž na absolventy keramické školy v Bechyni, proběhla v roce 2014 v Bechyni u příležitosti 130. výročí založení školy. Na akci se tehdy podílelo Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně a Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni, pobočka AJG v Hluboké nad Vltavou, za podpory Sdružení výtvarných umělců keramiků, z.s. (více informací o výstavě k 130. výročí založení školy na: www.artceramics.cz/spolkove-akce/fenomen-b ) Tento stále aktuální jihočeský fenomén je třeba přiblížit a prezentovat v hlavním městě, v renomované výstavní síni, a tím jej zařadit do širšího diskurzu současného českého umění a designu."

Vystavující: Jan Benda / Pavel Drda / Ivo Chovanec / Martin Kos / Jana Krejzová / Helena Ladová Lišková / Miroslav OlivaNaděžda Potůčková / Hana Purkrábková / Valerie Stehlíková a Vanda Grecová / Miloslav Svoboda / Markéta Škopková Jitka Wernerová.

(Zdroj: http://www.artceramics.cz/aktuality/vystavy-souborne/z-jihu-z-jilu-nova-sin-praha)

LADISLAV HODNÝ - KNIŽNÍ VAZBY A OBRAZY

V Městské galerii Týn nad Vltavou vystavuje své práce u příležitosti významného životního jubilea vltavotýnský umělec Ladislav Hodný ml. Vernisáž výstavy Knižní vazby a obrazy se konala 9. 2. 2018, uvedla ji kurátorka galerie Petra Herotová a slovo k výstavě měl Ivo Šmoldas. Srdečně zveme!

"Ladislav Hodný se narodil v Týně nad Vltavou v roce 1943 v rodině významného knihaře Ladislava Hodného st. (1909-2000, označení „starší“ používá nyní současný vystavující a „mladší“ převzal jeho syn, pozn. aut.).  Narodit se v takovéto rodině znamenalo vyučit se knihařskému řemeslu. A skutečně tomu tak bylo. Otec mu byl prvním učitelem a rádcem. Vzdělání v tomto oboru si dál doplnil na Učňovské škole knihařské v Novém Jičíně (1958-1961), poté v Brně na Střední uměleckoprůmyslová škole u Karla Langera, Jindřicha Svobody a Jaroslava Lukeše  (1961 - 1965). Knihařinu v druhé polovině 90. let vyučoval jako vedoucí Ateliéru knižní vazby v oddělení grafiky na Soukromé mistrovské škole uměleckého designu v Praze.

Je členem Asociace jihočeských výtvarníků, Book Art Center New York, Designer Book Binders Londýn, skupiny Die Neuen Milben a Jednoty umělců výtvarných v Praze. Obdržel ocenění a čestná uznání v soutěžích jako Trienále umělecké knižní vazby, Nejkrásnější kniha roku apod.

Od knižních vazeb se však posuňme dál. Umělec, jak víme, se řadu let věnuje malbě. Inklinoval k ní již od mládí, ale doma v tomto směřování nenašel podporu. Malířsky se „rozmáchl“ až o mnoho let později. Právě malba mu přinesla to, co mu knihařina odpírala: volnost a svobodu oproti řádu, velký formát oproti drobné knize, uvolněný rukopis oproti přesnosti, barevnost oproti ukázněnosti.

Ladislav Hodný a městská galerie Týn nad Vltavou

Jakožto místní umělecká osobnost je s historií naší galerie spjat od samého začátku. S galeristkou Marií Hanušovou spolupracoval od počátku jejího působení v Týně nad Vltavou. Výstavou společně s manžely Sukupovými otevíral tehdy soukromou galerii Art Club a nechyběl ani na jednom z Vltavotýnských výtvarných dvorků. Prezentoval se zde také např. v roce 1999, k životním jubileím v letech 2003 a 2008. Roku 2009 připravili s galeristkou výstavu Ladislav Hodný (1909 - 2000) - Pocta tatínkovi, k výročí 100 let od jeho narození.  Poslední výstavou až do nynějška byla k umělcovým sedmdesátinám. Tehdy obdržel také Cenu starosty města Týn nad Vltavou za celoživotní uměleckou tvorbu.

Tato výstava prezentuje výběr z malířského a knihařského díla. Umělec vybral také několik raných kreslených podobizen významných vltavotýnských osobností, které veřejnost zatím neměla možnost shlédnout. Je nám ctí, že právě takovouto instalací můžeme významného reprezentanta vltavotýnské kultury s přesahem za hranice republiky prezentovat v jeho „domovské“ galerii."

Petra Herotová

Ladislav Hodný/Knižní vazby a obrazy

10. 2. – 18. 3. 2018
vernisáž 9. 2. v 18 h
Městská galerie Týn nad Vltavou
Dům U Zlatého slunce, náměstí Míru 37
galerie@kultura.tnv.cz, www.kulturatyn.cz

Tel.: 385 772 219, otevřeno: út - ne 13 - 17 h

Galerii provozuje Městské centrum kultury a vzdělávání

(Zdroj: www.kulturatyn.cz)

KAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBU

V sobotu 3. 2. 2018 se v bechyňské Galerii Galvína v 15.00 konala vernisáž výstavy Každý rok ve stejnou dobu. Výstava představuje malířskou tvorbu tří frekventantek našich kurzů pro veřejnost - Pavlíny Bukáčkové, Jitky Lorencové a Zuzany Tvrdíkové. Jedná se již o 46. výstavu v Galvíně. Srdečně zveme!

"Co tím chtěl autor říci? Autor(ky) tím chtěl(y) říci, že...
Že kdyby se každý rok nesetkávaly na letních kurzech SUPŠ v Bechyni, neznaly by se, že by nebylo mnoho krásných přátelství, že by neexistovala většina vystavených obrazů, že by postrádaly vliv skvělých pedagogů školy, že jejich životy bez atmosféry kurzů, letních večerů ve škole, mlhy Zářečí, půvabů Elektry, čekání Na Prádle, poledních úžehů, skvrn od barev, klenutí mostů, nočních návratů na intr, front ve večerce, koláčků z koláčovny a letitých známých by byly mnohem chudší, že by byly nešťastné, jak naložit se začátky červenců příštích let. Bez laskavosti pana Zelenky by byla v Galvíně úplně jiná výstava. Že už se těší na léto..."

Pavlína Bukáčková, Jitka Lorencová, Zuzana Tvrdíková, Bechyně 3.2. 2018

KAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBUKAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBUKAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBU
KAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBUKAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBUKAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBU
KAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBUKAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBUKAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBU
KAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBUKAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBUKAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBU
KAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBUKAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBUKAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBUKAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBU
KAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBUKAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBUKAŽDÝ ROK VE STEJNOU DOBU

Vernisáž výstavy obrazů v Galvíně 3. 2. 2018. (Foto: Archiv školy)

Ve víně a umění

Potkal jsem sommeliera, čili specialistu na víno a snoubení pokrmů s ním. Pobýval v našich lázních. Obloukem řeči od světových hotelů přes českomoravské vinice jsme nakonec zakotvili v Galvíně. Kupodivu první, o čem začal mluvit, bylo prolínání funkce vinárny a výstavního prostoru. Je na to zvyklý ze světa. Zdejší nabídku vín hodnotil v rozmezí dobrá až sem tam unikátní. Která vína jsou ta unikátní, jsem si nenechal říct z obavy, že to vyžvaním a některým tak zkazím dobrodružnou cestu hledání.

Podobně jako víno z nabídky lze hodnotit i úroveň zdejších výstav. Sousloví "sem tam unikátní" není nadnesné. Bechyňská keramická škola v různých obdobích poskytla fortelný základ, ale i svobodu pro zrání skutečných osobností. Z určitého patriotismu a možná i nostalgie se obloukem přes renomované galerie vrací do Bechyně výlučnost.

Za tento nebyznysový kulturní podnik patří majiteli galerie Martinu Zelenkovi poděkování a vděčnost. Galvína je ale prostorem širší otevřenosti. Nezapomenutelná je minulá výstava uměleckých fotografií "Šťastný úsměv", věnovaná lidem s rozštěpem obličeje. Předtím dostali šanci vystavovat všichni ti, pro které je výtvarné umění smysluplným doplňkem života. Tématem byly motivy Bechyně. Oslava místa, které má každý po svém rád. Přelom roku 2017/2018 tradičně patřil adventní výstavě pod záštitou skupiny Devět+, kterou tvoří kantoři zdejší uměleckoprůmyslové keramickéé školy a jejich příležitostní hosté. Leitmotivem by ČAS.

Pan Zelenka je dalek toho, aby s napjatým očekáváním sledoval příchozí, zda si odnesou drahé víno či nakoupí vystavené dlo. Pravidelné vernisáže vnímá jako příležitost pro setkávání lidí Bechyně, kteří se v čase sezóny prolnou s lázeňskými hosty.

Únor, dle původu slova měsíc, kdy se příroda "unořuje" ve vodu a bláto, nebývá bohatý na nové kulturní podniky. Galvína je výjimkou, a tak Vás její majitel zve v sobotu 3. 2. 2018 v 15.00 na vernisáž výstavy obrazů tří malířek s názvem Každý rok ve stejnou dobu. Přijdete-li, uvidíte tři sympaticky rozpačité autorky a tři desítky zralých obrazů.

PhDr. Jaromír Matoušek (Zdroj: Městský zpravodaj 2/2018)

O AUTORKÁCH

Jitka Lorencová (1956)
Má jednu dceru, jednoho vnuka a celkem prozaické povolání. Pracuje ve státní správě v oblasti ochrany zdraví jako hygienik. A když už to opravdu nejde, maluje. Je to relax, je to radost, je to odskok od šedivé reality všedních dnů k jásavým barvám... Maluje od té doby, co se zná. Už ve školce jí paní učitelky schovávaly pastelky, aby ji přiměly k jiné činnosti. Na "základce" se učila výtvarným technikám u známé výtvarnice z Vysočiny, paní Růženy Magniové. Měla zájem studovat na umprumce v Brně, před přijímačkami to vzdala, vystudovala něco úplně jiného a k malování se vrátila o mnoho let později. V již pokročilém věku s pokorou navštěvovala ateliéry malíře - světoběžníka a dobrodruha Carlose Maldonada (Kalifornie), kurzy a workshopy ak. mal. Štěpána Vrbického (Praha, Roženecké Paseky), Václava Siky (Domažlice), výtvarníka a pedagoga Petra Brázdy (Herálec - Kocanda na Žďársku), ale především milované letní prázdninové kurzy v SUPŠ keramické v Bechyni... Své obrázky také občas vystavuje.
Společné výstavy s Pavlínou Bukáčkovou a Zuzanou Tvrdíkovou:

 • 2012 - Žďár nad Sázavou
 • 2016 - Hlinsko (Multifunkční centrum)
 • 2016 - Jihlava (výstavní síň hotelu Gustav Mahler)
 • 2018 - Bechyně (Galerie Galvína)

Zuzana Tvrdíková (1959)
Je to jako jako jít v kruhu. Dětství a mládí procházíš a neseš si, co máš ráda. Pak to kdesi odložíš. Důvody jsou různé. Únava, lenost, "priority", čas, zbabělost. A pak jdeš druhé kolo. Nacházíš, oprašuješ, raduješ se a rozhodně si všechno potáhneš dál. A tak je to s mým malováním.

 • výtvarné gymnázium Pražačka
 • 4 roky FFUK
 • první dítě
 • druhé dítě
 • redaktorka časopisů Panorama českého výtvarného umění a Panorama české literatury
 • třetí dítě
 • rekvalifikace - obor keramik
 • učitelka výtvarné výchovy a dějin umění na gymnáziu a základní škole
 • lektorka keramických kroužků
 • první, druhý, třetí a čtvrtý vnuk

Šla bych možná dokola i potřetí.

Výstavy:

 • 2016 - Hlinsko (kulturní dům)
 • 2016 - Praha (kavárnaU Riegrových sadů)
 • 2016 - Jihlava (výstavní síň hotelu Gustav Mahler)
 • 2017 - FrantiškovyLázně (Galerie Brömse)
 • 2018 - Bechyně (Galerie Galvína)

Pavlína Bukáčková (1974)
Narodila se v Olomouci, kde strávila 25 let života. Osud ji na chvíli zavál přes Atlantik k Pacifiku. Po roce se vrátila, ovšem z Hané se přesunula na Vysočinu. Ve Žďáru nad Sázavou zapustila kořeny (nejen díky práci ve státní ochraně přírody). Kreslila ráda a hodně, hlavně v dětství. K malování se "vrátila" asi před deseti lety. Zjistila totiž, že čas strávený kreslením a malováním se nepočítá. Funguje to jako arteterapie. I proto se tak ráda každý rok vrací do Bechyně na letní kurz. Letos už pošesté...
Výstavy:

 • 2012 - Žďár nad Sázavou (Zdravěnka, Vinotéka u divadla)
 • 2016 - Hlinsko (Multifunkční centrum)
 • 2016 - Jihlava (výstavní síň hotelu Gustav Mahler)
 • 2018 - Bechyně (Galerie Galvína)

Název velmi pěkné výstavy je parafrází názvu slavné divadelní hry Bernarda Sladea Příští rok ve stejnou dobu. Pravidelná setkávání s frekventanty kurzů jsou i pro nás velmi cenná a moc si jich vážíme. Těšíme se na další a autorkám přejeme co nejvíce inspirace a tvůrčích sil.

Jiří Novotný

OBRAZY

V bechyňské Galerii 2+1  se 6. 2. 2018 konala vernisáž výstavy Obrazy. Jde o výstavu tří autorů - Otakara Nováka, Ireny Novákové a Petra Brožky, která potrvá do 2. 3. 2018.

OTAKAR NOVÁK VYSTAVUJE V GALERII 2+1OTAKAR NOVÁK VYSTAVUJE V GALERII 2+1OTAKAR NOVÁK VYSTAVUJE V GALERII 2+1OTAKAR NOVÁK VYSTAVUJE V GALERII 2+1
OTAKAR NOVÁK VYSTAVUJE V GALERII 2+1OTAKAR NOVÁK VYSTAVUJE V GALERII 2+1OTAKAR NOVÁK VYSTAVUJE V GALERII 2+1

Vernisáž výstavy obrazů v Galerii 2+1 6. 2. 2018. (Foto: Archiv školy)

BETLÉMY VE STODŮLCE 2017

Dvacátý druhý ročník výstavy Betlémy ve stodůlce jsme pro Vás zahájili slavnostní vernisáží v sobotu 9. 12. 2017 od 10.00 hodin. Výstavu můžete zhlédnout do neděle 7. 1. 2018 denně od 10 do 17 hodin. Podrobnosti o výstavě a o historii hvožďanských betlémů a také o osbnostech naleznete na http://betlemyvestodulce.unas.cz/.

BETLÉMY VE STODŮLCE 2017BETLÉMY VE STODŮLCE 2017BETLÉMY VE STODŮLCE 2017
BETLÉMY VE STODŮLCE 2017BETLÉMY VE STODŮLCE 2017BETLÉMY VE STODŮLCE 2017BETLÉMY VE STODŮLCE 2017
BETLÉMY VE STODŮLCE 2017BETLÉMY VE STODŮLCE 2017BETLÉMY VE STODŮLCE 2017BETLÉMY VE STODŮLCE 2017
BETLÉMY VE STODŮLCE 2017BETLÉMY VE STODŮLCE 2017BETLÉMY VE STODŮLCE 2017BETLÉMY VE STODŮLCE 2017

Malá ukázka vystavených betlémů (ve hvožďanské stodůlce jich je více než 160...;
Foto: Archiv školy)

ČAS - VÝTVARNÁ SKUPINA DEVĚT+ V GALVÍNĚ

V bechyňské Galerii Galvína probíhá od 18. 11. 2017 další adventní výstava výtvarné skupiny Devět+ a jejích hostů, tentokrát s názvem Čas. Vystavuje 13 autorů a návštěvníci Galvíny mohou vidět keramiku, grafiku, malbu, sklo, objekty a textil. Jedná se o již 45. výstavu v Galvíně. Vzhledem k názvu výstavy jsou hlavním tématem hodiny v nejrůznějších podobách a materiálech. Vernisáž se konala v sobotu 18. 11. 2017 v 15.00, potrvá do 31. 1. 2017. Srdečně zveme!

Své práce vystavují členové skupiny Devět+:

 • Alena Kissová - malba, enkaustika
 • Drahomíra Bočanová - paličkované obrázky, malba akrylem
 • Miroslav Oliva - keramika (figurální a závěsné hodiny)
 • Petr Štojdl - obrazy (olej na plátně), grafika
 • Jan Benda - keramické vázy

...a hosté:

 • Dana Malá - malba (kombinovaná technika)
 • Eva Lišková - malba, grafika
 • Tereza Maňák Klimentová - keramika, instalace
 • Markéta Kamarýtová - sklo, dřevo
 • Jaromír Matoušek - malba (olej na plátně), monotypy
 • Jan Mála - grafika, potisk textilních tašek a triček
 • Václav Kupský- keramika, instalace (objekt)
 • Ondřej Havlíček - sklo

Výstava je velmi pestrá a vernisáž, na které vystoupil s hudební produkcí pan Karel Dvořák, byla mimořádně početně navštívena bechyňskou veřejností. Poděkování patří panu Martinu Zelenkovi a Miroslavu Olivovi, který je duší výstavy a hnacím a výkonným motůrkem skupiny Devět+.

"ČAS" - VÝSTAVA VÝTVARNÉ SKUPINY DEVĚT+ V GALVÍNĚ"ČAS" - VÝSTAVA VÝTVARNÉ SKUPINY DEVĚT+ V GALVÍNĚ"ČAS" - VÝSTAVA VÝTVARNÉ SKUPINY DEVĚT+ V GALVÍNĚ
"ČAS" - VÝSTAVA VÝTVARNÉ SKUPINY DEVĚT+ V GALVÍNĚ"ČAS" - VÝSTAVA VÝTVARNÉ SKUPINY DEVĚT+ V GALVÍNĚ"ČAS" - VÝSTAVA VÝTVARNÉ SKUPINY DEVĚT+ V GALVÍNĚ"ČAS" - VÝSTAVA VÝTVARNÉ SKUPINY DEVĚT+ V GALVÍNĚ"ČAS" - VÝSTAVA VÝTVARNÉ SKUPINY DEVĚT+ V GALVÍNĚ
"ČAS" - VÝSTAVA VÝTVARNÉ SKUPINY DEVĚT+ V GALVÍNĚ"ČAS" - VÝSTAVA VÝTVARNÉ SKUPINY DEVĚT+ V GALVÍNĚ"ČAS" - VÝSTAVA VÝTVARNÉ SKUPINY DEVĚT+ V GALVÍNĚ
"ČAS" - VÝSTAVA VÝTVARNÉ SKUPINY DEVĚT+ V GALVÍNĚ"ČAS" - VÝSTAVA VÝTVARNÉ SKUPINY DEVĚT+ V GALVÍNĚ"ČAS" - VÝSTAVA VÝTVARNÉ SKUPINY DEVĚT+ V GALVÍNĚ"ČAS" - VÝSTAVA VÝTVARNÉ SKUPINY DEVĚT+ V GALVÍNĚ"ČAS" - VÝSTAVA VÝTVARNÉ SKUPINY DEVĚT+ V GALVÍNĚ
Malá ukázka výtvarných prací vystavených na výstavě Čas v Galvíně 8. 11. 2017.
(Foto: Archiv školy)

OD ROZŠTĚPU K ÚSMĚVU

Od poloviny října mohou návštěvníci Galvíny zhlédnout další zajímavou výstavu. Má název Od rozštěpu k úsměvu a jedná se o velkoformátové fotografie autorky Lenky Hatašové (1969), portréty dětí i dospělých, kteří se narodili s touto vážnou vadou. Fotografie jsou doplněny texty - životními příběhy. Výstava se koná díky iniciativě paní Jany Šibalové, členky spolku Šťastný úsměv, z.s. (http://stastny-usmev.cz/).

FRANTIŠEK TOMÍK V GALVÍNĚ

V sobotu 2. 9. 2017 se v Galerii Galvína konala vernisáž výstavy obrazů malíře Františka Tomíka s názvem Paralelky. František Tomík  (narozen 1955) je kladenský výtvarník, který absolvoval Střední odbornou školu grafickou Vaclava Hollara v Praze. Věnuje se užité grafice a volné tvorbě, příležitostně organizuje výstavy u nás i v zahraničí, je zakladatelem Kadenských dvorků (1983). V letech 1982 - 1988 vedl kladenskou Galerii 55, kde vystavovala řada osobností, které nebyly u minulého režimu právě v oblibě (např. Olbram Zoubek, sesrty Válovy a další), spoluzaložil Kladenský salón (od roku 2004), Středočeské bienále(2007), Zbraslavský salón (2007) a mezinárodní výstavu PEOPLE-metr (od roku 2009). Tématy jeho vlastní tvorby jsou ptáci, přírodní motivy (viklany a podobně) a stylizovaná lidská figura.

Výstava potrvá do 12. 10. 2017. Srdečně zveme!

MINIGALERIE VLASTY SUŠEROVÉ

Jedním z počinů jara 2013 v našem městě bylo otevření MiniGalerie, kterou na bechyňském náměstí založila a provozuje absolventka naší školy z roku 1968, paní Vlasta Sušerová.

"MiniGalerie vznikla z myšlenky, nadšení a lásky k výtvarnému umění. Ve svých prostorách chci zdejší veřejnosti a zejména návštěvníkům malebného městečka Bechyně ukázat prostřednictvím kreseb a maleb autorů, kteří se aktivně zabývají výtvarnem, jak je náš svět barevný, krásný a bohatý. Nutno podotknout, že město Bechyně je k tomu přímo předurčeno.

Oslovila jsem jak amatérské, tak i profesionální umělce ze svého okolí. Mezi vystavujícími jsou amatérští malíři, kterým tento koníček naplňuje volné chvíle a umožňuje jim seberealializaci v tomto oboru výtvarné tvorby. Mnozí z nich navštěvují kurzy kresby a malby ve zdejší uměleckoprůmyslové škole, svá díla vystavují absolventi této školy a také její výtvarní a dílenští pedagogové. Dnešní doba přivedla mnoho lidí k tomuto krásnému řemeslu, kteří se našli v citátu slavného malíře Pabla Picassa: "Já nehledám, já nacházím.". Obrazy, ale i jiná díla jsou vyjádřením pocitů, talentu, naučeného chování, ale také námahy.

To vše najdou návštěvníci v obrazech, které nabízí tato MiniGalerie nejen k prohlídce, ale i k zakoupení. Doufám, že se zde návštěvníci budou cítit dobře a budou odcházet obohaceni."

Vlasta Sušerová (text k otevření galerie, mírně upraveno)

MiniGalerie má otevřeno od úterý do pátku od 10.00 do 12.00 a od 25.00 do 17. 00, v neděli od 15.00 do 17.00. Srdečně zveme!

MINIGALERIE VLASTY SUŠEROVÉMINIGALERIE VLASTY SUŠEROVÉMINIGALERIE VLASTY SUŠEROVÉMINIGALERIE VLASTY SUŠEROVÉ
MiniGalerie, Náměstí TGM 148, Bechyně. Vpravo Vlasta Sušerová při vernisáži
výstavy Naše Bechyně v Galerii Galvína 5. 8. 2017. (Foto: Archiv školy)

NAŠE BECHYNĚ V GALERII GALVÍNA

V sobotu 4. 8. 2017 se v Galerii Galvína konala vernisáž výstavy Naše Bechyně. Výstava představuje práce amatérských výtvarníků, pro které je malování a kreslení radostí a kteří si hledají motivy v našem městě. Návštěvníci mohou vidět nejrůznější zákoutí Bechyně i pohledy na krajinu kolem města, řeku Lužnici, říčku Smutnou.

Své práce vystavili Ivana Blažková, Stanislav Trnka, Jaroslava Jedličková, Josef Procházka, Oldřich Kaňák, Jaromír Matoušek, Lúba Kováčiková, Vlasta Sušerová, Hana Jarošová a Simona Churanová; jedním obrazem je na výstavě zastoupen i ak. mal. Petr Štojdl.

Pestrou výstavu doplňují artefakty z depozitáře naší školy. Jedná se o drobnější dekorované hrnky, vázy a konvičky, tři velké podlahové vázy a dvě práce zcela současné - maturitní práce Anny Izakové (dvě nápojové soupravy) a Kamilly Samalbayevové (dekorované vázy).

Všem vystavujícím patří poděkování za to, že objevují pro sebe i pro ostatní dosud ne zcela doceněného Genia loci našeho města. Poděkování patří také panu Martinu Zelenkovi, že poskytl prostory pro tuto výstavu, která potrvá do konce prázdnin. Srdečně zveme!

NAŠE BECHYNĚ V GALERII GALVÍNANAŠE BECHYNĚ V GALERII GALVÍNANAŠE BECHYNĚ V GALERII GALVÍNA
NAŠE BECHYNĚ V GALERII GALVÍNANAŠE BECHYNĚ V GALERII GALVÍNANAŠE BECHYNĚ V GALERII GALVÍNA
NAŠE BECHYNĚ V GALERII GALVÍNANAŠE BECHYNĚ V GALERII GALVÍNANAŠE BECHYNĚ V GALERII GALVÍNA
NAŠE BECHYNĚ V GALERII GALVÍNANAŠE BECHYNĚ V GALERII GALVÍNANAŠE BECHYNĚ V GALERII GALVÍNA
NAŠE BECHYNĚ V GALERII GALVÍNANAŠE BECHYNĚ V GALERII GALVÍNANAŠE BECHYNĚ V GALERII GALVÍNANAŠE BECHYNĚ V GALERII GALVÍNA
Vernisáž výstavy Naše Bechyně 5. 8. 2017 v Galerii Galvína. (Foto: Archiv školy)

EMMA SRNCOVÁ: OBRAZY A LITOGRAFIE

Vernisáží 3. 8. 2017 byly v Městském muzeu Bechyně zahájena výstava obrazů a litografií Emmy Srncové. Vernisáž, kterou hudební produkcí zpestřil pan Karel Dvořák, byla velmi příjemná. Bohužel autorka nemohla ze zdravotních důvodů přijet, ale plně ji zastoupila její dcera Barbora Srncová, která zde rovněž vystavuje své grafiky. Výstava potrvá do 2. 10. 2017. Srdečně zveme!

Emma Srncová
Ve čtrnácti letech nastoupila na gymnázium v Karlových Varech. Po roce se vrátila do Prahy, kde gymnázium dostudovala. Ve druhém ročníku začala navštěvovat kurz pro manekýny a už v šestnácti letech absolvovala svůj první zahraniční zájezd do Vídně. Po maturitě se živila jako fotomodelka nebo točila reklamy a jezdila na módní přehlídky. V roce 1960 nastoupila do Černého divadla Jiřího Srnce jako herečka a zde zůstala dvacet let. Malovat začala až v Černém divadle pod vlivem svých kolegů výtvarníků. Později spolupracovala na divadelních výpravách, dělala kulisy, malovala oponu a vytvořila celou výpravu k Modré pohádce v Bratislavě. Profesionálně začala malovat až po rozvodu s Jiřím Srncem v roce 1980. Nechala se zaregistrovat u Fondu výtvarných umělců v oboru hračka a loutka. Vystavovala už na mnoha místech světa, např. v SRN, Velké Británii, Španělsku, Monaku, Švýcarsku, Portugalsku. Má tři děti a v roce 1986 se provdala za Pavla Beránka.

(Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Emma_Srncov%C3%A1)

EMMA SRNCOVÁ: OBRAZY A LITOGRAFIEEMMA SRNCOVÁ: OBRAZY A LITOGRAFIEEMMA SRNCOVÁ: OBRAZY A LITOGRAFIE
EMMA SRNCOVÁ: OBRAZY A LITOGRAFIEEMMA SRNCOVÁ: OBRAZY A LITOGRAFIEEMMA SRNCOVÁ: OBRAZY A LITOGRAFIE
EMMA SRNCOVÁ: OBRAZY A LITOGRAFIEEMMA SRNCOVÁ: OBRAZY A LITOGRAFIEEMMA SRNCOVÁ: OBRAZY A LITOGRAFIE
Vernisáž výstavy Emmy a Barbory Srncových v bechyškém muzeu 3. 8. 2017. 
(Foto: Archiv školy)

NADĚŽDA POTŮČKOVÁ V GALERII GALVÍNA

Od 1. 7. 2017 vystavuje v galerii Galvína absolventka naší školy z roku 1979 a členka SVUK Naděžda Potůčková. Návštěvníci mají možnost vidět keramickou tvorbu, šperky, ale také obrazy. Výstava trvá do konce července. Srdečně zveme! Více o autorce naleznete na http://nadezdapotuckova.webnode.cz/o-nas/

NADĚŽDA POTŮČKOVÁ V GALERII GALVÍNANADĚŽDA POTŮČKOVÁ V GALERII GALVÍNANADĚŽDA POTŮČKOVÁ V GALERII GALVÍNA
NADĚŽDA POTŮČKOVÁ V GALERII GALVÍNANADĚŽDA POTŮČKOVÁ V GALERII GALVÍNANADĚŽDA POTŮČKOVÁ V GALERII GALVÍNA
NADĚŽDA POTŮČKOVÁ V GALERII GALVÍNANADĚŽDA POTŮČKOVÁ V GALERII GALVÍNANADĚŽDA POTŮČKOVÁ V GALERII GALVÍNA
NADĚŽDA POTŮČKOVÁ V GALERII GALVÍNANADĚŽDA POTŮČKOVÁ V GALERII GALVÍNANADĚŽDA POTŮČKOVÁ V GALERII GALVÍNA
Vernisáž výstavy keramiky a obrazů Naděždy Potůčkové v Galvíně 1. 7. 2017. Hudební
produkci obstaral pan Michal Pospíšil. (Foto: Archiv školy)

HELENA SCHMAUS-SHOONEROVÁ VYSTAVUJE V BECHYŇSKÉM MUZEU

Již pošesté vystavuje své práce v bechyňském muzeu paní Helena Schmaus-Shoonerová. Vernisáž výstavy s názvem Pohádky a děti proběhla v sobotu 10. 6. 2017 v 10.00. Na ní promluvili zástupci MKS Bechyně, paní ředitelka DPL Opařany, starosta města ing. Houdek, ředitel výrobního podniku Český porcelán Dubí pan ing. Faix a absolvent školy z roku 1955 pan Jan Kačer. Záštitu výstavě poskytlo Velvyslanectví Kanady v ČR, Jihočeský kraj a město Bechyně. Výstavu doplňují keramické výrobky klientů arteterapeutických dílen Dětské psychiatrické léčebny v Opařanech. Výstavu je možné navštívit do konce července 2017. Srdečně zveme!

HELENA SCHMAUS-SHOONEROVÁ VASTAVUJE V BECHYŇSKÉM MUZEUHELENA SCHMAUS-SHOONEROVÁ VASTAVUJE V BECHYŇSKÉM MUZEUHELENA SCHMAUS-SHOONEROVÁ VASTAVUJE V BECHYŇSKÉM MUZEU
HELENA SCHMAUS-SHOONEROVÁ VASTAVUJE V BECHYŇSKÉM MUZEUHELENA SCHMAUS-SHOONEROVÁ VASTAVUJE V BECHYŇSKÉM MUZEUHELENA SCHMAUS-SHOONEROVÁ VASTAVUJE V BECHYŇSKÉM MUZEU

HELENA SCHMAUS-SHOONEROVÁ VASTAVUJE V BECHYŇSKÉM MUZEUHELENA SCHMAUS-SHOONEROVÁ VASTAVUJE V BECHYŇSKÉM MUZEUHELENA SCHMAUS-SHOONEROVÁ VASTAVUJE V BECHYŇSKÉM MUZEU
HELENA SCHMAUS-SHOONEROVÁ VASTAVUJE V BECHYŇSKÉM MUZEUHELENA SCHMAUS-SHOONEROVÁ VASTAVUJE V BECHYŇSKÉM MUZEUHELENA SCHMAUS-SHOONEROVÁ VASTAVUJE V BECHYŇSKÉM MUZEUHELENA SCHMAUS-SHOONEROVÁ VASTAVUJE V BECHYŇSKÉM MUZEU
Vernisáž výstavy paní Heleny Schmaus-Shoonerové v bechyňském muzeu 10. 6. 2017.
(Foto: Archiv školy)

JIŘÍ ZEMAN - OBRAZY

V sobotu 13. 5. 2017 se v bechyňské Galerii Galvína konala vernisáž výstavy obrazů malíře Jiřího Zemana. Vystavovány jsou obrazy ze sbírky jeho syna, výstavu zprostředkoval synovec malíře PhDr. Jaromír Matoušek. Jednalo se již o 40. vernisáž za necelých pět let provozu této galerie a nutno říci, že byla velmi zdařilá. Zcela novým počinem bylo recitační vystoupení žáků základní školy, a to velmi milým a spontánním projevem obou recitujících. O autorovi promluvil PhDr. Jaromír Matoušek a výstavou vtipně provedl PhDr. Jaromír Schel. Prostorově výstavu doplňují točené artefakty z depozitáře naší školy. Výstava potrvá do 28. 6. 2017. Srdečně zveme!

JIŘÍ ZEMAN - OBRAZY

JIŘÍ ZEMAN

Malíř a pedagog, narozen 28. 11. 1926 (Vráto u Českých Budějovic), zemřel 18. 11. 1996 (Rudolfov).

Studoval v letech 1941 - 1945 na Střední průmyslové škole stavební, 1946 na českém učitelském ústavu v Českých Budějovicích a v letech 1947 - 1948 na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Malbu studoval soukromě u J. Probošta a T. Pchálka. Pracoval jako důstojník a stavební technik v Československé armádě. Působil jako pedagog na gymnáziu a na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty v Českých Budějovicích. Hlavní inspirací a náměty jeho děl jsou vztahy člověka a přírody, mezilidské vztahy a krajina jako symbol kosmu a života. V 60. letech si vytvořil osobitý styl s charakteristickým tvaroslovím na pomezí figurální a abstraktní malby, s technikou využívající materiálovou strukturu barev, písku a tkanin, souznějící s problematikou českého informelu. Tvořil povětšinou v tématických cyklech - Vědomí, Bouře, Obrazy pro sváteční chvíli, Místa pro hry apod. Samostatně vystavoval od 1964 (České Budějovice, Praha, Brno, Švédsko, Švýcarsko), od 1947 se zúčastnil mnoha koletivních výstav doma i v zahraničí se Sdružením jihočeských výtvarníků, od roku 1964 s krajskou organizací Svazu československých výtvarných umělců. Roku 1964 uspořádali s V. Svobodou několikrát nezvyklou vernisáž, v níž představení obrazů na jevišti doplňovaly balet, hudba a poezie. Svými díly je zastoupen v pražské Národní galerii, v Alšově jihočeské galerii, Jihočeském muzeu aj. Ocenění: Čestné uznání jihočeského Krajského národního výboru (1967), mimořádná cena v Armádní soutěži umělecké tvořivosti (1972), 1. cena v krajské soutěži učitelů výtvarníků (1979).

(Autor: Mgr. Hynek Rulíšek, zdroj: http://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/zeman-jiri)

JIŘÍ ZEMAN - OBRAZYJIŘÍ ZEMAN - OBRAZYJIŘÍ ZEMAN - OBRAZY
JIŘÍ ZEMAN - OBRAZYJIŘÍ ZEMAN - OBRAZYJIŘÍ ZEMAN - OBRAZY
JIŘÍ ZEMAN - OBRAZYJIŘÍ ZEMAN - OBRAZYJIŘÍ ZEMAN - OBRAZY
JIŘÍ ZEMAN - OBRAZYJIŘÍ ZEMAN - OBRAZYJIŘÍ ZEMAN - OBRAZY
JIŘÍ ZEMAN - OBRAZYJIŘÍ ZEMAN - OBRAZYJIŘÍ ZEMAN - OBRAZYJIŘÍ ZEMAN - OBRAZY
JIŘÍ ZEMAN - OBRAZYJIŘÍ ZEMAN - OBRAZYJIŘÍ ZEMAN - OBRAZYJIŘÍ ZEMAN - OBRAZY
Vernisáž výstavy obrazů Jiřího Zemana v Galvíně 13. 5. 2017. (Foto: Archiv školy)

VLASTA SUŠEROVÁ VYSTAVUJE V BECHYŇSKÉ GALERII 2+1

Od 5. 5. 2017 probíhá v bechyňské Galerii 2+1 zajímavá výstava obrazů s názvem Zapomenuté krajiny absolventky naší školy (a rovněž našich kurzů pro veřejnost) paní Vlasty Sušerové. Dlouhodobě se věnovala výrobě a dekoraci keramiky, malbou se zabývá v posledních letech. Pro tuto výstavu sestavila výběr svých prací za poslední dva roky. Jedná se o krajiny a rostlinné motivy. Výstavu zahájil ředitel bechyňského kulturního domu pan Štěpán Ondřich. Výstava (ne)zapomenutých krajin potrvá do 28. 5. 2017 Prohlídka po dohodě na tel. 778 545 507 nebo v kanceláři KD.

Za zmínku rovněž stojí, ža paní Sušerová vlastní na náměstí v Bechyni dům, v jehož přízemí provozuje malou, ale příjemnou galerii, kde vystavuje a prodává obrazy své i svých přátel.

VLASTA SUŠEROVÁ VYSTAVUJE V BECHYŇSKÉ GALERII 2+1VLASTA SUŠEROVÁ VYSTAVUJE V BECHYŇSKÉ GALERII 2+1VLASTA SUŠEROVÁ VYSTAVUJE V BECHYŇSKÉ GALERII 2+1
VLASTA SUŠEROVÁ VYSTAVUJE V BECHYŇSKÉ GALERII 2+1VLASTA SUŠEROVÁ VYSTAVUJE V BECHYŇSKÉ GALERII 2+1VLASTA SUŠEROVÁ VYSTAVUJE V BECHYŇSKÉ GALERII 2+1
VLASTA SUŠEROVÁ VYSTAVUJE V BECHYŇSKÉ GALERII 2+1VLASTA SUŠEROVÁ VYSTAVUJE V BECHYŇSKÉ GALERII 2+1VLASTA SUŠEROVÁ VYSTAVUJE V BECHYŇSKÉ GALERII 2+1VLASTA SUŠEROVÁ VYSTAVUJE V BECHYŇSKÉ GALERII 2+1
VLASTA SUŠEROVÁ VYSTAVUJE V BECHYŇSKÉ GALERII 2+1VLASTA SUŠEROVÁ VYSTAVUJE V BECHYŇSKÉ GALERII 2+1VLASTA SUŠEROVÁ VYSTAVUJE V BECHYŇSKÉ GALERII 2+1VLASTA SUŠEROVÁ VYSTAVUJE V BECHYŇSKÉ GALERII 2+1
Vernisáž v Galerii 2+1 5. 5. 2017 a několik detailů autorčiných obrazů.
(Foto: Archiv školy)

MIROSLAV KONRÁD - OBRAZY, PETR SCHEL - SOCHY

V sobotu 4. 3. 2017 v 15.00 se v Galerii Galvína konala vernisáž již 39. výstavy. Tentokrát se představuje Miroslav Konrád, který vystavuje obrazy, a Petr Schel, který výstavu doplňuje svými převážně keramickými sochami. Výstava trvá do 28. 4. 2017. Srdečně zveme!

MIROSLAV KONRÁD - OBRAZY, PETR SCHEL - SOCHY

Miroslav Konrád (1945) je malíř, který pracuje v oblasti malby, akvarelu a artprotisu. Vystavoval ve Švýcarsku, Německu, Francii, v USA, v Kanadě, v Itálii, v Rakousku, v Polsku, v Chorvatsku a Brazílii. Svými obrazy je zastoupen jak v soukromých, tak státních sbírkách v Česku i ve světě. V roce 1996 získal 1. cenu francouzského města Sain-Malo za akvarel Solidor en Peinture. Roku 2000 pak obdržel cenu Salvador Dali international. V Galerii Galvína se prezentoval již v nedávné minulosti svými akvarely s motivy Bechyně. Velký soubor na toto téma vystavuje i nyní. Další částí jeho instalace jsou obrazy z Francie, provedené většinou technikou olejomalby.

Petr Schel (1972) - absolvent SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově. Kromě sochařské činnosti se věnoval i restaurátorství, krátkou dobu působil jako asistent Miroslava Párala v Českém Krumlově a jako pedagog na tamní uměleckoprůmyslové škole; v roce 1998 založil Galerii v Panské v Českých Budějovicích (Gelerie U Schelů). Materiálem, který v převážné většině zpracovává, je hlína, pálená na teplotu 1280°C. (Zdroj: http://schel.cz/petr_schel.html). Rovněž pět ze šeti soch, které v Galvíně prezentuje, jsou keramické, jedna je bronzová. Petr Schel se kromě sochařské tvorby zabývá i hudbou, což dokázal velmi pěknou produkcí při vernisáži.

Vernisáž byla velmi příjemná a hojně navštívená. Je potěšitelné, že se naplňuje původní záměr majitele galerie pana Zelenky. Dokonce lze říci, galerie je zajímavou nejen pro Bechyňáky, ale že se stává významnou, byť komorní, regionální galerií. Dokládá to i fakt, že do konce tohoto kalendářního roku jsou všechny výstavní termíny obsazeny.

MIROSLAV KONRÁD - OBRAZY, PETR SCHEL - SOCHYMIROSLAV KONRÁD - OBRAZY, PETR SCHEL - SOCHYMIROSLAV KONRÁD - OBRAZY, PETR SCHEL - SOCHY
MIROSLAV KONRÁD - OBRAZY, PETR SCHEL - SOCHYMIROSLAV KONRÁD - OBRAZY, PETR SCHEL - SOCHYMIROSLAV KONRÁD - OBRAZY, PETR SCHEL - SOCHY
MIROSLAV KONRÁD - OBRAZY, PETR SCHEL - SOCHYMIROSLAV KONRÁD - OBRAZY, PETR SCHEL - SOCHYMIROSLAV KONRÁD - OBRAZY, PETR SCHEL - SOCHY
Vernisáž výstavy obrazů Miroslava konráda a soch Petra Schela 3. 3. 2017.
(Foto: Archiv školy)

MIROSLAV KONRÁD - OBRAZY, PETR SCHEL - SOCHYMIROSLAV KONRÁD - OBRAZY, PETR SCHEL - SOCHYMIROSLAV KONRÁD - OBRAZY, PETR SCHEL - SOCHYMIROSLAV KONRÁD - OBRAZY, PETR SCHEL - SOCHYMIROSLAV KONRÁD - OBRAZY, PETR SCHEL - SOCHY
MIROSLAV KONRÁD - OBRAZY, PETR SCHEL - SOCHYMIROSLAV KONRÁD - OBRAZY, PETR SCHEL - SOCHYMIROSLAV KONRÁD - OBRAZY, PETR SCHEL - SOCHY
MIROSLAV KONRÁD - OBRAZY, PETR SCHEL - SOCHYMIROSLAV KONRÁD - OBRAZY, PETR SCHEL - SOCHYMIROSLAV KONRÁD - OBRAZY, PETR SCHEL - SOCHYMIROSLAV KONRÁD - OBRAZY, PETR SCHEL - SOCHYMIROSLAV KONRÁD - OBRAZY, PETR SCHEL - SOCHY
MIROSLAV KONRÁD - OBRAZY, PETR SCHEL - SOCHYMIROSLAV KONRÁD - OBRAZY, PETR SCHEL - SOCHYMIROSLAV KONRÁD - OBRAZY, PETR SCHEL - SOCHYMIROSLAV KONRÁD - OBRAZY, PETR SCHEL - SOCHYMIROSLAV KONRÁD - OBRAZY, PETR SCHEL - SOCHY

Díla obou autorů vystavená v Galvíně, březen 2017 (Foto: Archiv školy)

CHLÉB A SŮL

Nový rok 2017 v Galerii Galvína začíná výstavou s názvem Chléb a sůl. Svou tvorbu představují čtyři mladé výtvarnice Zuzana Matlasová, Vanda Michalská, Tereza Lišková a Barbora Kloknerová. Vernisáž se koná v sobotu 7. 1. 2017, výstava potrvá do 28. 2. 2017. Srdečně zveme!

Výstava Chléb a sůl je společnou výstavou čtyř umělkyň. Iniciátorkou je Tereza Lišková; spolu s Barborou Kloknerovou a Zuzanou Matlasovou jsou studentkami Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni. Čtvrtou vystavující je Vanda Michalská, studentka Akademie výtvarých umění v Praze.

Společným prvkem výstavy, ke kterému odkazuje i její název, je soustředění se na výjevy všedního dne, na umělcovo bezprostřední okolí. Příznačné je to především pro dvě vystavující malířky. Tereza Lišková vystavuje olejomalby zachycující venkovské prostředí jejího rodiště v horních Kněžekladech u týna nad Vltavou. Vanda Michalská přizvukuje plenérovými malbami z krajiny severočeské s motivy pasoucích se zvířat. Barbora Kloknerová posouvá téma zpět k řemeslu. Zaměřuje se na práci s keramickou a porcelánovou hmotou. Hledá nové a aktualizované tvary svých děl. Ač přijímá za své motto "v jednoduchosti krása", její práci provází složitý proces proměn. V Galvíně vystavuje porcelánová svítidla, vázy a šperky. Zuzana Matlasová studuje iustraci. Ve své dosavadní tvorbě se zaměřovala na autorské cestopisy a dětské ilustrace. S výše uvedeným ji spojuje vášeň pro malbu, i tu plenérovou.Obojí je pro ni důležitou součástí hledání vlastního uměleckého projevu. Zuzana je renesanční člověk a kromě výtvarného umění se věnuje divadlu v souboru Chlupatý kaktus.

(Zdroj: Text k výstavě v Galvíně, 2017)

CHLÉB A SŮLCHLÉB A SŮLCHLÉB A SŮL
CHLÉB A SŮLCHLÉB A SŮLCHLÉB A SŮLCHLÉB A SŮL
CHLÉB A SŮLCHLÉB A SŮLCHLÉB A SŮL

Vernisáž výstavy Chléb a sůl v Galerii Galvína 7. 1. 2017. (Foto: Archiv školy)

ADVENTNÍ VÝSTAVA VÝTVARNÉ SKUPINY DEVĚT+

Na období letošního adventu jsme připravili již tradiční výstavu naší výtvarné skupiny Devět+ v bechyňské Galerii Galvína. Na výstavě se představují jak členové skupiny, tak hosté. Výstava je pestrá: návštěvníci uvidí keramiku v různých podobách (plastiky, užitková keramika atd.), grafiku, malbu, textil i šperky. Vernisáž se konala v sobotu 12. 11. 2016 v 15.00, výstava potrvá do konce kalendářního roku.

ADVENTNÍ VÝSTAVA SKUPINY DEVĚT+ V GALVÍNĚ

VÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAK

Tentokrát doporučejeme návštěvu keramické výstavy mimo Bechyni. Regionální městské muzeum v Jílovém u Prahy ve spolupráci s členy SVU - keramiků a jejich přátel pořádá výstyvu Keramika 13x jinak. Vystavují Marta Taberyová, Marie Jarkovská, Stanislav Martinec, Pavel Rajdl, Pavel Jarkovský, Gustav Fifka, Jiří Pošva, Jiří Laštovička, Gabriel Vach, Eva Roučka, Stanislav Čermák, Hana Čermáková a Veronika Oleriny. Výstava byla zahájena slavnostní vernisáží v sobotu 12. 10. 2016 v 10.30. V programu vystoupil houslový mistr pan Pavel Šporcl, úvodní slovo pronesl Jiří Novotný.

Pokud jde o vazbu naší školy na vystavující umělce, můžeme zdůraznit, že čtyři z vystavujících jsou absolventy školy (Stanislav Martinec, Gustav Fifka, Jiří Pošva, Gabriel Vach) a další dva - Marta Taberyová a Jiří Laštovička - mají ke škole vztah přes svou účast na bechyňských mezinárodních keramických sympoziích.

Výstava je velmi zajímavá svou rozmanitostí a zcele odpovídá názvu. Představuje tvorbu třinácti zajímavých výtvarníků, z nichž každý přistupuje ke zpracování keramického materiálu po svém, s velkou pokorou a s úctou k technologickým specifikům zvoleného materiálu. K vidění jsou figurální i zoomorfní plastiky, reliéfy, užitkové předměty; z materiálů je zastoupena šamotová hlína, jemná pórovina, kamenina, hrnčina i porcelán. Proto doporučejeme zájemcům o keramickou tvorbu návštěvu této výstavy; rozhodně nebude od věci spojit ji s prohlídkou velmi zajímavého jílovského muzea a krásného okolí města.

VÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAK
VÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAK
VÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAK
VÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAK
VÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAK
VÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAK
VÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAK
VÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAK
VÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAK
VÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAK
VÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAK
VÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAK
VÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAK
VÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAK
VÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAKVÝSTAVA KERAMIKA 13X JINAK
Vernisáž výstavy Keramika 13x jinak v Jílovém u Prahy 12. 11. 2016. 
(Foto: TM studio - Marek Jantač)

JOSEF BRUCKMÜLLER - OBRAZY, ŠÁRKA, BARBORA A LIBOR HANZÁLKOVI - KERAMIKA

Galerie Galvína hostí v říjnu 2016 další zajímavou výstavu. Své obrazy zde vystavuje českobudějovický malíř Josef Bruckmüller, keramiku pak další budějovičtí výtvarníci, kteří již dlouhé léta provozují galerii Zlaté rybky nedaleko náměstí - Šárka a Libor Hanzálkovi, absolventi naší školy z roku 1983. Spolu s nimi vystavuje i jejich dcera Barbora. Srdečně zveme na vernisáž v sobotu 1. 10. 2016 v 15.00. Výstava potrvá do 1. 11. 2016.

JOSEF BRUCKMÜLLER - OBRAZY, ŠÁRKA, BARBORA A LIBOR HANZÁLKOVI - KERAMIKAJOSEF BRUCKMÜLLER - OBRAZY, ŠÁRKA, BARBORA A LIBOR HANZÁLKOVI - KERAMIKAJOSEF BRUCKMÜLLER - OBRAZY, ŠÁRKA, BARBORA A LIBOR HANZÁLKOVI - KERAMIKAJOSEF BRUCKMÜLLER - OBRAZY, ŠÁRKA, BARBORA A LIBOR HANZÁLKOVI - KERAMIKA
JOSEF BRUCKMÜLLER - OBRAZY, ŠÁRKA, BARBORA A LIBOR HANZÁLKOVI - KERAMIKAJOSEF BRUCKMÜLLER - OBRAZY, ŠÁRKA, BARBORA A LIBOR HANZÁLKOVI - KERAMIKAJOSEF BRUCKMÜLLER - OBRAZY, ŠÁRKA, BARBORA A LIBOR HANZÁLKOVI - KERAMIKA
JOSEF BRUCKMÜLLER - OBRAZY, ŠÁRKA, BARBORA A LIBOR HANZÁLKOVI - KERAMIKAJOSEF BRUCKMÜLLER - OBRAZY, ŠÁRKA, BARBORA A LIBOR HANZÁLKOVI - KERAMIKAJOSEF BRUCKMÜLLER - OBRAZY, ŠÁRKA, BARBORA A LIBOR HANZÁLKOVI - KERAMIKA
JOSEF BRUCKMÜLLER - OBRAZY, ŠÁRKA, BARBORA A LIBOR HANZÁLKOVI - KERAMIKAJOSEF BRUCKMÜLLER - OBRAZY, ŠÁRKA, BARBORA A LIBOR HANZÁLKOVI - KERAMIKAJOSEF BRUCKMÜLLER - OBRAZY, ŠÁRKA, BARBORA A LIBOR HANZÁLKOVI - KERAMIKAJOSEF BRUCKMÜLLER - OBRAZY, ŠÁRKA, BARBORA A LIBOR HANZÁLKOVI - KERAMIKA
Vernisáž výstavy Josefa Bruckmüllera a Šárky, Barbory a Libora Hanzálkových
v Galvíně 1. 10. 2016. (Foto: Archiv školy)

LUDMILA KOVÁŘÍKOVÁ: KERAMIKA

V sobotu 13. 8. 2016 byla v Galvíně zahájena výstava keramiky Ludmily Kováříkové. Jedná se o objekty a reliéfy pálené technikou raku. Autorka se v Bechyni představuje potřetí. Účastnila se mezinárodního keramického sympozia v roce 1998 a o několik let později měla vlastní autorskou výstavu v Alšově jihočeské keramice.

"Narozena 13. 1. 1953 v Opavě. Absolventka SUPŠ v Uherském Hradišti, obor Užitá keramika. Věnuje se volné keramické tvorbě a keramickému designu. Z používaných materiálů převládá jemná a hrubá kamenina. Pro výpal používá klasické elektrické pece, ale stále více i méně obvyklé technologie výpalu. Např. starou japonskou technologii Raku, výpal dřevem, silnou redukci a taky solnou glazuru. Pracuje v rozmezí teplot 1100 - 1300 °C. Zúčastnila se mezinárodních sympozií keramické tvorby v Bechyni, Kalinovu (Slovensko), Boleslawci (Polsko), a Panevežys (Litva). Její práce jsou zastoupeny ve sbírkách státních muzeí a galerií v Praze, Brně, Hodoníně, Uherském Hradišti, Bechyni, Boleslawci a Wroclawi (Polsko), Panevěžys (Litva) a mnoha soukromých sbírkách. Mimo samostatné výstavní činnosti se jako člen Uměleckého sdružení Q v Brně a Sdružení výtvarných umělců keramiků v Praze účastní i mnoha skupinových výstav doma i v zahraničí. Samostatně vystavovala např. v Rakousku, Slovensku a Švédsku, skupinově v Polsku, Arabských emirátech, Německu, Belgii atd…."

(Zdroj: http://www.kovarikovaludmila.wz.cz/)

OBRAZY A PORCELÁN V GALVÍNĚ

Galerie Galvína připravila novou výstavu, a to obrazy Josefa Šarmana a Andyho Šoky & porcelán Jiřího Kožíška. Vernisáž proběhla v sobotu 2. 7. 2016 v 15.00 a výstava potrvá do 30. 7. 2016. Srdečně zveme! Jedná se již o 33. výstavu v této galerii za 4 roky (galerie byla otevřena 14. 7. 2012) a to je opravdu významný kulturní počin pana galeristy Martina Zelenky. Patří mu za to velký dík.

OBRAZY A PORCELÁN V GALVÍNĚOBRAZY A PORCELÁN V GALVÍNĚOBRAZY A PORCELÁN V GALVÍNĚOBRAZY A PORCELÁN V GALVÍNĚ
OBRAZY A PORCELÁN V GALVÍNĚOBRAZY A PORCELÁN V GALVÍNĚOBRAZY A PORCELÁN V GALVÍNĚOBRAZY A PORCELÁN V GALVÍNĚ

OBRAZY A PORCELÁN V GALVÍNĚOBRAZY A PORCELÁN V GALVÍNĚOBRAZY A PORCELÁN V GALVÍNĚ
OBRAZY A PORCELÁN V GALVÍNĚOBRAZY A PORCELÁN V GALVÍNĚOBRAZY A PORCELÁN V GALVÍNĚ
OBRAZY A PORCELÁN V GALVÍNĚOBRAZY A PORCELÁN V GALVÍNĚOBRAZY A PORCELÁN V GALVÍNĚOBRAZY A PORCELÁN V GALVÍNĚ
Další z velmi vydařených vernisáží v Galerii Galvína. Již plné čtyři roky... (Foto: Archiv školy)

ŠTĚPÁNKA BAŠKOVÁ V GALVÍNĚ

V galerii Galvína v Bechyni se koná další zajímavá výstava. Svou tvorbu zde představuje Štěpánka Bašková. Výstava s názvem Od hrnku po porcelánové plastiky byla zahájena vernisáží v sobotu 4. 6. 2016 a potrvá do 30. 6. 2016.  Výstava dokumentuje velmi jemnou práci autorky s materiálem i zejímavé technologické nuance její tvorby. Srdečně zveme! Více o autorce na http://www.baskova.cz/.

ŠTĚPÁNKA BAŠKOVÁ V GALVÍNĚŠTĚPÁNKA BAŠKOVÁ V GALVÍNĚŠTĚPÁNKA BAŠKOVÁ V GALVÍNĚŠTĚPÁNKA BAŠKOVÁ V GALVÍNĚ
ŠTĚPÁNKA BAŠKOVÁ V GALVÍNĚŠTĚPÁNKA BAŠKOVÁ V GALVÍNĚŠTĚPÁNKA BAŠKOVÁ V GALVÍNĚŠTĚPÁNKA BAŠKOVÁ V GALVÍNĚ
ŠTĚPÁNKA BAŠKOVÁ V GALVÍNĚŠTĚPÁNKA BAŠKOVÁ V GALVÍNĚŠTĚPÁNKA BAŠKOVÁ V GALVÍNĚŠTĚPÁNKA BAŠKOVÁ V GALVÍNĚŠTĚPÁNKA BAŠKOVÁ V GALVÍNĚ

Vernisáž výstavy Štěpánky Baškové v Galvíně 4. 6. 2016. (Foto: Archiv školy)

PAVEL KLÍMA V BECHYŇSKÉ GALERII 2+1

V úterý 10. 5. 2016 se v bechyňské Galerii 2+1 konala vernisáž výstavy obrazů Pavla Klímy pod názvem Necituj! Výstava je výběrem z umělcovy tvorby za poslední rok a je ukázkou expresivní především figurální tvorby. Výstava potrvá do 30. 5. 2016. Srdečně zveme!

PAVEL KLÍMA V BECHYŇSKÉ GALERII 2+1

Pavel Klíma pracuje jako jako ředitel ZŠ a MŠ Malšice, žije a pracuje v Oboře u Malšic. Je členem výtvarné skupiny Kosa a pravidelným účastníkem malířských sympozií v Holandsku. Rovněž je organizátorem dražeb uměleckých děl pro hospic Jordán v Táboře, který probíhá v tříletých cyklech - minulé (19. 11. 2013) jsme se účastnili jako škola i jako samostatní bechyňští výtvarníci. Další dražba je plánována na 26. 11. 2016 a počítáme i s účastí prací za naši školu i za výtvarné pedagogy.

Více o výtvarníkovi, jeho tvorbě a aktivitách naleznete na klimapavel.com/.

IVA FIALOVÁ A ANNA SPACZYNSKÁ-TOMSKÁ V GALVÍNĚ

Od 10. 4. do 26. 5. 2016 probíhá v Galerii Galvína v Bechyni výstava obrazů a grafiky akademické malířky Ivy Fialové a keramiky Anny Spaczynské-Tomské. Vernisáž proběhla v sobotu 9. 4. 2016, úvodní slovo pronesla Ilona Pavelková a v kulturním programu velmi vtipně vystoupil pan Karel Dvořák. Srdečně zveme k návštěvě další, v Galvíně již třicáté druhé (!) výstavy. O Galvíně naleznete více na http://www.galvina.cz/aktuality/iva-fialova-a-anna-spaczynska-tomska/.

Pozvánka na 9.4.2016

Iva Fialová vystudovala Střední průmyslovou školu strojní a posléze absolvovala Vysokou školu umělecko-průmyslovou v Praze, obor ilustrace a grafika u prof. Jiřího Mikuly.
Dílo Ivy Fialové je nesmírně temperamentní a energické. Její grafiky, ale hlavně její malby jsou velmi silné, emotivní a záhadné obrazy lidského podvědomí, snové vize s mytologickými obsahy, mnohdy s tragickou erotikou, existencionálně podbarvené. Tématem jsou mezilidské vztahy, jejich vývoj, proměny, tragédie a oběti, pocity hledání vlastní ženské role ve společnosti. Ve volné tvorbě se věnuje figurálním motivům. Používá linoryt, suchou jehlu, lept, či litografii a od roku 1995 se věnuje především malbě. Ta pak v její tvorbě výrazně převažuje nad grafikou, ke které se vrací již jen příležitostně. Od roku 1985 se zabývá ilustrací knih, zejména pro nakladatelství Albatros, Odeon, Lidové nakladatelství, Volvox Globator, také vytvořila celou řadu obalů na gramofonové desky (Jiří Jelínek – In memoriam) Z beletrie uveďme knihu Heleny Epsteinové "Děti holocaustu"-Volvox Globator. V Galvíně vystavuje několik rozměrnějších pláten a velmi zajímavý cyklus grafických listů. (Zdroj: http://www.ivafialova.cz/menu-malirka.htm).

Anna Spaczynská-Tomská (1958) je absolventkou Vyské školy výtvarného umění ve Vratislavi (obor keramika a sklo) u profesorky Krystyny Cybinské. Specializuje se na individuální autorskou keramiku, tvoří vázy, fontány, mísy, ale také reliéfy a keramické obrazy. Do roku 1997 vystavovala především v Polsku a jinde v zahraničí. Od roku 1997 žije v Čechách a také zde často vystavuje. V Galvíně se prezentuje rozměrnou mísou, několika vázami (vše v zajímavé barevnosti) a plastikou mořského koníka.

IVA FIALOVÁ A ANNA SPACZYNSKÁ-TOMSKÁ V GALVÍNĚIVA FIALOVÁ A ANNA SPACZYNSKÁ-TOMSKÁ V GALVÍNĚIVA FIALOVÁ A ANNA SPACZYNSKÁ-TOMSKÁ V GALVÍNĚ
IVA FIALOVÁ A ANNA SPACZYNSKÁ-TOMSKÁ V GALVÍNĚIVA FIALOVÁ A ANNA SPACZYNSKÁ-TOMSKÁ V GALVÍNĚIVA FIALOVÁ A ANNA SPACZYNSKÁ-TOMSKÁ V GALVÍNĚ
IVA FIALOVÁ A ANNA SPACZYNSKÁ-TOMSKÁ V GALVÍNĚIVA FIALOVÁ A ANNA SPACZYNSKÁ-TOMSKÁ V GALVÍNĚIVA FIALOVÁ A ANNA SPACZYNSKÁ-TOMSKÁ V GALVÍNĚ
Vernisáž v Galvíně 9. 4. 2016. (Foto: Archiv školy)

IVA FIALOVÁ A ANNA SPACZYNSKÁ-TOMSKÁ V GALVÍNĚIVA FIALOVÁ A ANNA SPACZYNSKÁ-TOMSKÁ V GALVÍNĚIVA FIALOVÁ A ANNA SPACZYNSKÁ-TOMSKÁ V GALVÍNĚIVA FIALOVÁ A ANNA SPACZYNSKÁ-TOMSKÁ V GALVÍNĚ
IVA FIALOVÁ A ANNA SPACZYNSKÁ-TOMSKÁ V GALVÍNĚIVA FIALOVÁ A ANNA SPACZYNSKÁ-TOMSKÁ V GALVÍNĚIVA FIALOVÁ A ANNA SPACZYNSKÁ-TOMSKÁ V GALVÍNĚIVA FIALOVÁ A ANNA SPACZYNSKÁ-TOMSKÁ V GALVÍNĚ

Oleje a grafika Ivy Fialové. (Foto: Archiv školy)

IVA FIALOVÁ A ANNA SPACZYNSKÁ-TOMSKÁ V GALVÍNĚIVA FIALOVÁ A ANNA SPACZYNSKÁ-TOMSKÁ V GALVÍNĚIVA FIALOVÁ A ANNA SPACZYNSKÁ-TOMSKÁ V GALVÍNĚ

Keramika Anny Spaczynské-Tomské. (Foto: Archiv školy)

DAVID HABERMANN: JSEM KOVANÁ SOCHA

V Galerii Galvína probíhá od 12. 3. 2016 výstava prací uměleckého kováře Davida Habermanna s názvem Jsem kovaná socha. Výstava potrvá do 6. 2. 2016Srdečně zveme!

"David Habermann (1979) absolvoval Střední odborné učiliště U Matky Boží v Jihlavě (1995), mistrem praktického vyučování byl jeho otec Alfred Habermann jr. (*1953). Závěrečná práce Davida Habermanna - secesní krbová mříž - získala první cenu na Mezinárodním kovářském symposiu Hefaiston ´96; stala se logem následujícího ročníku

Pracuje v kovárně na samotě Klátovec nedaleko Telče; řemeslu se zde věnuje už třetí generace uměleckých kovářů. Každé dílo je originálem vytvořeným převážně podle vlastních návrhů, je zpracováno ručním kováním.

Snaží se kovaná díla co nejvíc přizpůsobit prostoru pro který dílo vzniká, aby celek působil harmonicky. Stejně důležité je i přání zákazníka – jeho prvotní představa, zvláštní požadavky (např. co má „kovařina“ obsahovat, zobrazovat…), které sdělí kováři při prvním kontaktu. Po shlédnutí místa,kam je objekt určen a zjištění parametrů, vytvoří David Habermann vlastní návrh, který lze „doladit“ na další konzultaci. Poté následuje mnohdy mravenčí práce – rozkreslení celého díla v poměru 1:1 – čímž vznikne jakási šablona, podle níž je pak výrobek vykován."

(Zdroj: http://www.davidhabermann.cz/CV.html)

JSEM DAVID HABERMANN - KOVANÁ SOCHAJSEM DAVID HABERMANN - KOVANÁ SOCHAJSEM DAVID HABERMANN - KOVANÁ SOCHA
JSEM DAVID HABERMANN - KOVANÁ SOCHAJSEM DAVID HABERMANN - KOVANÁ SOCHAJSEM DAVID HABERMANN - KOVANÁ SOCHAJSEM DAVID HABERMANN - KOVANÁ SOCHAJSEM DAVID HABERMANN - KOVANÁ SOCHA
JSEM DAVID HABERMANN - KOVANÁ SOCHAJSEM DAVID HABERMANN - KOVANÁ SOCHAJSEM DAVID HABERMANN - KOVANÁ SOCHAJSEM DAVID HABERMANN - KOVANÁ SOCHAJSEM DAVID HABERMANN - KOVANÁ SOCHA
Vernisáž výstavy Davida Habermanna 12. 3. 2016. (Foto: Archiv školy)

ROMANA SCHMITTOVÁ: METAMORFÓZY

První letošní vernisáží 6. 2. 2016 byla v bechyňské Galerii Galvína zahájena výstava obrazů Romany Schmittové pod názvem Metamorfózy. Díla mladé malířky jsou výborem z její tvorby za poslední období a jsou velmi zajímavými strukturálními malbami. V Galerii Galvína jde již o třicátou výstavu od otevření galerie 14. 7. 2012. Více o umělkyni a jejím díle naleznete na http://www.roschdesign.cz/.

Úvodní slovo k výstavě napsal pan kolega RNDr. Karel Klaška, který byl také tím, kdo výstavu zprostředkoval:

Cesta tam a zase zpátky (rozjímání o smyslu umění)

Úradkem osudu jsme byli  vrženi vstříc tzv. "době postmoderní". Žijeme ve světě plném zmatků a pochybností. Původní platná pravidla pozbyla na významu. Jejich ostré kontury zmatněly a znejasněly. Jedinou jistotou je, že nic není jisté . Vstříc těmto okolnostem je na místě ptát se,  jaký význam, poslání a smysl má pro současnou společnost umění. Chápeme - li uměleckou tvorbu, zjednodušeně řečeno, jako realitu uchopenou a pozdviženou na vyšší, totiž estetickou úroveň. A umění od slova uměti.

V poslední době, zdá se, je umění je nahrazeno kouzelnou mantrou  performance. Pod mimikri tohoto zaklínadla se schová křepčení polonahých domorodců kolem balíku novin, stejně jako industriální hudba  roztočené míchačky na maltu s hrstí hřebíků .V tomto přístupu je jistě mnoho nového a dobrého. Ovšem to dobré není nové a to nové není dobré. Neboť  nelze nevzpomenout na "Fontánu",  ikonickou klasiku Marcela Duchampa,  takto ovšem průmyslově vyrobený pisoár. Tedy ve výsledku nic nového pod sluncem, nápodoba, opisování. A ve výsledku  absence původních nápadů, umělecká beznaděj a tápání. Protipólem bývá rezignace na umělecké ambice a tvůrčí vývoj. Tato sázka na jistotu je vlastně umělecká prostituce. Pouliční holka, která zdvihne sukni ochotně každému, kdo zaplatí. 

Do žádné z těchto kategorií nepatří umělkyně, která se Vám dnes  představuje. Charakterizuje ji tvůrčí poctivost a pokora k řemeslu. Současně i neustálá snaha  hledat. Dobrat se podstaty smyslu umělecké tvorby. Touha objevovat a podělit se o objevené i s ostatními.  Její obrazy nejsou prvoplánově líbivé, ale přesto či právě proto  oslovují svou naléhavostí a niterností umělecké výpovědi. Z velkoformátových děl je znát promyšlený plán, cit pro kompozici i precizně zvládnutá technika. Duchovní rozměr děl navíc vybízí ke kontemplativním úvahám. K zamyšlení nad krásou a skrytým významem i posláním umělecké tvorby.

Jak sama říká: "Inspiraci pro moji tvorbu nacházím nejen v běžném životě, v přírodě a jejích proměnách, v architektuře, ale i v nekonečném vesmíru... Mé vnímání těchto skutečností a pocitů přenáším do svých abstraktních děl. Snažím se vkládat do svých obrazů pozitivní energii... Mým přáním je, aby každé mé dílo vneslo do lidských myslí a duší pocit světla a harmonie."

Její tvorbu snad nejvýstižněji charakterizuje citát malíře Paula Klee: "Umění nereprodukuje viditelné, nýbrž neviditelné činí viditelným".

Dámy a pánové, galerie Galvína,  v bechyňské premiéře, si pokládá za čest představit vám tuto malířku. Seznamte se -  Romana Schmittová a výbor z její  tvorby.

RNDr. Karel Klaška

ROMANA SCHMITTOVÁ: METAMORFÓZYROMANA SCHMITTOVÁ: METAMORFÓZYROMANA SCHMITTOVÁ: METAMORFÓZY
ROMANA SCHMITTOVÁ: METAMORFÓZYROMANA SCHMITTOVÁ: METAMORFÓZYROMANA SCHMITTOVÁ: METAMORFÓZYROMANA SCHMITTOVÁ: METAMORFÓZY

Vernisáž výstavy Romany Schmittové 6. 2. 2016. (Foto: Archiv školy)

BETLÉMY VE STODŮLCE 2015

Ač se to zdá být neuvěřitelné, v sobotu 12. 12. 2015 byl zahájen již dvacátý ročník výstavy Betlémy ve stodůlce ve Hvožďanech. Je to akce, která si zaslouží podporu. Vychází z činnosti betlémářské rodiny Pokorných a má punc velmi osobité a opravdu osobně prožívané akce. Při návštěvě má člověk pocit, jako by byl pozván do rodinného prostředí. Na malé ploše krásně opravené rodinné stodoly je soustředěno několik desítek betlémů znejrůznějších materiálů (papír, drát, dřevo, keramika, vajíčka, sláma atd.). Je to taková "aktivita zdola", která již založila místní tradici. Zveme občany Bechyně a návštěvníky našeho města k návštěvě této milé akce, která potrvá do 9. 1. 2015. Otevřeno je denně od 9.00 do 17.00. Více informací naleznete na webu http://betlemyvestodulce.unas.cz/.

BETLÉMY VE STODŮLCE 2015BETLÉMY VE STODŮLCE 2015BETLÉMY VE STODŮLCE 2015
BETLÉMY VE STODŮLCE 2015BETLÉMY VE STODŮLCE 2015BETLÉMY VE STODŮLCE 2015
BETLÉMY VE STODŮLCE 2015BETLÉMY VE STODŮLCE 2015BETLÉMY VE STODŮLCE 2015
Betlémy ve stodůlce ve Hvožďanech - zážitek pro malé i velké. (Foto: Archiv školy)

VÝTVARNÁ SKUPINA DEVĚT+ V GALVÍNĚ: ANDĚLŮM A RYBÁM

Výtvarná skupina Devět+ připravila na prosinec 2015 předvánoční výstavu v Galerii Galvína v Bechyni, tentokrát pod názvem Andělům a rybám. Ze skupiny vystavují Alena Kissová (užitková keramika, obrazy), Drahomíra Bočanová (krajka, textil), Miroslav Oliva (užitková keramika, keramická plastika), Petr Štojdl (grafika), Jiří Novotný (keramická plastika) a Jan Benda (keramická plastika, keramický šperk). Hosty jsou Dana Malá (obrazy), Jaromír Matoušek (obrazy) a ak. soch. Václav Hrůza (keramická plastika, podlahové vázy, kachle a keramický betlém).

Vernisáž výstavy se konala v sobotu 21. 11. 2015 v 15.00. Velmi nás těší zájem veřejnosti, který byl deklarován právě bohatou účastí na vernisáži. Je namístě opět poděkovat panu Martinu Zelenkovi za možnost vystavovat v jeho galerii a za to, co dělá pro keramiku, školu a Bechyni; naše výstava byla již 29. (!) výstavou v Galvíně od poloviny července 2012, kda byla galerie otevřena, a naši učitelé se zde prezentovali již počtvrté.

VÝSTAVA VÝTVARNÉ SKUPINY DEVĚT+ V GALVÍNĚVÝSTAVA ANDĚLŮM A RYBÁM V GALVÍNĚVÝSTAVA ANDĚLŮM A RYBÁM V GALVÍNĚVÝSTAVA ANDĚLŮM A RYBÁM V GALVÍNĚ
Instalace výstavy 20. 11. 2015. (Motto: pruhy a proužky, diagonály, vertikály,
horizontály. Foto: Archiv školy)
VÝSTAVA ANDĚLŮM A RYBÁM V GALVÍNĚVÝSTAVA ANDĚLŮM A RYBÁM V GALVÍNĚVÝSTAVA ANDĚLŮM A RYBÁM V GALVÍNĚ
VÝSTAVA ANDĚLŮM A RYBÁM V GALVÍNĚVÝSTAVA ANDĚLŮM A RYBÁM V GALVÍNĚVÝSTAVA ANDĚLŮM A RYBÁM V GALVÍNĚ
VÝSTAVA ANDĚLŮM A RYBÁM V GALVÍNĚVÝSTAVA ANDĚLŮM A RYBÁM V GALVÍNĚVÝSTAVA ANDĚLŮM A RYBÁM V GALVÍNĚ

Několik snímků z nainstalované výstavy 21. 11. 2015. (Foto: Archiv školy)
VÝSTAVA ANDĚLŮM A RYBÁM V GALVÍNĚVÝSTAVA ANDĚLŮM A RYBÁM V GALVÍNĚVÝSTAVA ANDĚLŮM A RYBÁM V GALVÍNĚ
VÝSTAVA ANDĚLŮM A RYBÁM V GALVÍNĚVÝSTAVA ANDĚLŮM A RYBÁM V GALVÍNĚVÝSTAVA ANDĚLŮM A RYBÁM V GALVÍNĚ

Několik momentek z vernisáže 21. 11. 2015. (Foto: Archiv školy)

PETR ŠTOJDL V GALVÍNĚ: NOVÝ POŘÁDEK VĚCÍ

Na říjen 2015 připravil náš pedagog ak. mal. Petr Štojdl v Galerii Galvína výstavu s názvem Nový pořádek věcí. Vystavena jsou velká plátna a cykly na motivy přírody, živlů apod., provedené v různých technikách (olej, tuš, kolorovanákresba, akvarel, pastel) a cyklus aktů. Výstavu doplňují kresby bechyňských motivů. Srdečně zveme na vernisáž v sobotu 3. 10. 2015 v 15.00 a samozřejmě na prohlídku výstavy v otevíracích hodinách Galerie Galvína do 7. 11. 2015. (O galerii více na http://www.galvina.cz/galerie/).

PETR ŠTOJDL V GALVÍNĚ: NOVÝ POŘÁDEK VĚCÍPETR ŠTOJDL V GALVÍNĚ: NOVÝ POŘÁDEK VĚCÍPETR ŠTOJDL V GALVÍNĚ: NOVÝ POŘÁDEK VĚCÍ
PETR ŠTOJDL V GALVÍNĚ: NOVÝ POŘÁDEK VĚCÍPETR ŠTOJDL V GALVÍNĚ: NOVÝ POŘÁDEK VĚCÍPETR ŠTOJDL V GALVÍNĚ: NOVÝ POŘÁDEK VĚCÍ
PETR ŠTOJDL V GALVÍNĚ: NOVÝ POŘÁDEK VĚCÍPETR ŠTOJDL V GALVÍNĚ: NOVÝ POŘÁDEK VĚCÍPETR ŠTOJDL V GALVÍNĚ: NOVÝ POŘÁDEK VĚCÍPETR ŠTOJDL V GALVÍNĚ: NOVÝ POŘÁDEK VĚCÍ

Vernisáž výstavy Petra Štojdla v Galvíně 3. 10. 2015. (Foto: Archiv školy)

PETR OTŘÍSAL ST. A PETR OTŘÍSAL ML. V GALVÍNĚ

V září 2015 budou mít návštěvníci Bechyně možnost zhlédnout v Galerii Galvína výstavu obrazů Petra Otřísala st. a skleněných objektů Petra Otřísala ml. Jedná se o velmi zajímavou výstavu už tím, že prezentuje dílo otce a syny. Dílo rozdílné a přitom vzájemně se dobře doplňující. Navíc tato výstava opět naplňuje záměr, s nímž Galvína jako galerie vznikala: vracet do Bechyně výtvarníky, kteří mají něco společného se školou.

PETR OTŘÍSAL ST. A PETR OTŘÍSAL ML. V GALVÍNĚ

Petr Otřísal st. totiž působil na naší škole jako pedagog v letech 1977 - 1984 a nyní se do Bechyně vrací, aby ukázal svou velmi poctivou expresívní malířskou tvorbu. V jejím základu jsou figurální motivy, které jsou přetavené velmi expresívním pojetím až na práh abstraktní malby. Výrazným prvkem v Otřísalově tvorbě je kresba. Díky propojení lineárnosti a výrazné barevnosti obrazy v mnohém připomínají vitráže a velmi dobře se doplňují se sklářskou tvorbou Petra Otřísala ml.

Vernisáž výstavy se koná v sobotu 5. 9. 2015 v 15.00, výstava potrvá do 27. 9. 2015. Srdečně zveme!

PETR OTŘÍSAL ST. A PETR OTŘÍSAL ML. V GALVÍNĚPETR OTŘÍSAL ST. A PETR OTŘÍSAL ML. V GALVÍNĚPETR OTŘÍSAL ST. A PETR OTŘÍSAL ML. V GALVÍNĚPETR OTŘÍSAL ST. A PETR OTŘÍSAL ML. V GALVÍNĚ
PETR OTŘÍSAL ST. A PETR OTŘÍSAL ML. V GALVÍNĚPETR OTŘÍSAL ST. A PETR OTŘÍSAL ML. V GALVÍNĚPETR OTŘÍSAL ST. A PETR OTŘÍSAL ML. V GALVÍNĚPETR OTŘÍSAL ST. A PETR OTŘÍSAL ML. V GALVÍNĚ

PETR OTŘÍSAL ST. A PETR OTŘÍSAL ML. V GALVÍNĚPETR OTŘÍSAL ST. A PETR OTŘÍSAL ML. V GALVÍNĚPETR OTŘÍSAL ST. A PETR OTŘÍSAL ML. V GALVÍNĚPETR OTŘÍSAL ST. A PETR OTŘÍSAL ML. V GALVÍNĚ
Vernisáž výstavy v Galvíně 5. 9. 2015. (Foto: Archiv školy)

MARIE JARKOVSKÁ A PAVEL JARKOVSKÝ VYSTAVUJÍ V BECHYNI

Sobota 8. 8. 2015 byla v Bechyni bohatá na vernisáže zajímavých výstav. Pouhou hodinu po vernisáži výstavy Miroslava Mlynáře v Galvíně se konala vernisáž velmi kvalitní výstavy Nejen keramika manželů Marie a Pavla Jarkovských ve Slunečné galerii nedaleko bechyňského mostu (Lázeňská - Parkány 555; otevřeno na zazvonění: 606 193 981). Výstava potrvá do 28. 9. 2015. Srdečně zveme!

Marie Jarkovská (1937), skvělá textilní výtvarnice, absolventka brněnské SPŠ textilní (1956) a VŠUP Praha (1967, ateliét Antonína Kybala), prezentuje svou volnou textilní tvorbu, kteroudoplňuje cyklus závěsných kruhových keramických kachlů s historickou architektonickou tématikou.

Pavel Jarkovský (1943), sochař, keramik a pedagog, absolvent hořické kamenosochařské školy (1962) a ateliéru Otto Eckerta na VŠUP Praha (1970), zakládající osobnost Ateliéru keramiky a porcelánu na UJEP v Ústí nad Labem (ateliér sídlí v Dubí), vystavuje velmi kvalitní užitkový porcelám, keramiku a zajímavou sestavu žardiniér.

Výstava je opravdu velmi kvalitní. Na malé ploše se podařilo soustředit poměrně velký počet artefaktů, přičemž instalace je velmi citlivá a čistá. Bezpochyby bude i zajímavým poučením pro studenty naší školy. K závěru výstavy máme předjednanou přednášku doc. Pavla Jarkovského pro naše studenty (o termínu budeme informovat).

MARIE JARKOVSKÁ A PAVEL JARKOVSKÝ VYSTAVUJÍ V BECHYNIMARIE JARKOVSKÁ A PAVEL JARKOVSKÝ VYSTAVUJÍ V BECHYNIMARIE JARKOVSKÁ A PAVEL JARKOVSKÝ VYSTAVUJÍ V BECHYNI
MARIE JARKOVSKÁ A PAVEL JARKOVSKÝ VYSTAVUJÍ V BECHYNIMARIE JARKOVSKÁ A PAVEL JARKOVSKÝ VYSTAVUJÍ V BECHYNIMARIE JARKOVSKÁ A PAVEL JARKOVSKÝ VYSTAVUJÍ V BECHYNI
MARIE JARKOVSKÁ A PAVEL JARKOVSKÝ VYSTAVUJÍ V BECHYNIMARIE JARKOVSKÁ A PAVEL JARKOVSKÝ VYSTAVUJÍ V BECHYNIMARIE JARKOVSKÁ A PAVEL JARKOVSKÝ VYSTAVUJÍ V BECHYNI
MARIE JARKOVSKÁ A PAVEL JARKOVSKÝ VYSTAVUJÍ V BECHYNIMARIE JARKOVSKÁ A PAVEL JARKOVSKÝ VYSTAVUJÍ V BECHYNIMARIE JARKOVSKÁ A PAVEL JARKOVSKÝ VYSTAVUJÍ V BECHYNI
Vernisáž výstavy manželů Jarkovských ve Slunečné galerioi v Bechyni 8. 8. 2015. 
(Foto: Archiv školy)

MIROSLAV MLYNÁŘ V GALVÍNĚ

V Galerii Galvína probíhá další zajímavá výstava. Svými sochami a obrazy se prezentuje Miroslav Mlynář. Vernisáž, na níž pronesl úvodní slovo doc. Pavel Jarkovský, se konala v sobotu 8. 8. 2015 ve 14.00. Výstava potrvá do 4. 9. 2015. Srdečně zveme!

Miroslav Mlynář (1938) je akademický malíř, sochař, medailér a šperkař. Vystudoval SUPŠ sklářskou v Železném Brodě a VŠUP v Praze (ateliér Stanislava Libenského). Ve své volné sochařské tvorbě se nejprve věnoval plastice a medaili. Po smrti své ženy (1985), šperkařky a akademické sochařky Marie Mlynářové dokončil nejprve její rozpracované návrhy šperků a pokračoval tvorbou vlastních návrhů a realizací. Po roce 2000 se vrátil také k malířské tvorbě.

(Zdroj: Wikipedie: https://cs.wikipedia.org/wiki/Miroslav_Mlyn%C3%A1%C5%99)

výstava Miroslava Mlynáře

MIROSLAV MLYNÁŘ V GALVÍNĚMIROSLAV MLYNÁŘ V GALVÍNĚMIROSLAV MLYNÁŘ V GALVÍNĚMIROSLAV MLYNÁŘ V GALVÍNĚ
MIROSLAV MLYNÁŘ V GALVÍNĚMIROSLAV MLYNÁŘ V GALVÍNĚMIROSLAV MLYNÁŘ V GALVÍNĚ
MIROSLAV MLYNÁŘ V GALVÍNĚMIROSLAV MLYNÁŘ V GALVÍNĚMIROSLAV MLYNÁŘ V GALVÍNĚ
Miroslav Mlynář a několik pohledů do výstavní síně Galerie Galvína po vernisáži
jeho výstavy 8. 8. 2015. (Foto: Archiv školy)

ŠÁRKA ZADÁKOVÁ-RŮŽIČKOVÁ A ALEŠ RŮŽIČKA, ML. V GALVÍNĚ

Vernisáží v sobotu 27. 6. 2015 byla zahájena další výstava v bechyňské galerii Galvína. Tentokrát se jedná o výstavu obrazů absolventů naší školy Šárky Zadákov- Růžičkové a Aleše Růžičky ml. Také tato výstava naplňuje záměr, s nímž byla Galvína zakládána: prezentovat kvalitní uměleckou tvorbu. Byť v tomto případě nejde o keramiku, ač oba vystavující jsou absolventy keramického oboru naší školy,  Srdečně zveme na výstavu, která potrvá do konce července 2015.

ŠÁRKA ZADÁKOVÁ-RŮŽIČKOVÁ A ALEŠ RŮŽIČKA, ML. V GALVÍNĚŠÁRKA ZADÁKOVÁ-RŮŽIČKOVÁ A ALEŠ RŮŽIČKA, ML. V GALVÍNĚŠÁRKA ZADÁKOVÁ-RŮŽIČKOVÁ A ALEŠ RŮŽIČKA, ML. V GALVÍNĚ
ŠÁRKA ZADÁKOVÁ-RŮŽIČKOVÁ A ALEŠ RŮŽIČKA, ML. V GALVÍNĚŠÁRKA ZADÁKOVÁ-RŮŽIČKOVÁ A ALEŠ RŮŽIČKA, ML. V GALVÍNĚŠÁRKA ZADÁKOVÁ-RŮŽIČKOVÁ A ALEŠ RŮŽIČKA, ML. V GALVÍNĚ
Vernisáž výstavy Šárky a Aleše Růžičkových v Galvíně 27. 6. 2015. (/Foto: Archiv školy)

LADISLAV JANOUCH A JOSEF VELČOVSKÝ V GALVÍNĚ

V bechyňské Galerii Galvína probíhá další zajímavá výstava. Tentokrát jde o propojení keramických plastik Ladislava Janoucha (absolventa naší školy z roku 21963) a grafiky jeho generačního druha, malíře a grafika Josefa Velčovského. Vernisáž se konala 30. 5. 2015 v 15.00, derniéra za účasti autorů proběhla 20. 6. 2015. Byla bohatě navštívena i díky několika srazům absolventů školy a proběhla ve velmi přátelském duchu.

LADISLAV JANOUCH A JOSEF VELČOVSKÝ V GALVÍNĚLADISLAV JANOUCH A JOSEF VELČOVSKÝ V GALVÍNĚLADISLAV JANOUCH A JOSEF VELČOVSKÝ V GALVÍNĚLADISLAV JANOUCH A JOSEF VELČOVSKÝ V GALVÍNĚ
LADISLAV JANOUCH A JOSEF VELČOVSKÝ V GALVÍNĚLADISLAV JANOUCH A JOSEF VELČOVSKÝ V GALVÍNĚLADISLAV JANOUCH A JOSEF VELČOVSKÝ V GALVÍNĚLADISLAV JANOUCH A JOSEF VELČOVSKÝ V GALVÍNĚ
LADISLAV JANOUCH A JOSEF VELČOVSKÝ V GALVÍNĚLADISLAV JANOUCH A JOSEF VELČOVSKÝ V GALVÍNĚLADISLAV JANOUCH A JOSEF VELČOVSKÝ V GALVÍNĚLADISLAV JANOUCH A JOSEF VELČOVSKÝ V GALVÍNĚ
Vernisáž výstavy Ladislava Janoucha a Josefa Velčovského v Galvíně 30. 5. 2015.
(Foto: Archiv školy)
LADISLAV JANOUCH A JOSEF VELČOVSKÝ V GALVÍNĚLADISLAV JANOUCH A JOSEF VELČOVSKÝ V GALVÍNĚLADISLAV JANOUCH A JOSEF VELČOVSKÝ V GALVÍNĚ
LADISLAV JANOUCH A JOSEF VELČOVSKÝ V GALVÍNĚLADISLAV JANOUCH A JOSEF VELČOVSKÝ V GALVÍNĚLADISLAV JANOUCH A JOSEF VELČOVSKÝ V GALVÍNĚLADISLAV JANOUCH A JOSEF VELČOVSKÝ V GALVÍNĚ
Derniéra výstavy 20. 5. 2015. (Foto: Archív školy)

 

MILAN KOZÁK: OBRAZY A KRESBY V GALVÍNĚ

V Galerii Galvína v Bechyni probíhá v květnu 2015 další zajímavá výstava. tentokrát svou tvorbu představuje pražský výtvarník Milan Kozák. Prezentuje figurální a přírodní motivy v několika technikách (olej, rudka, lavírovaná kresba atd.). Výstava je doplněna několika plastikami na zoomorfní téma od studentů naší školy. Potrvá do 29. 5. 2015. Srdečně zveme!

MILAN KOZÁK: OBRAZY A KRESBY V GALVÍNĚMILAN KOZÁK: OBRAZY A KRESBY V GALVÍNĚMILAN KOZÁK: OBRAZY A KRESBY V GALVÍNĚ
MILAN KOZÁK: OBRAZY A KRESBY V GALVÍNĚMILAN KOZÁK: OBRAZY A KRESBY V GALVÍNĚMILAN KOZÁK: OBRAZY A KRESBY V GALVÍNĚ
MILAN KOZÁK: OBRAZY A KRESBY V GALVÍNĚMILAN KOZÁK: OBRAZY A KRESBY V GALVÍNĚMILAN KOZÁK: OBRAZY A KRESBY V GALVÍNĚMILAN KOZÁK: OBRAZY A KRESBY V GALVÍNĚ

Vernisáž výstavy obrazů a kreseb Milana Kozáka v Galvíně 2. 5. 2015. (Foto: Archiv školy)

DIPTYCHY A TRIPTYCHY: GUSTAV FIFKA V GALVÍNĚ

V bechyňské galerii Galvína probíhá výstava jedné z výrazných osobností české keramiky, klatovského výtvarníka Gustava Fifky. Výstava má název Diptychy a triptychy a je možné ji navštívit do 30. 4. 2015. Představuje výběr z autorovy tvorby, kde kromě avizovaných diptychů a triptychů je možné vidět figurální keramiku úsporných tvarů, abstrahované reliéfy, pocty různám umělcům (Modigliani, Zrzavý a jiní), tvorbu zaměřenou na region, kde umělec žije. Gustav Fifka je absolventem školy z roku 1964 a velmi nás těší, že bechyňská veřejnost i návštěvníci Bechyně mohou vidět jeho tvorbu právě zde.

Srdečně zveme!

DIPTYCHY A TRIPTYCHY: GUSTAV FIFKA V GALVÍNĚDIPTYCHY A TRIPTYCHY: GUSTAV FIFKA V GALVÍNĚDIPTYCHY A TRIPTYCHY: GUSTAV FIFKA V GALVÍNĚDIPTYCHY A TRIPTYCHY: GUSTAV FIFKA V GALVÍNĚ
DIPTYCHY A TRIPTYCHY: GUSTAV FIFKA V GALVÍNĚDIPTYCHY A TRIPTYCHY: GUSTAV FIFKA V GALVÍNĚDIPTYCHY A TRIPTYCHY: GUSTAV FIFKA V GALVÍNĚ
DIPTYCHY A TRIPTYCHY: GUSTAV FIFKA V GALVÍNĚDIPTYCHY A TRIPTYCHY: GUSTAV FIFKA V GALVÍNĚDIPTYCHY A TRIPTYCHY: GUSTAV FIFKA V GALVÍNĚ
DIPTYCHY A TRIPTYCHY: GUSTAV FIFKA V GALVÍNĚDIPTYCHY A TRIPTYCHY: GUSTAV FIFKA V GALVÍNĚDIPTYCHY A TRIPTYCHY: GUSTAV FIFKA V GALVÍNĚDIPTYCHY A TRIPTYCHY: GUSTAV FIFKA V GALVÍNĚ
Instalace a vernisáž výstavy Gustava Fifky v Galvíně 11. 4. 2015. (Foto: Archiv školy)

ČTYŘI GENERACE RADŮ

Doporučujeme mimořádnou výstavu, která představuje unikátní tvorbu rodiny Radových. V posledních dvou generacích, v osobnostech Pravoslava Rady, Jindřišky Radové a jejich dcery Šárky Radové, má tato rodina vazbu i na naši školu, neboť Pravoslav Rada, bohužel již zesnulá osobnost české keramiky, a jeho žena Jindřiška patgří k zakladatelským osobnostem bechyňských sympozií. Šárka Radová pak byla účastnicí těchto sympozií, naposledy v roce 2012. V následujícím roce měla skvělou výstavu v pobočce AJG v Bechyni. Srdečně tedy zveme na výstavu, která je sice trošku "z ruky", ale která určitě osloví vnímavé duše.

ČTYŘI GENERACE RODINY RADOVÝCH

VÝSTAVA TVORBY STANISLAVA HOLÉHO V ŽELČI


SNY O KRAJINĚ V RÁJI

Obrazárna Špejchar Želeč už slaví léto díky barevné záři obrázků Stanislava Holého. Počet hostů z celé naší vlasti se na vernisáži 7. března 2015 dotkl hranice tři sta. A všichni dohromady, unášeni písní Johna Lenona  Yesterday, v podání Smyčcového orchestru Český Krumlov, propadly  bájnému světu krajiny, vysněné otcem pana Pipa.


Hloubavá postavička pana Pipa vstoupila dílem Stanislava Holého do historie výtvarné kultury s příjemným rysem věčné touhy po harmonickém souznění člověka s přírodou. Pro svoji touhu přírodě neškodit, pouze ji s údivem vnímat, citlivě zkoumat a v případě potřeby zachraňovat,  je publikem stále milován.

Výstavu povyšuje nad všechny minulé prezentace tvorby mistra Holé rozsáhlý soubor jeho plakátové tvorby, filmové i reklamní. Pod sklem vitrín se ve špejcharu pyšní jeho originální ilustrace a velké grafické listy se skvostně zabydlely na rozsáhlé ploše zdí.

Útoku na knihkupectví v dobách tzv. knižních čtvrtků se podobala tlačenice u pultu s katalogem, který textem opatřil historik  Akademie věd ČR, Václav Šmidrkal. Podařilo se mu rozborem cesty umělce, alespoň dočasně přemostit propast vyhloubenou chybějící monografii.

Hosté vernisáže výstavy sytili Návštěvní knihu uznáním, ale ten nejstručnější zápis byl asi také nejvýstižnější. Krásné!

Holého svět je jiný, než ten, který nás dnes pronásleduje, trápí a pohlcuje. Vytvořil sbírku básní s malebným rýmem, knihu psanou akvarelem a temperou. Slunce v jeho malbách nepřipaluje, ale hřeje, voda nezaplavuje, ale osvěžuje, sníh nemrazí, jen lehce zebe a noc není hrůzostrašná jen tajuplná.

Zástupci muzeí, galerií, agentur, škol a úřadů na vernisáži přítomní v nebývalém počtu, měli možnost se v davu pozdravit také s nenápadným a v této společnosti i poněkud nesmělým mužem, který obrazárně vdechl život, Martinem Novákem.

Krajiny pana Pipem jsou idylickým snem, kdežto velkorysá postava majitele největší soukromé obrazárny v Jihočeském kraji je skutečností. To nás naplňuj velkou nadějí, že obrazárna poroste dalšími výstavami k novým výšinám, kam se už v Želči zapsali: Andrej Bělocvětov, Vladimír Gábor Mičko a naposled Stanislav Holý.
 
Pavel Šmidrkal, kurátor výstavy

ALENA KISSOVÁ VYSTAVUJE V TÝNĚ NAD VLTAVOU

Srdečně zveme na výstavu prací kolegyně Aleny Kissové, která vystavuje v Týně nad Vltavou v cukrárně U Slunce od 7. 2. do 6. 3. 2015 v rámci volného sdružení výtvarníků Jižních Čech. Srdečně zveme k návštěvě a přejeme mnoho spokojených konzumentů nejenom cukrářských výrobků, ale i výtvarných děl!

ALENA KISSOVÁ VYSTAVUJE V TÝNĚ NAD VLTAVOU

MLADÍ ABSOLVENTI SUPŠ BECHYNĚ SE PŘEDSTAVUJÍ V GALVÍNĚ

Galerie Galvína pokračuje v novém roce v zajímavém výstavním programu. Tentokrát budou mít návštěvníci možnost zhlédnout společnou výstavu nedávných (2012) absolventů naší školy a současných studentů Fakulty designu a umění Jana Sutnara v Plzni Moniky Výsmekové (kov a šperk), Michaely Simethové a Petra Vlčka (keramika), Vojtěcha Tupého (malba) a Metoděje Žáka (socha).

Vernisáž v sobotu 7. 2. 2015 v 15.00 byla opět velmi hojně navštívena. Zveme bechyňskou veřejnost i návštěvníky města do Galvíny na inspirativní setkání s pracemi mladých výtvarníků!

MLADÍ ABSOLVENTI SUPŠ BECHYNĚ SE PŘEDSTAVUJÍ V GALVÍNĚMLADÍ ABSOLVENTI SUPŠ BECHYNĚ SE PŘEDSTAVUJÍ V GALVÍNĚMLADÍ ABSOLVENTI SUPŠ BECHYNĚ SE PŘEDSTAVUJÍ V GALVÍNĚMLADÍ ABSOLVENTI SUPŠ BECHYNĚ SE PŘEDSTAVUJÍ V GALVÍNĚMLADÍ ABSOLVENTI SUPŠ BECHYNĚ SE PŘEDSTAVUJÍ V GALVÍNĚ
MLADÍ ABSOLVENTI SUPŠ BECHYNĚ SE PŘEDSTAVUJÍ V GALVÍNĚMLADÍ ABSOLVENTI SUPŠ BECHYNĚ SE PŘEDSTAVUJÍ V GALVÍNĚMLADÍ ABSOLVENTI SUPŠ BECHYNĚ SE PŘEDSTAVUJÍ V GALVÍNĚMLADÍ ABSOLVENTI SUPŠ BECHYNĚ SE PŘEDSTAVUJÍ V GALVÍNĚMLADÍ ABSOLVENTI SUPŠ BECHYNĚ SE PŘEDSTAVUJÍ V GALVÍNĚ
MLADÍ ABSOLVENTI SUPŠ BECHYNĚ SE PŘEDSTAVUJÍ V GALVÍNĚMLADÍ ABSOLVENTI SUPŠ BECHYNĚ SE PŘEDSTAVUJÍ V GALVÍNĚMLADÍ ABSOLVENTI SUPŠ BECHYNĚ SE PŘEDSTAVUJÍ V GALVÍNĚ
MLADÍ ABSOLVENTI SUPŠ BECHYNĚ SE PŘEDSTAVUJÍ V GALVÍNĚMLADÍ ABSOLVENTI SUPŠ BECHYNĚ SE PŘEDSTAVUJÍ V GALVÍNĚMLADÍ ABSOLVENTI SUPŠ BECHYNĚ SE PŘEDSTAVUJÍ V GALVÍNĚ
MLADÍ ABSOLVENTI SUPŠ BECHYNĚ SE PŘEDSTAVUJÍ V GALVÍNĚMLADÍ ABSOLVENTI SUPŠ BECHYNĚ SE PŘEDSTAVUJÍ V GALVÍNĚMLADÍ ABSOLVENTI SUPŠ BECHYNĚ SE PŘEDSTAVUJÍ V GALVÍNĚ

Ukázky prací našich nedávných absolventů a foto z vernisáže jejich výstavy 
v Galvíně 7. 2. 2015. (Foto: archiv školy)

KERAMIKA VĚRY A STANISLAVA MARTINCOVÝCH V GALVÍNĚ

Je velkou radostí, že Galerie Galvína se pomalu stává jekousi Mekkou skvělých českých keramiků. Tentokrát na měsíc říjen 2014 přijali pozvání další dva, kteří patří k české keramické špičce, a to Věra a Stanislav Martincovi. Emocionálně podané užitkové předměty Věry Martincové, které aplikací přírodních motivů odkazují k palissyovské renesanční tradici, krásně dopňují kolekci plastik a kachlů Stanislava Martince, v nichž nacházíme reminiscence na dávné civilizace, Noemovu archu a vůbec na nadčasová témata. Výstava byla zahájena vernisáží 4. 10. 2014 v 15.00, potrvá měsíc. Srdečně zveme k její návštěvě!


VĚRA MARTINCOVÁ

Narodila se 17. 11. 1940 v Praze; žije střídavě v Praze a jižních Čechách v Jižné, blízko zámku Červená Lhota. V letech 1954 – 1958 studovala na keramické škole v Bechyniu profesora Bohumila Dobiáše st. Byla zaměstnána v družstvu umělecké výroby Keramo v Praze (1958 – 1971), v současné době pracuje v Jižné. Je zastoupena v soukromých sbírkách, ve sbírce keramiky AJG Bechyně, vMezinárodním muzeu keramiky v Bechyni, v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze a jinde. Vystavovala na mnoha skupinových i samostatných výstavách.


STANISLAV MARTINEC

Narodil se 30. 10. 1938 v Českých Budějovicích, žije střídavě v Praze a jižních Čechách v Jižné, blízko zámku Červená Lhota. žije střídavě v Praze a jižních Čechách v Jižné, blízko zámku Červená Lhota. letech 1953 – 1957 studoval na bechyňské keramické škole u profesora Františka Procházky. Také on byl zaměstnán v družstvu Keramo (1959 – 1973). Je členem Sdružení českých umělců, Sdružení výtvarných umělců keramiků. Vystavuje samostatně, účastní se i kolektivních a skupinových výstav a přehlídek v celé ČR, je zastoupen v mnoha sbírkách a muzeích v ČR i v Evropě, účastnil se sympozií v Bechyni (1986), ve Filadelfii (1992), ve Walbrzychu (1994, 1996, 1997, 2001, 2007) a v Loučkách u Karlových Varů (1997).

(Zdroj: VěraMartincová, Stanislav Martinec, text: Milouš Růžička, AJG Hluboká nad Vltavou, 1994)

TOMÁŠ PROLL A ALFRED KINDLER V GALVÍNĚ

Na měsíc září 2014 je v Galerii Galvína připravena další velmi pěkná výstava. Tentokrát se představují dva umělci z Českých Bidějovic, a to Tomáš Proll, absolvent naší školy z roku 1970, který vastavuje figurální keramické plastiky, a malíř Alfred Kindler, jehož doménou jsou zajímavé a poetické strukturální malby. Srdečně zveme na výstavu, která potrvá do 3. 10. 2014!

Alfréd Kindler se narodil 10. dubna 1925 ve Starých Bukách. Žije a pracuje ve Včelné u Českých Budějovic. V letech 1940 - 1947 absolvoval studia litografie, textilního designu, řezbářství, malířství a soukromá studia v Mnichově. Ve své profesionální výtvarné činnosti se věnoval textilnímu designu a řezbářství, v současné době se věnuje zejména malířství. Do okruhu jeho zájmu a námětů patří zejména jihočeská krajina, figurální tématika a zátiší. Alfréd Kindler se zúčastnil se nespočtu kolektivních výstav a uspořádal řadu samostatných výstav v Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Týně nad Vltavou, Nových Hradech, Jindřichově Hradci, Pelhřimově, Táboře, Plzni a Humpolci aj. Svými díly je zastoupen v mnoha státních a soukromých sbírkách doma i v zahraničí (Německu, Rakousku, Švýcarsku, Kanadě, Japonsku a na Novém Zélandě).

(Zdroj: http://www.knizecidvur.cz/kindler-alfred/) 

Tomáš Proll (1953) vystudoval Střední průmyslovou školu keramickou v Bechyni (1970) a poté Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (ateliér keramiky prof. Otto Eckerta). Od roku 1980 se věnuje vlastní ateliérové tvorbě. Od roku 1994 je členem IAC (Mezinárodní keramická akademie se sídlem v Ženevě). Svými díly je zastoupen v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, Okresním vlastivědném muzeu Český Krumlov, Alšově jihočeské galerii (MMK Bechyně) a jinde. S realizacemi jeho rozměrných reliéfů se můžeme setkat například v budově AV České Budějovice ("Proměny", 1984), v KD Vltava České Budějovice ("Jitro", 1987) a jinde; v Norimberku realizoval fontány. Své charakteristické plastiky modeluje s groteskní nadsázkou (např. jeho plastiku "Pták - tenista" vlastní Václav Klaus). Dr. Ivo Kořán, CSc. v úvodu jedné z mnoha sochařových výstav řekl: "Živá hlína: hlína a voda, hlína a květiny, hlína a ptáci, servisy, žardiniéry, fontány, obklady stěn. To všechno Tomáš Proll umí - s grácií v lehkosti podání... U Prolla imponuje nanejvýš sympaticky jeho cit dobré míry, ostatně prvá podmínka umění vůbec."

(Zdroj: http://www.schel-galery.cz/autor/proll-tomas/)

TOMÁŠ PROLL A ALFRED KINDLER V GALVÍNĚTOMÁŠ PROLL A ALFRED KINDLER V GALVÍNĚTOMÁŠ PROLL A ALFRED KINDLER V GALVÍNĚ
TOMÁŠ PROLL A ALFRED KINDLER V GALVÍNĚTOMÁŠ PROLL A ALFRED KINDLER V GALVÍNĚTOMÁŠ PROLL A ALFRED KINDLER V GALVÍNĚTOMÁŠ PROLL A ALFRED KINDLER V GALVÍNĚTOMÁŠ PROLL A ALFRED KINDLER V GALVÍNĚ
TOMÁŠ PROLL A ALFRED KINDLER V GALVÍNĚTOMÁŠ PROLL A ALFRED KINDLER V GALVÍNĚTOMÁŠ PROLL A ALFRED KINDLER V GALVÍNĚ

TOMÁŠ PROLL A ALFRED KINDLER V GALVÍNĚTOMÁŠ PROLL A ALFRED KINDLER V GALVÍNĚTOMÁŠ PROLL A ALFRED KINDLER V GALVÍNĚTOMÁŠ PROLL A ALFRED KINDLER V GALVÍNĚTOMÁŠ PROLL A ALFRED KINDLER V GALVÍNĚ
Vernisáž výstavy keramických plastik Tomáše Prolla a obrazů Alfreda Kindlera 
v Galerii Galvína 6. 9. 2014. (Foto: Archiv školy)

PORCELÁNOVÉ OBRAZY HELENY SCHMAUS-SHOONEROVÉ V BECHYŇSKÉM MUZEU

Na měsíce srpen a září 2014 připravilo Městské muzeum Bechyně pod záštitou kanadského vyslanectví a dalších partnerů výstavu porcelánových obrazů paní Heleny Schmaus-Shoonnerové a prací pacientů arteterapeutických ateliérů Dětské psychiatrické nemocnice Opařany. Vernisáž proběhla v sobotu 2. 8. 2014 v 10.00 v budově muzea. K výstavě promluvil emeritní kníže a velkopřevor Řádu maltézských rytířů Karel Eduard Paar a Emma Srncová, text Jana Kačera přečetla paní Jana Pacáková. Vernisáž navštívilo mimořádné množství lidí. Akce má chartativní charakter: během výstavy budou prodávány práce dětí z Opařan a další díla, výtěžek půjde na Dětskou psychiatrickou nemocnici v Opařanech. Těší nás, že se i naše škola podílí: bylo odlito 120 kusů ptáčků, které opařanské děti pomalovaly a připravily na prodej (více o spolupráci s DPN Opařany ZDE)


HELENA SCHMAUS-SHOONEROVÁ

Paní Helena Schmaus-Shoonerová (1938) je pravnučkou českého vědce a vynálezce Františka Křižíka, který mimo jiné projektoval elektrickou dráhu z Tábora do Bechyně (1903). Jeho bechyňská vila, kterou paní Helena v současné době obývá, ja jedním ze skvostů bechyňské architektury. V době totality byla vila pronajata svazu skladatelů jako rekreační objekt, rodině tehdy patřil malý domek vedle vily. Po roce 1990 byla vila rodině vrácena.

Akademická malířka Helena Schmaus-Shoonerová (1938) studovala na keramické škole v Bechyni, ale studia nedokončila zde, nýbrž na keramické škole v Karlových Varech. Poté studovala na UMPRUM v Praze u profesora Eckerta, po dvou letech přešla k profesoru Nušlovi. Po studiu se zabývala tvorbou šperků, dva roky dělala výtvarnici v Jablonci nad Nisou, byla výtvarnicí železnobrodského skla. Poté, co její sestra emigrovala do USA, na vlastní žádost odešla a pracovala jako výtvarnice "na volné noze" - prodávala přes Dílo. Zpracovala kolekci šperků na Expo ´67 v Montrealu a to jí otevřelo cestu do Paříže (4 měsíce svobodných studií), do Stockholmu, do Vídně a do Říma. V roce 1969 pobývala v Itálii, kde se seznámila se svým mužem, kanadkým státním příslušníkem. Po svatbě s ním (1970) žila v Kanadě, ale do Čech se často vracela.

V Kanadě přestala s výrobou šperků a vrátila se ke keramice. Začala malovat fajáns (malba kobaltem do syrové glazury), od roku 1992 se účastnila celkem sedmi sympozií malby kobaltem na porcelán v Dubí (s Emmou Srncovou, Janem Pacákem aj.). Kromě toho maluje akrylovými barvami a ilustrovala dětskou knihu.

Zvláštní místo v její tvorbě mají indiánské motivy. Její přítelkyně, která se provdala za indiána, ji pozvala do rezervace u Toronta, kde Helena pobývala deset dní. V Bechyni pak indiánské motivy začala zpracovávat. Do svých děl promítá indiánské legendy, mýty a pohádky; velkou důležitost mají zvířata, neboť indiáni věří, že se člověk může proměnit ve zvíře a naopak.

Helena Schmaus-Shoonerová po svém návratu z Kanady uspořádala řadu samostatných výstav, většinu z nich pod záštitou Kanady. Je významnou bechyňskou osobností, sama sebe považuje za bechyňskou Kanaďanku. Svou tvorbou a výtěžky z ní podporuje domov pro osoby s mentálním postižením v Písku, nemocnici v Opařanech aj. Na charitativních akcích se spolu s ní podílejí její spolužáci z keramické školy a také naše škola.

Zdroj: Volně použit rozhovor z Týdeníku Táborsko, roč. XVII., číslo 21, str. 5 - 6

PORCELÁNOVÉ OBRAZY HELENY SCHMAUS-SHOONEROVÉ V BECHYŇSKÉM MUZEUPORCELÁNOVÉ OBRAZY HELENY SCHMAUS-SHOONEROVÉ V BECHYŇSKÉM MUZEUPORCELÁNOVÉ OBRAZY HELENY SCHMAUS-SHOONEROVÉ V BECHYŇSKÉM MUZEUPORCELÁNOVÉ OBRAZY HELENY SCHMAUS-SHOONEROVÉ V BECHYŇSKÉM MUZEUPORCELÁNOVÉ OBRAZY HELENY SCHMAUS-SHOONEROVÉ V BECHYŇSKÉM MUZEU
PORCELÁNOVÉ OBRAZY HELENY SCHMAUS-SHOONEROVÉ V BECHYŇSKÉM MUZEUPORCELÁNOVÉ OBRAZY HELENY SCHMAUS-SHOONEROVÉ V BECHYŇSKÉM MUZEUPORCELÁNOVÉ OBRAZY HELENY SCHMAUS-SHOONEROVÉ V BECHYŇSKÉM MUZEUPORCELÁNOVÉ OBRAZY HELENY SCHMAUS-SHOONEROVÉ V BECHYŇSKÉM MUZEU
PORCELÁNOVÉ OBRAZY HELENY SCHMAUS-SHOONEROVÉ V BECHYŇSKÉM MUZEUPORCELÁNOVÉ OBRAZY HELENY SCHMAUS-SHOONEROVÉ V BECHYŇSKÉM MUZEUPORCELÁNOVÉ OBRAZY HELENY SCHMAUS-SHOONEROVÉ V BECHYŇSKÉM MUZEU
PORCELÁNOVÉ OBRAZY HELENY SCHMAUS-SHOONEROVÉ V BECHYŇSKÉM MUZEUPORCELÁNOVÉ OBRAZY HELENY SCHMAUS-SHOONEROVÉ V BECHYŇSKÉM MUZEUPORCELÁNOVÉ OBRAZY HELENY SCHMAUS-SHOONEROVÉ V BECHYŇSKÉM MUZEU
PORCELÁNOVÉ OBRAZY HELENY SCHMAUS-SHOONEROVÉ V BECHYŇSKÉM MUZEUPORCELÁNOVÉ OBRAZY HELENY SCHMAUS-SHOONEROVÉ V BECHYŇSKÉM MUZEUPORCELÁNOVÉ OBRAZY HELENY SCHMAUS-SHOONEROVÉ V BECHYŇSKÉM MUZEU
PORCELÁNOVÉ OBRAZY HELENY SCHMAUS-SHOONEROVÉ V BECHYŇSKÉM MUZEUPORCELÁNOVÉ OBRAZY HELENY SCHMAUS-SHOONEROVÉ V BECHYŇSKÉM MUZEUPORCELÁNOVÉ OBRAZY HELENY SCHMAUS-SHOONEROVÉ V BECHYŇSKÉM MUZEU
Vernisáž výstavy porcelánových obrazů Heleny Schmaus-Shoonerové a zahradní slavnost
ve vile Františka Křižíka v Bechyni 2. 8. 2014. (Foto: Archiv školy)

VÝSTAVA KERAMIKY JIŘÍHO POŠVY A GABRIELA VACHA V GALVÍNĚ

V srpnu 2014 probíhá v Galvíně výstava figurální keramiky absolventů naší školy z roku 1969 Jiřího Pošvy a Gabriela Vacha. Vernisáž proběhla v sobotu 26. 7. 2014. Úvodní slovo pronesl dr. Radim Uzel. Výstava pod názvem Nahatí a svatí představuje výběr z tvorby obou autorů a je založene na expresívním zpracování figury v keramickém materiálu. Srdečně zveme k návštěvě!

VÝSTAVA KERAMIKY JIŘÍHO POŠVY A GABRIELA VACHA V GALVÍNĚVÝSTAVA KERAMIKY JIŘÍHO POŠVY A GABRIELA VACHA V GALVÍNĚVÝSTAVA KERAMIKY JIŘÍHO POŠVY A GABRIELA VACHA V GALVÍNĚVÝSTAVA KERAMIKY JIŘÍHO POŠVY A GABRIELA VACHA V GALVÍNĚVÝSTAVA KERAMIKY JIŘÍHO POŠVY A GABRIELA VACHA V GALVÍNĚ
VÝSTAVA KERAMIKY JIŘÍHO POŠVY A GABRIELA VACHA V GALVÍNĚVÝSTAVA KERAMIKY JIŘÍHO POŠVY A GABRIELA VACHA V GALVÍNĚVÝSTAVA KERAMIKY JIŘÍHO POŠVY A GABRIELA VACHA V GALVÍNĚVÝSTAVA KERAMIKY JIŘÍHO POŠVY A GABRIELA VACHA V GALVÍNĚVÝSTAVA KERAMIKY JIŘÍHO POŠVY A GABRIELA VACHA V GALVÍNĚ
VÝSTAVA KERAMIKY JIŘÍHO POŠVY A GABRIELA VACHA V GALVÍNĚVÝSTAVA KERAMIKY JIŘÍHO POŠVY A GABRIELA VACHA V GALVÍNĚVÝSTAVA KERAMIKY JIŘÍHO POŠVY A GABRIELA VACHA V GALVÍNĚVÝSTAVA KERAMIKY JIŘÍHO POŠVY A GABRIELA VACHA V GALVÍNĚ

Vernisáž výstavy Jiřího Pošvy a Gabriela Vacha v Galvíně 26. 7. 2014. (Foto: Archiv školy)

MATURITNÍ ROČNÍK 1974

Na měsíc červen 2014 se Galerie Galvína zaplnila keramikou, obrazy a drobnými bronzovými plastikami - výstavou nazvanou Absolventi SPŠK po 40 letech (IV.V 1970 - 1974). Vystavující obeslal Miroslav Oliva, sám absolvent tohoto ročníku. Po čtyřiceti letech se tak svými pracemi do Bechyně vrací velmi zajímaví výtvarníci, kteří nepřerušili svou výtvarnou činnost, byť ne všichni se věnují výhradně keramice. V rámci oslav 130. výročí založení naší školy je plánována slavnostní derniéra této výstavy, a to v sobotu 21. 6. 2014 v 15.00.

Své práce vystavují Karel Bečvář (sklo, bronz, cín), Ludmila Bílá (keramika), Alexandr Dubský (svítidla, keramika), Božena Dvořáková (keramika), Zuzana Marxová (keramika), Alena Nováčková (keramika), Miroslav Oliva (keramika), Miroslav Páral (bronz, litina, grafika), Jan Samec (obrazy) a Václav Zahrádka (fotografie). Omluveni jsou Marie Brožová, Theodora Lugsová, Martin Pecháček, Zdena Pyroutková a Josef Simota.

MATURITNÍ ROČNÍK 1974MATURITNÍ ROČNÍK 1974MATURITNÍ ROČNÍK 1974
MATURITNÍ ROČNÍK 1974MATURITNÍ ROČNÍK 1974MATURITNÍ ROČNÍK 1974MATURITNÍ ROČNÍK 1974MATURITNÍ ROČNÍK 1974
MATURITNÍ ROČNÍK 1974MATURITNÍ ROČNÍK 1974MATURITNÍ ROČNÍK 1974
Vernisáž výstavy Maturitní ročník 1974 v Galerii Galvína 31. 5. 2014.
(Foto: Archiv školy)

VÝSTAVA SALÓN ZUŠ V GALERII GALVÍNA

V měsíci květnu 2014 probíhá v Galerii Galvína velmi zasjímavá výstava s názvem Salón ZUŠ. Jedná se o výstavu prací absolventů výtvarného oboru bechyňské ZUŠ Václava Pichla; práce vznikly pod vedením Mgr. Ivany Blažkové. K vidění jsou obrazy, kresby, linoryty i plastiky a většina prací je na prodej. 

VÝSTAVA SALÓN ZUŠ V GALERII GALVÍNAVÝSTAVA SALÓN ZUŠ V GALERII GALVÍNAVÝSTAVA SALÓN ZUŠ V GALERII GALVÍNA
VÝSTAVA SALÓN ZUŠ V GALERII GALVÍNAVÝSTAVA SALÓN ZUŠ V GALERII GALVÍNAVÝSTAVA SALÓN ZUŠ V GALERII GALVÍNA
Několik pohledů na instalací prací Salón ZUŠ v Galvíně. (RFoto: Archiv školy)

VÝSTAVA PETRY SKLUZÁČKOVÉ A DANY KŘÍŽOVSKÉ V GALERII GALVÍNA

Vernisáží 5. 4. 2014 začala další výstava v bechyňské Galerii Galvína. Tentokrát se představuje kolekcí obrazů s jihočeskými a zejména bechyňskými motivy malířka Petra Skluzáčková a keramikou frekventantka bechyňských keramických kurzů Dana Křížovská, která vystavuje keramické objekty, nádoby a kolekci panenek oblečených do šatů z různých období. Srdečně zveme!

VÝSTAVA PETRY SKLUZÁČKOVÉ A DANY KŘÍŽOVSKÉ V GALERII GALVÍNAVÝSTAVA PETRY SKLUZÁČKOVÉ A DANY KŘÍŽOVSKÉ V GALERII GALVÍNAVÝSTAVA PETRY SKLUZÁČKOVÉ A DANY KŘÍŽOVSKÉ V GALERII GALVÍNA
VÝSTAVA PETRY SKLUZÁČKOVÉ A DANY KŘÍŽOVSKÉ V GALERII GALVÍNA
VÝSTAVA PETRY SKLUZÁČKOVÉ A DANY KŘÍŽOVSKÉ V GALERII GALVÍNAVÝSTAVA PETRY SKLUZÁČKOVÉ A DANY KŘÍŽOVSKÉ V GALERII GALVÍNA

Vernisáž v Galvíně 5. 4. 2014. (Foto: Archív školy)
VÝSTAVA PETRY SKLUZÁČKOVÉ A DANY KŘÍŽOVSKÉ V GALERII GALVÍNAVÝSTAVA PETRY SKLUZÁČKOVÉ A DANY KŘÍŽOVSKÉ V GALERII GALVÍNAVÝSTAVA PETRY SKLUZÁČKOVÉ A DANY KŘÍŽOVSKÉ V GALERII GALVÍNA
VÝSTAVA PETRY SKLUZÁČKOVÉ A DANY KŘÍŽOVSKÉ V GALERII GALVÍNA
VÝSTAVA PETRY SKLUZÁČKOVÉ A DANY KŘÍŽOVSKÉ V GALERII GALVÍNAVÝSTAVA PETRY SKLUZÁČKOVÉ A DANY KŘÍŽOVSKÉ V GALERII GALVÍNA
VÝSTAVA PETRY SKLUZÁČKOVÉ A DANY KŘÍŽOVSKÉ V GALERII GALVÍNA
VÝSTAVA PETRY SKLUZÁČKOVÉ A DANY KŘÍŽOVSKÉ V GALERII GALVÍNAVÝSTAVA PETRY SKLUZÁČKOVÉ A DANY KŘÍŽOVSKÉ V GALERII GALVÍNA
Ukázka z tvorby Petry Skluzáčkové. (Foto: Archív školy)
VÝSTAVA PETRY SKLUZÁČKOVÉ A DANY KŘÍŽOVSKÉ V GALERII GALVÍNAVÝSTAVA PETRY SKLUZÁČKOVÉ A DANY KŘÍŽOVSKÉ V GALERII GALVÍNAVÝSTAVA PETRY SKLUZÁČKOVÉ A DANY KŘÍŽOVSKÉ V GALERII GALVÍNAVÝSTAVA PETRY SKLUZÁČKOVÉ A DANY KŘÍŽOVSKÉ V GALERII GALVÍNA
VÝSTAVA PETRY SKLUZÁČKOVÉ A DANY KŘÍŽOVSKÉ V GALERII GALVÍNA
VÝSTAVA PETRY SKLUZÁČKOVÉ A DANY KŘÍŽOVSKÉ V GALERII GALVÍNAVÝSTAVA PETRY SKLUZÁČKOVÉ A DANY KŘÍŽOVSKÉ V GALERII GALVÍNAVÝSTAVA PETRY SKLUZÁČKOVÉ A DANY KŘÍŽOVSKÉ V GALERII GALVÍNA
Ukázky z tvorby Dany Křížovské (Foto: Archív školy)

DVĚ TVÁŘE

V bechyňské galerii Galvína probíhá od 1. 3. do 29. 3. 2014 další velmi zajímavá výstava s názvem Dvě tváře. Tentokrát máme možnost potěšit se uměním dvou nadaných mladých umělkyň, a to Kateřiny Smolíkové (http://smolikova.com) a Hany Famfulíkové. Obě autorky spojuje studium v ateliéru skla na pražské VŠUP (Kateřina absolvovala v roce 2011, Hana v současné době studuje). Návštěvníci budou moci porovnat rozdílný přístup obou autorek ke zpracování skla, jistě ocení nápaditost i technickou dokonalost vystavených objektů, krajin z lehaného skla i volně tvořených obrazů.

DVĚ TVÁŘEDVĚ TVÁŘEDVĚ TVÁŘE
DVĚ TVÁŘEDVĚ TVÁŘEDVĚ TVÁŘE
Ukázky prací z instalované výstavy 28. 2. 2014. (Foto: Archív školy)

Vernisáž v pořadí jedenácté výstavy v Galvíně proběhla ve slunečném odpoledni v tradičně příjemné atmosféře, která podtrhla celově příznivý dojem z výstavy. Přispěla k tomu i velmi pěkná hudební produkce žákyň ZUŠ Václava Pichla Kateřiny Volfové a Adriany Trusíkové. Srdečně zveme studenty, občany i návštěvníky Bechyně k zhlédnutí této unikátní výstavy.

DVĚ TVÁŘEDVĚ TVÁŘEDVĚ TVÁŘE
DVĚ TVÁŘE
DVĚ TVÁŘEDVĚ TVÁŘE
DVĚ TVÁŘE
DVĚ TVÁŘEDVĚ TVÁŘEDVĚ TVÁŘEDVĚ TVÁŘE
Vernisáž výstavy Dvě tváře v sobotu 1. 3. 2014 v Galvíně. (Foto: Archív školy)

HELENA A JIŘÍ HLUŠIČKOVI V GALVÍNĚ

Na říjen 2013 připravila Galerie Galvína další výstavu. Tentokrát se sochami, porcelánem a obrazy představí bechyňské veřejnosti brněnští výtvarníci Helena a Jiří Hlušičkovi. Výstava s názvem Ženy, banány, parohy v Galvíně byla zahájena slavnostní vernisáží v sobotu 5. 10. 2013 v 15.00 hodin.  Vystaven je skvělý hravý porcelán Jiřího Hlušičky; přes všechen vtip a hravost neztrácí artefakty na užitkovosti. Helena Hlušičková vystavuje plastiky a porcelánové obrazy; také tato díla jsou plná poetiky. K příjemnému průběhu vernisáže přispěly i žačky místní ZUŠ Václava Pichla Adriana Trusíková a Kateřina Volfová, kterým patří poděkování za hudební produkci.

Srdečně zveme k návštěvě výstavy, která potrvá do konce října 2013.

Více o obou umělcích najdete na http://hlusickovi.webnode.cz/jiri-hlusicka/

HELENA A JIŘÍ HLUŠIČKOVI V GALVÍNĚHELENA A JIŘÍ HLUŠIČKOVI V GALVÍNĚHELENA A JIŘÍ HLUŠIČKOVI V GALVÍNĚ
HELENA A JIŘÍ HLUŠIČKOVI V GALVÍNĚ
HELENA A JIŘÍ HLUŠIČKOVI V GALVÍNĚHELENA A JIŘÍ HLUŠIČKOVI V GALVÍNĚ
Vernisáž výstavy Heleny a Jiřího Hlušičkových v Galvíně 5. 10. 2013.
HELENA A JIŘÍ HLUŠIČKOVI V GALVÍNĚHELENA A JIŘÍ HLUŠIČKOVI V GALVÍNĚHELENA A JIŘÍ HLUŠIČKOVI V GALVÍNĚ
HELENA A JIŘÍ HLUŠIČKOVI V GALVÍNĚ
HELENA A JIŘÍ HLUŠIČKOVI V GALVÍNĚHELENA A JIŘÍ HLUŠIČKOVI V GALVÍNĚ
HELENA A JIŘÍ HLUŠIČKOVI V GALVÍNĚ
Ukázky z tvorby Jiřího Hlušičky...
HELENA A JIŘÍ HLUŠIČKOVI V GALVÍNĚHELENA A JIŘÍ HLUŠIČKOVI V GALVÍNĚHELENA A JIŘÍ HLUŠIČKOVI V GALVÍNĚ
HELENA A JIŘÍ HLUŠIČKOVI V GALVÍNĚ
HELENA A JIŘÍ HLUŠIČKOVI V GALVÍNĚ
HELENA A JIŘÍ HLUŠIČKOVI V GALVÍNĚHELENA A JIŘÍ HLUŠIČKOVI V GALVÍNĚHELENA A JIŘÍ HLUŠIČKOVI V GALVÍNĚHELENA A JIŘÍ HLUŠIČKOVI V GALVÍNĚ
...a Heleny Hlušičkové. (Foto: Archiv školy)

ZÁŘÍ 2013: VÝSTAVA PORCELÁNU A OBRAZŮ V GALVÍNĚ

Dovolujeme si Vás pozvat na vernisáž obrazů výstavy akademické malířky Evy Synkové (cyklus "Zahrady”  - akryly na plátně) a akademického malíře Borise Noska (cyklus "Květ” - porcelán, mísy a vázy; cyklus "Mimikry” - dózy, vázy, žardiniéry a kávové soupravy) v sobotu 7. 9. 2013 v 15.00. Výstava potrvá do 3. 10. 2013.

Srdečně zveme!

ZÁŘÍ 2013: VÝSTAVA PORCELÁNU A OBRAZŮ V GALVÍNĚZÁŘÍ 2013: VÝSTAVA PORCELÁNU A OBRAZŮ V GALVÍNĚZÁŘÍ 2013: VÝSTAVA PORCELÁNU A OBRAZŮ V GALVÍNĚZÁŘÍ 2013: VÝSTAVA PORCELÁNU A OBRAZŮ V GALVÍNĚ
Detaily obrazů ak. mal. Evy Synkové z cyklu Zahrady
ZÁŘÍ 2013: VÝSTAVA PORCELÁNU A OBRAZŮ V GALVÍNĚZÁŘÍ 2013: VÝSTAVA PORCELÁNU A OBRAZŮ V GALVÍNĚZÁŘÍ 2013: VÝSTAVA PORCELÁNU A OBRAZŮ V GALVÍNĚZÁŘÍ 2013: VÝSTAVA PORCELÁNU A OBRAZŮ V GALVÍNĚ
ZÁŘÍ 2013: VÝSTAVA PORCELÁNU A OBRAZŮ V GALVÍNĚ
ZÁŘÍ 2013: VÝSTAVA PORCELÁNU A OBRAZŮ V GALVÍNĚZÁŘÍ 2013: VÝSTAVA PORCELÁNU A OBRAZŮ V GALVÍNĚ
Tvorba ak. mal. Borise Noska - malba na porcelán. Galvína, září 2013. (Foto: Jiří Novotný)

KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013

Po loňském úspěšném ročníku zvou pořadatelé všechny návštěvníky a vystavovatele a prodejce na letošní Keramické trhy Bechyně 2013. Konají se v sobotu 27. 7. 2013 na bechyňském náměstí a budou opět doprovázeny bohatým kulturním doprovodným programem a atrakcemi pro děti.

Program:

 • 09.00 - slavnostní zahájení; úvodní slovo - pan Jan Kačer a zástupce města Bechyně
 • 09.30 - dechovka na rozjezd - k tanci i poslechu hraje Hartmanická muzika
 • 10.00 - ukázky a možnost točení na kruhu - SUPŠ Bechyně
 • 11.30 - koncert: kapela Old Band - Bluegrass
 • 13.30 - koncert: Nezmař 35 let na cestě...
 • 16.00 - průjezd slavné Koloběžkové Grand Prix Bechyně 2013
 • 16.30 - koncert: hraje kapela Zrcadla (Karel Dvořák a přátelé) + host spřízněná kapela
 • 21.00 - oficiální zakončení keramických trhů Bechyně 2013

Po celou dobu trhů bude zajištěno občerstvení. Změna programu je vyhrazena; více informací o trzích naleznete na www.trhybechyne.cz.

VÁCLAV KAREL A MIROSLAV OLIVA V GALVÍNĚ

V sobotu 29. 6. 2013 v 15.00 hodin proběhla v galerii a vinotéce Galvína v Bechyni vernisáž výstavy obrazů, kreseb a ilustrací zajímavé osobnosti spojené s naší školou, a to Václava Karla.

Malíř a ilustrátor Václav Karel se narodil 21. 10. 1902 v Dobříči u Plzně, bechyňskou školu absolvoval v roce 1919. Dále studoval na UMPRUM v Praze u V. Maška a F. Kysely (1927) a na AVU u M. Švabinského a T. F. Šimona (1927 - 1929). V roce 1929 absolvoval stipendijní pobyt v Paříži. Umělec byl povahově velmi skromný. Celý život těžce snášel fyzický handicap po úrazu v dětství a nerad se ukazoval na veřejnosti. Pracoval zejména v oblasti dřevorytu a olejomalby; poprvé samostatně vystavoval v roce 1933. Při bombardování Prahy v únoru 1945 byl zničen jeho ateliér i dům, ve kterém bydlel (dnes zde stojí Tančící dům). Celé jeho dosavadní dílo bylo zničeno; díky jeho přátelství s fotografem Josefem Sudkem se zachovala alespoň částečná fotodokumentace obrazů a kreseb. Existenčně tedy začínal znovu. Tentokrát upřednostnil ilustrační práci pro Mateřídoušku, ilustroval školní tabule Živé abecedy, čítanky, kalendáře, pohlednice, leporela. V 50. a 60. letech vycházely jím ilustrované pohádky K. J. Erbena, B. Němcové, básně, říkadla, knihy od J. V. Sládka, J. Kožíška a dalších. K malování se vrátil v posledních letech svého života.

Adriena Šimotová o Václavu Karlovi:

"Naše ateliéry byly blízko a náš vzájemný styk byl velmi častý. Václav Karel byl člověk neobyčejně plachý a zranitelný, ale dokázal jakousi vnitřní silou překonat všechny své nejistoty sebe sama. Dojímala mne míra poetického vidění jeho světa: motýli, květiny, pohled na intimní úsek přírody, skoro pohádková symbolika. Karlovy nejlepší práce připomínají lyrickou fantaskností obrazy francouzského malíře, otce symbolismu Odillona Redona. Zvláště malé kresby - dekalky - jsou nekonvenční a velmi poetické. Mezi nimi dva takové cykly nazval Opuštěné trůny a Osamělé ostrovy..."

(Zdroj: Jiří Jón: materiál k výstavě Václav Karel, malíř známý i neznámý, 2009, Bohemia Sekt Centrum ve Starém Plzenci;
o autorovi více na
www.vaclavkarel.sweb.cz/cvcz.htm)

Výstavu doplňují plastiky a užitková keramika pedagoga naší školy, ak. soch. Miroslava Olivy. Jedná se o práce z posledního období a představují malý, ale ucelený výběr z jeho bohaté činnosti.

Výstava potrvá do 31. 8. 2013. Srdečně zveme!

VÁCLAV KAREL A MIROSLAV OLIVA V GALVÍNĚVÁCLAV KAREL A MIROSLAV OLIVA V GALVÍNĚVÁCLAV KAREL A MIROSLAV OLIVA V GALVÍNĚ
VÁCLAV KAREL A MIROSLAV OLIVA V GALVÍNĚVÁCLAV KAREL A MIROSLAV OLIVA V GALVÍNĚVÁCLAV KAREL A MIROSLAV OLIVA V GALVÍNĚVÁCLAV KAREL A MIROSLAV OLIVA V GALVÍNĚ
Vernisáž výstavy Václava Karla a Miroslava Olivy v Galvíně 29. 6. 2013.

VÝSTAVA ŽELEZNICE V GRAFICE

Galerie  Malšice připravila další zajímavou výstavu. Tentokrát je jejím tématem grafika s motivy železnice. toto téma je představeno v řadě variant v různých grafických technikách. Srdečně Zveme!

VÝSTAVA HOBBY DOBY V GALERII 2 + 1 V BECHYNI

Projekt Galerie 2 + 1 v bechyňském kulturním domě pokračuje další výstavou. Pod názvem Hobby doby se představují mladí umělci Jakub Valášek a Petr Dvořák (oba jsou absolventy naší školy) a spolu s nimi zde vystavuje Tomáš Hlavenka. Výstava prbíhá do 31. 8. 2013, otevřeno je v pondělí 16.00 - 18.00, středa 16.00 - 19.00, pátek 16.00 - 18.00; součástí výstavy jsou i dvě komentované prohlídky, a to během vernisáže 10. 6. 2013 a 6. 7. 2013.

Vystavující:

 • Petr Dvořák - absolvent FaVU (1998 -2001 intermédia: Peter Rónai, od 2001–2004 performance: Tomáš Ruller)
 • Jakub Valášek - absolvent FaVU (1998 -2004 environment: Vladimír Merta, Marian Palla)
 • Tomáš Hlavenka - absolvent FaVU (1998 - 2004 environment: Vladimír Merta, Marian Palla)

VÝSTAVA OBRAZŮ JIŘÍHO ŘEŘICHY A SOCH JIŘÍHO PRACHAŘE

Na měsíc červen 2013 připravili písečtí umělci - malíř Jiří Řeřicha a sochař Jiří Prachař - výstavu v bechyňské Galerii Galvína.

Ak. mal. Jiří Řeřicha (19. 3. 1951), písecký rodák a absolvent naší školy z roku 1970 a AVU Praha z roku 1978, vyjadřuje ve svých obrazech situační grotesknost a expresi. Nebojí se odkazovat k erotičnu jako k součásti lidské lásky a rovněž se zajímá o celek divokého a emotivního lidského spolubytí. Nastavuje divákům zrcadlo, ale nemoralizuje, naopak se v něm sám odráží a jízlivě se směje.

Ak. soch. Jiří Prachař (22. 4. 1936), rodák z Roudnice nad Labem, absolvent UMPRUM Uherské Hradiště z roku 1956 a AVU Praha z roku 1965, se ve své tvorbě snaží zaznamenat psychická hnutí. Ve více než padesátileté tvorbě je věrný tradičním nástrojům a technikám. Jeho plastiky navazují na principy a tradici klasického sochařství v díle plném vnitřní přesvědčivosti, umělecké poctivosti  a řemeslné důkladnosti.

(Volně použity texty Jiřího Ptáčka ml. a PhDr. Jaromíra Procházky)

 VÝSTAVA OBRAZŮ JIŘÍHO ŘEŘICHY A SOCH JIŘÍHO PRACHAŘEVÝSTAVA OBRAZŮ JIŘÍHO ŘEŘICHY A SOCH JIŘÍHO PRACHAŘEVÝSTAVA OBRAZŮ JIŘÍHO ŘEŘICHY A SOCH JIŘÍHO PRACHAŘEVÝSTAVA OBRAZŮ JIŘÍHO ŘEŘICHY A SOCH JIŘÍHO PRACHAŘE
VÝSTAVA OBRAZŮ JIŘÍHO ŘEŘICHY A SOCH JIŘÍHO PRACHAŘEVÝSTAVA OBRAZŮ JIŘÍHO ŘEŘICHY A SOCH JIŘÍHO PRACHAŘEVÝSTAVA OBRAZŮ JIŘÍHO ŘEŘICHY A SOCH JIŘÍHO PRACHAŘE
VÝSTAVA OBRAZŮ JIŘÍHO ŘEŘICHY A SOCH JIŘÍHO PRACHAŘEVÝSTAVA OBRAZŮ JIŘÍHO ŘEŘICHY A SOCH JIŘÍHO PRACHAŘEVÝSTAVA OBRAZŮ JIŘÍHO ŘEŘICHY A SOCH JIŘÍHO PRACHAŘEVÝSTAVA OBRAZŮ JIŘÍHO ŘEŘICHY A SOCH JIŘÍHO PRACHAŘEVÝSTAVA OBRAZŮ JIŘÍHO ŘEŘICHY A SOCH JIŘÍHO PRACHAŘE
VÝSTAVA OBRAZŮ JIŘÍHO ŘEŘICHY A SOCH JIŘÍHO PRACHAŘEVÝSTAVA OBRAZŮ JIŘÍHO ŘEŘICHY A SOCH JIŘÍHO PRACHAŘEVÝSTAVA OBRAZŮ JIŘÍHO ŘEŘICHY A SOCH JIŘÍHO PRACHAŘE
Nainstalovaná výstava v předvečer vernisáže bez návštěvníků...
VÝSTAVA OBRAZŮ JIŘÍHO ŘEŘICHY A SOCH JIŘÍHO PRACHAŘEVÝSTAVA OBRAZŮ JIŘÍHO ŘEŘICHY A SOCH JIŘÍHO PRACHAŘEVÝSTAVA OBRAZŮ JIŘÍHO ŘEŘICHY A SOCH JIŘÍHO PRACHAŘE
VÝSTAVA OBRAZŮ JIŘÍHO ŘEŘICHY A SOCH JIŘÍHO PRACHAŘEVÝSTAVA OBRAZŮ JIŘÍHO ŘEŘICHY A SOCH JIŘÍHO PRACHAŘEVÝSTAVA OBRAZŮ JIŘÍHO ŘEŘICHY A SOCH JIŘÍHO PRACHAŘEVÝSTAVA OBRAZŮ JIŘÍHO ŘEŘICHY A SOCH JIŘÍHO PRACHAŘE
...a při při vernisáži 25. 5. 2013.

ŠÁRKA RADOVÁ V BECHYNI

V Alšově jihočeské galerii v Bechyni vystavuje významná česká umělkyně Šárka Radová. Její výstava s názvem Lidi byde zahájena vernisáží 4. 5. 2013 a potrvá do 14. 7. 2013. Těšíme se na setkání s mimořádně zajímavou umělkyní a srdečně zveme všechny zájemce o výtvarné umění. Více o autorce naleznete na odkazu Šárka Radová.

ŠÁRKA RADOVÁ V BECHYNIŠÁRKA RADOVÁ V BECHYNIŠÁRKA RADOVÁ V BECHYNIŠÁRKA RADOVÁ V BECHYNI
 ŠÁRKA RADOVÁ V BECHYNIŠÁRKA RADOVÁ V BECHYNIŠÁRKA RADOVÁ V BECHYNIŠÁRKA RADOVÁ V BECHYNI
Z výstavy Šárky Radové v AJG Bechyně, květen - červenec, 2013. (Foto: Jiří Novotný)

"Milí přátelé,
srdečně vás zvu na derniéru a rozloučení s výstavou v Keramické sbírce AJG v Zámeckém pivovaru. Neokázalé setkání s malým pohoštěním se koná v sobotu 13. 7. 2013 ve 14.30. Také v nedeli 14. 7. 2013 po 16 hodině budu v galerii. Zdraví Šárka Radová"

TEODOR BUZU V GALERII MALŠICE

V Galerii Malšice byla zahájena nová výstava. Po grafice Františka Peterky jde o výstavu Černá, bílá, barevná známého táborského malíře Teodora Buzu. Vernisáž se konala ve středu 24. 4. 2013 v 17.00. Výstava přibližuje autorovu grafiku, kresby a krásné akvarely; součástí expozice jsou i dva rozměrnější akrylové obrazy. Velmi příjemná vernisáž podtrhla milé a přátelské prostředí galerie (více o galerii naleznete na www.galerie.malsice.eu). Srdečně zveme k návštěvě !

Kontakty na umělce:+ 420 775 199 915, e-mail: teobuzu@centrum.cz, www.teodorbuzu.com

TEODOR BUZU V GALERII MALŠICETEODOR BUZU V GALERII MALŠICETEODOR BUZU V GALERII MALŠICETEODOR BUZU V GALERII MALŠICETEODOR BUZU V GALERII MALŠICE 
TEODOR BUZU V GALERII MALŠICETEODOR BUZU V GALERII MALŠICETEODOR BUZU V GALERII MALŠICETEODOR BUZU V GALERII MALŠICE

TEODOR BUZU V GALERII MALŠICETEODOR BUZU V GALERII MALŠICETEODOR BUZU V GALERII MALŠICE
 Vernisáž výstavy Teodora Buzu 24. 4. 2013 v Galerii Malšice. Úvodní slovo měl pan Pavel
Klíma, o své tvorbě promluvil i autor. (Foto: Jiří Novotný)

VÝSTAVA ART CERAMICS

Na Novoměstské radnici v Praze probíhá v termínu 6. 4. - 5. 5. 2013 výstava Art Ceramics s podtitulem Mnohotvárný obraz současné české keramiky v tvorbě členů SVUK a přátel.

"Vnímání keramické tvorby je v současném umění částečně problematické. Přitom se jedná o jedno z nejstarších výtvarných vyjádření, které má svou výraznou historickou tradici v různých formách a souvislostech. Na druhé straně je i dnes řada významných umělců, kteří s tímto médiem pracují a jsou i oceňováni (...). Řadu zajímavých řešení a projektů najdeme také v současném designu.

Kde lze tedy hledat příčiny tohoto pohledu v případě uměleckého výrazu keramika sui genereris? Dá se za něj považovat přelom nového vnímání uměleckého díla, nebo odklon umělců od tradičních materiálů, jako tomu bylo jeden čas u malby? Možná je příčin více a souvisí s vývojem keramické tvorby, jejíž podstata se přes užití klasických forem mění. Nakoneco tom částečně svědčí i hledání nových postupů, reflexí, ale i kombinací a prolínání různých technik. Objevují se i nové možnosti sochařské tvorby a jejího pojetí.

Právě tyto souvislosti představuje výstava Artceramics. Setkávají se zde jména již uznávaných osobností keramické tvorby a zároveň ti, kteří patří do mladé generace autorů. Právě tyto roviny různých pohledů mohou být oním impulzem k novému vnímáníkeramického díla, jako rovnocenného materiálu současného umění. Ostatně právě materiál by v tomto neměl být tím určujícím - tím je samotné vyjádření a hodnotná autorská výpověď.

Výběr 35 autorů zahrnuje nejen různé podoby přístupu ke keramickému materiálu, ale i formu vyjádření od realistického až po konceptuální. V těchto souvislostech vznikají i určitá protisetkání, která mají svou vlastní energii a vzájemně se tak nakonec doplňují (...)."

Zdeněk Freisleben: Katalog k výstavě, Tiskárna Černý, Česká Lípa, 2013

Doprovodné akce:

V úterý 16.4.2013 od 17.00 hodin se koná komentovaná prohlídka výstavy. V úterý 23. 4. 2013 v 17.00 hodin se na chodbě Umělecko-průmyslového musea v Praze koná přednáška Jindry Vikové s názvem Zvědavost. Autorka bude přednášet o své tvorbě, o setkáních se zajímavými lidmi, o sympoziích, jichž se účastnila. Diváci budou mít možnost vidět i krátké filmy. Akce se koná v rámci výstavy Artceramics, vstup je volný.

VÝSTAVA VÁBENÍ V BECHYŇSKÉ GALERII 2 + 1

Druhou výstavou v Galerii 2+1 v prostorách KD Bechyně, U nádraží 602, pokračuje  koncept představování  dvou uměleckých osobností, které v počátečních fázích svého životního směřování měli s Bechyní důležité osobní spojení. Byla pro ně místem jejich vzdělávání, nebo místem trvalého či přechodného bydliště. A nyní, po různě dlouhé době, mají příležitost a důvod návratu zpět s prezentací své tvorby formou výstavy a k ní pozvali svého hosta.

Tato výstava, pro kterou vystavující autoři vybrali přiléhavý název Vábení, představuje:

 • Marianu Jůdovou, v Bechyni studovala na SPŠK v letech 1993 -1997 a na ZUŠ 1995 -1997, v letech 1997- 2003 na Akademii výtvarných umění  v Praze - intermediální škola prof. Milana Křižáka a škola Nových médií  prof. Michala Bielického. Rok 2002 prožila na studijní stáži v Portugalsku - Porto - FBAUP - malířský ateliér prof. F. Laranjo. Její tvorbu můžeme pravidelně vidět na výstavách v Čechách a ve světě od roku 1999. Mariana pracuje na principu modifikovaných „skládanek“ předmětů, znaků, objektů. Výsledné práce je možné vnímat jako konceptuální hru s kódy, šiframi, „vzkazy" tohoto světa. S osobitým odlehčením a humorem balancuje mezi realitou života, estetikou líbivé reklamy, agresivitou, „krásou“, provokací, nadsázkou, trivialitou a závažným poselstvím.
 • Miroslava Jiřeleho, v Bechyni studoval na SPKŠ a ZUŠ Bechyně v letech 1999 -2003. V letech 2003 – 2008 studoval Fakultu výtvarných umění, VUT v Brně, Ateliér Environmentu u Doc. Vladimíra Merty a Ateliér grafiky u Doc. Margity Titlové-Ylovsky. Pravidelně vystavuje od roku 2001. Jeho tvorba již v názvech cyklů: Slasti, Já - Narcis, Couples nabízí možné úhly pohledu na Mirkovu tvorbu. Jako na symbolickou komunikaci se sebou samým. Může být vnímána i jako reflexe silných emocionálních doteků s vlastní racionalitou. Lze ji vnímat i jako snahu zkoumat, zachytit (zadržet) něco tak těkavého, jako je okouzlení životem… I při čtení a vnímání formálních prostředků se pak před námi zjevují další možné asociace: na tělesnost, pomíjivost, napětí mezi dokonalostí a nedokonalostí, touhu, potřebnost adorace…
 • Jako hosta si pro příležitost této výstavy vybrali Martina Skalického (*1976) ten studoval v letech 1990-1995 SOU uměleckých řemesel v Praze, Podkovářské ulici obor umělecký štukatér, 2000 -2007 Fakultu výtvarných umění, VUT v Brně Ateliér figurativního sochařství u prof. Michala Gabriela.

Výstava bude zahájena 8.4.2013 v 17,30 hodin. Komentovaná prohlídka s autory proběhne tentokrát v rámci vernisáže. Výstava potrvá do 31.5.2013. Otevřeno: pondělí 16–18, středa 16–19, pátek 16–18hod. o O autorech naleznete více na  http://www.anairam.blog.cz, http://jirele.cz/ , http: //martinskalicky.webgarden.cz.

PaedDr. Jan Svoboda, Štěpán Ondřich

VÝSTAVA VÁBENÍ V BECHYŇSKÉ GALERII 2 + 1VÝSTAVA VÁBENÍ V BECHYŇSKÉ GALERII 2 + 1VÝSTAVA VÁBENÍ V BECHYŇSKÉ GALERII 2 + 1
VÝSTAVA VÁBENÍ V BECHYŇSKÉ GALERII 2 + 1VÝSTAVA VÁBENÍ V BECHYŇSKÉ GALERII 2 + 1VÝSTAVA VÁBENÍ V BECHYŇSKÉ GALERII 2 + 1VÝSTAVA VÁBENÍ V BECHYŇSKÉ GALERII 2 + 1
VÝSTAVA VÁBENÍ V BECHYŇSKÉ GALERII 2 + 1
VÝSTAVA VÁBENÍ V BECHYŇSKÉ GALERII 2 + 1VÝSTAVA VÁBENÍ V BECHYŇSKÉ GALERII 2 + 1
VÝSTAVA VÁBENÍ V BECHYŇSKÉ GALERII 2 + 1VÝSTAVA VÁBENÍ V BECHYŇSKÉ GALERII 2 + 1VÝSTAVA VÁBENÍ V BECHYŇSKÉ GALERII 2 + 1
Vernisáž výstavy Vábení v bechyňské experimentální Galerii 2 + 1 8. 4. 2013.
(Foto: Jiří Novotný)

ELŽBIETA GROSSEOVÁ VYSTAVUJE V TÝNĚ NAD VLTAVOU

Významná sochařka a keramička Elžbieta Grosseová vystavuje od 9. 3. 2013 do 3. 4. 2013 sochy a obrazy v Galerii U Zlatého slunce v Týně nad Vltavou. Poprvé zde představuje velkou kolekci svých obrazů. Kromě keramických objektů a reliéfů návštěvníci uvidí také bronzové plastiky. Vernisáž se nesla ve velmi příjemném duchu. K výstavě promluvila galeristka paní Marie Hanušová, za Uměleckoprůyslové museum Praha a SVUK promluvila Dita Hálová, vtipný komentář měl pan Ivo Šmoldas a o hudební doprovod se postaral pan Ladislav Hodný s přáteli. Srdečně zveme! 

Elžbieta Grosseová
se narodila v Polsku, žije a tvoří v České republice. Absolvovala Akademii výrvarných umění ve Varšavě (1966). Účastnila a účastní se řady sympozií (v roce 1996 také Mezinárodního sympozia keramiky v Bechyni), její tvorba byla oceněna řadou mezinárodních cen a je zastoupena v mnoha sbírkách v ČR i v zahraničí. Více o autorce naleznete na https://sites.google.com/site/grosseova/tornado.

O vltavotýnské galerii nalezneta podrobnosti na http://www.tnv.cms.advice.cz/cz/kultura/mestska-galerie/.

ELŽBIETA GROSSEOVÁ VYSTAVUJE V TÝNĚ NAD VLTAVOUELŽBIETA GROSSEOVÁ VYSTAVUJE V TÝNĚ NAD VLTAVOUELŽBIETA GROSSEOVÁ VYSTAVUJE V TÝNĚ NAD VLTAVOU
ELŽBIETA GROSSEOVÁ VYSTAVUJE V TÝNĚ NAD VLTAVOU
ELŽBIETA GROSSEOVÁ VYSTAVUJE V TÝNĚ NAD VLTAVOUELŽBIETA GROSSEOVÁ VYSTAVUJE V TÝNĚ NAD VLTAVOU
ELŽBIETA GROSSEOVÁ VYSTAVUJE V TÝNĚ NAD VLTAVOUELŽBIETA GROSSEOVÁ VYSTAVUJE V TÝNĚ NAD VLTAVOUELŽBIETA GROSSEOVÁ VYSTAVUJE V TÝNĚ NAD VLTAVOUELŽBIETA GROSSEOVÁ VYSTAVUJE V TÝNĚ NAD VLTAVOU
ELŽBIETA GROSSEOVÁ VYSTAVUJE V TÝNĚ NAD VLTAVOUELŽBIETA GROSSEOVÁ VYSTAVUJE V TÝNĚ NAD VLTAVOUELŽBIETA GROSSEOVÁ VYSTAVUJE V TÝNĚ NAD VLTAVOU
ELŽBIETA GROSSEOVÁ VYSTAVUJE V TÝNĚ NAD VLTAVOUELŽBIETA GROSSEOVÁ VYSTAVUJE V TÝNĚ NAD VLTAVOUELŽBIETA GROSSEOVÁ VYSTAVUJE V TÝNĚ NAD VLTAVOU
ELŽBIETA GROSSEOVÁ VYSTAVUJE V TÝNĚ NAD VLTAVOUELŽBIETA GROSSEOVÁ VYSTAVUJE V TÝNĚ NAD VLTAVOUELŽBIETA GROSSEOVÁ VYSTAVUJE V TÝNĚ NAD VLTAVOU

Vernisáž výstavy Elžbiety Grosseové v Týně nad Vltavou 9. 3. 2013. (Foto: Jiří Novotný)
 

VÝSTAVA PORCELÁNU A OBRAZŮ DANIELY A MARTINA KOSOVÝCH V GALERII GALVÍNA

Bechyňská galerie Galvína v termínu 2. 3. - 6. 4. 2013 představí bechyňské veřejnosti a návštěvníkům našeho města tvorbu Daniely a Martina  Kosových. Martin Kos je absolventem naší školy z roku 1982 a zabývá se tvorbou točeného porcelánu, Daniela  Kosová se účastnila bechyňského Mezinárodního sympozia 2004 a zabývá se tvorbou keramiky a malbou obrazů; na této výstavě jsou k vidění její mozaikové rámy na zrcadla a malované porcelánové kachle s motivy koček. Více o obou autorech naleznete na www.kosovi.cz. Srdečně zveme k návštěvě výstavy!

VÝSTAVA PORCELÁNU A OBRAZŮ MANŽELŮ KOSOVÝCH V GALERII GALVÍNAVÝSTAVA PORCELÁNU A OBRAZŮ DANIELY A MARTINA KOSOVÝCH V GALERII GALVÍNA
   VÝSTAVA PORCELÁNU A OBRAZŮ DANIELY A MARTINA KOSOVÝCH V GALERII GALVÍNAVÝSTAVA PORCELÁNU A OBRAZŮ DANIELY A MARTINA KOSOVÝCH V GALERII GALVÍNAVÝSTAVA PORCELÁNU A OBRAZŮ DANIELY A MARTINA KOSOVÝCH V GALERII GALVÍNAVÝSTAVA PORCELÁNU A OBRAZŮ DANIELY A MARTINA KOSOVÝCH V GALERII GALVÍNAVÝSTAVA PORCELÁNU A OBRAZŮ DANIELY A MARTINA KOSOVÝCH V GALERII GALVÍNAVÝSTAVA PORCELÁNU A OBRAZŮ DANIELY A MARTINA KOSOVÝCH V GALERII GALVÍNAVÝSTAVA PORCELÁNU A OBRAZŮ DANIELY A MARTINA KOSOVÝCH V GALERII GALVÍNAVÝSTAVA PORCELÁNU A OBRAZŮ DANIELY A MARTINA KOSOVÝCH V GALERII GALVÍNAVÝSTAVA PORCELÁNU A OBRAZŮ DANIELY A MARTINA KOSOVÝCH V GALERII GALVÍNAVÝSTAVA PORCELÁNU A OBRAZŮ DANIELY A MARTINA KOSOVÝCH V GALERII GALVÍNAVÝSTAVA PORCELÁNU A OBRAZŮ DANIELY A MARTINA KOSOVÝCH V GALERII GALVÍNAVÝSTAVA PORCELÁNU A OBRAZŮ DANIELY A MARTINA KOSOVÝCH V GALERII GALVÍNAVÝSTAVA PORCELÁNU A OBRAZŮ DANIELY A MARTINA KOSOVÝCH V GALERII GALVÍNA
VÝSTAVA PORCELÁNU A OBRAZŮ DANIELY A MARTINA KOSOVÝCH V GALERII GALVÍNA
VÝSTAVA PORCELÁNU A OBRAZŮ DANIELY A MARTINA KOSOVÝCH V GALERII GALVÍNAVÝSTAVA PORCELÁNU A OBRAZŮ DANIELY A MARTINA KOSOVÝCH V GALERII GALVÍNAVÝSTAVA PORCELÁNU A OBRAZŮ DANIELY A MARTINA KOSOVÝCH V GALERII GALVÍNA
VÝSTAVA PORCELÁNU A OBRAZŮ DANIELY A MARTINA KOSOVÝCH V GALERII GALVÍNA
VÝSTAVA PORCELÁNU A OBRAZŮ DANIELY A MARTINA KOSOVÝCH V GALERII GALVÍNAVÝSTAVA PORCELÁNU A OBRAZŮ DANIELY A MARTINA KOSOVÝCH V GALERII GALVÍNAVÝSTAVA PORCELÁNU A OBRAZŮ DANIELY A MARTINA KOSOVÝCH V GALERII GALVÍNAVÝSTAVA PORCELÁNU A OBRAZŮ DANIELY A MARTINA KOSOVÝCH V GALERII GALVÍNA
Vernisáž výstavy Daniely a Martina Kosových v Galerii Galvína v Bechyni 2. 3. 2013. 
(Foto: Pavlína Novotná, Jiří Novotný)

SDRUŽENÍ VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ KERAMIKŮ MÁ NOVÝ WEB

V lednu 2013 byl spuštěn nový web pod organizace Sdružení výtvarných umělců keramiků. O možnosti vzniku tohoto webu se mluvilo na srpnovém Mezinárodním sympoziu keramiky Bechyně 2012 a nyní se tento záměr změnil ve skutečnost. Nejedná se o tříštění sil, ale naopak o další podporu řemesla i jeho výtvarného, ba dokonce uměleckého vyústění. Web bude přinášet novinky a aktuality o výstavách a o všem podstatném, co se na poli umělecké keramiky děje. Proto vřele doporučujeme návštěvu webu http://www.artceramics.cz/ a počítáme s úzkou spoluprací naší školy s tvůrci tohoto webu.

"Sdružení výtvarných umělců keramiků (SVUK) je nezávislá, profesní výběrová organizace s vlastní právní subjektivitou, která byla založena v roce 1990. SVUK působí na území České republiky a svou činností vytváří podmínky pro uměleckou tvorbu svých členů. Pořádá výstavy a další aktivity související s keramickou a jejich další uměleckou tvorbou. V této souvislosti respektuje názorovou a uměleckou subjektivitu členů SVUK. Za dobu svého působení uspořádala řadu kolektivních i autorských výstav. Jejími členy jsou přední osobnosti české keramické tvorby včetně členů zastoupených v mezinárodní organizaci AIC."

(Zdroj: Text na webu http://www.artceramics.cz/)

Aktuální výstavy:

FRANTIŠEK PETERKA V GALERII MALŠICE

V pátek 18. 1. 2013 proběhla v Galerii Malšice vernisáž skvělé výstavy Františka Peterky pod názvem Zase něco nového. Výstava představuje výběr z grafického díla umělce, který žil a tvořil v nedalekém Čenkově u Malšic. Představena jsou díla, která většinou nebyla ještě vystavena. Návštěvníci uvidí minimalistické kresby, dřevořezy i výborné koláže. Vřele doporučujeme návštěvu nové galerie v Malšicích, je obdivuhodné, jaký výstavní prostor může díky entuziasmu a realizaci dobré myšlenky vzniknout v nevelké obci. Bližší informace o galerii naleznete na www.galerie.malsice.eu. Další připravovanou výstavou je tvorba Teododora Buzu: Černá, bílá, barevná (Kresby, malby, grafiky předního táborského výtvarníka). Nová Galerie Malšice tak pokračuje v linii skvělých grafiků a jejich přesahů do dalších výtvarných technik. Vernisáž: středa 24. dubna 2013 v 17,00 hodin. Výstava potrvá do června 2013.
 

FRANTIŠEK PETERKA

V roce 2007 se uzavřel životní příběh výtvarníka Františka Peterky. Na dlouhé seznamy výstav a galerií již neměly další řádky přibýt. Ale nestalo se tak. Stále přiskakují nové a náhle suchá statistika přerůstá významově sama sebe, s každým dalším řádkem vzkazuje: Tvorba Františka Peterky jeho smrtí neskončila. Dál působí radost, rozdává klid, inspiruje okolí k výstavám. Není právě tento fakt nezpochybnitelným důkazem mimořádnosti linií na obrazech Františka Peterky?

Peterkovy čisté, ukončené, definitivní linie potvrzují pravdivost stokrát otřepané věty, že geniální věci jsou jednoduché. Avšak v jednoduchosti Peterkových linií nacházíme miliony čar, kompozic, dřevořezů, leptů. Zároveň odrážejí Františkovu cestu za uměním. Jeho až dojemné vyprávění o konci války spojené s cestou do Prahy na vysněnou Akademii.

Nikdy jihočeskou vesnici, ať už Podolí nebo později Čenkov, neopustil. To je další důkaz obrovského talentu Františka Peterky. Jen nesporný solitér si může dovolit takový luxus žít stranou centra a přitom neupadnout do provinčního průměru. Všechny řeči o vlivu přírody na tvorbu mohou vzít za své, pokud umělec není schopen nadhledu a sebereflexe v tvůrčí samotě. Většinou jsou toho výtvarníci schopni ke konci života. František spojením života a díla dokázal svoje výjimečné postavení mezi českými grafiky. Tak jako zdánlivá jednoduchost venkovského žití skrývá pro citlivou umělcovu osobnost nesnáze v podobě každodenních praktických úkonů zdržujících od kreativní práce, tak čistotu, poetiku, klid a jistotu jeho čar v sobě musíme dovážit nezměrnou pílí, řádem a vnitřní vyrovnaností.

A nezávislost. Právě skromnost a programová nevůle využívat svého talentu k prospěchářství dodnes vyzývá kurátory k práci na odkazu Františka Peterky. Vy poslední půjdete mezi prvními. A on mezi prvními je.

Galerie Malšice chce připomínat osobnost Františka Peterky i nadále. Drobná stálá expozice jeho díla doplněná o bustu od sochaře Františka Mrázka budiž pomůže nezapomenout.

Pavel Klíma (text z vernisáže výstavy 18. 1. 2013)

Život Františka Peterky v datech

1920 Narodil se 26. dubna 1920 v Oltyni u Tábora.
1926 - 1935 Navštěvoval obecnou školu v Tučapech a ve Skrýchově, gymnázium a měšťanskou školu v Táboře.
1938 Vyučen strojním zámečníkem v Malšicích u Tábora.
1943 Totálně nasazen do Německa. Pro nemoc propuštěn domů. Na jaře vznikají první kresby a akvarely v přírodě.
1945 Přijímací zkoušky na Akademii výtvarných umění v Praze. Je přijat do Všeobecné grafické školy profesora Vladimíra Pukla.
1949 Získává absolutorium Akademie výtvarných umění.
1950 Končí studium čestným rokem. Žení se s Jiřinou Švecovou. Společně bydlí v Čenkově.
1951 Intenzivně pracuje. Obesílá výstavy v Českých Budějovicích. Pokouší se malovat olejem. Narodila se dcera Eva.
1956 Vystavuje jako host v Praze v Hollaru.
1958 Členem SČUG HOLLAR. Ukončuje čtyřletou přestavbu domku v Čenkově. Obesílá výstavu mladých v Brně. Narodil se syn Petr.
1959 Vystavuje v Domě umělců v Praze (Peterka, Šerých, Tesař). Zúčastní se jako host výstavy tvůrčí skupiny M 57 v Praze.
1960 První samostatná výstava v divadle Rokoko v Praze.
1961 - 1998 Žije a pracuje na malé vsi Čenkově u Malšic. Uskutečňuje desítky samostatných výstav, podílí se na stovkách dalších výstav doma i v zahraničí. Jeho práce vydávají nakladatelství Československý spisovatel, Odeon, Mladá fronta, Severočeské nakladatelství, Západočeské nakladatelství a Jihočeské nakladatelství. Vytváří velké množství kreseb, volných grafických listů, grafických cyklů, stovky drobných grafických forem. Spolupracuje s architekty. Svými díly je zastoupen v Národní galerii, Alšově jihočeské galerii, v dalších předních galeriích výtvarného umění v Čechách i na Slovensku, v muzeích, v soukromých sbírkách tuzemských i zahraničních. Za svou práci získal mnohá ocenění.
2007 Po delší nemoci umírá 11. 9. 2007 v 10:15 v Soběslavi.

(Zdroj: Pavel Klíma, www.galerie.malsice.eu)

FRANTIŠEK PETERKA V GALERII MALŠICEFRANTIŠEK PETERKA V GALERII MALŠICEFRANTIŠEK PETERKA V GALERII MALŠICE
FRANTIŠEK PETERKA V GALERII MALŠICEFRANTIŠEK PETERKA V GALERII MALŠICEFRANTIŠEK PETERKA V GALERII MALŠICEFRANTIŠEK PETERKA V GALERII MALŠICE
FRANTIŠEK PETERKA V GALERII MALŠICEFRANTIŠEK PETERKA V GALERII MALŠICEFRANTIŠEK PETERKA V GALERII MALŠICE
Vernisáž výstavy Františka Peterky 18. 1. 2013 v Galerii Malšice. (Foto: Jiří Novotný)

BETLÉMY VE STODŮLCE

Adventní, vánoční i novoroční čas je mimořádně vhodný pro návštěvu výstavy betlémů. Rodina Pokorných ve Hvožďanech pořádá již tradiční výstavu Betlémy ve stodůlce. K vidění budou betlémy klasické vyřezávané, keramické, papírové, slaměné, perníkové, skleněné a další. Zveme k návštěvě Stodůlky ve Hvožďanech č.p. 2, a to od 8. 12. 2012 do 6. 1. 2013 od 10.00 do 17.00 hodin (na Štědrý den a na Silvestra od 10.00 do 13.00 hodin).

KERAMKA V BECHEROVĚ VILE

V termínu 27. 10. - 31. 12. 2012 probíhá v Becherově vile v Karlových Varech výstava ke 140. výročí SPŠKS Karlovy Vary. Jedná se o významnou událost, která se týká naší partnerské školy ze Sektorové dohody pro keramiku, školy, se kterou nás pojí dlouholeté vazby.

Výstava instalovaná v 1. patře galerie představuje práce žáků výtvarných oborů, které vznikly v průběhu posledních deseti let. Návštěvníci mohou vidět fotografie, porcelán, exponáty ze skla, práce z oboru grafického designu i práce kombinující výtvarné techniky s fotografií. V přízemí galerie jsou vystaveny práce historické, a to několik autentických artefaktů z období první republiky, ukázky výkresové dokumentace návrhů z 20. a 30. let a exponáty ze školní sbírky z 60. let 20. století.

Škola byla založena v roce 1872 ve Znojmě jako německá škola. Když počátkem 20. století první světová válka a hlavně výrazný rozvoj výroby porcelánu na Karlovarsku a tím pokles odbytu keramiky ovlivnil negativně zájem o studium na Moravě, bylo po dohodě  úřadů a svazu výrobců porcelánu rozhodnuto o přestěhování školy do Karlových Varů. K tomu došlo v roce 1922. Bylo převezeno veškeré vybavení školy a také přesunuto vedení školy a většina pedagogického sboru. (Více o historii i současnosti školy nalezno zájemci na www.spskkv.cz, o interaktivní galerii Becherova vila na www.becherovavila.cz/).

KERAMKA V BECHEROVĚ VILEKERAMKA V BECHEROVĚ VILEKERAMKA V BECHEROVĚ VILEKERAMKA V BECHEROVĚ VILE
KERAMKA V BECHEROVĚ VILEKERAMKA V BECHEROVĚ VILEKERAMKA V BECHEROVĚ VILE
KERAMKA V BECHEROVĚ VILEKERAMKA V BECHEROVĚ VILEKERAMKA V BECHEROVĚ VILE
KERAMKA V BECHEROVĚ VILEKERAMKA V BECHEROVĚ VILEKERAMKA V BECHEROVĚ VILEKERAMKA V BECHEROVĚ VILE
KERAMKA V BECHEROVĚ VILEKERAMKA V BECHEROVĚ VILEKERAMKA V BECHEROVĚ VILEKERAMKA V BECHEROVĚ VILE
KERAMKA V BECHEROVĚ VILEKERAMKA V BECHEROVĚ VILEKERAMKA V BECHEROVĚ VILEKERAMKA V BECHEROVĚ VILEKERAMKA V BECHEROVĚ VILE
Becherova vila 27. 10. 2012, vernisáž výstavy k významnému výročí karlovarské školy.
(Foto: Jiří Novotný)

JIŘÍ LAŠTOVIČKA: PORCELÁN +

V termínu 10. 10. - 1. 11. 2012 proběhla ve Výstavní síni designu FUD UJEP Ústí nad Labem v Dubí výstava Jiřího Laštovičky.

Akad. sochař Jiří Laštovička patří mezi přední české keramiky, v jejichž tvorbě se stal porcelán dominantním materiálem. Více než třicet let se zabývá designem porcelánových výrobků, převážně pro n.p. Karlovarský porcelán, později pro firmu Thun Karlovarský porcelán, a.s.

Jiří Laštovička je absolventem  pražské  VŠUP Ateliéru keramiky a porcelánu prof. Otto Eckerta (1968 - 1974). V letech 1975 - 1981 pracoval ve Vývojovém závodě v Lesově u Karlových Varů jako výtvarník Karlovarského porcelánu. V roce 1981 začal pracovat v Ústavu bytové a oděvní kultury v Praze. Od roku 1992 pracuje jako designer firmy Porcela Plus a.s. v Praze. Od roku 1989 je členem AIC (Mezinárodní akademie keramiky).

Řada jeho prací z oblasti designu byla oceněna cenami za vynikajicí design ve výročních hodnoceních Design centra České republiky. Za design porcelánových výrobků získal 13 ocenění. Vystavuje samostatně i společně na výstavách doma i v zahraničí. Každoročně se zúčastňuje zahraničních symposií zaměřených na tvorbu plastik ze sněhu a ledu. Patří i mezi účastníky dubských sympozií.

(Zdroj: UJEP Ústí nad Labem)

Více o Jiřím Laštovičkovi naleznete na: 

GALERIE GALVÍNA V BECHYNI

Doporučujeme návštěvu prodejní galerie a vinotéky Galvína, která byla otevřena v sobotu  14. 7. 2012. Její majitel pan Martin Zelenka nabízí široký sortiment umělecké a užitkové keramiky, grafiky i obrazů. Ve řadě případů případů jde o práce učitelů a žáků naší školy. Zájemci mohou koupit např. keramiku našich učitelů Miroslava Olivy, Aleny Kissové, Otakara Nováka, Luďka Fábery, grafické práce našich studentů, obrazy Petra Štojdla, keramiku Lenky Feldsteinové, Zdeňka Bartáka, Petra Kabáta a dalších výrobců. Cílem je nabídnout lázeňským hostům a návštěvníkům Bechyně kvalitní bechyňskou keramiku a další umělecká díla.

Velmi citlivě rekonstruovaný prostor v podkroví domu v Křižíkově vilové čtvrti je možné využít i pro autorské výstavy. Otevření této galerie je velmi dobrým počinem a panu Zelenkovi patří poděkování. Zároveň přejeme, aby do galerie našlo cestu co nejvíce návštěvníků Bechyně.

Adresa: Galerie Galvína, Libušina 176, 391 64 Bechyně, web: http://www.galvina.cz/galerie/, telefon: 608 599 176, e-mail: obchod@galvina.cz

V galerii zatím proběhly tyto výstavy:

 • Úvodní prodejní výstava keramiky a grafiky (červenec - listopad 2012)
 • Adventní výstava učitelů SUPŠ Bechyně (listopad 2012 - leden 2013); více ZDE
 • Vendi Hůrka - porcelánové reliéfy a kresby (únor 2013); foto ZDE
 • Porcelán Dany a Martina Kosových (2. 3. - 6. 4. 2013); více ZDE
 • Věra Dytrychová - Cvičení Ticha + výstava prací studentů SUPŠ Bechyně (20. 4. - 25. 5. 2013); více ZDE
 • Jiří Řeřicha - Obrazy, Jiří Prachař - Plastiky (25. 5. - 27. 6. 2013); více ZDE
 • Václav Karel - Ilustrace a obrazy, Miroslav Oliva - Plastiky (29. 6. - 31. 8. 2013); více ZDE
 • Porcelán a obrazy v Galvíně - výstava porcelánu Borise Noska a obrazů Evy Synkové (září 2013); více ZDE
 • Ženy, banány, parohy v Galvíně - výstava soch Heleny Hlušičkové a porcelánu Jiřího Hlušičky (5. 10. - 14. 11. 2013); více ZDE
 • Advent 2013 v Galvíně: Výtvarná skupina Devět+ (16.11. 2013 - 20. 2. 2014); více ZDE
 • Dvě tváře: sklářské výtvarnice Kateřina Smolíková a Hana Famfulíková (1. 3. - 29. 3. 2014); více ZDE
 • Výstava obrazů Petry Sluzáčkové a keramiky Dany Křížovské (5. 4. - 30. 4. 2014); více ZDE
 • Výstava Salón ZUŠ (3. - 29. 5. 2014); více ZDE
 • Maturitní ročník 1974
 • Výstava prací z výtvarných kurzů SUPŠ Bechyně
 • Výstava keramiky Jiřího Pošvy a Gabriela Vacha
 • Tomáš Proll - Keramické plastiky, Alfred Kindler - Obrazy
 • Keramiky Věry a Stanislava Martincových
 • Devět+ - vánoční výstava výtvarné skupiny

NOVÁ GALERIE V BECHYNINOVÁ GALERIE V BECHYNINOVÁ GALERIE V BECHYNINOVÁ GALERIE V BECHYNI
NOVÁ GALERIE V BECHYNINOVÁ GALERIE V BECHYNINOVÁ GALERIE V BECHYNI
Otevření prodejní galerie Galvína 14. 7. 2012. (foto: Pavlína Novotná)

XX. LETNÍ KERAMICKÁ PLASTIKA NA KLENOVÉ

Po loňském přemístění výstavy Letní keramická plastika, která začala před dvaceti lety v Bechyni, do krásných prostor zahrad a hradu Klenová u Klatov se můžeme těšit na další ročník. Pořádá jej Občanské sdruření Letní keramická plastika a koná se pod záštitou Uměleckoprůmyslového muzea Praha a za podpory Plzeňského kraje ve spolupráci Galerií Klatovy / Klenová.

Na vernisáži 23. 6. 2012 v 15.00 hodin promluví ředitelka galerie GKK Hana Kristová, ředitelka UPM Helena Koenigsmarková, společně s kurátorem výstavy Václavem Gatarikem. Čestným hostem letošního ročníku bude in memoriam Karel Nepraš. Jako každoročně je v rámci zahájení výstavy připraven zajímavý kulturní program, ve kterém vystoupí hudební skladatel Petr Hora, soubor Gypsy violinist a zpěvák a hráč na bendžo Chronik. Výstava bude přístupná od 23. 6. do 31. 10. 2012. Srdečně zveme!

Více na http://www.keramicka-plastika.cz/

VÝSTAVY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚ V ROCE 2012

V pátek 4. 5. 2012 byla zahájena výstavní sezóna v bechyňském městském muzeu. V 17.00 hodin proběhla vernisáž tří zajímavých výstav, a to výstavy loutek a kulis loutkových divadel ze soukromých sbírek (do 22. 7. 2012), výstavy Bechyňská zákoutí (pan Martin Gärtner představuje zajímavá zákoutí města, jak vypadají na starých vyobrazeních a jak dnes, do 22. 7. 2012) a výstavy Keramické kachle (do 30. 9. 2012). Tato výstava má přímou vazbu na naši školu: je ukázkou sbírky kachlů z naší školy (celkem 160 kusů), kterou vlastní městské muzeum. Většina vystavených kachlů je označena razítkem školy, některé jsou signovány a opatřeny vročením. Výstavu doplňují makety kachlových kamen a dobové fotografie ze školního depozitáře.

Také další výstavy jsou velmi zajímavé. Pracovnicím muzea patří obdiv za mravenčí práci při instalování výstav. Srdečně zveme!

VÝSTAVY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚ V ROCE 2012VÝSTAVY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚ V ROCE 2012VÝSTAVY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚ V ROCE 2012
VÝSTAVY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚ V ROCE 2012VÝSTAVY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚ V ROCE 2012VÝSTAVY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚ V ROCE 2012
VÝSTAVY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚ V ROCE 2012VÝSTAVY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚ V ROCE 2012VÝSTAVY V MĚSTSKÉM MUZEU BECHYNĚ V ROCE 2012

Výstavy v Městském muzeu Bechyně: Keramické kachla, Bechyňská zákoutí, Loutková
divadélka; vernisáž 4. 5. 2012 (foto: Jiří Novotný)

Další zásadní akcí sezóny je otevření stálé expozice Městského muzea Bechyně. Proč zásadní akcí? Protože muzeum bylo šestnáct let zavřené, budova byla v dezolátním stavu. Před několika lety ji získali do pronájmu dobrovolní hasiči a udělali kouzlo: opravili, co mohli a vystavili svou expozici, která je stále výjimečná. Patří jim za to velký dík. V loňském roce Jihočeský kraj zakoupil budovu bývalého Zemědělského zásobování a nákupu a stává se zřizovatelem Hasičského muzea. Po úpravách tedy bude hasičské muzeum tam a prostory současného Městského muzea Bechyně budou uvolněny pro muzeum samotné, pro výstavy atd. Stálá expozice Městského muzea Bechyně byla otevřena 28. 6. 2012. Srdečně zveme!

Na 7. 9. 2012 připravily pracovnice městského muzea další zajímavou výstavu pod názvem Krajina melancholie. Jde o fotografie Pavla Šimona. Vernisáž proběhla 7. 9. 2012 v 17.00 hodin, výstava potrvá do 31. 10. 2012. Srdečně zveme!

VÝSTAVY V ALŠOVĚ JIHOČESKÉ GALERII V BECHYNI V ROCE 2012

V krásný sluneční den 1. 5. 2012 zahájila novou sezónu pobočka Alšovy jihočeské galerie - Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni. Oficiální vernisáž autorských výstav na sezónu 2012 proběhne sice až 10. 5. 2012, ale návštěvníci měli možnost vidět výstavy a celou expozici v předstihu.

Pro milovníky keramiky a návštěvníky Bechyně galerie připravila:

 • stálou výstavu výsledků mezinárodních keramických sympozií (1. 5. - 30. 9. 2012)
 • výstavu Ivy Ouhrabkové a Jana Bendy (1. 5. - 15. 7. 2012)
 • výstavu Ateliéru designu keramiky a porcelánu Ústavu designu Západočeské univerzity v Plzni (1. 5. - 30. 9. 2012)
 • výstavu Luďka Míška (1. 5. - 30. 9. 2012)
 • výstavu Petry Šťastné a Viktora Chalepy (4. 8. - 30. 9. 2012)

Slavnostní vernisáž nové výstavní sezóny proběhla v sobotu 12. 5. 2012 a byla velmi bohatě navštívena. Úvodní slovo pronesl PhDr. Milouš Růžička, vernisáž podbarvilo hudbou volné sdružení hudebníků z Bechyně. Milovníky keramiky srdečně zveme k návštěvě unikátního muzea - bechyňské pobočky Alšovy jihočeské galerie. Otevřeno je denně od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 18.00.

VÝSTAVA AK. SOCH. JANA BENDY V AJG BECHYNĚVÝSTAVA AK. SOCH. JANA BENDY V AJG BECHYNĚVÝSTAVA AK. SOCH. JANA BENDY V AJG BECHYNĚALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIE
ALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIEALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIEALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIEALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIE
ALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIEALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIEALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIEALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIE

Výstava Jana Bendy, Ivy Ouhrabkové, Luďka Míška a Ateliéru keramického designu
ZČU Plzeň v AJG Bechyně (foto: Pavlína Novotná)

ROK RŮŽE V MĚSTSKÉM MUZEU V BECHYNI

Od 22. 11. 2011 do konce roku probíhá v prostorách bechyňského muzea velmi zajímavá výstava, která byla připravena u příležitosti tzv. Roku růže. Letos jsme si připomněli 400. výročí úmrtí Petra Voka, posledního mužského potomka tohoto významného rodu, který je neodmyslitelně spojen právě s Bechyní. Výstava, kterou zaštítil Jihočeský kraj, mohli vidět návštěvníci v Praze a následně pak v různých městech Jihočeského kraje. Jde o zajímavý interaktivní projekt bohatý na informace o životě v době posledních Rožmberků.

VLADIMÍR UHLÍK - OBJEKTY A OCELÁTY

Srdečně zveme k návštěvě výstavy absolventa školy Vladimíra Uhlíka. Výstava se koná v Galerii v kostele sv. Marka v Soběslavi, vernisáž proběhne v pátek 5. 8. 2011 v 18.00 hodin.

VLADIMÍR UHLÍK - OBJEKTY A OCELÁTY

JEŇÝK PACÁK - KRESBY, OBRAZY, LOUTKY A PORCELÁN

Městské muzeum v Bechyni připravuje výstavu porcelánu, kreseb, obrazů a loutek Jana Antonína Pacáka. Vernisáž proběhla v pátek 22. 7. 2011 v 16.30 hodin za účasti manželky zesnulého umělce, Jana Cimického, Jaroslava Svěceného, který zahrál na stradivarky, přátel zesnulého umělce a za velkého zájmu veřejnosti. Výstava potrvá do 30. 9. 2011, otevřeno je denně kromě pondělí (úterý - pátek 9.00 - 16.00, sobota a neděle - 13.30 - 16.30).

Srdečně zveme!

JEŇÝK PACÁK - KRESBY, OBRAZY, LOUTKY A PORCELÁN

JEŇÝK PACÁK - KRESBY, OBRAZY, LOUTKY A PORCELÁNJEŇÝK PACÁK - KRESBY, OBRAZY, LOUTKY A PORCELÁNJEŇÝK PACÁK - KRESBY, OBRAZY, LOUTKY A PORCELÁN
JEŇÝK PACÁK - KRESBY, OBRAZY, LOUTKY A PORCELÁNJEŇÝK PACÁK - KRESBY, OBRAZY, LOUTKY A PORCELÁNJEŇÝK PACÁK - KRESBY, OBRAZY, LOUTKY A PORCELÁN
Vernisáž výstavy Jeňýka Pacáka 22. 7. 2011 (foto: Pavlína Novotná)

VLTAVOTÝNSKÉ DVORKY 2011

Stalo se již tradicí, že Galerie u Zlatého slunce v Týně nad Vltavou (www.tnv.cz) pořádá ve svých krásných prostorách prázdninovou výstavu Vltavotýnské dvorky. Uskuteční se i letos v měsících červenci a srpnu a naši školu na ní zastupuje svými díly akad. sochař Miroslav Oliva. Srdečně zveme na vernisáž, která se koná 25. 6. 2011 v 16.00 hodin, i k návštěvě výstavy, která bude otevřena celý červenec a srpen.

VLTAVOTÝNSKÉ DVORKY 2011VLTAVOTÝNSKÉ DVORKY 2011
Pozvánka na letošní Vtavotýnské dvorky
VLTAVOTÝNSKÉ DVORKY 2011VLTAVOTÝNSKÉ DVORKY 2011
akad. sochař Miroslav Oliva a jeho socha Hlava (2011)
(foto: Libor Hošek)

LETNÍ KERAMICKÁ PLASTIKA

Srdečně zveme na 19. ročník Letní keramické plastiky, který se letos koná v krásných prostorách zahrad zámku Klenová u Klatov (pobočka Galerie U bílého jednorožce Klatovy) od 18. 6. do 2. 10. 2011. Vernisáž výstavy proběhla 18. 6. 2011 v 15.00 hodin. Podrobnosti naleznete na www.keramicka-plastika.cz. Výstavu pořádá Letní keramická plastika, o.s. (Petr Lada) ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým muzeem Praha (kurátoři Dita Hálová a Milan Hlaveš). 

LETNÍ KERAMICKÁ PLASTIKA

"Devatenáctý ročník Letní keramické plastiky se v tomto roce nově představuje v areálu hradu Klenová. Od doby svého vzniku v Bechyni v roce 1993 se původně studentská akce přeměnila v ojedinělou venkovní prezentaci keramických plaszik českých i zahraničních umělců. Z tradičního místa bechyňské klášterní zahrady se výstava v letech 2006 - 2010 přesunula do zámeckého parku Středočeského muzea v Roztokách u Prahy.

Základem všech prací je keramická nebo porcelánová hmota buď jako jediný materiál nebo v kombinaci s materiály jinými. Mnoho soch vzniklo nebo bylo kurátory vybráno přímo pro prostor hradu Klenová.

Jádro vystavujících je poměrně stálé, ale každý rok je zpestřováno dalšími umělci včetně zahraničních hostů, studentů vysokých škol a také jednoho čestného hosta (v minulosti např. sochaři Jan Hendrych, Miroslav Chlupáč, Pavel Knapek, Jan Koblasa, Pravoslav Rada, Václav Šerák, Lubomír Šilar, Bohumil Zemánek, Elžbieta Grosseová či Jindra Viková). Letošním čestným hostem in memoriam je Mojmír Preclík (1931 - 2001).

Cílem výstavy je představit keramickou tvorbu širokého spektra sochařů či keramiků všech generací a zasadit ji do současného výtvarného kontextu. Vernisáž výstavy je vždy spojena se zajímavým kulturním programem. Volně přístupná akce trvá vždy od června po celé léto až do konce září."

Petra Lada

LETNÍ KERAMICKÁ PLASTIKALETNÍ KERAMICKÁ PLASTIKALETNÍ KERAMICKÁ PLASTIKA
LETNÍ KERAMICKÁ PLASTIKALETNÍ KERAMICKÁ PLASTIKALETNÍ KERAMICKÁ PLASTIKALETNÍ KERAMICKÁ PLASTIKA
LETNÍ KERAMICKÁ PLASTIKALETNÍ KERAMICKÁ PLASTIKALETNÍ KERAMICKÁ PLASTIKA
LETNÍ KERAMICKÁ PLASTIKALETNÍ KERAMICKÁ PLASTIKALETNÍ KERAMICKÁ PLASTIKA
LETNÍ KERAMICKÁ PLASTIKALETNÍ KERAMICKÁ PLASTIKALETNÍ KERAMICKÁ PLASTIKALETNÍ KERAMICKÁ PLASTIKA
V členitém areálu hradu Klenová naleznete špičkové keramické plastiky. 
Některé se samy nabízejí, jiné je třeba "objevit". (foto: Pavlína Novotná)

UMĚLCI DĚTEM A DĚTI VŠEM

V krásných prostorách ambitů minoritského kláštera v Jindřichově Hradci proběhla 6. 5. - 10. 7. 2011 zajímavá výstava Umělci dětem a děti všem. Za charitativním projektem, jehož cílem je prodejem uměleckých předmětů získat prostředky pro DPL Opařany, stojí Helena Schmaus - Shoonerová, pravnučka Františka Křižíka. Vystudovala keramiku v Bechyni a v Karlových Varech, potom studovala na UMPRUM v Praze. Více než dvacet let žila v Kanadě, v roce 1992 se vrátila a žije a pracuje v Křižíkově vile v Bechyni, která byla vrácena rodině. Kromě vlastní výtvarné práce se paní Schmaus - Shoonerová dlouhodobě věnuje charitativním akcím.

K projektu v Jindřichově Hradci přizvala své přátele, účastníky mezinárodních sympozií "Tradice a možnosti" - malba kobaltem pod glazuru (sponzor - Český porcelán a. s., Dubí) Annu Bosákovou, Theodora Buzu, Marii Jarkovskou, Alenu Kartákovou, Otýlii Kletvíkovou, Janu Mašíkovou a Emmu Srncovou; pracemi je zastoupen rovněž bohužel již zesnulý Jan Antonín Pacák. Další část výstavy tvoří práce dětí z arteterapeutického ateliéru DPL Opařany. Mezi partnery projektu patří i naše škola - pan David Stankuš odlil keramické ptáčky, které malůvkami ozdobily děti v Opařanech.

Výstava, která se koná pod záštitou Její Excelence Valerie Raymond, velvyslankyně Kanady v ČR, byla zahájena početně navštívenou vernisáží 5. 5. 2011. Přítomné pozdravil Chargé d´Affaires velvyslanectví Kanady v ČR pan Alex McNiven.

UMĚLCI DĚTEM A DĚTI VŠEMUMĚLCI DĚTEM A DĚTI VŠEMUMĚLCI DĚTEM A DĚTI VŠEMUMĚLCI DĚTEM A DĚTI VŠEM
Muzeum Jindřichohradecka, ambity minoritského kláštera.
UMĚLCI DĚTEM A DĚTI VŠEMUMĚLCI DĚTEM A DĚTI VŠEMUMĚLCI DĚTEM A DĚTI VŠEM
Ukázka z tvorby Jana Antonína Pacáka.
UMĚLCI DĚTEM A DĚTI VŠEMUMĚLCI DĚTEM A DĚTI VŠEMUMĚLCI DĚTEM A DĚTI VŠEM
 Dvě díla Heleny Schmaus - Shoonerové, vpravo díla Teodora Buzu. 
(foto: Pavlína Novotná)

VÝSTAVA OBRAZŮ JINDŘICHA SCHENKA

V prostorách bechyňského muzea začala v pátek 6. 5. 2011 výstava obrazů, kreseb a grafik akad. malíře Jindřicha Schenka Narodil se 10. 5. 1892 v Kardašově Řečici, poté bydlel s rodiči v Bechyni v zámeckém areálu knížete Paara. Studoval malířskou akademii v Praze u profesorů Šimona a Blažíčka. V průběhu studia na malířské akademii absolvoval jednoroční dobrovolný důstojnický kurz v Rakousku, který ukončil jej s hodností nadporučíka. V přestávkách jezdil do Itálie, navštěvoval malířskou akademii v Římě a ve Florencii. 

V době 1. světové války bojoval v Polsku v Haliči a v Rumunsku u Temešváru. Po válce, na jejímž konci byl povýšen na kapitána, byl v zajetí v Roverettu u Verony. Císařem Františkem Josefem byl vyznamenán válečným křížem a další císařské vyznamenání získal za záchranu dvou tonoucích dívek.

Po válce a návratu domů dokončil v Praze malířskou akademii a udělal si profesuru. Do prvního zaměstnání nastoupil v Zeměpisném ústavu v Praze, poté pracoval jako učitel kreslení ve Svatém Jánu pod Skalou. Učil také v Praze, Táboře, kde dlouhá léta vedl malířský kroužek, a v Martině na Slovensku.

Celkem namaloval přibližně 4 000 obrazů. Maloval krajiny, nejvíce Bechyni, kterou miloval a kde nacházel neustálou inspiraci. Známé jsou jeho motivy zámku, kláštera, údolí říčky Smutné a Obůrky. Jako konzervátor Státní památkové péče se s veškerým úsilím staral o místní památky. Byl jmenován čestným občanem města. Byl také vynikajícím portrétistou, maloval zátiší (květiny) a dělal lepty. Z politických důvodů se dočkal výstav svých obrazů teprve
ke konci života (v Sezimově Ústí, Táboře a Bechyni).

Zemřel 29. 8. 1975 v táborské nemocnici a společně s manželkou je pochován na františkánském hřbitůvku u bechyňského kláštera. 

Výstava skončila 17. 7. 2011.

VÝSTAVA OBRAZŮ JINDŘICHA SCHENKA

VÝSTAVA V GALERII POD DUHOU

Srdečně zveme do Galerie pod Duhou v Bechyni (U Horního mlýna 555), kde vystavuje po celou sezónu obrazy pan Ludvík Janků a keramiku pan Miroslav Oliva. Letošní výstava se koná u příležitosti tří významných výročí: 50. výročí uvedení do provozu bechyňské továrny na výrobu sanitní keramiky (nešní Jika - Rocca - Laufen), který byl ve své době největší v Evropě a dodnes zůstává jedním z největších a nejmodernějších na světě, 45. výročí od prvního mezinárodního sympozia a 127. výročí založení bechyňské keramickéškoly.

Galerii vlastní a provozuje pan Ludvík Janků, který se podílel na budování zmíněného závodu. Po téměř 40 letech se vrátil do Bechyně, po povodních v roce 2002 opravil zaplavené objekty a v roce 2004 zprovoznil vinotéku a Galerii pod Duhou. Zde již sedmým rokem probíhají výstavy a kulturní akce (večery poezie, přednášky a vyprávění). Galerie má dva výstavní prostory, exteriérový a interiérový a chystaná výstava zaplní oba dva. Vernisáž proběhla v sobotu 21. 5. 2011 ve 13.00 hodin.

VÝSTAVA V GALERII POD DUHOU

VÝSTAVA V GALERII POD DUHOUVÝSTAVA V GALERII POD DUHOUVÝSTAVA V GALERII POD DUHOU
Vlevo - pan Ludvík Janků, vpravo - Miroslav Oliva na dvoře galerie při vernisáži 21. 5. 2011
(foto: Pavlína Novotná)

VÝSTAVY V ALŠOVĚ JIHOČESKÉ GALERII V ROCE 2011

Alšova jihočeská galerie - Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni nabízí na výstavní sezónu 1. 5. - 2. 10. 2011 řadu zajímavých výstav:

 • Mezinárodní keramická sympozia 1966 - 2010
 • White Constellation - ateliér Design keramiky FUD UJEP Ústí nad Labem, Český porcelán, a.s., Duchcovský porcelán - ateliér figurálního a zdobného porcelánu
 • Petr Hůza (5. 8. - 2. 10. 2011)
 • Petra Šťastná (5. 8. - 2. 10. 2011)
 • Ivan Jelínek (do 31. 7. 2011)
 • Karel Burian (do 31. 7. 2011)
 • Miroslav Páral (do 31. 7. 2011)

Otevřeno je denně od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 18.00 hodin. Výstavy v AJG na Hluboké a ve Wortnerově domě v Českých Budějovicích naleznete na www.ajg.cz.

VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011
Mezinárodní muzeum keramiky - prostory bývalého bechyňského zámeckého pivovaru.
(foto: Michal Miňha)