AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

NÁVŠTĚVA PROFESOREK A STUDENTEK Z GŽELU (RUSKO)

Ve středu 17. 4. 2013 navštívila naši školu skupina tří profesorek a dvou studentek z Gželského státního umělecko-průmyslového institutu pod vedením děkanky fakulty umělecko-řemeslného umění a designu gželského institutu  G. P. Moskevské. Po prohlídce školy následovala prezentace pro studenty a potom praktické ukázky tradičních kobaltových dekorů gželské oblasti.

Gžel se nachází 60 kilometrů pod Moskvou a je centrem výroby porcelánu a keramiky. V 19. století zde bylo 157 továren a více než 50 dílen. V současnosti je to o šco méně, přesto se jedná o velmi silnou keramickou oblast.

Institut má velký zájem o spolupráci s naší školou. Během schůzky se zástupci školy byla podepsána dohoda o spolupráci, jejíž platnost je tři roky. Jde o spolupráci v těchto oblastech:

  •  výměna informací o konferencích, workshopech, výstavách, festivalech atd.;
  • výměna vědecko-výzkumných materiálů (knihy, katalogy prací atd.) a videomateriálů;
  • organizace studentských výměnných programů na různé úrovni profesionální přípravy: bakalářské a magisterské programy, postgraduální studium, stáže studentů i pedagogů;
  • zvýšení kvalifikace a organizace stáží studentů, přednášejících a specialistů;
  • společné vědecko-výzkumné projekty, programy a vývoj;
  • jsou možné i jiné vzájemně dohodnuté formy spolupráce.

Na závěr jsme navštívili Mezinárodní muzeum keramiky v Bechyni - pobočku AJG. Naši hosté si s velkým zájmem a nadšením prohlédli stálou expozici výsledků mezinárodních keramických sympozií. Rozloučili jsme se s tím, že rozhodně nechceme nechat ležet ladem možnosti, které se nám nabízejí, a že se budeme maximálně snažit využít potenciál našich škol.

NÁVŠTĚVA PROFESOREK A STUDENTEK Z GŽELI (RUSKO)NÁVŠTĚVA PROFESOREK A STUDENTEK Z GŽELI (RUSKO)NÁVŠTĚVA PROFESOREK A STUDENTEK Z GŽELI (RUSKO)
NÁVŠTĚVA PROFESOREK A STUDENTEK Z GŽELI (RUSKO)
NÁVŠTĚVA PROFESOREK A STUDENTEK Z GŽELI (RUSKO)NÁVŠTĚVA PROFESOREK A STUDENTEK Z GŽELI (RUSKO)NÁVŠTĚVA PROFESOREK A STUDENTEK Z GŽELI (RUSKO)
NÁVŠTĚVA PROFESOREK A STUDENTEK Z GŽELI (RUSKO)
NÁVŠTĚVA PROFESOREK A STUDENTEK Z GŽELI (RUSKO)NÁVŠTĚVA PROFESOREK A STUDENTEK Z GŽELI (RUSKO)
 
NÁVŠTĚVA PROFESOREK A STUDENTEK Z GŽELI (RUSKO)NÁVŠTĚVA PROFESOREK A STUDENTEK Z GŽELI (RUSKO)NÁVŠTĚVA PROFESOREK A STUDENTEK Z GŽELI (RUSKO)
Návštěva z Gželu v naší škole a v AJG Bechyně 17. 4. 2013. (Foto: Jiří Novotný)