AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTY

V Bechyni pracuje již více než 150 let Bechyňský divadelní spolek Lužnice, který patří mezi nejstarší ochotnické soubory v republice. V posledních dvou letech se řada studentů naší školy aktivně zapojila do jeho činnosti. Ve čtvrtek 21. 3. 2013 tento ochotnický soubor uvedl premiéru svého nastudování hry Hotel mezi dvěma světy. V tajemném hotelu se setkáme s pěti zcela odlišnými lidmi v okamžiku pravdy, v okamžiku, kdy všichni vidí svůj život a před nimi je více než jenom nejistá budoucnost. O životě, smrti a lásce je tento podivuhodný příběh, kterým nás provádí záhadný Doktor S. a který se dotkne nás všech. Hotel mezi dvěma světy je jemnou a přeci napínavou hrou o věčném údělu všech lidí na světě. Ohlasy najdete na http://www.facebook.com/pages/Bechy%C5%88sk%C3%BD-divadeln%C3%AD-spolek-Lu%C5%BEnice/131944133513620.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTYDIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTYDIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTY
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTY
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTYDIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTYDIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTYDIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTYDIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTY
Divadelní představení bechyňských ochotníků Hotel mezi dvěma světy 21. 3. 2013
a naši studenti: Jakub Černý, Eliška Földesiová, Martin Pešta, Pavla bečvářová a Marek Dražďák.
(Foto: Libor Hošek)