AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

EXKURZE NA VÝSTAVU NOVOROČENEK V TÁBOŘE

V pátek 14. 12. 2012 se koná exkurze tříd 2.G a 3.DV do Husitského muzea v Táboře na výstavu novoročenek. Akce se koná pod záštitou Mgr. Ludmily Krůčkové a ak. soch. Miroslava Olivy.

Výstava nese název Novoročenky, vánoční přání jinak a probíhá od 28. 11. do 12. 1. 2013 na Staré táborské radnici na Žižkově náměstí; otevřeno je od středy do soboty od 9.00 o 17.00 hodin.


Výstava o novoročenkách je instalována do tří místností v galerii na Staré radnici. V první místnosti se návštěvníci seznámí s historií novoročních blahopřání v českých zemích. Zároveň zde budou mít možnost nahlédnout do pracovny známého regionálního archeologa Josefa Švehly (1861 – 1934). Zde si budou moci prohlédnout prostředí, v jakém se mnohdy psaly novoroční přání.

Následné prostory představí novoročenky jako výtvarné a především grafické dílo. Široké veřejnosti tu budou vysvětleny používané výtvarné techniky, doplněné názornými ukázkami jednotlivých novoročních přání. Jeden ze souborů novoročenek ukazuje návštěvníkům také to, že při tvorbě tohoto přání nemuselo jít pouze o umělecké ztvárnění, ale že jde pojmout tento úkol také s humorem.

V poslední místnosti výstavy představíme rekonstrukci jídelny z počátku 20. století jako místo, kde se novoročenky často četly. Výstava tak zprostředkuje návštěvníkům přání k novému roku z mnoha stránek – jako výtvarné dílo i jako prostředek individuální a společenské komunikace.

Ukázky jednotlivých novoročních přání pocházejí ze sbírek Husitského muzea v Táboře a z osobní sbírky výtvarnice Marie Michaely Šechtlové, která je Husitskému muzeu laskavě zapůjčila. Tato významná umělkyně pomohla také při přípravě výstavy odbornou radou. Celá výstava je zasazena díky výzdobě do prostor vánočně vyzdobeného muzea. Představuje tak unikátní možnost jak strávit dobu nadcházejícího adventu a po něm následujících svátků.

V rámci táborských Staročeských vánočních trhů se bude konat v sobotu 15. prosince 2012 od 14:00 do 16:00 zvláštní program v prostorách výstavy. Pro rodiny s dětmi je připravena dílnička na výrobu vlastních novoročenek. Zvídavé návštěvníky zase čeká povídání s výtvarnicí Marií Michaelou Šechtlovou o jednotlivých grafických technikách.

Školy se mohou přihlásit na lektorský program "Proč se poslají novoročenky" (fotogalerie z 7. 12.) nebo využít připraveného pracovního listu.

(Zdroj: Web Husitského muzea Tábor)