PROJEKTY

VYBAVENOST A ZÁZEMÍ ŠKOLY - REALIZACE 2023-2025

Projekt „Vybavenost a zázemí školy

Spolufinancováno Evropskou unií

Předmětem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury a zajištění bezbariérového přístupu školy.

Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro cizí jazyky, zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro práci s digitálními technologiemi, zkvalitnění vnitřní konektivity školy, zabezpečení připojení k internetu, vznik či modernizace zázemí pro komunitní aktivity a jeho zpřístupnění po vyučování (v rozsahu minimálně 5 hodin (300 min.) za týden) jako centra vzdělanosti a komunitních aktivit pro veřejnost, využívání odborné učebny minimálně 75 % časového využití pro formální výuku a neformální vzdělávání odborných předmětů v oblasti přírodních věd nebo polytechnického vzdělávání nebo cizího jazyka nebo práce s digitálními technologiemi.

Výsledkem projektu bude rozvoj kompetencí žáků střední školy, zejména v oblastech cizích jazyků a práce s digitálními technologiemi. V rámci projektu se zlepší vybavení školy a její materiální podmínky.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od Unie (Spolufinancováno Evropskou unií).

VYBAVENOST A ZÁZEMÍ ŠKOLY - REALIZACE 2023-2025