SUPS logo SUPŠ Bechyně

vlajka CZ vlajka CZ vlajka CZ

NOVINKY

OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

 • Více ZDE
 • Oslavy 135. výročí školy proběhnou 20. - 21. 9. 2019
  Srdečně zveme!


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

29. 7. 2019 začala kompletní rekonstrukce budov školy a domova mládeže. Ředitelství SUPŠ Bechyně sděluje, že  od 1. 8. 2019 není možné v domově mládeže až do ukončení rekonstrukce poskytovat ubytování Děkujeme za pochopení.
Ubytování žákům školy od 1.9. 2019 bude poskytnuto.


KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ


Více ZDE


KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA NA
VÝSTAVĚ EXPO TÝN 2019

 • Konala se 20. 7. 2019. Více ZDE

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍ-
HO ROKU 2019/2020


OPRAVNÉ ZKOUŠKY

 • 26. - 27. 8. 2019
  Více ZDE

OPRAVNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY

 • 18. 9. 2019
 • Více ZDE

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020


LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2019

 • Průběh kurzů 2019 - více ZDE


ZVEME NA VÝSTAVY 

 • Účast školy na výstavě Expo Týn 2019
  Dům U Zlatého slunce, Týn nad Vltavou
  28. 6. - 31. 8. 2019. Více ZDE
 • Galerie Zámecká sýpka Bechyně
  - Sochy, objekty a obrazy Vladimíra
    Preclíka
  - Školní výstava historické keramiky
    (15. 6. - 31. 8. 2019)
  - Silný ročník (3. 8. - 31. 8. 2019; derniéra
    21. 9. 2019 při 135. výročí školy)
 • Výstava Keramické věže Jana Bendy
  Školní Galerie Na chodbě (28. 6. - 27. 9. 2019). Více ZDE

OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYAKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/19


PŘIPRAVUJEME


PRÁVĚ PROBÍHÁ

 • DOPORUČUJEME:
  Aktuální výtvarné a kulturní akce

  Více ZDE

DOPLŇKOVÁ ČINNOST ŠKOLY


NAŠI PARTNEŘI

e na adresu LAUFEN CZ s.r.o. 
Podrobnosti ZDE

www.jika.cz  www.laufen.com/cz

LAUFEN

LASSELSBERGER s. r. o.
Podrobnosti ZDE

NAŠI PARTNEŘI
O firmě: www.rako.cz


 

TPV

Průmyslový design

Tvarování průmyslových výrobků &#8211  Průmyslový design (82-41-M/04)

Žáci získávají znalosti z výtvarné teorie, dějin umění, ergonomie, ekonomiky, počítačové grafiky, technologie, českého a cizího jazyka a dalších všeobecně vzdělávacích předmětů. Hlavní součástí výuky je tvorba vlastních výtvarných návrhů a jejich realizace z různých materiálů (papír, polystyrén, epoxid, kaučuk, dřevo, kov, hlína, sádra) ve školních dílnách a na praxích a tvorba vizualizací v 3D programu Rhinoceros a dalších grafických programech.

Absolventi se uplatňují především jako kvalifikovaní modeláři v oblasti designu a jako pracovníci výtvarných a vývojových oddělení průmyslových podniků. Mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách.

Tvarování průmyslových výrobků –  Tvarování průmyslových výrobků –  Tvarování průmyslových výrobků –
Vizualizace v programu Rhinoceros (Ing. Martin Wolf)

Vedoucí oboru: akad. sochař Jiří Fuchs (kreslení, modelování)

Odborní učitelé: Mgr. Drahomíra Bočanová (dějiny výtvarné kultury), Mgr. Michal Cáb (počítačová grafika, 3D modelování),  Luděk Fábera (praktická cvičení v designu a v sádrovně), Jitka Hášová (písmo), Ing. Jiří Kokeš (informační a komunikační technologie), Mgr. Otakar Novák (kreslení), PaedDr. Jiří Novotný (dějiny výtvarné kultury), Ing. Marcela Pánková (technologie, technická příprava), akad. sochař Miroslav Oliva (kreslení, modelování), David Stankuš (praktická cvičení v designu a v sádrovně), Jan Vančura (technická příprava, kreslení, praktická cvičení v designu a v sádrovně)

Podrobnější informace o učitelích výtvarných předmětů naleznete ZDE

UČEBNÍ PLÁN OBORU

PŘEDMĚTY
ZKRATKA
POČTY TÝDENNÍCH HODIN
 
1.
2.
3.
4.
celkem
Povinné předměty
Český jazyk a literatura
CJL
2
2
3
3
10
Cizí jazyk 1
CIJ 1
3
3
3
3
12
Cizí jazyk 2
CIJ 2
-
2
2
2
6
Občanská nauka
OBN
2
2
-
-
4
Matematika
MAT
2
2
-
-
4
Fyzika
FYZ
2
-
-
-
2
Chemie
CHE
2
-
-
-
2
Základy ekologie
ZAE
1
-
-
-
1
Tělesná výchova
TEV
2
2
2
2
8
Informační a komunikační technologie
IKT
2
2
-
-
4
Ekonomika
EKO
-
-
2
2
4
Dějiny výtvarné kultury
DVK
2
3
3
3
11
Přípravné kreslení
PRK
3
3
-
-
6
Přípravné modelování
PRM
3
3
-
-
6
Písmo
PIS
-
2
-
-
2
Technická příprava
TEP
4
2
-
-
6
Technologie
TEC
1
3
3
3
10
Návrhové kreslení
NAK
-
-
3
3
6
Návrhové modelování
NAM
-
-
3
3
6
Praktická cvičení v designu
PCD
3
3
9
9
24
Praktická cvičení v sádrovně
PCS
3
3
-
-
6
Počítačová grafika
PGR
-
-
2
2
4
Volitelné předměty
Seminář z občanské nauky
SEO
-
-
1
1
2
Seminář z IKT
SEI
-
-
1
1
2
Konverzace v cizím jazyce 1
KOC
-
-
1
1
2
Konverzace v cizím jazyce 2
KOC
-
-
1
1
2
Seminář o moderním umění
SMU
-
-
1
1
2
Celkem
 
37
37
37
37
148

Poznámka: Jako druhý cizí jazyk si žáci mohou volit angličtinu, němčinu, ruštinu, španělštinu nebo francouzštinu

 Tvarování průmyslových výrobků –  Tvarování průmyslových výrobků –  Tvarování průmyslových výrobků –  Tvarování průmyslových výrobků –
Tvarování průmyslových výrobků –  Tvarování průmyslových výrobků –  Tvarování průmyslových výrobků –
Tvarování průmyslových výrobků –  Tvarování průmyslových výrobků –  Tvarování průmyslových výrobků –  Tvarování průmyslových výrobků –
(foto: 1 - 4, 8 - Mg.A. Lucie Prášilová, 5 - 7 - vizualizace - Ing. Martin Wolf)