TPV

Průmyslový design

Tvarování průmyslových výrobků &#8211  Průmyslový design (82-41-M/04)

Žáci získávají znalosti z výtvarné teorie, dějin umění, ergonomie, ekonomiky, počítačové grafiky, technologie, českého a cizího jazyka a dalších všeobecně vzdělávacích předmětů. Hlavní součástí výuky je tvorba vlastních výtvarných návrhů a jejich realizace z různých materiálů (papír, polystyrén, epoxid, kaučuk, dřevo, kov, hlína, sádra) ve školních dílnách a na praxích a tvorba vizualizací v 3D programu Rhinoceros a dalších grafických programech.

Absolventi se uplatňují především jako kvalifikovaní modeláři v oblasti designu a jako pracovníci výtvarných a vývojových oddělení průmyslových podniků. Mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách.

Tvarování průmyslových výrobků –  Tvarování průmyslových výrobků –  Tvarování průmyslových výrobků –
Vizualizace v programu Rhinoceros (Ing. Martin Wolf)

Vedoucí oboru: David Stankuš (praktická cvičení v designu a v sádrovně),

Odborní učitelé: Mgr. Drahomíra Bočanová (dějiny výtvarné kultury), Mgr. Milan Vágner (dějiny výtvarné kultury), Jitka Hášová (písmo), Ing. Jiří Kokeš (informační a komunikační technologie), PaedDr. Jiří Novotný (dějiny výtvarné kultury, kreslení, přípravné), Ing. Marcela Pánková (technologie, technická příprava), akad. sochař Miroslav Oliva (kreslení, modelování), Jan Vančura (technická příprava, kreslení, praktická cvičení v designu a v sádrovně), akad. sochař Jiří Fuchs (kreslení, modelování), Bc. Dagmar Jarošová (praktická cvičení v designu, informační a komunikační technologie).

Podrobnější informace o učitelích výtvarných předmětů naleznete ZDE

UČEBNÍ PLÁN OBORU

PŘEDMĚTY
ZKRATKA
POČTY TÝDENNÍCH HODIN
 
1.
2.
3.
4.
celkem
Povinné předměty
Český jazyk a literatura
CJL
2
2
3
3
10
Cizí jazyk 1
CIJ 1
3
3
3
3
12
Cizí jazyk 2
CIJ 2
-
2
2
2
6
Občanská nauka
OBN
2
2
-
-
4
Matematika
MAT
2
2
-
-
4
Fyzika
FYZ
2
-
-
-
2
Chemie
CHE
2
-
-
-
2
Základy ekologie
ZAE
1
-
-
-
1
Tělesná výchova
TEV
2
2
2
2
8
Informační a komunikační technologie
IKT
2
2
-
-
4
Ekonomika
EKO
-
-
2
2
4
Dějiny výtvarné kultury
DVK
2
3
3
3
11
Přípravné kreslení
PRK
3
3
-
-
6
Přípravné modelování
PRM
3
3
-
-
6
Písmo
PIS
-
2
-
-
2
Technická příprava
TEP
4
2
-
-
6
Technologie
TEC
1
3
3
3
10
Návrhové kreslení
NAK
-
-
3
3
6
Návrhové modelování
NAM
-
-
3
3
6
Praktická cvičení v designu
PCD
3
3
9
9
24
Praktická cvičení v sádrovně
PCS
3
3
-
-
6
Počítačová grafika
PGR
-
-
2
2
4
Volitelné předměty
Seminář z občanské nauky
SEO
-
-
1
1
2
Seminář z IKT
SEI
-
-
1
1
2
Konverzace v cizím jazyce 1
KOC
-
-
1
1
2
Konverzace v cizím jazyce 2
KOC
-
-
1
1
2
Seminář o moderním umění
SMU
-
-
1
1
2
Celkem
 
37
37
37
37
148

Poznámka: Jako druhý cizí jazyk si žáci mohou volit angličtinu, němčinu, ruštinu, španělštinu nebo francouzštinu

 Tvarování průmyslových výrobků –  Tvarování průmyslových výrobků –  Tvarování průmyslových výrobků –  Tvarování průmyslových výrobků –
Tvarování průmyslových výrobků –  Tvarování průmyslových výrobků –  Tvarování průmyslových výrobků –
Tvarování průmyslových výrobků –  Tvarování průmyslových výrobků –  Tvarování průmyslových výrobků –  Tvarování průmyslových výrobků –
(foto: 1 - 4, 8 - Mg.A. Lucie Prášilová, 5 - 7 - vizualizace - Ing. Martin Wolf)