PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ ZA DAR - PEC

Ředitelství SUPŠ Bechyně děkuje za dar, který škola obdržela od paní Drahoslavy Prollové z pozůstalosti zesnulého absolventa školy pana Tomáše Prolla. Jedná se o zánovní pec na pálení keramiky (objem cca 0.75 m3), digestoř, 20 kg oxidu železa, pálicí pomůcky (podložky a karborundové pláty) a sádrové desky. Vše bylo přivezeno během měsíce června 2018.Škola si tohoto daru velmi váží a využije ho při výuce.

PODĚKOVÁNÍ ZA DAR DO ŠKOLNÍ SBÍRKY OD STANISLAVA MARTINCE

Pan Stanislav Martinec, absolvent školy, věnoval škole plastiku Babylónská věž. Plastika bude zařazena do školní sbírky a trvale vystavena v prostorách školy. Ředitelství školy děkuje autorovi za rozšíření školní sbírky.

PODĚKOVÁNÍ ZA DAR DO ŠKOLNÍ SBÍRKY OD ALEXANDRA WALTERA

Ředitelství školy děkuje panu Alexandru Walterovi, absolventu školy z roku 1961, za keramickou plastiku s názvem Zakázaná píseň (2014), kterou vytvořil jako hold tvorbě Karla Kryla. Plastika bude trvale umístěna v budově školy.

PODĚKOVÁNÍ ZA DAR DO ŠKOLNÍ SBÍRKY OD OLDŘICHA AŠENBRYLA

Ředitelství školy děkujie panu Oldřichu Ašenbrylovi, absolventu školy z roku 1961, za dar do školních sbírek. Jedná se o závěsný talíř s naglazurovým dekorem. Talíř bude trvale vystaven v prostorách školy.

PODĚKOVÁNÍ ZA MONOGRAFIE ANTONÍNA ŠKODY

Ředitelství školy děkuje paní Marii Škodové za monografie jejího manžela Antonína Škody, významného absolventa naší školy. Monografie bude využita pro školní knihovnu a pro propagaci školy.

PODĚKOVÁNÍ FIRMĚ MICRO EPSILON ZA FOTOGRAFICKOU TECHNIKU

Ředitelství školy děkuje bechyňské firmě Micro Epsilon za dar v podobě fotografické techniky (zvětšovací přístroj, světla, filtry a další věci). Vše bude využito v rámci praktických cvičení v multimédiích.

PODĚKOVÁNÍ LADISLAVU JANOUCHOVI ZA DAR DO ŠKOLNÍHO DEPOZITÁŘE

Ředitelství školy děkuje panu ak. soch. Ladislavu Janouchovi za dar plastiky Prométeus, kterou věnoval v červnu 2015 do školního depozitáře. Vzniká zajímavá myšlenka oslovit absolventy - výtvarníky, kteří by podobným způsobem rozšířili školní depozitář. Škola by pak mohla tyto atrefakty prezentovat na svých výstavách.

PODĚKOVÁNÍ ZA FOTOGRAFICKÉ POZADÍ A SCANER

Děkujeme Evě a Aleši Jurčičkovým za stojan a dvě role papíru (nekonečné pozadí pro fotografování), scaner a odbornou literaturu (tvorba webových stránek atd). Dar bude využíván především pro potřeby oborů grafický design a multimediální tvorba.

PODĚKOVÁNÍ ZA ARBOR

Děkujeme naší dlouholeté účastnici kurzů paní Ivaně Švorcové z Prahy za rozměrný arbor na ukládání grafiky, který naší škole věnovala v únoru 2012. Arbor bude využit  v nově budované grafické dílně na ukládání žákovských prací.

PODĚKOVÁNÍ ZA PLAZMOVOU TELEVIZI A DVD PŘEHRÁVAČ

Dne 30. 11. 2011 obdržela naše škola krásný dar - plazmovou televizi a DVD přehrávač. Ředitelství školy děkuje Evě a Aleši Jurčičkovým. Daru bude využito při výuce odborných předmětů. Odkazujeme na webové stránky dárce www.jurcicka.cz.

PODĚKOVÁNÍ SILIKÁTOVÉMU SVAZU ZA KNIHU O PORCELÁNU

Zástupce Silikátového svazu Ing. Karel Pavlík předal naší škole 20 výtisků knihy Klasika porcelánu, Čína a Evropa, kterou věnoval Silikátovému svazu autor Jiří Chládek. Publikace je určena především odborným školám, členům svazu a dalším školám, je poskytována zdarma a není určena k prodeji.

PRAXE STUDENTŮ Z HORNÍ BŘÍZY

Jeden výtisk je zařazen do školní knihovny, další výtisky budou využity pro potřeby výuky dějin výtvarné kultury, designu a technologie a také jako hodnotné ceny pro studenty.

PODĚKOVÁNÍ PANÍ MILENĚ BANSETOVÉ ZA SOUBOR KERAMIKY

Děkujeme keramičce a sochařce paní Mileně Bansetové za dar keramiky, který obohatil školní sbírky. Naše škola obdržela soubor 13 kusů originální keramiky a diplom pana Slavoje Banseta z Faenzy z roku 1964. Několik věcí spolu s diplomem je vystaveno ve škole, ostatní jsou uloženy ve školním depozitáři.

Milena Bansetová (1923)

Narodila se v Praze, dětství prožila v Ústí nad Orlicí. Po měšťance šla do Vysokého Mýta na rodinnou školu. V sedmnácti letech se dostala do Prahy a záhy začala studovat sochařství u profesora Horejce na VŠUP (1942 – 1948). V 50. letech začala pracovat pro keramický průmysl společně se svým manželem a spolužákem Slavojem Bansetem, a to především pro Jihotvar Hrdějovice a Keramické závody Teplice. Po roce 1968 emigrovali Bansetovi do Švédska a zřídili si ateliér v Norrköpingu a keramickou dílnu v Rejmyre.

Na začátku 90. let se Milena Bansetová vrátila do České republiky a pokračovala ve výtvarné činnosti. Kromě keramiky se věnovala malbě. Hlavními inspiračními zdroji jejího díla byly artefakty prehistorické keramiky, antická a středomořská keramika. Novým impulsem pro ni bylo setkání se surrealistickým uměním v Paříži. Vystavovala doma i v cizině (například v Rakousku, Německu, Švédsku, USA, Kanadě, reprezentovala českou keramiku na světových výstavách EXPO 1958 v Bruselu a EXPO 1967 v Montrealu), získala ceny Mezinárodní akademie keramiky (1960 diplom, 1962 stříbrná medaile). 

V současné době žije paní Miena Bansetová v domově důchodců v Kytíně u Mníšku pod Brdy.

PODĚKOVÁNÍ ZA KOPÍROVACÍ STROJ

Děkujeme Českému Rozhlasu České Budějovice, U Tří Lvů 1, České Budějovice, zastoupenému ředitelem studia panem ing. Jiřím Svobodou, za dar kopírovacího stroje Minolta EP 1052, výrobní číslo 217829993. Stroj je umístěn v grafické učebně a je využíván ve výuce.

PODĚKOVÁNÍ ZA PLYNOVOU PEC

Děkujeme Evě a Alešovi Jurčičkovým, absolventům školy z let 1994 a 1993 za poklopovou plynovou pec na pálení keramiky technikou RAKU. Pec bude využívána pro alternativní pálení při výuce praktických cvičení ve vytváření studentů keramického oboru, při letních kurzech pro veřejnost a dalších akcích pořádaných školou.

www.jurcicka.cz