TŘÍDNÍ SCHŮZKY

TŘÍDNÍ SCHŮZKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Informační schůzky pro rodiče žáků ve školním roce 2019/2020 v podzimním termínu se konají v pátek 29. 11. 2019 od 12.00 do16.00. Rozmístění vyučujících v učebnách a kabinetech bude vyvěšeno ve vestibulu školy v den konání schůzek.

Program schůzek:

  • 12.00 - 12.30 - setkání rodičů s vedením školy (učebna č. 74, 2. patro školy)
  • 12.30 - 13.00 - setkání rodičů s třídními učiteli v kmenových učebnách (rozpis bude vyvěšen ve vestibulu školy)
  • 13.00 - 16.00 - individuální pohovory rodičů s vyučujícími a s vychovateli v domově mládeže