AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

NAŠI STUDENTI MALUJÍ NA KONTEJNERY V TÁBOŘE

Ve spolupráci s Městským úřadem v Táboře jsme přichystali na sobotu 4. 5. 2013 akci, kterou jsme zatím ještě nedělali: na Starém městě v Táboře naši studenti zdobili kontejnery na odpadky. Šlo vlastně o streetartovou akci, při níž pět dvojic studentů dekorovalo pět kontejnerů. Návrhy připravili studenti prvního a druhého ročníku grafického oboru pod vedením akad. mal. Petra Štojdla a Mgr. Otakara Nováka, pod jejichž vedením také proběhla realizace této akce.

Akce se konala pod záštitou MěÚ Tábor a za sponzorského krytí firmou Rumpold, která zaplatila barvy.

NAŠI STUDENTI MALUJÍ NA KONTEJNERY V TÁBOŘENAŠI STUDENTI MALUJÍ NA KONTEJNERY V TÁBOŘENAŠI STUDENTI MALUJÍ NA KONTEJNERY V TÁBOŘENAŠI STUDENTI MALUJÍ NA KONTEJNERY V TÁBOŘENAŠI STUDENTI MALUJÍ NA KONTEJNERY V TÁBOŘE
NAŠI STUDENTI MALUJÍ NA KONTEJNERY V TÁBOŘE
NAŠI STUDENTI MALUJÍ NA KONTEJNERY V TÁBOŘENAŠI STUDENTI MALUJÍ NA KONTEJNERY V TÁBOŘE
NAŠI STUDENTI MALUJÍ NA KONTEJNERY V TÁBOŘENAŠI STUDENTI MALUJÍ NA KONTEJNERY V TÁBOŘE
NAŠI STUDENTI MALUJÍ NA KONTEJNERY V TÁBOŘE
 NAŠI STUDENTI MALUJÍ NA KONTEJNERY V TÁBOŘENAŠI STUDENTI MALUJÍ NA KONTEJNERY V TÁBOŘENAŠI STUDENTI MALUJÍ NA KONTEJNERY V TÁBOŘE
Naši studenti malují na kontejnery v Táboře 4. 5. 2013. (Foto: Mgr. Otakar Novák,
ak. mal. Petr Štojdl)