AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

MATURITY 2013

V pondělí 20. 5. 2013 začaly na naší škole maturity 2013. Jako první maturovali grafici, po nich první multimedialisté; jejich maturity skončily ve čtvrtek 23. 5. 2013. V dalším týdnu na to navázaly maturity keramiků a designérů, které probíhaly do středy 29. 5. 2013.

MATURITY 2013MATURITY 2013MATURITY 2013
MATURITY 2013
MATURITY 2013MATURITY 2013
MATURITY 2013
MATURITY 2013MATURITY 2013
MATURITY 2013MATURITY 2013MATURITY 2013MATURITY 2013

Pondělí 20. 5. 2013. Maturují grafici: Simona Slouková, Lucie Kozojedová, Klára Janátová
a Zuzana Hejbalová.
MATURITY 2013MATURITY 2013MATURITY 2013

MATURITY 2013
MATURITY 2013MATURITY 2013
MATURITY 2013
MATURITY 2013MATURITY 2013
MATURITY 2013
MATURITY 2013MATURITY 2013
MATURITY 2013
MATURITY 2013MATURITY 2013
Úterý 21. 5. 2013: Jitka Hofmanová, Jakub Černý, Klára Plicová, Klára Daňková a Ilona
Nováčková. 

MATURITY 2013MATURITY 2013MATURITY 2013MATURITY 2013
MATURITY 2013
MATURITY 2013MATURITY 2013
MATURITY 2013
MATURITY 2013MATURITY 2013
MATURITY 2013
MATURITY 2013MATURITY 2013
Středa 22. 5. 2013: maturují poslední dvě grafičky (Zita a Žaneta Janálovy). Naše škola má
také první absolventy oboru Multimediální tvorba: Jiřího Alexandra Bednáře, Jana Šařece
a Tomáše Válka. 
MATURITY 2013MATURITY 2013MATURITY 2013

MATURITY 2013MATURITY 2013MATURITY 2013
MATURITY 2013
MATURITY 2013MATURITY 2013
MATURITY 2013
MATURITY 2013MATURITY 2013MATURITY 2013
MATURITY 2013
MATURITY 2013MATURITY 2013
MATURITY 2013
MATURITY 2013MATURITY 2013
Poslední maturanti multimediálního oboru: Lubomír Šimák, Lukáš Tácha, Pavla Fabíková
a Michal Miňha. 
MATURITY 2013MATURITY 2013MATURITY 2013
MATURITY 2013
MATURITY 2013MATURITY 2013MATURITY 2013
MATURITY 2013
MATURITY 2013MATURITY 2013
MATURITY 2013
MATURITY 2013MATURITY 2013
Pondělí 27. 5. 2013: maturují keramici a designéři - Veronika Bradnová, Nikola Příhodová,
Leontýna Debefová, Kateřina Zemanová a Richard Kříž. 

MATURITY 2013MATURITY 2013MATURITY 2013MATURITY 2013
MATURITY 2013
MATURITY 2013MATURITY 2013
Úterý 28. 5. 2013: maturují designéři Aneta Mládková, Ivana Hánová a Tamara Patryová.
MATURITY 2013MATURITY 2013MATURITY 2013
MATURITY 2013
MATURITY 2013MATURITY 2013MATURITY 2013
MATURITY 2013
MATURITY 2013MATURITY 2013
MATURITY 2013
MATURITY 2013MATURITY 2013
Středa 29. 5. 2013 - poslední den. Maturují designéři Dominik Miklušák, Erik Bartoš a Petra

Rezková. (Foto: Jiří Novotný)

Maturitní zkoušky 2013 v jarním termínu skončily. Velmi nás těší, že všichni studenti, kteří k maturitě šli, byli ve školní části úspěšní. Zvláště potěšitelný byl průběh maturit u nového oboru Multimediální tvorba. Děkujeme studentům za jejich výkony a neméně děkujeme učitelům, kteří je připravovali. Laťku pro další ročníky nastavili poměrně vysoko. Zpětná vazba od čerstvých absolventů a uznání učitelům byla snad největší odměna.


VÝSLEDKY MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2013 V JARNÍM OBDOBÍ

Třída 4.G 4.M 4.D 4.V
Počet žáků celkem 13 8 10 6
Počet žáků třídy připuštěných k MZ 11 7 7 2
Počet žáků opakujících MZ 0 0 1 1
V jarním termínu maturovalo celkem 11 7 8 3
Prospělo s vyznamenáním 2 0 0 0
Prospělo celkem 8 6 6 2
Neprospělo celkem 1 1 2 1
Průměrný prospěch 2,30 1,80 2,72 2,63

Průměrný prospěch školy: 2,36

Průměrný prospěch z jednotlivých předmětů - společná část MZ

Předmět 4.G 4.M 4.D 4.V
Český jazyk a literatura  2,90  2,43 3,43 3,00
Anglický jazyk 2,00 1,67 3,50 4,50
Německý jazyk 1,50 - 3,00 -
Matematika - 5,00 - -

Průměrný prospěch z jednotlivých předmětů - profilová část MZ

Předmět 4.G 4.M 4.D 4.V
Dějiny výtvarné kultury 2,80 1,57 2,86 2,33
Technologie 2,09 1,71 2,00 2,30
Odborná maturitní práce 1,82 1,14 1,88 1,00

Celkový prospěch

Třída 4.G 4.M 4.D 4.V
Prospěl s vyznamenáním 2 0 0 0
Prospěl 8 6 6 2
Neprospěl 1 1 2 1

Poznámka: Školní, tj. profilovou část maturitní zkoušky, složili všichni žáci, kteří byli k maturitě připuštěni.

Jiří Novotný, ředitel školy