KURZY PRO VEŘEJNOST

Kurzy pro veřejnost 2024 - aktuální informace

Důležité upozornění přihlašování ke kurz bude spuštěno v novém termínu a to 11. 3. 2024 v 18 hod!

Letos kurz proběhne v termínu od 28. 6. 2024 do 7. 7. 2024. Zahájení kurzu proběhne v 10 hod. v posluchárně č. 74.

Ubytování na DM bude možné od 28. 6. 2024 od 17 hod.

Přihlašování ke kurzu bude zahájeno - 11. 3. 2024 od 18.00 hodin.(Mnozí jste zaznamenali, že došlo ke změně původní termín je posunut, kvůli zajištění administrativního zpracovávání přihlášek)

Platbu za kurzovné prosím proveďte převodem na účet školy 999 315 0257/0100 do poznámky napište- LK a příjmení

Kurzy probíhají v rozsahu 100 vyučovacích hodin, plné kurzovné je 8.000,- Kč na kurzech modelování, točení, dekorace keramiky, sádrování a 7.000,- Kč na kurzech grafiky, kresby, malby, fotografii, počítačové grafice, základech designu a artdesignu. Na každý den je plánováno 10 vyučovacích hodin, výuka probíhá od 8.00 do 18.00. Pro účastníky poskytujeme ubytování v domově mládeže do naplnění kapacity.

Ohledně ubytování kontaktujte prosím paní správcovou DM Ing. Janu Mitanovou email: spravcedm@supsbechyne.cz   tel. 381 211 035

Všechny nabízené kurzy jsou akreditované pod č.j.: MSMT- 8595/2023-1-431 s platností do 24. 4. 2026

 Žádost o samostatný pokoj napište nebo sdělte paní správcové. Příplatek za neobsazené lůžko je 100,- Kč ( pokud to kapacita DM umožní).

Na základě energetické zhodnocení provozu a ceny za ubytování od 1. dubna 2023 jsou stanoveny i letos na 380 Kč/noc při dvou a více nocích a 400,- Kč/noc při ubytování na jednu noc.

Minimální počet účastníků v kurzu je 6.

Maximální počet míst u kresby je 12 míst, u malby 12 míst, v točírně podle počtu kruhů (12 míst v kurzu pro začátečníky,10 v kurzu pro pokročilé), 10 míst je také na malbě na keramiku na fotografii, počítačové grafice a sádrování) v kurzech  modelování je v každém oddělení 12 míst. V kurzu grafiky, a základech designu a art designu je také 12 míst.

Prosíme účastníky kurzů keramiky, aby si každý dovezl textil na přikrývání rozpracovaných věcí, bohužel letos nemáme z domova mládeže vyřazená prostěradla.