KURZY PRO VEŘEJNOST

Kurzy pro veřejnost 2024 - aktuální informace

Důležité upozornění přihlašování ke kurz bude spuštěno v novém termínu a to 11. 3. 2024 v 18 hod!

Letos kurz proběhne v termínu od 28. 6. 2024 do 7. 7. 2024. Zahájení kurzu proběhne v 10 hod. v posluchárně č. 74.

Ubytování na DM bude možné od 28. 6. 2024 od 17 hod.

Přihlašování ke kurzu bude zahájeno - 11. 3. 2024 od 18.00 hodin.(Mnozí jste zaznamenali, že došlo ke změně původní termín je posunut, kvůli zajištěníadministrativního zpracovávání přihlášek)

Platbu za kurzovné prosím proveďte převodem na účet školy 999 315 0257/0100 do poznámky napište- LK a příjmení

Kurzy probíhají v rozsahu 100 vyučovacích hodin, plné kurzovné je 8.000,- Kč na kurzech modelování, točení, dekorace keramiky, sádrování a 7.000,- Kč na kurzech grafiky, kresby, malby, fotografii, počítačové grafice, základech designu a artdesignu. Na každý den je plánováno 10 vyučovacích hodin, výuka probíhá od 8.00 do 18.00. Pro účastníky poskytujeme ubytování v domově mládeže do naplnění kapacity.

Ohledně ubytování kontaktujte prosím paní správcovou DM Ing. Janu Mitanovou email: spravcedm@supsbechyne.cz   tel. 381 211 035

Všechny nabízené kurzy jsou akreditované pod č.j.: MSMT- 8595/2023-1-431 s platností do 24. 4. 2026

 Žádost o samostatný pokoj napište nebo sdělte paní správcové. Příplatek za neobsazené lůžko je 100,- Kč ( pokud to kapacita DM umožní).

Na základě energetické zhodnocení provozu a ceny za ubytování od 1. dubna 2023 jsou stanoveny i letos na 380 Kč/noc při dvou a více nocích a 400,- Kč/noc při ubytování na jednu noc.

Minimální počet účastníků v kurzu je 6.

Maximální počet míst u kresby je 12 míst, u malby 12 míst, v točírně podle počtu kruhů (12 míst v kurzu pro začátečníky,10 v kurzu pro pokročilé), 10 míst je také na malbě na keramiku na fotografii, počítačové grafice a sádrování) v kurzech  modelování je v každém oddělení 12 míst. V kurzu grafiky, a základech designu a art designu je také 12 míst.

Prosíme účastníky kurzů keramiky, aby si každý dovezl textil na přikrývání rozpracovaných věcí, bohužel letos nemáme z domova mládeže vyřazená prostěradla.