AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

EXKURZE DO PRAHY 15. 5. 2013

Ve středu 15. 5. 2013 se studenti 3.ročníků, kteří navštěvují volitelný předmět Seminář o moderním umění, vypravili do Prahy. Cílem byl Veletržní palác s bohatými sbírkami umění 19. a 20. století. Zde se mohli studenti seznámit s mnohými originály děl, o kterých jsme si celý rok v semináři povídali, počínaje Muchovou Slovanskou epopejí v přízemí galerie, přes Generaci ND a českou secesi ve 4. patře. Dále navštívili impozantní 3. patro Veletržního paláce se sbírkami francouzského umění: prohlédli si impresionisty, postimpresionisty a díla avantgardního umění francouzského i českého. Každý si zde jistě našel svého favorita a měl možnost srovnávat reprodukce se skutečnými originály. Někteří studenti obdivovali díla Františka Kupky a podivovali se nad rozmanitostí jeho tvorby, jiní si všimli, že jejich oblíbenec, Vincet van Gogh, má v galerii pouze jeden obraz, a to Zelené obilí.

Zlatou tečkou našeho programu byla návštěva putovní výstavy o Tutanchamonovi na holešovickém výstavišti. Dvouhodinový audiovizuální program, který nás postupně prováděl expozicí od seznámení se s 18. dynastií egyptských faraónů a s dětstvím H. Cartera , přes nález hrobky, její postupné odkrývání až po vystavení jednotlivých objevených pokladů, i když v replikách, byl opravdu poutavý a mnozí z nás časový limit na prohlídku výstavy  překročili, neboť se od této tajuplné doby nemohli odpoutat.

Navštívené expozice se studentům líbily natolik, že mnozí by si exkurzi rádi ještě jednou zopakovali...

Mgr. Drahomíra Bočanová

EXKURZE DO PRAHY 15. 5. 2013EXKURZE DO PRAHY 15. 5. 2013EXKURZE DO PRAHY 15. 5. 2013
EXKURZE DO PRAHY 15. 5. 2013EXKURZE DO PRAHY 15. 5. 2013EXKURZE DO PRAHY 15. 5. 2013
Exkurze do Veletržního paláce a na výstavu Tutanchamón 15. 5. 2013.
(Foto: Mgr. Drahomíra Bočanová)