AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

NOVÝ UČEBNÍ OBOR OD 1. 9. 2013

Obory vyučované ve školním roce 2009/2010 28-57-H/01 Výrobce a dekoratér keramiky
 
Charakteristika:

 • Jedná se o tříletý učební obor zakončený získáním výučního listu. Žáci získávají dovednosti ve všech technikách vytváření keramiky (modelování, odlévání do sádrových forem, vytáčení z volné ruky, formování do sádrových forem a glazování keramických výrobků, dekorace keramických výrobků základními rukodělnými technikami). 
 • Talentové zkoušky uchazeči o studium neskládají, požadujeme úspěšně ukončené základní vzdělání. Přihlášky se podávají do 15. 3. 2014. Pro školní rok 2014/2015 přijímáme 10 žáků. Školní vzdělávací program oboru byl zpracován v průběhu školního roku 2012/2013.
 • Provozní praxe bude probíhat v moderním závodě na výrobu sanitární keramiky firmy Laufen CZ s.r.o. v Bechyni (výrobky se značkou JIKA). Vzhledem k zamýšlenému uplatnění absolventů oboru ve firmě je učební obor vhodnější pro chlapce, ale samozřejmě není uzavřen ani dívkám, neboť nelze počítat s tím, že všichni absolventi oboru budou směřovat do firmy Laufen.


LAUFEN CZ s.r.o., společnost, která je partnerem SUPŠ Bechyně, je největším výrobcem a prodejcem koupelnové keramiky v České republice se dvěma moderními výrobními závody v Bechyni a ve Znojmě. Zastupuje značky JIKA, LAUFEN a ROCA nejen na českém a slovenském trhu, ale i v dalších státech střední a východní Evropy. Firma je členem španělské skupiny ROCA, největšího světového výrobce a prodejce koupelnové keramiky a koupelnového vybavení. Více o firmě najdete na www.laufen.com/cz.

Firma nabízí:

 • podporu žáků během studia
 • zajímavou a perspektivní práci v oblasti výroby sanitární keramiky
 • nadprůměrný výdělek a širokou nabídku zaměstnaneckých výhod (životní pojištění, penzijní připojištění, týden dovolené navíc, závodní stravování atd.)
 • možnost profesního růstu
 • praxe v moderním závodě LAUFEN CZ, provozovna Bechyně nebo Znojmo

NOVÝ STUDIJNÍ OBOR OD 1. 9. 2013NOVÝ STUDIJNÍ OBOR OD 1. 9. 2013NOVÝ STUDIJNÍ OBOR OD 1. 9. 2013
Výrobní závod firmy Laufen CZ s.r.o. v Bechyni (vstupní prostor a pece; foto: Jiří Novotný)

Zřízení tohoto oboru je výsledkem konkrétní spolupráce naší školy a firmy Laufen CZ s.r.o v rámci Sektorové dohody pro keramiku. Velmi si vážíme podpory silného tuzemského výrobce sanitární keramiky; zároveň si vážíme i podpory školy ze strany zřizovatele a rychlosti a vstřícnosti, s jakou byl záměr zřídit tento obor projednán v Radě kraje. Učňovský obor nebereme jako snížení úrovně školy, ale jako krok k naplněná obsahu názvu školy: uměleckoprůmyslová. Z našeho pohledu jde o propojení keramiky na úrovni průmyslové s keramikou na úrovni výtvarné (maturitní); díky mezinárodním sympoziím se pak do školy dostává i volná keramika na úrovni umělecké.

Další možnosti spolupráce s firmou:

 • Ve vzájemné spolupráci školy a firmy však nepůjde "pouze" o učební obor. Firma je schopna materiálně podporovat školu (dodávky licí hmoty a sádry, možnost pálení žákovských výrobků a prací pedagogů v závodě v Bechyni).
 • Škola bude firmu propagovat jako partnerskou na svých výstavách.
 • Další spolupráce je možná v oblasti propagační grafiky, designu i výtvarného zpracování keramiky.
 • Spolupráce firmy se školou a Alšovou jihočeskou galerií při pořádání mezinárodních sympozií keramiky bude pokračovat.


DŮLEŽITÉ JEDNÁNÍ SUPŠ BECHYNĚ - LAUFEN CZ S.R.O. 15. 11. 2012

Ve čtvrtek 15. 11. 2012 proběhlo ve škole jednání mezi ředitelem školy Jiřím Novotným a představiteli firmy Laufen CZ s.r.o. - generálním manažerem Ladislavem Dvořákem, personálním manažerem Miloslavem Hambálkem a výrobním manažerem Robertem Šimkem. Podrobně byly projednány jednotlivé body spolupráce a zejména okolnosti založení nového oboru. Ředitel školy pak zástupcům firmy ukázal prostory, které zamýšlí připravit pro učební obor a vyjádřil ochotu spolupracovat s firmou při tvorbě školního vzdělávacího programu budovaného učebního oboru Výrobce a dekoratér keramiky.

Jednání bylo zásadní proto, že nejvyšší zástupci firmy jednoznačně konkretizovali pomoc firmy škole. Půjde o pravidelné dodávky sádry v množství, které bude sjednáno v partnerské smlouvě, o dodávky licí hmoty, o pálení keramiky v pecích bechyňského závodu, o pomoc firmy při vybavování dílen pro učňovský obor a dodávku firemních počítačů pro potřeby školy. Za tuto podporu firmě děkujeme.


SCHVÁLENÍ NOVÉHO OBORU

V pátek 25. 1. 2013 jsme obdrželi oficiální vyrozumění z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o tom, že učební obor Výrobce a dekoratér keramiky byl zapsán do školského rejstříku.