AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

KERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLE

Od 13. do 15. 9. 2012 proběhla keramická dílnička v táborském Divadle Oskara Nedbala. Jednalo se o jakousi derniéru školní výstavy, která byla v těchto dnech přístupná veřejnosti a která skončila v neděli 16. 9. 2012; zároveň šlo o prezentaci školy v rámci Táborských setkání 2012. První dva dny byly věnovány dětem z táborských mateřských a základních škol, třetí den všem, kteří měli zájem o zhlédnutí ukázek točení na kruhu, případně si chtěli tuto práci sami vyzkoušet.

KERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLEKERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLEKERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLE
KERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLEKERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLEKERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLE

Přišli školkáčci...
KERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLEKERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLEKERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLE
KERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLEKERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLEKERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLE
KERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLEKERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLEKERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLE
...i školáci. Tvořili a navštívili naši výstavu; podporu při práci i průvodní slovo na výstavě jim
poskytly studentky třetího ročníku Tereza Sáviová a Kateřina Mašíková. Tábor 13. 9. 2012.
(Foto: Jiří Novotný, Kateřina Mašíková)

Druhý den se pokračovalo, o děti se tentokrát starala studentky 3. ročníku Eva Opičková a Kateřina Vlková. Třetí den pak byl zcela ve znamení Táborských setkání. Pomáhali studenti Eliška Földesiová, Veronika Gigalová a Lukáš Vrtiška. Tentokrát nás nejvíce navštěvovaly maminky s dětmi. Práci jsme přerušili pouze v době, kdy kolem divadla procházel slavnostní průvod v historických kostýmech.

KERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLEKERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLEKERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLE
Táborské děti a studentky Eva Opičková a Kateřina Vlková. Tábor 14. 9. 2012
(foto: Jiří Novotný)
KERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLEKERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLEKERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLE
Poslední den naší účasti na Táborských setkáních 2012, sobota 15. 9. 2012.
KERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLEKERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLEKERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLEKERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLE
KERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLEKERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLEKERAMICKÁ DÍLNA V TÁBORSKÉM DIVADLE
A na závěr několik záběrů z Táborských setkání 2012. (Foto: Matěj Novotný)

Všem, kteří se na třídenní dílně v táborském divadle podíleli, patří velký dík. Jsme přesvědčeni, že spolupráce s Divadlem Oskara Nedbala bude pokračovat i v dalších letech.