PŘÍPRAVNÉ KURZY
K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM

PŘÍPRAVNÝ KURZ K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM

Přípravný kurz 11. 11. 2023 je již  naplněn!

Bohužel z nedostatku kapacity ateliérů školy již přihlášky nepřijímáme!

První přípravný kurz proběhne v sobotu 14. 10. 2023 od 8.30 do 15. 30 hod.

Druhý přípravný kurz proběhne v sobotu 11. 11. 2023 od 8.30 do 15. 30 hod.

Vzhledem k úkolům, které uchazeči o studium plní při talentových zkouškách (tedy kresba, malba, barevná kompozice),  a k dobrým zkušenostem z minulých let organizuje škola přípravné kurzy k talentovým zkouškám. Zájemci o studium mají možnost vyzkoušet si kresbu podle skutečnosti i malbu pod vedením pedagogů naší školy. Zároveň mohou  přivézt své vlastní práce na konzultaci. Cena kurzu je 500,- Kč za jeden den (6 hodin) nebo 1000,- Kč za dva dny (12 hodin); kurzovné se platí na místě. Kurzy probíhají od 8.30 do 11.30 a od 12.30 do 15.30 hodin v učebnách č. 21, 22 v přízemí a 40 a 42 v prvním patře školy.

 Ve škole jsou k dispozici stojany podložky a papíry.
Uchazeči si přinesou pomůcky
na kresbu měkké tužky, přírodní uhel, plastickou gumu, lepenku.

na malbu a kompoziční cvičení- barvy, štětce, paletu, nádobku na vodu, hadr, kružítko
pravítko, nůžky.

Soubory PDF  Přihláška k přípravným kurzům na talentové zkoušky 2023