VÝMĚNNÉ PRAXE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Výměnné praxe

STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT

Škola získala grantovou podporu projektu „Stáže pro praxi, praxe pro život“ v rámci programu Erasmus+. V roce 2022 umožní 15 studentům dvoutýdenní pracovní stáž a dvěma absolventům tříměsíční stáž ve španělské Granadě.

Projekt: Erasmus+ 2020-1-CZ01-KA102-077373

ERASMUS 2022

ISTITUTO DELLE ARTI A. VITTORIA TRENTO (Itálie)

Od roku 2006 probíhá výměnná praxe s uměleckou školou v Trentu v severní Itálii. Akce, na jejímž počátku stál projekt IUVENTArs (výstava škol v kulturním domě Metropol, kterou organizuje jeho emeritní ředitel dr. Jaromír Schel) a výrazná osobní aktivita dnes již bohužel zesnulého pana Romana Arnoldiho, umožnila poznat italskou školu a krásy severní Itálie již desítkám našich studentů. 

Jde vlastně o trojsměnu, neboť celého projektu se účastní i SOŠ a SOU v Třeboni. Z Itálie přijíždějí dvě skupiny - jedna do Třeboně (zpracovává sklo) a druhá do Bechyně (zpracovává keramiku, případně pracuje v grafické dílně). Do Itálie jede dohromady jedna skupina žáků z Třeboně a jedna z Bechyně.
 
V Trentu pracují naši žáci v ateliéru klasické mozaiky a smaltu a ve třetí dílně, která se každý rok mění. V prvním roce naší výměny to byla grafická dílna, ve druhém šperkařská a ve třetím, dílna batiky, ve čtvrtém dílna textilního šperku, v pátém v roce 2011 truhlářská dílna a ateliér multimediální tvorby. Součátí praxe jsou i výlety (Benátky, Lago di Garde, Verona, romantické horské okolí krásného Trenta aj.). Italové u nás pracují v točírně, modelovně a malírně a rovněž jejich pobyt bývá zpestřen exkurzí (např. Tábor, Třeboň, Jindřichův Hradec, Český Krumlov, případně Praha) a prohlídkou Bechyně a jejích zajímavostí.
 
Artefakty, které při této praxi vzniknou, si školy předávají. Pobyt v Itálii je mezi našimi žáky velmi populární a také z italské strany máme veskrze pozitivní odezvy. V červnu 2015 byla při návštěvě ředitelů naší školy a školy z Třeboně v Trentu domluvena další spolupráce, pokračování výměn studentů a pedagogů a dalších aktivit (podrobnosti ZDE)

Výměnné praxe  Výměnné praxe  Výměnné praxe
Výměnné praxe  Výměnné praxe  Výměnné praxe
Výměnné praxe  Výměnné praxe  Výměnné praxe
Výměnné praxe - naši studenti v Trentu (foto: Mgr. Otakar Novák)SOŠ A SOU TŘEBOŇ 

Od roku 2010 spolupracujeme se SOŠ a SOU Třeboň. Výměnné dvoutýdenní praxe probíhají tak, že jeden týden pracuje skupina studentů obou škol v Bechyni a druhý týden v Třeboni. Praxe končí vzájemnou výměnou artefaktů, které vzniknou.


SPOLUPRÁCE S KERAMICKOU ŠKOLOU V LANDSHUTU (SRN)

Na přelomu září a října 2010 se v naší škole uskutečnila třítýdenní stáž šesti studentů KFL Landshut v rámci projektu Leonardo a ve spolupráci s organizací Tandem. Landshutská škola se navíc již pravidelně účastní točířské soutěže, kterou pořádá naše škola. Podrobnosti a foto ZDE. Se školou v současnosti (2015) udržujeme kontakty a její zástupce zveme na mezinárodní točířskou soutěž pro středoškoláky, kterou pořádáme každoročně počátkem listopadu.