PROJEKTY

PROJEKTY

Vybavenost a zázemí školy (realizace 2023-25)
Stáže pro praxi praxe pro život 2023
Stáže pro praxi praxe pro život 2022
Doučování žáků realizace od šk. roku 2021/22

Digitalizujeme školu od šk. roku 2021/22
Oprava školy a domova mládeže (2019 - 2020)
Projekt Erasmus+: Deník psaný grafikou (2017 - 2018)
Oprava školy a domova mládeže (2016 - 2019)
Projekt Erasmus+ Re: ART TRUe STory (2014 - 2016)
Projekt Virtualizované prostředí pro rozvoj ICT
Projekt OP VK Peníze školám 2012 - 2014
Projekty v letech 2006 - 2012

VYBAVENOST A ZÁZEMÍ ŠKOLY - REALIZACE 2023-2025

Projekt „Vybavenost a zázemí školy

Spolufinancováno Evropskou unií

Předmětem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury a zajištění bezbariérového přístupu školy.

Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro cizí jazyky, zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro práci s digitálními technologiemi, zkvalitnění vnitřní konektivity školy, zabezpečení připojení k internetu, vznik či modernizace zázemí pro komunitní aktivity a jeho zpřístupnění po vyučování (v rozsahu minimálně 5 hodin (300 min.) za týden) jako centra vzdělanosti a komunitních aktivit pro veřejnost, využívání odborné učebny minimálně 75 % časového využití pro formální výuku a neformální vzdělávání odborných předmětů v oblasti přírodních věd nebo polytechnického vzdělávání nebo cizího jazyka nebo práce s digitálními technologiemi.

Výsledkem projektu bude rozvoj kompetencí žáků střední školy, zejména v oblastech cizích jazyků a práce s digitálními technologiemi. V rámci projektu se zlepší vybavení školy a její materiální podmínky.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od Unie (Spolufinancováno Evropskou unií).

VYBAVENOST A ZÁZEMÍ ŠKOLY - REALIZACE 2023-2025

 


 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Škola je příjemcem podpory z EU. Financováno Evropskou unií- Next Generation EU. Záměrem této podpory je pomoci školám zajistit mobilní digitální technologie. Mobilní zařízení má výhradně sloužit k zapůjčení žákům s cílem, aby žáci měli možnost využít mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem. Za obdržený příspěvek škola zakoupí dva notebooky, které budou svými parametry zvládat nároky na počítačovou práci ve všech výtvarných oborech školy.

Podpora probíhá od školního roku 2021-22 dosud.

 

DIGITALIZUJEME ŠKOLUDIGITALIZUJEME ŠKOLUDIGITALIZUJEME ŠKOLU

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
vzor-msmt-letak-pro-publicitu-npo-digitalizujeme-skolu539353614.docx   180.9 Kb

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ

SUPŠ Bechyně se zapojila do programu DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL - REALIZACE INVESTICE 3.2.3.NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY. Reagujeme tím na potřebu doplnění vzdělávání z důvodu dopadů pandemie Covidu -19. Podpora úprobíhá od školní roku 2021-22 dosud.

„Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮDOUČOVÁNÍ ŽÁKŮDOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
priloha-997417280-4-priloha4-msmt-plakat-a4-k-publicite-npo.pdf   178.3 Kb

STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT (2023)

ZAHRANIČNÍ PRAXE

ERASMUS 2022 - 23

STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT

Škola získala grantovou podporu projektu „Stáže pro praxi, praxe pro život“ v rámci programu Erasmus+.  Na jaře v roce 2023 umožní 15 studentům dvoutýdenní pracovní stáž a dvěma absolventům tříměsíční stáž ve španělské Granadě.

Projekt: Erasmus+ Projekt: 2022-1-CZ01-KA122-VET-000074161

ERASMUS 2022

Po několika měsících příprav se konečně ve dnech 18. 6. – 1. 7. 2023 uskutečnil výjezd 15 studentů SUPŠ Bechyně do jihošpanělské Granady. Pracovní stáže se zúčastnili studenti 3. ročníku všech čtyř oborů – za Keramický design Lucie Mieglová, Kristýna Pajerová a Katka Šašinková; za obor Průmyslový design Barbora Toulová, Adéla Ťupová a Ema Vernerová; za Grafický design Karolína Havlíčková, Klára Kochová, Lucie Přibylová a Barbora Sekelská a za obor Multimediální tvorba Klára Koláčková, Anna Kubešová, Martin Plaček, Lukáš Prchal a Eliška Svobodníková.


STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT (2023)STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT (2023)STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT (2023)

 

Stejně jako v předchozím roce byla náplní projektu práce v odborně zaměřených firmách. Studenti byli rozděleni do skupin a přiděleni do firem částečně podle předchozího online pohovoru s koordinátory, částečně podle vlastních požadavků a CV a částečně podle možností místních firem, které jsou ochotné studenty na praxe přijímat.

STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT (2023)STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT (2023)STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT (2023)STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT (2023)STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT (2023)

Studentky obou plastických oborů byli opět stejně jako minulý rok pohromadě a to v dílnách firmy, která vytvářela sádrové repliky ozdobných kachlů. Studenti tedy odlévali, čistili a následně kolorovali ornamentální sádrové výrobky. Studenti Grafického designu vytvářeli návrh redesignu webových stránek a příspěvky na sociální sítě o zajímavých místech v Granadě a studenti oboru Multimediální tvorba připravovali propagační materiály o městě přímo pro koordinující agenturu.

Kromě pracovních postupů museli studenti komunikovat s tutory a to se někdy neobešlo bez nedorozumění nebo určité nejistoty, ale zvládnout i takové chvíle je vždy součástí náhledu do praxe a to se vždy podařilo, všichni byli v závěru práce upřímně a velmi chválení.

STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT (2023)STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT (2023)STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT (2023)STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT (2023)STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT (2023)STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT (2023)

 

Kromě pracovních míst měli studenti zajištěnou dopravu, ubytování se stravou, jízdné na městskou hromadnou dopravu a drobné kapesné. Koordinující agentura zařídila také několik poznávacích akcí. 

Letěli jsme z Prahy do Málagy a z Málagy do Granady objednaným autobusem. Ubytování bylo v centru města v příjemném hostelu White Nest, který měla koordinující organizace Universal Mobility vyhrazený pouze pro studentské skupiny, takže s námi v hostelu bydlelo více nebo méně dalších studentů nebo žáků. To si také vyžádalo určitý harmonogram pro vydávání jídel, které zajišťovala catteringová firma a do hostelu je dovážela. Vše fungovalo a bylo dobré, na výlety byly připravené sendviče, k dispozici byla káva, ovoce, takže nedostatkem nikdo netrpěl.

Koordinátoři pro studenty v jejich volném čase připravili několik mimopracovních aktivit. Nejprve hru s cílem zorientovat se v centru a poznat pár zásadních památek a orientačních bodů, návštěvu katedrály v Granadě, lekci španělštiny, procházky do zajímavých čtvrtí centra a výlet do Málagy s návštěvou Picassova muzea. Jedinečný zážitek pak byla prohlídka Alhambry – monumentálního komplexu středověké pevnosti maurských panovníků Granady s množstvím paláců, zahrad, věží a zbytků původního osídlení na vrchu nad Granadou.

STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT (2023)STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT (2023)STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT (2023)STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT (2023)STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT (2023)STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT (2023)STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT (2023)STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT (2023)STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT (2023)STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT (2023)STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT (2023)STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT (2023)STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT (2023)STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT (2023)

Samostatně pak studenti poznávali různá zajímavá místa v centru města. Rušné uličky s množstvím kaváren a restaurací byly stále plné, cukrárny lákaly na skvělou zmrzlinu, parky byly příjemným osvěžujícím místem a pro romantické západy slunce se muselo vyšlapat na kopec.

Kromě koupání v moři v Málaze jsme podnikli výlet do přímořského městečka Salobreña s úžasně čistou vodou. Ještě jedno osvěžení v přírodě jsme si dopřáli a to výlet do kaňonu Los Cahoros kolem říčky Monachil u stejnojmenné vesnice. Říčka, pramenící v nedalekých horách Sierra Nevada, v tomto kaňonu vytváří vodopády i osvěžující tůně, cesta kolem ní se klikatí a vede po visutých lávkách i těsně podél skalních stěn, takže se procházka místy stává poměrně náročným sportovním výkonem.

STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT (2023)STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT (2023)STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT (2023)STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT (2023)STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT (2023)STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT (2023)STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT (2023)STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT (2023)STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT (2023)STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT (2023)STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT (2023)STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT (2023)STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT (2023)STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT (2023)STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT (2023)STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT (2023)STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT (2023)STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT (2023)STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT (2023)STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT (2023)STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT (2023)STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT (2023)

V závěru týdne pak ještě někdo absolvoval procházku kolem řeky Genil z městečka Pinos Genil. Tato řeka má prameny přímo pod nejvyšším vrcholem pevninského Španělska, pod horou Mulhacén, a je tedy také patřičně studená.

Celých 14 dní vše fungovalo velmi dobře. Zajišťující organizace a velmi příjemné koordinátorky Fátima a Dorota, Gloria a i ostatní zaměstnanci hostelu byli velmi milí, ve firmách práce plynula až na nějaká drobné nedorozumění také dobře, takže rozhodně byly podmínky pro to, aby si studenti svou stáž patřičně užili ve spokojenosti. A to se podařilo – množství silných zážitků, nových dovedností a zkušeností a ve zdraví návrat domů. 

Díky všem, bylo to krásné!

STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT (2023)

 

STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT(2022)

ERASMUS 2022

STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT

Škola získala grantovou podporu projektu „Stáže pro praxi, praxe pro život“ v rámci programu Erasmus+. V roce 2022 umožní 15 studentům dvoutýdenní pracovní stáž a dvěma absolventům tříměsíční stáž ve španělské Granadě.

Projekt: Erasmus+ 2020-1-CZ01-KA102-077373.

Podrobné informace ZDE

 

ERASMUS 2022

OPRAVA ŠKOLY A DOMOVA MLÁDEŽE 2019 - 2020

Po řadě let dochází k zásadní záležitosti, a to k opravě budov školy a domova mládeže. Projekt se nazývá Snížení energetické náročnosti budov SUPŠ Bechyně a Domova mládeže SUPŠ Bechyně. Od jeho schválení v červnu 2016 došlo k řadě změn. Předmětem projektu je:

  • rekonstrukce a zateplení střech na všech objektech školy;
  • zabezpečení obálky všech objektů školy a výměna výplní (tj. výměna oken a zateplení všech objektů školy, tedy staré budovy, tělocvičny, velké přístavby z přelomu 50. a 60. let, dílenské přístavby ze 70. let a domku přiléhajícího ke škole, tzv. školnického, kde je dnes umístěna školní knihovna a čítárna);
  • vzduchotechnika a její rozvod po celé škole;
  • rekonstrukce kotelny;
  • kompletní rekonstrukce kuchyně na domově mládeže (výměna oken, nové podlahy v kuchyni, veškeré kuchyňské vybavení včetně vzduchotechniky); výměna oken v kuchyni a jídelně a následné zateplení objektu;
  • kompletní výměna oken a následné zateplení celého pavilónu B domova mládeže.

Realizace projektu začala 24. 7. 2019 a potrvá do 22. 10. 2020. Projekt je ze 40% financován z prostředků EU (MŽP, Státním fondem životního prostředí a ze 60% zřizovatelem školy, tj. Odborem školství Jihočeského kraje). Přestože nebude jednoduché sladit rekonstrukci školy s provozem školy, je významné, že rekonstrukce započala.


PROJEKT 1a SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ SUPŠ BECHYNĚ

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

Předmětem podpory je realizace úsporných opatření na objektu SUPŠ Bechyně, č.p.203. Navržená opatření se týkají zateplení obálky budovy, zateplení stropů k nevytápěným půdám a výměnu výplní otvorů. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy.

Celkové způsobilé výdaje: 29.957.180,- Kč
Dotace EU: 11.982.872,- Kč (40%)
Příspěvek příjemce podpory: 17.974.308,- Kč (60%)

Datum zahájení realizace projektu: 24. 7. 2019
Datum plánovaného ukončení projektu: 22.10. 2020

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně, Písecká 203


PROJEKT 1b SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ SUPŠ BECHYNĚ

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

Předmětem podpory je realizace úsporných opatření na objektu SUPŠ Bechyně, č.p.203. Navržená opatření se týkají zateplení obálky budovy, zateplenístropů k nevytápěným půdám a výměnu výplní otvorů. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy.

Celkové způsobilé výdaje: 8.156.005,- Kč
Dotace EU: 5.709.204,- Kč (70%)
Příspěvek příjemce podpory: 2.446.801,- Kč (30%)

Datum zahájení realizace projektu: 24. 7. 2019
Datum plánovaného ukončení projektu: 22.10. 2020

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně, Písecká 203

OPRAVA ŠKOLY A DOMOVA MLÁDEŽE 2019 - 2020OPRAVA ŠKOLY A DOMOVA MLÁDEŽE 2019 - 2020OPRAVA ŠKOLY A DOMOVA MLÁDEŽE 2019 - 2020
OPRAVA ŠKOLY A DOMOVA MLÁDEŽE 2019 - 2020OPRAVA ŠKOLY A DOMOVA MLÁDEŽE 2019 - 2020OPRAVA ŠKOLY A DOMOVA MLÁDEŽE 2019 - 2020
Začíná se! Třetí patro školy 30. - 31. 7. 2019 (Foto: Archiv školy)


PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI DOMOVA MLÁDEŽE PŘI SUPŠ BECHYNĚ

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

Předmětem podpory je realizace úsporných opatření na objektu Domova mládeže při SUPŠ Bechyně, č.p.350. Navržená opatření se týkají zateplení obálky budovy, zateplení stropů k nevytápěným půdám a výměnu výplní otvorů. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy.

Celkové způsobilé výdaje: 7.036.596,- Kč
Dotace EU: 2.814.638,- Kč (40%)
Příspěvek příjemce podpory: 4.221.958,- Kč (60%)

Datum zahájení realizace projektu: 24. 7. 2019
Datum plánovaného ukončení projektu: 22.10. 2020

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně, Písecká 203

OPRAVA ŠKOLY A DOMOVA MLÁDEŽE 2019 - 2020OPRAVA ŠKOLY A DOMOVA MLÁDEŽE 2019 - 2020OPRAVA ŠKOLY A DOMOVA MLÁDEŽE 2019 - 2020
Pavilon B Domova mládeže 1. 8. 2019

OPRAVA ŠKOLY A DOMOVA MLÁDEŽE 2019 - 2020OPRAVA ŠKOLY A DOMOVA MLÁDEŽE 2019 - 2020 OPRAVA ŠKOLY A DOMOVA MLÁDEŽE 2019 - 2020OPRAVA ŠKOLY A DOMOVA MLÁDEŽE 2019 - 2020OPRAVA ŠKOLY A DOMOVA MLÁDEŽE 2019 - 2020

PROJEKT ERASMUS+: DENÍK PSANÝ GRAFIKOU

PORTUGALSKÉ VYHLÍDKY: ERASMUS+ NA SUPŠ BECHYNĚ

V rámci programu Erasmus+ realizuje škola projekt Deník psaný grafikou. Autorkami projektu jsou Mgr. Marta Kotková (koordinátorka) a Mgr. Štěpánka Janoušková. Projekt je realizován po dobu 12 měsíců od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018. O aktivitách v rámci projektu budeme průběžně informovat


DENÍK PSANÝ GRAFIKOU

Po úspěšné spolupráci s portugalskou školou Escola Artistica de Soares dos Reis v Portu v letech 2014 až 2016 v rámci Erasmus+ KA2 Projekty spolupráce se nám podařilo navázat programem Erasmus+ KA1 Projekty mobility osob v odborném vzdělávání.

Naše spolupráce se tedy posunula od společných úkolů a vzájemných krátkodobých návštěv k odborně zaměřeným pobytům našich studentů v partnerské škole. Tento projekt se týká pouze letošního školního roku, tedy 2017/2018. Je připraven pro studenty oboru grafický design, je sestaven ze dvou čtrnáctidenní pobytů vždy šesti studentů a jednoho doprovázejícího učitele. Reálně se tedy  dotkne minimálně dvanácti studentů.

Název projektu je Deník psaný grafikou. Náplní je tedy především grafika. A to jak ve své volné formě (grafické výtvarné techniky, typografie, fotografie, kresba), tak v užité (brožura, plakát, autorská kniha). Studenti, kteří se zúčastní mobility, se budou zabývat mapováním a porovnáváním grafických výtvarných technik na SUPŠ Bechyně a EASR Porto. Cílem je dojít k rozšíření možností v naší škole díky praktické zkušenosti a poučení ve škole partnerské. Studenti absolvující mobilitu si tak budou moci osvojit nové dovednosti a ve spolupráci s učiteli odborných předmětů se pokusit nové techniky nebo třeba jen jiné postupy implementovat do stávající výuky.

 Přeji všem studentům krásný pobyt a mnoho silných zážitků!

 Mgr. Marta Kotková, koordinátorka projektu

 

PORTO 1. - 25. 11. 2017

Náš první výjezd do Porta se konečně přiblížil. Studentky (Miroslava Hadová, Eliška Bečková, Jana Babická, Klára Pavlovcová, Michaela Šatopletová a Nikola Kubátová) ve škole zmapovaly naše vyučované postupy v grafických technikách a po obdržení programu z portugalské strany jsme se začaly těšit na práci, která nás čeká v partnerské škole.

Po všech přípravách a balení jsme se konečně potkaly na letišti. Veškeré odbavení proběhlo dobře, let do Lisabonu také. Jen po přistání nás trochu zaskočilo dvouhodinové zpoždění letu do Porta. Ale i to se dalo přečkat. Konečně jsme přistály v Portu, stejně jako všechna naše zavazadla. Objednaná společnost nás dopravila přímo k hostelu, což bylo příjemné, protože naše cestování tak bylo u konce - neděle, asi půl druhé v noci.

DENÍK PSANÝ GRAFIKOU - PRVNÍ POBYT V PORTUDENÍK PSANÝ GRAFIKOU - PRVNÍ POBYT V PORTUDENÍK PSANÝ GRAFIKOU - PRVNÍ POBYT V PORTU
Naše skupina v Portu, listopad 2017. (Foto: Archiv školy)

Coolhostel je v centru Porta. Do školy chodíme asi půl hodiny. Escola Artistica de Soares dos Reis se nachází ve čtvrti Antas. Pojme okolo devíti set žáků, učitelů je snad dvě stě. Je to poměrně nová moderní budova s dobrým současným vybavením, ale také velmi hodnotným zázemím starších strojů a technologií, které jsou již historií, nicméně stále funkční. A to je pro nás velký přínos - různorodost technologických postupů, propojení moderních i těch tradičních.

Máme tak možnost vyzkoušet si práci v sazárně s knihtiskem. Kdo si jednou může zkusit skládat kovové nebo dřevěné litery do slov, hledat správné výplňky a proklady, ten už jednou provždy porozumí mnoha termínům z knihtisku a sazby, které byly do té doby složitými pojmy. Tiskly jsme na příklopovém lisu, ale sledovaly i práci knihtiskového archového kotoučového stroje.

Velmi zajímavou technikou byla kyanotypie, vyvolávání díky schopnosti reakce železitých solí na světlo. Vznikají krásné modré obrázky podobné fotogramům. Díky práci ve fotolaboratoři si studentky mohly ujasnit i postupy v klasické fotografii. Nejprve vytvářely fotogram, podruhé zvětšovaly snímek z negativu, vyvolávaly, ustalovaly. Zcela nový byl pro nás postup při vytváření tisku z hloubky, především leptání pomocí elektrolýzy. Postup byl zajímavý, ale výsledky trochu nejisté. Nezbývá, než zkoušet dál po návratu. V sítotisku jsme viděly mnoho různých přístupů jak přípravy tiskové formy tak tisku a to na různé materiály. Vyzkoušely jsme si tisk jednou barvou na dlaždičky a čeká nás ještě soutisk tří procesních barev. U ofsetového stroje bylo možno pochopit kam se posunula litografie. To je technika, kterou bychom měly náš pobyt ve škole uzavřít.

DENÍK PSANÝ GRAFIKOU - PRVNÍ POBYT V PORTUDENÍK PSANÝ GRAFIKOU - PRVNÍ POBYT V PORTUDENÍK PSANÝ GRAFIKOU - PRVNÍ POBYT V PORTU
DENÍK PSANÝ GRAFIKOU - PRVNÍ POBYT V PORTUDENÍK PSANÝ GRAFIKOU - PRVNÍ POBYT V PORTUDENÍK PSANÝ GRAFIKOU - PRVNÍ POBYT V PORTU

Velmi intenzivní grafická práce. Porto, listopad 2017. (Foto: Archiv školy)

Kromě práce v grafických dílnách jsme měly možnost poznat Porto a trochu i jeho okolí, pobřeží oceánu a přímořské rybářské městečko Matosinhos, údolí řeky Douro a městečko Régua, vinné sklepy rodinné firmy Graham’s vyrábějící již přes sto let portské víno, muzeum sochařství a klášter ve městě Santo Tirso s výstavou fotografií portugalského fotografa Jorge Moldera, moderní prostory musea Seralves v Portu, které vystavuje především současné umění. Samo Porto je velikou přehlídkou nádhernýh obrazů. Uličky s vysokými domy často opatřenými různě barevnými vzorovanými obklady, mnoho kostelů zdobených typickými azulejos - bílé obklady s figurálními motivy malovanými kobaltem v kombinaci s barokními kamennými prvky působí i ve své mohutnosti velmi přívětivě. Řeka Douro je lemovaná rybáři a loďkami, lidé na jejích březích tráví rádi spoustu času.

DENÍK PSANÝ GRAFIKOU - PRVNÍ POBYT V PORTUDENÍK PSANÝ GRAFIKOU - PRVNÍ POBYT V PORTUDENÍK PSANÝ GRAFIKOU - PRVNÍ POBYT V PORTU
DENÍK PSANÝ GRAFIKOU - PRVNÍ POBYT V PORTUDENÍK PSANÝ GRAFIKOU - PRVNÍ POBYT V PORTUDENÍK PSANÝ GRAFIKOU - PRVNÍ POBYT V PORTUDENÍK PSANÝ GRAFIKOU - PRVNÍ POBYT V PORTU
DENÍK PSANÝ GRAFIKOU - PRVNÍ POBYT V PORTUDENÍK PSANÝ GRAFIKOU - PRVNÍ POBYT V PORTUDENÍK PSANÝ GRAFIKOU - PRVNÍ POBYT V PORTU
DENÍK PSANÝ GRAFIKOU - PRVNÍ POBYT V PORTUDENÍK PSANÝ GRAFIKOU - PRVNÍ POBYT V PORTUDENÍK PSANÝ GRAFIKOU - PRVNÍ POBYT V PORTU

Krásné Porto, řeka Douro a také velká únava... Porto, listopad 2017. (Foto: Archiv školy)

Portugalci jsou velmi milí a prátelští lidé. Jsou bezprostřední a ochotní - poradit, pomoct, vyhovět, dobře vám uvařit. Nebo se prostě dají do řeči a chtějí si jen tak popovídat... Náš odlet se blíží. Doufejme, že odletíme domů jen s dobrými vzpomínkami a přáním se ještě někdy do Porta vrátit.

Mgr. Marta Kotková, Porto, 23. 11. 2017

VÝSTAVA MISE PORTO

Ve středu 31. 1. 2018 se v 16.30 ve školní Galerii Na chodbě konala vernisáž výstavy výsledků pobytu studentek 4. (Miroslavy Hadové, Elišky Bečkové, Jany Babické a Kláry Pavlovcové) a 2. (Michaela Šatopletová a Nikola Kubátová) ročníku oboru Grafický design v Portu na škole Escola Artistica de Soares dos Reis v rámci projektu Deník psaný grafikou (11. - 26. 11. 2017; více ZDE). Výstavu s názvem Mise Porto připravily studentky za pomoci Mgr. Marty Kotkové. Srdečně zveme!

VÝSTAVA MISE PORTO VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚ

Vernisáž zahájila Mgr. Marta Kotková stručnou informací o projektu a o partnerské škole. Následovaly výstupy jednotlivých účastnic projektu a prezentace fotografií. Výstavu grafických prací, které vznikly v Portu, doplnily autorské knihy - deníky, které byly v definitivní podobě realizovány po návratu našich studentek. Poděkování patří Mgr. Martě Kotkové i všem účastnicím projektu.

VÝSTAVA MISE PORTO VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA MISE PORTO VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA MISE PORTO VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚ
VÝSTAVA MISE PORTO VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA MISE PORTO VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA MISE PORTO VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚ
VÝSTAVA MISE PORTO VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA MISE PORTO VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA MISE PORTO VE ŠKOLNÍ GALERII NA CHODBĚ

Vernisáž výstavy Mise Porto 31. 1. 2018. (Foto: Archiv školy)

POBYT MGR. MARTY KOTKOVÉ NA ŠKOLE V JEREZU DE LA FRONTERA

Projekt Erasmus+ s názvem Deník psaný grafikou, který na naší škole probíhá v letošním roce, je zaměřen na studijní stáže žáků, ale zároveň i na jednu stáž učitele. Pracovní pobyt byl koncipován jako stínování v hodinách v EAJ v jihošpanělském městě Jerez de la Frontera. Pracovní cestu absolvovala Mgr. Marta Kotková, vedoucí oboru grafický design, ve dnech 5. - 20. 2. 2018.

Cesta do španělské školy nebyla cestou do neznáma. Před devíti lety jsme ukončili tříletou úspěšnou spolupráci pěti evropských škol v rámci programu Socrates – Comenius. Bylo tedy příjemné se do tvůrčího prostředí kvalitní výtvarné školy vrátit. 

Zásadní změnou byl univerzitní statut školy, která začala nabízet dva magisterské obory. Zároveň také bakalářské a vyšší odborné studium. Kromě grafického designu, vizuální komunikace a fotografie, které byly mým středem zájmu, bylo zajímavé sledovat práci v ostatních výtvarných odvětvích ve škole - keramika, sochařství, produktový design, textilní tvorba a návrhářství.

Zásadní pro mě byly návštěvy v hodinách počítačové grafiky, typografie, grafických výtvarných technikách, vizuální komunikace a fotografování. Získala jsem povědomí nejen o různých možnostech zadání výtvarných úkolů, ale i způsobu prezentace vlastních výsledků, které mají velmi důležité místo ve všech zpracovávaných úkolech. Sama jsem si vyzkoušela práci na vlastním fontu a editaci znaků v programu FontLab. Práce s fotografií byla velmi zajímavá, a to jak fotografování v ateliéru s kvalitní technikou, tak i výroba a použití vlastní kamery obskury. V grafické dílně jsem mohla zkusit tisk z výšky s šablonovou pěnovou hmotou a velmi přínosné byly hodiny přípravy, leptání a tisku akvatinty. Zajímavou zkušeností byly hodiny angličtiny, během kterých jsem mohla studentům přiblížit naší školu, zemi, zvyky a dovědět se naopak něco od studentů o Španělsku a krásné Andaluzii.


Za dva týdny jsem důkladně prověřila vlastní angličtinu a zjistila, jak omezená je moje znalost odborných slovíček, ale zároveň však, jak celkově příjemné je domluvit se. Kromě zajímavých hodin ve škole jsem měla možnost podívat se k oceánu a zahlédnout břehy nedaleké Afriky, slyšet skutečné flamengo a zažít španělský karneval. Možnosti vycestovat si velmi vážím. Ten krásný pocit souznění a porozumění s do té doby cizími lidmi, který jistě mohu nazvat přátelství, mě naplňuje a trvá dodnes. 
 

Mgr. Marta Kotková

DENÍK PSANÝ GRAFIKOU: POBYT MGR. MARTY KOTKOVÉ V JEREZU DE LA FRONTERADENÍK PSANÝ GRAFIKOU: POBYT MGR. MARTY KOTKOVÉ V JEREZU DE LA FRONTERADENÍK PSANÝ GRAFIKOU: POBYT MGR. MARTY KOTKOVÉ V JEREZU DE LA FRONTERA

DENÍK PSANÝ GRAFIKOU: POBYT MGR. MARTY KOTKOVÉ V JEREZU DE LA FRONTERADENÍK PSANÝ GRAFIKOU: POBYT MGR. MARTY KOTKOVÉ V JEREZU DE LA FRONTERADENÍK PSANÝ GRAFIKOU: POBYT MGR. MARTY KOTKOVÉ V JEREZU DE LA FRONTERA

DENÍK PSANÝ GRAFIKOU: POBYT MGR. MARTY KOTKOVÉ V JEREZU DE LA FRONTERADENÍK PSANÝ GRAFIKOU: POBYT MGR. MARTY KOTKOVÉ V JEREZU DE LA FRONTERADENÍK PSANÝ GRAFIKOU: POBYT MGR. MARTY KOTKOVÉ V JEREZU DE LA FRONTERA

DENÍK PSANÝ GRAFIKOU: POBYT MGR. MARTY KOTKOVÉ V JEREZU DE LA FRONTERADENÍK PSANÝ GRAFIKOU: POBYT MGR. MARTY KOTKOVÉ V JEREZU DE LA FRONTERADENÍK PSANÝ GRAFIKOU: POBYT MGR. MARTY KOTKOVÉ V JEREZU DE LA FRONTERADENÍK PSANÝ GRAFIKOU: POBYT MGR. MARTY KOTKOVÉ V JEREZU DE LA FRONTERA

DENÍK PSANÝ GRAFIKOU: POBYT MGR. MARTY KOTKOVÉ V JEREZU DE LA FRONTERADENÍK PSANÝ GRAFIKOU: POBYT MGR. MARTY KOTKOVÉ V JEREZU DE LA FRONTERADENÍK PSANÝ GRAFIKOU: POBYT MGR. MARTY KOTKOVÉ V JEREZU DE LA FRONTERA
DENÍK PSANÝ GRAFIKOU: POBYT MGR. MARTY KOTKOVÉ V JEREZU DE LA FRONTERADENÍK PSANÝ GRAFIKOU: POBYT MGR. MARTY KOTKOVÉ V JEREZU DE LA FRONTERADENÍK PSANÝ GRAFIKOU: POBYT MGR. MARTY KOTKOVÉ V JEREZU DE LA FRONTERADENÍK PSANÝ GRAFIKOU: POBYT MGR. MARTY KOTKOVÉ V JEREZU DE LA FRONTERA

Mgr. Marta Kotková v Jerezu de la Frontera. (Foto: Mgr. Marta Kotková)

DRUHÁ MISE PORTO - ZÁVĚR PROJEKTU

Již podruhé v tomto školním roce měli vybraní studenti naší školy možnost strávit dva týdny v portugalském městě Porto. Díky projektu Erasmus+ Deník psaný grafikou se stali Terezie Marčíková, Alice Martincová, Nikola Pazderová, Marie Zinková, Michaela Šatopletová, Nikola Kortánová a Tadeáš Bačák na dva týdny studenty Éscola Artística de Soares dos Reis. Druhá “Mise Porto” probíhala od 7. do 21. dubna 2018.

Bylo to dobrodružství v pravém slova smyslu, navíc plné poprvé: pro mnohé se jednalo o první let letadlem, pro značnou část to bylo první delší odloučení od rodiny a přátel, někteří poprvé viděli moře, bořili nohy do písku na pláži nebo ochutnali dary moře v útulné přímořské hospůdce. Někteří také měli možnost poprvé si prověřit angličtinu v praxi mimo stránky učebnic a pracovních sešitů.  

Pro všechny se ale jednalo o první velkou zkoušku, jak obstát v neznámém prostředí a zejména na cizí střední škole, kde každý den probíhalo vyučování v grafických dílnách a fotografických ateliérech. Studenti měli jedinečnou možnost pracovat s novými i tradičními grafickými  technikami a postupy, porovnat je s našimi domácími, vše si vyzkoušet, inspirovat se. 

I Porto samotné bylo velkým zdrojem inspirace. Je to skutečně krásné město, které po prvním propršeném a nezvykle chladném týdnu odhalilo svou krásu. Zcela stačilo posadit se do jedné z mnoha kaváren, objednat si vafle se zmrzlinou  nebo se jen tak procházet uličkami historické části, zvednout hlavu a obdivovat úzké zdobené balkonky a fasády domů s typickými azulejos, pozorovat ruch, nasávat atmosféru. A pohled na noční město a stovkami světel ozářený most Ludvíka I. klenoucí se nad řekou Douro nás jenom ujistil, že na druhé největší portugalské město jen tak nezapomeneme. 

Obrigada, Porto, naše deníky jsou plné!

Mgr. Markéta Kuthanová

Tento pobyt byl zároveň závěrečným v rámci projektu Deník psaný grafikou. Poděkování patří všem, kteří se na projektu jakýmkoli způsobem podíleli, Mgr. Martě Kotkové, Mgr. Markétě Kuthanové i všem studentům, kteří se zúčastnili obou pobytů v portugalské škole.


ZÁVĚREČNÁ VÝSTAVA PROJEKTU DENÍK PSANÝ GRAFIKOU

V úterý 26. 6. 2018 byla zahájena výstava výsledků projektu Erasmus+ Deník psaný grafikou v Galerii Na chodbě. Mgr. Marta Kotková seznámila přítomné s průběhem svého pobytu ve španělské škole v Jerezu de la Frontera a studenti - účastníci praxe v Portu - si rozdělili jednotlivé "sekce" a účastníky vernisáže seznámili s okruhy Cesta, Bydlení, Škola, Výlety atd. Prezentace byly velmi zajímavé a projekt celkově velmi zdařilý. Poděkování patří všem, kteří se podíleli, především Mgr. Martě Kotkové a Mgr. Markétě Kuthanové. Výstava trvala do 7. 7. 2018.

PORTO/JEREZ
Slavnostním zakončením projektových aktivit ve školním roce 2017/2018 byla vernisáž výstavy PORTO/JEREZ ve školní Galerii Na chodbě v úterý 26. 6. 2018. Studenti představili co vytvořili během pobytu v EASR Porto a poutavou prezentaci doplnili vyprávěním zážitků ze stáže. Návštěvníci si také mohli prohlédnout krásné autorské knížky. "Deníky psané grafikou" vytvořili Tadeáš Bačák, Alice Martincová, Terezie Marčíková, Nikola Pazderová, Nikola Kortánová a Marie Zinková. Prostor vystavit práce a autorskou knihu patřil i Mgr. Martě Kotkové, která absolvovala stáž v jihošpanělském Jerez de la Frontera. Prezentace fotografií a postřehů ze vzdálené odborné výtvarné školy tak byla posledním ohlédnutím za mobilitami, které jsme díky projektu Erasmus+ mohli absolvovat.

OPRAVA ŠKOLY A DOMOVA MLÁDEŽE

Dne 14. 9. 2016 byla na webu OPŽP zveřejněna tabulka schválených projektů dotací na snížení energetické náročnosti budov pro roky 2016 - 2020 (http://www.opzp.cz/prehledy-schvalenych-projektu; schválené žádosti 19. výzvy ze dne 14. 9. 2016). Velmi nás těší, že mezi schválenými projekty je i oprava pavilónu B Domova mládeže (CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001974) a především oprava celého kompexu budov naší školy (tedy staré budovy, tělocvičny, garáže, přístavby a dílenské přístavby včetně střech CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001965). Je to zcela zásadní rozhodnutí, které bude mít zásadní dopad na vzhled i provoz naší školy a domova mládeže. Na realizaci projektové dokumentasce se v současné obě intenzívně pracuje. Projektovou dokumentaci zpracovává firma Energy Benefit. S dosavadní spoluprací s touto firmou jsme maximálně spokojeni. Zároveň také děkujeme našemu zřizovateli, OŠMT České Budějovice, za podporu v těchto akcích.

Během školního roku 2016/2017 došlo k dalšímu vývoji. Je zpracováván další projekt, a to na rekonstrukci školní kuchyně a jídelny. Projekt na opravu školy bude rozšířen o rekonstrukci kotelny a spolu s projektem na opravu kuchyně bude podán ke 30. 11. 2017. O aktualitách budeme informovat.

 

PROJEKT ERASMUS+ (RE. ART TRUE STORY) 2014 - 2016

PORTUGALSKÉ VYHLÍDKY: ERASMUS+ NA SUPŠ BECHYNĚ

PORTUGALSKÉ VYHLÍDKY

Po  školním roce 2013/2014, kdy jsme na Střední uměleckoprůmyslové škole v Bechyni hostili zahraničního asistenta z Portugalska v rámci programu Comenius, jsme se pustili do další výzvy ve formě evropských grantů. Zažádali jsme jako jedna z mnoha desítek českých škol o grantový program Erasmus+ (konkrétně projekt Strategické partnerství mezi školami) a uspěli jsme, k našemu velkému překvapení!

Projekt Erasmus+, který je financován z prostředků Evropské unie, umožňuje dvouletou spolupráci mezi SUPŠ Bechyně a střední uměleckou školou z Porta Escola Artística de Soares dos Reis. S partnerskou školou jsme před podáním projektu navázali kontakt přes portál e-Twinning a při vzájemné komunikaci jsme zjistili, že školy jsou si velmi blízké, nejen co se týče výtvarného zaměření (máme shodné obory multimédií, keramický, grafický a průmyslový design), ale obě byly založeny v roce 1884 jako jedny z nejstarších uměleckých škol. Další výhodou spolupráce je aktivní činnost a působení portugalského asistenta Sergio Bruna, který se snažil v minulém školním roce na naší škole studenty seznamovat s portugalskou kulturou, jídlem, uměním a žáci tedy mohou na mnoha základech stavět a rozvíjet své znalosti.

Projekt jsme pojmenovali Re: ART TRUeSTory. Název napovídá, že máme společně s portugalskými studenty cíl vytvořit umělecky zpracovaný příběh, který studenti sami napíší, vymyslí námět, technicky a umělecky zpracují, sami si svůj snímek zpropagují vlastními plakáty, logy a aktivně dotvoří celou koncepci. To vše v rámci dvou let. Součástí práce na projektech budou výměny mezi žáky, společné workshopy, návštěvy měst a poznání historie a kultury obou zemí. Naším cílem je zapojit studenty z různých oborů, ať už z grafiky, multimédií, či z keramiky právě díky širokému spektru aktivit, které náš projekt zahrnuje. Společným komunikačním jazykem bude angličtina, ale je v našem zájmu využívat v určitých aktivitách i rodný jazyk a obohatit tak povědomí našich portugalských partnerů a naopak.

Momentálně (počátek listopadu 2014) je celý projekt na začátku, rozbíhají se jednotlivé aktivity na obou školách a plánujeme společné setkání koordinátorů a studentů na naší škole v lednu 2015. Věříme, že dvouletý projekt Erasmus+ splní to, co od něj očekáváme, tedy že naši školu propojí se zahraniční školou, motivuje studenty k praktickému využití jejich schopností, ke zlepšení se v jazykových a výtvarných dovednostech a namotivuje je k dalšímu cestování, poznávání a k vytváření přátelství s lidmi na celém světě. Doufejme, že projekt bude prospěšný na všechny strany a co nejvíce si z něho odneseme!

A na závěr jeden citát: "Třeba ani není důležité, aby byli lidé stejní, spíš aby byli zvědaví. Jelikož jsme jiní, můžeme se radovat z výměny světů, můžeme předávat své lásky a vzrušení tomu druhému. Ty se můžeš naučit hudbě, já se mohu naučit létat. A to je jen začátek." (Richard Bach: Most přes navždy)

Mgr. Štěpánka Janoušková, Mgr. Marta Kotková

První návštěva portugalských studentů v Bechyni (12. - 16. 1. 2015)
Texty našich a portugalských studentů (24. - 28. 2. 2015)
První návštěva našich studentů a pedagogů v Portu (9. - 15. 3. 2015)
Druhá návštěva portugalských studentů v Bechyni (14. - 19. 6. 2015)
Druhá návštěva našich studentů a pedagogů v Portu (18. - 24. 10. 2015)
Závěrečná výstava prací projektu česko-portugalské spolupráce Erasmus+ (28. 2. - 4. 3. 2015)
Závěr dvouleté spolupráce EASR Porto a SUPŠ Bechyně (9. - 15. 5. 2016)
Projekt Erasmus+ má Pečeť kvality (27. 9. 2016)

VIRTUALIZOVANÉ PROSTŘEDÍ PRO ROZVOJ ICT

PROJEKT ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ NA SPŠK/SUPŠ BECHYNĚ

Naše škola realizuje projekt Virtualizované prostředí pro rozvoj ICT. Projekt se zaměřuje na vzdělávání lektorů (zvýšení a rozšíření kvalifikace) v oblasti ICT technologií se specifickým zaměřením na cloudové technologie a tzv. freemium modely (open source). Realizací projektu dojde k prohloubení a rozšíření regionální nabídky dalšího vzdělávání a rozvoje znalostního kapitálu, vytvoření produktů pro další vzdělávání v Jihočeském kraji a jejich provázání do prostředí firem.

Projekt je rozdělen do 3 klíčových aktivit, zaměřujících se na tvorbu webové platformy, tvorbu vzdělávacích modulů a jejich zpracování do e-learningové a m-learningové podoby, a pilotní ověřování vzdělávacích modulů. Registrační číslo projektu je CZ.1.07/3.2.08/04.0065, je realizován od ledna do prosince 2014, rozpočet je 2.700.000,- Kč. Příjemcem je naše škola, partnerem je společnost Jihočeská počítačová s.r.o.

VIRTUALIZOVANÉ PROSTŘEDÍ PRO ROZVOJ ICT

VÝSLEDEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA DODÁVKU TECHNIKY

Název programu Operační program Vzělávání pro konkuren-ceschopnost
Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.08/04.0065
Název zakázky ICT zařízení
Datum vyhlášení zakázky 5. 3. 2014
Název/obchodní firma vybraného zadavatele Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně, Písecká 203
Název/obchodní firma vybraného dodavatele Interaktivní učebny s.r.o.
Sídlo dodavatele Petrská1426/1, 110 00 Praha 1
Osoba oprávněná jednat jménem doavatele Markos Paraskevopulos
IČ dodavatele 24126268

PROJEKT OP VK PENÍZE ŠKOLÁM 2012 - 2014

PROJEKT ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ NA SPŠK/SUPŠ BECHYNĚ


Dne 6. 2. 2012 jsme obdrželi z MŠMT ČR rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 4878/34/7.1.5/2012 na projekt s názvem Multimediální tvorba. Celková výše dotace je 783.200,- Kč (665.720.- Kč z prostředků Evropských sociálních fondů, 117.480,- Kč ze státního rozpočtu ČR). Realizace projektu začíná dnem 6. 2. 2012 a bude ukončena po uplynutí 24 měsíců.

Projekt je zaměřen na nové vybavení počítačové učebny č. 88. Stávající počítače byly uvolněny pro potřeby vyučujících (vybavení kabinetů) a do třídy budou dodány nové. Zároveň byl zakoupen nový dataprojektor. Druhou částí projektu je vytváření tzv. šablon pro výuku multimediálního oboru (inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií a vytvoření sady digitálních materiálů). Nová učebna byla realizována během druhého pololetí školního roku 2011/2012, instalace nových počítačů proběhla v září 2012.

PROJEKTY 2006 - 2012

PROJEKT LEONARDO DA VINCI "PRAXE STUDENTŮ KFL LANDSHUT V SUPŠ BECHYNĚ"

V prosinci 2009 byl podán projekt výměnné praxe s keramickou školou KFL v Landshutu (Bavorsko, SRN) v rámci projektu Comenius ve spolupráci s organizací Tandem. Tento projekt zajistil třítýdenní pobyt skupiny 6 studentů a 1 pedagoga a uskutečnil se na přelomu září a října 2010. Bavorští studenti se zabývat typickou jihočeskou keramikou, tvary a dekory nádob a figurálním modelováním. Podrobnosti a fotografie naleznou zájemci v Aktualitách 2010/2011.

Spolupráce našich škol bude každopádně pokračovat na úrovni projektu IuventArs a na úrovni točířské soutěže, případně výměnných výstav.PROJEKT "ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ NA SPŠK/SUPŠ BECHYNĚ"
 
V dubnu 2009 podala naše škola projekt v rámci OP VK (Operační prostředky – vzdělání pro konkurenceschopnost) projekt s názvem Zvýšení kvality vzdělávání na SPŠK v Bechyni. Projekt v celkové výši 1.790.000,- Kč byl Zastupitelstvem Jihočeského kraje schválen dne 27. 10. 2009. Vyrozumění o schválení projektu Radou Jihočeského kraje jsme obdrželi 18. 11. 2009. Realizace projektu pak proběhla v letech 2010 - 2012.

Díky projektu bylo pořízeno základní vybavení oboru Multimediální tvorba (počítačová učebna pro 16 žáků, fotoaparáty, kamery, stativy atd.), byla pořízena kompletní fotodokumentace školního depozitáře a proběhla řada přednášek zejména mladých umělců, kteří se pohybují v současké multimediální tvorbě, ale také výstav a prezentací umělců z jiných oborů, několik exkurzí, praxí a také několik zajímavých studentských soutěží.

 PROJEKT ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ NA SPŠK/SUPŠ BECHYNĚ

 

PROJEKT "ZLEPŠENÍ VYBAVENOSTI ICT NA STŘEDNÍCH, SPECIÁLNÍCH A ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE"

Tento projekt škola nepořádala, ale byla do něho zařazena. Projekt byl realizován v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad a byl spolufinancován Evropskou unií. Rozpočet projektu byl 16 miliónů Kč, z nichž 1,2 miliónu Kč tvořil podíl Jihočeského kraje. V rámci projektu bylo na 92 školách zřizovaných Jihočeským krajem instalováno celkem 244 setů interaktivních tabulí. Navíc proběhly vzdělávací kurzy pro pedagogické pracovníky.

Naše škola díky tomuto projektu obdržela dva sety interaktivních tabulí Smart Board. Byly instalovány v únoru 2010 do dvou učeben, a to do učebny dějin výtvarné kultury a do multimediální učebny určené především pro nově budovaný obor Multimediální tvorba (ale i pro výuku počítačové grafiky, matematiky, fyziky a chemie). Díky tomu má naše škola již čtyři sestavy interaktivních tabulí (první byl instalován v roce 2008 v učebně č. 74, další v roce 2012 v učebně č. 51), které přispívají k zatraktivnění výuky odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů.PROJEKT COMENIUS "EUROPE' ART PUZZLE"

Je bezpochyby zatím nejvýznamnějším mezinárodním projektem, který naše škola díky koordinátorce Mgr. Martě Kotkové také spolupořádala. Při nejrůznějších výtvarných činnostech se propojilo celkem pět škol napříč celou Evropou. Jednalo se o školy ze španělského Jerezu (samotný jih Španělska, odkud je vidět do Afriky), francouzského Echirolles u Grenoblu, litevského Druskininkai (téměř na hranici s Běloruskem), estonského Tallinu a naší bechyňské školy.
 
Během projektu proběhly výměny žáků i pedagogů, bylo uspořádáno pět výstav a vznikla kniha, která také putovala celou Evropou: do Španělska se sešly podklady, tam také byla vytištěna, ale pokřtěna byla v Tallinu. Byla navázána přátelství učitelů i žáků, výtvarné činnosti se staly spojovacím článkem, prostřednictvím něhož byly poznávány specifické evropské kultury.
 
Celý projekt, který začal v roce 2006 ve Vilniusu (Litva) skončil v dubnu 2009 velkou výstavou ve španělském Jerezu de la Frontera.

Projekty

 


PROJEKT DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PRŮMYSLOVÝ DESIGN

Tento projekt, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, proběhl od srpna 2007 do února 2008. Při této příležitosti byly učiteli školy zpracovány poměrně rozsáhlé učební texty (technologie, kreslení a modelování, stručné dějiny designu, základy počítačové grafiky), které jsou využitelné i při běžné výuce. Byly také vytvořeny nové propagační materiály - letáky o škole a DVD o škole a o projektu samotném.

      Projekty       Projekty

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem České republiky