AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2012 V SUPŠ BECHYNĚ

Po loňské pozitivní zkušenosti jsme přichystali i letos naši účast na Dnech otevřených ateliérů 2012. Ve dnech 20. - 21. 10. 2012 v době od 08.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 byly veřejnosti zpřístupněny dílny, kde bylo možné točit na kruhu, modelovat, malovat na keramiku, dělat grafiku, kreslit a malovat. Návštěvníci školy také mohli navštívit školní depozitář, prohlédnout si celou školu a výstavu XXV. ročník Mezinárodního sympozia keramiky Bechyně 2012.

Nabídli jsme:

 • ateliér grafických technik
  Alena Kissová, 20. - 21. 10. 2012, 08.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
 • ateliér kresby a malby
  akad. malíř Petr Štojdl, 20. - 21. 10. 2012, 08.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
 • ateliér modelování
  Jiří Novotný, 20. 10. 2012, 08.00 - 12.00 a 15.00 - 17.00
  akad. sochař Miroslav Oliva 20. - 21. 10. 2012, 08.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
 • ateliér vytváření keramiky - točení na kruhu
  David Stankuš, 20. - 21. 10. 2012, 08.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
 • ateliér dekorace keramiky a porcelánu
  Jitka Hášová, 20. - 21. 10. 2012, 20. - 21. 10. 2012, 08.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00
 • komentovanou prohlídku školy a depozitáře a výstavy výsledků XXV. mezinárodní sympozia keramiky Bechyně 2012
  Jiří Novotný, 20. a 21. 10. 2012, 13.00 - 15.00

DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2012 V SUPŠ BECHYNĚDNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2012 V SUPŠ BECHYNĚDNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2012 V SUPŠ BECHYNĚ
DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2012 V SUPŠ BECHYNĚDNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2012 V SUPŠ BECHYNĚDNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2012 V SUPŠ BECHYNĚ
DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2012 V SUPŠ BECHYNĚDNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2012 V SUPŠ BECHYNĚDNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ 2012 V SUPŠ BECHYNĚ
Dny otevřených ateliérů 2012 v SUPŠ Bechyně: keramika, kresba, malba, grafika.
(Foto: Jiří Novotný)

Plakát DOA 2012


Co to jsou Dny otevřených ateliérů?

Dny otevřených ateliérů jsou celoregionální aktivitou v rámci udržitelnosti projektu Kulturní most a aktivitou projektu PORTA CULTURAE, v němž jsou Ateliéry rozšířené do kraje Vysočina a do Jihomoravského kraje. Výtvarníci a umělečtí řemeslníci zpřístupní svá tvůrčí zázemí a nabídnou své práce, ale i sebe k trochu lidštějšímu setkání. Osloveni jsou všichni umělci působící na území jižních Čech, účastní se amatéři i uznávaní profesionálové a výběr je ponechán na divácích, ať si každý najde, co se mu líbí. Jsou kontaktováni architekti, řemeslníci i divadelníci, kteří mají zájem pozvat veřejnost do svého ateliéru a představit svou práci přímo v prostředí své tvůrčí laboratoře. Současně bude probíhat také doprovodný program v galeriích a výstavních prostorech kaváren muzeí a tvrzí, kde budou přítomni také i vystavující autoři. Vznik Otevřených ateliérů iniciovala dolnorakouská Kulturvernetzung, která má na tomto poli větší zkušenost. Více o akci i o aktivitách Kulturního mostu naleznete na http://www.kulturni-most.cz/, video z loňských Dnů otevřených ateliérů na http://www.youtube.com/watch?v=KRGBaOHpAhE&feature=youtu.be


Co je to Kulturní most a jaké má cíle?

Projekt Kulturní most sleduje několik cílů. Jde nám o podrobné zmapování jihočeského uměleckého a kulturního života, připravujeme velkou internetovou databázi a kulturní (www.kulturni-most.cz). Informace jsou k dispozici veřejně lidem z kultury, turistům a návštěvníkům, jihočeským občanům včetně mládeže, které chceme přiblížit kulturní podhoubí také proto, aby se nemuseli stěhovat z jižních Čech do center, kde se „něco děje“ atd. Kromě databáze a dlouhodobého kulturního kalendáře organizujeme několik jihočesko-dolnorakouských kulturních akcí, jednou z nich jsou právě Dny otevřených ateliérů. Dále podporujeme a napomáháme všem kulturním subjektům, které podobné příhraniční projekty pořádají a které usilují o česko-rakouský umělecký a kulturní dialog.

(Zdroj: Kulturní most, září 2012)