TK

TECHNOLOGIE KERAMIKY

Obory vyučované ve školním roce 2009/2010 Technologie keramiky

Po velmi dlouhou dobu byla jedním ze stěžejních oborů naší školy technologie keramiky. Absolventi odcházeli do početných keramických továren a byli velmi platnými pracovníky průmyslu; uplatňovali se však i na vyšších postech a ve výzkumných ústavech jako absolventi oboru silikátů VŠCHT Praha. Bohužel v posledních dvou desetiletích upadal keramický průmysl a s ním i zájem o absolventy tohoto oboru, upadal i zájem o studium. Z tohoto důvodu bylo studium technologie na naší škole ukončeno. Nyní se ovšem situace mění: keramické firmy překonaly krizi, odborně vyškolení pracovníci odcházejí do důchodu a noví nejsou, neboť technologie keramiky se už nevyučuje na žádné škole v republice (dříve kromě Bechyně např. Karlovy Vary, Hodonín). Proto jsme uvítali možnost požádat o opětovné zřízení tohoto oboru na naší škole. Žádosti bylo vyhověno a od 1. 9. 2015 zahajujeme ve spolupráci s keramickými firmami výuku oboru 28-46-M/01 Technologie silikátů (název školního vzdělávacího oboru: Technologie keramiky) v dálkové formě vzdělávání.

 Velké poděkování za podporu a pomoc patří Silikátovému svazu a pánům Eduardu Justovi, Karlu Pavlíkovi (oba Silikátový svaz) a Aleši Voráčkovi (Lasselsberger s.r.o.).

Ve středu 25. 3. 2015 na Valné hromadě Silikátového svazu v Praze představili ředitel školy Jiří Novotný a ing. Marcela Pánková podrobnější návrh organizace studia a požádali zástupce firem o jeho připomínkování do konce května 2015. Cílem je zjistit aktuální potřeby firem (absolventi, obsah učiva atd.). Zpracování školního vzdělávacího programu proběhlo během letních prázdnin tak, aby bylo možné zahájit vyučování od září 2015, což se stalo.

Soubory PDF  Přihláška ke studiu


Články k oboru
Přijímání studentů ke studiu ve školním roce 2019/2020
Organizace výuky a okruhy studia
Učební plán oboru a počet vyučovaných hodin
Rozvrh konzultací pro 2. ročník ve školním roce 2018/2019
Hodnocení prvního ročníku ve školním roce 2015/2016
Návrat do školních lavic! Nikdy není pozdě... (rozhovor s Martinou Pšeničkovou, červen 2016)
Maturity 2017
Jednání se zástupci keramických firem ve škole 23. 6. 2016.  Více ZDE

PŘIJÍMÁNÍ STUDENTŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

PODMÍNKY PŘIJETÍ NA OBOR TECHNOLOGIE KERAMIKY

Uchazeči nekonají přijímací zkoušky, podmínkou přijetí je předložení maturitního vysvědčení z dříve absolvované školy. Lékařské potvrzení se vyžaduje pouze v případě, že uchazeč o studium nepřichází ze zaměstnání (tam má lékařskou prohlídku platnou). Přihlášky do prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 přijímáme do 30. 6. 2019. Přijímací zkoušky se nedělají, zápisový lístek se neodevzdává.

Soubory PDF  Přihláška ke studiu Technologie silikátů

Kapacita oboru v 1. ročníku pro školní rok  2019/2020 je 13 žáků, ročník je naplněn. Ředitelství školy děkuje všem, kteří projevili zájem o studium tohoto oboru, i keramickým firmám, které svým zaměstnancům umožnily studium.

Učební plán oboru a počet vyučovacích hodin

UČEBNÍ PLÁN OBORU 28-46-M/01 TECHNOLOGIE KERAMIKY
(předměty, jejich zkratky, počet vyučovacích hodin)

Předmět Zkratka 1. ročník 2. ročník Celkem
Chemie CHE 2 2 4
Matematika MAT 2 1 3
Informační
a komunikační technologie
IKT 1 2 3
Ekonomika EKO 1 1 2
Technická příprava TEP 1 1 2
Metody analýzy MAN 2 2 4
Technologie TEC 4 4 8
Praktická cvičení PCV 2 1 3
Celkem   15 14 29


POČET VYUČOVACÍCH HODIN ZA STUDIUM

Předmět Zkratka 1. ročník 2. ročník Celkem
Chemie CHE 30 30 60
Matematika MAT 15 15 30
Informační
a komunikační technologie
IKT 15 30 45
Ekonomika a právo EKO 30 15 45
Technická příprava TEP 15 15 30
Metody analýzy MAN 30 30 60
Technologie TEC 60 60 120
Praktická cvičení PCV 30 15 45
Celkem   225 210 435

Organizace výuky a okruhy učiva

Název ŠVP: Technologie keramiky
Forma studia: zkrácené pomaturitní studium, dálkové, bezplatné
Délka studia: 2 roky
Výstup: maturitní vysvědčení
Určeno pro: uchazeče, kteří již získali střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělávání
Podmínky přijetí: ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou; přijímací zkoušky se nekonají
Organizace výuky: podle rozvrhu hodin platného pro daný školní rok; cca jednou za 14 dní (v závislosti na organizaci školního roku žáků denního studia) vždy od 12.20 do 18.55 hodin v pátek (8 vyučovacích hodin) a od 7.55 do 13.05 hodin v sobotu (6 vyučovacích hodin) = 14 hodin za víkend, tj. týdně 7 hodin:
- 1. roč. - 32 týdnů (16 víkendů) = 225 hodin;
- 2.roč. – 30 týdnů (15 víkendů) = 210 hodin; c
elkem: 435 hodin

Vyučovací hodiny:
-
pátek: 1. 12.20 – 13.05; 2. 13.10 – 13.55; 3. 14.00 – 14.45; 4. 14.50 – 15.35; 5. 15.40 – 16.25; 6. 16.30 – 17.15; 7. 17.20 – 18.05; 8. 18.10 – 18.55
-
sobota: 1. 7.55 – 8.40; 2. 8.45 – 9.30; 3. 9.35 – 10.20; 4. 10.40 – 11.25; 5. 11.30 – 12.15; 6. 12.20 – 13.05
Ubytování: z pátku na sobotu - domov mládeže v Bechyni
Stravování: jídelna domova mládeže v Bechyni; pátek - oběd a večeře; sobota - snídaně


OKRUHY UČIVA

A - Všeobecně vzdělávací předměty


Přírodovědné vzdělání - chemické

 1. Obecná chemie
 2. Anorganická chemie – zaměření na chemii silikátů
 3. Organická chemie

Matematické vzdělání

 1. Operace s čísly a výrazy
 2. Funkce a její průběh. Řešení rovnic
 3. Posloupnosti a její řešení
 4. Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika v praktických úlohách

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích

 1. Práce s počítačem, operační systém, soubory, adresářová struktura, souhrnné cíle
 2. Práce se standardním aplikačním programovým vybavením
 3. Práce v lokální síti, elektronická komunikace, komunikační a přenosové možnosti Internetu
 4. Informační zdroje, celosvětová počítačová síť Internet

Ekonomické vzdělávání

 1. Podnik, majetek podniku a hospodaření podniku
 2. Mzdy, zákonné odvody
 3. Daňová soustava a finanční trh
 4. Řídicí systémy, řízení výroby


B - Odborné předměty

Technická příprava

 1. Technické kreslení
 2. Stroje a strojní zařízení v keramickém průmyslu
 3. Měření a automatizace

Metody analýzy

 1. Laboratorní cvičení z analytické chemie
 2. Laboratorní cvičení z fyzikální chemie
 3. Technologická cvičení, technologické zkoušky

Technologie keramiky

 1.  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence
 2.  Historie keramické výroby
 3. Základy mineralogie a petrografie
 4. Keramické suroviny
 5. Dobývání keramických surovin – Horní zákon
 6. Tvarování keramických výrobků
 7. Technologie sušení
 8. Výpal keramického střepu
 9. Tepelná technika
 10. Povrchové úpravy keramiky
 11. Speciální technologie:
  - Keramické obkladové prvky
  - Zdravotnická keramika
  - Žáruvzdorné materiály
  - Výroba anorganických pojiv
  - Cihlářská výroba
  - Hrubá kamenina
  - Porcelán
  - Keramika s nízkou teplotní roztažností
  - Konstrukční keramické materiály
  - Keramické materiály pro elektrotechniku
 12. Technologické výpočty

Praktická cvičení

 1. Praktická cvičení v sádrovně
 2. Praktická cvičení v malírně
 3. Praktická cvičení ve vytváření

Rozvrh konzultací pro 2. ročník ve školním roce 2018/2019

  Pátek Sobota
Datum Předmět H Součet Předmět H Součet
7. - 8. 9. 2018 TEC 4 8 TEC 4 6
MAN 4 EKO 2
- - - -
- - - -
21. - 22. 9. 2018 CHE 4 8 PCV 4 6
MAT 2 TEP 2
IKT 2 - -
5. - 6. 10. 2018 TEC 4 8 TEC 3 6
MAN 4 IKT 3
- - - -
19. - 20. 10. 2018 CHE 4 8 IKT 4 6
MAT 2 TEP 2
EKO 2 - -
2. - 3. 11. 2018 TEC 4 8 IKT 4 6
MAN 4 TEP 2
- - - -
30.11 -1. 12. 2018 CHE 4 8 PCV 4 6
MAT 2 TEP 2
IKT 2 - -
14. - 15. 12. 2018 TEC 4 8 TEC 4 6
MAN 4 IKT 2
- - - -
11. - 12. 1. 2019 CHE 4 8 TEP 3 6
MAT 2 TEC 3
EKO 2 - -
8. - 9. 2. 2019 TEC 4 8 TEC 2 6
MAN 4 CHE 4
- -    
22. - 23. 2. 2019 IKT 4 8 PCV 4 6
MAT 2 TEP 2
EKO 4 - -
1. - 2. 3. 2019 TEC 4 8 TEC 2 6
MAN 4 CHE 4
- -    
5. - 6. 4. 2019 TEC 4 8 TEC 6 6
MAN 4 - -
- - - -
19. - 20. 4. 2019 CHE 2 8 TEP 6 6
MAT 3 - -
EKO 3    
10. - 11. 5. 2019 TEC 4 8 MAN 2 6
CHE 4 IKT 4
- - - -
             
       
             
       
    - -
- - - -

Hodnocení prvního ročníku ve školním roce 2015/2016

Ve školním roce 2015/2016 proběhla na Střední uměleckoprůmyslové škole v Bechyni výuka v historicky 1. ročníku pomaturitního studia oboru Technologie keramiky. Potřeba zřídit tento obor vyplynula z potřeb největších výrobců keramiky u nás, protože denní studium v tomto oboru skončilo na SUPŠ v roce 2004 a ukázalo se, že pracovníci se středoškolským odborným vzděláním jsou ve výrobě nezbytní a bohužel chybí.

Výuka proběhla v 16 termínech (8krát v prvním pololetí, 8krát ve druhém pololetí) vždy v pátek odpoledne (8 vyučovacích hodin) a v sobotu dopoledne (6 vyučovacích hodin). Vyučované předměty jsou technologie, metody analýzy, chemie, matematika, technická příprava, informační a komunikační technologie, ekonomika a právo a praktická cvičení, přičemž výuku zajišťovalo 8 učitelů. Do 1. ročníku nastoupilo 18 posluchačů, 2. pololetí dokončilo 17 (resp. 16, jeden z posluchačů má z důvodu dlouhodobého léčení po úrazu prodlouženo klasifikační období). Samozřejmě všichni vyučující očekávali jejich nástup s určitými obavami, zda se sejde dobře spolupracující skupina, jestli budou mít zájem o studium, budou spolupracovat s námi a mezi sebou atd. Po prvním víkendovém setkání se ukázalo, že se sešla opravdu dobře spolupracující skupina. Přesto, že řada posluchačů seděla naposledy ve školní lavici před někdy velmi dlouhou řadou let a není pro ně lehké se ještě po práci učit nějaké teorie, všichni zvládli probíranou látku nad očekávání dobře. K tomu je nutno vzít v úvahu i v mnoha případech velkou vzdálenost, tj. v pátek cestu do Bechyně, v sobotu zpět. Je až neuvěřitelné, že průměrný prospěch v 1. pololetí byl ukázkových 1,29 a ve druhém dokonce 1,15. Třída 1.T se stala skutečnou chloubou školy a „ozdobou“ statistických přehledů o prospěchu.

Kromě výuky ve škole, která probíhá formou klasického výkladu, ale i prostřednictvím komunikace po internetu, se uskutečnily i 3 odborné exkurze. První z nich nám pomohl zprostředkovat p. Aleš Voráček (Lasselsberger, s.r.o.), a to ve firmě Kaolin Kaznějov. Měli jsme možnost vidět těžbu kaolinu i jeho zpracování, vše s velmi podrobným a fundovaným výkladem. Další exkurze už vlastně zařizovali sami posluchači ve svých firmách, a to ve firmě Laufen v Bechyni a v cihelně firmy Heluz v Hevlíně. Všechny exkurze byly na vysoké odborné úrovni a pro příští školní rok máme už připravený plán na několik dalších. Pokud by to bylo možné z organizačního hlediska, rádi bychom navštívili domovské firmy všech (nebo alespoň většiny) posluchačů.

Tolik poněkud „školometský“ pohled na právě dokončený školní rok. Osobní pocity mé a mých kolegů jsou asi takové: doufejme, že budeme moci i nadále spolupracovat s takovými posluchači, u nichž nemáme ten nepříjemný pocit, že jim vnucujeme nevyžádané informace. Pomaturitní studium tak, jak proběhlo tento rok, je totiž velkým přínosem i pro nás, máme možnost si vyměnit informace s lidmi z praxe a zároveň se ujistit, že obor stále žije a je o něj zájem.Doufám, že se v příštím školním roce bude dařit stejně dobře všem, jak našim „dálkařům“, tak nám, učitelům.

Marcela Pánková, vedoucí učitel oboru


Naši dálkaři s třídní učitelkou
Ing. Marcelou Pánkovou 9. 
9. 2016 ve vestibulu školy.

Návrat do školních lavic! Nikdy není pozdě...

Po velmi dlouhou dobu byla jedním ze stěžejních oborů SPŠK Bechyně Technologie keramiky. Absolventi odcházeli do keramických továren,  stali se odborníky, pracovníky průmyslu. Uplatňovali se i ve výzkumných ústavech jako absolventi oboru silikátů VŠCHT Praha. Bohužel v posledních dvou desetiletích upadal keramický průmysl a s ním klesal i zájem o absolventy tohoto oboru. Z tohoto důvodu bylo studium technologie keramiky na škole ukončeno a studium zaměřeno převážně na výtvarné obory. Současně byl upravený název Střední průmyslová škola keramická na  SUPŠ - Střední uměleckoprůmyslová škola.

Keramické firmy překonaly krizi, odborně vyškolení pracovníci odcházejí do důchodu a noví nejsou, neboť technologie keramiky se už nevyučuje na žádné škole v republice (dříve kromě Bechyně např. Karlovy Vary, Hodonín). Proto Střední uměleckoprůmyslová škola v Bechyni  uvítala možnost požádat o opětovné zřízení  oboru Technologie keramiky.  Žádosti bylo vyhověno a od 1. 9. 2015 zahájila škola ve spolupráci s keramickými firmami výuku oboru Technologie silikátů (název školního vzdělávacího programu: Technologie keramiky) v dálkové formě vzdělávání.

První rok studia mají za sebou naši zaměstnanci Martina Pšeničková, technoložka ze závodu RAKO III, Michal Zaňka, technolog ze závodu v Horní Bříze, Jaroslava Šleisová, laborantka ze závodu  Chlumčany.

Seznamte se s Martinou Pšeničkovou:

„Letos jsem ve firmě už 23 let, a přesto mám stále co poznávat“, říká Martina Pšeničková. I když má o každodenní kolotoč pracovních i osobních povinností (má tři děti) postaráno, rozhodla se pro studium v Bechyni.

Martino, co bylo pro Vás impulsem k rozhodnutí absolvovat dálkové studium Technologie keramiky v Bechyni? 
Dodržení rodinné tradice.  Pocházím z keramické rodiny… moji prarodiče měli dílnu na užitkovou keramiku.  Dědeček byl specialista přes suroviny a jezdil po celém světě.  Vybraným keramickým fabrikám pomáhal stavět základní hmotu, a pokud okolnosti dovolily, vždy bral někoho z rodiny s sebou. Dokonce i já jsem měla možnost s ním dvakrát vycestovat do Turecka. Hádejte kam? Do firmy KALEBODUR, což je jeden z našich současných konkurentů! V Bechyni studovali oba moji rodiče. Když se mi tedy za prahem čtyřicítky naskytla možnost studia, tak jsem se dlouho nerozmýšlela. Teď se samozřejmě chcete zeptat,  proč jsem nešla do Bechyně studovat po ukončení základní školy. Moje hlava byla tvrdá a priority někde jinde!  Jsem za tuto příležitost ráda. Přinese mi to zvýšení kvalifikace pro stávající práci a zároveň poznání keramiky z jiných směrů – žáruvzdorné materiály, sanita, cihlářský průmysl, surovináři.

Kolik studentů se vás sešlo v 1. ročníku?
Ve škole je nás 17 studentů z různých firem  keramického průmyslu celé ČR. (LB, LB Minerals, HELUZ (Bukovsko, Hevlín), PD REFRACTORIES (Velké Opatovice), DYNAS (Svitavy), žáruvzdorné materiály Rájec Jestřebí + Ostrava, Laufen - JIKA Bechyně; věkové rozmezí „studentů“ 25 - 53 let.

Jak probíhá výuka?
Výuka je 1 x za 14dní, vždy pátek a sobota. Pátky máme odborné předměty, v sobotu laborky a praxe tzn. točení na kruhu, malírna, sádrovna.

Jak hodnotíte první rok studií, byl pro Vás přínosný? Naplnila se vaše reálná očekávání - využijete získané vědomosti v praxi?
Přiznám se, že poprvé jsem jela do Bechyně trochu nervózní.  Neznala jsem osobně ani své kolegy ze skupiny LB. První rok studií byl určitě přínosný. Na spoustu věcí se dívám jinak, některé činnosti už samozřejmě používám i v praxi. A naopak některé činnosti pro mě nebyly novinkou, neboť je používám v praxi již dlouho. Letos jsem ve firmě už 23 let, a přesto mám stále co poznávat.

Určitě jsou významným plusem při studiu vaše letité zkušenosti praxe z výroby. Doporučila byste studium i lidem, kteří nemají praktickou zkušenost z výroby?
Toto studium bych doporučila všem, je úplně jedno jestli mají nebo nemají praktickou zkušenost z výroby.

Jak hodnotí první rok studia ředitel SUPŠ, PaedDr. Jiří Novotný? 
Ohlasy mám veskrze pozitivní, a to jak od studentů, tak od kolegů. A rovněž od paní ing. Pánkové, která je v této „třídě“ třídní. Navíc v pololetí měli dálkaři bezkonkurenčně nejlepší prospěch ze všech tříd školy - 1,29 (!) v prvním pololetí a 1,15 (!!) v druhém pololetí. Nezlobí, nechodí za školu.

Pavla Nováková, Lasselsberger, s.r.o (rozhovor vyšel v Rakonovinách, léto 2016)

MATURITY 2017

Novinkou letošních maturit (2017) jsou maturity studentů oboru Technologie keramiky, kteří studovali ve formě zkráceného dálkového dvouletého studia. Po třináctileté přestávce (poslední absolventi oboru Technologie keramiky jsou z roku 2004) tak máme nové absolventy technického oboru.

MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017
MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017

MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017
MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017
MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017
MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017
MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017
MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017
MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017
MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017
MATURITY 2017MATURITY 2017MATURITY 2017
Ohlédnutí za maturitami technologického oboru, aneb Marečku, podejte mi pero...
Výkony byly výborné a třída rovněž. (Foto: Archiv školy)

Máme tedy za sebou první maturity dálkařů. Sešla se výborná skupina, pro kolegy bylo radostí tam učit. Ředitelství školy děkuje všem, kteří se podíleli na úspěšném průběhu a zakončení studia této výjimečné skupiny - tedy kolegům, kteří vyučovali odborné předměty; za organizaci a agendu maturit Mgr. Milanu Vágnerovi a předsedovi maturitní komise MgA. Karlu Dvořákovi. Zvláštní poděkování patří Ing. Marcele Pánkové, vedoucí oboru a třídní učitelce.