INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

INFORMACE PRO PŘIJATÉ

Informace pro žáky přijaté do 1. ročníku, kteří odevzdali zápisové lístky, byly rozeslány poštou. V případě, že je uchazeči neobdrželi, volejte, prosím, na číslo 722 473 482, 381 212 810, 381 212 809 nebo pište na adresu reditel@supsbechyne.cz. Případné změny budou aktualizovány na webových stránkách školy.

 

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

 

Nový školní rok bude zahájen 4. září 2023 v 8.00. Žáci prvních ročníků předloží třídnímu učiteli vysvědčení z posledního ročníku základní školy. Žáci, kteří byli přijati do vyššího ročníku, předloží i výuční list, resp. maturitní vysvědčení, resp. vysvědčení z posledního absolvovaného ročníku v předcházející škole. 


V PONDĚLÍ 4. 9. 2023 v 8.00 proběhnou třídnické hodiny pod vedením třídních učitelů. Pro vstup do školy obdrží žáci prvních ročníků čip, který platí pro odběr a odhlašování stravy i pro vstup do domova mládeže. Platba 120,- Kč za čip je součástí první platby za stravování a ubytování na DM. Platba je jednorázová a nevrací se po skončení studia. Žáci, kteří dojíždějí a neodebírají stravu na domově mládeže, se s žádostí o čip obrátí na uč. Libora Hoška. První ročníky budou mít 4. 9. 2023 třídnické hodiny 8.00 - 11.30

V úterý 5. 9. 2023 proběhnou exkurze po bechyňských výstavách a muzeích.

Výuka bude zahájena ve středu 6. 9. 2023

 


VYBAVENÍ ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 

Základní vybavení:

 • přezůvky (žáci se ve škole již od prvního dne přezouvají, obuv na přezutí s pevnou patou musí vyhovovat z hlediska bezpečnosti a hygieny práce)
 • cvičební úbor - tričko, trenýrky a obuv s měkkou podešví;
 • rýsovací potřeby a vytahovací pero č. 0,5 a 0,3;
 • vědecká kalkulačka určená studentům středních škol
 • bílý plášť (doporučujeme pro vyučovací předměty kreslení a výtvarná příprava).

Pomůcky pro výtvarnou přípravu - pro všechny obory

 • desky na práce o rozměru cca 60 x 80 cm;
 • prkno o rozměru 50 cm X 70 cm (pro zájemce je možné nahradit i sololitovou deskou)
 • krabice na pomůcky - vhodný je např box na nářadí (může být i rozměrově vhodný látkový sáček.);
 • další materiály: lepenka, připínáčky, nůžky, lepidlo na papír (např. herkules, lepidlo v tubě aj.), paspartovací (odlamovací) nůž, kružítko, pravítko 50 cm, trojúhelník, tužky označené 4B, 5B, 6B, přírodní uhly, umělé uhly, rudky, plastická guma, tvrdá guma, pastelky, suché pastely (mohou být i olejové pastely), fixírka, fixativ;
 • tuše černé i barevné, akvarelové barvy, ocelové špičaté pero s násadkou, molitanová houbička, hadr, rákosové pero;
 • barvy: temperové barvy, dokoupit samostatné běloby, mohou být i akrylové barvy;
 • štětce: vlasové štětce různých šířek, štětinové štětce šířka 3, 6, 10, 12, 18, 22 mm (nekupovat nejlevnější - můžete je po prvním použití hned vyhodit); jeden široký štětec na plošné nátěry - cca 10 cm šířka;
 • paleta dřevěná nebo plastová minimálně 20 x 30 cm;
 • 1x plechovka latexu nebo balakrylu, či jiné bílé vodou ředitelné barvy na bázi akrylu pro šepsování podkladu;
 • kontrola pomůcek proběhne do konce září 2022.

Dále pro obory keramický design a průmyslový design:

 • dřevěné špachtle - 3 velikosti;
 • kovová nanášecí špachtle, dřevěné špachtle, nůž, cidlina, kovové očko, metr (svinovací ocelový metr);
 • pracovní oděv (montérky, blůzu a lehké starší boty).

Pro obor multimediální tvorba zásadně doporučujeme:

 • fotoaparát (digitální zrcadlovka)
 • osobní notebook (parametry lzekonzultovat na mailové adrese lhosek@supsbechyne.cz)


ÚHRADA STRAVNÉHO

Úhrada stravného, případně ubytování se provádí bezhotovostně na základě Vašeho svolení k inkasu z Vašeho účtu v bance nebo spořitelně (formulář - viz výše), inkasujeme v září zálohovou platbu ve výši 3.500,- Kč (ubytovaní žáci) a 660,- Kč (externí žáci) a v měsíci říjnu inkasujeme za objednanou stravu předcházejícího měsíce září. Poslední inkaso (za měsíc červen stávajícího školního roku) bud v měsíci červenec, kdy dorovnáme zálohu do původní výše (ubytovaní 3.500,- Kč, externí 660,- Kč). V následujícím školním roce provedeme první inkaso až v měsíci říjnu. V případě nevyrovnané zálohy z předchozího školního roku provedeme první inkaso již v měsíci září. Po skončení studia budou vyrovnány veškeré pohledávky vůči DM i školní jídelně a zbývající přeplatek bud vrácen na Váš účet v bance nebo ve spořitelně.

Cena snídaně je 28,- Kč, oběda pro všechny žáky je 42,- Kč, cena večeře je 44,- Kč, celodenní strava pro žáky ubytované na DM bez druhé večeře je 114,- Kč. Pokud bude žák mít zájem odebírat druhou večeři v hodnotě 18,- Kč, zaškrtne odběr druhé večeře na přihlášce ke stravování a pošle ji do SUPŠ Bechyně písemně (DM, Písecká 365, 391 65 Bechyně) nebo mailem na adresu školní jídelny (jidelna@supsbechyne.cz).  Celodenní strava včetně druhé večeře je 132,- Kč. Podrobnější informace naleznete ve vnitřním řádu školní jídelny na webových stránkách školy nebo u vedoucí školní jídelny Olgy Zemanové (telefon: 381 213 679, mail: jidelna@supsbechyne.cz).


VYDÁVÁNÍ A REGISTRACE ČIPŮ

Čipy slouží k odběru stravy ve školní jídelně DM, ke vstupu do budovy školy a DM a také na tiskárny ve škole vybavené čtečkou čipů. Čipy vydává a eviduje vedoucí jídelny v kanceláři školní jídelny za pořizovací hodnotu čipu (100,- Kč). Tato částka bude připočtena k vyúčtování za stravu a ubytování a následně inkasována z účtu zákonného zástupce. Studenti, kteří se nestravují ve školní jídelně nebo nejsou ubytováni na DM, uhradí částku za čip poštovní poukázkou na bankovní účet školy.

Registraci čipů zakoupených ve škole nebo čipů vlastních zakoupených v jiném školském zařízení provádí uč. Libor Hošek pro. vstup do budovy školy, DM a k přístupu na tiskárny vybavené čtečkou čipů. Registraci čipů pro odběr stravy provádí vedoucí školní jídelny Olga Zemanová. Zakoupený čip je majetkem žáka, po ukončení jeho studia bude deaktivován. Čipy škola od žáků neodkupuje


KURZY, EXKURZE A DALŠÍ AKCE

Součástí učebního plánu jsou též tuzemské i zahraniční akce, z nichž některé v přehledu uvádíme s orientačními cenami:

Ročník studia
Akce
Předpokládané náklady
1.
Kurz Start
3.500,- Kč
1.
Lyžařský kurz
7.500,- Kč
2.
Sportovní kurz
3.500,- Kč
2.
Krajinářský kurz
1.500,- Kč
 1. - 4. Zahraniční zájezd
10.000,- Kč
1. - 3. Výměnná praxe Trento (Itálie) 10.000,- Kč

Poznámka: zahraniční poznávací exkurze a výměnné praxe nejsou povinné, kurzy Start, lyžařský, sportovní a krajinářský jsou součástí výuky. Cena krajinářského kurzu se odvíjí od místa, kde je pořádán.

Adresa školy, kontakty

INFORMACE PRO ŽÁKY PŘIJATÉ K UBYTOVÁNÍ NA DOMOVĚ MLÁDEŽE

Ubytování žáků řeší vyhláška MŠMT ČR o domovech mládeže č. 108/2005 Sb. Žáci se v domově mládeže též stravují, výjimku povoluje ředitel školy po předložení lékařské zprávy. Ubytování na DM není nárokové, ale díky kapacitě domova může škola zajistit ubytování všech, kteří o to projeví zájem. Nicméně v září 2022 bude končit rekonstrukce jednoho ze dvou pavilonů. Žáci, kteří jsou z blízkého okolí a mohou dojíždět budou ubytováni až po dokončení rekonstrukce. Žáci, kteří budou mít dojíždění z větších vzdáleností budou na začátek školního roku 2023/24 ubytováni přednostně.


Základní údaje:

 

Cena ubytování: 1500,- Kč za každý započatý měsíc; pro zahraniční studenty, kteří využívají celotýdenní režim ubytování 2100,- Kč.

 

Částka za stravu a ubytování je inkasována k 15. dni v měsíci z bankovního konta zákonného zástupce žáka, a to na základě jeho svolení k inkasu účtované částky. Žádáme Vás proto o potvrzení svolení k volitelnému inkasu ve prospěch našeho účtu na přiložené návratce nebo na jiném dokladu příslušného peněžního ústavu. Nelze inkasovat z podnikatelského účtu. Strávník, který nemá dočasně zaveden účet, musí zaplatit do 20. dne ve starém měsíci a doklad o zaplacení předložit. Vzhledem k pobytu zahraničních studentů na DM přes víkendy je možné na DM zůstat. Pokud zůstane o víkendu v DM alespoň 25 žáků, bude se vařit.

V DM je žákům umožněno používat vlastní elektrospotřebiče po předložení potvrzení o odborné revizi spotřebiče. Pokud doklad profesionální firmy nebude předložen, není možno v DM vlastní elektrospotřebič užívat. Za užívání jednoho vlastního elektrospotřebiče je účtována částka 20,- Kč. Příslušná částka bude v lednu, dubnu a červnu připočtena k poplatku za stravu a ubytování. Nelze užívat spotřebiče s vysokým příkonem (ponorný vařič, vlastní žehličku, varné konvice, toaster, sendvičovač, apod.).

Žáci potřebují:

 • 4 fotografie 3 x 4 cm (2 škola, 2 DM)
 • domácí obuv
 • froté prostěradlo
 • věci osobní potřeby
 • ramínka na šaty
 • visací zámek

Důležitá upozornění:

 • nezapomeňte si vzít své léky, které užíváte při dlouhodobých zdravotních problémech
 • nezapomeňte si vzít léky, které užíváte při momentálních indispozicích
 • nezapomeňte na finanční rezervu, kterou musíte mít k dispozici v případech nutné návštěvy lékaře

Přihlášky do DM odešlete zpět do 15. 6. 2023 na adresu Domov mládeže SUPŠ Bechyně, Písecká 365, 391 65 Bechyně. Žáci přijatí ke studiu obdrží přihlášky poštou; náhradní formulář lze stáhnout  - viz výše. Odepíšeme pouze v případě, že Vaše dítě nebude do DM přijato. Domov mládeže se otevírá v neděli 3. 9. 2023 v 15.00 hodin.

UČEBNICE PRO ŽÁKY 1. ROČNÍKŮ

Seznam obsahuje tituly učebnic, které budou používány v 1. ročníku jednotlivých studijních oborů SUPŠ Bechyně a které by si měli noví žáci školy opatřit do svého nástupu ke studiu. Na počátku školního roku je ve škole organizována burza učebnic, kde je možno též zakoupit některé tituly od starších spolužáků. S dalšími učebními materiály (texty z dějin výtvarné kultury, texty odborných předmětů - např. technologie jednotlivých oborů studia atd.) budou studenti seznámeni vyučujícími odborných předmětů na úvodních hodinách nového školního roku.

Čtyřleté studijní obory:

Vyučovací předmět
Studijní obory: keramický design, průmyslový design, grafický design, multimediální tvorba

Český jazyk
a literatura

M. Sochrová: Čítanka I k literatuře v kostce pro SŠ (Fragment)
M. Sochorová: Literatura v kostce pro SŠ (Fragment) nebo kolektiv autorů: Odmaturuj z literatury (Didaktis)
kolektiv autorů: Odmaturuj z českého jazyka (Didaktis)

Anglický jazyk
Učebnice zakoupí hromadně škola; žáci si v září 2023 přinesou cca 800,-. Kč na učebnice a 270,- Kč na anglický výukoý časopis
Matematika
Hudcová, Kubičíková: Sbírka úloh z matematiky pro střední odborná učiliště a střední školy. (Prometheus, Praha, 2007)