AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

ZÁVĚREČNÝ KULATÝ STŮL K SEKTOROVÉ DOHODĚ PRO KERAMIKU

Ve středu 3. 10. 2012 proběhl v Praze třetí  Kulatý stůl k Sektorové dohodě pro keramiku. Uskutečnil se v Praze v budově Smíchov Gate a byl zároveň závěrečným setkáním v rámci realizace závěrů Sektorové dohody. Setkání se zúčastnili zástupci zaměstnavatelů, kteří podepsali Dohodu, zástupci škol, radní pro školství Jihočeského kraje RNDr. Jana Krejsová a vedoucí Ateliéru designu keramiky a porcelánu UJEP Ústí nad Labem doc. Pavel Jarkovský.

Na programu jednání bylo vyhodnocení přínosů Sektorové dohody a vůbec všeho, čeho bylo v rámci její realizace dosaženo. Navíc byly představeny webové stránky www.keramikazije.cz, které informují rodiče i zájemce o studium o možnostech studia keramiky, o zaměstnavatelích i o aktivitách škol a firem. V diskusi na závěru zazněla důležitá věc: Sektorová dohoda jako projekt končí a nyní je iniciativa na jednotlivých aktérech.

Sektorovou dohodu pro keramiku považujeme za nejzásadnější věc, která se za poslední léta pro keramiku podařila. Velký dík patří koordinátorce Andree Sedláčkové, pánům Justovi a Pavlíkovi, předsedovi Sektorové rady pro sklo, keramiku a zpracování minerálů Mgr. Miloslavu Hambálkovi a představitelům Jihočeského kraje, kterým děkujeme i za podporu školy. Opravdu upřímně se nyní těšíme na spolupráci s firmami Laufen CZ s.r.o. a Lasselsberger a.s.

Na závěr se pokusíme zhodnotit přínosy Sektorové dohody pro keramiku pro naši školu:

  • podpora nejtradičnějšího oboru a "vlajkové lodi" naší školy - keramiky
  • podpora oboru Průmyslový design
  • jednoznačná podpora školy ze strany zřizovatele, tj. Jihočeského kraje (byla vyjádřena podporou aktivit školy, výstavou a prezentací výsledků Sektorové dohody na JČ kraji, podporou radní pro školství RNDr. Jany Krejsové i hejtmana JČ kraje Mgr. Jiřího Zimoly)
  • zřízení učňovského oboru Výrobce a dekoratér keramiky
  • navázání partnerství s firmou Laufen CZ s.r.o.
  • jednání o spolupráci s firmou Lasselsberger a.s.

ZÁVĚREČNÝ KULATÝ STŮL K SEKTOROVÉ DOHODĚ PRO KERAMIKUZÁVĚREČNÝ KULATÝ STŮL K SEKTOROVÉ DOHODĚ PRO KERAMIKUZÁVĚREČNÝ KULATÝ STŮL K SEKTOROVÉ DOHODĚ PRO KERAMIKU
Kulatý stůl se zaměstnavateli 3. 10. 2012. (Foto: Jiří Novotný)