AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

PREVENTIVNÍ PŘEDNÁŠKA NA TÉMA KYBERŠIKANA

Přednáška pana Vladimíra Váchy na téma Kyberšikana byla pro studenty 1. ročníků velmi zajímavá a poučná. Byl vysvětlen pojem kyberšikana a to na příkladech, kdy se ještě nezletilé děti dopouštějí trestných činů. Zajímavá byla také informace o zneužívání sms, videí a fotografií na mobilech a sociálních sítích. Dvě vyučovací hodiny o problému, který je dost často přehlizen, zaujal studenty i nás pedagogy. Perfektně připravena a herecky prezentovaná přednáška na citlivé téma, kterou bych doporučila i dospělým. Na Fac.  -  Sex, AIDS a vztahy 

Přednášející uvedl i přehled stránek - www.horkalinka.cz, www.e-bezpeci.cz, www.hntb.cz /nenech to být / - pro pomoc při problémech . Linka bezpečí bezplatná 116111.

Mgr. Jana Krejčová

 

DOKONČENÍ NOVÉHO POVRCHU TĚLOCVIČNY

Začátkem června se nám s předstihem podařilo ukončit výměnu povrchu v tělocvičně školy. Děkujeme firmě MAN za realizaci a zároveň odboru školství tělovýchovy a mládeže za zajištění financování této opravy.

DOKONČENÍ NOVÉHO POVRCHU TĚLOCVIČNY

Veřejný prostor bechyňského náměstí a práce studentů SUPŠ Bechyně

Výstava prací žáků oboru keramický design

Od 1. 5. do 30. 9.  2021 jsou na bechyňském náměstí nainstalovány plastiky žáků SUPŠ Bechyně. Jedná se o průřez klauzrních a maturantních prací minulých let.

Veřejný prostor bechyňského náměstí obohatily práce studentů SUPŠ Bechyně

Veřejný prostor bechyňského náměstí obohatily práce studentů SUPŠ BechyněVeřejný prostor bechyňského náměstí obohatily práce studentů SUPŠ BechyněVeřejný prostor bechyňského náměstí obohatily práce studentů SUPŠ BechyněVeřejný prostor bechyňského náměstí obohatily práce studentů SUPŠ BechyněVeřejný prostor bechyňského náměstí obohatily práce studentů SUPŠ BechyněVeřejný prostor bechyňského náměstí obohatily práce studentů SUPŠ BechyněVeřejný prostor bechyňského náměstí obohatily práce studentů SUPŠ Bechyně

Výstava plastik žáků SUPŠ Bechyně v Plané nad Lužnicí (instalace 27. 4. 2022)

Práce žáků oboru výtvarné zpracování keramiky a porcelánu.

V Plané nad Lužnicí jsou od konce dubna 2021 instalované nové plastiky žáků SUPŠ Bechyně. Výstava je instalovaná ve stejném prostoru mezi kostelem a radnicí, jako byla minulá expozice. Plastiky z minulé expozice doplňují nyní školní plastiky ve veřejném  prostoru na náměstí v Bechyni.

Výstava plastik žáků SUPŠ Bechyně v Plané nad Lužnicí (od 30. 4. 2021))Výstava plastik žáků SUPŠ Bechyně v Plané nad Lužnicí (od 30. 4. 2021))Výstava plastik žáků SUPŠ Bechyně v Plané nad Lužnicí (od 30. 4. 2021))Výstava plastik žáků SUPŠ Bechyně v Plané nad Lužnicí (od 30. 4. 2021))Výstava plastik žáků SUPŠ Bechyně v Plané nad Lužnicí (od 30. 4. 2021))Výstava plastik žáků SUPŠ Bechyně v Plané nad Lužnicí (od 30. 4. 2021))

AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Výběrové řízení na rekonstrukci podlahy tělocvičny (15. 1. 2021)
Výstava plakátů Jeden svět 2020 v Galerii 2+1 v Bechyni (1. - 31- 10. 2020)
Výstava plakátů Jeden svět 2020 v Galerii M v Milevsku (2. - 26. 9. 2020)
Exkurze k zahájení školního roku 2020/2021 (2. 9. 2020)
Ohlédnutí za prázdninami (1. 9. 2020)

VÝSTAVA PLAKÁTŮ JEDEN SVĚT 2020 V GALERII 2+1 V BECHYNI

Úspěšná výstava plakátů k festivalu dokumentárních filmů Jeden svět 2020 byla přamístěna z milevské Galerie M do bechyňské Galerie 2+1. Vzhledem k epidemii koronaviru nebyla vernisáž uspořádána, výstava bude přístupná do 31. 1. 2021. Srdečně zveme!

VÝSTAVA PLAKÁTŮ JEDEN SVĚT 2020 V GALERII 2+1 V BECHYNI

VÝSTAVA PLAKÁTŮ JEDEN SVĚT 2020 V GALERII M V MILEVSKU

Stalo se již tradicí, že každým rokem v září vystavuje naše škola maturitní a klauzurní práce v Galerii M v Milevsku. Letošní rok je ovšem ze známých důvodů specifický, a tak budeme vystavovat plakáty, které vytvořili studenti v souvislosti s chystaným mezinárodním festivalem dokumentárních filmů Jeden svět, který pořádá obecně prospěšná společnost Člověk v tísni. Festival má každoročně určité zaměření - letošní téma znělo „Až naprší a uschne“, tudíž jasně odkazuje na problémy nastávající klimatické krize. Dokumentární filmy, které představuje, jsou promítány nejen v Praze, ale i v mnoha dalších regionech. Již po několikáté tak naši studenti dostali potřebné informace o tématu, stručné synopse vybraných filmů a dál už se snažili vetknout do plakátů vlastní myšlenky a pohled na věc. Smutnou skutečností pak bylo přerušení festivalových promítání, nicméně pořadatelé slibují od 11. září 2020 návrat festivalu jak do pražských, tak i do regionálních kin.

VÝSTAVA PLAKÁTŮ S LIDSKOPRÁVNÍ A EKOLOGICKOU TÉMATIKOU A FILMOVÝCH PLAKÁTŮ V MILEVSKU

Výstava bude zahájena vernisáží 2. 9. 2020 v 17.00 a potrvá do 26. 9. 2020. Srdečně zveme!

Mgr. Marta Kotková

VÝSTAVA PLAKÁTŮ JEDEN SVĚT 2020 V GALERII M V MILEVSKUVÝSTAVA PLAKÁTŮ JEDEN SVĚT 2020 V GALERII M V MILEVSKUVÝSTAVA PLAKÁTŮ JEDEN SVĚT 2020 V GALERII M V MILEVSKU
VÝSTAVA PLAKÁTŮ JEDEN SVĚT 2020 V GALERII M V MILEVSKUVÝSTAVA PLAKÁTŮ JEDEN SVĚT 2020 V GALERII M V MILEVSKUVÝSTAVA PLAKÁTŮ JEDEN SVĚT 2020 V GALERII M V MILEVSKU

Vernisáž výstavy plakátů Jeden svět v Galerii M v Milevsku 2. 9. 2020. (Foto: Archiv školy)

JEDEN SVĚT 2020 - VÝSTAVA PLAKÁTŮJEDEN SVĚT 2020 - VÝSTAVA PLAKÁTŮJEDEN SVĚT 2020 - VÝSTAVA PLAKÁTŮJEDEN SVĚT 2020 - VÝSTAVA PLAKÁTŮJEDEN SVĚT 2020 - VÝSTAVA PLAKÁTŮ
JEDEN SVĚT 2020 - VÝSTAVA PLAKÁTŮJEDEN SVĚT 2020 - VÝSTAVA PLAKÁTŮJEDEN SVĚT 2020 - VÝSTAVA PLAKÁTŮJEDEN SVĚT 2020 - VÝSTAVA PLAKÁTŮJEDEN SVĚT 2020 - VÝSTAVA PLAKÁTŮ
JEDEN SVĚT 2020 - VÝSTAVA PLAKÁTŮJEDEN SVĚT 2020 - VÝSTAVA PLAKÁTŮJEDEN SVĚT 2020 - VÝSTAVA PLAKÁTŮJEDEN SVĚT 2020 - VÝSTAVA PLAKÁTŮ
Plakáty vytvořené studenty 1.G pod vedením Mgr. Evy Liškové
(Autoři: Klára Babková, Jakub Falada, Filip Gregor, Kristýna Klůfová, Marek Kolouch, Louis Koutek, Barbora Kovalová, Lucie Lovčíková, Nela Moslerová, Marie Popelová, Monika Římalová, Aneta Sekalová, Kateřina Soukupová, Tamara Šrámková)

JEDEN SVĚT 2020 - VÝSTAVA PLAKÁTŮJEDEN SVĚT 2020 - VÝSTAVA PLAKÁTŮJEDEN SVĚT 2020 - VÝSTAVA PLAKÁTŮJEDEN SVĚT 2020 - VÝSTAVA PLAKÁTŮJEDEN SVĚT 2020 - VÝSTAVA PLAKÁTŮ
JEDEN SVĚT 2020 - VÝSTAVA PLAKÁTŮJEDEN SVĚT 2020 - VÝSTAVA PLAKÁTŮJEDEN SVĚT 2020 - VÝSTAVA PLAKÁTŮJEDEN SVĚT 2020 - VÝSTAVA PLAKÁTŮ
JEDEN SVĚT 2020 - VÝSTAVA PLAKÁTŮJEDEN SVĚT 2020 - VÝSTAVA PLAKÁTŮJEDEN SVĚT 2020 - VÝSTAVA PLAKÁTŮJEDEN SVĚT 2020 - VÝSTAVA PLAKÁTŮJEDEN SVĚT 2020 - VÝSTAVA PLAKÁTŮ
Plakáty vytvořené studenty 2.G pod vedením Mgr. Marty Kotkové a Mgr. Drahomíry Bočanové

EXKURZE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

letitou tradicí naší školy je, že nový školní rok začíná exkurzí všech žáků školy do bechyňských muzeí a galerií. Ani tento rok není výjimkou. Ve středu 2. 9. 2020 jsme navštívili následující:

  • Městské muzeum Bechyně - stálá expozice, sezónní výstava Skauting v Bechyni (vstup volný)
  • Galerie Galvína - Brouk v hlavě (vstup volný)
  • Mezinárodní muzeum keramiky Bechyně (AJG) - Jihotvar: hrdějovická keramika 60. let 20. století a Par Force - sochy Paoliny Skavov (vstup volný)
  • Zámecká sýpka Bechyně - expozice soch a obrazů Vladimíra Preclíka, školní výstava Bechyňská keramika 1884 - 1948 (vstup volný)

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI 2020

Ohlédnutí za prázdninami musíme začít zmínkou o druhém pololetí školního roku. Od 11. 3. 2020 byla škola zavřena z důvodu koronavirové epidemie. Probíhala tedy distanční výuka, velmi specifická byla rovněž příprava na maturity. Ve státní části proběhly pouze ve formě jazykového testu, školní část proběhla v rámci možností, praktické maturitní práce byly tentokrát prezentovány v grafické podobě, a to i studentů „plastických“ oborů (keramický design, průmyslový design).

Všechny akce plánované na jaro byly zrušeny, a totéž se týkalo i akcí prázdninových. Z důvodu rekonstrukce školy se poprvé po 26 letech nekonaly letní kurzy pro veřejnost, ze stejného důvodu bylo 29. Mezinárodní sympozium keramiky přeloženo na příští rok.

Nejzásadnější akcí, která velmi intenzívně probíhala a probíhá stále, je rekonstrukce školy a domova mládeže. Pracovalo se jak v interiérech, tak i na exteriéru obou objektů. Je hotova rekonstrukce pavilónu B domova mládeže, kuchyně i jídelny, kluboven a kancelářských prostor. Ve škole je dokončena rekonstrukce velké přístavby, bytu školníka, části dostavby z počátku století a tělocvičny (vše včetně střech), byl zrenovován vstup do školy, v interiéru instalována vzduchotechnika. Nyní (září 2020) se intenzívně pracuje na obnově historické fasády na původní budově školy z roku 1887, střechy a zateplování půdy. Od podepsání smlouvy v červnu 2016, zpracování projektové dokumentace vybranou firmou včetně zapracování změn projektu, začátku realizace na konci července 2019, se celý projekt s rozpočtem ve výši 70.000.00,- Kč chýlí ke konci. Staveniště by mělo být předáno 20. 10. 2020.

Pokud jde o výstavy, během prázdnin byla otevřena Zámecká sýpka, kde má naše škola v jednom patře výstavu Bechyňská keramika 1884 - 1948. Na náměstí byla v květnu instalována výstava keramických exteriérových plastik (více ZDE), které zde budou umístěny do konce listopadu, stejně jako obdobná výstava v Plané nad Lužnicí.

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI 2020OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI 2020OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI 2020OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI 2020
OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI 2020OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI 2020OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI 2020
Opravené objekty školy, začátek září 2020. (Foto: Archiv školy)
OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI 2020OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI 2020OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI 2020
OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI 2020OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI 2020OHLÉDNUTÍ ZA PRÁZDNINAMI 2020

Opravený objekt domova mládeže. (Foto: Archiv školy)

Během prázdnin byla otevřena Zámecká sýpka, kde máme v jednom patře výstavu Bechyňská keramika 1884 - 1948. Na náměstí je možné vidět exteriérové keramické plastiky, které byly instalovány v květnu a budou tam umístěny do konce listopadu (více ZDE), stejně jako plastiky v Plané nad Lužnicí.