AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2023-24

Ohlédnutí za oslavami 140. výročí založení školy

Dne 21. a 22. 6. 2024 proběhly v Bechyni oslavy 140. výročí založení SUPŠ Bechyně.

Letos se zaregistrovalo kolem 700 účastníků a s nezaregistrovanými se nás mohlo sejít kolem 900 absolventů. Děkuji všem za vytvoření nádherné atmosféry i Pánu Bohu za počasísmiley. Níže si můžete ve fotoreportáži prohlédnout záznam programu tří vernisáží, průvodu absolventů, návštěvu pana náměstka hejtmana Pavla Klímy, shromáždění na náměstí, kulturního programu v kostele sv. Michala, a prohlídku školy. Závěr výročí v kulturním domě není nafocen, ale děkuji všem hostům i účinkujícím za vytvoření krásného sobotního večera.

Děkujeme bechyňskému Kulturnímu středisku za symbolický nájem sálu a všem sponzorům.

Mgr. Otakar Novák

https://www.dropbox.com/scl/fo/4dqscxjht27tl37oxs6l7/AGO3MWFky0mRCOri1ZWgwwM?rlkey=chp3o483lrjak9ddrvyjbh59j&e=1&st=5ivlbww8&dl=0