MEZINÁRODNÍ KERAMICKÁ SYMPOZIA

MEZINÁRODNÍ KERAMICKÁ SYMPOZIA

Bechyňská sympozia - nejstarší akce tohoto druhu na světě
Z historie sympozií
Mezinárodní muzeum keramiky Bechyně
24. mezinárodní keramické sympozium Bechyně 2010

25. mezinárodní keramické sympozium Bechyně 2012
26. mezinárodní keramické sympozium Bechyně 2014
27. mezinárodní keramické sympozium Bechyně 2016
28. mezinárodní keramické sympozium Bechyně 2018

29. mezinárodní keramické sympozium Bechyně 2021

 

BECHYŇSKÁ SYMPOZIA - NEJSTARŠÍ AKCE TOHOTO DRUHU NA SVĚTĚ

SUPŠ Bechyně se podílí na organizování mezinárodních keramických sympozií. Sympozia v Bechyni jsou pojmem. Vznikla v roce 1966 a jako bienále probíhají dodnes. Zatím poslední, již 28. ročník se uskutečnil v červenci 2018.

Z důvodu konání sympozií vznikla obecně prospěšná organizace Mezinárodní sympozium keramiky, o.p.s., která má sídlo v naší škole. Ta úzce spolupracuje s bechyňskou keramickou pobočkou  Alšovy jihočeské galerie - v bývalém zámeckém pivovaru je umístěno Mezinárodní muzeum keramiky. Zde jsou vystaveny výsledky sympozií od roku 1966, což samo o sobě je dnes již velmi inspirativní učebnicí. Rovněž jsou zde pořádány autorské výstavy. V současné době (2019) bohužel stálá expozice není.

Na pořádání sympozií se škola podílí tak, že poskytuje domov mládeže pro ubytování účastníků, dílny pro práci a pece pro pálení přežahu a rovněž odbornou asistenci z řad pedagogů. Konečný výpal probíhá v bechyňském závodě na výrobu sanitární keramiky firmy Laufen.cz s.r.o. Výsledky nejnovějších sympozií byly vystavovány na chodbě školy, kde je také hned na začátku nového školního roku mohli vidět naši žáci a návštěvníci školy. Výsledky 28. ročníku byly prezentovány v Mezinárodním muzeu keramiky v srpnu až v září 2018. V současné době se připravuje výstava zatím posledního sympozia v Praze v galerii Kvalitář, kde proběhne vernisáž 10. 10. 2019 a vystaveny budou i práce z 60. a 70. let.

Podrobné informace o historii, aktuality atd. naleznete na http://symposium-bechyne.com.

Mezinárodní keramická sympozia, spolupráce a Alšovou jihočeskou galerií  Mezinárodní keramická sympozia, spolupráce a Alšovou jihočeskou galerií  Mezinárodní keramická sympozia, spolupráce a Alšovou jihočeskou galerií  Mezinárodní keramická sympozia, spolupráce a Alšovou jihočeskou galerií
Mezinárodní keramická sympozia, spolupráce a Alšovou jihočeskou galerií  Mezinárodní keramická sympozia, spolupráce a Alšovou jihočeskou galerií  Mezinárodní keramická sympozia, spolupráce a Alšovou jihočeskou galerií  Mezinárodní keramická sympozia, spolupráce a Alšovou jihočeskou galerií
Mezinárodní keramická sympozia, spolupráce a Alšovou jihočeskou galerií  Mezinárodní keramická sympozia, spolupráce a Alšovou jihočeskou galerií  Mezinárodní keramická sympozia, spolupráce a Alšovou jihočeskou galerií  Mezinárodní keramická sympozia, spolupráce a Alšovou jihočeskou galerií
Společná výstava SUPŠ a výsledků 23. ročníku Mezinárodního 
sympozia Bechyně, 2008, Reduta Brno, 2009 (foto: Libor Hošek)

Z HISTORIE SYMPOZIÍ

Tato pracovní mezinárodní setkání v Bechyni (1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1973, 1975, 1978, 1980, 1986, 1992, 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 a 2018 - celkem 23 x), Karlových Varech (1971, 1988 a 1994), Uherském Hradišti (1971), Kunštátu na Moravě (1984), Kostelci nad Černými lesy (1990) a Lounech (1994) jsou dnes nejstarším trvale a bez podstatného přerušení pracujícím podnikem tohoto druhu na světě. Probíhají v uvolněné a neformální atmosféře plné vzájemného porozumění, navíc ve výjimečném prostředí krásného historického města. 

Již před rokem 1960 můžeme zaznamenat zvýšený zájem o keramiku. Nastupující generace keramiků dosáhla řady ocenění na Světové výstavě EXPO 58, kde Československo získalo celou řadu medailí. Úspěch se záhy opakoval: velké ocenění získala národní kolekce v roce 1960 na XII. Trienále v Miláně. Aktivita tvůrčí i výstavní vyvrcholila v monumentálně pojaté Světové výstavě keramiky, uspořádané roku 1962 v Praze, při pražském zasedání IAC (International Academy of Ceramics). Úspěch pražské výstavy byl připomínaný celá desetiletí.

Posíleni úspěchem a mezinárodním uznáním, rozvíjeli českoslovenští keramici myšlenku pravidelných mezinárodních setkání na velkých výstavách. K aktivitě jiného druhu dala zkušenost, kterou získal dnes již zvěčnělý keramik, Lubomír Těhník, roku 1965 na pracovním setkání v rakouském Gmundenu. Tamní atmosféra byla natolik inspirující, že dala podnět ke vzniku českého sympozia. Tradice mezinárodního sympozia Bechyně byla založena roku 1966. U jeho zrodu stál organizační výbor, tvořený skupinou nadšených keramiků, z nichž sochaři Pravoslav Rada a Bohumil Dobiáš byli nositeli tradice sympozia po celých 30 let a Václav Šerák je jejím nositelem od prvopočátku až dodnes (ze zdravotních důvodů se profesor Šerák své funkce ve výboru vzdal v srpnu 2010). Teoretickou podporu poskytuje Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, záštitu Ministerstvo kultury České republiky.

Mateřským městem českého sympozia se od počátku stala Bechyně. Sympozium je nositelem jména tohoto města s dlouhou tradicí výroby keramiky. V Bechyni je od roku 1884 také Střední průmyslová škola keramická (dnes Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně), která je hlavním místem konání sympozií. Škola má dobré vybavení i dostatečně prostorné dílny, aby mohla všem účastníkům poskytnout klid na tvůrčí práci. Jsou zde k dispozici základní keramické materiály, technická pomoc i výpal. Ubytování studentského typu je v koleji; každý účastník má samostatný pokoj. Bechyně nabízí nejen dobré podmínky k práci, je zde i řada možností k odpočinku. Zajímavé historické město má výstavný zámek, klášter, kostely i muzeum, stejně jako romantické okolí. Sympozium otevírá také prostor k odborným  diskusím, k prezentacím práce umělců i k navázání nových přátelství.

Pro všechny účastníky byla zajímavá prohlídka výsledků předcházejících sympozií v Mezinárodním muzeu keramiky - sbírce Alšovy jihočeské galerie, instalované v rozlehlých prostorách bývalého zámeckého pivovaru. Představíme-li si, že v letech 1966 - 2018 se více než 300 keramiků zúčastnilo sympozií, uvědomíme si závažnost a kvalitu sbírky, která se stává skutečnou galerií světové keramiky. V současné době bohužel stálá průřezová výstava v muzeu není.

Konec sympozia uzavírá malá slavnost spojená s pracovní výstavou. Následuje výstava uspořádaná v Praze. Obecně prospěšná společnost Mezinárodní sympozium keramiky Bechyně, zákonný zřizovatel sympozia, rozdělí posléze exponáty mezi sbírku keramiky Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Sbírku keramiky AJG v Bechyni.

Zázemí, které účastníkům poskytuje škola (dílny, pece, možnosti různých druhů keramických hmot a technologických postupů), a ubytování v domově mládeže nebo v penzionech a hotelích ve městě jsou předpokladem pro klidnou a soustředěnou práci umělců. Další výhodou pak je možnost ostrého pálení výrobků v plynových tunelových pecích v nedalekém závodě na výrobu sanitní keramiky JIKA - Roca - Laufen.cz, s.r.o. Sympozium má ale také mimopracovní program. Jeho součástí jsou večery, při nichž jednotliví účastníci představují svou tvorbu, a také společné výlety za poznáním krajiny a kulturních památek jižních Čech i Prahy a relaxační akce (plavání, jízda na koni a podobně).

 Mezinárodní keramická sympozia, spolupráce a Alšovou jihočeskou galeriíMezinárodní keramická sympozia, spolupráce a Alšovou jihočeskou galerií
Sympozium BECHYNĚ 1967; vlevo - T. Benham (Velká Británie), vpravo - výstava v ambitech bechyňského kláštera.
(Foto: obrazové zpravodajství ČTK - archiv školy)

Co předcházelo sympoziím: Mezinárodní výstava současné keramiky v Praze 1962

Pražská mezinárodní výstava keramiky navázala na obdobné akce, které se v minulých letech konaly v Cannes a v Ostende z iniciativy a pod záštitou Mezinárodní akademie keramiky (AIC) se sídlem v Ženevě. Tyto výstavy prokázaly svou nespornou užitečnost pro vývoj výtvarného umění, pro konfrontaci názorů umělců různých zemí a různých individualit. To vedlo Mezinárodní keramickou akademii k tomu, že se rozhodla v této cestě pokračovat, a obrátila se na Československo, aby se ujalo organizování takovéto významné přehlídky v roce 1962 v Praze.

„Význam mezinárodní výstavy současné keramiky vidím pro nás především v tom, že pozvedla československou keramiku k takové vážnosti, jaké dosud požívalo doma i v cizině naše sklo. Toto nové postavení vybojovala si československá keramika svou nespornou uměleckou kvalitou. Vysokou úroveň naší současné keramiky poznalo předsednictvo Mezinárodní keramické akademie na několika posledních světových výstavách, což mu dalo podnět podat návrh, aby letošní výstava byla uspořádána v Praze.

I když jsme si vědomi, že naše expozice měla některé nedostatky, ať již v náplni nebo v instalaci, myslím, že můžeme být přesto spokojeni. Jejím hlavním kladem, jak se domnívám, bylo, že prokázala ve světové soutěži, že naše keramika je moderní, a přitom má osobitý národní charakter.

Jinak byla československá expozice názornou ukázkou technických možností našich výtvarníků. V 90% vystavovali majoliku na červeném střepu, pálenou kolem 1000°C. Ti, kdož jsou trochu informováni o tvůrčích podmínkách našich keramiků, obdivovali, co se dalo udělat při potížích s opatřováním materiálů a naprosto nevyhovujících možnostech pálení.

Mnohá, z tolik návštěvníky v cizích expozicích obdivovaných děl, byla často pouze výsledkem většího výběru glazur.

Jiným typickým rysem naší expozice byl malý počet návrhů myšlených pro průmyslovou výrobu. Výtvarníky zřejmě přestala těšit práce, o kterou není v podnicích zájem. Vždyť ani návrhy, které byly oceněny v soutěži k 15. výročí Československa, nebyly výrobou využity.

Srovnáme-li letošní pražskou výstavu s minulou mezinárodní výstavou v roce 1959 v Ostende pokud se týká účasti cizích zemí a kvality jejich expozic, zjistíme u většiny z nich vzestupnou tendenci. Zejména Sovětský svaz si vylepšil svoji kolekci výbornými exponáty z pobaltských republik. Naproti tomu Francie poslala soubor o několik tříd horší. Velkým ochuzením pražské výstavy byla malá účast Dánska, Finska a Švédska, jejichž keramika patří k nejlepším na světě.

Na výstavě byly uspořádány dvě diskuse československých výtvarníků-keramiků, které přinesly řadu podnětů pro další práci a požadavek, aby dobrý začátek měl své pokračování v podobných výstavách, opakovaných pravidelně každých pět let.“

Pravoslav Rada, keramik (Praha)

Z HISTORIE SYMPOZIÍZ HISTORIE SYMPOZIÍZ HISTORIE SYMPOZIÍ
Plastiky Pravoslava Rady v AJG Bechyně (foto: Jiří Novotný)

MEZINÁRODNÍ MUZEUM KERAMIKY BECHYNĚ

Vzniklo v souvislosti s konáním prvního sympozia v roce 1966 v areálu bývalého zámeckého pivovaru jeho úpravou na počátku 70. let 20. století. Je pobočkou Alšovy jihočeské galerie se sídlem na Hluboké a od dalších poboček a výstavních prostor se liší tím, že je specializované pouze na keramiku a její vývoj v poslední třetině 20. a na počátku 21. století. V systematicky budovaném sbírkovém a studijním fondu jsou díla umělců z Evropy, USA, Kanady, Japonska, Koreje, Austrálie a samozřejmě díla předních tuzemských autorů. V současné době stálá expozice bohužel není.

VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011
VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011
Prostory AJG Bechyně. (Foto: Michal Miňha)

Adresa: Zámek 135, 391 65 Bechyně; hlavní vchod je z náměstí T. G. Masaryka, Bc. Lenka Hýblová; tel.: +420 381 213 092,  e-mail: E:hyblova@ajg.cz, mob.: +420 601 152 710,  web: www.ajg.cz.


 Současnost školy

Původně renesanční pivovar pochází z 2. poloviny 16. století. Od roku 1967 je upraven pro potřeby Mezinárodního muzea keramiky Alšovy jihočeské galerie, které shromažďuje českou moderní a světovou keramiku a porcelán z výsledků Mezinárodních sympozií keramiky od roku 1966 i z vlastních nákupů.


Současnost školy

Originally a Renaissance brewery comes from 2nd half of the 16th century. Since 1967 it has been modified for the International Museum of Ceramics of Aleš Southbohemian Gallery collecting modern Bohemian and world ceramics and porzelain acquired both as the results of the International Symposiums of ceramics in Bechyně and since 1966 also purchased.


Současnost školy

Die unsprüngliche Renaissance-Brauerei stammt aus der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts. Seit dem Jahre 1967 dient sie den Bedürfnissen des Internationalen Keramik-Museums Der Südböhmischen Aleš-Gallerie, das die tschechishe moderne und internationale Keramik, sowie Porzellan im Ergebnis der Internationalen Keramik-Symposien seit dem Jahre 1966, sowie aus eigenen Einkäufen zusammenfasst.

(Zdroj: propagační materiály: Alšova jihočeská galerie, Mapcentrum s.r.o., 2007, Mezinárodní muzeum keramiky - Umělci z celého světa, 2008)


24. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2010

24. ročník Mezinárodního keramického sympozia BECHYNĚ 2010 proběhl od 16. 7. 2010 do 20. 8. 2010.   Sympozia se zúčastnilo 8 umělců (Kanada, USA, Lucembursko, Turecko, Česká republika). Na závěr byla ve škole 20. 8. 2010 nainstalována na dva měsíce výstava výsledků.

Účastníci sympozia:

 • Nusret Algan, Turecko
 • Doris Becker, Lucembursko
 • Michal Jakeš, Česká republika
 • Marc Leuthold, USA
 • Braien Mc Arthur, Kanada
 • Robert Shay, USA
 • Markéta Škopková, Česká republika
 • Petra Šťastná, Česká republika

24. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2010
Autor: MgA. Petr Macek

Ohlédnutí za sympoziem

Sympozium začalo exkurzí ve škole a výběrem pracovních míst jednotlivými účastníky v pondělí 26. 7. 2010. Následovala příprava zkoušek hlín a další exkurze, tentokrát v závodě JIKA, kde budou páleny práce účastníků. Další dny proběhly v maximálním pracovním vypětí a byly ozvláštněny prezentacemi tvorby jednotlivých umělců. V krátkém mezidobí při pálení zbyl čas na příjemné posezení v penzionu Na Prádle a také na malý výlet na hrad Zvíkov.

V pondělí 16. 8. 2010 se začalo s nakládáním pece na dřevo; každý z účastníků přispěl, a tak v úterý se mohlo začít pálit. I přes částečnou nepřízeň počasí se výpal povedl výborně; velký dík za to patří Petru Pichovi.

24. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2010
24. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2010
24. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2010
Pálení pece na dřevo 16. 8. 2010 (foto: Libor Hošek)

Čtvrtek 19. 8. 2010 se nesl ve znamení příprav na výstavu, 20. 8. 2010 proběhla vernisáž. K příjemné atmosféře přispělo vystoupení smyčcového kvarteta účinkujícího v rámci mezinárodních hudebních kurzů La Pellegrina pana Dirkjana Horringy. Velmi příjemně se tak propojilo mezinárodní výtvarné umění s uměním hudebním. Výstavu navštívil starosta města pan Matějka, ředitel AJG pan Bednář, zástupce podniku JIKA pan Pokorný, vedoucí oddělení skla a keramiky Uměleckoprůmyslového muzea pan Hlaveš, paní Georgine Lánská ze školy v Linci a další. Výstava ve škole zůstala dva měsíce, viděli ji naši studenti, návštěvníci školy a lázeňské exkurze.

Velmi si vážíme možnosti být spolupořadatelem tak významné mezinárodní akce a děkujeme všem sponzorům, partnerům i provozním pracovníkům školy a domova mládeže za její úspěšný průběh.

PaedDr. Jiří Novotný, ředitel školy

24. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2010
24. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2010
24. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2010
Příprava exponátů na výstavu (foto: Libor Hošek)

24. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2010
24. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2010
24. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2010
24. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201024. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2010
Vernisáž výsledků sympozia 20. 8. 2010 (foto: Libor Hošek)

25. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2012

Úvodní schůzkou v pondělí 23. 7. 2012 začal 25. ročník Mezinárodního keramického sympozia Bechyně 2012, který proběhl za podpory Jihočeského kraje, podniku Laufen CZ s.r.o. a za odborné spolupráce Alšovy Jihočeské Galerie v Hluboké nad Vltavou a Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Letošní ročník je financován v rámci programu Evropské územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013, FMP. Oficiální zahájení za účasti představitelů Odboru kultury Jihočeského kraje (pan Mgr. František Chrastina, paní Hermína Mocová), ředitele Alšovy jihočeské galerie pana Mgr. Aleše Seiferta, BcA. Dity Hálové (UPM Praha), starosty Bechyně pana Mgr. Jaroslava Matějky, ředitele pobočky AJG v Bechyni PhDr. Milouše Růžičky a ředitele školy Jiřího Novotného pak proběhlo o den později, 24. 7. 2012 v 17.00 hodin. Čestným hostem, jehož účasti si velmi vážíme, byl profesor Václav Šerák, osobnost, která stála u zrodu bechyňských mezinárodních sympozií v šedesátých letech.

Organizaci sympozia mají na starosti:

 • Petr Macek (Mezinárodní sympozium keramiky, o.p.s. - předseda výboru)
 • Jiří Hlušička (Mezinárodní sympozium keramiky, o.p.s. - člen výboru)
 • Jiří Novotný (ředitel SUPŠ Bechyně, Mezinárodní sympozium keramiky, o.p.s. - člen výboru)
 • Dita Hálová (UPM Praha)

Spolupráce:

 • LAUFEN CZ. s.r.o.
 • Alšova Jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou
 • Uměleckoprůmyslové muzeum Praha
 • Odbor kultury KÚ Jihočeského kraje

25. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2012
25. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2012
Účastníci Mezinárodního sympozia keramiky Bechyně 2012
Zleva shora: Markus Urbanik (USA), Martin Tagseth (Kanada), Larysa Antonova (Ukrajina), Monika Hinterberger (Rakousko),
Myriam Urtz (Rakousko), Markéta Nováková (ČR), Šárka Radová (ČR) a Miroslav Oliva (ČR)
(foto: Jiří Novotný)

CHVÁLA KERAMICKÉHO SYMPOZIA

Je polovina pětadvacátého mezinárodního sympozia a také polovina noci. Díky organizátorům, podpoře institucí a umělcům, kteří našli cestu do Bechyně, žije škola keramikou.. Práce je jako vždy intenzívní a nesmírně podnětná pro všechny zúčastněné. Každý si přivezl kus své země, své životní zkušenosti, své dovednosti a kontaktem s ostatními, tím, jak rostou díla, obohacuje svůj projev. Sympozium (řecky symposion) je v původním smyslu hostinou. A to naše je opravdu hostinou, pokud jde o uvolňování fantazie a tvůrčích schopností.

Vedle sebe vznikají umělecká díla. Nelze říci, které je lepší. Ani to není cílem setkání, nejde o pořadí ani o ceny. A tak koexistují díla směřující k abstrakci s díly tradicionalistickými, díla sochařská s díly hrnčířskými, díla odrážející specifika národního folklóru s díly zobecňujícími lidskou zkušenost jako takovou. Atmosféra je přátelská, je posilována společnými obědy a večeřemi na dvorku, přestávkami zpestřenými trochou piva z hliněného džbánu. Ani noc není důvodem přerušit pracovní úsilí, při práci se zapomíná sledovat, jak rychle čas běží. Ruce tvarují plastický a voňavý materiál, který nás provází od pradávných věků a který navždy zůstane jedním z nejstarších trvalých stop po životě našich prapředků. Je jistotou, která potrvá přes všechny módní výstřelky, přes „experimenty“ a plané filozofování. Právě láska k tomuto pramateriálu svedla načas dohromady lidi, kteří by se jinak nejspíš nikdy nepoznali.

…Dny postupují, suší se první hotové věci; je to náročná operace, kterou vždy provázejí obavy. Času není nazbyt a někdy to vypadá, že se hlína "nehýbe", podobně jako vlhký vzduch. Tu je třeba procesu pomoci, věc ohřát a vychladit a opět ohřát. A pak nastane chvíle, kdy při prvním pálení, přežahu, hlína přestane být hlínou a stane se keramickým střepem. Ani zde už se obav nezbavíme a totéž se bude dít při ostrém pálení. A přesto ty obavy milujeme. Umělec vdechl život hlíně a je to jako s dítětem – budeme se se o ně třást, nikdy nebude nic jistého. Můžeme udělat vše podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a přesto nás hlína porazí. Ale zato nás naučí pokoře a to vůbec není k zahození. Když se otevře pec a vše je v pořádku, je to velká úleva a uklidnění. Nyní už je opravdu namístě přemýšlet o konečné podobě díla, o využití všech zkoušek, které v mezidobí a při čekání na výpal vznikly. Nastanou pochybnosti a váhání a tvůrce se jich nezbaví až do té doby, než uvidí svou věc po ostrém výpalu. A i tehdy bude hlodat červík, zda to či ono nemělo být jinak.

Protože hliněné řemeslo poskytuje nekonečně mnoho možností zpracování a postupů, připravujeme ještě jiný výpal. Výpal dřevem na vysokou teplotu. Narozdíl od standardních a ověřených postupů, typických pro elektrickou pec, umožní experimentovat, dostat k dílům otevřený oheň, vrátit se k prastaré tradici.

(5. 8. 2012)

25. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2012
25. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2012
Intenzívní práce, první přežahy i příjemné večery na školním dvoře. (foto: Jiří Novotný)

Ve druhém týdnu sympozia jsme se pustili do opravy pece na dřevo. Začali jsme střechou, kterou jsme přeložili. Následovaly úpravy zadní části pecního prostoru a nakonec došlo na přestavbu komína. Rovněž jsme přivezli a nařezali dřevo, takže ve středu 8. 8. 2012 mohla být pec naložena a vypálena. Výpal začal ve středu odpoledne a trval devatenáct hodin. Hlavní tíhu výpalu nesli Petr Pich a Matěj Lanč, kolem čtvrté hodiny ráno 9. 8. 2012 se k nim přidali Markus Urbanik a Martin Tagseth. Kolem jedenácté dopoledne byla žároměrka č. 10 (1.300°C) položena, výpal mohl být ukončen. Druhý výpal proběhl 12. - 13. 8. 2012.

25. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2012
25. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2012
25. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2012
25. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2012
25. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2012
První výpal dřevem: příprava dřeva, nakládání pece, zazdívání, pálení, netrpělivé otevírání,
žároměrky. Debata s profesorem Šerákem nad výsledky výpalu. (foto: Jiří Novotný, Pavlína Novotná)

Ve čtvrtek 9. 8. 2012 se konala první prezentace v rámci sympozia. Nejprve proběhlo vyprávění o škole s ukázkami prací žáků i učitelů (Jiří Novotný), potom následovali zahraniční účastníci sympozia (Larysa, Monika, Myriam, Martin a Markus). Druhé kolo prezentací se odehrálo 12. 8. 2012. O své tvorbě hovořili čeští autoři Šárka Radová, Markéta Nováková a Miroslav Oliva, o významných osobnostech české keramiky a zároveň zakladatelích bechyňských sympozií Václavu Šerákovi a Pravoslavu Radovi promluvila Dita Hálová. Prezentace byla ukončena dvěma animovanými filmy, na jejich výtvarné podobě se výrazně podílel Pravoslav Rada.

25. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2012
25. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2012
Zahraniční účastníci sympozia oprezentují svou práci. (foto: Jiří Novotný)

Je 13. 8. 2012, sympozium vrcholí. Probíhají poslední přežahy, v plném proudu je pálení artefaktů, a to jak ve škole, tak v závodě Jika Laufen Bechyně. Schyluje se k výstavě, která, jak všichni věříme, bude reprezentativní.

25. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2012
25. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2012
Pece v závodě JIKA Bechyně; nakládání sympoziálních věcí na pecní vůz 12. 8. 2012:
Jiří Hlušička a Miroslav Oliva. (foto: Jiří Novotný)

Pátek 17. 8. 2012, výstava. Den předem proběhla příprava, výběr exponátů, natírání soklů a rozmístění prací účastníků. V pátek ráno už jen drobné úpravy, fotografování a příprava občerstvení. Hostů přišlo mnoho, vernisáž se opravdu povedla. Výstava splnila to, co se celý měsíc rýsovalo: že se propojí točená keramika s figurální plastikou, předvedou se rozmanité možnosti, které keramika poskytuje a technologie se spojí s výbornou výtvarnou invencí všech účastníků. Výstava bude ve škole do konce srpna, pak bude její větší část přenesena na Krajský úřad Jihočeského kraje, kde bude po celé září. Srdečně zveme!

25. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2012
Instalace výstavy výsledků sympozia16. 8. 2012 (foto: Pavlína Novotná)
25. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2012
25. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2012
25. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2012
Vernisáž 17. 8. 2012 proběhla za velkého zájmu. Mezi hosty byli např. radní pro kulturu JČ kraje ing. František Štangl, vedoucí odboru kultury JČ kraje ing. Kamila Hrabáková, ředitelka Uměleckoprůmyslového muzea v Praze muzea dr. Helena Königsmarková, starosta města Bechyně Jaroslav Matějka a další. (foto: Pavlína Novotná)
25. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201225. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2012

Rozloučení s účastníky i organizátory sympozia. (foto: Pavlína Novotná)

Do loučení se nikomu nechtělo, ale čas byl neúprosný. Skončil krásný měsíc plný opravdu intenzívní práce, společně trávených večerů, milých vyprávění. Až odezní smutek z rozloučení, bude možné zhodnotit, co se vlastně událo. Každopádně už nyní lze říci, že práce všech zúčastněných bude důstojným přírůstkem sbírek AJG v Bechyni a Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Všem patří dík a rovněž velký dík patří Petru Mackovi, Jiřímu Hlušičkovi, Ditě Hálové, Petru Pichovi a Matěji Lančovi. A samozřejmě všem institucím, které umožnily konání sympozia a podílely se na jeho organizaci. Již nyní se těšíme na další ročník, jsme přesvědčeni, že fenomén, kterým bechyňská sympozia jsou, si zaslouží další trvání.

Jiří Novotný, ředitel školy a člen výboru Mezinárodní sympozium keramiky, o.p.s.

26. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2014

V pondělí 21. 7. - 15. 8. 2014 se začal 26. ročník Mezinárodního keramického sympozia Bechyně 2014. Sympozium je tentokrát tématicky zaměřeno na umyvadla a probíhá v úzké spolupráci s firmou Laufen CZ s.r.o. - realizace výrobků proběhne v bechyňském závodě firmy.

Sympozia se účastní:

 • Pedar Dalthorp (USA)
 • Colleen Toledano (USA)
 • Niek Zvartjes (Holandsko)
 • Zorka Bezpalcová (Holandsko)
 • Jan Čapek (ČR)
 • Gabriel Vach (ČR)
 • Petr Macek (ČR)

Úvodní schůzka účastníků sympozia, vedoucího odboru kultury KÚ Jihočeského kraje Patrika Červáka, ředitele AJG Aleše Seiferta, Petra Dvořáka (AJG), Dity Hálové (UPM Praha), Ingrid Hejkalové (Laufen) a dalších, kteří se na realizaci sympozia podílejí, proběhla v restauraci U Draka. Následovala exkurze do bechyňského závodu firmy Laufen a do školy.

26. ROČNÍK MEZNÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201426. ROČNÍK MEZNÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201426. ROČNÍK MEZNÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2014
26. ROČNÍK MEZNÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201426. ROČNÍK MEZNÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201426. ROČNÍK MEZNÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2014
Úvod 26. ročníku bechyňského keramického sympozia 21. 7. 2014. (Foto: Archiv školy)
26. ROČNÍK MEZNÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201426. ROČNÍK MEZNÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201426. ROČNÍK MEZNÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2014
26. ROČNÍK MEZNÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201426. ROČNÍK MEZNÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201426. ROČNÍK MEZNÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201426. ROČNÍK MEZNÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2014

Práce na sádrových modelech umyvadel, červenec 2014. (Foto: Archiv školy)

 

Na počátku srpna končí práce na modelech a většina účastníků sympozia se přesouvá do bechyňského závodu firmy Laufen, kde začíná práce na formách. Pracuje se intenzívně, neboť času není nazbyt. Neocenitelnou pomoc při realizaci výrobků poskytují zkušení modeláři.

26. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201426. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201426. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2014
26. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201426. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201426. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2014
26. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201426. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201426. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2014
Realizace forem v sádrovně závodu JIKA Bechyně 3. 8. 2014. (Foto: Archiv školy)
26. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201426. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201426. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2014
26. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201426. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201426. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2014
26. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201426. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201426. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2014
26. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201426. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201426. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2014
Odlévání sympoziálních umyvadel 11. 8. 2014. Vítaná pomoc modelářů závodu JIKA.
(Foto: Archiv školy)
26. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201426. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201426. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2014
26. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201426. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201426. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2014
26. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201426. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201426. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201426. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2014
Posezení organizátorů a účastníků sympozia a modelářů v příjemném penzionu
Mlýn na Prádle 11. 8. 2014. (Foto: Archiv školy)

V posledním týdnu se odlévá a pálí; vzhledem k náročnosti výrobků je to vždy dobrodružství. Vše ale směřuje k tomu, aby všichni účastníci sympozia mohli vystavit hotové výrobky.

V pátek 15. 8. 2014 nastal poslední sympoziální den, den instalace pracovní výstavy. Na počet vystavených artefaktů je sice chudší, než v minulých ročnících, ale porovnávat volnou keramiku s keramikou sanitární není dost dobře možné. S malým zpožděním způsobeným čekáním na hosty z Prahy, kteří uvízli v dopravní zácpě, byla krátce před čtrnáctou hodinou vernisáž zahájena. Ředitel školy přivítal čestné hosty - radního pro školství a kulturu Jihočeského kraje JUDr. Tomeše Vytisku, starostu Bechyně Jaroslava Matějku, profesora Václava Šeráka, zástupce Umělecko-průmyslového musea Praha Milana Hlaveše a Ditu Hálovou, zástupce Alšovy jihočeské galerie Nikolu Musilovou a Petra Dvořáka, zástupce firmy Laufen CZ s.r.o. Ingrid Hejkalovou a Jana Pokorného a poděkoval všem, kteří vernisáž navštívili. Stručně přiblížil specifiku letošního sympozia a ocenil význam spolupráce s firmou Laufen a podíl modelářů, bez nichž by většina děl nebyla realizována. Dita Hálová představila jednotlivé účastníky a jejich práce a na závěr Ingrid Hejkalová vyjádřila potěšení nad tím, že sympozium proběhlo s takovými výsledky.

26. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201426. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201426. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201426. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2014
26. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201426. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201426. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2014

Vernisáž pracovní výstavy výsledků 26. MKS Bechyně 2014 ve školní Galerii Na chodbě
15. 8. 2014. (Foto: Archiv školy)

26. mezinárodní keramické sympozium je tedy minulostí. Všichni, kteří jsou v organizování našich sympozií zainteresováni, věří, že nebylo ročníkem posledním a že opět za dva roky se budeme moci těšit na tvůrčí atmosféru milých pracovních setkání významných keramiků z celého světa v malebné Bechyni. Připomeňme si na závěr několika fotografiemi účastníky sympozia a to, co vzniklo v Bechyni během čtyř týdnů usilovné práce nadšenců, designérů a modelářů.

26. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201426. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201426. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201426. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201426. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201426. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2014
Bannery věnované autorům vystavených děl. (Autor: Petr Macek, Jiří Hlušička, Dita Hálová)

26. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201426. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201426. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2014
26. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201426. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201426. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2014
26. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201426. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201426. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201426. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2014
26. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201426. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201426. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201426. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2014
26. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201426. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201426. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2014
Vystavené artefakty zleva zhora: Colleen Toledano (1 - 4), Pedar Dalthorp (5), Jan Čapek (6),
Zorka Bezpalcová a Niek Zvartjes (7 - 11), Petr Macek (12, 13) a Gabriel Vach (14 - 17).
(Foto: Archiv školy)

27. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2016

Úvodní schůzkou v restauraci U Draka začalo 27.  Mezinárodní keramického sympozium Bechyně 2016. Schůzky se kromě přihlášených umělců zúčastnil radní pro kulturu a školství Jihočeského kraje JUDr. Tomeš Vytiska, ředitelka UPM Dr. Helena Königsmarková, ředitel AJG Mgr. Aleš Seifert, místostarosta Bechyně Jiří Rejlek, vedoucí pracovníci Mezinárodního sympozia keramiky o.p.s. Jiří Hlušička a Petr Macek, za UPM dále Dita Hálová a Miroslav Hlaveš a další hosté. Sympozium potrvá do 19. 8. 2016, kdy ve školní Galerii Na chodbě proběhne vernisáž výsledků; s výstavou pak počítáme na celé září.

Letošní sympozium se vrací k původnímu modelu, tedy netématickému (umělci budou tvořit dle svého, nepůjde o sympozium zaměřené např. na umyvadla apod., jako bylo sympozium minulé). Pevně věříme, že vše vyjde tak, jako v minulých letech, a že vznikne mnoho artefaktů zajímavých pro naše studenty i pro milovníky keramiky. Umělcům přejeme příjemný pobyt v Bechyni a mnoho tvůrčích sil.

Účastníci:

 • Jana Krejzová, CZ
 • Aino Nebel, DE
 • Eva Pelechová, CZ
 • Kyle Triplett, USA
 • Vladimír Uhlík, CZ
 • Frederic Pagace, FR
 • Tomasz Niedziółka, PL
 • Franz Tišek, A
  HARMONOGRAM SYMPOZIA BECHYNĚ 2016  
Datum Akce Zajistí
Do 25.7.2016 Přípravné práce, výběr a oslovení účastníků, zajištění finančních prostředků MKSB, UPM, AJG
25.7.2016 16.00 Slavnostní zahájení sympozia MKSB, UPM
25.7.2016 17.00 Seznámení účastníků s ateliéry a dílnami v prostorách SUPŠ Bechyně, ubytování MKSB
26.7.2016 Začátek pravcí účastníků na jejich projektech MKSB
30. - 31.7. 2016 Prezentace tvorby jednotlivých účastníků MKSB
12.8.2016 Výlet do Českého Krumlova MKSB
14.8.2016 Společenský večr pro účastníky sympozia MKSB
18.8.2016 Výběr prací pro sbírky UPM a AJG MKSB
19.8.2016 Výstava výsledků sympozia v SUPŠ Bechyně, slavnostní zakončení sympozia MKSB, UPM
Do 30.9.2016 Předání vybraných děl do sbírek UPM a AJG MKSB, UPM, AJG
Do 30.9.2016 Vyúčtování grantů a dotací MKSB

Použité zkratky:
MKSB - Mezinárodní sympozium keramiky, o.p.s.
UPM - Uměleckoprůmyslové museum Praha
AJG - Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou

Jiří Novotný, člen Mezinárodního sympozia keramiky, o.p.s.

28. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2018

V termínu 10. 7. - 4. 8. 2018 se konal již 28. ročník Mezinárodního keramického sympozia Bechyně 2018. Pozitivní je, že se sympozium koná, že více než padesátiletá tradice nebyla přerušena. Zahájení proběhlo 10. 7. 2017 v Muzeu Vladimíra Preclíka za účasti ředitele AJG pana Mgr. Aleše Seiferta, místostarosty Bechyně pana Ing. Jiřího Rejlka, všech účastníků sympozia a ředitelky Mezinárodního sympozia keramiky, o.p.s. Evy Pelechové. Příjemné setkání bylo obarveno hudební produkcí pana Karla Dvořáka.

Následující den byl naplněn exkurzí účastníků sympozia do závodu firmy Laufen, kde bude probíhat výpal, prohlídkou výstavy v Mezinárodním muzeu keramiky (AJG Bechyně) a školy. Účastníci si rozdělili pracovní místa a dalšího dne začala práce na artefaktech. Pálí se první přežahy a proběhl den otevřených dveří 21. 7. 2018 od 10.00. Školu navštívila jedna ze zakladatelských osobností sympozií profesor Václav Šerák. Návštěvníci školy měli možnost vidět umělce při tvorbě a na školním dvoře si mohli dekorovat výrobky (misky, hrnky), které připravil pan Gabriel Vach. Během odpoledne proběhly prezentace účastníků sympozia a odborné přednášky (Marcel Fišer: O sympoziích, Pavel Karous: Vetřelci a volavky, Šárka Radová: Setkání s figurou, Jindra Viková: Povídání o AIC). Následoval výpal v peci na dřevo, který připravili pánové Petr Pich a Libor Hošek. Pec byla zapálena ve 20.00, výpal trval do neděle 22. 7. 2018. Otevření pece se konalo ve středu 25. 7. 2018 a výsledky velmi potěšily.

V neděli 29. 7. 2018 měli účastníci sympozia volný den, který využili k výletu na loďkách po Lužnici. Večer už byl ale pracovní: pálí se, finišuje se, připravují se artefakty na výstavu. 30: a 31. 7. 2018 proběhly dva výpaly v závodě Laufen, ostatní věci byly páleny ve školních pecích. Od středy 1. 8. 2018 začala instalace výstavy v Mezinárodním muzeu keramiky, v pátek 3. 8. 2018 byla dokončena a v 16.00 začala vernisáž za účasti ředitelky Uměleckoprůmyslového musea PhDr. Heleny Köenigsmarkové, zúčastněných umělců, řady dalších umělců, zástupců AJG a samozřejmě bechyňské veřejnosti a návštěvníků města. 28. ročník Mezinárodního keramického sympozia Bechyně 2018 je tedy minulostí a my věříme, že se můžeme těšit na 29. ročník za dva roky. Poděkování patří organizátorům a všem, kteří se na průběhu sympozia podíleli, zvláště MgA. Gabrielu Vachovi, který nakládal a pálil pece a organizoval průběh práce, a rovněž firmě Laufen, která sympozium sponzorsky podpořila materiálem a výpalem.

Účastníci:

 • Yael Atzmony (Izrael)
 • Ellen Kleckner (USA)
 • Sofie Norsteng (Norsko)
 • Giorgio di Palma (Itálie)
 • Katie Slezman (USA)
 • Adam Železný (ČR)

Odborná komise:

 • Veronika Rollová
 • Brad Schweiger
 • Gabriel Vach
 • Martin Vaněk
 • Jindra Viková

Program:

 • 10. 7. 2018 - 16.00 - zahájení sympozia v Muzeu Vladimíra Preclíka zámek Bechyně), večerní program
 • 11. 7. 2018 - 10.00 - prohlídka bechyňského závodu Laufen, s.r.o.,školy, výběr pracovišť, začátek práce
 • 21. 7. 2018 - Den otevřených dveří
  10.00 - 14.00 - možnost dekorace připravených tvarů na výpal v peci na dřevo (výrobky budou k vyzvednutí na vernisáži výstavy), příprava nočního pálení, prohlídka pracovních prostor a vznikajících objektů
  15.00 - 16.30 - prezentace tvorby účastníků v posluchárně školy (1. patro, učebna č. 53)
  17.00 - 18.30 - prezentace tvorby pozvaných hostů
  18.30 - zážeh pece na dřevo na školním dvoře
 • 29. 7. 2018 - výlet na Lužnici (sjíždění vody z Bečic do Bechyně)
 • 31. 7. 2018 - poslední výpal
 • 1. - 2. 8. 2018 - instalace pracovní výstavy v Mezinárodním muzeu keramiky (AJG Bechyně)
 • 3. 8. 2018 ve 16.00 - vernisáž výstavy v AJG Bechyně (výstava potrvá do 7. 10. 2018)
 • 4. 8. 2018 - odjezd účastníků

28. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201828. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201828. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201828. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2018
28. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201828. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201828. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2018
28. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201828. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201828. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2018
28. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201828. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201828. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2018
28. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201828. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201828. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2018
28. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201828. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201828. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2018
28. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201828. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201828. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2018
28. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201828. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201828. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201828. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2018
28. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201828. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201828. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201828. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2018
28. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201828. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 201828. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA BECHYNĚ 2018
Momentky z 28. ročníku Mezinárodního sympozia Bechyně 2018. ((Foto: Archiv školy)

Rok poté proběhla výstava výsledků sympozia ve spojení se sympozii předchozími, a to v Galerii Kvalitář na Senovážném náměstív Praze pod názvem Kontakt. Vernisáž proběhla 10. 10. 2019, výstava trvala do 22. 11. 2019. Podrobnosti naleznete na https://kvalitar.cz/2019/10/07/kontakt-2/.

29. ROČNÍK KERAMICKÉHO SYMPOZIA

29. ROČNÍK KERAMICKÉHO SYMPOZIA

 TERMÍN- 16. 7. - 14. 8. 2021

Letošní účastníci

Salvatore Arancio (IT, FR)

Marco Chiandetti ( UK)

Ivana Kralikova (SW, CZ)

Jimena Mendoza (MEX, CZ)

Nao Matsunaga (JAP, UK)

Barbora Dayef (CZ)

 

 

A tým je:

Eva Pelechová - ředitelka sympo

Kristýna Péčová - kurátorka sympo

Adéla Brabcová - PR

Gabriel Vach - technolog

Silvie Luběnová - produkce

 

VÝSTAVA PROBĚHNE V ALŠOVĚ JIHOČESKÉ GALERII, V MEZINÁRODNÍM MUZEU KERAMIKY V BECHYNI OD 15. 8. 2021 DO 10. 1. 2022.

VERNISÁŽ PROBĚHNE 14. 8. 2021 OD 16 HOD.

 
FB událost
fb událost s názvem Mimo kruh / Off-center: sympozium Bechyně
 
Zahájení sympo v pátek 16.7.
 
 
Mimo kruh / Off-center: sympozium Bechyně
16. 7. – 14. 8. 2021 >> https://1url.cz/VKBOZ
 
Připravili jsme program pro veřejnost na všechny soboty.
 
Každou sobotu vás v Bechyni něco čeká!
24. 7. 19h ~ projekce filmu Něco z Alenky v Kině Bechyně
31. 7. 10h ~ den otevřených dveří
7. 8. ~ performance Slávky Sobotovičové v kostele sv. Michala
14. 8. 16h ~ vernisáž výstavy v AJG - Mezinárodním muzeu keramiky Bechyně
---------------------------------
Every Saturday something is waiting for you in Bechyně!
24. 7. 19h ~ screening of the film Alice in the Bechyně Cinema
31. 7. 10h ~ open day
7. 8. ~ performance by Slávka Sobotovičová in the church of St. Michal
14. 8. 16h ~ opening of the exhibition in the International Museum of Ceramics Bechyně, AJG