AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

VYSVĚCENÍ KAPLIČKY SV. VOJTĚCHA U ČERVENÉHO MLÝNA

V pondělí 22. 4. 2013 v 17.00 proběhlo ve Hvožďanech u řeky za táborem Instaláček vysvěcení kapličky sv. Vojtěcha. Kaplička byla v loňském roce městem Bechyně a za přispění nadace ČEZ opravena a opatřena sochou světce od akademického sochaře Miroslava Olivy z naší školy; berlou ji doplnil umělecký kovář Roman Šimon. V předvečer svátku sv. Votěcha za velmi příjemného jarního počasí byla kaplička vysvěcena bechyňským farářem panem Kozubíkem. Ten požehnal kapličce i soše a vyslovil poděkování všem, kteří se na celé akci podíleli. Vyjádřil také názor, že by se toto setkání mohlo každoročně opakovat. Místostarosta Bechyně Mgr. Jiří Beneš promluvil o životě a významu sv. Vojtěcha a ak. soch. Miroslav Oliva o svém výtvarném pojetí sochy a o tom, jak se měnila podoba světce v průběhu práce.

O sv. Vojtěchovi.
Sv. Vojtěch jako jeden ze zemských patronů byl druhým pražským biskupem. Pocházel z rodu Slavníkovců, žil v druhé polovině 10. století, zemřel mučednickou smrtí v Prusku a byl svatořečen v roce 999. Je považován za autora písně Hospodine, pomiluj ny. Jeho atributy jsou kniha, biskupská hůl a někdy také veslo. Kaplička sv. Vojtěcha je na jezu Červeného mlýna pravděpodobně proto, že sv. Vojtěch byl patronem vorařů.

VYSVĚCENÍ KAPLIČKY SV. VOJTĚCHA U ČERVENÉHO MLÝNAVYSVĚCENÍ KAPLIČKY SV. VOJTĚCHA U ČERVENÉHO MLÝNAVYSVĚCENÍ KAPLIČKY SV. VOJTĚCHA U ČERVENÉHO MLÝNAVYSVĚCENÍ KAPLIČKY SV. VOJTĚCHA U ČERVENÉHO MLÝNA
VYSVĚCENÍ KAPLIČKY SV. VOJTĚCHA U ČERVENÉHO MLÝNA
VYSVĚCENÍ KAPLIČKY SV. VOJTĚCHA U ČERVENÉHO MLÝNAVYSVĚCENÍ KAPLIČKY SV. VOJTĚCHA U ČERVENÉHO MLÝNAVYSVĚCENÍ KAPLIČKY SV. VOJTĚCHA U ČERVENÉHO MLÝNA
Milý podvečer 22. 4. 2013 u Lužnice pod Hvožďanami: svěcení kapličky a sochy
sv. Vojtěcha od Miroslava Olivy (Foto: Jiří Novotný)