KURZY PRO VEŘEJNOST

KURZY PRO VEŘEJNOST

Kurzy pro veřejnost - obecné informace
Kurzy pro veřejnost 2024 - aktuální informace
Tabulka obsazení kurzů 2024
Přihlášení do kurzu 2024

Vybavení účastníků kurzů
Kurzy pro veřejnost 2019 - průběh,foto
Kurzy pro veřejnost 2018 - průběh, foto
Kurzy pro veřejnost 2017 - průběh, foto
Kurzy pro veřejnost 2016 - průběh, foto
Kurzy pro veřejnost 2015 - průběh, foto
Kurzy pro veřejnost 2014 - průběh, foto
Kurzy pro veřejnost 2013 - průběh, foto
Kurzy pro veřejnost 2012 - průběh, foto
Kurzy pro veřejnost 2011 - průběh, foto

Kurzy pro veřejnost 2024 - aktuální informace

Důležité upozornění přihlašování ke kurz bude spuštěno v novém termínu a to 11. 3. 2024 v 18 hod!

Letos kurz proběhne v termínu od 28. 6. 2024 do 7. 7. 2024. Zahájení kurzu proběhne v 10 hod. v posluchárně č. 74.

Ubytování na DM bude možné od 28. 6. 2024 od 17 hod.

Přihlašování ke kurzu bude zahájeno - 11. 3. 2024 od 18.00 hodin.(Mnozí jste zaznamenali, že došlo ke změně původní termín je posunut, kvůli zajištění administrativního zpracovávání přihlášek)

Platbu za kurzovné prosím proveďte převodem na účet školy 999 315 0257/0100 do poznámky napište- LK a příjmení

Kurzy probíhají v rozsahu 100 vyučovacích hodin, plné kurzovné je 8.000,- Kč na kurzech modelování, točení, dekorace keramiky, sádrování a 7.000,- Kč na kurzech grafiky, kresby, malby, fotografii, počítačové grafice, základech designu a artdesignu. Na každý den je plánováno 10 vyučovacích hodin, výuka probíhá od 8.00 do 18.00. Pro účastníky poskytujeme ubytování v domově mládeže do naplnění kapacity.

Ohledně ubytování kontaktujte prosím paní správcovou DM Ing. Janu Mitanovou email: spravcedm@supsbechyne.cz   tel. 381 211 035

Všechny nabízené kurzy jsou akreditované pod č.j.: MSMT- 8595/2023-1-431 s platností do 24. 4. 2026

 Žádost o samostatný pokoj napište nebo sdělte paní správcové. Příplatek za neobsazené lůžko je 100,- Kč ( pokud to kapacita DM umožní).

Na základě energetické zhodnocení provozu a ceny za ubytování od 1. dubna 2023 jsou stanoveny i letos na 380 Kč/noc při dvou a více nocích a 400,- Kč/noc při ubytování na jednu noc.

Minimální počet účastníků v kurzu je 6.

Maximální počet míst u kresby je 12 míst, u malby 12 míst, v točírně podle počtu kruhů (12 míst v kurzu pro začátečníky,10 v kurzu pro pokročilé), 10 míst je také na malbě na keramiku na fotografii, počítačové grafice a sádrování) v kurzech  modelování je v každém oddělení 12 míst. V kurzu grafiky, a základech designu a art designu je také 12 míst.

Prosíme účastníky kurzů keramiky, aby si každý dovezl textil na přikrývání rozpracovaných věcí, bohužel letos nemáme z domova mládeže vyřazená prostěradla.

 

TABULKA OBSAZENÍ LETNÍCH KURZŮ 2024

Obsazení kurzů - Poslední aktualizace: 22. 5. 2024 v 11.00 hod.
Kurz se otevírá při minimálním počtu 6 účastníků.

 KURZ  LEKTOR  ZAŘAZENÍ ÚČASTNÍCI

Modelovna

12 míst

Ak. sochař Miroslav Oliva


Dokoupilová Lenka
Kofroňová Alena
Jitka Selingerová
Strnadová Miloslava
Kinkalová Jiřina
Nykodémová Jitka
Unzeitigová Veronika
Zuzana Chomátová
Veronika Lencová
 Bradnová Anna
 Lhotková Jitka
Radmila Jochimová

(kurz je naplněn)
Náhradníci

 

 

 Modelovna
12 míst
 
Mgr. Art. Karel Dvořák

Kohlíčková Milena
Aneta Jiříková
Naďa Jelínková
Parýzková Jindřiška
Rychtarová Ludmila
Olga Hüttnerová
Smutná Dana
Dana Křížovská
Lenka Neumannová
Iva Smištíková
Jana Kaplan Vítová
Urbanová Olga


(kurz je naplněn)
Náhradníci

 
Modelovna
12 míst  

ak.soch. Jan Benda
Štěpánka Bezuchová
Olga Krejčí
Věra Kojičová
Marta Novotná
Eva Jelínková
Ivana Švorcová
Olga Starková
Soňa Vaňková
Ilona Karásková
Eva Vodrážková
Michal Martonka
Elena Poiselová


(kurz je naplněn)
Náhradníci

 

 
 

Točírna
12 míst

+1 místo na vlastním přenosném kruhu

 David Stankuš


Jedličková Marie
Polláková Lenka
Kateřina Zagdoun
Bornová Irena
Brabec Petr
Šohajová Petra
Oldřich Pěník
Zoubková Eliška
Mrázová Lenka
Šafaříková Lucie

Brůhová Eva
Kosíková Pavla

(kurz je naplněn)
náhradníci


Poiselová Elena
Satrapa Martin
Smítková Miroslava
Filip Černota
Jitka Zálešáková

 

 Točírna
10 míst

Jan Vančura

Pollák Josef
Marcela Olišarová
Houdková Ludmila
Nováková Šárka
Pešková Jaroslava
Dvorská Veronika
Valenta Josef
Blanka Lacigová
Kinkal Matyáš
Mirka Vrážková


(kurz je naplněn)
náhradníci

Nechyba Luděk
Alena Dvořáková
Jitka Lhotkova 

 Malba
  na keramiku
10 míst
 
 Alena Kissová

Štolzová Kateřina
Slabová Zdeňka
Křehlíková Irena
Kohoutová Věra
Usakovská Lena
Pospíšilová Eliška
Demeterová Daniela
Alžběta Vojáčková
Marešová Markéta
Alena Vojáčková(účast v případě, že se neotevře kurz kresby)

Sádrovna
10 míst

 Luděk Fábera

Kateřina Červenková Foukalová
Ludmila Pillmayerová
Šabíková Mária
Daria Miroshnychenko

Budínský Pavel
Bělařová Ivana
Tréšek Josef
Linda Petríková
Veselá Helena
Knězová Michaela

Obsazeno

 

 Kresba
12 míst

 

MgA. Václav Kupský

Zuzana Vrážková
Alena Vojáčková
Jaroslava Chrzová

Grafické techniky
12 míst

 

 Martina Sobková

Lenka Königová
Prošková Tereza
Hana Kymrová
Andreas Hofer
Hana Hoferová
Hotmarová Marie
Vondrová Alena
Eva Jiřičková
Katarína Kajánková
Cidlíková Pavlína
Vlaďka Pečínková
Moravcová Jana

(kurz je naplněn)
Náhradníci

Dana Malá

Malba
12 míst
 

MgA., PhD. Petr Falk

( změna jména - dříve Brožka)

Veronika Drdáková
Libuše Frková
Miloslav Kaplan
Matoušek Jaromír
Švihlíková Svatava
Samcová Ivana
Budínská Eva
Tvrdíková Zuzana
Bukáčková Pavlína
Jitka Lorencová
Dana Malá
Jandáková Jitka


(kurz je naplněn)
Náhradníci

Burdová Irena

Fotografie

10 míst 

MgA. Václav Peták Irena Šmídová

Základy designu a artdesignu

12 míst

MgA. Roman Šedina

 

 

Uzávěrka přihlášek: 20. 6. 2024

Přihlášení do kurzu pro veřejnost 2024

Formulář pro přihlášení na letní kurzy ZDE

KURZY PRO VEŘEJNOST - OBECNÉ INFORMACE

KURZY PRO ZÁJEMCE O VÝTVARNÉ ČINNOSTI
 
Tyto kurzy začaly v roce 1993 jako kurzy pro zájemce čistě o keramiku. Postupně jsme nabídku rozšířili  (např. modelování, točení na kruhu, sádrování, malba na keramiku, základy kresby, grafické techniky a kurz tvorby závěsných obrazů, základy kresby, počítačové grafiky a základy fotografování).

Kurzy probíhají v rozsahu 100 vyučovacích hodin začátkem července, plné kurzovné je 8.000,- Kč na kurzech modelování, točení, dekorace keramiky, sádrování a 7.000,- Kč na kurzech grafiky, kresby, malby, fotografii, počítačové grafice, základech designu a artdesignu. Na každý den je plánováno 10 vyučovacích hodin, výuka probíhá od 8.00 do 18.00. Pro účastníky poskytujeme ubytování v domově mládeže do naplnění kapacity.

Ceny platné od 1. 4. 2023 pro externí ubytované (ne žáci čkoly):
400,- Kč / 1 osoba / 1noc
380,- Kč / 1 osoba / 2 - a více nocí
V případě požadavku ubytování jedné osoby na pokoji se platí příplatek 100 Kč za neobsazené lůžko.
Kontaktní osoba:  Ing. Jana Mitanová, správce DM tel: 381 211 035 email spravcedm@supsbechyne.cz

Přihlášku do kurzu vyplňte on-line, další možností je odeslat ji na adresu ekonom@supsbechyne.cz  nebo v papírové podobě poštou na adresu školy SUPŠ Bechyně, Písecká 203, 391 65 Bechyně. Obsazení kurzů je každý den aktualizováno v tabulce. Rovněž budeme informovat o všech případných změnách (lektoři atd.).

Kurzy jsou akreditovány MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod číslem č.j.: MSMT- 8595/2023-1-431 s platností do 24. 4. 2026. Účastníkům vydáváme osvědčení o absolvování kurzu v daném rozsahu vyučovacích hodin.

Keramika
(lektoři: ak. soch. Jan Benda, ak. soch. Miroslav Oliva, Mgr. Art. Karel Dvořák, )
Jan Vančura, David Stankuš, Alena Kissová, Luděk Fábera)
Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost
Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost
Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost
(foto: účastníci kurzů)

Kresba a malba
(lektor: Mgr. Otakar Novák, akad. malíř Petr Štojdl, Mg.A. Václav Kupský, MgA. Petr Brožka Ph.D.)
Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost
Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost
Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost
Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost
Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost
(foto: Mgr. Otakar Novák)

Grafika 
(lektorka: Martina Sobková, Alena Kissová)
KURZY PRO VEŘEJNOST 2010KURZY PRO VEŘEJNOST 2010KURZY PRO VEŘEJNOST 2010KURZY PRO VEŘEJNOST 2010
KURZY PRO VEŘEJNOST 2010KURZY PRO VEŘEJNOST 2010KURZY PRO VEŘEJNOST 2010KURZY PRO VEŘEJNOST 2010
(foto: Libor Hošek)

VYBAVENÍ ÚČASTNÍKŮ KURZŮ

Kurz Tvorba závěsných obrazů: vybavení je podrobně rozebráno ZDE. Zdůrazňujeme, že vybavení je orientační a je voleno se zřetelem k tomu, že s kvalitním materiálem je možné snáze dosáhnout lepšího výsledku. Jinak samozřejmě záleží na tom, kolik budou malíři do barev, papírů atd. ochotni investovat.

Kurz modelování: účastníci by měli mít nůž (stačí běžný kuchyňský), skobli (cidlinu - k dostání v železářství), špachtle na modelování (v omezené míře můžeme zapůjčit), očko na vybírání modelovaných věcí (je možné zaimprovizovat na místě a udělat), plastové hladítko (k dostání v drogerii nebo v kuchyňských potřebách) apod. Ve škole budou k dispozici válečky, drátěnky, pilky, obkročáky, prkna a jiné podložky, hadry, latě, houby a molitany, sádrové desky atd.

Kurz točení (začátečníci i pokročilí): účastníci by měli mít nůž, skobli ("cidlina" - obdélníkový tvrdý plech o rozměru cca 6 x 15 cm, k dostání v železářství), strunku (stačí i silnější vlasec), čepílek případně plastové hladítko. Ve škole jsou kalníky (nádoby na vodu), houby, základní nářadí ke krátkodobému zapůjčení, sádrové desky, obkročáky atd.

Kurz malby na keramiku - dekorace keramiky: Vzhledem ke specifičnosti kurzu poskytne následující vybavení  škola (keramické barvy, kroužky, podložky, pauzovací a kopírovací papír atd.). K dispozici bude rovněž nádobí ke zdobení pro uvedené techniky. Účastníci kurzu si přivezou vlastní štětce - vhodné jsou vlasové kulaté štětce určené pro akvarel č. 1, 3, 6, 8, 10, 12 ( není nutné mít přesně tato čísla - jde o to mít tenké střední i tlusté štětce), dále si mohou účastníci přivézt vlastní nádobí na dekoraci. Nádobí poskytnuté školou si mohou odkoupit za podmínek, které platí pro kurzy modelování a točení. Škola nabídne k dekoraci porcelánové hrnky a keramické zboží připravené pro kurz.

Kurz sádrování: účastníci by měli mít nůž, skobli ("cidlina" - obdélníkový tvrdý plech o rozměru cca 6 x 15 cm, k dostání v železářství), tužku, měkké plíšky (planžety) na vyhlazení modelů apod. Ve škole jsou sádrařské kruhy, plechy na zhotovení profilů, mýdlo, šelak, obkročáky, pily atd.

Kurz designu: vybavení je v zásadě shodné s vybavením kurzu sádrování.

Kurz grafiky: Účastníci by měli mít měkké tužky, permanentní fixy, pravítko, odlamovací řezák, kružítko, základní sadu rydel na linoryt, rydlo na suchou jehlu, bavlnky, režnou niť, větší jehlu, může se hodit i knihařská kostka. Ve škole jsou dva lisy, válečky, barvy linorytové i hlubotiskové, čistidlo, hadry, rydla na krátkodobé zapůjčení (ale ne najednou pro všechny účastníky kurzu) atd.
Pro každého účastníka bude k dispozici jedna destička na suchou jehlu, což je vzhledem náročnosti opracování destičky a přípravy matrice dostačující. V případě většího zájmu o tuto techniku a přípravy více matric je potřeba si přivést další vlastní destičky, popřípadě bude možnost odkoupení pár kusů přímo ve škole.


Kurz kresby a malby: účastníci by měli mít základní kreslířské vybavení, tj. tužky (především měkké, tedy B, 2B, 4B apod.), přírodní uhel, rudky, plastickou gumu, fixírku a fixativ (postačí i levnější lak na vlasy), lepenku, tuš, pero (případně štětce pro lavírování), suchý pastel (alespoň základní řadu, lépe však sadu 12 a více barev), akvarelové barvy a štětce, ploché štětce velikosti 8 - 20. Papíry (balicí papír, kreslicí polokartony) je možno zakoupit ve škole. Pro kresbu v plenéru je vhodná (ale ne nutná) skládací rybářská stolička. Ve škole jsou k zapůjčení stojany, desky různých velikostí, modely atd. Pro kurz malby jsou navíc k dispozici šepsovaná plátna, rámy a plátno pro olejomalbu,které si účestníci kurzů mohou sami připravit a našepsovat.

Kurz počítačové grafiky: k dispozici jsou počítačové učebny s programy uvedenými v osnovách kurzů. Kurz je rozšířen o základy digitální fotografie, ve škole lze zapůjčit tři kusy fotoaparátu Canon EOS 1000D. Rovněž bude umožněn tisk na plotru. Ceník bude aktualizován a účastníci kurzu s ním budou seznámeni na začátku kurzu.

Malba na keramiku - dekorace keramických výrobků

CHARAKTERISTIKA KURZU

Náplň kurzu tvoří ruční zdobení keramických (popřípadě porcelánových) výrobků. Frekventanti kurzu si prakticky vyzkouší naglazurovou dekoraci (malbu na vypálený výrobek  následným výpalem na 800°C), engobu (podglazurová dekorace - malba různobarevnými hlínami), práškové podglazurové barvy, sole a starou habánskou techniku malby do syrové glazury. Účastníci mohou využít předlohy, ale také realizovat své vlastní návrhy.

OSNOVA KURZU

Úvod
- druhy barev a způsoby jejich nanášení - teorie
- techniky (rukodělné)
- nářadí, pomůcky, materiály
Naglazurová technika
- kontura, kolorit
- pokládání velkých ploch - tupování, lazurování, leptání
- kroužkování
Podglazurové techniky
- engoba - pokládání barvy, sgrafito
- práškové podglazurové barvy - stínované dekory, perokresba, technika nanášení suché barvy přes šablonu
- akvarelová technika
- možnost kombinace s práškovými podglazurovými, případně naglazurovými barvami
Majolika
-
malba do syrové glazury, kombinace se sgrafitem
Glazování
-
nástřikem, namáčením, poléváním, vyléváním


VYBAVENÍ ÚČASTNÍKŮ KURZU

Vzhledem ke specifičnosti kurzu poskytne následující vybavení  škola (keramické barvy, kroužky, podložky, pauzovací a kopírovací papír atd.). K dispozici bude rovněž nádobí ke zdobení pro uvedené techniky. Účastníci kurzu si přivezou vlastní štětce - vhodné jsou vlasové kulaté štětce určené pro akvarel č. 1, 3, 6, 8, 10, 12 ( není nutné mít přesně tato čísla - jde o to mít tenké střední i tlusté štětce), dále si mohou účastníci přivézt vlastní nádobí na dekoraci. Nádobí poskytnuté školou si mohou odkoupit za podmínek, které platí pro kurzy modelování a točení. Škola nabídne k dekoraci porcelánové hrnky a keramické zboží připravené pro kurz.

Tvorba závěsných obrazů

CHARAKTERISTIKA KURZU

Jde o výklad technik a technologie tvorby v oblasti akvarelu, pastelu, olejomalby, sklomalby a koláže. Frekventanti kurzu byli seznámeni s materiály, přípravou podkladů, adjustací prací a vše si vyzkoušeli prakticky. Poznatky, které získali, jsou využitelné při práci s dětmi i při samostatné výtvarné práci účastníků kurzu. Škola zajistí základní vybavení: papíry na akvarel, blindrámy a plátno na olejomalbu, šepsy atd.; zpracovaný materiál si účastníci kurzu odkoupí podle toho, kolik materiálu spotřebují. Barvy, štětce apod. budou mít účastníci vlastní. 


OSNOVA KURZU

Úvod

- seznámení s technikami, které budou vyučovány
Pastel
- charakteristika dané techniky, seznámení s materiály
- příprava podkladu
- technika tvorby obrazu pastelem - praktická práce frekventantů
- fixování a adjustace
Akvarel
- charakteristika dané techniky, seznámení s materiály
- techniky tvorby obrazu akvarelem - praktická práce frekventantů
- fixování a adjustace
Olejomalba
- charakteristika dané techniky, seznámení s materiály
- plátno a jeho napínání blindrám
- příprava šepsu, šepsování plátna
- lepenka a její příprava před malbou
- pojidla
- technika tvorby obrazu olejem - praktická práce frekventantů
Malba na skle
- charakteristika dané techniky, seznámení s materiály
- příprava podkladu
- technika tvorby sklomalby - praktická práce frekventantů
Koláž
- charakteristika dané techniky, seznámení s materiály
- podložky, tmely a lepidla


VYBAVENÍ ÚČASTNÍKŮ KURZU

Škola zajistí:

Pro všechny techniky:

- malířské stojany
- kreslící prkna nebo tvrdé desky (rozměr - 50 x 70 cm, případně větší)
Pro techniku akvarel: 
- akvarelový papír do formátu A3 (tj. 30 x 40 cm) zn. Klasik (gramáž 230g/m, cena 4.50 Kč/kus)
Pro techniku pastel: 
- pastelové papíry Canson 50x65 cm (gramáž 150g/m, cena 26,- Kč/kus)
Pro techniku olejomalba: 
- plátno lněné, šíře 240 cm, cena 440,- Kč/metr čtvereční - zajistíme pro každého účastníka na dva formáty A2 (tj. cca 0,5 m čtverečního plátna v ceně cca 250,- Kč)
- nastřelovací pistole a kovové spony
- kostní klíh či želatina
- plavená křída
- zinková běloba
- univerzální ředidlo
- nůžky
- řezák
- kovové pravítko
- pro každého účastníka dva blindrámy formátu A2
Pro techniku sklomalba:
- skleněné destičky formátu A5 (tj. 15 x 20 cm)
- přípravek na odmaštění skla (jar, líh apod.)
Pro techniku koláž:
- kreslící kartony (čtvrky) , gramáž minimálně 220g/m
- tuhá a tekutá lepidla na papír (Dispercol, Herkules apod.)


Účastníci kurzu budou mít vlastní:

Pro techniku pastel:

- pastely suché (vhodná značka: KOH-I-NOOR 26/48 kusů)
- menší kulaté štětce s měkkým vlasem (pro odstranění naprášeného pastelu nebo pro roztírání)
- plastické gumy
- klihovou lepenku nebo izolepu
Pro techniku akvarel:
- akvarelové barvy (zn. Umton - jednotlivě 25 - 40 Kč/ čtvereček)
- akvarelový fixativ (lihový z bílého šelaku, není ale nezbytný)
- akvarelové štětce (školní)
- černé tuše, tvrdší tužky
- hadříky, jelenicové tampóny (na vytírání světel)
- nádobky na vodu
Pro techniku olejomalba:
- olejové barvy (zn. Mánes, Umton - 15 kusů - cca 350,- Kč)
- štětce (kulaté i ploché - školní), paletu, hadříky
Pro techniku sklomalba:
- olejové či temperové barvy (na vaječném základě)


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Materiál poskytnutý školou (např. blindrámy, plátno apod.), který účastníci kurzu zpracují, si odkoupí za cenu, za kterou jej škola nakoupila (tedy bez přirážky ve prospěch školy).

Výroba sádrových modelů a forem

CHARAKTERISTIKA KURZU

Účastníci kurzu se seznámí se sádrou jako s pomocným materiálem keramické výroby. Prakticky si vyzkouší různé možnosti zhotovení sádrového modelu (model rotační a nerotační), budou seznámeni s různými druhy sádrových forem a prakticky ssi vyzkouší jejich výrobu. Rovněž si vyzkouší zhotovení modelu na bonsai misku z taženého profilu a vyrobí formu na tuto misku. Velmi zajímavé je rovněž zhotovení slepé formy (tj. formy na jedno použití) a sádrového odlitku.


OSNOVA KURZU

Úvod
- sádra a její výroba a užití; nářadí v sádrovně
Pomocné materiály a pomůcky
- mýdlo, fermež, olej, voda
Model krychle
- plná (dutá) krychle o hraně 10cm - procvičování opracování sádry
Rotační model
- zhotovení desky na sádrařském kruhu
- rotační model kónický (miska, šálek) + forma
- rotační model nekónický (hrnek, vázička) s klínem podední
- model dózy, konvice apod.
Model ucha
- zhotovení modelu ucha, formy na ucho
- připojení ucha k modelu
Forma          
- forma na zatáčení
- forma na lití půlená
- forma na lití trojdílná
- forma na lití s kapnou
Tažení profilu
- tažení sádrového profilu
- zhotovení modelu z taženého profilu
- zhotovení formy na model z taženého profilu (na dutý nebo na plný  střep)
Odlévání hliněného modelu do sádry         
- forma na modelovanou nádobku (nerotační tvar)
- zhotovení sádrového odlitku, jeho retuš - využití slepé formy


VYBAVENÍ ÚČASTNÍKŮ KURZU

Účastníci by měli mít nůž, skobli ("cidlina" - obdélníkový tvrdý plech o rozměru cca 6 x 15 cm, k dostání v železářství), tužku, měkké plíšky (planžety) na vyhlazení modelů apod. Ve škole jsou k dispozici stoly s mramorovými a žulovými deskami, sádrařské kruhy, plechy na zhotovení profilů, mýdlo, šelak, obkročáky, pily, desky na zakládání modelů do hlíny atd.
 

Vytáčení z volné ruky pro pokročilé

CHARAKTERISTIKA KURZU

Účastníci kurzu si prakticky vyzkouší postupy ve vytváření keramiky vytáčením z volné ruky, které jsou určeny těm, kteří již zvládli základy této techniky. Zvláště zajímavé je vytvoření komplikovanějšího výrobku, například rozměrné nádoby natáčené z několika kusů, konvice, pekáče a podobně.


OSNOVA KURZU

Úvod

- nářadí; hlína pro točení
- příprava hlíny
Točení výrobku
- točení misky malého průměru
- točení válce
- točení hrnku
- točení nožky
Tažení ucha
- klasické tažené ucho
- jiné možnosti tvarování ucha
Točení mísy většího průměru
- točení mísy bez nožky
- točení mísy na noze (případně lepení nohy na misku
- plastický dekor (případně jiné možnosti dekoru)
Točení džbánu
- žbán z jednoho kusu
- džbán s natáčeným hrdlem
Točení dózy s víčkem
- různé možnosti tvarování víčka a jeho osazení; úchytky
Točení  konvice
-
točení těla konvice, víčka, výlevky
Točení varného nádobí
- pekáč, bábovka, apod
.


VYBAVENÍ ÚČASTNÍKŮ KURZU

Účastníci by měli mít nůž, skobli ("cidlina" - obdélníkový tvrdý plech o rozměru cca 6 x 15 cm, k dostání v železářství), strunku (stačí i silnější vlasec), čepílek případně plastové hladítko. Ve škole jsou kalníky (nádoby na vodu), houby, základní nářadí ke krátkodobému zapůjčení, sádrové desky, obkročáky atd.

Vytáčení z volné ruky pro začátečníky

CHARAKTERISTIKA KURZU

Účastníci kurzu e seznámí s točířskou hlínou, s její přípravou před točením. Prakticky zvládnou centrování hlíny, točení polotovaru pro budoucí výrobek (kachlice), vytváření jednoduchého tvaru, natáčení nožky na výrobek, uchacení výrobku.


OSNOVA KURZU

Úvod
- nářadí, hlína pro točení
- příprava hlíny
Centrování
- vystředění hrudky hlíny
Točení kachlice
- točení středového otvoru
- tažení dna budoucí nádoby
- tažení kachlice (polotovaru pro výrobek)
Točení výrobku
- točení misky malého průměru
- točení válce
- točení hrnku
- točení nožky
Tažení ucha
- klasické tažené ucho
- jiné možnosti tvarování ucha


VYBAVENÍ ÚČASTNÍKŮ KURZU

Účastníci by měli mít nůž, skobli ("cidlina" - obdélníkový tvrdý plech o rozměru cca 6 x 15 cm, k dostání v železářství), strunku (stačí i silnější vlasec), čepílek případně plastové hladítko. Ve škole jsou kalníky (nádoby na vodu), houby, základní nářadí ke krátkodobému zapůjčení, sádrové desky, obkročáky atd.

Vytváření modelováním z keramických hlín

CHARAKTERISTIKA KURZU

Frekventanti kurzu i vyzkouší nejrůznější postupy modelování z různých keramických materiálů (základem je šamotová hlína, jako doplňkové materiály lze využít i jiné hlíny, které škola běžně využívá).
OSNOVA KURZU

Úvod
- seznámení s materiály (druhy hlín, pomocné materiály)
- základní pomůcky a nářadí
Tvarová  cvičení
- zvětšenina vajíčka (plná, modelovací hlína)
- zvětšenina vajíčka (dutá, šamotová hlína) - polotovar pro výrobek; procvičení modelování dutého tvaru, lepení hlíny, úprava povrchu
- zhotovení figurky (popř. zvířátka, užitkové nádoby, apod.) z polotovaru vajíčka
Plátování
- různé možnosti zhotovení plátů, struktury
- výrobek (dóza, váza apod.) zhotovený  z těchto plátů
Zhotovení kopie
- kopie zvířete, popř. sádrového modelu hlavy v  M 1:1;  podle individuálního zájmu lze odlít do sádry
Výrobek volně modelovaný
- zhotovení výrobku podle vlastního návrhu na základě skic (např. žardiniéra, květináč s obalem, exteriérová plastika apod.); kombinace různých výrobních postupů
Sádrová forma a její využití
- formování - teorie a praxe
- využití  formovaných segmentů při volné práci
Reliéf
- teorie reliéfu (bas-reliéf, haut-reliéf, redukce apod.)
- zhotovení reliéfu na dané téma  (zátiší - procvičování redukce)
- zhotovení reliéfu podle vlastního návrhu
- žebrování reliéfu
- plaketa: zhotovení plakety podle vlastního návrhu (s aplikací písma) a její odlití do sádry (retušování formy, formování vlastního výrobku)


VYBAVENÍ ÚČASTNÍKŮ KURZU

Účastníci by měli mít nůž (stačí běžný kuchyňský), skobli (cidlinu - k dostání v železářství), špachtle na modelování (v omezené míře můžeme zapůjčit), očko na vybírání modelovaných věcí (je možné zaimprovizovat na místě a udělat), plastové hladítko (k dostání v drogerii nebo v kuchyňských potřebách) apod. Ve škole budou k dispozici stojany k modelování, válečky, drátěnky, pilky, obkročáky, prkna a jiné podložky, hadry, latě, houby a molitany, sádrové desky, igelit atd.

Základy designu a artdesignu

CHARAKTERISTIKA KURZU

Účastníci kurzu se seznámí se specifickými postupy při navrhování průmylově reprodukovatelných předmětů.


OSNOVA KURZU

Úvodní seznámí se specifickými postupy při navrhování průmyslově reprodukovatelných předmětů nebo originálních autorských výstupů

 • základní pojmy, seznámení s příslušenstvím
 • historie designu nábytku, stolování, módy, …
 • trendy interiérového designu
 • prezentace díla, sebe prezentace

 Navrhování vlastního kusu nábytku (knihovna, lavička, osvětlení, váza, hrnek,...)

 • kresebné zpracování, skicování
 • jednoduché technické zpracování výkresu na PC
 • zhotovení makety, prototypu
 • zhotovení modelu v materiálu

Vytváření podkladů pro vlastní značku (brand, merch, …)

 • vymezení pojmu, orientace v oblasti portrétní fotografie, pravidla

Vlastní prezentace a instalace

 • práce v ateliéru
 • pravidla a způsoby kompozice
 • výtvarná stylizace

Cíl vzdělávací akce:

Účastníci jsou seznamováni s procesem vzniku návrhu, myšlenky, skicování, pracovními postupy strojních i digitálních zařízení. Jsou vedeni prakticky zvládnout finální výrobek od nápadu po finální výrobek. Správně si zvolí postupy práce a vhodně využijí představené techniky zpracování. Využití různé techniky a práce v grafickém editoru pro prezentaci designu.

 


VYBAVENÍ ÚČASTNÍKŮ KURZU

Účastníci by měli mít nůž, skobli ("cidlina" - obdélníkový tvrdý plech o rozměru cca 6 x 15 cm, k dostání v železářství), tužku, měkké plíšky (planžety) na vyhlazení modelů apod. Ve škole jsou sádrařské kruhy, plechy na zhotovení profilů, mýdlo, šelak, obkročáky, pily, epoxidy, silikon, plast na ohýbání atd.

Základy grafických výtvarných technik

CHARAKTERISTIKA KURZU
Účastníci kurzu mají možnost vyzkoušet základní rukodělné grafické techniky, jako je například linoryt, suchá jehla, materiálový tisk a další, zároveň také mohou nahlédnout do základů knihařského řemesla.


OSNOVA KURZU
Úvod
- představení jednotlivých technik
- vysvětlení jejich principů
Seznámení se zařízením grafické dílny
- zařízení a nástroje v grafické dílně, bezpečnost práce
- barvy, druhy papírů
Tisk z výšky
- požadavky na předlohu, postup vytváření tiskové formy
- linoryt, linořez
- jednobarevný tisk, vícebarevný tisk z jedné nebo více tiskových forem
- papírotisk, materiálový tisk, přírodninový tisk, frotáž, slepotisk
Tisk z hloubky
- požadavky na předlohu, postup vytváření tiskové formy
- suchá jehla
- jednobarevný tisk, vícebarevný tisk z jedné nebo více tiskových forem
Další techniky
- monotyp, mramorování papíru, škrobový papír
Praktická část
- zapojení grafických technik do pedagogické praxe
- další využití grafiky - návrh knižní úpravy s ilustracemi, plakátu, potisky
potahových materiálů, textilu, použití vazeb (V2, V5, V6 (leporelo), V7, V8,
koptská a japonská vazba a další…)


VYBAVENÍ ÚČASTNÍKŮ KURZU
Účastníci by měli mít měkké tužky, permanentní fixy, pravítko, odlamovací řezák, kružítko, základní sadu rydel na linoryt, rydlo na suchou jehlu, bavlnky, režnou niť, větší jehlu, může se hodit i knihařská kostka. Ve škole jsou dva lisy, válečky, barvy linorytové i hlubotiskové, čistidlo, hadry, rydla na krátkodobé zapůjčení (ale ne najednou pro všechny účastníky kurzu) atd. Pro každého účastníka bude k dispozici jedna destička na suchou jehlu, což je vzhledem náročnosti opracování destičky a přípravy matrice dostačující. V případě většího zájmu o tuto techniku a přípravy více matric je potřeba si přivést další vlastní destičky, popřípadě bude možnost odkoupení pár kusů přímo ve škole.

Základy kreslení a návrhové kresby

CHARAKTERITIKA KURZU

Účastníci získají základy věcného kreslení (zátiší, architektura, krajina, hlava, figura) několika technikami. Zároveň mohou věcné kreslení doplnit tvorbou kompozic podle vlatních návrhů.


OSNOVA KURZU

Úvod
- seznámení s materiály, pomůckami
Zátiší
- teorie lineární perspektivy
- světlo a stín
- objemy těles
- proporce (poměřování - vizování)
- procvičování kresby na zátiší složeném z geometrických těles (koule, kvádr, krychle, jehlan, kužel, válec) : perspektivní zkratky, elipsy)
Hlava
- teorie, schématický náčrt
- kresba schématického modelu hlavy
- kresba sádrového modelu  hlavy
- kresba anatomických detailů (oko, ústa, nos, ucho)
- studie hlavy dle živého modelu
Architektura a krajina
- interiér
- exteriér - kresba v plenéru
Studie anatomických detailů
- ruka, noha,  popřípadě koleno, loket, rameno, krk apod.
Figura
- teorie (kánon, schematický náčrt, kontrapost
- studie figury podle sádrového modelu
Paspartování
- zhotovení paspart na vlastní kresby


VYBAVENÍ ÚČASTNÍKŮ KURZŮ

Účastníci by měli mít základní kreslířské vybavení, tj. tužky (především měkké, tedy B, 2B, 4B apod.), přírodní uhel, rudky, plastickou gumu, fixírku a fixativ (postačí i levnější lak na vlasy), lepenku, tuš, pero (případně štětce pro lavírování), suchý pastel (alespoň základní řadu, lépe však sadu 12 a více barev), akvarelové barvy a štětce. Papíry (balicí papír, kreslicí polokartony) je možno zakoupit ve škole. Pro kresbu v plenéru je vhodná (ale ne nutná) skládací rybářská stolička. Ve škole budou k zapůjčení stojany, podložky různých velikostí, modely atd.

Základy počítačové grafiky a produktová fotografie

CHARAKTERISTIKA KURZU


Účastníci jsou seznamováni se základními pojmy produktové fotografie. Seznamují se s nástroji profesionálních grafických editorů a pravidly úpravy fotografie.
Při fotografování jsou obeznámeni s ateliérovou fotografickou technikou, používáním světelných modifikátorů a také možností domácí improvizace. Výsledné fotografie jsou zpracovány na počítači v profesionálních programech na úpravu bitmapového obrazu. Jsou jim představeny ukázky nejběžnějšího retušováním až po složitější práci ve vrstvách a maskách. Závěrem práce je příprava pro výstup do tisku a webovou prezentaci. Účastníci získají kompletní představu a praktickou zkušenost s pracovními postupy fotografování a postprodukce produktové fotografie.


OSNOVA KURZU

Seznámení s fotografickou technikou a příslušenstvím
 • seznámení s digitálním fotoaparátem, rozdělení na více druhů, popsané rozdíly mezi druhy
 • vysvětlení základních pojmů (clona, závěrka, citlivost) s návazností na práci v ateliéru
 • vysvětlení práce s různými druhy osvětlení (denní, trvalé, zábleskové)
 • práce s vyvážením bílé, korekce, měření expozice
 • vysvětlení dalších funkcí fotoaparátu (formáty (JPG, RAW), nastavení expozice, ostření)
 • seznámení se zábleskovými světly, jejich funkcí, ovládáním, dálkovém ovládáním
 • seznámení s technikou ve fotoateliéru (pozadí, stativy, modifikátory světla)
Fotografování malých produktů na achromatickém pozadí                                              
 • vymezení pojmů produktové fotografie, orientace v oblasti produktové fotografie
 • nastavení fotoaparátu pro fotografování v ateliéru
 • výběr vhodného objektivu
 • výběr modifikátoru ke konkrétnímu produktu
 • práce se zábleskovými světly
Fotografování produktů s odrazem
 • principy práce se světlem při focení na skleněné ploše
 • práce s barevnými filtry
 • rozvržení kompozice
Maskování produktů fotografickou cestou (freemask)
 • příprava fotografování produktů se složitou výměnou pozadí
 • fotografování poloprůhledných produktů s přípravou na maskování
Zpracování digitální fotografie v Adobe Creative Cloud                                                 
 • seznámení s prostředím Adobe Creative Cloud
 • úprava fotografie ve formátu RAW (barvy, jas, kontrast, lokální úpravy)
 • nastavení výstupu do formátu JPG, TIFF
 • ukládání přednastavení XMP
 • hromadné přejmenování souborů
Adobe Photoshop
 • seznámení s grafickým prostředím, základní nástroje
 • rozlišení obrazu, barevný režim
 • barevné prostory RGB a CMYK, stupně šedi
Retušování, vrstvy, cesty, formáty souborů
 • práce s vrstvami, maskami, styly vrstvy, přizpůsobení
 • retuš, propojení několika fotografií, úpravy vrstev
 • práce s cestami, změna pozadí, průhledné pozadí
 • tvorba umělých stínu
Výstup pro tisk a web
 • úprava rozlišení
 • postupy převzorkování
 • výběr barevného prostoru
 • tisk


VYBAVENÍ ÚČASTNÍKŮ KURZU

Doporučené vybavení účastníka kurzu je vlastní digitální zrcadlovka nebo bezzrcadlovka. Škola je vybavena přístroji pro každého účastníka kurzu, ale pokud se chcete naučit pracovat s vlastním vybavením, kurz tak bude mít pro vás větší přínos. Účastníci si mohou přinést vlastní produkt, na kterém si vyzkouší nové dovednosti a techniky.
 

Fotografie

Podrobný přehled témat výuky (obsah):

 

  1. Úvodní seznámení s fotografií a fotografickou technikou, práce s digitálním fotoaparátem
 • základní pojmy, seznámení s příslušenstvím
 • konstrukce, ovládání, vlastnosti, režimy a funkce digitálníhofotoaparátu
 • expozice – clona, čas, ISO, měření, korekce
 • vyvážení bílé
 • ostření, hloubka ostrosti
 • ovládání externího blesku
 • kompoziční pravidla
 • rozlišení, grafické formáty a jejich vlastnosti, formát RAW
 • seznámení s prostředím Adobe Creative Suite (Adobe Photoshop, Adobe Lightroom Classic/Mobile)

 

  1. Prostředí fotografického ateliéru, základní principy osvětlování a seznámení s příslušenstvím, ateliérové a přirozené světlo
 • funkce světla, zdroje světla, charakter světla
 • základy práce se světlem v interiéru, exteriéru, ateliéru (přirozené světlo, stálá světla, záblesková světla, příslušenství)

 

  1. Portrétní fotografie
 • vymezení pojmu, orientace v oblasti portrétní fotografie, pravidla
 • základy svícení, ateliérové vs přirozené světlo
 • fotografie v interiéru i exteriéru
 • stylizovaný portrét v ateliéru se zábleskovými světly
 • pohybová neostrost, vícenásobná expozice, experiment

 

  1. Fotografie skla, kovu a keramiky
 • práce v ateliéru
 • pravidla a způsoby svícení
 • výtvarná stylizace

 

  1. Zpracování digitální fotografie v grafickém editoru
 • úpravy obrazu v prostředí Adobe Creative Suite
 • zpracování RAW souborů, skenování negativů, správa barev
 • retuše, úpravy barev
 • příprava fotografií pro tisk a na web

 

  1. Reklamní/Stylizovaná fotografie
 • vymezení pojmu a vyjadřovací možnosti, ukázky
 • pracovní postup, pravidla pro fotografování módy, trendy
 • základy svícení (stálá, záblesková světla, experiment)
 • práce v ateliéru i exteriéru

 

  1. Zpracování digitální fotografie v grafickém editoru
 • maskování, retuše, práce s barvami, tonalitou, finální úpravy a efekty
 • formy prezentace web/tisk

 

  1. Reportážní a dokumentární fotografie
 • vymezení pojmu, orientace v oblasti reportážní a dokumentární fotografie
 • ukázky
 • analogová, digitální fotografie