KURZY PRO VEŘEJNOST

KURZY PRO VEŘEJNOST

Kurzy pro veřejnost - obecné informace
Kurzy 2022- konkrétní informace
Tabulka obsazení kurzů 2022
Vybavení účastníků kurzů
Kurzy pro veřejnost 2019 - průběh,foto
Kurzy pro veřejnost 2018 - průběh, foto
Kurzy pro veřejnost 2017 - průběh, foto
Kurzy pro veřejnost 2016 - průběh, foto
Kurzy pro veřejnost 2015 - průběh, foto
Kurzy pro veřejnost 2014 - průběh, foto
Kurzy pro veřejnost 2013 - průběh, foto
Kurzy pro veřejnost 2012 - průběh, foto
Kurzy pro veřejnost 2011 - průběh, foto
Kurzy pro veřejnost 2010 - průběh, foto

INFORMACE – KURZY 2022 (1.7. - 10.7. 2022)

Přihlašování ke kurzu bude možné od 7. 3. 2022 od 0.00 hodin

Formulář k přihlášení na kurz ZDE

Minimální počet účastníků v kurzu je 6, maximální počet 12 u kresby a malby14, v točírně podle počtu kruhů (12 míst v kurzu pro začátečníky,10 v kurzu pro pokročilé), 10 míst je také na malbě na keramiku na fotografii a sádrování). Průběžně doplňujeme tabulku obsazení jednotlivých kurzů.

Aktuální sdělení účastníkům kurzů.

 • Kurz Fotografie z důvodu malého počtu přihlášených nebude letos otevřen.

 • Důležité upozornění, vzhledem k odsouhlasení rekonstrukce jednoho z pavilonů DM nebudeme moci ubytovat zájemce již 30. 6. 2022.  Ubytování tedy můžeme poskytnout až od 1.7. 2022 od 14. 00 hod. Děkujeme za pochopení.
 • V sobotu dopoledne  2. 7. 2022  přijede  zástupce firmy Bichler s výtvarnými potřebami, které si můžete v případě zájmu zakoupit. (nářadí, barvy, engoby, atd...) Případné dotazy zodpoví M. Oliva 724 822 629
 • Ve škole bude možné odkoupit studentské sádrové formy (mísy, vázy, hrnky apod.) Cena 90,- Kč za kg.

 

 

Obory vyučované ve školním roce 2009/2010  Osnovy kurzů 
Zde je uvedena náplň kurzů tak, jak byly kurzy akreditovány MŠMT v roce 2020. Náplň kurzu se může měnit s ohledem na individuální zájmy účastníků a vybavení školy. Kurzy jsou akreditovány pod číslem MSMT- 8947/2020-4-390.

Neakreditované kurzy jsou označené.
 

Pro zájemce o kurzy pořádané naší školou připravujeme na červenec 2022 následující nabídku:

 • Modelování (lektoři: ak. soch. Miroslav Oliva, Mgr. Art. Karel Dvořák, ak. soch. Jan Benda)
  Základní informace o kurzu a osnova kurzu ZDE
 • Vytáčení z volné ruky (lektor: David Stankuš)
  Základní informace o kurzu a osnova kurzu ZDE
 • Vytáčení z volné ruky (lektor: Jan Vančura)
  Základní informace o kurzu a osnova kurzu ZDE
 • Malba na keramiku - dekorace keramických výrobků (lektorka: Alena Kissová)
  Základní informace o kurzu a osnova kurzu ZDE
 • Výroba sádrových modelů a forem (lektor: Luděk Fábera)
  Základní informace o kurzu a osnova kurzu ZDE
 • Základy kreslení a návrhové kresby (lektor: MgA. Václav Kupský)
  Základní informace o kurzu a osnova kurzu ZDE neakreditovaný kurz
 • Základy grafických technik (Martina Sobková)
  Základní informace o kurzu a osnova kurzu ZDE a ZDE
 • Tvorba závěsných obrazů (lektor: MgA. Petr Brožka Ph.D.)
  Základní informace o letošním bonusovém zaměření kurzu: 

  Kurz malby – Krajina a způsoby jejího ztvárnění

  Kurz se zaměří na nejširší spektrum pojetí krajinomalby od klasického krajinného motivu po jeho redukci a převedení do polohy abstraktní malby. Součástí bude dostatečný počet krátkých teoretických lekcí, které neopomenou zmínit např. kompozici, harmonické kánony či přínos a úskalí vyjadřování Impresionismu i dalších uměleckých stylů. Zájemci si osvojí základní technologie související s technikami malby. Kurz se snaží pomoci nalézt každému jednotlivě rukopis a způsob vyjadřování, který odráží jeho osobnost a individuální technické schopnosti.

   základní osnova kurzu ZDE
 • Základy fotografie  (lektor MgA. Václav Peták) neakreditovaný kurz, osnovy ZDE

Poznámka: Změna v nabídce kurzů  i lektorském obsazení je vyhrazena.

Přihláška do kurzu proběhne vyplněním on-line formuláře, je také možnost ji vytisknout, vyplnit a poslat oskenovanou jako přílohu e-mailu na adresu ekonom@supsbechyne.cz nebo v papírové podobě poštou, případně předat osobně ve škole (Písecká 203, sekretariát v 1. patře školy). Obsazení kurzů bude každý den aktualizováno v tabulce. Rovněž budeme informovat o všech případných změnách (lektoři atd.).

Termín kurzů v roce 2022: 1. 7.  - 10. 7. 2022.


Ceny platné pro rok 2022:

 • plné kurzovné: 7.000,- Kč u kurzů modelování, točení, dekorace keramiky, sádrování
 • plné kurzovné: 6.000,- Kč u kurzů , kresba, malba, grafika a fotografování

Způsob platby:

 • Zájemci uhradí částku za  ubytování a kurzy před zahájením kurzu. ( Při standartním ubytování za 9 nocí se platí 2250Kč,-)
 •  převodem na účet školy, číslo účtu: 9993150257/0100; variabilní symbol rodné číslo bez čísla za lomítkem
 • pro evidenci plateb uvádějte do poznámky KK 2022 a své příjmení;
 • v případě zájmu o vystavění faktury napište žádost na email ekonom@supsbechyne.cz


AKTUÁLNÍ INFORMACE

Ubytování. Ubytování na DM proběhne od 14 do 18 hod. Ve výjmečných případech si je možné pozdější ubytování dohodnout na tel čísle 728 964 281.

Kontakt na ubytování -  e-mail:  Od 1. 6. 2022 kontaktujte paní ekonomku (e-mail: ekonom@supsbechyne.cz,  telefon: +420 381 213 121)!

Stravování. Stravování (obědy) nebude škola při kurzech nabízet. Ve škole jsou ledničky, vařiče, rychlovarné konvice, mikrovlná trouba apod, na domově mládeže na každém patře kuchyňka se základním vybavením.

Úvodní schůzka všech účastníků kurzů s lektory a ředitelem školy proběhne první den kurzu v 10.00 hodin v učebně č. 74 ve 2. patře. Na ní budou účastníci seznámeni s rozdělením do skupin, s lektory a organizačními pokyny k průběhu kurzů (časový rozvrh, ceník materiálu v jednotlivých dílnách atd.). Tyto informace budou vyvěšeny na nástěnkách v přízemí školy. Novinkou je přidělení čipů pro vstup do školy. Lektoři vyberou od účastníků kurzů 100,- Kč zálohu, kterou na konci kurzů vrátí.

Doba trvání kurzu v jednom dni je deset vyučovacích hodin což je např. od 8. do 16. 30 hod. Začátek si je možné upravit po dohodě se všemi účastníky jednotlivých kurzů a  vedoucím kurzu. Čipy budou aktivovány na dobu od 8 do 20 hod., pro případ, že si budete muset něco vyzvednout ze školy. Po dvacáté hod. bude škola zamykána a již se s čipem do budovy ani z budovy nebude možné dostat. Jsou naplánovány i večerní aktivity jako např. venkovní pálení pece, tam lektor zajistí, vstupy a odchody z budovy i v pozdějších hodinách.

Upozornění pro účastníky malířského a grafického kurzu. V budově prosím nevyhazujte hadry od ředidel, Vyhazujte je do venkovních košů. Případně se řiďte instrukcí lektorů. Reaguji tak na samovznícení, které nastalo na letním malířském kurzu a v jehož důsledku chytla jiná umělecká škola!

Vybavení účastníků kurzů naleznete ZDE

Ceník materiálu:

 • hlína suchá - 25,- Kč/kg
 • hlína přežahnutá - 35,- Kč/kg
 • hlína ostře pálená na 1180°C včetně barvítek a glazur - 60,- Kč/kg
 • sádra zpracovaná do podoby sádrové formy či modelu: 90,- Kč/kg
 • papíry v grafické dílně (případně tytéž papíry v kurzu kresby a malby): rozměr 70 x 100 cm, barvy - výběr ze škály 4 barev od 8,- Kč do 15,- Kč/kus
 • barvy v grafické dílně - dle v dílně zveřejněného ceníku (bude aktualizován na úvodní schůzce)
 • pomůcky na malbu - dle zveřejněného ceníku (bude aktualizován na úvodní schůzce)
 • tisk fotografií na školním plotru - dle zveřejněného ceníku (bude aktualizován na úvodní schůzce)
 • tisk návrhů v počítačové grafice - dle zveřejněného ceníku (bude aktualizován na úvodní schůzce)


DOPLNĚNÍ PROGRAMU KURZŮ

 • možnost prohlídky školy: práce žáků oborů keramika, průmyslový design, grafický design a multimediální tvorba, případně návštěva depozitáře školy;
 • možnost nákupu nářadí pro keramiky, engob, glazur: zástupce firmy Büchler navštíví školu - bude výborná příležitost koupit kvalitní pomůcky pro keramiky (termín bude zveřejněn na nástěnce ve vestibulu školy);
 • pálení pece na školním dvoře: proběhne jednou během kurzu; vypalovací teplota bude 1280°C; frekventanti si mohou přivézt vlastní přežahnuté výrobky, které budou z hlíny určené pro tuto vypalovací teplotu; výpal povede absolvent školy Petr Pich;
 • výstava prací frekventantů kurzů: po úspěšných výstavách v minulých letech uspořádáme výstavu s vernisáží, a to den před koncem kurzů ve 14.00 hodin
 • možnost návštěvy výstav:
  Městské muzeum Bechyně: stálá expozice, sezónní výstavy;
  Muzeum Vladimíra Preclíka Bechyně (Zámecká sýpka Bechyně): stálá výstava soch Vladimíra Preclíka, výstava Bechyňská keramika 1884 - 1948, sezónní autorská výstava;
  Hasičské muzeum: stálá expozice;
  Turistické muzeum Bechyně: stálá expozice;
  Galerie Galvína Bechyně: sezónní výstava;
  Mezinárodní muzeum keramiky Bechyně: sezónní výstavy;
  Galerie Záliv (hlavní budova Lázní Bechyně): sezónní výstava;
  Galerie Zlaté slunce v Týně nad Vltavou: sezónní výstava;
  Galerie sv. Marka Soběslav: sezónní výstava;
 • možnost prohlídky bechyňského zámku a dalších pamětihodností (věže kostela sv. Matěje, kostela Nanebevzetí Panny Marie v areálu kláštera, židovského hřbitova, kostela sv. Michala, zámku atd.);
 • možnost výletu (např. Český Krumlov, Telč, Jindřichův  Hradec, Písek, Tábor apod. - v případě zájmu v jednotlivých kurzech).

KURZY PRO VEŘEJNOST - OBECNÉ INFORMACE

KURZY PRO ZÁJEMCE O VÝTVARNÉ ČINNOSTI
 
Tyto kurzy začaly v roce 1993 jako kurzy pro zájemce čistě o keramiku. Postupně jsme nabídku rozšířili  (např. modelování, točení na kruhu, sádrování, malba na keramiku, základy kresby, grafické techniky a kurz tvorby závěsných obrazů, základy kresby a základy fotografování).

Kurzy probíhají v rozsahu 100 vyučovacích hodin začátkem července, plné kurzovné je 7.000,- Kč na kurzech modelování, točení a dekorace keramiky, sádrování a 6.000,- Kč na kurzech grafiky, kresby, malby  . Na každý den je plánováno 10 vyučovacích hodin, výuka probíhá od 9.00 do 18.00. Pro účastníky poskytujeme ubytování v domově mládeže do naplnění kapacity.

Ceny platné od 1. 2. 2021 pro externí ubytované (ne žáci čkoly):
300,- Kč / 1 osoba / 1noc
270,- Kč / 1 osoba / 2 - 3 noci
250,- Kč / 1osoba / 4 a více nocí
V případě požadavku ubytování jedné osoby na pokoji se platí příplatek 100 Kč za neobsazené lůžko.
Kontaktní osoba:  Od 1. 6. 2022 kontaktujte paní ekonomku Ing. Irenu Kamarádovou (e-mail: ekonom@supsbechyne.cz, telefon: +420 381 213 121)!

Přihlášku do kurzu vyplňte on-line, další možností je odeslat ji na adresu ekonom@supsbechyne.cz  nebo v papírové podobě poštou na adresu školy SUPŠ Bechyně, Písecká 203, 391 65 Bechyně. Obsazení kurzů je každý den aktualizováno v tabulce. Rovněž budeme informovat o všech případných změnách (lektoři atd.).

Kurzy jsou akreditovány MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod číslem MSMT- 8947/2020-4-390. Účastníkům vydáváme osvědčení o absolvování kurzu v daném rozsahu vyučovacích hodin. Neakreditované kurzy jsou označené.

Keramika
(lektoři: ak. soch. Jan Benda, ak. soch. Miroslav Oliva, Mgr. Art. Karel Dvořák, )
Jan Vančura, David Stankuš, Alena Kissová, Luděk Fábera)
Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost
Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost
Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost
(foto: účastníci kurzů)

Kresba a malba
(lektor: Mgr. Otakar Novák, akad. malíř Petr Štojdl, Mg.A. Václav Kupský, MgA. Petr Brožka Ph.D.)
Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost
Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost
Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost
Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost
Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost  Kurzy pro veřejnost
(foto: Mgr. Otakar Novák)

Grafika 
(lektorka: Alena Kissová)
KURZY PRO VEŘEJNOST 2010KURZY PRO VEŘEJNOST 2010KURZY PRO VEŘEJNOST 2010KURZY PRO VEŘEJNOST 2010
KURZY PRO VEŘEJNOST 2010KURZY PRO VEŘEJNOST 2010KURZY PRO VEŘEJNOST 2010KURZY PRO VEŘEJNOST 2010
(foto: Libor Hošek)

TABULKA OBSAZENÍ KURZŮ 2022

Obsazení kurzů - Poslední aktualizace: 21. 6. 2022 v 8.20 hod.
Kurz se otevírá při minimálním počtu 5 účastníků. Přihlášení do kurzu fotografie je možné ještě do 20. 6. 2022, pokud nebude naplněn min. počet 5- ti účastníků, kurz nebude otevřen.

 KURZ  LEKTOR  ZAŘAZENÍ ÚČASTNÍCI

 Modelovna
(12 míst)
(UZAVŘENO)

 Ak. soch. Miroslav Oliva

Paar Pavel, Ivana Medková,
Hana Lorencová, Jitka Nykodémová,
Jana Fabiánová, Štíbrová Lucie, Milada Baliamisová, Unzeitigová Veronika, Alena Kofroňová, Jitka Selingerová, Dokoupilová Lenka,

Kodešová Jana

Náhradník: Vávrů Žaneta

 

 

 Modelovna
(12 míst)
(UZAVŘENO)
Mgr. Art. Karel Dvořák

Ing. Iva Smištíková, Daniela Nekula,
Dana Křížovská, Naďa Jelínková, Parýzková Jindřiška, Smutna Danuše, Kaplan Vítová Jana, Klavíková Božena, Zdeňka Váhalová,
Mgr. Jolana Lázničková, Kateřina Kasanová, Lempertová Klára, Alena Dvořáková

 
Modelovna
(12 míst)     
(UZAVŘENO)

Jan Benda
Bezuchova Štěpánka, Krejčí Olga, Kojičová Věra, Novotná Marta, Jelínková Eva, Starková Olga, Vaňková Soňa, Karásková Ilona,Švorcová Ivana,Miroslava Vrážková, Ivana Markotánová,Jarmila Škutová
 
 
Točírna
(UZAVŘENO)
 
 David Stankuš

Oldřich Pěník, Lehnerová Marie, Lucie Šafaříková, Sabol Dušan, Mgr. Eva Brůhová, Šohajová Petra, Eva Šímová, Zlatohlávková Irena, Lenka Poláková,Kudláčková Tereza, Pluhařová Světlana, Kateřina Milerová

 

 Točírna
(10 míst)
(UZAVŘENO)

Jan Vančura Král Jaromír, Kinkal Matyáš,
Nechyba Luděk, Pešková Jaroslava, Lacigová Blanka, Lencová Veronika,
Adamovská Eva, Ludmila Houdková, Jitka Lhotková, Simona Churanová
 Malba
  na keramiku
  (10 míst)
(UZAVŘENO)
 Alena Kissová Milena Kohlíčková, Kinkalová Jiřina,
Poiselová Elena, Jeřábková Eva, Kohoutová Věra, Nohavová Pavlína, Domanovská Martina,Gabriela Antošová, Vondrů Šárka,Hroníkova Martina

Sádrovna
 (10 míst)
(UZAVŘENO)

 Luděk Fábera Černíková Nikola, Vondrovicová Jindra,
Hnízdilová Johana, Pavel Budínský, Tréšek Josef, Bělařová Ivana, Vesela Helena, Bachová Alena, Pražáková Veronika, Hroník Jaroslav

 Kresba
(14 míst)

(7 volných)

 Václav Kupský  Žižková Procházková Simona, Lujza Sztarovics, Frantiska Čapkova, Drdová Markéta, Nikola Landová, Kynický Tomáš, Klára Machátová

Grafické techniky
(1 místo volné)

 

 Martina Sobková Hana Kymrová, Vondrová Alena, Timplová Magdalena, Katarína Kajánková, Eva Jiřičková, Pečínková Vlaďka, Pavlína Cidlíková, Hoferová Hana, Hofer Andreas, Lucie Ulíková, Janoušková Tereza,
Malba
(14 míst)      
(UZAVŘENO)

Petr Brožka

Tvrdíková Zuzana, Magdalena Hartvichová, Eva Budínská, Bukáčková Pavlína, Jitka Lorencová, Kaplan Miloslav, Matoušek Jaromír, Dana Malá,Michaela Gasior, Vondrů Viktorie, Julianna Bulachova, Lenka Königová,Vrkočová Pavla, Zdeňka Rusnoková,

Fotografie

(10 míst)      
(8 volných)

Václav Peták

Matlochová Veronika, Michal Budínský

Pro malý počet přihlášených účastníků  kurz nebude otevřen.

Uzávěrka přihlášek: 20. 6. 2022

VYBAVENÍ ÚČASTNÍKŮ KURZŮ

Kurz Tvorba závěsných obrazů: vybavení je podrobně rozebráno ZDE. Zdůrazňujeme, že vybavení je orientační a je voleno se zřetelem k tomu, že s kvalitním materiálem je možné snáze dosáhnout lepšího výsledku. Jinak samozřejmě záleží na tom, kolik budou malíři do barev, papírů atd. ochotni investovat.

Kurz modelování: účastníci by měli mít nůž (stačí běžný kuchyňský), skobli (cidlinu - k dostání v železářství), špachtle na modelování (v omezené míře můžeme zapůjčit), očko na vybírání modelovaných věcí (je možné zaimprovizovat na místě a udělat), plastové hladítko (k dostání v drogerii nebo v kuchyňských potřebách) apod. Ve škole budou k dispozici válečky, drátěnky, pilky, obkročáky, prkna a jiné podložky, hadry, latě, houby a molitany, sádrové desky atd.

Kurz točení (začátečníci i pokročilí): účastníci by měli mít nůž, skobli ("cidlina" - obdélníkový tvrdý plech o rozměru cca 6 x 15 cm, k dostání v železářství), strunku (stačí i silnější vlasec), čepílek případně plastové hladítko. Ve škole jsou kalníky (nádoby na vodu), houby, základní nářadí ke krátkodobému zapůjčení, sádrové desky, obkročáky atd.

Kurz malby na keramiku - dekorace keramiky: vzhledem ke specifičnosti kurzu poskytne vybavení kompletně  škola (keramické barvy, kroužky, podložky, štětce, pauzovací a kopírovací papír atd.).

Kurz sádrování: účastníci by měli mít nůž, skobli ("cidlina" - obdélníkový tvrdý plech o rozměru cca 6 x 15 cm, k dostání v železářství), tužku, měkké plíšky (planžety) na vyhlazení modelů apod. Ve škole jsou sádrařské kruhy, plechy na zhotovení profilů, mýdlo, šelak, obkročáky, pily atd.

Kurz designu: vybavení je v zásadě shodné s vybavením kurzu sádrování.

Kurz grafiky: účastníci by měli mít měkké tužky, pravítko, řezáček, kružítko, základní sadu rydel na linoryt, rydlo na suchou jehlu, papíry (ve škole je možné odkoupit tónované polokartony - viz výše). Ve škole jsou dva lisy stejné kvality i formátu, válečky, barvy linorytové i hlubotiskové, čistidlo (technický benzín), hadry, rydla na krátkodobé zapůjčení (ale ne najednou pro všechny účastníky kurzu) atd. Novinka kurzu v roce 2017: enkaustika. Zájemci o tuto výtvarnou techniku si přivezou voskové pastely (stačí obyčejné).

Kurz kresby a malby: účastníci by měli mít základní kreslířské vybavení, tj. tužky (především měkké, tedy B, 2B, 4B apod.), přírodní uhel, rudky, plastickou gumu, fixírku a fixativ (postačí i levnější lak na vlasy), lepenku, tuš, pero (případně štětce pro lavírování), suchý pastel (alespoň základní řadu, lépe však sadu 12 a více barev), akvarelové barvy a štětce, ploché štětce velikosti 8 - 20. Papíry (balicí papír, kreslicí polokartony) je možno zakoupit ve škole. Pro kresbu v plenéru je vhodná (ale ne nutná) skládací rybářská stolička. Ve škole jsou k zapůjčení stojany, desky různých velikostí, modely atd. Pro kurz malby jsou navíc k dispozici šepsovaná plátna, rámy a plátno pro olejomalbu,které si účestníci kurzů mohou sami připravit a našepsovat.

Kurz počítačové grafiky: koná se poprvé; k dispozici jsou počítačové učebny s programy uvedenými v osnovách kurzů. Kurz je rozšířen o základy digitální fotografie, ve škole lze zapůjčit tři kusy fotoaparátu Canon EOS 1000D. Rovněž bude umožněn tisk na plotru. Ceník bude aktualizován a účastníci kurzu s ním budou seznámeni na začátku kurzu.

Malba na keramiku - dekorace keramických výrobků

CHARAKTERISTIKA KURZU

Náplň kurzu tvoří ruční zdobení keramických (popřípadě porcelánových) výrobků. Frekventanti kurzu si prakticky vyzkouší naglazurovou dekoraci (malbu na vypálený výrobek  následným výpalem na 800°C), engobu (podglazurová dekorace - malba různobarevnými hlínami), práškové podglazurové barvy, sole a starou habánskou techniku malby do syrové glazury. Účastníci mohou využít předlohy, ale také realizovat své vlastní návrhy.

OSNOVA KURZU

Úvod
- druhy barev a způsoby jejich nanášení - teorie
- techniky (rukodělné)
- nářadí, pomůcky, materiály
Naglazurová technika
- kontura, kolorit
- pokládání velkých ploch - tupování, lazurování, leptání
- kroužkování
Podglazurové techniky
- engoba - pokládání barvy, sgrafito
- práškové podglazurové barvy - stínované dekory, perokresba, technika nanášení suché barvy přes šablonu
- sole - dekor solemi
- akvarelová technika
- možnost kombinace s práškovými podglazurovými, případně naglazurovými barvami
Majolika
-
malba do syrové glazury, kombinace se sgrafitem
Glazování
-
nástřikem, namáčením, poléváním


VYBAVENÍ ÚČASTNÍKŮ KURZU

Vzhledem ke specifičnosti kurzu poskytne vybavení kompletně  škola (keramické barvy, kroužky, podložky, štětce, pauzovací a kopírovací papír atd.). K dispozici bude rovněž nádobí ke zdobení pro uvedené techniky. Účastníci kurzu si mohou přivézt vlastní nádobí na dekoraci. Nádobí poskytnuté školou si mohou odkoupit za podmínek, které platí pro kurzy modelování a točení. Škola nabídne k dekoraci porcelánové hrnky a keramické zboží připravené pro kurz.

Tvorba závěsných obrazů

CHARAKTERISTIKA KURZU

Jde o výklad technik a technologie tvorby v oblasti akvarelu, pastelu, olejomalby, sklomalby a koláže. Frekventanti kurzu byli seznámeni s materiály, přípravou podkladů, adjustací prací a vše si vyzkoušeli prakticky. Poznatky, které získali, jsou využitelné při práci s dětmi i při samostatné výtvarné práci účastníků kurzu. Škola zajistí základní vybavení: papíry na akvarel, blindrámy a plátno na olejomalbu, šepsy atd.; zpracovaný materiál si účastníci kurzu odkoupí podle toho, kolik materiálu spotřebují. Barvy, štětce apod. budou mít účastníci vlastní. 


OSNOVA KURZU

Úvod

- seznámení s technikami, které budou vyučovány
Pastel
- charakteristika dané techniky, seznámení s materiály
- příprava podkladu
- technika tvorby obrazu pastelem - praktická práce frekventantů
- fixování a adjustace
Akvarel
- charakteristika dané techniky, seznámení s materiály
- techniky tvorby obrazu akvarelem - praktická práce frekventantů
- fixování a adjustace
Olejomalba
- charakteristika dané techniky, seznámení s materiály
- plátno a jeho napínání blindrám
- příprava šepsu, šepsování plátna
- lepenka a její příprava před malbou
- pojidla
- technika tvorby obrazu olejem - praktická práce frekventantů
Malba na skle
- charakteristika dané techniky, seznámení s materiály
- příprava podkladu
- technika tvorby sklomalby - praktická práce frekventantů
Koláž
- charakteristika dané techniky, seznámení s materiály
- podložky, tmely a lepidla


VYBAVENÍ ÚČASTNÍKŮ KURZU

Škola zajistí:

Pro všechny techniky:

- malířské stojany
- kreslící prkna nebo tvrdé desky (rozměr - 50 x 70 cm, případně větší)
Pro techniku akvarel: 
- akvarelový papír do formátu A3 (tj. 30 x 40 cm) zn. Klasik (gramáž 230g/m, cena 4.50 Kč/kus)
Pro techniku pastel: 
- pastelové papíry Canson 50x65 cm (gramáž 150g/m, cena 26,- Kč/kus)
Pro techniku olejomalba: 
- plátno lněné, šíře 240 cm, cena 440,- Kč/metr čtvereční - zajistíme pro každého účastníka na dva formáty A2 (tj. cca 0,5 m čtverečního plátna v ceně cca 250,- Kč)
- nastřelovací pistole a kovové spony
- kostní klíh či želatina
- plavená křída
- zinková běloba
- univerzální ředidlo
- nůžky
- řezák
- kovové pravítko
- pro každého účastníka dva blindrámy formátu A2
Pro techniku sklomalba:
- skleněné destičky formátu A5 (tj. 15 x 20 cm)
- přípravek na odmaštění skla (jar, líh apod.)
Pro techniku koláž:
- kreslící kartony (čtvrky) , gramáž minimálně 220g/m
- tuhá a tekutá lepidla na papír (Dispercol, Herkules apod.)


Účastníci kurzu budou mít vlastní:

Pro techniku pastel:

- pastely suché (vhodná značka: KOH-I-NOOR 26/48 kusů)
- menší kulaté štětce s měkkým vlasem (pro odstranění naprášeného pastelu nebo pro roztírání)
- plastické gumy
- klihovou lepenku nebo izolepu
Pro techniku akvarel:
- akvarelové barvy (zn. Umton - jednotlivě 25 - 40 Kč/ čtvereček)
- akvarelový fixativ (lihový z bílého šelaku, není ale nezbytný)
- akvarelové štětce (školní)
- černé tuše, tvrdší tužky
- hadříky, jelenicové tampóny (na vytírání světel)
- nádobky na vodu
Pro techniku olejomalba:
- olejové barvy (zn. Mánes, Umton - 15 kusů - cca 350,- Kč)
- štětce (kulaté i ploché - školní), paletu, hadříky
Pro techniku sklomalba:
- olejové či temperové barvy (na vaječném základě)


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Materiál poskytnutý školou (např. blindrámy, plátno apod.), který účastníci kurzu zpracují, si odkoupí za cenu, za kterou jej škola nakoupila (tedy bez přirážky ve prospěch školy).

Výroba sádrových modelů a forem

CHARAKTERISTIKA KURZU

Účastníci kurzu se seznámí se sádrou jako s pomocným materiálem keramické výroby. Prakticky si vyzkouší různé možnosti zhotovení sádrového modelu (model rotační a nerotační), budou seznámeni s různými druhy sádrových forem a prakticky ssi vyzkouší jejich výrobu. Rovněž si vyzkouší zhotovení modelu na bonsai misku z taženého profilu a vyrobí formu na tuto misku. Velmi zajímavé je rovněž zhotovení slepé formy (tj. formy na jedno použití) a sádrového odlitku.


OSNOVA KURZU

Úvod
- sádra a její výroba a užití; nářadí v sádrovně
Pomocné materiály a pomůcky
- mýdlo, fermež, olej, voda
Model krychle
- plná (dutá) krychle o hraně 10cm - procvičování opracování sádry
Rotační model
- zhotovení desky na sádrařském kruhu
- rotační model kónický (miska, šálek) + forma
- rotační model nekónický (hrnek, vázička) s klínem podední
- model dózy, konvice apod.
Model ucha
- zhotovení modelu ucha, formy na ucho
- připojení ucha k modelu
Forma          
- forma na zatáčení
- forma na lití půlená
- forma na lití trojdílná
- forma na lití s kapnou
Tažení profilu
- tažení sádrového profilu
- zhotovení modelu z taženého profilu
- zhotovení formy na model z taženého profilu (na dutý nebo na plný  střep)
Odlévání hliněného modelu do sádry         
- forma na modelovanou nádobku (nerotační tvar)
- zhotovení sádrového odlitku, jeho retuš - využití slepé formy


VYBAVENÍ ÚČASTNÍKŮ KURZU

Účastníci by měli mít nůž, skobli ("cidlina" - obdélníkový tvrdý plech o rozměru cca 6 x 15 cm, k dostání v železářství), tužku, měkké plíšky (planžety) na vyhlazení modelů apod. Ve škole jsou k dispozici stoly s mramorovými a žulovými deskami, sádrařské kruhy, plechy na zhotovení profilů, mýdlo, šelak, obkročáky, pily, desky na zakládání modelů do hlíny atd.
 

Vytáčení z volné ruky pro pokročilé

CHARAKTERISTIKA KURZU

Účastníci kurzu si prakticky vyzkouší postupy ve vytváření keramiky vytáčením z volné ruky, které jsou určeny těm, kteří již zvládli základy této techniky. Zvláště zajímavé je vytvoření komplikovanějšího výrobku, například rozměrné nádoby natáčené z několika kusů, konvice, pekáče a podobně.


OSNOVA KURZU

Úvod

- nářadí; hlína pro točení
- příprava hlíny
Točení výrobku
- točení misky malého průměru
- točení válce
- točení hrnku
- točení nožky
Tažení ucha
- klasické tažené ucho
- jiné možnosti tvarování ucha
Točení mísy většího průměru
- točení mísy bez nožky
- točení mísy na noze (případně lepení nohy na misku
- plastický dekor (případně jiné možnosti dekoru)
Točení džbánu
- žbán z jednoho kusu
- džbán s natáčeným hrdlem
Točení dózy s víčkem
- různé možnosti tvarování víčka a jeho osazení; úchytky
Točení  konvice
-
točení těla konvice, víčka, výlevky
Točení varného nádobí
- pekáč, bábovka, apod
.


VYBAVENÍ ÚČASTNÍKŮ KURZU

Účastníci by měli mít nůž, skobli ("cidlina" - obdélníkový tvrdý plech o rozměru cca 6 x 15 cm, k dostání v železářství), strunku (stačí i silnější vlasec), čepílek případně plastové hladítko. Ve škole jsou kalníky (nádoby na vodu), houby, základní nářadí ke krátkodobému zapůjčení, sádrové desky, obkročáky atd.

Vytáčení z volné ruky pro začátečníky

CHARAKTERISTIKA KURZU

Účastníci kurzu e seznámí s točířskou hlínou, s její přípravou před točením. Prakticky zvládnou centrování hlíny, točení polotovaru pro budoucí výrobek (kachlice), vytváření jednoduchého tvaru, natáčení nožky na výrobek, uchacení výrobku.


OSNOVA KURZU

Úvod
- nářadí, hlína pro točení
- příprava hlíny
Centrování
- vystředění hrudky hlíny
Točení kachlice
- točení středového otvoru
- tažení dna budoucí nádoby
- tažení kachlice (polotovaru pro výrobek)
Točení výrobku
- točení misky malého průměru
- točení válce
- točení hrnku
- točení nožky
Tažení ucha
- klasické tažené ucho
- jiné možnosti tvarování ucha


VYBAVENÍ ÚČASTNÍKŮ KURZU

Účastníci by měli mít nůž, skobli ("cidlina" - obdélníkový tvrdý plech o rozměru cca 6 x 15 cm, k dostání v železářství), strunku (stačí i silnější vlasec), čepílek případně plastové hladítko. Ve škole jsou kalníky (nádoby na vodu), houby, základní nářadí ke krátkodobému zapůjčení, sádrové desky, obkročáky atd.

Vytváření modelováním z keramických hlín

CHARAKTERISTIKA KURZU

Frekventanti kurzu i vyzkouší nejrůznější postupy modelování z různých keramických materiálů (základem je šamotová hlína, jako doplňkové materiály lze využít i jiné hlíny, které škola běžně využívá).
OSNOVA KURZU

Úvod
- seznámení s materiály (druhy hlín, pomocné materiály)
- základní pomůcky a nářadí
Tvarová  cvičení
- zvětšenina vajíčka (plná, modelovací hlína)
- zvětšenina vajíčka (dutá, šamotová hlína) - polotovar pro výrobek; procvičení modelování dutého tvaru, lepení hlíny, úprava povrchu
- zhotovení figurky (popř. zvířátka, užitkové nádoby, apod.) z polotovaru vajíčka
Plátování
- různé možnosti zhotovení plátů, struktury
- výrobek (dóza, váza apod.) zhotovený  z těchto plátů
Zhotovení kopie
- kopie zvířete, popř. sádrového modelu hlavy v  M 1:1;  podle individuálního zájmu lze odlít do sádry
Výrobek volně modelovaný
- zhotovení výrobku podle vlastního návrhu na základě skic (např. žardiniéra, květináč s obalem, exteriérová plastika apod.); kombinace různých výrobních postupů
Sádrová forma a její využití
- formování - teorie a praxe
- využití  formovaných segmentů při volné práci
Reliéf
- teorie reliéfu (bas-reliéf, haut-reliéf, redukce apod.)
- zhotovení reliéfu na dané téma  (zátiší - procvičování redukce)
- zhotovení reliéfu podle vlastního návrhu
- žebrování reliéfu
- plaketa: zhotovení plakety podle vlastního návrhu (s aplikací písma) a její odlití do sádry (retušování formy, formování vlastního výrobku)


VYBAVENÍ ÚČASTNÍKŮ KURZU

Účastníci by měli mít nůž (stačí běžný kuchyňský), skobli (cidlinu - k dostání v železářství), špachtle na modelování (v omezené míře můžeme zapůjčit), očko na vybírání modelovaných věcí (je možné zaimprovizovat na místě a udělat), plastové hladítko (k dostání v drogerii nebo v kuchyňských potřebách) apod. Ve škole budou k dispozici stojany k modelování, válečky, drátěnky, pilky, obkročáky, prkna a jiné podložky, hadry, latě, houby a molitany, sádrové desky, igelit atd.

Základy designu

CHARAKTERISTIKA KURZU

Účastníci kurzu se seznámí se specifickými postupy při navrhování průmylově reprodukovatelných předmětů.


OSNOVA KURZU

Úvod
- seznámení s historií designu, jeho přínos a nutnost ve všech oblastech vytváření.
Vytváření z keramiky (jednoduchý nápojový předmět - hrnek, pivní korbel)
- kresebné zpracování návrhu včetně malé plastické skici
- vymodelování či vytočení základního tvaru na sádrařském kruhu
- v případě modelovaného tvaru odlití do sádry za pomoci slepé formy
- zhotovení modelu ucha (vše v pálicí velikosti)
- zhotovení provozní formy
- odlití do keramického materiálu, retuš, pálení
Vytváření z plastu (technikou lití epoxidové pryskyřice do lukoprenové formy)
- zhotovení rukojeti nože či jiné dané rukojeti
- kresebné zpracování návrhu
- vymodelování tvaru v měřítku 1 : 1 dle kresebného návrhu
- odlití do sádry za pomoci slepé formy
- vycizelování sádrového modelu
- zhotovení provozní formy
- odlití rukojeti na připravenou čepel nože
Vytváření z plastu lisováním na vakuovém lisu
- jednoduchý zvolený předmět  konzultovaný  s lektorem
- kresebné zpracování návrhu
- vymodelování tvaru v měřítku 1:1
- odlití do sádrové formy
- vycizelování sádrového modelu
- vylisování výrobku na vakuovém lisu
Provedení technického výkresu
- na keramický hrnek (korbel)
- na rukojeť nože


VYBAVENÍ ÚČASTNÍKŮ KURZU

Účastníci by měli mít nůž, skobli ("cidlina" - obdélníkový tvrdý plech o rozměru cca 6 x 15 cm, k dostání v železářství), tužku, měkké plíšky (planžety) na vyhlazení modelů apod. Ve škole jsou sádrařské kruhy, plechy na zhotovení profilů, mýdlo, šelak, obkročáky, pily, epoxidy, silikon, plast na ohýbání atd.

Základy grafických výtvarných technik

CHARAKTERISTIKA KURZU

Účastníci kurzu mají možnost vyzkoušet i základní rukodělné grafické techniky:linoryt (jednobarevný i soutisk barev - postupně odrývaný), suchou jehlu a lept a rovněž techniky specifické (monotyp) a kombinované techniky.

OSNOVA KURZU

Přehled všech tiskových technik
- vysvětlení jednotlivých principů tisku
- vývoj grafických výtvarných technik, polygrafické technologie
Seznámení se zařízením grafické dílny 
- vymezení základních pojmů a vyjadřovacích prostředků grafiky
- zařízení a nástroje v grafické dílně, bezpečnost práce
- barvy, druhy papírů
Tisk z výšky
- požadavky na předlohu, postup vytváření tiskové formy
- linoryt, linořez
- jednobarevný tisk, vícebarevný tisk z jedné nebo více tiskových forem
- dřevoryt
- papírotisk, materiálový tisk, přírodninový tisk, frotáž, slepotisk
Tisk z hloubky
- požadavky na předlohu, postup vytváření tiskové formy
Suchá jehla
- jednobarevný tisk, vícebarevný tisk z jedné nebo více tiskových forem
- kombinovaná technika tisku z hloubky a z výšky
Další metody tisku
- reliéfní tisk, materiálový tisk
Strukturální malba
- enkaustika
Praktická část
- zapojení grafických technik do pedagogické praxe
- další využití grafiky - návrh knižní úpravy s ilustracemi, plakátu, exlibris


VYBAVENÍ ÚČASTNÍKŮ KURZU

účastníci by měli mít měkké tužky, pravítko, řezáček, kružítko, základní sadu rydel na linoryt, rydlo na suchou jehlu, papíry (ve škole je možné odkoupit tónované polokartony - viz výše). Ve škole jsou dva lisy stejné kvality i formátu, válečky, barvy linorytové i hlubotiskové, čistidlo (technický benzín), hadry, rydla na krátkodobé zapůjčení (ale ne najednou pro všechny účastníky kurzu) atd.

Základy kreslení a návrhové kresby

CHARAKTERITIKA KURZU

Účastníci získají základy věcného kreslení (zátiší, architektura, krajina, hlava, figura) několika technikami. Zároveň mohou věcné kreslení doplnit tvorbou kompozic podle vlatních návrhů.


OSNOVA KURZU

Úvod
- seznámení s materiály, pomůckami
Zátiší
- teorie lineární perspektivy
- světlo a stín
- objemy těles
- proporce (poměřování - vizování)
- procvičování kresby na zátiší složeném z geometrických těles (koule, kvádr, krychle, jehlan, kužel, válec) : perspektivní zkratky, elipsy)
Hlava
- teorie, schématický náčrt
- kresba schématického modelu hlavy
- kresba sádrového modelu  hlavy
- kresba anatomických detailů (oko, ústa, nos, ucho)
- studie hlavy dle živého modelu
Architektura a krajina
- interiér
- exteriér - kresba v plenéru
Studie anatomických detailů
- ruka, noha,  popřípadě koleno, loket, rameno, krk apod.
Figura
- teorie (kánon, schematický náčrt, kontrapost
- studie figury podle sádrového modelu
Paspartování
- zhotovení paspart na vlastní kresby


VYBAVENÍ ÚČASTNÍKŮ KURZŮ

Účastníci by měli mít základní kreslířské vybavení, tj. tužky (především měkké, tedy B, 2B, 4B apod.), přírodní uhel, rudky, plastickou gumu, fixírku a fixativ (postačí i levnější lak na vlasy), lepenku, tuš, pero (případně štětce pro lavírování), suchý pastel (alespoň základní řadu, lépe však sadu 12 a více barev), akvarelové barvy a štětce. Papíry (balicí papír, kreslicí polokartony) je možno zakoupit ve škole. Pro kresbu v plenéru je vhodná (ale ne nutná) skládací rybářská stolička. Ve škole budou k zapůjčení stojany, podložky různých velikostí, modely atd.

Základy počítačové grafiky a úpravy fotografií

CHARAKTERISTIKA KURZU

Účastníci kurzu se seznámí s prací v programech Corel Draw, Protoshop a In Design. Budou mít možnost zíkat základní praktické poznatky o digitální fotografii a jejích úpravách a využití při navrhování vlastních věcí v oboru počítačové grafiky.

OSNOVA KURZU

Corel Draw
- seznámení s grafickým prostředím, základní nástroje
- výběr objektů a jejich transformace:
  - kopírování, zrcadlení, tvarování, transformace objektů
- kreslení základních tvarů, práce s textem:
  - ruční režim, Beziérův režim, převedení textu na křivky, textové rámečky
  - vektorizace bitmapových předloh
- výplň a obrys objektů:
  - barevné prostory RGB a CMYK
- praktická část:
  - logotyp, piktogramy, jednotný vizuální styl


Adobe Photoshop
- seznámení s grafickým prostředím, základní nástroje
- bitmapová grafika:
  - rozlišení obrazu, barevný režim
- úprava vlastních fotografií:
  - výběr, retušování, barevné vyladění
- retušování, vrstvy, cesty, formáty souboru:
  - retuš, propojení několika fotografií, práce s vrstvami
- vysvětlení pojmů pro digitální a analogovou fotografii:
  - rozdělení fotoaparátů dle použití, snímacího media, rozdělení objektivů
  - výhody a nevýhody digitální fotografie
- praktická část:
  - základy fotografie s digitální zrcadlovkou (DSLR)
  - úprava vlastních fotografíí ve formátu RAW
  - reklamní fotografie, volná koláž, efekty


Adobe InDesig
- seznámení s grafickým prostředím, základní nástroje
- nastavení dokumentu, textové rámečky:
  - práce se vzorem, editace textu
- možnosti grafiky, umístění obrázků:
  - základní kreslení, text na křivce, vazby a jejich funkce
- praktická část:
  - návrh reklamního letáku, plakátu, úprava vlastního katalogu, příprava pro tisk apod.

Doporučení: Pokud vlastníte digitální zrcadlovku, vezměte ji s sebou. Ve škole je možno zapůjčit tři kusy fotoaparátu Canon EOS 1000D.

Základy textilních technik: malba na hedvábí, batika, paličkování

CHARAKTERISTIKA KURZU

Účastníci se seznámí s materiály pro textilní techniky malby na hedvábí, batiky a paličkování, naučí se techniky kombinovat a vytvořit textilní realizaci podle vlastního návrhu. Škola připraví základní materiály a vybavení pro uvedené techniky, zpracovaný materiál si účastníci kurzu odkoupí za cenu materiálu a spotřebovaných barev.


OSNOVA KURZU

Úvod
- seznámení s pomůckami a materiály pro techniku malba na hedvábí
- příprava materiálu a pomůcek
Napínání hedvábí pro vzorkovnici
- sestavování rámu
- zásady správného vypínání hedvábí  
Vzorkovnice techniky malba na hedvábí
- akvarelové techniky za sucha, akvarelové techniky za mokra, zpracování jednobarevné plochy
- stínování v malbě na hedvábí, kresba gutou, kresba barvou, různé druhy rezerv, antidifůzanty
- netradiční techniky - aoreoly, frotáž, práce se špachtlí, vrásnění, stékané techniky
Batikované hedvábí
- materiál a pomůcky pro techniku batikování
- příprava materiálu a pomůcek
Vzorník batikování
- batika vyvazovaná, prošívaná, skládaná
- vosková batika jednobarevná a vícebarevná
- sypaná batika
Základy paličkování
- materiál a pomůcky pro techniku paličkování
- navíjení paliček
- napínání podvinku
Vzorník paličkování
- základní úkony v paličkování - zhotovení řetízku
- pláténko za 1 a za 2 páry
- polohod za 1 a za 2 páry
- barevné efekty : vložená barevná nit, barevný pár, barevný řetízek
- různé způsoby spojování
- pecičky, retičela, lístkovina
- jednoduché půdice, pavoučci aj.
- hotovení podvinku pro vlastní návrhy
Návrh vlastního textilního artefaktu
- realizace výtvarného návrhu práce
- konzultace a příprava materiálu pro vlastní výrobek
- návrh podvinku pro techniku paličkování
- realizace vlastní práce


VYBAVENÍ ÚČASTNÍKŮ KURZU

Účastníci kurzu by měli mít:


Malba na hedvábí

 • hedvábný šátek 90 x 90 cm (možno zakoupit ve škole)
 • 60 napínáčků  nebo žabiček na záclony a gumiček
 • 2 - 3 barvy na hedvábí (od světlých po tmavé tóny)
 • 1 - 2 guty
 • 3 kulaté štětce na akvarel
 • 1 široký plochý štětec
 • sadu kelímků na míšení barev a na vodu
 • včelí vosk
 • klovatina
 • savo (stačí odlít 2 dcl)
 • jakoukoli tekutou aviváž (stačí odlít 2 dcl)
 • silnou  voskovou svíčku
 • slabou voskovou svíčku
 • malý kastrůlek
 • chňapka
 • voskové pastelky (nejlépe speciální textilní)
 • vidlička
 • 2 - 3 barvy značky Duha (od světlé přes tmavší po nejtmavší)
 • kypřící prášek
 • hrubozrnnou sůl
 • reliéfní tkanina (krajka, síťovina apod.)
 • klubíčko silné vlny
 • balící papír 1 x 1 m
 • sirky
 • fén
 • 3 brambory a nožík na tiskátka
 • dlouhé pravítko a tužka
 • prádelní šňůra
 • spoustu novinového papíru (denní tisk)

Batika vyvazovaná, prošívaná a skládaná

 • bílé pláténko bez umělých příměsí (len, bavlna)
 • větší jehla
 • silnější nit nebo příze
 • nůžky
 • 20 prádlových kolíčků
 • kulaté korálky o průměru 0,5 - 1 cm
 • silnější provázek

Paličkování

 • krabice příze Perlovka
 • slabší háček (tak č. 6,7, nebo 8 )
 • 3 plastové U obaly
 • čtvrtky (3 x A4, 2 x A2 )
 • velkou krabici špendlíků  (co nejvíce)
   

Škola zajistí kompletní vybavení pro 1 účastníka navíc (můžeme poskytnout frekvenrantům); kromě toho škola zajistí:

 • 6 rámů na hedvábí
 • hedvábí v metráži ( cca 20 m na 1 kurz )
 • elektrický dvouploténkový vařič
 • staré větší hrnce nebo jiné nádoby na barvení látek
 • 1 - 2 žehličky
 • benzín nebo technický líh
 • 1 sadu barev na hedvábí (na dobarvování prací )
 • 20 ks gut - různé barvy (do zálohy - k odkoupení)
 • tvrdší kartónové desky (alespoň A2 formát)
 • čtvrtky A3
 • SAVO, aviváž svíčky a další spotřební materiál do zálohy
 • 6 herdulí a 6 stojánků pod herdule (nebo 6 desek polystyrenu silného  cca 6 - 10 cm ) - 90 x 60 cm
 • 200 - 250 paliček
 • hedvábné šátky k odkoupenípro frekventanty
 • včelí vosk
 • klovatina
 • savo
 • tekutá aviváž
 • balící papír
 • prádelní šňůra
 • novinový papír

Fotografie

Fotografie

seznámení s fotografií a fotografickou technikou, princip analogové a digitální fotografie, práce s digitálním

fotoaparátem, prostředí fotografického ateliéru
základní pojmy, seznámení s příslušenstvím
ovládání, vlastnosti a funkce digitálního/analogového fotoaprátu
analogová versus digitální fotografie
obrazové formáty, expozice - clona, čas, ISO, rozlišení, vyvážení bílé...
seznámení s prostředím Adobe Creative Suite (Adobe Photoshop, Adobe Lightroom Classic/Mobile)
Základní principy osvětlování
funkce světla, zdroje světla, charakter světla
základy práce se světlem v interiéru, exteriéru, ateliéru (přirozené světlo, stálá světla, záblesková světla,
příslušenství)
Portrétní fotografie
vymezení pojmu, orientace v oblasti portrétní fotografie
základy svícení (přirozené světlo, umělé a jejich kombinace)
fotografie v interiéru i exteriéru
Reportážní a dokumentární fotografie
vymezení pojmu, orientace v oblasti reportážní a dokumentární fotografie
Zpracování digitální fotografie
úpravy obrazu v prostředí Adobe Creative Suite
zpracování RAW souborů, retuše, úpravy barev, montáže, speciální efekty, příprava před tiskem
výstupní zařízení
Reklamní/Stylizovaná fotografie
vymezení pojmu a vyjadřovací možnosti
pracovní postup
základy svícení
práce v ateliéru
Zpracování digitální fotografie
maskování, retuše, práce s barvami, tonalitou, finální úpravy a efekty
příprava pro web, tisk
formy prezentace
Analogová fotografie
fotografování na film, expozice, zpracování snímků ve fotokomoře (zvětšovací přístroj, fotochemie)