PEDAGOGOVÉ

Kontakty na pedagogy

Elektronické adresy členů pedagogického sboru

Bečvář Milan, Mgr. mbecvar@supsbechyne.cz
Bínová Jaroslava, Ing.  
zastupce@supsbechyne.cz
Brázdová Libuše, Mgr. lbrazdova@supsbechyne.cz
Burian Karel, MgA. kburian@supsbechyne.cz
Černá Magdalena, Mgr. mcerna@supsbechyne.cz
Dvořák Karel, Mgr. Art. kdvorak@supsbechyne.cz
Fuchs Jiří, akad. sochař jfuchs@supsbechyne.cz
Horáková Zuzana, MgA. zhorakova@supsbechyne.cz
Hošek Libor, Mgr. lhosek@supsbechyne.cz
Hrdinková Jitka jhrdinkova@supsbechyne.cz
Kamarádová Irena, Ing. ekonom@supsbechyne.cz
Kissová Alena akissova@supsbechyne.cz
Kokeš Jiří, Ing. jkokes@supsbechyne.cz
Kotková Marta, Mgr. mkotkova@supsbechyne.cz
Krejčová Jana, Mgr. jkrejcova@supsbechyne.cz
Krůčková Ludmila, Mgr. lkruckova@supsbechyne.cz
Kupský Václav, MgA. vkupsky@supsbechyne.cz
Kuthanová Markéta, Mgr. mkuthanova@supsbechyne.cz
Mála Jan, Mgr. jmala@supsbechyne.cz
Novák Otakar, Mgr. reditel@supsbechyne.cz
Nováková Irena, Mgr. inovakova@supsbechyne.cz
Oliva Miroslav, akad. sochař moliva@supsbechyne.cz
Pánková Marcela, Ing. mpankova@supsbechyne.cz
Peták Václav, Mgr. vpetak@supsbechyne.cz
Petřík Miroslav, Ing. mpetrik@supsbechyne.cz
Pospíchalová Martina, Bc. mpospichalova@supsbechyne.cz
Smetana Miloš, Mgr. msmetana@supsbechyne.cz
Stankuš David dstankus@supsbechyne.cz
Šedina Roman, MgA. rsedina@supsbechyne.cz
Šefl Martin, MgA. msefl@supsbechyne.cz
Táborský Jiří, Mgr. etMgr. Bc. jtaborsky@supsbechyne.cz
Turková Květa, Ing. kturkova@supsbechyne.cz
Vágner Milan, Mgr. mvagner@supsbechyne.cz
Vágnerová Iva, PhDr. ivagnerova@supsbechyne.cz
Vančura Jan jvancura@supsbechyne.cz
Zelenková Pavla, Mgr. PhD. pzelenkova@supsbechyne.cz

Výchovný poradce:
Bínová Jaroslava, Ing.; zástupce ředitele e-mail:
jbinova@seznam.cz, zástupce@supsbechyne.cz
Metodik prevence:
Mgr. Magdalena Černá  email: mcerna@supsbechyne.cz