AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

VÝSTAVA VÝSLEDKŮ 25. MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA KERAMIKY BECHYNĚ 2012

Když pomine vernisážová vřava, všichni odejdou, umělci se rozjedou domů a škola je náhle prázdná, je čas  na vychutnání si toho, co zde za krásný měsíc intenzívní práce vzniklo. Zveme tedy na malou procházku výstavou. Je opravdu moc pěkná, ale přes uspokojení nad tím, co se podařilo, se přece jenom vkrádá do duše stín. I když se jistě najdou lepší prostory pro vystavení artefaktů, než je naše chodba, už nikdy nebudou věci pohromadě v této podobě, v tomto počtu, nebude ta euforie, s níž byly instalovány. Pokud Vás to zajímá, přečtěte si, prosím, krátká vyjádření umělců, jakási "motta" jejich práce. Najdete v nich společné jmenovatele: úctu k materiálu, pokoru, hravost, lásku k proměnlivosti keramiky a k mnohostrannému způsobu jejího zpracování. Další foto z vernisáže a z průběhu sympozia naleznete ZDE.

Z vernisáže výstavy natočila a odvysílala Jihočeská televize reportáž, kterou můžete zhlédnout na www.jihoceskatelevize.cz/videoarchiv (vysíláno 23. 8. 2012; 18.14 - 20.26 minuta). Výstava bude ve škole v Galerii Na chodbě do 12. 11. 2012.


 

Larysa Antonova (narozena 1965, Charkov, Ukrajina)
"Keramika mě zajímá odjakživa. Je to můj život, moje láska i oddech. Keramika je univerzální, zahrnuje v sobě sochu, grafiku i malbu. Inspirací mi jsou ukrajinský folklor a tripolská kultura. V životě ráda riskuji a řeším náročné úkoly."

VÝSTAVA VÝSLEDKŮ 25. MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA KERAMIKY BECHYNĚ 2012VÝSTAVA VÝSLEDKŮ 25. MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA KERAMIKY BECHYNĚ 2012VÝSTAVA VÝSLEDKŮ 25. MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA KERAMIKY BECHYNĚ 2012VÝSTAVA VÝSLEDKŮ 25. MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA KERAMIKY BECHYNĚ 2012
Larysa Antonova: Princezna, Triumfální oblouk, Lvíček s míčkem, Kvíteček

Markéta Nováková (narozena 1978, Nymburk, ČR)
"Hlína, keramika, porcelán... Točení na hrnčířském kruhu, lití do sádrových forem, modelování z volné ruky, stavění z plátů... To jsou způsoby vyjádření našich citů, pocitů a emocí. Dotyk lidské ruky a žár ohně v peci dává "chladné" hmotě život. A to mě baví..."

VÝSTAVA VÝSLEDKŮ 25. MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA KERAMIKY BECHYNĚ 2012VÝSTAVA VÝSLEDKŮ 25. MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA KERAMIKY BECHYNĚ 2012VÝSTAVA VÝSLEDKŮ 25. MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA KERAMIKY BECHYNĚ 2012
Markéta Nováková: Objekt - okno, Vázy - objekty

Myriam Urtz (narozena 1969, Zwettl, Rakousko)
"Každý má uvnitř sebe sama svůj vlastní svět a rozdílně vnímá umění skrze svou vnitřní obrazovku. Zakonzervovat výrazy, to je to nejúžasnější, co lze s hlínou udělat. Vidět, jak se odráží v očích diváka, to je pro mne smysl umění."

VÝSTAVA VÝSLEDKŮ 25. MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA KERAMIKY BECHYNĚ 2012VÝSTAVA VÝSLEDKŮ 25. MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA KERAMIKY BECHYNĚ 2012
Myriam Urtz: Kuře k obědu, Po lekci zumby, Dvě barové slečny

Monika Hinterberger (narozena 1962, Linz, Rakousko)
"Práce, moc, peníze, spotřeba, vztahy... to z nás dělá zajatce vlastních životů. Utíkáme svými životy řízeni těmito hodnotami. Ačkoli věříme v tytéž hodnoty, často utíkáme každý jiným směrem. Pouze pokud se zastavíme, vystoupíme z kola, jsme s to hledat možné řešení, hledat nové horizonty."

VÝSTAVA VÝSLEDKŮ 25. MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA KERAMIKY BECHYNĚ 2012VÝSTAVA VÝSLEDKŮ 25. MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA KERAMIKY BECHYNĚ 2012VÝSTAVA VÝSLEDKŮ 25. MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA KERAMIKY BECHYNĚ 2012VÝSTAVA VÝSLEDKŮ 25. MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA KERAMIKY BECHYNĚ 2012
Monika Hinterberger: Gigant, Kráčející, Nenechme stíny za sebou

Martin Tagseth (narozen 1963, Humboldt, Kanada)
"Zajímá mě vytváření objektů, které pracují s estetickou rovinou užitnosti. Koncepty spojené se specifiky užitnosti a formy odrážejí myšlenky, jež vznikly z úvah o prostoru, struktuře a pevně zakořeněné úctě k zemědělské kultuře."

VÝSTAVA VÝSLEDKŮ 25. MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA KERAMIKY BECHYNĚ 2012VÝSTAVA VÝSLEDKŮ 25. MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA KERAMIKY BECHYNĚ 2012VÝSTAVA VÝSLEDKŮ 25. MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA KERAMIKY BECHYNĚ 2012VÝSTAVA VÝSLEDKŮ 25. MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA KERAMIKY BECHYNĚ 2012
Martin Tagseth: Užitkové nádoby, Westernová láhev, Malé město (výpal dřevem, 1300°C)

Miroslav Oliva (narozen 1954, Praha, ČR)
"Měl jsem a mám vlastně štěstí. Keramika ve všech možných podobách se mi stala chlebem a hlavně solí..."

VÝSTAVA VÝSLEDKŮ 25. MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA KERAMIKY BECHYNĚ 2012VÝSTAVA VÝSLEDKŮ 25. MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA KERAMIKY BECHYNĚ 2012
Miroslav Oliva: Andělé a Hlavonožci

Markus Urbanik (narozen 1975, Star Valley, Wyoming, USA)
"S tichým a precizním citem vytvářím funkční umělecká díla, která se vztahují k dávné gotice a uměleckému odkazu Ameriky i Slovenska. V každém díle je rovnováha formálních prvků obsažených ve volumetrickém tvaru."

VÝSTAVA VÝSLEDKŮ 25. MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA KERAMIKY BECHYNĚ 2012VÝSTAVA VÝSLEDKŮ 25. MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA KERAMIKY BECHYNĚ 2012VÝSTAVA VÝSLEDKŮ 25. MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA KERAMIKY BECHYNĚ 2012VÝSTAVA VÝSLEDKŮ 25. MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA KERAMIKY BECHYNĚ 2012
Marcus Urbanik: Dóza temnoku, Užitkové nádoby (výpal dřevem, 1300°C)

Šárka Radová (narozena 1949, Praha, ČR)
"Kus hlíny jen,
co dala zem,
hraji si den
co den"

 VÝSTAVA VÝSLEDKŮ 25. MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA KERAMIKY BECHYNĚ 2012VÝSTAVA VÝSLEDKŮ 25. MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA KERAMIKY BECHYNĚ 2012VÝSTAVA VÝSLEDKŮ 25. MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA KERAMIKY BECHYNĚ 2012VÝSTAVA VÝSLEDKŮ 25. MEZINÁRODNÍHO SYMPOZIA KERAMIKY BECHYNĚ 2012
Šárka Radová: Figury, Stíny, Noc (foto: Jiří Novotný)