TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ

Celostátní točířská soutěž pro žáky středních škol

Od roku 1997, vždy počátkem listopadu, pořádá naše škola celostátní soutěž v točení na hrnčířském kruhu pro žáky středních škol z celé republiky. Je to možné proto, že máme dobré dílenské zázemí s dostatečným počtem hrnčířských kruhů.
 
Soutěž spočívá ve splnění dvou úkolů: povinné práce (vytočení výrobku podle výkresu) a volné práce (vytvoření výrobku podle vlastního návrhu). V porotě jsou zastoupeni učitelé ze všech zúčastněných škol, rozhodující slovo má předseda poroty. Tím je vždy nějaká zajímavá osobnost, která má vazbu na obor - tedy nějaký významný keramik, vysokoškolský učitel, výkonný umělec.
 
Soutěž je zpestřena přednáškou předsedy poroty o vlastní tvorbě nebo o tvorbě ateliéru, který vede. Velmi zajímavé jsou doprovodné recesní soutěže. Dvakrát se uskutečnila soutěž Velké ucho (byl vytvořen rekord v délce taženého ucha, který byl agenturou Dobrý den z Pelhřimova zapsán do české Guinessovy knihy rekordů - v roce 2008 to byl hliněný had z 15 kg hlíny dlouhý 38,41m vytvořený studentkou ze Světlé nad Sázavou), v roce 2009 soutěž Mikrodžbánek (opět zápis v Knize rekordů), v roce 2010 Maximísa 2 (vytvoření co největší mísy ze dvou kilogramů hlíny), v roce 2011 soutěž Maxiroura 3 (vytažení co nejvyšší roury z maximálně tří kilogramů hlíny). 13. ročníku, který se konal 5. - 6. 11. 2009, 16. ročníku, který se konal 8. - 9. 11. 2012 i 17. ročníku v listopadu 2013 se účastnila i keramická škola z bavorského Landshutu. Soutěž se tak stala mezinárodní

Příjemné je i večerní posezení s písničkami, které zajišťuje pan Karel Dvořák (absolvent školy 1984) se svými přáteli.
Článek a fotografie z 23. ročníku soutěže (2019)
Článek a fotografie z 22. ročníku soutěže (2018)

Článek a fotografie z 21. ročníku soutěže (2017)
Článek a fotografie z 20. ročníku soutěže (2016)
Článek a fotografie z 19. ročníku soutěže (2015)
Článek a fotografie z 18. ročníku soutěže (2014)
Článek a fotografie ze 17. ročníku soutěže (2013)
Článek a fotografie z 16. ročníku soutěže (2012)
Článek a fotografie z 15. ročníku soutěže (2011)
Článek a fotografie ze 14. ročníku soutěže (2010)
Článek a fotografie ze 13. ročníku soutěže (2009)
Výsledky točířské soutěže minulých 12 ročníků