AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

KERAMICKÁ DÍLNIČKA V DOMOVĚ PRO SENIORY V BECHYNI

Od 5. 2. 2013 jsme opět zahájili dobrovolnickou činnost v DPS v Bechyni. Tentokrát se přihlásily studentky z 1. ročníků; jsou to: Barbora Jarošová, Barbara Mráčková, Zuzana Citovská, Klára Mikulová, Štěpánka Rolniková, Eliška Turonyová, Martina Strnadová a Lenka Dostálová a celou akci zaštiťuje paní vychovatelka Jiřina Korecká.

Na úterý 26. 3. 2013 jsme s DPS připravili malou keramickou dílničku, kde si mohli klienti s pomocí studentek vyrobit velikonoční dekorace. Na této akci spolupracovaly studentky Nováčková, Jarošová, Mráčková, Tonková, Rolniková. Odpoledne se opravdu vydařilo. Výrobky seniorů byly převezeny do školy, pan David Stankuš přislíbil, že se  postará o pálení a poté budou výrobky předány. Děkujeme všem, kteří se na zdařilé akci podíleli.