VÝTVARNÁ SKUPINA DEVĚT +

VÝTVARNÁ SKUPINA DEVĚT +

Výtvarná skupina Devět + je volným sdružením výtvarně činných učitelů naší školy. U zrodu stála iniciativa pana Miroslava Olivy, který dal dohromady kolegy a společně uspořádali v galerii Galvína v Bechyni úspěšnou adventní prodejní výstavu v listopadu - prosinci 2012. Zpola žertem míněný dotaz, zda zakládá skupinu B 2012 vedl pak k tomu, že jsme si řekli - a proč vlastně ne? Sešli jsme se 4. 12. 2012 v penzionu Elektra a ujistili se o vzájemné podpoře, chuti výtvarně tvořit a společně vystavovat, podporovat řemesla a naši školu. Obnovili a upravili jsme také starou školní značku, a to hlásku Kohoutek, která původně byla ještě doplněna písmeny BK (Bechyňská keramika) a letopočtem vzniku práce, případně monogramem autora.

VÝTVARNÁ SKUPINA DEVĚT +

Název vyšel z toho, že zakládajícími členy skupiny je devět pedagogů - výtvarníků z naší školy, "+" znamená, že skupina je otevřená a může se rozrůst; zároveň každý člen skupiny může přizvat na společnou výstavu zajímavého výtvarníka podle svého uvážení. Zakládajícími členy skupiny jsou ak. soch. Jan Benda, Mgr. Drahomíra Bočanová, Luděk Fábera, Libor Hošek, Alena Kissová, Jiří Novotný, ak. soch. Miroslav Oliva, ak. mal. Petr Štojdl a Jan Vančura.

ZALOŽENÍ VÝTVARNÉ SKUPINY DEVĚT +ZALOŽENÍ VÝTVARNÉ SKUPINY DEVĚT +ZALOŽENÍ VÝTVARNÉ SKUPINY DEVĚT +
Penzion Elektra Bechyně, 4. 12. 2012 (Foto: Lucie Polanská)

Z jednání vzešlo několik bodů:

 • Členy (jádrem skupiny) jsou učitelé SUPŠ Bechyně; kdokoli z členů skupiny má právo přizvat výtvarníka, který bude spoluvystavovat se skupinou (zde by bylo těžké dělat cenzuru, koho přizvat a koho ne - je třeba se spolehnout na vkus a cítění kolegů); přizvaný host se bude spolupodílet na nákladech na výstavu a vernisáž, stejně jako členové skupiny.
 • Z členství ve skupině vyplývá právo, nikoli povinnost vystavovat každoročně.
 • Člen skupiny se zúčastní skupinové výstavy alespoň jednou za dva roky, a to pokud možno nově vzniklými artefakty. Při nedodržení požadavku vystavovat alespoň jedenkrát za dva roky členství ve skupině zaniká.
 • Členství ve skupině nemá vliv na soukromou činnost výtvarníka (tj. nijak neomezuje jeho soukromé výtvarné a výstavní aktivity).
 • Protože členy (jádrem skupiny) jsou výtvarníci, kteří učí na SUPŠ Bechyně, bude současně s pracemi členů skupiny propagována také škola.
 • Členové skupiny - učitelé SUPŠ Bechyně - mohou využívat výhody, které plynou z toho, že učí ve škole (tj. využití dílen, výpal ve škole i v závodě JIKA atd.).

Cíl práce skupiny:

 • Vzájemná podpora ve výtvarné práci, snazší možnost vystavování.
 • Profesní a výtvarný růst členů skupiny - nutnost na sobě pracovat, mít vnitřní motivaci pro svou vlastní práci.
 • Další zviditelnění školy i města Bechyně, spolupodílení se na vytváření genia loci města i školy.

Skupinové výstavy:

 • "Nultá" výstava v Galvíně, listopad 2012 - leden 2013; více ZDE
 • Výstava na KÚ České Budějovice, červen - červenec 2013; více ZDE
 • Adventní výstava v Galvíně, listopad 2013 - únor 2014; více ZDE
 • Devět + v Malšicích, 9. 4. - 15. 5. 2014; více ZDE
 • Devět + v Galerii Brömse ve Františkových Lázních, 10. 7. - 20. 9. 2014; více ZDE
 • Devět + v Karlových Varech, 15. - 30. 10. 2014; více ZDE
 • Vánoční výstava v Galvíně, 15. 11. 2014 - leden 2015; více ZDE
 • Devět+ v Galerii M v Milevsku (součást výstavy maturitních prací - vystavovali
  Petr Štojdl, Miroslav Oliva, Jiří Novotný), 2. - 29. 9. 2015; více ZDE
 • Devět+ v Muzeu středního Pootaví ve Strakonicích, 11. 6. - 23. 6. 2015; více ZDE
 • Devět+ v Komorní galerii u Schelů v Českých Budějovicích, 10. 6. - 23. 8. 2015; více ZDE
 • Adventní výstava Andělům a rybám v Galvíně, listopad - prosinec 2015; více ZDE
 • Devítka doma, Městské muzeum Bechyně, červenec 2016; více ZDE
 • Adventní výstava v Galvíně, listopad - prosinec 2016; více ZDE
 • Adventní výstava Čas v Galvíně, listopad - prosinec 2017; více ZDE
 • Adventní výstava v Galvíně, listopad - prosinec 2018; více ZDE
 • Adventní výstava v Galvíně, listopad - prosinec 2019; více ZDE

Připravujeme: