AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA V GALERII GALVÍNA

V Galerii Galvína v Bechyni probíhá od 17. 11. 2012 výstava prací učitelů naší školy. S nápadem přišel ak. sochař Miroslav Oliva. Oslovil své kolegy - výtvarníky a majitele galerie pana Zelenku, který nápad uvítal. K výstavě byl přizván také ak. malíř Jiří Řeřicha, absolvent školy. V podkrovním prostoru vznikla bohatá a různorodá kolekce především keramiky (Miroslav Oliva, Jiří Fuchs, Jan Benda, Alena Kissová, Luděk Fábera), která je doplněna obrazy (Petr Štojdl, Jiří Řeřicha), grafikou (Libor Hošek) a textilem (Drahomíra Bočanová).

Vernisáž měla mimořádnou návštěvnost a stane se impulsem pro další práci našich výtvarných učitelů. Patří jim dík za další zviditelnění naší školy. A zvláštní dík patří panu ak. soch. Miroslavu Olivovi, který byl iniciátorem celé akce.

Srdečně zveme!

PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA V GALERII GALVÍNAPŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA V GALERII GALVÍNAPŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA V GALERII GALVÍNA
PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA V GALERII GALVÍNAPŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA V GALERII GALVÍNAPŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA V GALERII GALVÍNAPŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA V GALERII GALVÍNA
Instalace výstavy 16. 11. 2012. (Foto: Jiří Novotný)

 PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA V GALERII GALVÍNAPŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA V GALERII GALVÍNAPŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA V GALERII GALVÍNAPŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA V GALERII GALVÍNA
 PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA V GALERII GALVÍNAPŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA V GALERII GALVÍNAPŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA V GALERII GALVÍNAPŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA V GALERII GALVÍNA
PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA V GALERII GALVÍNAPŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA V GALERII GALVÍNAPŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA V GALERII GALVÍNA
PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA V GALERII GALVÍNAPŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA V GALERII GALVÍNAPŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA V GALERII GALVÍNA

PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA V GALERII GALVÍNAPŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA V GALERII GALVÍNAPŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA V GALERII GALVÍNAPŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVA V GALERII GALVÍNA
Vernisáž výstavy 17. 11. 2012. (Foto: Libor Hošek, Jiří Novotný)