ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

Organizace školního roku 2023/24

Organizační zabezpečení školního roku 2023/2024 bude průběžně aktualizováno.

 

1. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

Srpen 2023

 • 28. 8. 2023 - nástup pedagogů na přípravný týden - od 9 hod. ped. rada od 10 hod opravné a náhradní zkoušky (28. 8. 2023 od 8 hod.)
 • 29. 8. 2023 -  od 8 hod. opravné zkoušky ped. rada od 11 hod. od 12. 30 hod. školení BOZP

Září 2023

 •     3. 9. 2023 ubytování žáků od 14 hod. na DM
 •     4. 9. 2023 -  zahájení školního roku 2023/2024 třídnické hodiny u prvnívch ročníků do 11. 25. hod.
 • Podzimní didaktické testy maturitní zkoušky

 • 4. 9. - 8. 9. 2023  didaktický testy na spádové škole v TÁBOŘE 
 • 4. 9. - 15. 9. 2023 - praxe 4. ročníků
 • 4.- 8. 9. 2023 plenér 3.M a 3.D ( lektoři V. Kupský a L. Hošek)
 • 5. 9. 2023 galerie v Bechyni
 • 11- 15. 9. 2023 plenér 3.G a 3.K (lektoři A. Kissová a K. Burian)
 • 12. 9. 2023 - maturitní ústní zkoušky a obhajoby mat. prací - konají se v budově SUPŠ Bechyně.
 • 19. 9. 2023- srdíčkový den- zajistí žáci 3. ročníků
 •  28. 9. 2023 - Den české státnosti, státní svátek (929/935)
 • 29. 9. 2023 ředitelské volno
 • Říjen 2023

 •      2. 10. 2023- setkání žáků školy s Janem Kačerem, promítání jeho filmu Jsem nebe
 •      2 - 7. 10. 2023 poznávací zájezd do Francie
 •      4. 10. 2023 -školení pedagogů- šikana od 10. 40 hod.
 •      5. 10. 2023 burza škol- Třeboň
 •      9. 10. 2023 volby do školské rady
 •     10. 10. 2023 Den otevřených dveří od 9 - 15. 30 hod.  
 •     10 -11. 10. 2023 účast školy na zasedání asociace středních vývarných škol v Plzni
 •     10. 10. 2023 anglické divadelní představení pro žáky 3. a 4. ročníků v Českých Budějovicích
 •      12. 10. 2023  burza škol Jindřichův Hradec
 •     14. 10. 2023  1. přípravný kurz k talentovým zkouškám od   8.30 hod. do 15.30 hod. (11.30 hod a 12.30 hod. pauza na oběd)  a Den otevřených ateliérů od 13. 30 do 15. 30 hod
 •     14. 10. 2023 Den otevřených ateliérů - 13. 30 - 15. 30 hod.
 •    16. 10. - 18. 10 2023 - adaptační kurz 1. ročníků
 •    16. 10. 2023 burza škol - Písek
 •    18. 10. 2023 burza škol Tábor
 •    26 - 27. 10. 2023 podzimní prázdniny 
 •    28. 10. 2023 - státní svátek Den vzniku samostatného československého státu(1918)
 •    31. 10. 2023 - zveřejnění jednotných kritérií přijímacího řízení pro obory s talentovou zkouškou
 •    31. 10.  2023 - burza škol Strakonice

Listopad 2023

 •      2 - 4. 11. 2023  Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích
 •      7. 11. 2023 - druhý den otevřených dveří (9.00 - 16.00)
 •     11. 11. 2023 - druhý přípravný kurz k talentovým zkouškám pro školní rok 2024/2025 od 8.30 hod. do 15.30 hod. (11.30 hod a 12.30 hod. pauza na oběd) 
 •    17. 11. 2023 - Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva (státní svátek)
 •    22.11. 2023 čtvrtletní klasifikačn porada
 •    24. 11. 2023 - třídní schůzky - od 12. 30 hod. do 13 hod. setkání s třídními učiteli. Od 13. hod. do 15. 30. hod. individuální schůzky s vyučujícími a vychovateli na DM
 •    30. 11. 2023 - termín odevzdání přihlášek do 1. kola přijímacích zkoušek výtvarných studijních oborů s maturitní zkouškou pro školní rok 2023/2024

Prosinec 2023

 •    6. 12. 2023 Divadelní představení v Táboře pro třídy 4. M a G
 •    14. 12. 2023 zájezd do předvánoční Vídně
 •    23. 12. 2023 - 2. 1. 2024 - vánoční prázdniny

Leden 2024

 •     3 - 4.1. 2024 - talentové zkoušky, ředitelské volno
 •     3 - 5.1. 2024 - ředitelské volno
 •     3. 1. 2024 - zadání témat odborných maturitních prací pro obory M a K
 •     15. 1. 2024 - jednotné zkušební schéma (stanovení konkrétních termínů konání didaktických testů)
 •     24.1. 2024 - uzavření klasifikace do 12 hod.
 •     29.1. 2024 -  pedagogická rada od 14 hod.
 •     31. 1. 2024 - předání výpisu vysvědčení za 1. pololetí

2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

Únor 2024

 •    2. 2.  2024 Pololetní prázdniny
 •    5. 2. - 10. 2. 2024 vyhlášení výsledků 1. kola TZ

Březen 2024

 •     1.3. 2024 - rozeslání pozvánek k písemným částem SČ MZ
 •     4. 3. – 10. 3. 2024 jarní prázdniny
 •     20. 3. 2024- zadání témat odborných maturitních prací pro obory GD a PD
 •     28. 3. 2024 - Velikonoční prázdniny
 •     31. 3. 2024- odevzdání žákovských seznamů četby

Duben 2024

 •     instalace žákovských prací ke 140. výročí založení školy v Galerii 2+1
 •     11. - 12. 4. 2024 - písemné práce z CJL a CIJ
 •     17. 4. 2024 - čtvrtletní pedagogická rada od 14. hod.
 •     19. 4. 2024- Rodičovské schůzky - 12. 30. -13. 00 hod. setkání rodičů s třídními učiteli; 13. 00 -15. 30 osobní pohovory svyučujícími a skupinovými vychovateli.
 •     24. 4. 2024 - uzavření klasifikace pro maturitní ročník
 •     24. 4. 2024 - odevzdání odborných a praktických maturitních prací
 •     24. 4. - 29.4. 2024 instalace maturitních prací
 •     26. 4. 2024 závěrečná pedagogická rada 4. ročníků
 •     30. 4. 2024 - předání vysvědčení 4. ročníkům

Květen 2024

 •     1. 5. 2024 Státní svátek, Svátek práce (1890)
 •     2. 5. 2024 -  předán písemného posudku na odbornou a praktickou práci od vedoucího práce
 •     a oponentského posudku
 •     2 - 7. 5. 2024 -  didaktické testy společné části MZ(ještě bude upřesněno)
 •     8. 5. 2024 Státní svátek, Den vítězství (1945)
 •     20. 5 - 31. 5. 2024 odborné praxe všech 3. ročníků 
 •     20. 5 - 24. 5. 2024 - profilové a ústní zkoušky - Multimediální tvorba a Keramický design
 •     27. 5 - 31. 5. 2024 - profilové a ústní zkoušky - Grafický design a Průmyslový design

Červen 2024

 •     7. 6. 2024 slavnostní předání maturitního vysvědčení od 9.00 hod. -11.00 hod. na radnici města Bechyně
 •     10. 6. 2024 instalace výstavy ke 140. výročí založení školy učitelských prací v městském muzeu
 •     12. 6. 2024 schůzka s rodiči budoucích prvních ročníků
 •     15. 6. 2024 instalace výstavy ke 140. výročí založení školy v Galerii na chodbě SUPŠ Bechyně.
 •     21. - 22. 6. 2024 - oslavy 140. výročí založení školy
 •     24. 6. 2024 - uzavření klasifikace do 12 hod.
 •     26. 6. 2024 - pedagogická rada
 •     28. 6. 2024 - předání vysvědčení, začátek letních prázdnin

Prázdniny 2024

 •   28. 6.- 7. 7. 2024 letní výtvarné kurzy
 •   26. 8. 2024 - nástup vyučujících na přípravný týden
 •   Vyučování ve školním roce 2024/25 začne v pondělí 2. 9. 2024