ZŘIZOVATEL

ZŘIZOVATEL

Střední uměleckoprůmyslová škola, Bechyně, Písecká 203, je příspěvková organizace zřizovaná Jihočeským krajem.

Adresa zřizovatele:
Krajský úřad - Jihočeský kraj
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Telefon: +420 386 720 920
Fax: 386 359 048
e-mail: www.kraj-jihocesky.cz
 

Soubory PDF  Zřizovací listina (aktualizováno leden 2024)

Adresa školy:
Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně, Písecká 203, 391 65 Bechyně
Datová schránka:
Bankovní spojení: 9993150257/0100

Ředitel školy:
Mgr. Otakar Novák
Telefon: 381 212 810
e - mail: reditel@supsbechyne.cz
www.supsbechyne.cz

Zástupce ředitele:
Ing. Jaroslava Bínová
Telefon: 381 212 809
e-mail: zastupce@supsbechyne.cz

Ekonomka školy:
Ing. Irena Kamarádová
Telefon: 381 213 121
e-mail: ekonom@supsbechyne.cz