AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

PŘEDNÁŠKA O ANTISEMITISMU A HOLOCAUSTU

Ve čtvrtek 24. 1. 2013 proběhla pro studenty 2. ročníků v rámci výuky občanské nauky přednáška o antisemitismu a holocaustu. Přednášející, paní Alice Michalcová z Českých Budějovic, přiblížila studentům historická fakta o holocaustu, podmínky, v nichž mohl být realizován, i současné projevy antisemitismu a popírání holocaustu.

Přednáška proběhla v rámci vzdělávacího projektu Světlo paměti, který realizuje od roku 2007 česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ ČR). V letech 2009 - 2012 byl projekt pod názvem Centra vzdělávání a dialogu podporován MŠMT a Evropskými sociálními fondy v rámci projektů OP VK. I po skončení této podpory je program pro školy poskytován zdarma.

Poděkování za zorganizování přednášky patří Ing. Jaroslavě Bínové.

PŘEDNÁŠKA O ANTISEMITISMU A HOLOCAUSTUPŘEDNÁŠKA O ANTISEMITISMU A HOLOCAUSTUPŘEDNÁŠKA O ANTISEMITISMU A HOLOCAUSTU
Přednáška Alice Michalcové 24. 1. 2013 (Foto: Jiří Novotný)

Ohlasy studentů:

"Přednáška24. 1. 2013 se mi  líbila a myslím si, že měla určitě svůj smysl. Člověk by se měl chybami učit a ne je opakovat a díky těmto přednáškám, které jsem měl i na základní škole, nikdy nezapomínám a doufám, že ani ostatní. Co se týče samotných přednášek jsem rád, když je nějaká na škole. Je to takové naučné zpestření dne."

Karel Písařík, 2.M

"Dle mého názoru byla dnešní přednáška působivá, je jasné, že by se o těchto věcech mělo mluvit a člověka to nutí přemýšlet, tudíž označit tuto přednášku za nudnou snad ani nejde, pokud v sobě má člověk dostatek lidskosti... Na druhou stranu bych však řekla, a to nechci mluvit za ostatní, jen mám takový pocit, že skoro nic nového tak nějak nezaznělo, jelikož člověk naší věkové kategorie o těchto věcech musel nejednou slyšet...Proto mě zaujaly nejvíce příběhy samotných pamětníků, kteří si touto hrůzou prošli - jejich vzpomínky a jejich osobní pocity. Myslím, že pak se člověk dokáže vžít do situace mnohem víc, než když slyší po x-té to, co už dávno předtím slyšel... Vlastní slova obětí jsou jistě nejsilnější, stejně jako jejich příběhy. Nevím, jestli to byl jen můj pocit, ale zdálo se mi, že paní měla těchto videí víc... Každopádně jestli to nebyl jen pocit, myslím si že je škoda, že nám jich nepustila víc..."

Agáta Dubničková, 2.M