AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013

Po loňském úspěšném ročníku proběhly v sobotu 27. 7. 2013 na bechyňském náměstí Keramické trhy Bechyně 2013. Zajisté by bylo s podivem, kdyby se akce tak důležité pro Bechyni jako pro město, které stále má punc města keramiky, neúčastnila naše škola. V parku v dolní části náměstí jsme instalovali výstavu keramických plastik a rovněž jsme předváděli točení na kruhu - zájemci si sami mohli tuto práci vyzkoušet. Více informací o trzích naleznete na www.trhybechyne.cz. Prodejcům keramiky patří obdiv za to, že v mimořádně horkém počasí vydrželi v dobré náladě po celý den.

Také náš stánek byl obležen především malými zájemci o keramiku, kteří z předtočených polotovarů dotvářeli misky a hrnečky. Mnohé z dětí viděly tuto práci poprvé a na kruh se nám během dne vracely. Velký dík za trpělivost a neúnavnost patří Aleně Kissové, která nejen že dělala polotovary, ale také uchatila hrnky a trpělivě vysvětlovala úskalí, která malé keramiky na kruhu mohou potkat.

Bechyňské trhy 2013 se opravdu vydařily a splnily svůj účel. Již nyní se těšíme na příští ročník!

KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013
KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013
KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013
Bechyňské náměstí ráno 27. 7. 2013. Slavnostní zahájení trhů pány Jaroslavem Matějkou
a Karlem Dvořákem. A potom - keramika, keramika, keramika...

KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013
KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013
Stánek naší školy; zájem dětí byl opravdu trvalý od zahájení trhů až do konce v 18.00 hodin.
KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013
KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013
Součástí trhů byl bohatý kulturní prohram a vystoupení skupin - dechovky, bluegrass,
nestárnoucí Nezmaři a tradičně výborný Karel Dvořák se skupinou Zrcadla

KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013
KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ 2013
Účastníci hlavního závodu 41. ročního koloběžkové Grand Prix Bechyně 2013: někdy je
s podivem, co vše lze považovat za koloběžku... ( Foto . jiří Novotný)