ZÁJMOVÉ KROUŽKY SUPŠ BECHYNĚ

ZÁJMOVÉ KROUŽKY SUPŠ BECHYNĚ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Ve školním roce 2019/2020 mohou studenti od 1. 10. 2019 navštěvovat tyto kroužky:

Pondělí:

 • Točení na hrnčířském kruhu
  akad. soch. Miroslav Oliva, točírna
  16.30 - 17.30
 • Basketbal - pouze pro žáky SUPŠ
  Mgr. Jana Krejčová, tělocvična 
  16.30 - 18.00
 • Posilování - pouze pro žáky SUPŠ
  akad. soch. Jiří Fuchs, posilovna
 • Grafika - pouze pro žáky SUPŠ
  Alena Kissová, grafická dílna č. 71
  17.00 - 18.30

Úterý:

 • Posilování - pouze pro zaměstnance SUPŠ
  akad. soch. Jiří Fuchs, posilovna
  16.30 - 17.30
 • Literární kroužek - pouze pro žáky SUPŠ
  Soňa Houdková, úterý 1 x za čtrnáct dní, klubovna Domova mládeže SUPŠ Bechyně

Středa:

 • Dívčí kopaná - pouze pro žákyně SUPŠ
  Vratislav Šťastný, Mgr. Milan Vágner
  hala ZŠ Františka Křižíka Bechyně
  17.30 - 19.00
 • Točení na hrnčířském kruhu
  MgA. Roman Šedina, točírna
  16.30 - 18.30
 • Český jazyk pro zahraniční studenty
  Mgr. Miloš Smetana, učebna č. 26
  16.30 - 18.00

Čtvrtek:

 • Večerní kreslení - pro žáky SUPŠ i pro veřejnost
  MgA. Václav Kupský, kreslírna č. 42
  18.00 - 20.00
 • Textilní techniky (tkaní)
  Mgr. Drahomíra Bočanová, učebna č. 74
  16.30 - 18.00
 • Logans Café
  americká lektorka anglického jazyka Logan, knihovna
  16.30 - 17.00

Proměnlivý den v týdnu (data konání budou vyvěšována ve škole a na DM):

 • Studentské večery v KD Bechyně - pro žáky i pro veřejnost
  jednou za měsíc v Malém sále KD Bechyně
  večery s promítáním autorských filmů a prezentací žákovských prací žáků SUPŠ