OBORY VZDĚLÁVÁNÍ

OBORY

 Škola nabízí studium čtyřletých oborů s maturitní zkouškou:

NEMAZAT - DESIGN  Keramický design (82-41-M/12)   

Informační video Keramický design


NEMAZAT - DESIGN  Průmyslový design (82-41-M/04)  

 Informační video Průmyslový design


NEMAZAT - DESIGN  Grafický design (82-41-M/05)

Informační video Grafický design


NEMAZAT - DESIGN  Multimediální tvorba (82-41-M/17)

Informační video Multimediální tvorba
 

Obory vyučované ve školním roce 2009/2010 Technologie keramiky (28-46-M/01) - pomaturitní studium ve zkrácené formě (2 roky)
 
Praxe

Součástí studia všech čtyřletých oborů je i souvislá praxe. Podle nových školních vzdělávacích programů je praxe dva týdny ve 3. ročníku (květen/červen) a dva týdny ve 4. ročníku (září). Škola neorganizuje hromadné praxe (s výjimkou výměnných praxí se SOŠ a SOU Třeboň),  žáci si najdou praxi sami (ve firmách, studiích apod.) a přinesou potvrzení, že ji absolvovali. Součástí tohoto potvrzení je i krátké hodnocení toho, co a jak dělali. Cílem praxe je posílení samostatnosti žáka, zkouška jeho uplatnitelnosti. Požadavkem je, aby žák vykonával praxi ve svém oboru nebo alespoň v oboru blízkém a aby práce, která je mu přidělena, byla odborná.

Přijímání ke studiu

Na všechny čtyřleté výtvarné studijní obory (tj. keramika, design, grafika a multimediální tvorba) skládají uchazeči o studium talentové zkoušky z kreslení podle skutečnosti, malby z představy a kompozičního cvičení. Zohledňován je i prospěch na základní škole. Přihlášky přijímáme do 30. 11. 2022. Bližší informace ZDE.
Obory vyučované ve školním roce 2009/2010  Přihláška ke studiu

Ve školním roce 2015/2016 je zahájena výuka v obnoveném oboru Technologie silikátů (název školního vzdělávacího programu Technologie keramiky). Jedná se o zkrácené pomaturitní studium, které probíhá dálkovou formou. Je určeno pro absolventy gymnázií a škol převážně technického zaměření, kteří již mají maturitu (maturitní vysvědčení je povinnou přílohou přihlášky). Přihlášky přijímáme do 20. 3. 2023.
Soubory PDF  Přihláška ke studiu Technologie silikátů

 

GALERIE STUDENTSKÝCH PRACÍ

  • KRESBA - MALBA - VÝTVARNÁ PŘÍPRAVA

FIGURÁLNÍ STUDIE

STYLIZACE PŘÍRODNIN

OVOCE- VÝTVARNÉ STYLIZACE

PASTÝŘ A OVCE

SILUETA

RYTMUS

HLAVA- VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ

ILUSTRACE

AKVAREL- ILUSTRACE

BOD,LINIE

ZÁTIŠÍ

STUDIE ZVÍŘETE

FIGURÁLNÍ KOMPOZICE

PLENÉR 2022

 

 

 

  • GRAFICKÝ DESIGN

MATURITNÍ PRÁCE 2023

MATURITNÍ PRÁCE

MATURITNÍ PRÁCE 2022

TYPOGRAFIE

LOGA

KNIŽNÍ GRAFIKA

KNIŽNÍ OBÁLKY

FLIPBOOK - ANIMACE

JEDEN SVĚT- PLAKÁTY 2022

JEDEN SVĚT - PLAKÁTY 2023

JEDEN SVĚT PLAKÁTY 2024

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 4.G 2024

 

  • PRŮMYSLOVÝ DESIGN

PLAKÁT K REALIZACI

MODELOVANÉ STYLIZACE 1. ROČ.

MATURITNÍ PRÁCE

LITÉ DESIGNOVÉ KERAMICKÉ PRODUKTY

VIZUALIZACE INTERIÉRU

  • MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA

FOTOGRAFIE 2.ROČNÍK

FOTOGRAFICKÉ CVIČENÍ 2. ROČ.

FOTOGRAFIE 3. ROČNÍK

FOTOGRAFIE 2. A 3. ROČ. 2022-23

FOTOGRAFIE 3. A 4. ROČ.

MATURITNÍ PRÁCE 2022

KALENDÁŘ PRO DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ 2022

PLENÉR 2021

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA

PRAKTICKÁ CVIČENÍ V MULTIMEDIÁLNÍ TVORBĚ

 

  • KERAMICKÝ DESIGN

LITÉ PRODUKTY

PLASTIKY ZVÍŘAT

FIGURÁLNÍ PLASTIKY

PROŘEZÁVANÉ MÍSY

PLASTIKY

NÁPOJOVÉ SOUPRAVY A DÓZY

MATURITNÍ PRÁCE