OSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

130 LET SUPŠ BECHYNĚ

Oslavy 130. výročí založení školy 20. - 21. 6. 2014
Program oslav 130. výročí školy 20. - 21. 6. 2014
"Trojvýstava" v SUPŠ Bechyně

Slavíme 130 let existence naší školy
Připravujeme výstavy
Projekt "Fenomén B!"

OSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY 20. - 21. 6. 2014

Ve dnech 20. - 21. 6. 2014 proběhly oslavy 130. výročí založení naší  školy. Dvoudenní velmi naplněný program začal v pátek 20. 6. 2014 registrací absolventů v přízemí škol; zaregistrovalo celkem 675 absolventů (řada dalších přišla do školy, ale neregistrovala se). Nejstarší ročník od maturity byl 1947,  z něhož se zúčastnilo 6 absolventů, dále ročník 1950 (3 absolventi). Nejpočetnější byl  maturitní ročník 1977, z něhož bylo celkem 30 absolventů, následně pak ročník 1989 s počtem 26 absolventů. Potěšitelné bylo, že poměrně hojně přišli i zcela čerství absolventi z letošního školního roku.

NEPŘEHLÉDNĚTENEPŘEHLÉDNĚTE
Pozvánka na výročí školy (Autorka: Jana Hradcová)

Nutno říci, že program byl opravdu naplněn do posledního bodu. Domnívám se, že nám nepřísluší hodnotit, jak oslavy proběhly, ale jednoznačně pozitivní byl zájem absolventů o školu a o dění v ní. Počet zaregistrovaných absolventů, který je prakticky totožný s výročím přad pěti lety, nás utvrzuje v tom, že škola je jednoznačně "fenoménem", který se jen tak nenajde. A zároveň nás zavazuje do budoucna - tradice není prázdným slovem bez obsahu. Děkujeme všem, kteří vážili cestu do Bechyně a navštívili akce k výročí školy a děkujeme všem, kteří se podíleli na zdárném a důstojném průběhu oslav.

Reportáž Jihočeské televize o výstavách a projektu Fenomén B naleznete na https://www.youtube.com/watch?v=O1E1pPbWMAs&list=UU7lDAtOjSOsv7CYEXxuC-iw.

OSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
Vernisáž výstav Ladislava Janoucha a Alexandera Waltera 20. 6. 2014. (Foto: Archiv školy)
OSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
Vystoupení kabaretu Kajbar z Českých Budějovic v restauraci Protivínka 20. 6. 2014.
(Foto: Archiv školy)

OSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
OSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
Komentovaná prohlídka výstavy Fenomén B v AJG, derniéra výstavy Maturitní ročník 1974
v Galvíně a koncert souboru Sborissimo v Galerii Na chodbě 21. 6. 2014. (Foto: Archiv školy)

OSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
OSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYOSLAVY 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
Vystoupení hudebního seskupení Zrcadla v bechyňské klášterní zahradě 21. 6. 2014.
(Foto: Archiv školy
)

PROGRAM OSLAV 130. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY 20. - 21. 6. 2014

Pátek 20. 6. 2014

 • 10.00 - 20.00 den otevřených dveří
 • 10.00 - 20.00 evidence absolventů v přízemí školy
 • 10.00 - 18.00 stánky chráněných dílen na školním dvoře: Rolnička Soběslav, Domov sv. Anežky Týn nad Vltavou
 • 14.00 - 17.00 projekce sekvencí studentů multimediálního oboru na výstavě SUPŠ Bechyně aktuálně v Městském muzeu Bechyně
 • 17.00 vernisáž výstavy soch Ladislava Janoucha v učebně č. 26 v přízemí školy
 • 18.00 vernisáž výstavy keramických plastik a grafiky Alexandera Waltera v 1. patře školy 
 • 19.00 vystoupení pouličního divadla Kajbar v Klášterní zahradě

Sobota 21. 6. 2014

 • 10.00 - 18.00 den otevřených dveří
 • 10.00 - 18.00 evidence absolventů v přízemí školy
 • 10.00 - 18.00 stánky chráněných dílen na školním dvoře: Rolnička Soběslav, Domov sv. Anežky Týn nad Vltavou
 • 13.00 komentovaná prohlídka výstavy Fenomén B! v Mezinárodním muzeum keramiky (Dita Hálová - UPM, Jiří Novotný - SUPŠ Bechyně)
 • 14.00 - 17.00 projekce sekvencí studentů multimediálního oboru na výstavě SUPŠ Bechyně aktuálně v Městském muzeu Bechyně
 • 14.00 - 18.00 promítání čtyřicetiminutových sekvencí z třicetileté historie KPP v bechyňském kině; hudba: Karel Dvořák
 • 14.00 vyložení pece na dřevo na školním dvoře (letošní absolventi keramického oboru SUPŠ Bechyně)
 • 15.00 slavnostní dernisáž výstavy maturitního ročníku 1974 v Galerii Galvína, Libušina 186, Bechyně
 • 16.00 Zpívání mezi sochami - vystoupení píseckého pěveckého sboru Sborissimo ve školní Galerii Na chodbě (přízemí SUPŠ Bechyně)
 • 17.00 projekce k pálení v peci na dřevo s výkladem (posluchárna č. 74, 2. patro školy)
 • 19.00 Keramické písničky - Zrcadla a přátelé (klášterní zahrada)

Po oba dny bude škola otevřena absolventům i návštěvníkům. Zájemci uvidí ukázky z historické i soudobé produkce školy a tři autorské výstavy absolventů školy Milana Doubravy (absolvent 1964), Ladislava Janoucha (absolvent 1963) a Alexandra Waltera (1961).

Doporučujeme návštěvu výstav:

 • Fenomén B! v Mezinárodním muzeu keramiky Bechyně
 • SUPŠ Bechyně aktuálně v Městském muzeu Bechyně
 • Absolventi ´74 v Galerii Galvína, Libušina 176, Bechyně
 • Byt č. 2, Galerie 2+1, Kulturní dům Bechyně (Monika Horčicová, Alena Kazatelová, Dušan Váňa; během oslav 130. výročí SUPŠ otevřeno v pátek 20. 6. 2014 18.00 - 22.00 a v sobotu 21. 6. 2014 14.00 –20.00; pořádá: Kulturní středisko města Bechyně, OS Klášter, ZUŠ Václava Pichla v Bechyni; ukončení výstavy 20. srpna 2014).
 • Letní koncerty v atriu KD Bechyně: 20. 6. 2014 Wait for (Strakonice) http://bandzone.cz/waitfor, Náhodný Výběr (Soběslav) http://bandzone.cz/ nahodnyvyber, Afterparty: DJ KIX & Stepheny O'

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

"TROJVÝSTAVA" V SUPŠ BECHYNĚ

V rámci oslav 130. výročí založení naší školy jsme připravili jakousi "trojvýstavu". Během podzimu 2013 a jara 2014 jsme se zkontaktovali s absolventy školy z počátku 60. let, kteří projevili zájem prezentovat svou tvorbu během oslav výročí školy. Jedná se o Milana Doubravu (absolvent 1964), Ladislava Janoucha (absolvent 1963) a Alexandera Waltera (absolvent 1961). Všechny výstavy se podařilo nainstalovat, škola se změnila v jakýsi "dům umění", který je inspirativní pro žáky, návštěvníky školy i účastníky našich letních kurzů pro veřejnost.

V přízemí školy v Galerii Na chodbě naleznou zájemci výběr z tvorby Milana Doubravy. Jedná se především o sochy ze dřeva a betonu, které jsou doplněny kolekcí "kreseb". Celek působí expresívně, sochy jsou vtipné a hravé, obrazy, ač ne vždy mají veselá témata (spíše je nemají vůbec), působí díky své barevnosti uvolněně a mile.

Hned vedle této výstavy, v učebně č. 26, je možné navštívit výstavu soch a keramických plastik Ladislava Janoucha. Autor pracuje s kamenem, dřevem, bronzem i keramickou hlínou, hlavním tématem jeho děl jsou expresívně podané sportovní motivy a ženská torza. Kolekce je doplněna fotografiemi Janouchových realizací soch ve veřejném prostoru a ve spojení s architekturou.

Třetí výstavou pak je rozsáhlá výstava hravých keramických figurálních plastik a kreseb Alexandera Waltera. Pan Walter pochází z Modré na Slovensku, studoval v Bechyni a pak v Bratislavě. Jeho vitalita, humor a hravá poetika se uplatňuje při zpracování figurálních motivů na biblická témata, na témata, která personifikují moravské Slovácko, na motivech z commedie dell´Arte (Pieroti), na tématech vztahů mezi lidmi. Totéž se projevuje i při zpracování grafiky provedené počítačovou formou.

Je velmi poučné vidět, jak všechny tři osobnosti, které studovaly na bechyňské škole prakticky ve stejnou dobu, se vydaly zcela rozdílnou cestou. Pro nás je to důkazem toho, že škola před padesáti lety (stejně jako před sto lety, a doufáme, že stejně jako nyní) dokáže nasměrovat vnímavé a pracovité absolventy a dát jim dobrý základ pro jejich profesní uplatnění. Vážíme si zájmu absolventů o výstavu v naší škole a věříme, že tito tři autoři nebudou jediní. Jsme otevřeni spolupráci s našimi absolventy a velmi nás potěší, když i v novém školním roce budeme moci studentům a návštěvníkům Bechyně přiblížit další zajímavé osobnosti, které prošly naší školou.

 

SLAVÍME 130 LET EXISTENCE NAŠÍ ŠKOLY

Rok 2014 je pro naši školu mimořádně důležitý: slavíme 130 let od jejího založení. Vím, že ne všichni absolventi nesou s lehkým srdcem, že jsme změnili název (považte - už jsou tomu 4 roky!), ale věřte, že to bylo pro dobro věci. Tím "dobrem" je to, aby naše škola existovala, aby existovala právě v Bechyni, městě mimořádně malebném, které je výtvarnému umění nakloněno. Snad tato "kosmetická úprava", jakož i zavádění nových oborů, přispělo k tomu, že tomu tak bude i dalších sto let...

Nežertuji, jsem přesvědčen o tom, že škola má mimořádného genia loci a že k tomu přispívají jak učitelé, tak i žáci a absolventi. Vážíme si tradice, jejíž význam, jak doufáme, v budoucnu jenom poroste. Kulaté výročí je dobrým důvodem zdůraznit to všem, kteří si toho nejsou tak docela vědomi, nebo kteří si myslí, že za luxus počítače a interaktivní tabule vyměníme hrnčířský kruh, tužku, pastel a hlavně lásku k hlíně. Milí absolventi a příznivci školy, věřte, že tomu tak není a nikdy nebylo. Máme v úctě mravenčí práci "otců zakladatelů", kteří školu vykřesali z ničeho. Pokud bychom na tento odkaz rezignovali, zasloužíme si pohrdání.

Máme v úctě absolventy naší školy - je jich téměř 4.000 (!). Je lhostejno, v kterém oboru se prosadili, ale faktem zůstává, že jedny z nejkrásnějších let života strávili v Bechyni, že je škola ovlivnila a mnohé nesmazatelně poznamenala na celý život.

Milí absolventi, srdečně Vás zveme do školy. Oslavy budou sice komorní, ale budou, a to 20. - 21. 6. 2014. Škola bude pro Vás otevřena v pátek 20. 6. 2014 od 13.00 do 20.00 a v sobotu 21. 6. 2014 od 8.00 do 20.00 hodin. Podrobnosti budeme zveřejňovat postupně, tak, jak nám bude program oslav výročí krystalizovat.

Jiří Novotný, ředitel školy

Krátkou reportáž na Jihočeské televizi ze 4. 11. 2013 naleznete ZDE, článek z Táborského deníku z vernisáže výstavy je na http://taborsky.denik.cz/zpravy_region/bechynska-umelecka-skola-odtajnila-fenomen-b-20140504.html

PŘIPRAVUJEME VÝSTAVY

V rámci oslav 130. výročí založení školy chceme absolventy, příznivce školy a nakonec i sami sebe potěšit výstavami. Rozjednali jsme jich několik:

 • Alšova jihočeská galerie Bechyně - Mezinárodní muzeum keramiky - Projekt Fenomén B! (4. . - 28. 9. 2014); více ZDE
  Velký výstavní projekt je dílem Bc. Dity Hálové (UPM Praha), naše škola se podílí historickou průřezovou výstavou v 1. patře galerie, doplněnou o práce učitelů školy. V přízemí jsou práce absolventů školy (keramika, malba, design atd.) a rovněž jsou samostatnými instalacemi připomenuty významné osobnosti školy (B. Dobiáš st., B. Dobiáš ml.) a mezinárodních keramických sympozií (B. Dobiáš ml., P. Rada).
  Komentované prohlídky:
  21. 6. 2014 ve 13.00
  24. 7. 2014 v 16.00
  14. 8. 2014 v 16.00
  28. 9. 2014 ve 13.00
 • Městské muzeum Bechyně - SUPŠ Bechyně aktuálně (2. 5. - 27. 7. 2014); více ZDE
  Výstava se zaměří na aktuální dění ve škole a představí práce studentů všech výtvarných oborů, zejména maturitní práce z posledního období. Podá také informaci o vývoji, kterým škola prochází a bude odkazovat na výstavu v AJG Bechyně.
 • Galerie Na chodbě v SUPŠ Bechyně - přízemí: Milan Doubrava - Sochy a kresby (2. 6. - 4. 7. 2014)
  Milan Doubrava je absolventem školy z roku 1964. V rámci výročí bude vystavovat sochy z různých materiálů a kresby. O autorovi naleznete více ZDE.
 • Galerie Na chodbě v SUPŠ Bechyně - 1. patro: Alexander Walter - Skulptury a keramika (20. 6. - 31. 7. 2014)
  Alexander Walter, rodák z Modré na Slovensku, absolvent školy z roku 1961, představí své hravé a vtipné keramické plastiky, skulptury a kresby.
 • Chodba školy a atrium - přízemí: Ladislav Janouch - Sochy a keramické plastiky (20. 6. - 25. 8. 2014)
  Také Ladislav Janouch je absolventem školy (1963). V rámci oslav výročí školy i svých sedmdesátých narozenin se představí sochami a keramickými plastikami. Malá vernisáž výstavy 20. 6. 2014 v 17.00 bude součástí programu oslav 130. výročí.
 • Kadaň - v jedné z místností kadaňské galerie uspořádáme malou výstavu, motivovanou opět 130. výročím školy. Instalace bude provedena 13. 6. 2014
 • Telč - mázhaus radnice: 130 let keramické školy v Bechyni (26. 6. - 23. 7. 2014)
  Velmi rádi jsme přijali nabídku na rozšířenou školní výstavu v Telči. Již tradičně vystavujeme ve Věži sv. Ducha a na červenec 2014 je domluvena výstava v mazhausu radnice. Tato výstava ponese název 130 let keramické školy v Bechyni. Výstava bude instalována 24. 6. 2014 a vernisáž proběhne 26. 6. 2014 ve 14.00.
 • Plzeň - Západočeské muzeum (předběžně listopad 2014)

O aktuálním dění kolem připravovaných výstav budeme průběžně informovat.

PROJEKT FENOMÉN B!

Oslavy 130. výročí založení naší školy proběhnou pod názvem "Fenomén B!". Stejný název má také výstava v Mezinárodním muzeu keramiky v Bechyni. Autorkou tohoto názvu a kurátorkou výstavy je BcA. Dita Hálová z Uměleckoprůmyslového musea Praha. Název je to velmi vhodný, neboť škola je opravdu fenoménem, který by nezapadl ani v mnohem větším městě, než je naše. Náročný projekt je výsledkem spolupráce mezi naší školou, AJG Hluboká nad Vltavou a UPM Praha; je také zmíněn ředitelem AJG panem Alešem Seifertem v rozhovoru pro Jihočeskou televizi, který byl odvysílán 4. 11. 2013 (naleznete jej ZDE), o vernisáži výstavy 3. 5. 2014 psal Táborský deník (http://taborsky.denik.cz/zpravy_region/bechynska-umelecka-skola-odtajnila-fenomen-b-20140504.html), článek o vernisáži a foto naleznete ZDE, odkaz na databanku ČTK:
http://multimedia.ctk.cz/cs/foto/hledani?sendFlag=1&q=v%C3%BDstava+fenom%C3%A9n+b&service%5B%5D=1&service%5B%5D=2&service%5B%5D=3&service%5B%5D=4&service%5B%5D=5&service%5B%5D=6


CO JE OBSAHEM PROJEKTU "FENOMÉN B!"?

Jde o zajímavé výstavy, které zaplní celou sezónu AJG v Bechyni. Jedná se o výběrovou výstavu absolventů a pedagogů Střední uměleckoprůmyslové školy (dříve Střední průmyslové školy keramické), přínosem bude mimo jiné mapování vlivu absolventů na současný český design a umění. Jedná se především o absolventy, kteří prošli dalšími studii na Akademii výtvarných umění v Praze, Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakultě umění a designu Ladislava Sutnara v Plzni, Fakultě umění Ostravské Univerzity v Ostravě. atd. Výběr se zaměřil na významné osobnosti, které prošly studiem od roku 1945 až do nedávné minulosti (z oblasti současného umění, sochařství, sochařů pracujících s keramickou hmotou jako aktuálním výrazovým prostředkem přes držitele řemeslné a výtvarné tradice výroby keramiky po autory působící v různých oborech designu (porcelánu, skla, interiéru, průmyslových výrobků atd.). Průřez neopomene zmínit osobnosti z oblasti hudby (Karel Kryl, Viktor Sodoma), divadla, filmu (Jan Kačer, Karel Roden) a historie, teorie umění (Radko Chodura, Jiří Militký, Milouš Růžička, Jan Samec, Tomáš Vlček aj.). V členitých prostorách jsou umístěny jednotlivé skupiny autorů - tvůrců, volné keramické plastiky, designu (v přízemí muzea) a ukázek dochovaných počátků tvorby umělců a designérů ze sbírky školy v patře muzea. Horní výstavní prostor doplní prezentace tvorby současných pedagogů, která dotváří celkový obraz aktuálního dění na SUPŠ. K výstavě proběhne doprovodný program ve formě komentovan prohlídky (
21. 6. 2014 -13.00, 24. 7. 2014 - 16.00, 14. 8. 2014 - 16.00 a 28. 9. 2014 - 13.00) a přednášek. Přínosem projektu bude mj. podpora mladých a začínajících autorů, absolventů. Cílem projektu je povzbuzení zájmu o tradiční obor - keramiku.

NEPŘEHLÉDNĚTE

Výstavní prostory a jejich členění:

 • I. Fenomén B! V umění: umístěn v tzv. prostoru č. 3;
 • II. Fenomén B! V designu: umístěn v tzv. prostoru č. 2;
 • III. Fenomén B!" Začátky: výběr prací z archívu SUPŠ Bechyně; umístění: patro, vitríny: autoři historičtí;
 • IV. Fenomén B!": Impulsy - současní pedagogové SUPŠ Bechyně; umístění: patro - výstavní sál 1.: termín: autoři: Jan Benda, Jiří Fuchs, Miroslav Oliva, Alena Kissová, Jiří Novotný, Jan Vančura, Libor Hošek, Luděk Fábera, David Stankuš, Petr Štojdl, Monika Brkalová, Michal Cáb atd.
 • V. Fenomén B!": Ohněm: historické a alternativní způsoby pálení keramiky studentů a absolventů SUPŠ pod vlivem dálně východní tradice.

Pracovní název: Fenomén B!"
Podtitul: Výstavní projekt absolventů keramické školy Bechyně od r. 1945 do současnosti
Termín výstavy: květen - září 2014
Místo: Mezinárodní muzeum keramiky Bechyně, pobočka AJG Hluboká nad Vltavou
Kurátoři: PaedDr. Jiří Novotný, BcA. Dita Hálová
Pořadatelé: Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně
Odborná spolupráce: BcA. Dita Hálová, Dis. (UPM Praha)
Architektonické řešení: MgA. Štěpán Rous

Grafické řešení: MgA. Jana Hradcová (plakáty, pozvánky, tiráž a úvodní text výstavy, popisky, katalog nebo drobná tiskovina - např. skládačka apod.)
Doprovodný program: komentované prohlídky (PaedDr. Jiří Novotný; termíny budou upřesněny); přednáška Dity Hálové (Vliv absolventů SPŠK od 90. let 20. století na současný český design a umění - termín bude upřesněn); Jan Mergl (Západočeské muzeum Plzeň:  Světové výstavy a keramická škola v Bechyni: prezentace výstavy k výročí SUPŠ a výsledků bádání k výstavě uspořádané v Západočeském muzeu Plzeň; listopad - prosinec 2014)
Vernisáž: 3. 5. 2014 ve 14.00

Přihláška: Soubory PDF Fenomén B

Milí absolventi školy a příznivci výtvarného umění, v prostorách bechyňské pobočky AJG vzniká ojedinělá výstava, která překvapí jak absolventy školy, tak i zřizovatele galerie. Na jednom místě uvidíte obrazy, plastiky, grafiku, design a samozřejmě především keramiku, naši životní lásku. Nenechte si ujít příležitost účastnit se takové akce, přijeďte se podívat, ať je to 3. 5. 2014 nebo 20. - 21. 6. 2014 nebo kdykoli jindy. Vítáni budete vždy.

Jiří Novotný, t.č. ředitel školy