AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

TOČÍME PRO RADOST

Na letošní prázdniny jsme připravili několik ukázek točení na kruhu pro bechyňskou veřejnost a pro návštěvníky Bechyně. Po dohodě s panem Martinem Zelenkou, majitelem Galerie Galvína, jsme poprvé točili 14. 7. 2013 odpoledne v prostoru vedle galerie. Nešlo ovšem pouze o ukázky a výklad, ale i o to, že si zájemci mohli práci na kruhu vyzkoušet. Potěšil nás spontánní zájem dětí i dospělých a rozhodně budeme tuto akci opakovat.

Další příležitost sednout si za kruh a umazat si ruce budou zájemci mít:

  • v sobotu 27. 7. 2013 při Bechyňských trzích 2013 od 9.00 do 17.00 v parku na náměstí
  • v neděli 28. 7. 2013 u Galerie Galvína od 14.00 do 17.00
  • v pátek 17. 8. 2013 u Galerie Galvína od 14.00 do 17.00

Srdečně zveme!

TOČÍME PRO RADOSTTOČÍME PRO RADOSTTOČÍME PRO RADOST
TOČÍME PRO RADOSTTOČÍME PRO RADOSTTOČÍME PRO RADOST

První točení na ulici 14. 7. 2013 - Galerii Galvína je právě rok. (Foto: Lucie Polanská)