SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE

INSTITUCE, SE KTERÝMI SPOLUPRACUJEME

Průmyslové podniky:
Laufen CZ s.r.o.
Lasselsberger s.r.o.

Neziskové organizace:
Společnost rodáků a přátel Bechyně
DOZP Zběšičky
Domov pro seniory Bechyně
Domov sv. Anežky Týn nad Vltavou
DPL Opařany
Občanské sdružení Život dětem
Rolnička Soběslav
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) Tábor

Školy:
Základní umělecká škola Václava Pichla Bechyně
Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.
Time Study, s.r.o. (Institut mezinárodního vzdělávání)
AMU Praha - Survival 2011
Evropské centrum jazykových zkoušek
ZŠ Dukelská České Budějovice

Muzea a kulturní instituce:
Alšova Jihočeská galerie
Mezinárodní symposium keramiky, o.p.s.
Galerie Galvína Bechyně
Zámecká sýpka Bechyně
Prácheňské muzeum Písek
Kulturní středisko města Bechyně a Městské muzeum Bechyně
La Pellegrina
Mapcetrum a Jihočeské pohádkové království
MěXus Sezimovo Ústí
Sdružení výtvarných umělců keramiků
Zámek Dub u Prachatic
Zámek Mladá Vožice
Zoologická zahrada Větrovy u Tábora
Panství Bechyně s.r.o.

Jiné instituce:
Hotel Nautilus Tábor
Lázně Bechyně
Město Bechyně
Jihočeské pohádkové království
 

ZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚ

Zámecká sýpka se nachází v areálu bechyňského zámku v prostředí upravené zámecké zahrady. Je to dvoupatrová budova se sklepem a vysokou půdou. V 70. - 80. letech patřila k Alšově jihočeské galerii, k Mezinárodnímu muzeu keramiky. Na počátku 9O. let 20. století v rámci restitucí připadla nově založené společnosti Panství Bechyně, s.r.o. Do prostor sýpky byla umístěna reprezentativní výstava soch, objektů a maleb klasika českého sochařství 2. poloviny 20. století, sochaře Vladimíra Preclíka a po dvě desetiletí sýpka nesla jeho jméno (Muzeum Vladimíra Preclíka). Od roku 2018 mají galerii v nájmu paní Renata Hejrová s panem Karlem Dvořákem a začali výstavní činnost. Změnili název muzea na Zámeckou sýpku, upravili vstup do galerie, kde je možno zakoupit kvalitní užitkovou a dekorativní keramiku. V přízemí vznikl prostor pro sezónní výstavy (letos proběhly dvě - grafika a obrazy Karla Marxe a výstava Silný ročník - keramika, sochy, obrazy). V 1. patře je instalace soch, objektů a obrazů Vlaimíra Preclíka, kde je mimo jiné možné vidět legendární portréty avantgardy, a v druhém patře školní výstava Bechyňská keramika 1884 - 1948. Poslední patro - podkroví - je zatím nepřístupné. V něm jsou umístěny monumentální Preclíkovy instalace z 90. let 20. století.

Naše spolupráce se Zámeckou sýpkou spočívá ve výstavní činnosti a ve vzájemné propagaci. Prostředí zámku a sýpky samotné je magické a být v jednom domě s Vladimírem Preclíkem a dalšími vystavujícími autory znamená být v dobré společnosti. Srdečně zveme k návštěvě Zámecké sýpky. Otevřeno je od 15. 6. 2019 o 31. 8. 2019 od 11.00 do 16.00.

ZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚ
ZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚ
ZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚ
ZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚ
ZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚ

Malé nahlédnutí do instalace prací Vladimíra Preclíka v Zámecké sýpce Bechyně: objekty,
portrréty avantgardy; první vlevo portrét Vladimíra Preclíka od Zdeny Fibichové (50. léta 20. století), vpravo dole Preclíkův Beethoven z roku 1958.
(Foto: Archiv školy; pořízeno s laskavým svolením nájemců galerie)

ZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚ
ZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚ
Několik záběrů z instalace školní výstavy Bechyňská keramika 1884 - 1948 v druhém patře
Zámecké sýpky. (Foto: Archiv školy)

INSTITUT MEZINÁRODNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, S.R.O - TIME STUDY

Ve školním roce 2016/2017 jsme navázali spolupráci s pražskou školou TIME - STUDY s.r.o, která zprostředkovává studium zahraničním studentům. Odkazujeme na webové stránky této školy: www.time-study.cz, info@time-study.cz, http://time-study.cz/predstavit/contacts.

Adresa školy: Barrandovská 155/15, Praha 5, 152 00

SPOLEČNOST RODÁKŮ A PŘÁTEL BECHYNĚ

Již od počátku 90. let 20. století pracuje v Bechyni Společnost rodáků a přátel Bechyně. Mapuje kulturní dění ve městě a dává podněty různým kulturním aktivitám. V současné době (září 2016) členové Společnosti vydali ročenku textů a pracují na knize o Kerasu a o židovské komunitě v Bechyni a jejích osudech za druhé světové války. Zároveň se objevila nová iniciativa - Galerie Záliv v budově lázní v Bechyni. 23. 9. 2016 na schůzce s vedením školy nabídli pánové Pavel Šmidrkal a Josef Štefl škole spolupráci na aktivitách této galerie a nabídli ji i jako výstavní prostor pro školní aktivity. Rádi tuto nabídku přijímáme a těšíme se na spolupráci. O dalších podrobnostech budeme informovat.

ZUŠ VÁCLAVA PICHLA BECHYNĚ

V Bechyni v prostorách františkánského kláštera působí již dlouhá léta ZUŠ Václava Pichla pojmenovaná po bechyňském rodákovi a významném hudebním sklaateli a virtuozovi, současníku Myslivečka či Mozarta.

ZUŠ nabízí našim studentům především účast na výtvarných aktivitách, které provozuje, nabízí možnost navštěvovat ateliéry výtvarného oboru. Samozřejmě výtvarné aktivity nejsou jediné - ZUŠ nabízí též možnost navštěvovat hudební i dramatický obor.

Aktuální nabídka pro školní rok 2016/2017: Základní umělecká škola Václava Pichla v Bechyni nabízí pro studenty SUPŠ Bechyně studium dramatického oboru.

Náplní studia je práce se základními hereckými nástroji - pohyb, hlas, vnímání:

 • Práce s tělem - uvolnění, těžiště, správné držení těla…
 • Práce s dechem - prohlubování individuálních dechových možností, spodní dech, dechová opora…
 • Práce s hlasem - artikulace, rezonanční cvičení, síla hlasu…
 • Práce s partnerem - vnímání partnera, společné vnímání, nonverbální komunikace, vztahy…
 • Práce ve skupině - vzájemné vnímání, společné vnímání, společný dramatický tvar…

Studium probíhá jednou týdně ve tříhodinových blocích. Je možná i osobní intenzivní příprava ke studiu na vysokých školách s dramatickým zaměřením (v této oblasti máme velmi dobré výsledky).

Pro získání dostatku zkušeností v tomto oboru  a možné úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek na VŠ s dramatickým zaměřením, je potřebný nejen zájem, ale i osobní nasazení a  minimální doba přípravy 3 roky

Podmínkou studia je podání přihlášky do 20. září 2016 a zaplacení školného ve výši 1400,- Kč za pololetí.

Za dramatický obor ZUŠ Jan Brůček
(mobil 608 822682, mail: jan_brucek@volny.cz
http://www.klaster-bechyne.org/)

 

MEZINÁRODNÍ SYMPOSIUM KERAMIKY BECHYNĚ, O.P.S.

Spolupráce naší školy s institucí Mezinárodní symposium keramiky, o.p.s. spočívá především ve spolupořádání mezinárodních keramických sympozií (více na http://symposium-bechyne.com.), která probíhají jako bienále. Výsledky sympozií bylo možné do roku 2014 vidět v ojedinělé expozici v Mezinárodním muzeu keramiky v Bechyni. V současné době (2019) ale bohužel není stálá výstava výsledků sympozií nainstalována.

Druh obecně prospěšných služeb:

 • pořádání mezinárodních keramických sympozií, jejich prezentace a propagace
 • zprostředkovatelská činnost
 • poradenská a konzultační činnost
 • publikační činnost

Statutární orgán:

 • Mgr.A. Eva Pelechová

Správní rada:

 • Zuzana Skulová - předseda správní rady
 • Mgr.A. Jiří Hlušička - člen správní rady
 • PaedDr. Jiří Novotný - člen správní rady

Dozorčí rada:

 • Mgr. Aleš Seifert
 • Mgr. Zdeněk Freisleben
 • Ak. soch. Miroslav Oliva

IČO: 26015056
Adresa: Písecká 203, 391 65 Bechyně

MĚSTO BECHYNĚ

Mezi nejvýznamnější instituce, které s naší školou spolupracují, patří město Bechyně. Spolupráce má historické kořeny, neboť bez zájmu města před více než sto třiceti lety by zde škola nebyla. I dnes jsou kontakty živé. Je jasné, že škola je významným zaměstnavatelem ve městě (zaměstnáváme na padesát lidí). Škola do města přivádí více než dvě stě studentů, což vzhledem k počtu obyvatel Bechyně rozhodně není nezajímavé. Navíc pořádáním mezinárodních sympozií, která probíhají převážně v naší škole již od roku 1966, škola zvyšuje věhlas Bechyně jako "Mekky" keramiky v Čechách. Budovy Městského úřadu Bechyně  a Obřadní síně MěÚ jsou vyzdobeny pracemi našich žáků (plastiky, reliéfy, podlahové vázy). Zároveň Městský úřad Bechyně je zásadním sponzorem Mezinárodní točířské soutěže, kterou již dvacet let (2016) pořádá naše škola. Více o městě Bechyně naleznete na www.mestobechyne.cz.

LÁZNĚ BECHYNĚ

Mezi partnery školy patří rovněž Lázně Bechyně. Naše škola se podílela na výzdobě interiéru nové lázeňské budovy keramickýmií artefakty (plastiky, reliéfy, podlahové vázy, informační klip o oborech školy). Celoročně také umožňujeme účastníkům lázeňských pobytů exkurze ve škole (tato exkurze vede ing. Jaroslava Bínová). Více o Lázních Bechyně naleznete na http://www.laznebechyne.cz/.

HOTEL NAUTILUS TÁBOR

Díky aktivitě šéfkuchaře táborského hotelu Nautilus pana Martina Svátka byla v letošním roce (2015) navázána zajímavá spolupráce s hotelem, a to v oblasti výroby unikátních talířů. Práce se zhostil ak. soch. Miroslav Oliva, který se svými studenty a rovněž sám za sebe připravil kolekci unikátních, autorska tvarovaných porcelánových i keramických talířů. Talíře byly předány panu Svatkovi při jeho návštěvě školy v pondělí 30. 11. 2015 a zároveň byla dohodnuta další spolupráce. Naše škola vyvzoruje kolekci unikátních talířů, které dodá hotelu Nautilus. Článek Martina Svatka z MFD 17. 12. 2015 naleznete ZDE.

Možnost vytvářet tento typ nádobí je výborná pro dva obory naší školy - pro keramiky a designéry. Velmi si vážíme možnosti takto konkrétní spolupráce s významným táborským hotelem a s výraznou šéfkuchařskou osobností. Věříme, že vše nemusí skončit u jednorázové dodávky nádobí, ale že spolupráce bude oboustranně zajímavá. O aktivitách pana Martina Svatka naleznete více na http://www.hotelnautilus.cz/cs/sefkuchar-martin-svatek. Ze stránek citujeme:

"Vážení hosté,
dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji přivítal v restauraci Goldie. Naše kuchyně se zaměřuje na českou gastronomii v moderním a odlehčeném pojetí. Používáme regionální a vždy čerstvé suroviny, s nimiž pracujeme poctivě a s láskou. Jako člen Národního týmu asociace kuchařů a cukrářů České republiky jsem měl možnost nahlédnout pod pokličku kuchyní z různých koutů světa a ty nejlepší myšlenky a nápady přivést za Vámi do Tábora. Proto jsem také velice rád, že díky Vašemu hlasování a Vaší přízni, byla restaurace Goldie ohodnocena v Maurerově výběru Grand Restaurant jako 12. nejlepší restaurace v České republice. 
Na českou kuchyni se zaměřuji po celou svou kariéru, a tak mě těší medaile, které jsem získal například na IKA Olympiádě v Erfurtu, soutěži FHA Culinary Challenge v Singapuru a soutěži NRA Culinary Show v Chicagu. I to je totiž důkaz, že se česká gastronomie ve světě rozhodně nemá za co stydět. Budu jedině rád, když si se mnou o jídle popovídáte nebo se přijdete přímo do kuchyně podívat. Velice rád Vás tam přivítám."

Za tým restaurace Goldie
šéfkuchař Martin Svatek

PANSTVÍ BECHYNĚ S.R.O.

Ve spolupráci se společností Panství Bechyně s.r.o. jsme připravili výstavu v Zámecké sýpce (dříve Muzeum Vladimíra Preclíka) v areálu bechyňského zámeckého parku. Výstavu je historizující tak, aby se poukázalo na souvislosti s počátky průmyslové výroby keramiky v Bechyni, která je spojena s paarovskou dílnou na výrobu kamnových kachlů v Zářečí. Ukážeme ale také velmi kvalitní artefakty ze školního depozitáře, sádrové modely kachlových kamen a modely, které byly používány při kreslení a modelování na přelomu 19. - 20. století.  Výstava je přístupná od 15. 6. 2019 do 31. 6. 2019 od 11.00 do 16.00 hodin. O aktualitách budeme průběžně informovat. O sýpce, zámku a dalších aktivitách Panství Bechyně s.r.o. naleznete více na http://www.panstvi-bechyne.cz/uvod/.

V souvislosti s bechyňským zámkem vádíme ještě zajímavý odkaz na Toulavou kameru: http://www.ceskatelevize.cz/pora…/1126666764-toulava-kamera/.

ZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚ
ZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚ
ZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚ
ZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚ
ZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚ

Malé nahlédnutí do instalace prací Vladimíra Preclíka v Zámecké sýpce Bechyně: objekty,
portrréty avantgardy; první vlevo portrét Vladimíra Preclíka od Zdeny Fibichové (50. léta 20. století), vpravo dole Preclíkův Beethoven z roku 1958.
(Foto: Archiv školy; pořízeno s laskavým svolením nájemců galerie)

ZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚ
ZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚZÁMECKÁ SÝPKA BECHYNĚ
Několik záběrů z instalace školní výstavy Bechyňská keramika 1884 - 1948 v druhém patře
Zámecké sýpky. (Foto: Archiv školy)

PRÁCHEŇSKÉ MUZEUM PÍSEK

V září 2013 navštívil naši školu vedoucí archeologického oddělení Prácheňského muzea v Písku Mgr. Jaroslav Jiřík, Ph.D. a požádal nás o zhotovení replik středověkých nálevkovitých kachlů  pro zhotovení makety kachlových kamen na výstavu Obrazový svět pozdního středověku v Prácheňském muzeu (více na http://www.prachenskemuzeum.cz/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=20&Itemid=94). Úkolu se ujal student 4. ročníku keramického oboru Lukáš Vrtiška a práce se mu podařila. Při další návštěvě ve škole si pracovníci Prácheňského muzea zapůjčili osm kusů historických kachlů a doplňků kachlových kamen;, které vystavili v muzeu. Těmito počiny jsme navázali spolupráci i do budoucna. Na jaro připravujeme výstavu k 130. výročí školy ve dvou místnostech Prácheňského muzea. Spolupráce si vážíme, písecké muzeum považujeme za významnou kulturní instituci.

PRÁCHEŇSKÉ MUZEUM PÍSEKPRÁCHEŇSKÉ MUZEUM PÍSEKPRÁCHEŇSKÉ MUZEUM PÍSEKPRÁCHEŇSKÉ MUZEUM PÍSEK
PRÁCHEŇSKÉ MUZEUM PÍSEK
PRÁCHEŇSKÉ MUZEUM PÍSEKPRÁCHEŇSKÉ MUZEUM PÍSEKPRÁCHEŇSKÉ MUZEUM PÍSEK
Školní artefakty na výstavě v Písku; replika kachlových kamen. (Foto: Archív školy)

SDRUŽENÍ VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ KERAMIKŮ

"Sdružení výtvarných umělců keramiků (SVUK) je nezávislá, profesní výběrová organizace s vlastní právní subjektivitou, která byla založena v roce 1990. SVUK působí na území České republiky a svou činností vytváří podmínky pro uměleckou tvorbu svých členů. Pořádá výstavy a další aktivity související s keramickou a jejich další uměleckou tvorbou. V této souvislosti respektuje názorovou a uměleckou subjektivitu členů SVUK. Za dobu svého působení uspořádala řadu kolektivních i autorských výstav. Jejími členy jsou přední osobnosti české keramické tvorby včetně členů zastoupených v mezinárodní organizaci AIC."

(Zdroj: Text na webu http://www.artceramics.cz/)

V lednu 2013 byl spuštěn nový web Sdružení výtvarných umělců keramiků. O možnosti jeho vzniku se mluvilo na srpnovém Mezinárodním sympoziu keramiky Bechyně 2012 a nyní se tento záměr změnil ve skutečnost. Nejedná se o tříštění sil, ale naopak o další podporu řemesla i jeho výtvarného, ba dokonce uměleckého vyústění. Web přináší novinky a aktuality o výstavách a o všem podstatném, co se na poli umělecké keramiky děje. Proto vřele doporučujeme návštěvu webu http://www.artceramics.cz/ a počítáme s úzkou spoluprací naší školy s tvůrci tohoto webu, jakož i s organizací samotnou.

 

KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA BECHYNĚ

V průběhu školního roku 2012/2013 naši studenti pokračují v zavedené tradici a aktivně pomáhají při organizacích různých akcí místním organizacím. Nejúčinnější spolupráce je s Kulturním střediskem města Bechyně, a to hlavně při pořádání akcí pro děti. Tradicí se již stala příprava lampionového průvodu a zábavného dětského podvečera. Nově se žáci zapojili do organizace dětského maškarního odpoledne a jeví se také aktivní spolupráce při dubnovém reji čarodějnic. Ochotu studentů pomoci využil i místní rybářský svaz, a to při organizaci letošního rybářského plesu.

Zde je třeba zdůraznit hlavně fakt, že na těchto akcích se začali aktivně podílet i zahraniční studenti studující na naší škole. Seznamují se tak s našim folklórem a zvyky, které se nám daří ještě aktivně udržovat.

O akcích Kulturního střediska města Bechyně naleznete více na www.kulturnidum.cz.

 O akcích KulSoňa Houdková, vychovatelka DM

DOZP ZBĚŠIČKY

V září 2012 byla navázána spolupráce s Domovem pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky (DOZP, www.domovzbesicky.cz) . Ve středu 19. 9. 2012 uspořádal DOZP Zběšičky na Městském stadionu v Bechyni I. ročník atletických závodů. Na akci se přihlásilo 78 sportovců z 11-ti zařízení z Jihočeského kraje a z kraje Vysočina. Soutěžilo se v disciplínách sprint na 50m a 100m, skok daleký a z místa, hod kriketovým míčkem, vrh koulí.

Postiženým sportovcům pomáhali naši studenti 3. ročníku oborů průmyslový design a keramický design pod vedením Mgr. Jany Krejčové, naše škola věnovala deset věcných cen. Závody na bechyňském stadionu probíhaly od 8.00 hodin do odpoledne. I přes nepřízeň počasí se akce vydařila a studentům i Mgr. Krejčové patří velké poděkování za všestrannou pomoc a za opravdu vzornou reprezentaci školy. Věříme, že spolupráce bude pokračovat i v budoucnu.

POMOC NAŠICH STUDENTŮ POSTIŽENÝM SPORTOVCŮM

Spolupráce pokračuje i ve školním roce 2013/2014 - další sportovní den byl zorganizován ve středu 4. 9. 2013. Opět patří poděkování Mgr. Janě Krejčové a studentům 4.DV a 3.G. Rovněž v září 2014 se sportovní skce uskutečnila. Bohužel v září 2015 nevyšlo počasí a sportovní den byl zrušen, ale počítáme s další spoluprací v příštím školním roce, tedy v září 2016.

GALERIE GALVÍNA BECHYNĚ

V sobotu 14. 7. 2012 byla v Bechyni otevřena nová prodejní galerie a vinotéka Galvína (Libušina 176). Její majitel pan Martin Zelenka nabízí široký sortiment umělecké a užitkové keramiky, grafiky i obrazů. Ve řadě případů případů jde o práce učitelů a žáků naší školyCílem je nabídnout lázeňským hostům a návštěvníkům Bechyně kvalitní bechyňskou keramiku a další umělecká díla renomovaných autorů.

Velmi citlivě rekonstruovaný prostor v podkroví domu v Křižíkově vilové čtvrti je možné využít i pro autorské výstavy. Otevření této galerie je velmi dobrým počinem pro město a panu Zelenkovi, který na programu výstav úzce spolupracuje s naší školou, patří poděkování. Zároveň přejeme, aby do galerie našlo cestu co nejvíce návštěvníků Bechyně.

Adresa: Galerie Galvína, Libušina 176, 391 64 Bechyně, web: http://www.galvina.cz/galerie/, telefon: 608 599 176, e-mail: obchod@galvina.cz

V galerii zatím proběhly tyto výstavy:

 • 01. Úvodní prodejní výstava keramiky a grafiky (červenec - listopad 2012)
 • 02. Adventní výstava učitelů SUPŠ Bechyně (listopad 2012 - leden 2013)
 • 03. Vendi Hůrka - porcelánové reliéfy a kresby (únor 2013)
 • 04. Porcelán Dany a Martina Kosových (2. 3. - 6. 4. 2013)
 • 05. Obrazy Věry Dytrychové a keramika SUPŠ Bechyně (duben - květen 2013)
 • 06. Obrazy Jiřího Řeřichy a sochy Jiřího Prachaře (červen 2013)
 • 07. Obrazy Václava Karla a sochy Miroslava Olivy (červenec - srpen 2013)
 • 08. Porcelán Borise Noska a obrazy Evy Synkové z cyklů Zahrady a Mimikry (září 2013)
 • 09. Porcelán Heleny a Jiřího Hlušičkových (říjen 2013)
 • 10. Adventní výstava skupiny Devět + (listopad 2013 - únor 2014)
 • 11. Dvě tváře - sklo a obrazy Kateřiny Smolíkové a Hany Famfulíkové (březen 2014)
 • 12. Výstava Petry Skluzáčkové a Dany Křížovské (duben 2014)
 • 13. Salón ZUŠ v Galvíně (květen 2014)
 • 14. Maturitní ročník 1974 (červen 2014)
 • 15. Letní výtvarné kurzy SUPŠ Bechyně (červenec 2014)
 • 16. Keramika Jiřího Pošvy a Gabriela Vacha (srpen 2014)
 • 17. Tomáš Proll a Alfred Kindler v Galvíně (září 2014)
 • 18. Keramika Věry a Stanislava Martincových (říjen 2014)
 • 19. Vánoční výstava Devět+ v Galvíně (listopad 2014 - leden 2015)
 • 20. Mladí absolventi SUPŠ Bechyně se představují v Galvíně (únor 2015)
 • 21. Dagmar Staňková: Chinese Painting (březen 2015)
 • 22. Gustav Fifka: Diptychy a triptychy (duben 2015)
 • 23. Ladislav Kozák: Kresby a malby (květen 2015)
 • 24. Ladislav Janouch a Josef Velčovský v Galvíně (červen 2015)
 • 25. Šárka Růžičková - Zadáková, Aleš Růžička, ml.: Obrazy (červenec 2015)
 • 26. Miroslav Mlynář: Sochy a obrazy (srpen 2015)
 • 27. Petr Otřísal st.: Obrazy, Petr Otřísal ml.: Skleněné objekty (září 2015)
 • 28. Petr Štojdl: Nový pořádek věcí (obrazy, kresby; říjen 2015)
 • 29. Výtvarná skupina Devět+ (listopad 2015 - leden 2016)
 • 30. Romana Schmittová: Obrazy (únor 2016)
 • 31. Jsem kovaná socha - David Habermann (březen 2016)
 • 32. Iva Fialová - grafika a obrazy, Anna Spaczynská-Tomská - keramika (duben - květen 2016)
 • 33. Štěpánka Bašková: Od hrnku k porcelánové soše (červen 2016)
 • 34. Josefa Šarman a Andy Šoky - Obrazy, Jiří Kožíšek - Porcelán (červenec 2016)
 • 35. Ludmila Kovaříková - Keramika (srpen - září 2016)
 • 36. Josef Bruckmüller - Obrazy, Šárka, Barbora a Libor Hanzálkovi - Keramika (říjen 2016)
 • 37. Adventní výstava výtvarné skupiny Devět+ (listopad - prosinec 2016)
 • 38. Chléb a sůl - Vanda Matlasová, Vanda Michalská, Tereza Lišková, Barbora Kloknerová (leden - únor 2017)
 • 39. Miroslav Konrád - Obrazy, Petr Schel - Sochy (březen - duben 2017)
 • 40. Jiří Zeman - Obrazy (květen - červen 2017)
 • 41. Naděžda Potůčková - Keramika a obrazy (červenec 2017)
 • 42. Naše Bechyně - obrazy a kresby (srpen 2017)
 • 43. Paralelky - obrazy Františka Tomíka (září - říjen 2017)
 • 44. Od rozštěpu k úsměvu - fotografie (říjen - listopad 2017)
 • 45. Čas - adventní výstava výtvarné skupiny Devět+ (listopad - prosinec 2017)
 • 46. Každý rok ve stejnou dobu - výstava obrazů Pavlíny Bukáčkové, Jitky Lorencové a Zuzany Tvrdíkové (únor - březen 2018)
 • 47. Keramono 2018: Pohoda (duben - květen 2018)
 • 48. Irena Nováková - Obrazy, Karel Frantel - Keramika (červen - červenec 2018)
 • 49. Výstava ze sbírky Martina Zelenky (srpen 2018)
 • 50. Akvarely - Zuzana Holancová, keramika - Tereza Kuhnová a objekty - Ingebord Hejda (září - říjen 2018)
 • 51. Narychlo - obrazy Jaromíra Matouška a keramické plastiky a objekty ze sbírky Martina Zelenky (listopad 2018)
 • 52. Adventní výstava výtvarné skupiny Devět+ a jejích hostů (listopad 2018 - leden 2019)
 • 53. Moje sexualita - výstava prací studentů SUPŠ Bechyně (leden - únor 2019)
 • 54. Mistři českého skla - ryté sklo - výstava výsledků 7. sympozia rytého skla 2017 v Kamenickém Šenově (únor - březen 2019)
 • 55. Blanka Bohdanová - herečka, malířka, výtvarnice (duben - květen 2019)
 • 56. Tři Dobiášové (červen - červenec 2019)
 • 57. Václav Karel (srpen - září 2019)
 • 58. Keramono - Prostřeno (12. 10. - 22. 11. 2019)
 • 59. 9+ v Galvíně - adventní výstava 2019 (23. 11. 2019 - 15. 11. 2020)
 • 60. Obrazy Vlasty Sušerové (18. 1. - 21. 2. 2020)
 • 61. Míra, Klára, Dana - obrazy, grafika (1. - 31. 3. 2020)
 • 62. Setkání - obrazy a keramika - Květuše Kovářová, Jan Hlavatý, Jiří Novotný (20. 6. - 29. 7. 2020)
 • 63. Brouk v hlavě - Simona Churanová a Tomáš Pitlík - obrazy, objekty (1. 8. - 10. 9. 2020)
 • 64. Ještě chvíli lidmi - Adéla Havlíčková - fotografie a Jaromír Matoušek - obrazy (12. 9. - 31. 10. 2020)

NOVÁ GALERIE V BECHYNINOVÁ GALERIE V BECHYNINOVÁ GALERIE V BECHYNINOVÁ GALERIE V BECHYNI
NOVÁ GALERIE V BECHYNINOVÁ GALERIE V BECHYNINOVÁ GALERIE V BECHYNI
Otevření prodejní galerie Galvína 14. 7. 2012. (foto: Pavlína Novotná)

PÁTÉ VÝROČÍ GALERIE

Ač se o zdá neuvěřitelné, v pátek 14. 7. 2017 dovršila Galerie Galvína pátý rok své činnosti. Za tu dobu v ní proběhlo 41 výstav (přesněji řečeno - ta čtyřicátá první ještě probíhá), byla představena řada umělců z oboru keramiky, grafiky, malby, sochařství, skla, zpracování kovů, textilu atd. Spontánně - díky panu Michalu Pospíšilovi - vznikl nápad oslavit ono první kulaté výročí hudební produkcí. Pozvání k ní přijali tři jeho přátelé a v sobotu 15. 7. 2017 od 17 do 19 hodin proběhla skvělá produkce country hudby mezi keramikou a obrazy Naděždy Potůčkové. Velké poděkování za příjemný podvečer patří jak panu Pospíšilovi, tak panu Zelenkovi a všem, kteří se na akci podíleli. Galerii přejeme další úspěšná léta.
 

ZÁVĚR ČINNOSTI GALERIE

Šedesátá čtvrtá výstava v Galvíně je bohužel poslední, pan Zelenka oznámil ukončení činnosti galerie. Za osm a půl roku činnosti přivedla galerie do Bechyně desítky umělců i amatérských výtvarníků, kterým umožnila prezentaci jejich tvorby. Vystřídali se zde keramici, malíři, sochaři, fotografové, grafici, textilní výtvarníci. Galvína vznikla v době, kdy v Bechyni obdobná galerie nebyla. Výstavy navštívily stovky, nejspíš i tisíce lidí z Bechyně, návštěvníků města i našich studentů. Byl to počin, který zaslouží uznání a poděkování panu Zelenkovi.

ZOOLOGICKÁ ZAHRADA TÁBOR - VĚTROVY, A.S.

V pondělí 25. 6. 2012 jsme navázali spolupráci se zoologickou zahradou ve Větrovech u Tábora; naši školu navštívila animátorka doprovodných programů Mgr. Martina Bočková a s ředitelem školy projednala možnosti spolupráce. Velmi pěkná zoologická zahrada, která vznikla poměrně nedávno, je největší zahradou na jihu Čech. Zaměřuje se zejména na faunu amerického kontinentu, ale chová i zástupce fauny ostatních světadílů, jako jsou pštrosi, surikaty, zebry a mnoho dalších oblíbených zvířat. V ZOO Větrovy je možné vidět i tři největší kočkovité šelmy světa - lva, tygra a jaguára. Více o ZOO naleznete na http://www.zootabor.eu/.

ZOO Větrovy má zájem o mnohostrannou spolupráci s naší školou a totéž platí i z naší strany. Nabízí se možnost vytvořit pro ZOO plastiky zvířat, uspořádat výstavy, fotit a natáčet zvířata, zařadit do plenérů 2. ročníků jeden den v ZOO, kde studenti budou moci kreslit a malovat zvířata, vytvářet pro ZOO plakáty atd. Na spolupráci se ZOO Větrovy se opravdu těšíme. Škola si od spolupráce slibuje popularizaci své činnosti a rozšíření povědomí o možnostech studia a uplatnění absolventů školy.

Konkrétní možnosti uplatnění práce SUPŠ v ZOO Větrovy:

 • Volná plastika: volně stojící plastika, zvířecí motivy; materiálem nemusí být pouze hlína, lze vytvořit objekty i z recyklovaných materiálů; následovat může tématická výstava, objekty mohou být ponechámny v ZOO.
 • Tvorba v plenéru: možnosti tvorby ve volné přírodě; využití svažitého terénu, různých úhlů pohledu na zvířata, panoramatického pohledu na město Tábor; poprvé proběhlo kreslení a malování v ZOO Větrovy ve středu 26. 9. 2012.
 • Multimediální tvorba: fotografie ze života zvířat (realistické nebo umělecky stylizované); cykly v rámci ročních období, reportážní fotografie, filmová pasáž nebo dokument; propagační materiályZOO (zejména plakátová tvorba, letáky na akce konané v rámci doprovodných programů, obalové materiály pro účely propagace ZOO, obaly - taštičky, sáčky aj. - určené k přímému prodeji).
 • Obohacení dětského hřiště: plastiky zvířat (mohou být pojaté jako dětská hra).

MALÁ VÝSTAVA PLASTIK ZVÍŘAT V ZOO VĚTROVYMALÁ VÝSTAVA PLASTIK ZVÍŘAT V ZOO VĚTROVYMALÁ VÝSTAVA PLASTIK ZVÍŘAT V ZOO VĚTROVY
MALÁ VÝSTAVA PLASTIK ZVÍŘAT V ZOO VĚTROVYMALÁ VÝSTAVA PLASTIK ZVÍŘAT V ZOO VĚTROVYMALÁ VÝSTAVA PLASTIK ZVÍŘAT V ZOO VĚTROVY
MALÁ VÝSTAVA PLASTIK ZVÍŘAT V ZOO VĚTROVYMALÁ VÝSTAVA PLASTIK ZVÍŘAT V ZOO VĚTROVYMALÁ VÝSTAVA PLASTIK ZVÍŘAT V ZOO VĚTROVY
Keramická zvířátka - výstava, která zaujala obyvatele i návštěvníky ZOO Větrovy.
(foto: Martina Bočková)

Bohužel v posledních dvou letech (2014, 2015; více na http://www.zootabor.eu/) se ZOO Větrovy potýkala s existenčními problémy, a proto ani naše spolupráce s ní se nerozvíjí. Věříme ale, že po vyřešení problémů bude naše spolupráce obnovena. 30. 6. 2015 byla ZOO Tábor opět otevřena. Změnila majitele a za čtyři měsíce (od slavnostního znovuotevření 30. 6. 2015) ji navštívilo na 50.000 návštěvníků. Je vidět, že patří k největším lákadlům našeho okresu a jistě i celého kraje. V úterý 8. 12. 2015 jsme oslovili vedení ZOO s novým návrhem na spolupráci. O aktualitách budeme informovat.

LASSELSBERGER, S.R.O.

Společnost LASSELSBERGER, s.r.o je v současnosti největším výrobcem keramických obkladových materiálů v České republice. Zachovává a dále rozvíjí dlouhou tradici keramické výroby v České republice. Rodinná firma Lasselsberger z Rakouska se v letech 1998 - 2002 stala postupně majoritním vlastníkem Chlumčanských keramických závodů, Keramiky Horní Bříza, Rakovnických keramických závodů a Calofrigu Borovany. Od roku 2004 došlo postupně ke vzniku samostatných firem LASSELSBERGER v oblasti keramiky, LB Minerals v oblasti surovin a Cemix v oblasti stavebních hmot.


Z HISTORIE

Počátky keramické výroby v Chlumčanech jsou datovány rokem 1875. V roce 1883 zde bylo nalezeno ložisko kaolínu a majitel Jan Fritz pak pokračoval v těžbě kaolínů v okolí Chlumčan a Dobřan a založil keramický závod v Horní Bříze. V roce 1913 byly založeny Dobřanské keramické a šamotové závody, které zahájily výrobu glazovaných dlaždic a obkladaček. Tento závod byl v letech 1926 - 1927 začleněn do keramické společnosti v Horní Bříze. Nadále byla hlavní těžba kaolínů a výroba šamotových cihel, dlaždic , bordur, kachlů a kachlových kamen.

Po katastrofální povodni v Rakovníku (1882) byly uzavřeny tamní kamenouhelné doly a majitel dolů, společnost Moravia, se rozhodla využít budovy pro výrobu keramiky. Po předběžných zkouškách byly budovy vybaveny potřebným zařízením a v roce 1883 byla zahájena výroba žáruvzdorných cihel a režných dlaždic. Významného rozvoje továrna dosáhla po roce 1898, kdy díky jednomu z majitelů, Emilu Sommerschuhovi, byla navázána spolupráce se sochaři, malíři a architekty a sortiment výroby byl rozšířen o pórovité obkladačky, mozaiky, keramické obrazy, zahřadní a hřbitovní keramiku, speciální reliéfní obklady budov a fasádní obkladačky. V roce 1907 koupil továrnu kníže Jan II. z Lichtenštejna a význam podniku dále vzrůstal.

Po roce 1948 byly keramické závody zestátněny a vznikly samostatné státní podniky (Chlumčany, Staňkov, Poběžovice, Calofrig Borovany, Břasy, závody Rako 1, Rako 2, Rako 3 v Rakovníku atd.). V letech 1990 - 1992 byly tyto podniky privatizovány v akciové společnosti a došlo k zásadním změnám, k investicím do výrobních linek, do technologií, do designu výrobků. Výrazně se rozšiřuje sortiment výrobků a podniky se kromě českého trhu stále více orientují na trhy západní. V letech 1998 - 2002 se majoritním vlastníkem těchto podniků stává společnost Lasselsberger.

Významné realizace na budovách:

 • Obecní dům v Praze - doklad skvělé práce rakovnických keramiků, živá "výstavní síň" české značky RAKO;
 • hotel Imperial v Karlových Varech - původní výzdoba byla dokončena v roce 1913; keramika dala podobu části hotelu, kavárny v přízemí atd.;
 • Bauerova vila v Lidbořicích u Kolína - v roce 2008 byla otevřena veřejnosti jako unikátní galerie kubistického designu; rakovnická keramička vybavila koupelny této ve své době moderní a vysoce avantgardní vily;
 • vila Tugendhadt v Brně - po dlouhé rekonstrukci byla otevřena v březnu 2012; koupelny a další prostory s keramickými obklady jsou kompletně vybaveny obklady RAKO;
 • další významné reference: Tunel Holland (New York), Lázně Amalienbad (Vídeň), světová i domácí sanatoria, lázně, fasády řady významných budov atd.

Podrobnosti o firmě naleznete na www.rako.cz.

(Volně použity propagační materiály firmy: Výroba keramických obkladů jednožárovým způsobem)


SPOLUPRÁCE FIRMY SE ŠKOLOU

V současné době (jaro 2014) probíhají intenzívní jednání mezi ředitelem školy a zástupci firmy Lasselsberger, s.r.o. o budoucí spolupráci. Je naznačeno několik cest spolupráce a oboustranně je o tuto spolupráci zájem. Firma i škola jsou signatáři Sektorové dohody pro keramiku, která byla podepsána na jaře 2012. Obě strany hodlají obnovit tradiční spolupráci v oblasti přípravy odborníků. Zájmu firmy o školu si velmi vážíme.

Hlavní okruhy budoucí spolupráce vykrystalizovaly po četných jednáních a vzájemných návštěvách zástupců firmy pana Aleše Voráčka a paní ing. Jany Kopačkové v Bechyni, ředitele školy v Chlumčanech a po třech Kulatých stolech se zazaměstnavateli v rámci Sektorové dohody pro keramiku.

 • Orientace společnosti Lasselsberger, s.r.o. na SUPŠ Bechyně: vychází z letité tradice, z toho, že řada zaměstnanců společnosti v závodech Chlumčany a Rakovník je absolventy bechyňské školy.
 • Pomoc s nábory studentů pro školní rok 2014/2015: pan Aleš Voráček rozšíří ve školách na Chlumčansku informační materiály SUPŠ Bechyně. Studium může být nabízeno ihned, nezáleží na počtu zájemců. Je jasné, že půjde o jednotlivce, nikoli o masovou záležitost. Rozšíření propagačních materiálů bude provedeno co nejrychleji vzhledem k tomu, že přihláška ke studiu do prvního kola přijímacího řízení ke studiu v SUPŠ Bechyně se odevzdává do 30. 11. 2014.
 • Firma Lasselsberger je ochotna nabídnout zájemcům o studium sponzoring na dopravu a ubytování.
 • Firma je ochotna poskytnout své odborníky pro výuku v SUPŠ Bechyně (např. Ing. Jana Kopačková).
 • Firma nabízí odborné praxe žákům SUPŠ Bechyně: dvoutýdenní praxe žáků ve 3. a 4. ročníku (možnost ubytování v Chlumčanech).
 • Firma nabídne možnost, nikoli jistotu zaměstnání.
 • Škola je ochotna upravit školní vzdělávací program oboru Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu vzhledem k potřebám firmy, například zařazením volitelného předmětu Technologie keramiky a laboratorní cvičení ve 3. a 4. ročníku. Žáci, kteří přijmou podporu od firmy, si tento předmět vyberou povinně.
 • Škola má zájem o výstavu ve vzorkové prodejně Lasselsbergru v Plzni. Škola zašle ukázky prací.
 • Škola má zájem o exkurzi ve vzorkové prodejně v Plzni a v závodě v Chlumčanech.

LAUFEN CZ S.R.O

O FIRMĚ LAUFEN CZ. s.r.o.

Společnost Laufen CZ vznikla v roce 1999 a zastupuje značky Laufen, Roca a Jika nejen na českém a slovenském trhu, ale rovněž v dalších státech střední a východní Evropy. Sanitární keramika Jika se vyrábí ve Znojmě a v Bechyni.  Je významnou součástí švýcarského koncernu Laufen a od roku 1999 patří do skupiny španělské firmy Roca, která je největším evropským výrobcem sanitární keramiky. V roce 2006 se Roca stala světovou jedničkou. Do výrobního sortimentu všech značek patří kompletní koupelny, sanitární keramika (koupelnové sety a ostatní výrobky), koupelnový nábytek, vany a vaničky, sprchové kouty, vanové zástěny, baterie a koupelnové doplňky.

Značka Laufen. Základním stavebním kamenem společnosti Laufen jsou zkušenosti ve výrobě keramiky. Ve městě Laufen ležícím ve švýcarském kantonu Basel-Land se již více než 110 let zpracovává nejstarší umělý materiál v historii lidstva…

Laufen ve Znojmě. Výroba průmyslové keramiky ve Znojmě sahá až do roku 1878. Tehdy se jednalo o nejstarší závod se strojovou výrobou tohoto druhu na celém kontinentu. Zpočátku se zde ve velkých objemech vyrábělo především vysoce kvalitní nádobí a majolika, po roce 1920 se výroba zaměřila na keramická umyvadla, vany a dřezy. V roce 1995 pak Keramické závody Znojmo zprivatizovala švýcarská společnost Keramik Holding AG Laufen a přičlenila je ke své první české akvizici z roku 1991, Jihočeské keramice v Bechyni. Oba tyto výrobní závody v roce 1999 fúzovaly a pod názvem Laufen CZ se sídlem v Praze patří od téhož roku do skupiny španělské společnosti Roca. Laufen CZ od té doby aktivně zastupuje značky Laufen, Roca a Jika nejen na českém a slovenském trhu, ale i v dalších státech střední a východní Evropy. Moderní závody ve Znojmě a Bechyni dnes vyrábí výběrovou koupelnovou keramiku, která nese osvědčení dle mezinárodních norem kvality ISO 9001.y.


Firma Laufen se podílela i na rekonstrukci vily Tugendhadt. Celý průběh rekonstrukce koupelny ztěžoval nedostatek původního vybavení. Předlohami replik se tak staly reálné fotografie umyvadel z německých archivů, soukromý dobový bidet brněnského restaurátora, či klozet a dvojitá výlevka ze sbírky magistrátu města Brna. „Všechny fyzické předlohy jsme oskenovali a vytvořili z nich modely pro výrobu licích forem. Bohužel se nepodařilo dohledat fyzickou předlohu pro jedno z umyvadel, při jeho výrobě jsme využili 3D technologií,“ vysvětluje designér Piršč. Na zhotovení finálních odlitků, stejně jako na celý proces výroby, dohlíželi zkušení mistři znojemského Laufenu. „Za skvělou práci jim patří velký dík,“ dodává Daniel Piršč.

Více o firmě naleznete na www.laufen.com/cz.

(Zdroj: Materiály firmy Laufen CZ s.r.o.)

FF

NAVÁZÁNÍ SPOLUPRÁCE ŠKOLY S FIRMOU LAUFEN CZ s.r.o.

Ve čtvrtek 3. 5. 2012 proběhla v SUPŠ Bechyně schůzka ředitele školy s personálním manažerem Laufen CZ s.r.o. Mgr. Miloslavem Hambálkem a Ing. Robertem Šimkem, PhD., výrobním a technickým manažerem. Předcházela jí jednání u kulatého stolu v rámci Sektorové dohody pro keramiku ve čtvrtek 26. 4. 2012 v Brně.

Jednání bylo velmi otevřené. Byly zmíněny důvody, proč úzká spolupráce neprobíhala v minulých letech. Ing. Šimek vyjádřil podiv nad tím, proč v době, kdy se firmě dařilo nejlépe (2005 - 2006), nebyla spolupráce navázána. Oba zástupci firmy konstatovali, že v současné době je vzhledem k obsazení míst ve vedení českými manažery příznivá situace pro navázání spolupráce se školou. Firma Laufen CZ má zájem o zřízení učebního oboru ve škole. Podle současného stavu výroby ve firmě a rozvoje firmy je reálné, že i v následujících letech bude úspěšná a silná. Chybí jí pracovníci vyučení v oboru; firma zaměstnává pracovníky vyučené v jiných profesích (cukrář, kuchař apod.), které musí přeškolit a zapracovat. Výrobní závody firmy mají dlouhou tradici výroby sanitární keramiky (Znojmo od roku 1920,  Bechyně od roku 1962), nejsou montovnou, kde může výroba během krátké doby skončit. Zástupci firmy předpokládají, že zřízení učebního oboru by nebylo krátkodobou záležitostí, ale že je zde perspektiva oboru udržitelná dlouhodobě. Je proto reálné otevřít obor pro 10 učňů.


NOVÝ STUDIJNÍ OBOR OD 1. 9. 2013

Klady:

 • zájem o učně vychází se z reálné potřeby silného výrobce;
 • zřizovatel školy má zájem podpořit vznik nového oboru;
 • spádovou oblastí bude nejen Jihočeský kraj, kde tento obor není (učební obor keramik je v Horní Bříze a v Karlových Varech, ale to není pro firmu zajímavé - má výrobní závod v Bechyni a ve Znojmě), ale i jižní Morava (výrobní podnik firmy ve Znojmě) a okrajové části Plzeňského a Středočeského kraje; jinde v kraji by tento obor ani neměl opodstatnění;
 • prostupnost oborů - známá věc: šikovný učeň si může dodělat maturitu, neúspěšný maturant se může vyučit;
 • více práce pro učitele;
 • maximální využití velkého potenciálu školy (dílny, zařízení, učitelé), kontinuita tradice výroby keramiky v Bechyni;
 • možnost výrobní praxe učňů ve výrobním závodě v Bechyni;
 • práce a nadprůměrný výdělek pro absolventy učiliště a škol.

Zápory:

 • hospodářské otřesy mohou slibný rozvoj firmy narušit;
 • pro nábory může firma udělat mnoho, ale nemůže zaručit stoprocentní zaměstnanost;
 • ne všichni absolventi učebního oboru nebo školy nastoupí do firmy (z vlastní vůle).

Další možnosti:

 • Využití systému autorizovaných osob v rámci Národní soustavy kvalifikací; škola jako instituce by požádala o získání statutu autorizované osoby, která prostřednictvím svých učitelů může školit zájemce o dílčí profese ve skupině Technická chemie a chemie silikátů. Ti by se pak stali autorizovanými osobami pro dílčí profese (např. keramik - modelář, výrobce sádrových forem, vylévač keramiky, glazovač keramiky aj.) a jejich uplatnění ve firmě by bylo usnadněno.
 • Využití možnosti zkráceného studia tak, jak to škola nabízí již v současnosti. Pro firmu ale není až tak zajímavé a důležité, aby měl absolvent maturitu. Nicméně nebrání se tomu jako jedné z možností.
 • Velmi zajímavou se jeví možnost spolupráce s vývojovým střediskem firmy ve Znojmě (design sanitární keramiky a koupelnového nábytku).


DEN OTEVŘENÝCH V ZÁVODĚ JIKA DVEŘÍ 25. - 26. 7. 2014

Bechyňská keramička se poprvé ve své historii otevřela široké veřejnosti. Závod známý produkcí sanitární keramiky Jika byl návštěvníkům zpřístupněn v pátek 25. a v sobotu 26. července. Akce se konala u příležitosti 130. výročí bechyňské keramické školy, s níž keramička dlouhodobě spolupracuje při výchově nových machrů v užitkové i umělecké keramice.

Závod pořádal den otevřených dveří vůbec poprvé ve svojí historii. Nabídl přitom zajímavý program pro děti i dospělé. „I když máme pro děti připravené odpoledne plné her, největší zájem čekáme o prohlídku keramičky,“ říká manažerka značky Jika Ingrid Hejkalová. Prohlídky probíhaly po skupinách každých 15 minut. V rámci exkurzí se představila kompletní výroba keramiky Jika. Mezi zajímavosti patří skutečnost, že v Bechyni se na rozdíl od znojemského závodu firmy používá technologie tlakového lití, jež je vynálezem společnosti Laufen a již převzalo mnoho firem na celém světě.

Výroba keramiky má na bechyňsku mnohasetletou tradici. Hrnčířství a kamnářství se tu rozvíjelo už od 16. století. Zásadní rozvoj oboru přinesl konec 19. století, kdy zde knížecí rod Paarů začal ve svojí továrně vyrábět kachlová kamna a hliněné nádobí a o devět let později, v roce 1884, zde byla otevřena nejstarší odborná keramická škola v Čechách. Provozní závod společnosti Laufen CZ specializovaný na výrobu známé a ve světě uznávané sanitární keramiky Jika má za sebou více jak padesátiletou historii. „Původní provozy, kde se vyráběly toalety, umyvadla a další užitková keramika, přestaly na konci padesátých let dvacátého století stačit požadavkům na množství a kvalitu sortimentu. Proto byl postaven na počátku šedesátých let ve východní části Bechyně tento závod, v němž dodnes úspěšně vyrábíme zdravotnickou keramiku,“ stručně popisuje historii Ingrid Hejkalová. Závod prošel v průběhu let modernizací a byl vybaven nejpokrokovějšími technologiemi. Díky tomu dnes patří s roční kapacitou výroby 1,25 milionu kusů mezi největší výrobce zdravotnické keramiky v Evropě.

Návštěvníci Bechyně mohli prohlídku závodu rozšířit i o další program. V Alšově jihočeské galerii byla k  zhlédnutí výstava Fenomén B, jež se věnuje absolventům bechyňské keramické školy po roce 1945. Vystavena zde je nejen užitková keramika a porcelán, ale také volné keramické plastiky, obrazy, ukázky designu a další díla. V Městském muzeu v Bechyni je poslední příležitost vidět končící expozici s názvem „SUPŠ Bechyně aktuálně“, která se zaměřuje se na aktuální dění ve škole a představí práce studentů z posledních let. Sobotní hosté akce mohli zavítat na Keramické trhy, rodiče s dětmi ocenili tradiční koloběžkovou Grand Prix. Z obou akcí bylo možné využít speciální kyvadlovou dopravu na prohlídku keramičky a zpět do města.

(Zdroj: http://www.jika.cz/inspirace/aktuality/den-otevrenych-dveri-v-bechyni.html)

     jika manuály      jika manuály     

jika manuály     jika manuály

 

  
      
 

MAPCENTRUM A JIHOČESKÉ POHÁDKOVÉ KRÁLOVSTVÍ

V roce 2011 jsme navázali spolupráci s Jihočeským pohádkovým královstvím (více informací o Království naleznete na http://jcpohadkovekralovstvi.sweb.cz/). Panem Marcelem Götzem, "královským kancléřem",  jsme byli osloveni, zda bychom vytvořili ceny pro vyhodnocení pěti kategorií, které Pohádkové království sleduje a vyhodnocuje vždy za uplynulý rok. Tyto ceny jsou předávány v rámci Pohádkových dnů, které jsou pořádány na podporu cestovního ruchu v různých městech Jihočeského kraje. Jde o keramické sošky s motivem Kapra Jakuba, který je symbolem a maskotem Jihočeského pohádkového království. Dosud jsme připravili ceny na tyto Pohádkové dny:

 •   9. ročník Pohádkového dne v Jindřichově Hradci v březnu 2011 (Jiří Novotný)
 • 10. ročník Pohádkového dne v Netolicích 16. 3. 2012 (David Stankuš)
 • 11. ročník Pohádkového dne v Dačicích a Slavonicích 15. 3. 2013 (Jiří Novotný)
 • 12. ročník Pohádkového dne v Českých Budějovicích 4. 4. 2014 (Jiří Novotný) - novým králem po Zdeňku Troškovi se stává Václav Vydra
 • 13. ročník Pohádkového dne v Bechyni 5. 3. 2015 (Miroslav Oliva)

IX. POHÁDKOVÝ DEN V JINDŘICHOVĚ HRADCIIX. POHÁDKOVÝ DEN V JINDŘICHOVĚ HRADCI10. POHÁDKOVÝ DEN SE ZDEŇKEM TROŠKOU V NETOLICÍCH
MAPCENTRUM A POHÁDKOVÉ KRÁLOVSTVÍ ZDEŇKA TROŠKYMAPCENTRUM A POHÁDKOVÉ KRÁLOVSTVÍ ZDEŇKA TROŠKYMAPCENTRUM A POHÁDKOVÉ KRÁLOVSTVÍ ZDEŇKA TROŠKYMAPCENTRUM A POHÁDKOVÉ KRÁLOVSTVÍ ZDEŇKA TROŠKY
ÚČAST ŠKOLY NA 13. POHÁDKOVÉM DNU V BECHYNIÚČAST ŠKOLY NA 13. POHÁDKOVÉM DNU V BECHYNIÚČAST ŠKOLY NA 13. POHÁDKOVÉM DNU V BECHYNI
 Ceny Kapr Jakub za rok 2010, 2011, 2012, 2013 a 2014 (autoři Jiří Novotný - za rok
2010, 2012, 2013, David Stankuš - za rok 2011 a Miroslav Oliva - za rok 2014;
foto: Jiří Novotný)

"Občanské sdružení Pohádkové království se zabývá rozvojem domácího cestovního ruchu s cílovou skupinou děti, rodiny s dětmi a dospělí s fantazií. Po celé České republice je vytvořeno přibližně 300 Pohádkových infokanceláří. Cestovatelé s našimi pasy, vandrovními knížkami a 4 pohledy získávají překvapivé odměny, tituly, a diplomy za nasbírání pohádkových razítek s logovtipy od Jaroslava Kerlese.

Nejvýznamnější akce:

 • Kulinářské zážitky (koná se na asi 20 místech v ČR)
 • Poznávání památek za letních úplňků (asi 50 akcí)
 • Měsíc věží a rozhleden (letos zapojeno asi 110 turistických cílů v ČR)
 • Zvonkové průvody v adventním čase (20 míst)

Aktuální mapku Pohádkového královstvísi můžete stáhnout zde. Více informací o Království naleznete na http://jcpohadkovekralovstvi.sweb.cz/."

(Zdroj:http://jcpohadkovekralovstvi.sweb.cz/o_nas.html)

Czech Prestige - jazyková škola Natálie Gorbaněvské, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o.

V listopadu 2011 začala spolupráce s Czech Prestige - jazykovou školou Natálie Gorbaněvské, jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. a s jejím ředitelem Mgr. Zdeňkem Okůnkem. Cílem práce této školy je zprostředkování studia nadaných žáků z Ukrajiny, Ruska a Kazachstánu na českých výtvarných školách. Konkrétním výsledem spolupráce je studium studentů z Ruska a Kazachstánu, kteří u nás studují od září 2012.

Za účelem náborových akcí v cizině vytvořil v říjnu 2012 student 4. ročníku multimediálního oboru naší školy Jiří Bednář film, který propaguje studium na naší škole (zahraničním studentům nabízíme především studium oborů průmyslový design a keramika) a dále na školách v Kamenickém Šenově a v Hořicích. O aktivitách AJPP naleznete více na www.pragueacademy.ru, další informace na http://czechprestige.cz/isic.

 

EVROPSKÉ CENTRUM JAZYKOVÝCH ZKOUŠEK

V prosinci 2011 jsme rozjednali spolupráci s Evropským centrem jazykových zkoušek zastoupeným paní Markétou Kuldovou, vedoucí marketingu a rozvoje programů a hledáme možnosti, jak zařadit naši školu do systému evropských jazykových zkoušek. Více informací o Evropském centru jazykových zkoušek naleznete na www.elec.euwww.edulab.cz (sídlo: Mlýnská 172/2, 370 01 České Budějovice, telefon: +420 387 204 661, +420 733 180 139, e-mail: info@elec.eu).

Evropské centrum jazykových zkoušek bylo slavnostně otevřeno ve čtvrtek 26. 1. 2012 za přítomnosti náměstka primátora Českých Budějovic pro školství a sociální věci Mgr. Petra Podholy, zástupkyně University of Cambridge paní Joanny Szychowské, zástupkyně centrály jazykových zkoušek Österreichisches Sprachdiplom Deutsch z Vídně paní Karoline Janicek, ředitele centra a jednatele společnocsti Mgr. Davida Schaffelhofera a šedesáti zástupců spolupracujících základních a středních škol včetně školy naší (zastupoval ji ředitel Paed Dr. Jiří Novotný). Záštitu nad centrem převzal primátor Českých Budějovic Mgr. Juraj Thoma. Kontaktní osobou za naši školu je Mgr. Štěpánka Kukrálová.

Evropské centrum jazykových zkoušek (european Language Examination Centre - ELEC)
zařadilo naši školu do sítě partnerských center. Síť tvoří vybrané základní a střední školy rovnoměrně pokrývající celé území Jihočeského kraje. V úzké spolupráci s ELEC tak můžeme našim žákům nabídnout jedinečnou možnost absolvovat jazykovou přípravu zakončenou prestižními mezinárodně uznávanými zkouškami Cambridge English a ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch), a to přímo na půdě naší školy. Další informace získáte na webových stránkách Evropaského centra jazykových zkoušek www.elec.eu/).

EVROPSKÉ CENTRUM JAZYKOVÝCH ZKOUŠEK

EVROPSKÉ CENTRUM JAZYKOVÝCH ZKOUŠEKEVROPSKÉ CENTRUM JAZYKOVÝCH ZKOUŠEKEVROPSKÉ CENTRUM JAZYKOVÝCH ZKOUŠEK
EVROPSKÉ CENTRUM JAZYKOVÝCH ZKOUŠEK

Slavnostní otevření Centra jazykových zkoušek v Českých Budějovicích 26. 1. 2012.
Vlevo - ředitel centra Mgr. David Schachelhofer a Mgr. Petr Podhola, vpravo - budova centra
v Českých Budějovicích (foto: ELEC České Budějovice) 

SJEDNOCENÁ ORGANIZACE NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH TÁBOR

V  listopadu 2011 byla navázána spolupráce se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých (SONS) Tábor. Tato organizace pořádá pro své členy řadu akcí, mezi nimi i keramické kurzy. Výrobky, které na těchto kurzech v Táboře vzniknou, budou bezplatně vypalovány v naší škole. Členové SONS také u nás uskuteční exkurzi, kterou bychom rádi spojili s povídáním se studenty o úskalích, s jakými se v životě setkávají handicapovaní lidé. Podrobnosti o organizaci SONS naleznete na www.sons.cz.

MĚXUS SEZIMOVO ÚSTÍ

Během prvního dne otevřených dveří na naší škole 5. 10. 2011 byla s ředitelkou Městského střediska kultury a sportu (MěXus) Sezimovo Ústí Mgr. Romanou Krůčkovou domluvena spolupráce v rámci Sezimoústeckého loutkového festivalu 26 - 27. 11. 2011. Na naší škole byla vypsána soutěž na návrh plakátů na tuto akci. Během festivalu byly v prostorách vestibulu kina v Sezimově Ústí vystaveny všechny návrhy, grafické i keramické práce žáků, ve čtvrtek a v pátek 24. - 25. 11. 2011 byla uspořádána výtvarná dílna - keramika a malování loutek.O Městském kulturním středisku Sezimovo Ústí více na http://www.taborvakci.cz/mexus-sezimovo-usti
 

Spolupráce pokračovala i v únoru 2012. V neděli 12. 2. 2012 MěXus ve spolupráci s pelhřimovskou agenturou Dobrý den pořádal recesní soutěž o vytvoření nejdelší české housenky ze sněhových koulí. Součástí  této akce byla i tvorba sochy ze sněhu, kterou udělali studenti naší školy. Podrobnosti ZDE.

ZÁMEK DUB U PRACHATIC

V lednu 2011 začala spolupráce naší školy s majiteli zámku Dub u Prachatic. Byli jsme osloveni se žádostí vyrobit čtyři druhy speciálních cihel, které budou použity při probíhající rekonstrukci zámku. Realizace začala na jaře 2011 a v současné době probíhá - cihly vyrábějí pánové Jan Vančura a David Stankuš.

Na zámku se souběžně s rekonstrukcí pořádají nejrůznější kulturní akce, výstavy a také svatby. V červnu 2011 byla paní Janou di Battaglia nabídnuta řediteli školy prezentace a výstava na zámku v létě 2012. Této nabídky si vážíme a využili jsme jí v červenci a v srpnu 2012 ("Bechyňská keramika - pohlazení hlínou", 18. 6. - 31. 7. 2012; více ZDE).

Zajímavosti o zámku Dub u Prachatic naleznete na www.zamekdub.webnode.cz.

ZÁMEK DUB U PRACHATICZÁMEK DUB U PRACHATICZÁMEK DUB U PRACHATIC
Zámek Dub u Prachatic; uprostřed a vpravo tvarovky vyrobené ve škole v rámci spolupráce
 majitelů zámku se školou (foto: Matěj Novotný)

ROLNIČKA SOBĚSLAV

Naše škola spolupracuje s centrem Diakonie Českobratrské církve evangelické - střediskem Rolnička v Soběslavi. Středisko Rolnička, církevní právnická osoba, je typem neziskové organizace, která nabízí zejména sociální služby dětem a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od tří let z táborského regionu. Jednotlivé služby individuálně přizpůsobuje potřebám klientům. Chce, aby je služby provázely ve všech etapách jejich života, aby mohli v dětství i dospělosti s nezbytnou asistencí žít v sepětí se svou rodinou, přáteli, známými i širší komunitou, kde se cítí doma. Rolnička podporuje integraci, tedy přirozené a nenásilné začlenění lidí s postižením do života většinové společnosti. 

Jako jedno ze středisek Diakonie Českobratrské církve evangelické s vlastní právní subjektivitou byla Rolnička založena na podzim roku 1993 skupinou rodičů a členů sboru ČCE. Činnost byla zahájena v lednu 1994 otevřením denního centra pro 12 dětí s postižením ze Soběslavi. V průběhu let se rozšiřovala nabídka služeb i počet klientů. Dnes navštěvuje Rolničku více než 60 dětí i dospělých s postižením z celého Táborska. 

Rolnička Soběslav také provozuje chráněnou dílnu. Ve školní prodejně jsou dlouhodobě nabízeny k prodeji rolničky ve prospěch této organizace, spolupracujeme také při bechyňských keramických trzích, kdy s Rolničkou sdílíme stánek v parku na bechyňském náměstí. Pro Rolničku také organizujeme Rolničkové dny(odkazy jsou v Akcích 2011 - 2015), Bazárky ve škole a další akce. Na oplátku nám Rolnička poskytuje výstavní prostory ve své kavárně a čajovně (v letech 2013 - 2015 jsme tam uspořádali celkem tři výstavy). Prakticky všechny akce pro Rolničku ve škole organizuje ing. Jaroslava Bínová. V únoru 2016 byl realizován projekt "Kamarád pro volný čas". Dne 8. 2. 2016 pracovnice Rolničky Soběslav paní Renata Gargulová představila studentům projekt „Kamarád pro volný čas“. Jedná se o dobrovolnický projekt, pomocí kterého Rolnička Soběslav hledá studenty, kteří se stanou kamarády dětem s postižením. Jsme velice rádi, že se povedlo najít dobrovolníky z řad studentů domova mládeže a navázat tímto  úzkou spolupráci s Rolničkou Soběslav.

AMU PRAHA

V dubnu 2011 jsme byli osloveni zástupci AMU Praha s nabídkou spolupráce při zajištění 24-hodinového outdorového závodu SURVIVAL 2011 - Bez hranic. Jedná se o 10. ročník Otevřeného mistrovství České republiky a 1. ročníku závodu vozíčkářů v přírodním víceboji dvojic. Závod pořádá AMU Praha (Centrum pohybové přípravy sportu a rehabilitace), MAPA Survival, o. s. a Svaz paraplegiků, o. s. Záštitu převzali Karel Schwarzenberg, AMU a Město Hluboká nad Vltavou.

Předmět spolupráce:

 • Naše škola se zavázala zhotovit 50 cen s logem Survivalu pro několik kategorií soutěžících.
 • Survival nabízí:
  - spolupráci s CTVS VŠE ve výcvikovém středisku v Dobronicích (sjíždění Lužnice, sportovní program ve středisku);
  - jednodenní program ve středisku AMU v Poněšicích u Hluboké nad Vltavou;
  - možnost účasti dvou dvojic v závodu Survival 2011.

Zájem o spolupráci ze strany AMU nás těší, otevírá prostor pro jiné aktivity než výtvarné - konkrétně pro pohybové a sportovní. Závod Survival 2011 proběhl v červnu 2011.

AMU PRAHA
Pozvánka na Survival 2011 (autor: Matěj Jakoubek)

AMU PRAHAAMU PRAHAAMU PRAHA
AMU PRAHAAMU PRAHAAMU PRAHA
Ceny, které byly pro závod Survival 2011 zhotoveny v naší škole. (foto: Pavlína Novotná)

ZÁMEK MLADÁ VOŽICE

V letošním roce (2011) začala naše spolupráce se zámkem v Mladé Vožici. Jedná se o zbarokizovaný renesanční objekt, jehož obnova, lépe řečeno záchrana, začala v roce 2006 a podílí se na ní Jihočeský kraj, Ministerstvo kultury ČR, EEAGRANTS a NORWAYGRANTS. Je rozdělena do několika etap a bude trvat přibližně 15 let; poté se počítá s částečným zpřístupněním zámku veřejnosti. Již dnes se zde konají příležitostné kulturní akce a dny otevřených dveří 1. a 8. května. Právě těch letošních se týká naše spolupráce. Ve velkém zrekonstruovaném sále připravíme výstavu prací žáků, která bude pokračovat v zámecké zahradě (rovněž obnovované) keramickou ZOO pro děti. Předvedeme točení na kruhu a uspořádáme pro děti malou výtvarnou dílničku.

Více o zámku a jeho obnově najdete na www.zamekmladavozice.cz.

PREZENTACE ŠKOLY NA ZÁNMKU V MLADÉ VOŽICIPREZENTACE ŠKOLY NA ZÁNMKU V MLADÉ VOŽICIPREZENTACE ŠKOLY NA ZÁNMKU V MLADÉ VOŽICI
PREZENTACE ŠKOLY NA ZÁNMKU V MLADÉ VOŽICIPREZENTACE ŠKOLY NA ZÁNMKU V MLADÉ VOŽICIPREZENTACE ŠKOLY NA ZÁNMKU V MLADÉ VOŽICI
Částečně opravené průčelí vožického zámku, opravený Sál předků, freska na hlavním 
schodišti,
chodby v 1. patře a zadní průčelí směrem do zahrady (foto: Pavlína Novotná)

DPL OPAŘANY

Naše škola spolupracuje s DPL Opařany (www.dploparany.cz), největší dětskou psychiatrickou léčebnou v České republice. Již v minulosti byly pro zahradu léčebny zhotoveny keramické exteriérové plastiky a s podobnou žádostí se na školu obrátila paní ředitelka MUDr. Iva Hodková i letos. V pondělí 1. 11. 2010 navštívil areál léčebny pan Jan Vančura se studenty třetího ročníku keramického oboru, aby si mohli na místě vybrat místo pro své plastiky.

Kromě toho několikrát byly připravovány odlitky ptáčků, návrhy paní Heleny Schmaus-Shoonnerové, pravnučky Františka Křižíka. Drobné plastiky ptáčků byly dětmi z DPL malovány a prodány a výtěžek bude použit na aktivity DPL. Zatím naposledy proběhla tato činnost na jaře 2011 a spolupracovali na ní učitel naší školy pan David Stankuš a paní Anna Bosáková. Výsledky byly vystaveny na prodejní výstavě na podporu opařanské léčebny Umělci dětem a děti všem v Jindřichově Hradci 4. 5. - 10. 7. 2011.

V této činnosti dále pokračujeme. V roce 2014 jsme začali chystat nové odlitky, neboť se počítá s výstavou paní Heleny Schmaus-Shoonerové v Bechyňském muzeu v srpnu a září 2014 a v rámci této výstavy se opět budou prodávat plastiky ptáčků pro charitativní účely na DPL Opařany. V únoru byla odlita a připravena více než stovka plastik a ani u tohoto čísla neskončíme.

DPL OPAŘANYDPL OPAŘANYDPL OPAŘANY
Přežahnuté odlitky ptáčků pro DPL Opařany 2. 3. 2014. (Foto: Archív školy)

ALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIE

Spolupráce naší školy s Alšovou jihočeskou galerií spočívá ve spolupořádání mezinárodních keramických sympozií, která probíhají jako bienále. Sympozia v současné době pořádá organizace Mezinárodní sympozium keramiky, o.p.s. Výsledky sympozií bylo možné vidět v ojedinělé expozici v Mezinárodním muzeu keramiky v Bechyni. V současné době (2019) bohužel není stálá výstava instalována.


MEZINÁRODNÍ MUZEUM KERAMIKY BECHYNĚ

Vzniklo v souvislosti s konáním prvního sympozia v roce 1966 v areálu bývalého zámeckého pivovaru. Je pobočkou Alšovy jihočeské galerie se sídlem na Hluboké a od dalších poboček a výstavních prostor se liší tím, že je specializované pouze na keramiku a její vývoj v poslední třetině 20. a na počátku 21. století. V systematicky budovaném sbírkovém a studijním fondu jsou díla umělců z Evropy, USA, Kanady, Japoska, Koreje, Austrálie a samozřejmě díla předních tuzemských autorů.

Hlavním podnětem vzniku sbírky byla snaha o zachování a zpřístupnění unikátních výsledků Mezinárodního sympozia keramiky v Bechyni založeného v roce 1966 Luborem TěhníkemVáclavem Šerákem ve spolupráci s Pravoslavem Radou a Bohumilem Dobiášem ml. Tehdy došlo k položení pevných základů dnes nejdéle kontinuálně fungujícího sympozia na evropském kontinentě. Sympoziem inspirovaným obdobnou akcí v rakouském Gmundenu doposud prošlo na 400 umělců z celého světa.

Zatímco první a hlavní část sbírky je zastoupena sympoziálními předměty, druhou, méně známou část tvoří díla českých sochařů pracujících s keramickou hmotou. Byla získána dary a nákupy od významných umělců (např. Zdena Fibichová, Eva a Jan Švankmajerovi, Vincenc Vingler, Ladislav Zívr, Bohumil Dobiáš st. aj.).

(Volně použity materiály MMK v Bechyni 2014, Hálová Dita, Musilová Nikola, Herbia Č. Budějovice, 2014)

V současné době (výstavní sezóna 2019) není výstava sympoziálních artefaktů instalována, návštěvníci mohou v MMK Bechyně navštívit následující výstavy:

 • Re-generace - J. Jonášová a Z. Šimek (sochařské setkání ob generaci)
 • Alšova země - Podivuhodné stroje a vynálezy (výstava prací dětí a mládeže)
 • Kerapunk - doprovodný projekt Alšovy země (několik artefaktů z bechyňských sympozií)

Adresa: Zámek 135, 391 65 Bechyně; hlavní vchod je z náměstí T. G. Masaryka;
Kontakt: telefon: 00420 381 213 092, mobil: 00420 601 152 710; e-mail: E.Hyblova@ajg.cz, web: www.ajg.cz;
Otevřeno: květen - říjen denně od 9.00 do 18.00 hodin;
Vstupné: rodinné 70,- Kč / základní 50,- Kč / snížené 25,- Kč (děti ž - +ř let, studenti SŠ a VŠ, senioři) / MŠ a ZŠ v rámci výuky 10,- Kč (pedagogický dozor zdarma) / SŠ v rámci výuky 30,- Kč (pedagogický dozor zdarma) / komentované prohlídky, přednášky, doprovodný program - 35,- Kč / děti do 6 let zdarma.
Volné vstupné: každou neděli; Mezinárodní den památek, Mezinárodní den muzeí a galerií, Mezinárodní den dětí (1. 6. 2013); členové Kruhu přátel AJG; osoby se zdravotním postižením (držitelé průkazu ZTP, ZTP - P a jejich průvodci); členové asociace výtvarných pedagogů; členové Klubu přátel výtvarných umění; členové Unie výtvarných umělců; držitelé novinářských průkazů; držitelé průkazu ICOM; držitelé průkazu Rady galerií ČR; držitelé průkazu Asociace muzeí a galerií ČR; členové Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků a AICA; členové Uměleckohistorické společnosti Čech a Moravy; odborní pracovníci muzeí, galerií a památkových ústavů; studenti uměleckých SŠ, VOŠ a VŠ; studenti a učitelé Střední uměleckoprůmyslové školy v Bechyni; programové akce.
Mimo sezónu je možné domluvit návštěvu stálé expozice na tel.: 381 213 092

VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011VÝMĚNNÁ PRAXE BECHYNĚ - TRENTO, TRENTO - BECHYNĚ 2011
Mezinárodní muzeum keramiky - prostory bývalého bechyňského zámeckého pivovaru
(foto: Michal Miňha)

V pokladně muzea jsou k dispozici katalogy vydané AJG, monografie atd. Výstavy v AJG na Hluboké a ve Wortnerově domě v Českých Budějovicích naleznete na www.ajg.cz.


 Současnost školy

Původně renesanční pivovar pochází z 2. poloviny 16. století. Od roku 1967 je upraven pro potřeby Mezinárodního muzea keramiky Alšovy jihočeské galerie, které shromažďuje českou moderní a světovou keramiku a porcelán z výsledků Mezinárodních sympozií keramiky od roku 1966 i z vlastních nákupů.


Současnost školy

Originally a Renaissance brewery comes from 2nd half of the 16th century. Since 1967 it has been modified for the International Museum of Ceramics of Aleš Southbohemian Gallery collecting modern Bohemian and world ceramics and porzelain acquired both as the results of the International Symposiums of ceramics in Bechyně and since 1966 also purchased.


Současnost školy

Die unsprüngliche Renaissance-Brauerei stammt aus der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts. Seit dem Jahre 1967 dient sie den Bedürfnissen des Internationalen Keramik-Museums Der Südböhmischen Aleš-Gallrie, das die tschechishe moderne und internationale Keramik, sowie Porzellan im Ergebnis der Internationalen Keramik-Symposien seit dem Jahre 1966, sowie aus eigenen Einkäufen zusammenfasst.

 (Zdroj: propagační materiály: Alšova jihočeská galerie, Mapcentrum s.r.o., 2007, Mezinárodní muzeum keramiky - Umělci z celého světa, 2008)


VÝSTAVNÍ SEZÓNA 2017

 • Po stopách českých prvorepublikových architektů
  4. 6. - 2. 10. 2016 (vernisáž v sobotu 3. 6. 2017 v 15.00)
 • Josef a Ondřej Vajce - Malé připomenutí
  4. 6. - 8. 10. 2017 (vernisáž v sobotu 3. 6. 2017 v 15.00)
 • Kouzlo hlíny - poklady z depozitáře bechyňské keramické školy
  4. 6. - 8. 10. 2017

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIVOT DĚTEM

Již několikrát proběhl v Bechyni "Srdíčkový den", jehož se pod vedením ing. Jaroslavy Bínové zúčastnili studenti naší školy. V roce 2010 se tak stalo ve druhém zářijovém týdnu a ve prospěch Občanského hnutí Život dětem se angažovali studenti Monika Výsmeková, Tomáš Krejsa, Lucie Mikysková, Jana Gazdíková, Andrea Špirhanzlová, Renata Holotová, Petra Kosobudová, Petr Vlček, Tomáš Nýdl, Metoděj Žák, Radek Šejnoha, Sandra Šindelářová, Lucie Wijová, Veronika Bystrianská, Monika Pavlečková, Milan Marhoun, Leontýna Debefová, Šárka Buberová a Klára Kleinová, kteří vybrali částku celkem 6.217,- Kč. Jim i ing. Bínové patří poděkování.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIVOT DĚTEM

V roce 2011 spolupráce pokračuje. V září proběhla další sbírka, které se zúčastnili studenti 3. ročníku a vybrali více než 7.000,- Kč, což je výborný výsledek. Akci opět zorganizovala Ing. Jaroslava Bínová.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIVOT DĚTEM

A pokračujeme také v roce 2012. Tradiční zářijová akce proběhla 17. 9. 2012, zúčastnili se jí studenti 3.M, patronkou byla opět Ing. Jaroslava Bínová. Výsledkem bylo více než 6.000,- Kč pro postižené děti.

LA PELLEGRINA

Již podvacáté se v červenci a v srpnu 2010 v Bechyni konaly mezinárodní  hudební kurzy sdružení La Pellegrina (Poutnice). Jedná se o sdružení, které v roce 1989 založil a řídí hudební pedagog a dirigent pan Dirkjan Horringa z Utrechtu (Holandsko) a paní Dorothée Wortelboer, tanečnice a choreografka. Spolenost se zabývá autentickou interpretací staré hudby a pořádá v České republice prázdninové kurzy, jimiž prošly desítky amatérských i poloprofesionálních hudebníků z Holandska, Belgie, Francie, Velké Británie i České republiky. Pan Horringa spolupracuje také s poloprofesionálními sbory a orchestry na Ukrajině, v Bělorusku, na Litvě, působí jako učitel na hudebních školách v Itálii, Polsku a v České republice. Více o sdružení naleznete na www.pellegrina.net.

Bechyňské kurzy jsou desetidenní, domov mládeže naší školy poskytuje ubytování účastníkům kurzů. Účastníci cvičí v prostorách františkánského kláštera. Během kurzů jsou pořádány koncerty, na závěr každého běhu je uspořádán velký koncert pro veřejnost. Tyto kurzy jsou významným obohacením letního kulturního života v Bechyni.


LA PELLEGRINA 2010

Na schůzce s panem Horringou v pátek 26. 3. 2010 byly dohodnuty podmínky ubytování účastníků letní hudební školy. Jubilejní 20. ročník proběhl celkem ve třech turnusech 15. 7. - 22. 8. 2010.

15. 7. 2010 přivítal ředitel školy účastníky prvního turnusu - 5 lektorů a 37 hudebníků - a popřál jim mnoho zdaru. První běh La Pellegriny 2010 byl zakončen operním koncertem ve Vokově sále bechyňského zámku v sobotu 24. 7. 2010. Ještě před tím předal ředitel školy suvenýry, které byly pro hosty připraveny. 25. 7. 2010 se účastníci prvního turnusu rozjeli domů. Druhý turnus proběhl 29. 7. - 8. 8. 2010 a třetí 12. - 22. 8. 2010.


LA PELLEGRINA 2011

Letošní pobyt holandských hudebníků proběhl v jednom turnusu, a to 14. - 24. 7. 2011.


LA PELLEGRINA 2012

V letošním roce se La Pellegrina vrací do Bechyně i druhým turnusem; na schůzce s panem Dirkjanem Horringou v pátek 27. 4. 2012 byly dohodnuty termíny pobytů Holanďanů v tomto roce. Půjde o termín 15. - 25. 7. 2012 a 27. 7. - 5. 8. 2012.


LA PELLEGRINA 2013

V letošním roce proběhly v Bechyni opět dva turnusy, a to v druhé půli července a v srpnu. 17. 8. 2013 byl druhý turnus zakončen velkolepým, skvělě připraveným barokním večerem ve Vokově sále bechyňského zámku. Soubor připravil výběr tanečních scén a árií  z oper Le Bourgeois Gentilhomme (Měšťák šlechticem, autoři Jean-Baptiste Lully a Moliére) a L´Europe Galante (autor André Campra). Lektory kurzů byli Dirkjan Horringa (Nizozemí, zpěv, dirigent), Mitchell Sandler (USA, zpěv), Enrique Goméz-Cabrero Fernández (Španělsko, orchestr), Dorothée Wortelboer (Nizozemí, choreografie) a Marco Vitale (Itálie, cembalo). Již nyní se těšíme na pokračování projektu La Pellegrina v roce 2014.


LA PELLEGRINA 2014

To, nač jsme se těšili, se uskutečnilo, a to opět ve dvou turnusech - červencovém a srpnovém. Podobně jako loni probíhají koncerty a hudební vystoupení. Jedno ze zvláště zdařilých proběhlo 28. a 29. 7. 2014 ve Vokově sále na bechyňském zámku. Pellegrina sehrála barokní operu Henryho Purcella Král Artuš aneb Britská čest. Podobně jako loni byli lektory Dirkjan Horringa (Nizozemí), Mitchell Sandler (USA), Enrique Goméz-Cabrero Fernández (Španělsko), Dorothée Wortelboer (Nizozemí, choreografie) a Marco Vitale (Itálie).


LA PELLEGRINA 2015

Rovněž letos proběhl ve dvou turnusech kurz hudebníků La Pellegrina 2015. Závěrečný koncert byl součástí Bechyňských doteků 2015 a proběhl v pátek 14. 8. 2015. Těšíme se na další ročník a věříme, že přivítáme opět kvalitní hudebníky včele s lektorem Dirkjanem Horringou.


LA PELLEGRINA 2016 - 2019

V letech 2016 - 2019 probíhaly hudební kurzy obvyklým způsobem. V rámci kurzů La Pellegrina 2019 proběhlo několik koncertů, a to 24. 7. 2019 v sále ZUŠ (barokní hudba autorů Campry, Rameau a jinýchautorů), 27. 7. 2019 v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie (Montéclairova barokní opera Jephté), 2. 7. 2019 v sále ZUŠ (skladby Antonína Dvořáka a Franze Schuberta) a závěrečný koncert 10. 8. 2019 v klášterním kostele pod názvem Dobří přátelé Dvořák a Brahms, v němž vystoupili orchestr, sbor a sólisté kurzu La Pellegrina.

DOMOV SV. ANEŽKY, o.p.s. V TÝNĚ NAD VLTAVOU

V nedalekém Týně nad Vltavou pracuje již více než deset let Domov sv. Anežky. Vznikl rekonstrukcí rozsáhlé zemědělské usedlosti a v současné době je jednou z náplní jeho činnosti provoz chráněných dílen. Kromě jiných i velmi dobře vybavené dílny na výrobu a dekoraci keramiky.

Ve čtvrtek 11. 3. 2010 proběhlo v Bechyni setkání ředitelů SUPŠ Bechyně Jiřího Novotného a Domova sv. Anežky pana Jana Šestáka. Tématem bylo projednání spolupráce obou institucí a jejich vzájemná podpora. Pevně věříme, že spolupráce nejenom v rovině odborné, ale i sociální se postupně rozvine a bude přínosná pro obě zúčastněné strany.

Budoucí spolupráce se nabízí v následujících oblastech: 

 • ze strany školy technologické poradenství pro chráněnou keramickou dílnu Domova sv. Anežky, vzorkování a pomoc při řešení technologických problémů; 
 • pomoc při výrobě sádrových forem pro výrobu keramiky;
 • poskytnutí směsí glazur pro glazování výrobků chráněné dílny;
 • Domov sv. Anežky nabízí své dílny jako místo pro praxi studentů SUPŠ Bechyně;
 • studenti SUPŠ Bechyně budou mít možnost aměřit své ročníkové práce na přípravu nového výrobku některé z chráněných dílen Domova sv. Anežky (keramické, truhlářské apod.) včetně možnosti navrhování designových řad výrobků;
 • spolupráce Domova sv. Anežky s multimediálním oborem SUPŠ Bechyně při tvorbě krátkých spotů, využitelných např. při propagaci výrobků chráněných dílen Domova sv. Anežky nebo jiných akcí a aktivit - to vše za účasti klientů Domova sv. Anežky;
 • spolupráce Domova sv. Anežky s grafickým oborem SUPŠ Bechyně při přípravě tiskovin, grafického zpracování propagačních materiálů apod.; i zde se nabízí možnost praxe studentů, zaměření jejich ročníkových či absolventských prací;
 • Domov sv. Anežky nabízí prostor pro mimoškolní aktivity studentů školy (např. keramický či jinak výtvarně zaměřený kroužek pro klienty Domova sv. Anežky apod);
 • Domov sv. Anežky nabízí možnost odborného zajištění semináře, přednášky, besedy apod. na téma pracovní a společenské začlenění lidí s postižením (právě otázky tohoto typu mohou být pro studenty velmi zajímavé a pro jejich život přínosné), provoz chráněné dílny (např. ekonomické otázky) apod.;
 • vzájemná propagace obou institucí (webové stránky, tiskoviny, vnitřní prostory školy a Domova sv. Anežky);
 • SUPŠ Bechyně nabízí propagaci Domova sv. Anežky, jeho činnosti a výrobků jeho chráněných dílen na svých výstavách a dalších akcích.

 SPOLUPRÁCE S DOMOVEM SV. ANEŽKY, o.p.s. V TÝNĚ NAD VLTAVOU
Domov sv. Anežky, Týn nad Vltavou 
(foto: propagační materiál Domova sv. Anežky Týn nad Vltavou)

DOMOV PRO SENIORY BECHYNĚ

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

V lednu 2010 byla obnovena spolupráce s Domovem pro seniory v Bechyni. Naši studenti navštěvují domov a jeho klienty. Studenti Petr Pich, Markéta Souhradová, Lucie Míková, Petra Pokorná a Monika Pavlečková pracuvali s klienty v improvizované keramické dílně v prostorách Domova, Lucie Mikysková, Nina Hudecová, Leontýna Debefová, Šárka Buberová, Petra Kosobudová a Kristýna Křížková navštěvují klienty a tráví s nimi čas rozhovory a na procházkách, Lukáš Hazuka a Richard Kříž brali na procházky vozíčkáře.

Všem studentům patří za tuto aktivitu velký dík ředitelky Domova pro seniory paní Sakařové i ředitele školy.

Spolupráce s domovem pro seniory BechyněSpolupráce s domovem pro seniory BechyněSpolupráce s domovem pro seniory Bechyně
Studenti při práci s klienty Domova pro seniory, březen 2010 (foto: Petr Pich)


Velikonoce 2010 v Domově pro seniory

V úterý 30. 3. 2010 od 14.30 se v Domově pro seniory v Bechyni uskutečnila malá výtvarná dílnička. Studenti naší školy s klienty Domova zdobili velikonoční kraslice a připravovali velikonoční výzdobu. Jedná se o studentky Moniku Pavlečkovou, Petru Kosobudovou, (obě 2. D), Kristýnu Křížkovou, Šárku Buberovou, Leontýnu Debefovou (všechny 2 . V) a Lucii Míkovou (4. V).


Závěr školního roku

Závěrem školního roku jsme obdrželi velmi hezký dopis od ředitelky Domova pro seniory paní Sakařové. Opravdu velký dík patří všem, kteří se na práci v Domově podíleli. Věříme, že bude pokračovat i po prázdninách.

Spolupráce s domovem pro seniory Bechyně

 

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Také v novém školním roce pokračujeme ve spolupráci s Domovem pro seniory. Do konce září 2010 sestavila paní vychovatelka Jiřina Korecká  skupinu studentů, kteří budou pokračovat v práci klienty velmi oblíbeného keramického kroužku i v dalších aktivitách. 

V letošním školním roce se do těchto aktivit zapojili Ilona Nováčková (keramický kroužek), Jitka Hofmanová, Veronika Jankovcová, Monika Pavlečková a Nina Hudecová (individuální dobrovolnická činnost), Jiří Bednář, Jakub Černý a Lubomír Šimák (procházky s vozíčkáři za hezkého počasí). V pravidelných návštěvách domova a v oblíbených rozmluvách s jeho klienty pokračoval i Mgr. Otakar Novák.

Spolupráce s domovem pro seniory Bechyně

 

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Od 5. 2. 2013 jsme opět zahájili činnost v DPS v Bechyni. Tentokrát se přihlásily studentky z 1. ročníků;  jsou to: Barbora Jarošová, Barbara Mráčková, Zuzana Citovská, Klára Miklulová, Štěpánka Rolniková, Eliška Turonyová, Martina Strnadová a Lenka Dostálová; spolupráci zaštiťuje vychovatelka paní Jiřina Korecká.

Na úterý 26. 3. 2013 jsme s DPS připravili malou keramickou dílničku, kde si mohli klienti s pomocí studentek vyrobit velikonoční dekorace. Na této akci spolupracovaly studentky Nováčková, Jarošová, Mráčková, Tonková, Rolniková a vychovatelka Jiřina Korecká. Odpoledne se opravdu vydařilo.  Výrobky seniorů byly převezeny do školy, pan David Stankuš přislíbil, že se o pálení postará. Děkujeme všem, kteří se na zdařilé akci podíleli.ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Také v letošním školním roce pokračujeme ve spolupráci s Domovem pro seniory v Bechyni. V září se na naše dobrovolníky obrátila paní Tomaňová s žádostí o pomoc klientům s vyplňováním dotazníků, poté žáci pomáhali vozíčkářům s transportem na exkurzi do klášterního kostela. 27. 11. 2013 jsme v domově prožili krásné odpoledne při přípravě adventní výzdoby. Vánoční atmosféra nezasáhla jen nás, ale i klienty, kteří vzpomínali a vyprávěli své zajímavé příběhy.

Jiřina Korecká, vychovatelka DM

NAŠI DOBROVOLNÍCI V DOMOVĚ PRO SENIORYNAŠI DOBROVOLNÍCI V DOMOVĚ PRO SENIORYNAŠI DOBROVOLNÍCI V DOMOVĚ PRO SENIORY
Příprava adventní výzdoby v DPS Bechyně. (Foto: Archív školy)


ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Také v tomto školním roce spolupráce pokračuje, a to opět díky paní vychovatelce Korecké a studentům - dobrovolníkům. Byla uspořádána adventní dílnička (listopad 2014) a velikonoční dílnička (březen 2015) a skupina třicet studentů při stěhování Domova do nových prostor Na Libuši (leden 2015).

POMOC NAŠICH STUDENTŮ PŘI STĚHOVÁNÍ DPS BECHYNĚ

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

V pondělí 23. 11. 2015 proběhlo další adventní tvoření v Domově pro seniory v BechyniV letošním roce jsem oslovila nové dobrovolníky z 1. ročníků: Nikolu Káškovou, Markétu Melmukovou a Marii Dvořákovou z 1.K a Nikolu Pazderovou, Alici Martincovou a Terezii Marčíkovou z 1.G. Jejich nadšení a radost z dobrovolnictví se projevilo v nádherném adventním tvoření. Spokojeni byli nejen klienti, ale i my všechny jsme odcházely s příjemným pocitem.

Jiřina Korecká, vychovatelka DM

ADVENTNÍ TVOŘENÍ V DPS BECHYNĚADVENTNÍ TVOŘENÍ V DPS BECHYNĚADVENTNÍ TVOŘENÍ V DPS BECHYNĚ
ADVENTNÍ TVOŘENÍ V DPS BECHYNĚADVENTNÍ TVOŘENÍ V DPS BECHYNĚADVENTNÍ TVOŘENÍ V DPS BECHYNĚ
Několik momentek z adventního tvoření v DpS Bechyně 23. 11. 2015. (Foto: Archiv školy)

ZŠ DUKELSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICE

Během jarních prázdnin v roce 2010 byla dohodnuta dlouhodobá spolupráce se ZŠ Dukelská. Spolupráce se bude týkat zejména výtvarné oblasti. V ZŠ Dukelská je keramická dílna a té především by se měla týkat naše vzájemná spolupráce. Nabízíme:

 • poradenství v oblasti práce s hlínou;
 • plenér pro výtvarný kroužek při ZŠ Dukelská (první již proběhl v květnu 2009), který se bude týkat konkrétně keramiky (práce dětí v dílnách školy, možnosti alternativního pálení atd.);
 • výstavní činnost (možnost prezentace výsledků plenéru a práce dětí ve výstavních prostorách SUPŠ Bechyně);
 • vzájemnou popularizaci spolupráce na webových stránkách a v rámci výstav SUPŠ Bechyně.

Pro naši školu si od spolupráce slibujeme možnost popularizace na významné základní škole v krajském městě a také podpořit zájem dětí o řemeslnou a rukodělnou práci a ukázat, že takováto práce má smysl a budoucnost.


Plenér ZŠ Dukelská 2010

Po loňské první zkušenosti se letos podruhé uskutečnil plenér dětí ze ZŠ Dukelská České Budějovice. Proběhl ve dnech 10. - 12. 5. 2010. Patnáct dětí a tři učitelé pracovali ve školních dílnách. Děti měly možnost točit na kruhu a modelovat a kromě toho jim jejich učitelé připravili další pogram plný různých výtvarných aktivit. Na závěr děti navštívily Mezinárodní muzeum keramiky - Alšovu jihočeskou galerii v Bechyni. Hliněné věci, které děti vytvořily, byly vypáleny ve školní peci a dále výtvarně zpracovány. Poté byla v ZŠ Dukelská uspořádána výstava.


Plenér ZŠ Dukelská 2011

Po roce se na nás opět obrátili učitelé ze ZŠ Dukelská České Budějovice s prosbou o pomoc při zajištění ubytování, stravování a poskytnutí prostor školy během již třetího výtvarného plenéru v Bechyni. Letošní plenér byl stanoven na týden 2. - 6. 5. 2011. Výtvarných činností se zúčastniloný počet 12 dětských výtvarníků, které vedli učitelé paní Jana Bártová a pan Jakub Pich (absolvent školy).Kromě práce ve volné přírodě strávili dvě dopoledne v točírně prací na hnčířském kruhu a dalšími aktivitami. Přežahnuté práce dětí byly předány 23. 5. 2011; po dopracování  budou opět vystaveny v ZŠ Dukelská v Českých Budějovicích. V průběhu letošního plenéru byla zároveň domluvena další spolupráce: v září 2011 proběhla na našem domově mládeže soustředění asi 70 žáků šestých tříd ZŠ Dukelská.

ZŠ DUKELSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICEZŠ DUKELSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICEZŠ DUKELSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICE
ZŠ DUKELSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICEZŠ DUKELSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICEZŠ DUKELSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICE
ZŠ DUKELSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICEZŠ DUKELSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICEZŠ DUKELSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICE
ZŠ DUKELSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICEZŠ DUKELSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICEZŠ DUKELSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICE
ZŠ DUKELSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICEZŠ DUKELSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICEZŠ DUKELSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICE
ZŠ DUKELSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICEZŠ DUKELSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICEZŠ DUKELSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICE
Výtvarné aktivity dětí ze ZŠ Dukelská České Budějovice v Bechyni, květen 2011
(foto: archiv ZŠ Dukelská)

Od školního roku 2011/2012 se naše spolupráce se ZŠ Dukelská změnila: v září 2011 a 2012 v Bechyni proběhl adaptační kurz žáků šestých ročníků. Domov mládeže zaplnilo již podruhé na 80 dětí z Českých Budějovic, kteří ke svým pohybovým aktivitám využívali blízký stadion a krásnou přírodu v okolí Bechyně.