AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

VÝSTAVA KOUZLO HLÍNY V AJG BECHYNĚ

Na letošní sezónu v Alšově jihočeské galerii - Mezinárodním muzeu keramiky v Bechyni jsme připravili velkou průřezovou školní výstavu pod názvem Kouzlo hlíny s podtitulem Poklady z depozitáře bechyňské keramické školy. Výstavou přibližujeme vývoj keramiky i estetických názorů na ni od založení školy do současnosti. Předpokládáme, že se tato výstavy stane základem opravdu reprezentativní výstavy ke 130. výročí školy, které připadá na jaro příštího roku.

Prostor v 1. patře bývalého bechyňského pivovaru (obsazujeme zde celkem 59 vitrin) sdílíme s absolventkou naší školy ak. soch. Markétou Škopkovou, která připravila expozici rozměrných plastik i drobných artefaktů a porcelánových hrnků, ale také pastelů pod názvem Cestou dlouhou věčnou touhou. Možnosti společné výstavy právě s touto výtvarnicí, účastnicí bechyňského sympozia v roce 2010, si velmi vážíme.

Další sezónní výstavou byla výstava Lidi skvělé keramičky paní Šárky Radové a výstava výsledků 25. ročníku Mezinárodního sympozia keramiky 2012, která byla nainstalována v polovině červny a trvala do 30. 7. 2013. .

Společná vernisáž tří výstav proběhla v sobotu 4. 5. 2013 ve 14.30. Nutno říci, že snad nikdy nebyly prostory Mezinárodního muzea keramiky při vernisáži zaplněny tak, jako v tomto sobotním odpoledni. Díky třem atraktivním výstavám přijelo mnoho lidí, přišlo ale také množství Bechyňáků. Volné hudební sdružení podbarvilo vernisáž hudbou a zpříjemnilo už tak milý den.

Od 3. 8. 2013 do 29. 9. 2013 pak probíhá výstava Markéty Novákové, Daniela Piršče a ateliéru keramiky VŠVU z Bratislavy a velmi zajímavá výstava soch Michala Gabriela s názvem Predátoři

Školní výstava potrvá do 29. 9. 2013. Srdečně zveme všechny milovníky keramiky i volné sochařské tvorby!

VÝSTAVA KOUZLO HLÍNY V AJG BECHYNĚVÝSTAVA KOUZLO HLÍNY V AJG BECHYNĚVÝSTAVA KOUZLO HLÍNY V AJG BECHYNĚ
VÝSTAVA KOUZLO HLÍNY V AJG BECHYNĚ
VÝSTAVA KOUZLO HLÍNY V AJG BECHYNĚVÝSTAVA KOUZLO HLÍNY V AJG BECHYNĚ
VÝSTAVA KOUZLO HLÍNY V AJG BECHYNĚ
VÝSTAVA KOUZLO HLÍNY V AJG BECHYNĚVÝSTAVA KOUZLO HLÍNY V AJG BECHYNĚ
VÝSTAVA KOUZLO HLÍNY V AJG BECHYNĚ
VÝSTAVA KOUZLO HLÍNY V AJG BECHYNĚVÝSTAVA KOUZLO HLÍNY V AJG BECHYNĚ

VÝSTAVA KOUZLO HLÍNY V AJG BECHYNĚ
VÝSTAVA KOUZLO HLÍNY V AJG BECHYNĚVÝSTAVA KOUZLO HLÍNY V AJG BECHYNĚ
Vernisáž tří výstav v Mezinárodním muzeu keramiky Bechyně 4. 5. 2013. (Foto: Matěj Novotný)