SUPS logo SUPŠ Bechyně

vlajka CZ vlajka CZ vlajka CZ

NOVINKY

OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

 • Více ZDE
 • Oslavy 135. výročí školy proběhnou 20. - 21. 9. 2019
  Srdečně zveme!


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

29. 7. 2019 začala kompletní rekonstrukce budov školy a domova mládeže. Ředitelství SUPŠ Bechyně sděluje, že  od 1. 8. 2019 není možné v domově mládeže až do ukončení rekonstrukce poskytovat ubytování Děkujeme za pochopení.
Ubytování žákům školy od 1.9. 2019 bude poskytnuto.


KERAMICKÉ TRHY BECHYNĚ


Více ZDE


KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA NA
VÝSTAVĚ EXPO TÝN 2019

 • Konala se 20. 7. 2019. Více ZDE

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍ-
HO ROKU 2019/2020


OPRAVNÉ ZKOUŠKY

 • 26. - 27. 8. 2019
  Více ZDE

OPRAVNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY

 • 18. 9. 2019
 • Více ZDE

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020


LETNÍ KURZY PRO VEŘEJNOST 2019

 • Průběh kurzů 2019 - více ZDE


ZVEME NA VÝSTAVY 

 • Účast školy na výstavě Expo Týn 2019
  Dům U Zlatého slunce, Týn nad Vltavou
  28. 6. - 31. 8. 2019. Více ZDE
 • Galerie Zámecká sýpka Bechyně
  - Sochy, objekty a obrazy Vladimíra
    Preclíka
  - Školní výstava historické keramiky
    (15. 6. - 31. 8. 2019)
  - Silný ročník (3. 8. - 31. 8. 2019; derniéra
    21. 9. 2019 při 135. výročí školy)
 • Výstava Keramické věže Jana Bendy
  Školní Galerie Na chodbě (28. 6. - 27. 9. 2019). Více ZDE

OSLAVY 135. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLYAKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/19


PŘIPRAVUJEME


PRÁVĚ PROBÍHÁ

 • DOPORUČUJEME:
  Aktuální výtvarné a kulturní akce

  Více ZDE

DOPLŇKOVÁ ČINNOST ŠKOLY


NAŠI PARTNEŘI

e na adresu LAUFEN CZ s.r.o. 
Podrobnosti ZDE

www.jika.cz  www.laufen.com/cz

LAUFEN

LASSELSBERGER s. r. o.
Podrobnosti ZDE

NAŠI PARTNEŘI
O firmě: www.rako.cz


 

SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE

LASSELSBERGER, S.R.O.

Společnost LASSELSBERGER, s.r.o je v současnosti největším výrobcem keramických obkladových materiálů v České republice. Zachovává a dále rozvíjí dlouhou tradici keramické výroby v České republice. Rodinná firma Lasselsberger z Rakouska se v letech 1998 - 2002 stala postupně majoritním vlastníkem Chlumčanských keramických závodů, Keramiky Horní Bříza, Rakovnických keramických závodů a Calofrigu Borovany. Od roku 2004 došlo postupně ke vzniku samostatných firem LASSELSBERGER v oblasti keramiky, LB Minerals v oblasti surovin a Cemix v oblasti stavebních hmot.


Z HISTORIE

Počátky keramické výroby v Chlumčanech jsou datovány rokem 1875. V roce 1883 zde bylo nalezeno ložisko kaolínu a majitel Jan Fritz pak pokračoval v těžbě kaolínů v okolí Chlumčan a Dobřan a založil keramický závod v Horní Bříze. V roce 1913 byly založeny Dobřanské keramické a šamotové závody, které zahájily výrobu glazovaných dlaždic a obkladaček. Tento závod byl v letech 1926 - 1927 začleněn do keramické společnosti v Horní Bříze. Nadále byla hlavní těžba kaolínů a výroba šamotových cihel, dlaždic , bordur, kachlů a kachlových kamen.

Po katastrofální povodni v Rakovníku (1882) byly uzavřeny tamní kamenouhelné doly a majitel dolů, společnost Moravia, se rozhodla využít budovy pro výrobu keramiky. Po předběžných zkouškách byly budovy vybaveny potřebným zařízením a v roce 1883 byla zahájena výroba žáruvzdorných cihel a režných dlaždic. Významného rozvoje továrna dosáhla po roce 1898, kdy díky jednomu z majitelů, Emilu Sommerschuhovi, byla navázána spolupráce se sochaři, malíři a architekty a sortiment výroby byl rozšířen o pórovité obkladačky, mozaiky, keramické obrazy, zahřadní a hřbitovní keramiku, speciální reliéfní obklady budov a fasádní obkladačky. V roce 1907 koupil továrnu kníže Jan II. z Lichtenštejna a význam podniku dále vzrůstal.

Po roce 1948 byly keramické závody zestátněny a vznikly samostatné státní podniky (Chlumčany, Staňkov, Poběžovice, Calofrig Borovany, Břasy, závody Rako 1, Rako 2, Rako 3 v Rakovníku atd.). V letech 1990 - 1992 byly tyto podniky privatizovány v akciové společnosti a došlo k zásadním změnám, k investicím do výrobních linek, do technologií, do designu výrobků. Výrazně se rozšiřuje sortiment výrobků a podniky se kromě českého trhu stále více orientují na trhy západní. V letech 1998 - 2002 se majoritním vlastníkem těchto podniků stává společnost Lasselsberger.

Významné realizace na budovách:

 • Obecní dům v Praze - doklad skvělé práce rakovnických keramiků, živá "výstavní síň" české značky RAKO;
 • hotel Imperial v Karlových Varech - původní výzdoba byla dokončena v roce 1913; keramika dala podobu části hotelu, kavárny v přízemí atd.;
 • Bauerova vila v Lidbořicích u Kolína - v roce 2008 byla otevřena veřejnosti jako unikátní galerie kubistického designu; rakovnická keramička vybavila koupelny této ve své době moderní a vysoce avantgardní vily;
 • vila Tugendhadt v Brně - po dlouhé rekonstrukci byla otevřena v březnu 2012; koupelny a další prostory s keramickými obklady jsou kompletně vybaveny obklady RAKO;
 • další významné reference: Tunel Holland (New York), Lázně Amalienbad (Vídeň), světová i domácí sanatoria, lázně, fasády řady významných budov atd.

Podrobnosti o firmě naleznete na www.rako.cz.

(Volně použity propagační materiály firmy: Výroba keramických obkladů jednožárovým způsobem)


SPOLUPRÁCE FIRMY SE ŠKOLOU

V současné době (jaro 2014) probíhají intenzívní jednání mezi ředitelem školy a zástupci firmy Lasselsberger, s.r.o. o budoucí spolupráci. Je naznačeno několik cest spolupráce a oboustranně je o tuto spolupráci zájem. Firma i škola jsou signatáři Sektorové dohody pro keramiku, která byla podepsána na jaře 2012. Obě strany hodlají obnovit tradiční spolupráci v oblasti přípravy odborníků. Zájmu firmy o školu si velmi vážíme.

Hlavní okruhy budoucí spolupráce vykrystalizovaly po četných jednáních a vzájemných návštěvách zástupců firmy pana Aleše Voráčka a paní ing. Jany Kopačkové v Bechyni, ředitele školy v Chlumčanech a po třech Kulatých stolech se zazaměstnavateli v rámci Sektorové dohody pro keramiku.

 • Orientace společnosti Lasselsberger, s.r.o. na SUPŠ Bechyně: vychází z letité tradice, z toho, že řada zaměstnanců společnosti v závodech Chlumčany a Rakovník je absolventy bechyňské školy.
 • Pomoc s nábory studentů pro školní rok 2014/2015: pan Aleš Voráček rozšíří ve školách na Chlumčansku informační materiály SUPŠ Bechyně. Studium může být nabízeno ihned, nezáleží na počtu zájemců. Je jasné, že půjde o jednotlivce, nikoli o masovou záležitost. Rozšíření propagačních materiálů bude provedeno co nejrychleji vzhledem k tomu, že přihláška ke studiu do prvního kola přijímacího řízení ke studiu v SUPŠ Bechyně se odevzdává do 30. 11. 2014.
 • Firma Lasselsberger je ochotna nabídnout zájemcům o studium sponzoring na dopravu a ubytování.
 • Firma je ochotna poskytnout své odborníky pro výuku v SUPŠ Bechyně (např. Ing. Jana Kopačková).
 • Firma nabízí odborné praxe žákům SUPŠ Bechyně: dvoutýdenní praxe žáků ve 3. a 4. ročníku (možnost ubytování v Chlumčanech).
 • Firma nabídne možnost, nikoli jistotu zaměstnání.
 • Škola je ochotna upravit školní vzdělávací program oboru Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu vzhledem k potřebám firmy, například zařazením volitelného předmětu Technologie keramiky a laboratorní cvičení ve 3. a 4. ročníku. Žáci, kteří přijmou podporu od firmy, si tento předmět vyberou povinně.
 • Škola má zájem o výstavu ve vzorkové prodejně Lasselsbergru v Plzni. Škola zašle ukázky prací.
 • Škola má zájem o exkurzi ve vzorkové prodejně v Plzni a v závodě v Chlumčanech.