SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE

LASSELSBERGER, S.R.O.

Společnost LASSELSBERGER, s.r.o je v současnosti největším výrobcem keramických obkladových materiálů v České republice. Zachovává a dále rozvíjí dlouhou tradici keramické výroby v České republice. Rodinná firma Lasselsberger z Rakouska se v letech 1998 - 2002 stala postupně majoritním vlastníkem Chlumčanských keramických závodů, Keramiky Horní Bříza, Rakovnických keramických závodů a Calofrigu Borovany. Od roku 2004 došlo postupně ke vzniku samostatných firem LASSELSBERGER v oblasti keramiky, LB Minerals v oblasti surovin a Cemix v oblasti stavebních hmot.


Z HISTORIE

Počátky keramické výroby v Chlumčanech jsou datovány rokem 1875. V roce 1883 zde bylo nalezeno ložisko kaolínu a majitel Jan Fritz pak pokračoval v těžbě kaolínů v okolí Chlumčan a Dobřan a založil keramický závod v Horní Bříze. V roce 1913 byly založeny Dobřanské keramické a šamotové závody, které zahájily výrobu glazovaných dlaždic a obkladaček. Tento závod byl v letech 1926 - 1927 začleněn do keramické společnosti v Horní Bříze. Nadále byla hlavní těžba kaolínů a výroba šamotových cihel, dlaždic , bordur, kachlů a kachlových kamen.

Po katastrofální povodni v Rakovníku (1882) byly uzavřeny tamní kamenouhelné doly a majitel dolů, společnost Moravia, se rozhodla využít budovy pro výrobu keramiky. Po předběžných zkouškách byly budovy vybaveny potřebným zařízením a v roce 1883 byla zahájena výroba žáruvzdorných cihel a režných dlaždic. Významného rozvoje továrna dosáhla po roce 1898, kdy díky jednomu z majitelů, Emilu Sommerschuhovi, byla navázána spolupráce se sochaři, malíři a architekty a sortiment výroby byl rozšířen o pórovité obkladačky, mozaiky, keramické obrazy, zahřadní a hřbitovní keramiku, speciální reliéfní obklady budov a fasádní obkladačky. V roce 1907 koupil továrnu kníže Jan II. z Lichtenštejna a význam podniku dále vzrůstal.

Po roce 1948 byly keramické závody zestátněny a vznikly samostatné státní podniky (Chlumčany, Staňkov, Poběžovice, Calofrig Borovany, Břasy, závody Rako 1, Rako 2, Rako 3 v Rakovníku atd.). V letech 1990 - 1992 byly tyto podniky privatizovány v akciové společnosti a došlo k zásadním změnám, k investicím do výrobních linek, do technologií, do designu výrobků. Výrazně se rozšiřuje sortiment výrobků a podniky se kromě českého trhu stále více orientují na trhy západní. V letech 1998 - 2002 se majoritním vlastníkem těchto podniků stává společnost Lasselsberger.

Významné realizace na budovách:

 • Obecní dům v Praze - doklad skvělé práce rakovnických keramiků, živá "výstavní síň" české značky RAKO;
 • hotel Imperial v Karlových Varech - původní výzdoba byla dokončena v roce 1913; keramika dala podobu části hotelu, kavárny v přízemí atd.;
 • Bauerova vila v Lidbořicích u Kolína - v roce 2008 byla otevřena veřejnosti jako unikátní galerie kubistického designu; rakovnická keramička vybavila koupelny této ve své době moderní a vysoce avantgardní vily;
 • vila Tugendhadt v Brně - po dlouhé rekonstrukci byla otevřena v březnu 2012; koupelny a další prostory s keramickými obklady jsou kompletně vybaveny obklady RAKO;
 • další významné reference: Tunel Holland (New York), Lázně Amalienbad (Vídeň), světová i domácí sanatoria, lázně, fasády řady významných budov atd.

Podrobnosti o firmě naleznete na www.rako.cz.

(Volně použity propagační materiály firmy: Výroba keramických obkladů jednožárovým způsobem)


SPOLUPRÁCE FIRMY SE ŠKOLOU

V současné době (jaro 2014) probíhají intenzívní jednání mezi ředitelem školy a zástupci firmy Lasselsberger, s.r.o. o budoucí spolupráci. Je naznačeno několik cest spolupráce a oboustranně je o tuto spolupráci zájem. Firma i škola jsou signatáři Sektorové dohody pro keramiku, která byla podepsána na jaře 2012. Obě strany hodlají obnovit tradiční spolupráci v oblasti přípravy odborníků. Zájmu firmy o školu si velmi vážíme.

Hlavní okruhy budoucí spolupráce vykrystalizovaly po četných jednáních a vzájemných návštěvách zástupců firmy pana Aleše Voráčka a paní ing. Jany Kopačkové v Bechyni, ředitele školy v Chlumčanech a po třech Kulatých stolech se zazaměstnavateli v rámci Sektorové dohody pro keramiku.

 • Orientace společnosti Lasselsberger, s.r.o. na SUPŠ Bechyně: vychází z letité tradice, z toho, že řada zaměstnanců společnosti v závodech Chlumčany a Rakovník je absolventy bechyňské školy.
 • Pomoc s nábory studentů pro školní rok 2014/2015: pan Aleš Voráček rozšíří ve školách na Chlumčansku informační materiály SUPŠ Bechyně. Studium může být nabízeno ihned, nezáleží na počtu zájemců. Je jasné, že půjde o jednotlivce, nikoli o masovou záležitost. Rozšíření propagačních materiálů bude provedeno co nejrychleji vzhledem k tomu, že přihláška ke studiu do prvního kola přijímacího řízení ke studiu v SUPŠ Bechyně se odevzdává do 30. 11. 2014.
 • Firma Lasselsberger je ochotna nabídnout zájemcům o studium sponzoring na dopravu a ubytování.
 • Firma je ochotna poskytnout své odborníky pro výuku v SUPŠ Bechyně (např. Ing. Jana Kopačková).
 • Firma nabízí odborné praxe žákům SUPŠ Bechyně: dvoutýdenní praxe žáků ve 3. a 4. ročníku (možnost ubytování v Chlumčanech).
 • Firma nabídne možnost, nikoli jistotu zaměstnání.
 • Škola je ochotna upravit školní vzdělávací program oboru Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu vzhledem k potřebám firmy, například zařazením volitelného předmětu Technologie keramiky a laboratorní cvičení ve 3. a 4. ročníku. Žáci, kteří přijmou podporu od firmy, si tento předmět vyberou povinně.
 • Škola má zájem o výstavu ve vzorkové prodejně Lasselsbergru v Plzni. Škola zašle ukázky prací.
 • Škola má zájem o exkurzi ve vzorkové prodejně v Plzni a v závodě v Chlumčanech.