SUPS logo SUPŠ Bechyně

vlajka CZ vlajka CZ vlajka CZ

NOVINKY


28. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KERAMICKÉHO SYMPOZIA

 • Více ZDE
 • Vernisáž výstavy výsledků sympozia se koná v pátek 3. 8. 2018 v AJG Bechyně v 16.00

KOMISIONÁLNÍ ZKOUŠKY 29. - 30. 8. 2018


KURZY PRO VEŘEJNOST 2018


INFORMACE PRO PŘIJATÉ DO 1. ROČNÍKU 2018/2019

 • Více ZDE
 • Žádáme přijaté do 1. ročníku, kteří jsou ubytováni na domově mládeže, aby se dostavili 2.9. 2018 na domov mládeže do 16.00.

OBOR TECHNOLOGIE SILIKÁTŮ NA NAŠÍ ŠKOLE

 • Více ZDE
 • Soubory PDF Přihláška ke studiu
 • Přihlášky ke studiu ve školním roce 2019/2020 přijímáme do 31. 8. 2019
 • Rozvrh konzultací v 1. ročníku školního roku 2017/18
  Více ZDE
 • Přijatí ZDE

ZVEME NA VÝSTAVY

 • Výstava ze sbírky Martina Zelenky
  Galerie  Galvína Bechyně

 • Mezinárodní muzeum keramiky Be-
  chyně (pobočka AJG Hluboká)

  Sezónní výstavy do 7. 10. 2018

 • Muzeum Vladimíra Preclíka Bechyně
  Sezónní výstavy do 31. 8. 2018
  Sochařské dílo Vladimíra Preclíka
  Keramika z Bechyně 1884 - 1948 (retrospektivní výstava SUPŠ Bechyně)


 


AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/18


PŘIPRAVUJEME


PRÁVĚ PROBÍHÁ

 • DOPORUČUJEME:
  Aktuální výtvarné a kulturní akce

  Více ZDE

DOPLŇKOVÁ ČINNOST ŠKOLY


NAŠI PARTNEŘI

e na adresu LAUFEN CZ s.r.o. 
Podrobnosti ZDE

www.jika.cz  www.laufen.com/cz

LAUFEN

LASSELSBERGER s. r. o.
Podrobnosti ZDE

NAŠI PARTNEŘI
O firmě: www.rako.cz


 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

Dny otevřených dveří ve školním roce 2017/2018 (pro přijímací řízení pro školní rok 2018/2019) jsme připravili na 2. 10. 2017, 6. 11. 2017 a 5. 2. 2018  od 8:00 do 16.30 hodin. Během celého dne jsou zpřístupněny všechny prostory školy, zájemci o studium a jejich rodiče obdrží informace o studiu, náplni práce dílen a ateliérů a uvidí práce žáků. Ve stejnou dobu je možno navštívit i domov mládeže (Písecká 365, cca 300 m od školy proti sportovnímu stadionu). Uchazeči mohou přinést své výtvarné práce na konzultaci s ředitelem školy nebo s učiteli výtvarných předmětů. Další dny otevřených dveří v tomto školním roce neplánujeme, ale školu je možné navštívit po telefonickém kontaktu na čísle 723 165 306 nebo na mailu reditel@supsbechyne.cz. (po - čt 7.30 - 16.30, pá 7.30 - 14.00; telefon 723 165 306, 381 213 121 - ekonomka školy, 381 212 810 - ředitel školy, 381 212 809 - zástupce ředitele školy).
 

PROSTORY ZPŘÍSTUPNĚNÉ BĚHEM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  5. 2. 2018

Tento den otevřených dveří je určen především žákům osmých  ročníků základních škol, kteří mají zájem o čtyřleté výtvarné studijní obory s maturitou v prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020, vítáni jsou ale všichni zájemci o studium z devátých ročníků základních škol, kteří mají zájem o volná místa na oborech studia, které nebyly po prvním kole přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 obsazeny.

Ve vestibulu školy se zájemců o studium a rodičů ujmou studenti vyšších ročníků, kteří je provedou po škole a podají základní informace o studiu. Jakékoli další dotazy zodpoví výchovná poradkyně ing. Jaroslava Bínová a ředitel školy PaedDr. Jiří Novotný.

Přízemí:

 • kabinet (č. dv. 6,) a dílna (č. dv. 7) a prostor u pecí - uč. Jan Vančura, vedoucí učitel oboru Keramický design
 • nalévárna (č. dv. 8)
 • designérská sádrovna (č. dv. 9)
 • točírna (č. dv. 99) - studenti  - ukázky točení na kruhu (zájemci si mohou vyzkoušet)
 • sádrovna (č. dv. 109)
 • modelovny  (přízemí vpravo, č. dv. 22, č. dv. 23) - akad. sochař Miroslav Oliva (konzultant domácích prací zájemců o studium
 • učebna českého jazyka (přízemí vpravo, č. dv. 26) - Mgr. Ludmila Krůčková
 • učebna anglického jazyka (přízemí vpravo, č. dv. 27) - PhDr. Iva Vágnerová
 • Galerie Na chodbě (přízemí vpravo) - výstava prací žáků, výstava Mise Porto a výstava fotografií Od rozštěpu k úsměvu

1. patro:

 • kreslírna 1 (chodba vlevo, č. dv. 37) - Mg.A. Roman Šedina (konzultant domácích prací zájemců o studium)
 • designérská dílna (chodba vlevo, č. dv. 38) - akad. sochař Jiří Fuchs, vedoucí učitel oboru Průmyslový design (konzultant domácích prací zájemců o studium)
 • kreslírny 2 a 3 (chodba vlevo, č. dv. 40, 42) a malírna (chodba vlevo, č. dv. 41) - uč. Jitka Hrdinková
 • chodba vpravo - výstavka historických artefaktů ze školního depozitáře (1884 - 70. léta 20. století), hrnků ak. soch. Jiřího Fuchse, porcelánu Heleny a Jiřího Hlušičkových a prací žáků
 • učebna dějin výtvarné kultury (chodba vpravo, č. dv. 53) - Mgr. Milan Vágner
 • grafická dílna 1 - linoryt (chodba vpravo, č. dv. 43)
 • grafická dílna 2 - sítotisk (chodba vpravo, č. dv. 46)
 • kabinet u sborovny (přístup přes sekretariát, č. dv. 58) - Mgr. Otakar Novák, zástupce ředitele, metodik prevence patologických jevů
 • ředitelna (č. dv. 57) - PaedDr. Jiří Novotný, ředitel školy
 • chodba před sborovnou - prezentace prací studentů oboru Multimediální tvorba

2. patro:

 • jazyková učebna (č. dv. 76) - Mgr. Markéta Kuthanová
 • posluchárna (č. dv. 74) - Mgr. Drahomíra Bočanová
 • grafická dílna 3 (č. dv. 71) - grafická dílna

3. patro:

 • učebna multimediální tvorby (č. dv. 93) - Mgr. Jan Mála - informace o oboru Multimediální tvorba
 • učebny výpočetní techniky a počítačové grafiky (č. dv. 82, 83) - Mgr. Jan Mála
 • knihovna odborné literatury (č. dv. 84), čítárna - Ing Jaroslava Bínová, výchovná poradkyně;
 • učebna výpočetní techniky a počítačové grafiky (č. dv. 85) - Mgr. Jan Mála
 • učebna multimediální tvorby (č. dv. 88)

 

UPOZORŇUJEME NA MOŽNOSTI:

 • konzultace domácích prací zájemců o studium s učiteli odborných předmětů (Mg.A. Roman Šedina, ak. soch. Miroslav Oliva, ak. soch. Jiří Fuchs);
 • vzhledem k tomu, že škola neorganizuje schůzku vedení školy se zájemci o studium a jejich rodiči, nabízíme možnost osobního setkání rodičů a zájemců o studium s ředitelem PaedDr. Jiřím Novotným a zástupcem ředitele školy Mgr. Otakarem Novákem.