DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

Dny otevřených dveří ve školním roce 2023/2024 (přijímací řízení pro školní rok 2024/2025)

 První den otevřených dveří - proběhne 10. 10. 2023 od 9:00 do 15.30 hod.

Druhý den otevřených dveří -  proběhne 7. 11. 2023 od 9:00 do 15.30 hod

(na dny otevřených dveří navazují v sobotu 14. 10. 2023 a v sobotu 11. 11. 2023 přípravné kurzy na talentové zkoušky)

Ve škole jsou k dispozici stojany podložky a papíry.
Uchazeči si přinesou pomůcky
na kresbu měkké tužky, přírodní uhel, plastickou gumu, lepenku.

na malbu a kompoziční cvičení- barvy, štětce, paletu, nádobku na vodu, hadr, kružítko
pravítko, nůžky.

 

Soubory PDF  Přihláška k přípravným kurzům na talentové zkoušky

Během celého dne jsou zpřístupněny všechny prostory školy, zájemci o studium a jejich rodiče obdrží informace o studiu, náplni práce dílen a ateliérů a uvidí práce žáků a výstavy ve školní Galerii Na chodbě. Ve stejnou dobu je možné navštívit i domov mládeže (Písecká 365, cca 300 metrů od školy proti sportovnímu stadionu). Uchazeči mohou přinést své výtvarné práce na konzultaci s učiteli výtvarných předmětů. Ve vestibulu školy se zájemců o studium a rodičů ujmou studenti vyšších ročníků, kteří je provedou po škole a podají základní informace o studiu. Na jakékoli dotazy o studiu odpoví zástupkyně ředitele ing. Jaroslava Bínová a ředitel školy Mgr. Otakar Novák, případně učitelé odborných předmětů.

 

 

PROSTORY ZPŘÍSTUPNĚNÉ BĚHEM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Ve vestibulu školy se zájemců o studium a rodičů ujmou studenti vyšších ročníků, kteří je provedou po škole a podají základní informace o studiu.

Přízemí:

 • kabinet (č. dv. 6,), dílna (č. dv. 7), točírna a prostor u pecí, odpoledne uč. č. 9 - uč. Jan Vančura, vedoucí učitel oboru Keramický design
 • nalévárna (č. dv. 8) - uč. David Stankuš, vedoucí učitel oboru Průmyslový design
 • designérská sádrovna (č. dv. 9) - uč. David Stankuš, vedoucí učitel oboru Průmyslový design
 • točírna (č. dv. 99) - uč. David Stankuš a studenti - ukázky točení na kruhu
 • sádrovna (č. dv. 109) - uč. David Stankuš, vedoucí učitel oboru Průmyslový design
 • modelovny (přízemí vpravo, č. dv. 22, č. dv. 23, dopoledne i kreslírna ) - MgrArt. Karel Dvořák ak.soch J. Fuchs, Ak. soch. Miroslav Oliva, MgA. Karel Burian (dopoledne a odpoledne; konzultant domácích prací zájemců o studium)
 • učebna českého jazyka (přízemí vpravo, č. dv. 26) - Mgr. Ludmila Krůčková
 • kabinet č. dv. 23 - Mgr. Miloš Smetana
 • učebna anglického jazyka (přízemí vpravo, č. dv. 27) - PhDr. Iva Vágnerová

1. patro :

 • designérská dílna 1 (chodba vlevo, č. dv. 37)
 • designérská dílna 2 (chodba vlevo, č. dv. 38) – ukázky práce 3D tiskárny na chodbě mezi učebnami 37 a 38 – David Stankuš
 • kreslírny 1 a 2 (chodba vlevo, č. dv. 40, 42) - Mgr. Irena Nováková
 • malírna (chodba vlevo, č. dv. 41) - uč. Jitka Hrdinková, uč. Alena Kissová
 • učebna dějin výtvarné kultury (chodba vpravo, č. dv. 53) - Mgr. Milan Vágner
 • grafická dílna 1 - linoryt (chodba vpravo, č. dv. 43) - Mgr. Marta Kotková
 • grafická dílna 2 - sítotisk (chodba vpravo, č. dv. 46) - Mgr. Marta Kotková a studenti
 • kabinet u sborovny (přístup přes sekretariát, č. dv. 58) - Ing. Jaroslava Bínová, zástupkyně ředitele
 • ředitelna (č. dv. 57) - Mgr. Otakar Novák, ředitel školy, dopoledne uč. č. 42

2. patro:

 • jazyková učebna (č. dv. 76) - Ing. Jiří Kokeš
 • posluchárna (č. dv. 74) - Mgr. Magdalena Černá
 • učebna multimediálního oboru (č. dv. 67) - studenti
 • grafická dílna (č. dv. 71) - uč. Alena Kissová - ukázky prací

3. patro:

 • učebna multimediální tvorby (fotoateliér, č. dv. 67) - MgA. Václav Kupský, MgA. Václav Peták
 • počítačové učebny (č. dv. 82, 83) - Mgr. Jan Mála
 • počítačová učebna (č. dv. 85) - uč. Libor Hošek, vedoucí oboru Multimediální tvorba
 • počítačová učebna (č. dv. 88) - Mgr. Milan Bečvář

UPOZORŇUJEME NA MOŽNOSTI:

 • konzultace domácích prací zájemců o studium s učiteli odborných předmětů (Mgr. Otakar Novák, ak. soch. Jiří Fuchs, akad.soch. Miroslav Oliva, MgA. Roman Šedina, MgA. Karel Burian, Mgr. Irena Nováková, Mgr. Marta Kotková, Alena Kissová);
 • vzhledem k tomu, že škola neorganizuje schůzku vedení školy se zájemci o studium a jejich rodiči, nabízíme možnost osobního setkání rodičů a zájemců o studium s ředitelem Mgr. Otakarem Novákem a zástupkyní ředitele Ing. Jaroslavou Bínovou
Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
prihlaska-k-pripravnemu-kurzu224490360.pdf přihláška k přípravnému kurzu 720.3 Kb