PEDAGOGICKÝ SBOR
ZAMĚSTNANCI 2022/2023

Pedagogický sbor a zaměstnanci školy 2022/2023

Pedagogický sbor a zaměstnanci školy 2019/2020
Pedagogický sbor 23. 6. 2020. (Foto: Libor Hošek)

Ředitel školy:

 • Novák Otakar, Mgr. ( výtvarná příprava, navrhování)


Zástupce ředitele školy:

 • Bínová Jaroslava, Ing. (výchovný poradce; ekonomie, občanská nauka)


Vedoucí učitelé oborů:

 • Vančura Jan - keramický design, (technické kreslení, modelování, vytváření)
 • Stankuš David - průmyslový design (navrhování, kreslení, vytváření)
 • Kotková Marta, Mgr. - grafický design (praktická cvičení v grafice)
 • Hošek Libor, Mgr. - multimediální tvorba (technologie, praktická cvičení v multimédiích, počítačová grafik, fotografie)
 • Pánková Marcela, Ing. - technologie keramiky (technologie, chemie, laboratorní cvičení)


Další učitelé:

 • Bečvář Milan Mgr. (matematika, fyzika, informační a komunikační technologie)
 • Brázdová Libuše, Mgr. (tělesná výchova, občanská nauka)
 • Burian Karel MgA. ( praktické cvičení v designu, sádrovna, modelování)
 • Černá Magdalena, Mgr. (dějiny výtvarné kultury)
 • Dvořák Karel Mgr. Art (modelování)
 • Hrdinková Jitka (praktická cvičení v malírně, písmo)
 • Horáková Zuzana, MgA. (fotografie, praktická cvičení v multimédiích)
 • Kissová Alena (praktická cvičení v grafice, počítačová grafika)
 • Kokeš Jiří, Ing. (3D grafika, informační a komunikační technologie)
 • Krejčová Jana, Mgr. (tělesná výchova)
 • Krůčková Ludmila, Mgr. (český jazyk)
 • Kupský Václav, MgA. (multimediální tvorba, výtvarná příprava, fotografie)
 • Kuthanová Markéta, Mgr. (anglický jazyk, francouzský jazyk)
 • Mála Jan, Mgr. (multimediální technologie, praktická cvičení v multimédiích)
 • Nováková Irena, Mgr. (výtvarná příprava)
 • Oliva Miroslav, akad. sochař (kreslení, modelování, navrhování)
 • Peták Václav, MgA. (praktická cvičení v multimédiích, fotografie)
 • Petřík Miroslav, Ing. (německý jazyk, španělský jazyk, francouzský jazyk)
 • Pospíchalová Martina, Bc. (anglický jazyk, konverzace v anglickém jazyce)
 • Smetana Miloš, Mgr. (český jazyk, dějiny, výtvarná příprava)
 • Stankuš David (točírna, sádrovna, praktická cvičenív designu)
 • Šedina Roman, MgA. (počítačová grafika, sádrovna, praktická cvičenív designu)
 • Šefl Martin MgA. (3D grafika, informační a komunikační technologie)
 • Turková Květa, Ing. (fyzika, chemie, ekologie, technologie)
 • Vágner Milan, Mgr. (dějiny výtvarné kultury)
 • Vágnerová Iva, PhDr. (anglický jazyk, český jazyk)
 • Zelenková Pavla Mgr., Ph.D (dějiny výtvarné kultury)


Technicko-hospodářští pracovníci školy:

 • Kamarádová Irena, Ing., vedoucí ekonomického úseku
 • Zifčáková Marcela, účetní


Provozní zaměstnanci školy:

 • Joštová Jindřiška, uklízečka
 • Horák Jindřich, školník
 • Lišková Jana, uklízečka
 • Pomahač Pavel, přípravář hlín
 • Šidlíková Simona, uklízečka


Pedagogičtí pracovníci domova mládeže:

 • Houdková Soňa, vychovatelka
 • Hrubý Filip, Bc., vychovatel (metodik prevence)
 • Pletková Eva, Ing., vychovatelka
 • Šťastná Iva, vychovatelka
 • Šťastný Vratislav, vychovatel
 • Zíková Michaela, vychovatelka


Technicko-hospodářští pracovníci domova mládeže:

 • Zemanová Olga, vedoucí jídelny


Provozní pracovníci domova mládeže:

 • Honsová Jana, vrátná
 • Černá Milena, uklízečka 
 • Drdová Helena, kuchařka
 • Homolková Zdeňka, kuchařka
 • Marešová Iveta, uklízečka
 • Pomahač Pavel, údržbář
 • Syrovátková Barbora, kuchařka
 • Zemanová Ilona, kuchařka
 • Zemanová Marie


Třídní učitelé ve školním roce 2022/2023

 • 1.G - Mgr. Magdaléna Černá
 • 1.K - Mgr. Irena Nováková
 • 1.D - Mgr. Miloš Smetana
 • 1.M - Mgr. Milan Bečvář
 • 2.DK -David Stankuš
 • 2.G - Mgr.  Libor Hošek
 • 2.M - Mgr. Libuše Brázdová
 • 3.K - Alena Kissová
 • 3.D - Jan Vančura
 • 3.G - Mgr. Marta Kotková
 • 3.M - Mgr. Markéta Kuthanová
 • 4.DK - Ing. Květa Turková
 • 4.G - Mgr. Ludmila Krůčková
 • 4.M - MgA. Václav Kupský