AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JOSEFA ZAVŘELA V GALERII NA CHODBĚ

Na termín 21. 3. - 21. 4. 2013 jsme připravili výstavu fotografií pana Josefa Zavřela s názvem Motivy z cest. Jde o fotografie z různých míst světa, neboť autor navštívil čtyři světadíly. PhDr. Josef Zavřel (narozen 26. 9. 1931) žije od roku 1945 trvale v Praze. Vystudoval knihovnictví na Univerzitě Karlově. Kromě zaměstnání v oboru byl od roku 1958 pracovníkem Československé televize, kterou opustil v roce 1972. Od roku 1984 opět pracoval na místě, které odpovídalo jeho původní profesi. Od roku 1991 je v důchodu.

Fotografie v naší galerii jsou rozděleny do tématických celků a jsou doplněny keramickými plastikami a objekty žáků naší školy. Vernisáž proběhla 21. 3. 2013 v 16.30 hodin. Pan Zavřel poutavě vyprávěl o své tvorbě a nás velmi těší, že do naší galerie našla cestu řada příznivců výtvarného umění z Bechyně i naši studenti.

Během vernisáže projevil pan Zavřel ochotu přijet na přednášku pro studenty. Ta se opravdu uskutečnila, a to v pondělí 15. 4. 2013. Pan Zavřel zaujal svým vyprávěním studenty druhých a třetích ročníků; ti měli prostor i k vlastním dotazům. Přednášku navštívil také starosta města pan Jaroslav Matějka a panu Zavřelovi předal knihu o Bechyni.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JOSEFA ZAVŘELA V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JOSEFA ZAVŘELA V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JOSEFA ZAVŘELA V GALERII NA CHODBĚ
Přednáška PhDr. Josefa Zavřela pro studenty 15. 4. 2013. (Foto: Jiří Novotný)

Josef Zavřel o své tvorbě:

"Vystavené fotografie nemají připomínat autorovi ani vám, kde všude byl a kam až docestoval. Pravda, jsou to nezapomenutelné dojmy, kdy s kamarády nebo zcela sám, zpravidla bez služeb cestovních kanceláří, měl tu příležitost navštívit čtyři kontinenty. Jeho pobyty v různých zemích nebyly omezeny jen na návštěvu známých míst, která si můžeme prohlédnout na pohlednicích v pohodlí u novinových stánků. Jestliže chtěl alespoň částečně poznat duchovní podstatu navštívené země a její ojedinělé rozmanitosti života a zejména tvary a barevnost přírody, musel si častokráte za nimi dojít. Někdy i cestou namáhavou a vysilující...

Je pro mne velkým štěstím, když se právě s vámi, svým divákem, mohu podělit o to velké a kouzelné divadlo Přírody! Ano, jsou to scény, které mnohdy svým výsledným uspořádáním a výrazem vám podávají ruku, jako by vás chtěly k sobě přitáhnout a říci vám: " Pojď, věnuj se mi, pojď a budeš šťasten nejen teď hned, ale i ve vzpomínkách!"

Každá moje cesta, každý záběr neznamenal pro mne pouhou exponovanou část cestovatelova zápisníku. Byl veden i snahou přiblížit se programové výzvě, která nabádá: "Přemýšlej nad sebou! Snad si někdy uvědomíš, že Příroda je ozvěnou tvých myšlenek, jednání i skutků... A ke všemu, co konáš, se snaž přistupovat s ušlechtilou skromností!"

Milý diváku, vážený příteli, svou vystavenou kolekci fotografií jsem nazval "Motivy z cest" záměrně. Je to jedna z výsečí mého náhledu na Život, na Krásno a vše, co s těmi dvěma atributy souvisí."

(Zdroj: materiál k výstavě Motivy z cest, Praha, 2012)

PRÁVĚ PROBÍHÁVÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JOSEFA ZAVŘELA V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JOSEFA ZAVŘELA V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JOSEFA ZAVŘELA V GALERII NA CHODBĚ
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JOSEFA ZAVŘELA V GALERII NA CHODBĚ
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JOSEFA ZAVŘELA V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JOSEFA ZAVŘELA V GALERII NA CHODBĚ
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JOSEFA ZAVŘELA V GALERII NA CHODBĚ
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JOSEFA ZAVŘELA V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JOSEFA ZAVŘELA V GALERII NA CHODBĚ
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JOSEFA ZAVŘELA V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JOSEFA ZAVŘELA V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JOSEFA ZAVŘELA V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JOSEFA ZAVŘELA V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JOSEFA ZAVŘELA V GALERII NA CHODBĚ
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JOSEFA ZAVŘELA V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JOSEFA ZAVŘELA V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JOSEFA ZAVŘELA V GALERII NA CHODBĚVÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JOSEFA ZAVŘELA V GALERII NA CHODBĚ
Vernisáž výstavy Motivy z cest 21. 3. 2013. (Foto: Matěj Novotný, Libor Hošek)