LITERÁRNÍ OKÉNKO

MASAKAZU KUSAKABE: JAK PÁLIT DŘEVEM

 1. Ohňová slavnost. Oheň vytvoří nová přátelství a plameny je budou chránit svým teplem a klidem.
 2. Povídejte si s pecí a plameny. Vciťte se do nálady pece.
 3. Když se nakládání povede, je to už velká část úspěchu. Výsledky výpalu si můžete představit podle nakládání.
 4. Pokud musíte do pece naložit velké věci anebo pokud je pec příliš vlhká, zbavíte se vlhkosti tak, že budete mít špér nejdříve jen mírně pootevřený. Necháte v peci nahromadit páru a potom teprve špér prudce otevřete. Při pomalém vysoušení by věci mohly popraskat.
 5. Dřevo přikládejte s úctou. I pec chce mít příjemný pocit.
 6. Naplánujte výpal i směny spolupracovníků.
 7. Před nakládáním připravte stojánky a podpěrky pro zboží. Můžete si je i vyrobit.
 8. Měli byste mít připraven dostatek suchého dřeva.
 9. Nejlepší je začít pálit při přílivu. Děti se také rodí při přílivu.
 10. Začněte pálit s klidem. V další fázi pálení se pocity postupně umocní.
 11. Pokud chcete zjistit, jaká je v peci vlhkost, dejte ruku ke kukru.
 12. Když vidíte, že popel mizí v peci, znamená to, že je v peci teplota kolem 450°C. Když dosáhnete 600°C, můžete zrychlit výpal.
 13. Když vidíte kukrem v peci jasný plamen, znamená to, že teplota dosáhla 1150°C.
 14. Ve fázi, které říkáme seme, zachytíme rytmus pece a teplota pak bude stoupat plynule.
 15. Pec je jako matka. Výrobky jsou její děti. Pec má na nenarozené dítě blahodárný vliv. Musíte jí poskytnout krásnou hudbu a povídat si s ní.
 16. Ve fázi nerase pálíme s citem pro povrch výrobků.
 17. Pokud má pec dosáhnout s vaší pomocí vysoké teploty, slaďte své pocity s její energií.
 18. Pokud se vám nedaří, aby pec dosáhla vysoké teploty, počkejte na její vlastní mocnou energii.
 19. Pokud jsou stěny pece „chladné“, můžete hladce dosáhnout vysoké teploty.
 20. S pecí si hrajte a tančete s ní. Zpívejte si s plameny a poslouchejte jejich melodii.
 21. Když plameny dosáhnou do komína, jste blízko závěrečné fáze.
 22. Věci v peci budou při pálení dřevem potřebovat spoustu popela a ohně. Stejně jako váš život. Je úžasné projít různými životními zkouškami a mít mnoho snů.
 23. Věci, které jsou blízko hořícího dřeva, mohou být velmi zajímavé a krásné (Yohen - dary ohně).
 24. Povrch a barva výrobků rozhodnou, kdy a jak přestat s pálením.
 25. Když věci z pece vykládáte, myslete už na příští výpal. Vykládání je úžasný učitel.
 26. Ukliďte si po vykládání kolem pece a umyjte si nástroje.
 27. Plameny jsou štětec. Výrobky jsou plátno. Keramika je jen uměním plamene.
 28. Vypalujte pec a ne své výrobky. Pec je vaším výrobkem.
 29. Výpal je výsledkem procesu pálení.
 30. Pochopte, že vaše zboží vypaluje pec a ne vy. Vězte, že vám pomáhá bůh ohně a jeho bůžci a vy že jste jejich služebníky.
 31. Pec je záhadný stroj času. Plamen je Fénix. Kouř je drak. Pálení je jako Velký třesk. Do výrobku se otiskne celý vesmír. Pec je alchymista. Nabídne vám dary
  a učiní vás šťastnými.


(Zdroj: Kroutvor Josef: Poezie režná i glazovaná, BB/art s.r.o., Brno, 2006, str. 133 - 136)

Beseda s japonským keramikem Beseda s japonským keramikem Beseda s japonským keramikem Beseda s japonským keramikem

Beseda s japonským keramikem Beseda s japonským keramikem Beseda s japonským keramikem Beseda s japonským keramikem
Pan Masakazu Kusakabe při práci. Pan Kusakabe navštívil v září 2009
naši školu; předváděl točení čajové misky a vyprávěl o pecích na dřevo.
(Foto: Libor Hošek)