AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/23

BESEDA S TOMEM ROLLEREM

Tom Roller je původně učitel angličtiny, který přesedlal na herní počítačový design a více jak 20 let jej primárně manažuje. Podílel se na desítkách her - od malých a nezávilých projektů až po světové značky jako  Aliens, Battlefield, Devil May Cry, Mafia alebo The Amazing Spider-Man. V současnosti pracuje ve studiu Plan A, které hledá světové talenty,  se kterými vyvíjí řešení pro špičkové hry. Přes veškerou pracovní vytíženost rád pomáhá rozvíjet talent zájemcům o práci v počítačových hrách a konzultuje projekty pro vývojáře v regionu. Pro studenty Multimediálního oboru SUPŠ Bechyně si připravil tipy pro zájemce o práci v brandži, spoustu ukázek her na kterých se podílel a odpovídal na nejrůznější otázky. Dokonce i po skončení přednášky s ním zájemci ještě dlouho diskutovali. 

Václav Kupský

BESEDA S TOMEM ROLLEREM

PŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇ

Dne 15. prosince 2022 studenti SUPŠ Bechyně navštívili vánoční Vídeň. Mohli si prohlédnout nejznámější památky jako je katedrála svatého Štěpána, palácový komplex Hofburg nebo kostel svatého Karla Boromejského. Skupina také navštívila galerii umění Albertina, kde kromě stálé expozice obsahující významná díla nejen grafiky a malby, viděli také aktuální výstavu, retrospektivu Jeana-Michela Basquiata. Poté přišla i chvilka na vánoční trhy, po které již exkurze směřovala zpátky k domovu.
Magda Černá

PŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇPŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇPŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇPŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇPŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇPŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇPŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇPŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇPŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇPŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇPŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇPŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇPŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇPŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇPŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇPŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇPŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇ

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU

Zpěv za doprovodu houslí a dud, texty vánočních koled, přivítali poslední den před vánočními prázdninami žáky školy. Dobré duše připravily kastrol plný punče a teplý čaj, vánočky a cukroví. Užili jsme si příjemné zahájení školního dne, které nanarušil ani šklní zvonek.

PREZENTACE A VZPOMÍNÁNÍ NA ERASMUS 2022

V pondělí 19. 12. 2022 po vyučování jsme si promítáním snímků, videí a vyprávěním zážitků připomněli pobyt v jihošpanělské Granadě, kde 16 studentů strávilo čtrnáctidenní odbornou stáž v rámci programu Erasmus+.

https://www.supsbechyne.cz/aktuality/akce-ve-skolnim-roce-2021-2022/erasmus-2022.html

 

Vzpomínali jsme na obě cesty letadlem, na příjemný, barevný a často dost vyhřátý hostel, na pulzující Granadu a přátelské Španěly, na čtvrti s krásnými domy, parky a uličkami, na jedinečný a úžasný komplex Alhambry, na dobroty k jídlu i pití, na výlety k moři, na Gibraltar a do blízké zajímavé přírody, na dechberoucí představení flamenca, na místní street art, … až nakonec na vzpomínky na zajímavá pracovní místa nevyzbyl čas...

Přesto, že od výjezdu uplynulo již půl roku, všechno to vzpomínání je tak živé, jako bychom se sotva vrátili. A takové jistě i zůstane.

Díky všem studentům za přípravu a vyprávění!

PREZENTACE A VZPOMÍNÁNÍ NA ERASMUS 2022PREZENTACE A VZPOMÍNÁNÍ NA ERASMUS 2022PREZENTACE A VZPOMÍNÁNÍ NA ERASMUS 2022PREZENTACE A VZPOMÍNÁNÍ NA ERASMUS 2022PREZENTACE A VZPOMÍNÁNÍ NA ERASMUS 2022PREZENTACE A VZPOMÍNÁNÍ NA ERASMUS 2022PREZENTACE A VZPOMÍNÁNÍ NA ERASMUS 2022PREZENTACE A VZPOMÍNÁNÍ NA ERASMUS 2022PREZENTACE A VZPOMÍNÁNÍ NA ERASMUS 2022PREZENTACE A VZPOMÍNÁNÍ NA ERASMUS 2022PREZENTACE A VZPOMÍNÁNÍ NA ERASMUS 2022PREZENTACE A VZPOMÍNÁNÍ NA ERASMUS 2022PREZENTACE A VZPOMÍNÁNÍ NA ERASMUS 2022

PROPAGACE OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2024

Z pověření náměstka hejtmana za školství Pavla Klímy byla škola oslovena ve věci soutěže o grafickou identitu letní Olympiády dětí a mládeže, kterou pořádá Jihočeský kraj v roce 2024 ve spolupráci s Českým Olympijským výborem.

Tato společensky-sportovní akce, které se bude účastnit na 4000 osob je každoročně provázená originální grafickou výzdobou. Studenti se zúčastní školní soutěž o návrhy v těchto disciplínách:

 

•          Grafická identita akce

•          logo a logo manuál

•          Návrh trofeje pro sportovní týmy

•          Maskot

•          Medaile se stužkou

Dne 9. 11. navštívil pan náměstek Mgr. Pavel Klíma školu a seznámil žáky i perdagogy se zamýšleným rozsahem akce. Také prezentoval žákům rešerže propagace minulých olympiád a žáci i pedagogové mohli ze setkání odejít s ucelenou představou o významu akce i rozsahu požadavků vyhlášené soutěže.

PROPAGACE OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2024PROPAGACE OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2024PROPAGACE OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2024PROPAGACE OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2024PROPAGACE OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2024PROPAGACE OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2024

CELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ

DO BECHYNĚ SE SJELI NADANÍ TOČÍŘI Z CELÉ REPUBLIKY!

Po covidové pauze byla obnovena tradice setkání točířů z celé republiky. Škola letos pořádala 24. ročník  soutěže žáků středních škol v točení na hrnčířském kruhu a zůčastnili se jí mladí keramici a jejich pedagogové z Jaroměře, Letovic, Luhačovic, Uherského Hradiště, Světlé nad Sázavou a z Bechyně. Šest středních škol měřilo své síly ve dvou povinných disciplínách, jednom volném úkolu a odlehčené části soutěže, ve které se letos, jako vzpomínka na dobu pandemie vytáčela nádoba na respirátory a roušky. Dva povinné úkoly obsahovaly džbánek a misku, volná část byla pak věnována ZOO morfní nádobě, jež mohla být tvořena kombinací hrnčířských technik. Předsedou hodnotící komise byl v letošním roce kunštátský keramik Nicola Seko, který obohatil druhý den soutěže přednáškou o své keramické tvorbě. Soutěž se konala ve čtvrtek odpoledne a v pátek dopoledne. Posléze byli vyhlášeni vítězové. Pro další školní rok se může několik studentů honosit hrdým titulem jeden z nejlepších točířů v České republice. Škola děkuje všem přispěvatelům, bez jejihž pomoci by tato soutěž nebyla možná.

Mgr. A. Karel Dvořák

 


CELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ

REKONSTRUKCE DOMOVA MLÁDEŽE

V ZÁŘÍ 2022 BYLA DOKONČENA REKONSTRUKCE PAVILONU B

Písemné vyhodnocení akce.

Název akce:

  Rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody a sociálního zařízení budov Domova mládeže SUPŠ Bechyně“

Cílem tohoto projektu je rekonstrukce rozvodů a s tím spojená modernizace sociálních zařízení v budově domova mládeže SUPŠ Bechyně.

Realizovala se rekonstrukce první části a to objektu SO-02. Zbývající objekty SO-01 a SO-03 jsou projektově i rozpočtově připravené k realizaci rekonstrukce.

Díky realizaci došlo ke zlepšení stavebně technického stavu objektu, který již byl nevyhovující a havarijní.

 Rekonstrukce mění dispoziční řešení sociálních zařízení v jednotlivých patrech budovy. Podařilo se vybudovat modernější sociální zařízení pro žáky a vedení internátu.

Rekonstrukce byla zahájena vybouráním stávajících konstrukcí dle výkresů bouracích prací.

Šlo především o dělící příčky a obezdívky instalačních šachet v sociálních zařízeních.

Současně bylo provedeno odstranění stávajících rozvodů kanalizace, vody, elektřiny a zařizovacích

předmětů. Otopná soustava sociálních zařízení vč. stoupaček byla taktéž odstraněna, tělesa a rozvody v pokojích a dalších prostorech, jako např. klubovně, jídelně atd. byly ponechány.

Pro vedení TZB byly použity nové prostupy ve stropních konstrukcích. Byly provedeny nové

dělící SDK příčky, provedeny nové rozvody kanalizace, vody, silno a slabo proudových rozvodů elektřiny, vytápění a vzduchotechniky v dotčených prostorách. Rozvody TZB jsou zakryty sádrokartonovými podhledy. Dále byly osazeny nové dveře, provedeny nové malby, obklady a dlažby a byly osazeny nové zařizovací předměty.

 

Projektovou dokumentaci zpracoval na základě výběrového řízení

 EB Consulting s.r.o.

P.J. Šafaříka 912/15

370 07, České Budějovice 7

IČO: 28113331

Jednatel: Ing. Petr Skutil

 

Pro rekonstrukci byla ve výběrovém řízení vybrána firma Hora s.r.o. Tržní 274/2 390 01 Tábor

a tato firma také rekonstrukci zrealizovala.

Stavebně technický dozor a dozor BOZP provedla firma FINGO ENGINEERING.

 

Rekonstrukce byla financována z FRŠ Jihočeského kraje a z částečně z fondu investic školy, z fondu investic školy byly hrazeny náklady na STD a BOZP.

 

Mgr. Otakar Novák, ředitel školy

REKONSTRUKCE DOMOVA MLÁDEŽEREKONSTRUKCE DOMOVA MLÁDEŽEREKONSTRUKCE DOMOVA MLÁDEŽE

Výstava na Pražském hradě

Dne 7.11. 2022  proběhl v Praze  ve výstavní síni Mladotova domu Galavečer festivalu mladých talentů (V.ročník). Tuto výstavu pořádá Hradčanská galerie Josefa Kalouska pod patronací

Metropolitní kapituly u sv.Víta v Praze. Výstava samotná probíhá již zhruba týden a tento den byl vyhrazen slavnostnímu předání diplomů pro nejlepší práce. Akce se zúčastnilo mnoho středních škol uměleckého směru, jakož i ZUŠ a výtvarných kroužků. Naše škola se zúčastnila pracemi z oborů designu, multimediální tvorby a keramického designu. Bylo předáno několik diplomů, vesměs za práce malířské (SUPŠ Hollarovo náměstí, SUPŠ Žižkov, SUPŠS Železný Brod ).
Samostatně si nechávám i ocenění diplomem pro naši školu, který získala, dnes již absolventka oboru průmyslový design Natálie Suchá za svou maturitní práci s námětem podlahové svítilny. Tato práce se dotýkala tématického zaměření výstavy symbolickým duchovním poselstvím světla a i tím, že je vyrobena z plně recyklovatelného materálu. Ať velký, či malý zdroj světla, oba plní ve svém  "těle" stejné poselství - tam, kde se rozsvítí mizí temnotasmiley.
 
Celý večer proběhl za velké účasti návštěvníků (studentů jednotlivých škol, jejich rodinných 
příslušníků, pedagogů jednotlivých škol i ostatní veřejnosti, viz foto příloha).
Jsem přesvědčen, že prezentace naší školy byla na vysoké úrovni a ocenění práce naší studentky
byla výborným výsledkem práce na SUPŠ Bechyně.
Ak. sochař Jiří Fuchs

 

Výstava na Pražském hraděVýstava na Pražském hraděVýstava na Pražském hraděVýstava na Pražském hraděVýstava na Pražském hraděVýstava na Pražském hraděVýstava na Pražském hraděVýstava na Pražském hraděVýstava na Pražském hraděVýstava na Pražském hraděVýstava na Pražském hraděVýstava na Pražském hraděVýstava na Pražském hraděVýstava na Pražském hraděVýstava na Pražském hraděVýstava na Pražském hradě

 

KURZ START

ADAPTAČNÍ KURZ PRO PRVNÍ ROČNÍK

Ve dnech17. – 19. října, za kásného podzimního počasí, jsme připravili pro
studenty prvního ročníku a jejich třídní učitele adaptační kurz pod vedením
instruktorů z agentury Wenku (www.wenku.cz).
Kurz se konal v Rekreačním areálu Počta(https://pobytyprodeti.cz/), který se nachází v malebné jihočeské
krajině u řeky Otavy, nedaleko Orlické přehrady.
Smyslem kurzu bylo navázání dobrých vztahů mezi studenty ve třídách,
seznámení s jejich třídními učiteli, ale také navázání přátelství mezi třídami.
Týmové hry a aktivity byly koncipovány tak, aby podporovaly formou her
spolupráci a důvěru mezi studenty a to nejen pohybem v přírodě, ale také
přizpůsobením aktivit k uměleckému charakteru školy a kreativnímu nadání
našich studentů.
Program byl náročný po celý den i pro třídní učitele, kteří se aktivně všech her
se studenty účastnili. Věříme, že kurz přispěje ke zlepšení vztahů a atmosféry
ve třídách po celé čtyři roky studia a že se kurz všem líbil.
Rádi bychom s pražskou agenturou Wenku a jejími instruktory spolupracovali i
v příštích letech.

Za SUPŠ Bechyně Mgr. Jana Krejčová a Mgr. Miloš Smetana

KURZ STARTKURZ STARTKURZ STARTKURZ STARTKURZ STARTKURZ STARTKURZ STARTKURZ STARTKURZ STARTKURZ STARTKURZ STARTKURZ STARTKURZ STARTKURZ STARTKURZ START

ZAHRANIČNÍ PRAXE

ERASMUS 2022 - 23

STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT

Škola získala grantovou podporu projektu „Stáže pro praxi, praxe pro život“ v rámci programu Erasmus+.  Na jaře v roce 2023 umožní 15 studentům dvoutýdenní pracovní stáž a dvěma absolventům tříměsíční stáž ve španělské Granadě.

Projekt: Erasmus+ Projekt: 2022-1-CZ01-KA122-VET-000074161

ERASMUS 2022

PLENÉR 2022

Smilovy Hory- krásné místo na plenér!

Žáci našich 3. ročníků v září 2022 učinili tuto zkušenost. Z akce vznikla publikace a výstava v Galerii na chodbě.

Na záznam tvorby se můžete podívat ZDE

Dny otevřených dveří a přípravné kurzy na TZ

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 (přijímací řízení pro školní rok 2023/2024)

 První den otevřených dveří - proběhne 4. 10. 2022 od 9:00 do 16.00 hod.

Druhý den otevřených dveří -  proběhne 1. 11. 2022 od 9:00 do 16.00 hod.

PŘÍPRAVNÉ KURZY K TZ - Kapacita kurzů je již naplněna!

První přípravný kurz proběhl v sobotu 8. 10. 2022

Druhý přípravný kurz proběhne v sobotu 5. 11. 2022

Vzhledem k úkolům, které uchazeči o studium plní při talentových zkouškách (tedy kresba, malba, barevná kompozice),  a k dobrým zkušenostem z minulých let organizuje škola přípravné kurzy k talentovým zkouškám. Zájemci o studium mají možnost vyzkoušet si kresbu podle skutečnosti i malbu pod vedením pedagogů naší školy. Zároveň mohou  přivézt své vlastní práce na konzultaci. Cena kurzu je 450,- Kč za jeden den (6 hodin) nebo 900,- Kč za dva dny (12 hodin); kurzovné se platí na místě. Kurzy probíhají od 8.30 do 11.30 a od 12.30 do 15.30 hodin v učebnách č. 21, 22 v přízemí a 40 a 42 v prvním patře školy.

Ve škole jsou k dispozici stojany podložky a papíry.
Uchazeči si přinesou pomůcky
na kresbu měkké tužky, přírodní uhel, plastickou gumu, lepenku.

na malbu a kompoziční cvičení- temperové barvy, štětce, paletu, nádobku na vodu, hadr, kružítko
pravítko, nůžky.

Soubory PDF  Přihláška k přípravným kurzům na talentové zkoušky

Lektoři přípravných kurzů v říjnu 2022:

  • 8. 10. 2022 - Mgr. Miloš Smetana, Ak. soch. Miroslav Oliva, MgA. Roman Šedina, MgA. Václav Kupský.
  • 5. 11. 2022 - MgA. Václav Kupský, Ak. soch. Miroslav Oliva, odb. uč. Alena Kissová, MgA. Roman Šedina, Mgr. Miloš Smetana

 

PŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁMPŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁMPŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM
Přípravné kurzy 19. 10. 2013; lektor: ak. mal. Petr Štojdl. (Foto: Archiv školy)
PŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁMPŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁMPŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM
PŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM
PŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁMPŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁMPŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁMPŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM
Přípravné kurzy 9. 11. 2013, lektoři: ak. mal. Petr Štojdl, Mgr. Otakar Novák.
(Foto: Archiv školy)

Do kurzu se lze přihlásit:

  • osobně v kanceláři školy (uchazeč / zákonný zástupce vyplní přihlášku, která je k dispozici v kanceláři - například při dnech otevřených dveří);
  • e-mailem na adrese reditel@supsbechyne.cz (uchazeč / zákonný zástupce vyplní přihlášku, oskenuje ji a připojí jako přílohu k e-mailu);
  • písemně (uchazeč / zákonný zástupce vyplní přihlášku, která je ke stažení na školním webu, a zašle ji poštou na adresu SUPŠ Bechyně, Písecká 203, 391 65 Bechyně);

 

POSUNUTÍ ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU NA 5. 9. 2022

ŘEITELSKÉ VOLNO 1. a 2. 9. 2022

Z důvodu rekonstrukce DM bude posunuto zahájení školního roku na 5. 9. 2022. Ubytování žáků na DM bude umožněno od neděle 4. 9. 2022 od 14. hod.