AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/23

Jak přežít dospívání

Dne 7.6. proběhla na naší škole preventivní přednáška pro žáky 1. ročníku na téma Jak přežít
dospívání.
Přednášející, pan Vácha z organizace ABATOP zajímavou a vtipnou formou prezentoval všemožné
nástrahy a těžkosti, které na dospívajícího člověka čekají. Legální i nelegální drogy, záplava kusých
informací, fake news, sociální sítě, netolismus, tělesné a fyziologocké změny, sebepojetí, hodnotový
systém člověka a společnosti, různé party, předčasná sexualita, pohlavní choroby, poruchy přijmu
potravy, šikana, sebepoškozování, závislosti všeho druhu a další.
Informace dával do souvislostí, opíral se i o různá data z vědeckých výzkumů.
Prezentoval jako fakt různou startovní pozici každého žáka do velké míry určenou sociálním,
ekonomickým zázemím a vztahy a vzory v rodině.
Celým programem se vinula myšlenka, že ať už je startovní pozice jakákoli, každý jeden člověk se
může v každou chvíli svobodně rozhodovat o svých krocích a tím utvářet sebe a svůj život. Postupně a
trpělivě. A také, že každé chování má své důsledky, pozitivní i negativní, které je dobré vědomě zvážit
dříve, než se pro něj rozhodnu.
V závěru přednášející prezentoval možnosti, kde můžou žáci najít další informace k prezentovaným
tématům a také, kde najdou pomoc, nebo radu, budou-li ji potřebovat.
Žáci udrželi pozornost po celou dobu přednášky a došlo i na doplňující dotazy a polemiku.

Filip Hrubý, metodik prevence

Výstava "Řemeslo má zlaté dno"

Naše škola se zúčastnila ojedinělé přeshraniční výstavy s názvem „Řemeslo má zlaté dno“, jejímž smyslem je hravou formou přiblížit návštěvníkům pestrost a atraktivitu řemeslných oborů, čímž organizátoři chtějí zvýšit zájem o jejich studium a ukázat, že řemeslo má zlaté dno. Výstava se konala ve čtvrtek 15. června na českobudějovickém výstavišti v pavilonu T2 od 09:00 hod do 18:00 hod jako jedna z doprovodných akcí zážitkové výstavy Dobrodružství s technikou 2023, která se každý rok těší hojné účasti až 6000 návštěvníků z řad široké veřejnosti, škol a rodin s dětmi.   

Studentky naší školy předváděly točení na hrnčířském kruhu a umožnily dětem si toto řemeslo vyzkoušet. Zájem byl obrovský.

Výstava "Řemeslo má zlaté dno"Výstava "Řemeslo má zlaté dno"Výstava "Řemeslo má zlaté dno"Výstava "Řemeslo má zlaté dno"Výstava "Řemeslo má zlaté dno"Výstava "Řemeslo má zlaté dno"

 

Slavnostní předávání maturitního vysvědčení 2023

 
Dne 9. 6. 2023 za slavnostní atmosféry převzali maturitní vysvědčení absolventi a absolventky ve školním roce 2022/2023.
 
Předání se tentokrát netradičně uskutečnilo v prostorách františkánského kláštera v Bechyni, v hlavním sále ZUŠ (poděkování patří ředitelce ZUŠ Bechyně Mgr. Ivaně Blažkové).
 
Slavnostní akce se zúčastnil starosta města Bechyně Mgr. Štěpán Ondřich, ředitel školy Mgr. Otakar Novák a třídní učitelé a učitelky.
 
Loučení bylo dojemné a nám nezbývá než popřát našim, již bývalým studentům a studentkám hodně štěstí a spokojenosti!
 
Věřte, že si na Vás rádi vzpomeneme.
 
Předávání maturitního vysvědčení 2023Předávání maturitního vysvědčení 2023Předávání maturitního vysvědčení 2023Předávání maturitního vysvědčení 2023Předávání maturitního vysvědčení 2023Předávání maturitního vysvědčení 2023Předávání maturitního vysvědčení 2023
Foto: MgA. Libor Hošek

Olympiáda dětí a mládeže- tisková konference 12. 6. 2023

V rámci tiskové konference, která byly uspořádána u příležitosti podpisu mlouvy mezi Českým olympijským výborem a Jihočeským krajem o organizování Olympiády dětí a mládeže v Jihočeském kraji, bylo odtajněno logo této akce. Na vývoji loga pracovali žáci SUPŠ Bechyně a SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově. Odtajněné logo je inspirováno vítěznou prací Karolíny Spiesové ze SUPŠ sv. Anežky Čeké. Žákyně Klára Kochová z naší školy získala ocenění za druhé místo a její logo bude použito jako inspirativní zdroj pro zhotovení medailí.  Marie Popelová a Lucie Lovčíková ze SUPŠ Bechyně a Klaudie Reschová ze SUPŠ sv. Anežky České dostaly ocenění za šesté až třetí místo a a Lucie Lovčíková byla odměněna za návrh maskota. Ceny žákyním předával hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba, předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval, náměstek hejtmana Jk pro oblast školství Pavel Klíma.Všem žákyním bez ohledu na domovskou školu gratulujeme a děkuji též pedagogům, kteří se zhostili vedení návrhových prací.

Mgr. Otakar Novák

Olympiáda dětí a mládeže- tisková konference 12. 6. 2024Olympiáda dětí a mládeže- tisková konference 12. 6. 2024Olympiáda dětí a mládeže- tisková konference 12. 6. 2024Olympiáda dětí a mládeže- tisková konference 12. 6. 2023Olympiáda dětí a mládeže- tisková konference 12. 6. 2023Olympiáda dětí a mládeže- tisková konference 12. 6. 2023Olympiáda dětí a mládeže- tisková konference 12. 6. 2023

Schůzka s rodiči budoucích prvních ročníků

Dne 14. 6. 2023 ve 14 hod. v učebně č. 74 proběhnou schůzky rodičů žáků budoucích prvních ročníků s vedením školy a s třídními učiteli.

SUPŠ VYSTAVUJE V KD V BECHYNI

2.ročník grafického designu pod vedením Aleny Kissové připravil výtvarné reakce na domovské město školy. Tato výstava je dalším z příspěvků k oslavám 700 let založení města Bechyně. Děkujeme panu starostovi za zahájení. Výstava byla zahájena 16. 5. 2023 a potrvá do konce září 2023.

SUPŠ VYSTAVUJE V KD V BECHYNISUPŠ VYSTAVUJE V KD V BECHYNISUPŠ VYSTAVUJE V KD V BECHYNISUPŠ VYSTAVUJE V KD V BECHYNISUPŠ VYSTAVUJE V KD V BECHYNISUPŠ VYSTAVUJE V KD V BECHYNISUPŠ VYSTAVUJE V KD V BECHYNISUPŠ VYSTAVUJE V KD V BECHYNISUPŠ VYSTAVUJE V KD V BECHYNISUPŠ VYSTAVUJE V KD V BECHYNISUPŠ VYSTAVUJE V KD V BECHYNISUPŠ VYSTAVUJE V KD V BECHYNISUPŠ VYSTAVUJE V KD V BECHYNISUPŠ VYSTAVUJE V KD V BECHYNISUPŠ VYSTAVUJE V KD V BECHYNISUPŠ VYSTAVUJE V KD V BECHYNISUPŠ VYSTAVUJE V KD V BECHYNISUPŠ VYSTAVUJE V KD V BECHYNISUPŠ VYSTAVUJE V KD V BECHYNISUPŠ VYSTAVUJE V KD V BECHYNISUPŠ VYSTAVUJE V KD V BECHYNISUPŠ VYSTAVUJE V KD V BECHYNI

Sir Nicholas Winton

Ve středu 10. května 2023 žáci naší školy zhlédli dokumentární film režiséra Matěje Mináče
z r. 2002.
Film představuje příběh o iniciativě mladého Angličana, který v roce 1939 zachránil
před jistou smrtí 669 českých a slovenských dětí. Sir Winton vypravil osm vlakových souprav
s dětmi z okupované Prahy do Londýna. Historická faktografie je prolnuta příběhem
Nicholase Wintona, a dodává tak celému filmu velký emoční náboj.
Z komentářů 2.D je vidět, že byl film pro naše žáky přínosným.
    Nicholas Winton. Kdo to je? Proč na něho jdeme do kina? Nyní se stydím, že jsem
nevěděla, kdo tento báječný člověk byl. Ve zkratce byl film o tom, jak pan Nicholas Winton
dokázal zachránil 669 nevinných dětí před zlem druhé světové války. Nikomu o tom neřekl
celých padesát let. To, že v kině některým (většině) z nás nezůstalo jedno oko suché, není nic
překvapivého. Ale krom slz jsme si z kina odnesli mnoho inspirace, že když se chce, tak
všechno jde. Pomáhat si navzájem, i přesto kdo v co věří, jak vypadá, koho miluje, je opravdu
nesmírně důležité. Nejen o tom mluvit, ale i konat. Bojovat za dobro. Buďme k sobě hodní a
třeba se pak dožijeme těch neskutečných 106 let jako pan Winton.
   Už jednou jsem tento film viděl a dojalo mě to úplně stejně. Myslím si, že nám to všem dalo
naději, že zvládneme cokoliv a když budeme dělat dobré věci a budeme pozitivní, že si
užijeme života naplno. Je správné o tomto filmu dělat přednášky, nezasloužil by si být dále
schován v útrobách půdy...
   Byl to nejlepší film nebo přednáška, kterou jsem od základky viděla...
   Film byl velice dojemný a krásný, mé pocity jsou velmi silné. Líbily se mi příběhy dětí.
Obzvláště mě dojal příběh paní Diamantové, jak dala holčičce, která musela utéct ze Sudet,
své boty, aby nechodila bosa. Moc se mi také líbil proslov pana Wintona na konci filmu...
   Film je důkazem, že dobří lidé existují. Tohle jsou ti praví hrdinové. Lidé, kteří nepotřebují
slávu a uznání za vykonané činy. Neznám pana Wintona osobně, ale jen prostřednictvím
dokumentu vím, že to byl skromný a obětavý člověk, který dokázal zázrak. V té vší hrůze a
strachu nemyslel sám na sebe, ale na děti, které by skoro s jistotou zahynuly. Ale také lidé,
kteří děti přijali do svých rodin, prokázali svou laskavost a odvahu. Brečela jsem skoro celý
film. Jsem šťastná, že takoví lidé jako pan Winton stále chodí po naší planetě...
(redakčně kráceno)

PROJEKT- VYBAVENOST A ZÁZEMÍ ŠKOLY

Projekt „Vybavenost a zázemí školy

Spolufinancováno Evropskou unií

Předmětem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury a zajištění bezbariérového přístupu školy.

V LETOŠNÍM ROCE JE ZAHÁJENA REALIZACE PROJEKTU, KTERÝ BUDE UKONČEN NEJPOZDĚJI DO KONCE ROKU 2025.

Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro cizí jazyky, zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro práci s digitálními technologiemi, zkvalitnění vnitřní konektivity školy, zabezpečení připojení k internetu, vznik či modernizace zázemí pro komunitní aktivity a jeho zpřístupnění po vyučování (v rozsahu minimálně 5 hodin (300 min.) za týden) jako centra vzdělanosti a komunitních aktivit pro veřejnost, využívání odborné učebny minimálně 75 % časového využití pro formální výuku a neformální vzdělávání odborných předmětů v oblasti přírodních věd nebo polytechnického vzdělávání nebo cizího jazyka nebo práce s digitálními technologiemi.

Výsledkem projektu bude rozvoj kompetencí žáků střední školy, zejména v oblastech cizích jazyků a práce s digitálními technologiemi. V rámci projektu se zlepší vybavení školy a její materiální podmínky.

Na daný projekt je poskytována finanční podpora od Unie (Spolufinancováno Evropskou unií).

PROJEKT- VYBAVENOST A ZÁZEMÍ ŠKOLY

Zážitková postapolkalyptická hra

Mgr. Jří Folta uspořádal během března a dubna pro žáky druhých ročníků netradiční vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti formmou zážitkové hry. Žáci se během ní museli vypořádávat s nenadálými událostmi a reagovat na ně tak, aby přežili i díky tomu, že finančně nezbankrotují....

Zážitková postapolkalyptická hraZážitková postapolkalyptická hraZážitková postapolkalyptická hraZážitková postapolkalyptická hraZážitková postapolkalyptická hraZážitková postapolkalyptická hraZážitková postapolkalyptická hraZážitková postapolkalyptická hraZážitková postapolkalyptická hraZážitková postapolkalyptická hraZážitková postapolkalyptická hraZážitková postapolkalyptická hraZážitková postapolkalyptická hraZážitková postapolkalyptická hra

Výstava žákovských prací v Týně nad Vltavou

Od 15. 4. do 21. 5. 2023 máte možnost shlédnout výstavu prací žáků SUPŠ Bechyně v Městské galerii Týna nad Vltavou. Výstavu, kurátor Roman Šedina koncipoval, jako ukázku tvorby všech výtvarných oborů (i s drobným nahlédnutím do procesu výroby).

Výstava prací školy v Týně nad VltavouVýstava prací školy v Týně nad VltavouVýstava prací školy v Týně nad VltavouVýstava prací školy v Týně nad VltavouVýstava prací školy v Týně nad VltavouVýstava prací školy v Týně nad VltavouVýstava prací školy v Týně nad VltavouVýstava prací školy v Týně nad VltavouVýstava prací školy v Týně nad VltavouVýstava prací školy v Týně nad VltavouVýstava prací školy v Týně nad VltavouVýstava prací školy v Týně nad VltavouVýstava prací školy v Týně nad VltavouVýstava prací školy v Týně nad VltavouVýstava prací školy v Týně nad Vltavou

Exkurze za uměním a historií do Tábora třídy 1.K

Studenti 1.K se zúčastnili exkurze do Tábora,kde měli zajímavou přednášku se sochařkou Paulinou Skavovou o její práci, viděli též výstavu Andrey Tachezy, táborské podzemí i gotický sál  a navštívili výstavu malíře abstrahovaných krajin Karla Práška.

Mgr. Irena Nováková

Exkurze za uměním a historií do Tábora třídy 1.KExkurze za uměním a historií do Tábora třídy 1.KExkurze za uměním a historií do Tábora třídy 1.KExkurze za uměním a historií do Tábora třídy 1.KExkurze za uměním a historií do Tábora třídy 1.KExkurze za uměním a historií do Tábora třídy 1.KExkurze za uměním a historií do Tábora třídy 1.KExkurze za uměním a historií do Tábora třídy 1.KExkurze za uměním a historií do Tábora třídy 1.KExkurze za uměním a historií do Tábora třídy 1.KExkurze za uměním a historií do Tábora třídy 1.KExkurze za uměním a historií do Tábora třídy 1.KExkurze za uměním a historií do Tábora třídy 1.K

Digitalizujeme školu

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

Škola je příjemcem podpory z EU. Financováno Evropskou unií- Next Generation EU. Záměrem této podpory je pomoci školám zajistit mobilní digitální technologie. Mobilní zařízení má výhradně sloužit k zapůjčení žákům s cílem, aby žáci měli možnost využít mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem. Za obdržený příspěvek škola zakoupí dva notebooky, které budou svými parametry zvládat nároky na počítačovou práci ve všech výtvarných oborech školy.

 

Digitalizujeme školuDigitalizujeme školuDigitalizujeme školu

Doučování žáků

SUPŠ Bechyně se zapojila do programu DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL - REALIZACE INVESTICE 3.2.3.NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY. Reagujeme tím na potřebu doplnění vzdělávání z důvodu dopadů pandemie Covidu -19.

„Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“

Doučování žákůDoučování žákůDoučování žáků

Výstava Andrey Tachezy

17. 3. 2023

Studenti 3.G bylo na výstavě Menagerie Andrey Tachezy – poetické obrázky vznikly jako pocta všem možným zvířatům. 
A zároveň s výstavou autorka přinesla ukázky knih, které ilustrovala, a vyprávěla o náročné a krásné práci ilustrátora.
M. Kotková
Výstava Andrey TachezyVýstava Andrey TachezyVýstava Andrey TachezyVýstava Andrey Tachezy

Exkurze do knihvazačské dílny

Akce z 20.3.

Dnešní exkurze studentů 3.G do Českých Budějovic. Útulná knihvazačská dílna a inspirativní vyprávění o knihařské práci - moc děkujeme paní Guttekové!

Polygrafické prostředí s jednotlivými fázemi přípravy před tiskem i pak samotnou práci u strojů nám pak skvěle představili v tiskárně Protisk - moc děkujeme všem, zejména paní Böhmové!

M. Kotková

Exkurze do knihvazačské dílnyExkurze do knihvazačské dílnyExkurze do knihvazačské dílnyExkurze do knihvazačské dílnyExkurze do knihvazačské dílnyExkurze do knihvazačské dílny

 

Potkali se v Bechyni

Dne 25.3. 2023 proběhla vernisáž výstavy, kterou pořádá městské muzeum Bechyně. Jedná se o výstavu význačných absolventů keramické školy, která se koná u příležitosti sedmi set let založení města Bechyně. Ve 13 hodin na radnici předával pan starosta Mgr. Štěpán Ondřich pamětní listy zúčastněným autorům. Ve 14 hodin se návštěvníky naplnilo muzeum a za přítomnosti náměstka hejtmana Jihočeského Kraje Mgr. Pavla Klímy proběhlo neformální zahájení výstavy. 

Potkali se v BechyniPotkali se v BechyniPotkali se v BechyniPotkali se v BechyniPotkali se v BechyniPotkali se v BechyniPotkali se v BechyniPotkali se v BechyniPotkali se v BechyniPotkali se v BechyniPotkali se v BechyniPotkali se v BechyniPotkali se v BechyniPotkali se v BechyniPotkali se v BechyniPotkali se v BechyniPotkali se v BechyniPotkali se v BechyniPotkali se v BechyniPotkali se v BechyniPotkali se v BechyniPotkali se v BechyniPotkali se v BechyniPotkali se v BechyniPotkali se v Bechyni

JEDEN SVĚT PLAKÁTY SUPŠ BECHYNĚ

Pokud se chcete podívat na přehlídku plakátů, které vytvořili naši studenti k filmovému festivalu můžete níže rozkliknout odkaz. Info o chystané výstavě a vernisáži doplníme.

 

Káva se starostou města Bechyně

Žáci 3. ročníku multimediálního oboru letos začali realizovat natáčení pravidelného pořadu se starostou města Bechyně Mgr. Štěpánem Ondřichem.

Video si můžete pustit na tomto odkaze https://www.dropbox.com/s/n29n50upmzppjl4/Kava%20se%20starostou_02%202023.mp4?dl=0

PREVENTIVNÍ PŘEDNÁŠKA

Na svatého Valentýna se naši žáci prvních ročníků zúčastnili přednášky na téma fake news, které se rozžhavilo covidem i dnešní konfliktní situací.

Přednášel Mgr. Vladimír Vácha.

Nechám zde promluvit Mgr. Milana Bečváře, který se přednášky se žáky účastnil: ,,Za mě se jednalo o profesionální přednášku, která se držela 100%-ně daného tématu. V dnešní době je více než potřeba informovat o fake news především uživatele sociálních sítí, kde se sdílí "kdeco" bez ohledu na původ a pravdivost. V podstatě se jedná o online-bulvár. Bohužel dnešní mládež dříve sdílí, než aby se zamyslela nad tím, co vlastně sdílí. Výklad byl vhodně prokládán dotazy na posluchače, čímž se stávali přímými účastníky této "show". Dále prezentace obsahovala spoustu fotografií a obrázků přesně cílených na aktuální výklad. Skvělým obohacením byla krátká výstižná videa doplněná poznámkami a komentáři pana Mgr. Váchy. Přednáška byla provázena i dotazy ze stran publika, a i to svědčí o  zaujetí přítomných posluchačů. Ke škodě věci - otázky zřejmě mírně narušili časový plán a i téma bylo poměrně široké, takže ke konci už to byl spíše "běh" než poklidný výklad. Z mého pohledu splnila přednáška to, co splnit měla - upozornit na dnešní nešvar falešných zpráv a na to, co všechno mohou tyto fake news negativně ovlivnit."
 

VÝSTAVA DĚL VÝZNAMNÝCH ABSOLVENTŮ KERAMICKÉ ŠKOLY

V rámci oslav 700 let založení města Bechyně je připravována výstava děl významných absolventů místní známé keramické školy od nejstarších dob do současnosti (např. Uher, Hošek, Petr, Lichtág, Plachta, Simota, Příhoda, Škoda, Svoboda, Oliva, Benda, Samec, Martincovi, Fifka, Hanzálek, Škopková, Vachovi, Uhlík, Říhánek, Váňa, Novotný, Novák, Krejzová, Wernerová, Kosovi, Fábera, Dvořák, Shoonerová, Hůrka, Proško, Novague, Šedina a další). Výstava je součástí programu oslav 700 let města Bechyně. Vernisáž 25. 3. od 14 v galerii muzea, jinak vstupné 50 a 40 Kč, skupiny 20 Kč, společně se vstupem na stálou expozici.

Můžete se podívat na odkazy https://muzeum-bechyne.cz/index.php/2022/12/22/vystava-del-vyznamnych-absolventu-bechynske-byvale-keramicke-skoly/

https://www.facebook.com/people/M%C4%9Bstsk%C3%A9-Muzeum-Bechyn%C4%9B/100057439450419/

HISTORICKÁ KERAMIKA SUPŠ BECHYNĚ V GALVÍNĚ

Dne 4. 2. 2023 byla v Bechyni zahájena již v pořadí 69. výstava v galerii a vinotéce Galvína pod záštitou jejího majitele pana Martina Zelenky, která ve stručnosti mapuje tvorbu keramické školy od založení roku 1884 do 50 let minulého století. Můžeme shlédnout vývoj od historizujících slohů, přes secesi po funkcionalismu. Výstava zahrnuje také  vzácné exempláře inspirované rondokubismem a kubismem. Výstavu připravil PaedDr. Jiří Novotný, který ji fundovaným výkladem na vernisáži uvedl. Promluvil také pan starosta Mgr. Štěpán Ondřich a ředitel školy Mgr. Otakar Novák, oba se shodli na propojení a vzájemném ovlivňování školy, jejích žáků a absolventů s městem Bechyní. Výstava je zařazena do cyklu kulturních aktivit k příležitosti 700 let založení města.

.HISTORICKÁ KERAMIKA SUPŠ BECHYNĚ V GALVÍNĚHISTORICKÁ KERAMIKA SUPŠ BECHYNĚ V GALVÍNĚHISTORICKÁ KERAMIKA SUPŠ BECHYNĚ V GALVÍNĚHISTORICKÁ KERAMIKA SUPŠ BECHYNĚ V GALVÍNĚHISTORICKÁ KERAMIKA SUPŠ BECHYNĚ V GALVÍNĚHISTORICKÁ KERAMIKA SUPŠ BECHYNĚ V GALVÍNĚHISTORICKÁ KERAMIKA SUPŠ BECHYNĚ V GALVÍNĚHISTORICKÁ KERAMIKA SUPŠ BECHYNĚ V GALVÍNĚHISTORICKÁ KERAMIKA SUPŠ BECHYNĚ V GALVÍNĚHISTORICKÁ KERAMIKA SUPŠ BECHYNĚ V GALVÍNĚHISTORICKÁ KERAMIKA SUPŠ BECHYNĚ V GALVÍNĚHISTORICKÁ KERAMIKA SUPŠ BECHYNĚ V GALVÍNĚHISTORICKÁ KERAMIKA SUPŠ BECHYNĚ V GALVÍNĚHISTORICKÁ KERAMIKA SUPŠ BECHYNĚ V GALVÍNĚHISTORICKÁ KERAMIKA SUPŠ BECHYNĚ V GALVÍNĚ

BESEDA S TOMEM ROLLEREM

Tom Roller je původně učitel angličtiny, který přesedlal na herní počítačový design a více jak 20 let jej primárně manažuje. Podílel se na desítkách her - od malých a nezávilých projektů až po světové značky jako  Aliens, Battlefield, Devil May Cry, Mafia alebo The Amazing Spider-Man. V současnosti pracuje ve studiu Plan A, které hledá světové talenty,  se kterými vyvíjí řešení pro špičkové hry. Přes veškerou pracovní vytíženost rád pomáhá rozvíjet talent zájemcům o práci v počítačových hrách a konzultuje projekty pro vývojáře v regionu. Pro studenty Multimediálního oboru SUPŠ Bechyně si připravil tipy pro zájemce o práci v brandži, spoustu ukázek her na kterých se podílel a odpovídal na nejrůznější otázky. Dokonce i po skončení přednášky s ním zájemci ještě dlouho diskutovali. 

Václav Kupský

BESEDA S TOMEM ROLLEREM

PŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇ

Dne 15. prosince 2022 studenti SUPŠ Bechyně navštívili vánoční Vídeň. Mohli si prohlédnout nejznámější památky jako je katedrála svatého Štěpána, palácový komplex Hofburg nebo kostel svatého Karla Boromejského. Skupina také navštívila galerii umění Albertina, kde kromě stálé expozice obsahující významná díla nejen grafiky a malby, viděli také aktuální výstavu, retrospektivu Jeana-Michela Basquiata. Poté přišla i chvilka na vánoční trhy, po které již exkurze směřovala zpátky k domovu.
Magda Černá

PŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇPŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇPŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇPŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇPŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇPŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇPŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇPŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇPŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇPŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇPŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇPŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇPŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇPŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇPŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇPŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇPŘEDVÁNOČNÍ VÍDEŇ

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU

Zpěv za doprovodu houslí a dud, texty vánočních koled, přivítali poslední den před vánočními prázdninami žáky školy. Dobré duše připravily kastrol plný punče a teplý čaj, vánočky a cukroví. Užili jsme si příjemné zahájení školního dne, které nanarušil ani šklní zvonek.

PREZENTACE A VZPOMÍNÁNÍ NA ERASMUS 2022

V pondělí 19. 12. 2022 po vyučování jsme si promítáním snímků, videí a vyprávěním zážitků připomněli pobyt v jihošpanělské Granadě, kde 16 studentů strávilo čtrnáctidenní odbornou stáž v rámci programu Erasmus+.

https://www.supsbechyne.cz/aktuality/akce-ve-skolnim-roce-2021-2022/erasmus-2022.html

 

Vzpomínali jsme na obě cesty letadlem, na příjemný, barevný a často dost vyhřátý hostel, na pulzující Granadu a přátelské Španěly, na čtvrti s krásnými domy, parky a uličkami, na jedinečný a úžasný komplex Alhambry, na dobroty k jídlu i pití, na výlety k moři, na Gibraltar a do blízké zajímavé přírody, na dechberoucí představení flamenca, na místní street art, … až nakonec na vzpomínky na zajímavá pracovní místa nevyzbyl čas...

Přesto, že od výjezdu uplynulo již půl roku, všechno to vzpomínání je tak živé, jako bychom se sotva vrátili. A takové jistě i zůstane.

Díky všem studentům za přípravu a vyprávění!

PREZENTACE A VZPOMÍNÁNÍ NA ERASMUS 2022PREZENTACE A VZPOMÍNÁNÍ NA ERASMUS 2022PREZENTACE A VZPOMÍNÁNÍ NA ERASMUS 2022PREZENTACE A VZPOMÍNÁNÍ NA ERASMUS 2022PREZENTACE A VZPOMÍNÁNÍ NA ERASMUS 2022PREZENTACE A VZPOMÍNÁNÍ NA ERASMUS 2022PREZENTACE A VZPOMÍNÁNÍ NA ERASMUS 2022PREZENTACE A VZPOMÍNÁNÍ NA ERASMUS 2022PREZENTACE A VZPOMÍNÁNÍ NA ERASMUS 2022PREZENTACE A VZPOMÍNÁNÍ NA ERASMUS 2022PREZENTACE A VZPOMÍNÁNÍ NA ERASMUS 2022PREZENTACE A VZPOMÍNÁNÍ NA ERASMUS 2022PREZENTACE A VZPOMÍNÁNÍ NA ERASMUS 2022

PROPAGACE OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2024

Z pověření náměstka hejtmana za školství Pavla Klímy byla škola oslovena ve věci soutěže o grafickou identitu letní Olympiády dětí a mládeže, kterou pořádá Jihočeský kraj v roce 2024 ve spolupráci s Českým Olympijským výborem.

Tato společensky-sportovní akce, které se bude účastnit na 4000 osob je každoročně provázená originální grafickou výzdobou. Studenti se zúčastní školní soutěž o návrhy v těchto disciplínách:

 

•          Grafická identita akce

•          logo a logo manuál

•          Návrh trofeje pro sportovní týmy

•          Maskot

•          Medaile se stužkou

Dne 9. 11. navštívil pan náměstek Mgr. Pavel Klíma školu a seznámil žáky i perdagogy se zamýšleným rozsahem akce. Také prezentoval žákům rešerže propagace minulých olympiád a žáci i pedagogové mohli ze setkání odejít s ucelenou představou o významu akce i rozsahu požadavků vyhlášené soutěže.

PROPAGACE OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2024PROPAGACE OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2024PROPAGACE OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2024PROPAGACE OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2024PROPAGACE OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2024PROPAGACE OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 2024

CELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ

DO BECHYNĚ SE SJELI NADANÍ TOČÍŘI Z CELÉ REPUBLIKY!

Po covidové pauze byla obnovena tradice setkání točířů z celé republiky. Škola letos pořádala 24. ročník  soutěže žáků středních škol v točení na hrnčířském kruhu a zůčastnili se jí mladí keramici a jejich pedagogové z Jaroměře, Letovic, Luhačovic, Uherského Hradiště, Světlé nad Sázavou a z Bechyně. Šest středních škol měřilo své síly ve dvou povinných disciplínách, jednom volném úkolu a odlehčené části soutěže, ve které se letos, jako vzpomínka na dobu pandemie vytáčela nádoba na respirátory a roušky. Dva povinné úkoly obsahovaly džbánek a misku, volná část byla pak věnována ZOO morfní nádobě, jež mohla být tvořena kombinací hrnčířských technik. Předsedou hodnotící komise byl v letošním roce kunštátský keramik Nicola Seko, který obohatil druhý den soutěže přednáškou o své keramické tvorbě. Soutěž se konala ve čtvrtek odpoledne a v pátek dopoledne. Posléze byli vyhlášeni vítězové. Pro další školní rok se může několik studentů honosit hrdým titulem jeden z nejlepších točířů v České republice. Škola děkuje všem přispěvatelům, bez jejihž pomoci by tato soutěž nebyla možná.

Mgr. A. Karel Dvořák

 


CELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽCELOREPUBLIKOVÁ TOČÍŘSKÁ SOUTĚŽ

REKONSTRUKCE DOMOVA MLÁDEŽE

V ZÁŘÍ 2022 BYLA DOKONČENA REKONSTRUKCE PAVILONU B

Písemné vyhodnocení akce.

Název akce:

  Rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody a sociálního zařízení budov Domova mládeže SUPŠ Bechyně“

Cílem tohoto projektu je rekonstrukce rozvodů a s tím spojená modernizace sociálních zařízení v budově domova mládeže SUPŠ Bechyně.

Realizovala se rekonstrukce první části a to objektu SO-02. Zbývající objekty SO-01 a SO-03 jsou projektově i rozpočtově připravené k realizaci rekonstrukce.

Díky realizaci došlo ke zlepšení stavebně technického stavu objektu, který již byl nevyhovující a havarijní.

 Rekonstrukce mění dispoziční řešení sociálních zařízení v jednotlivých patrech budovy. Podařilo se vybudovat modernější sociální zařízení pro žáky a vedení internátu.

Rekonstrukce byla zahájena vybouráním stávajících konstrukcí dle výkresů bouracích prací.

Šlo především o dělící příčky a obezdívky instalačních šachet v sociálních zařízeních.

Současně bylo provedeno odstranění stávajících rozvodů kanalizace, vody, elektřiny a zařizovacích

předmětů. Otopná soustava sociálních zařízení vč. stoupaček byla taktéž odstraněna, tělesa a rozvody v pokojích a dalších prostorech, jako např. klubovně, jídelně atd. byly ponechány.

Pro vedení TZB byly použity nové prostupy ve stropních konstrukcích. Byly provedeny nové

dělící SDK příčky, provedeny nové rozvody kanalizace, vody, silno a slabo proudových rozvodů elektřiny, vytápění a vzduchotechniky v dotčených prostorách. Rozvody TZB jsou zakryty sádrokartonovými podhledy. Dále byly osazeny nové dveře, provedeny nové malby, obklady a dlažby a byly osazeny nové zařizovací předměty.

 

Projektovou dokumentaci zpracoval na základě výběrového řízení

 EB Consulting s.r.o.

P.J. Šafaříka 912/15

370 07, České Budějovice 7

IČO: 28113331

Jednatel: Ing. Petr Skutil

 

Pro rekonstrukci byla ve výběrovém řízení vybrána firma Hora s.r.o. Tržní 274/2 390 01 Tábor

a tato firma také rekonstrukci zrealizovala.

Stavebně technický dozor a dozor BOZP provedla firma FINGO ENGINEERING.

 

Rekonstrukce byla financována z FRŠ Jihočeského kraje a z částečně z fondu investic školy, z fondu investic školy byly hrazeny náklady na STD a BOZP.

 

Mgr. Otakar Novák, ředitel školy

REKONSTRUKCE DOMOVA MLÁDEŽEREKONSTRUKCE DOMOVA MLÁDEŽEREKONSTRUKCE DOMOVA MLÁDEŽE

Výstava na Pražském hradě

Dne 7.11. 2022  proběhl v Praze  ve výstavní síni Mladotova domu Galavečer festivalu mladých talentů (V.ročník). Tuto výstavu pořádá Hradčanská galerie Josefa Kalouska pod patronací

Metropolitní kapituly u sv.Víta v Praze. Výstava samotná probíhá již zhruba týden a tento den byl vyhrazen slavnostnímu předání diplomů pro nejlepší práce. Akce se zúčastnilo mnoho středních škol uměleckého směru, jakož i ZUŠ a výtvarných kroužků. Naše škola se zúčastnila pracemi z oborů designu, multimediální tvorby a keramického designu. Bylo předáno několik diplomů, vesměs za práce malířské (SUPŠ Hollarovo náměstí, SUPŠ Žižkov, SUPŠS Železný Brod ).
Samostatně si nechávám i ocenění diplomem pro naši školu, který získala, dnes již absolventka oboru průmyslový design Natálie Suchá za svou maturitní práci s námětem podlahové svítilny. Tato práce se dotýkala tématického zaměření výstavy symbolickým duchovním poselstvím světla a i tím, že je vyrobena z plně recyklovatelného materálu. Ať velký, či malý zdroj světla, oba plní ve svém  "těle" stejné poselství - tam, kde se rozsvítí mizí temnotasmiley.
 
Celý večer proběhl za velké účasti návštěvníků (studentů jednotlivých škol, jejich rodinných 
příslušníků, pedagogů jednotlivých škol i ostatní veřejnosti, viz foto příloha).
Jsem přesvědčen, že prezentace naší školy byla na vysoké úrovni a ocenění práce naší studentky
byla výborným výsledkem práce na SUPŠ Bechyně.
Ak. sochař Jiří Fuchs

 

Výstava na Pražském hraděVýstava na Pražském hraděVýstava na Pražském hraděVýstava na Pražském hraděVýstava na Pražském hraděVýstava na Pražském hraděVýstava na Pražském hraděVýstava na Pražském hraděVýstava na Pražském hraděVýstava na Pražském hraděVýstava na Pražském hraděVýstava na Pražském hraděVýstava na Pražském hraděVýstava na Pražském hraděVýstava na Pražském hraděVýstava na Pražském hradě

 

KURZ START

ADAPTAČNÍ KURZ PRO PRVNÍ ROČNÍK

Ve dnech17. – 19. října, za kásného podzimního počasí, jsme připravili pro
studenty prvního ročníku a jejich třídní učitele adaptační kurz pod vedením
instruktorů z agentury Wenku (www.wenku.cz).
Kurz se konal v Rekreačním areálu Počta(https://pobytyprodeti.cz/), který se nachází v malebné jihočeské
krajině u řeky Otavy, nedaleko Orlické přehrady.
Smyslem kurzu bylo navázání dobrých vztahů mezi studenty ve třídách,
seznámení s jejich třídními učiteli, ale také navázání přátelství mezi třídami.
Týmové hry a aktivity byly koncipovány tak, aby podporovaly formou her
spolupráci a důvěru mezi studenty a to nejen pohybem v přírodě, ale také
přizpůsobením aktivit k uměleckému charakteru školy a kreativnímu nadání
našich studentů.
Program byl náročný po celý den i pro třídní učitele, kteří se aktivně všech her
se studenty účastnili. Věříme, že kurz přispěje ke zlepšení vztahů a atmosféry
ve třídách po celé čtyři roky studia a že se kurz všem líbil.
Rádi bychom s pražskou agenturou Wenku a jejími instruktory spolupracovali i
v příštích letech.

Za SUPŠ Bechyně Mgr. Jana Krejčová a Mgr. Miloš Smetana

KURZ STARTKURZ STARTKURZ STARTKURZ STARTKURZ STARTKURZ STARTKURZ STARTKURZ STARTKURZ STARTKURZ STARTKURZ STARTKURZ STARTKURZ STARTKURZ STARTKURZ START

ZAHRANIČNÍ PRAXE

ERASMUS 2022 - 23

STÁŽE PRO PRAXI, PRAXE PRO ŽIVOT

Škola získala grantovou podporu projektu „Stáže pro praxi, praxe pro život“ v rámci programu Erasmus+.  Na jaře v roce 2023 umožní 15 studentům dvoutýdenní pracovní stáž a dvěma absolventům tříměsíční stáž ve španělské Granadě.

Projekt: Erasmus+ Projekt: 2022-1-CZ01-KA122-VET-000074161

ERASMUS 2022

PLENÉR 2022

Smilovy Hory- krásné místo na plenér!

Žáci našich 3. ročníků v září 2022 učinili tuto zkušenost. Z akce vznikla publikace a výstava v Galerii na chodbě.

Na záznam tvorby se můžete podívat ZDE

Dny otevřených dveří a přípravné kurzy na TZ

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023 (přijímací řízení pro školní rok 2023/2024)

 První den otevřených dveří - proběhne 4. 10. 2022 od 9:00 do 16.00 hod.

Druhý den otevřených dveří -  proběhne 1. 11. 2022 od 9:00 do 16.00 hod.

PŘÍPRAVNÉ KURZY K TZ - Kapacita kurzů je již naplněna!

První přípravný kurz proběhl v sobotu 8. 10. 2022

Druhý přípravný kurz proběhne v sobotu 5. 11. 2022

Vzhledem k úkolům, které uchazeči o studium plní při talentových zkouškách (tedy kresba, malba, barevná kompozice),  a k dobrým zkušenostem z minulých let organizuje škola přípravné kurzy k talentovým zkouškám. Zájemci o studium mají možnost vyzkoušet si kresbu podle skutečnosti i malbu pod vedením pedagogů naší školy. Zároveň mohou  přivézt své vlastní práce na konzultaci. Cena kurzu je 450,- Kč za jeden den (6 hodin) nebo 900,- Kč za dva dny (12 hodin); kurzovné se platí na místě. Kurzy probíhají od 8.30 do 11.30 a od 12.30 do 15.30 hodin v učebnách č. 21, 22 v přízemí a 40 a 42 v prvním patře školy.

Ve škole jsou k dispozici stojany podložky a papíry.
Uchazeči si přinesou pomůcky
na kresbu měkké tužky, přírodní uhel, plastickou gumu, lepenku.

na malbu a kompoziční cvičení- temperové barvy, štětce, paletu, nádobku na vodu, hadr, kružítko
pravítko, nůžky.

Soubory PDF  Přihláška k přípravným kurzům na talentové zkoušky

Lektoři přípravných kurzů v říjnu 2022:

  • 8. 10. 2022 - Mgr. Miloš Smetana, Ak. soch. Miroslav Oliva, MgA. Roman Šedina, MgA. Václav Kupský.
  • 5. 11. 2022 - MgA. Václav Kupský, Ak. soch. Miroslav Oliva, odb. uč. Alena Kissová, MgA. Roman Šedina, Mgr. Miloš Smetana

 

PŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁMPŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁMPŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM
Přípravné kurzy 19. 10. 2013; lektor: ak. mal. Petr Štojdl. (Foto: Archiv školy)
PŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁMPŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁMPŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM
PŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM
PŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁMPŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁMPŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁMPŘÍPRAVNÉ KURZY K TALENTOVÝM ZKOUŠKÁM
Přípravné kurzy 9. 11. 2013, lektoři: ak. mal. Petr Štojdl, Mgr. Otakar Novák.
(Foto: Archiv školy)

Do kurzu se lze přihlásit:

  • osobně v kanceláři školy (uchazeč / zákonný zástupce vyplní přihlášku, která je k dispozici v kanceláři - například při dnech otevřených dveří);
  • e-mailem na adrese reditel@supsbechyne.cz (uchazeč / zákonný zástupce vyplní přihlášku, oskenuje ji a připojí jako přílohu k e-mailu);
  • písemně (uchazeč / zákonný zástupce vyplní přihlášku, která je ke stažení na školním webu, a zašle ji poštou na adresu SUPŠ Bechyně, Písecká 203, 391 65 Bechyně);

 

POSUNUTÍ ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU NA 5. 9. 2022

ŘEITELSKÉ VOLNO 1. a 2. 9. 2022

Z důvodu rekonstrukce DM bude posunuto zahájení školního roku na 5. 9. 2022. Ubytování žáků na DM bude umožněno od neděle 4. 9. 2022 od 14. hod.